A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1.– 2008. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályázatok” cím alatt található „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

Altéma kódszáma: 1401

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a 2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat pályázata),
 • az utolsó megjelent lapszámot,
 • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
 •  a folyóirat betétlap 2. oldalán szereplő adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat.
Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja  egy  szokásos lapszám terjedelmének 160%-át.
A tematikus lapszámok, az évkönyv és a hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példányszám 40%-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.

A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére történő áttérését.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre felkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatkozik. Az auditálásról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői, (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő),
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
  • kiadványszerkesztés, tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értékben kell kitölteni.

2. Internetes folyóiratok

 A pályázathoz csatolnia kell:

 • a folyóirat hozzáférhető web-címét,
 • a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktől a kollégium egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • korrektúra,
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás).

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értékben kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2008. évben számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat 2007. december 11-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Zenei Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!