A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a leendő pályázók figyelmét, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a könnyűzenei és jazz témájú programokkal külön pályázati pontokra (12., 13.,14., 15. pont) lehet pályázni!

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A belföldi hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1434

Pályázhatnak hangversenyrendezők a következő programokra:

 • A hazai repertoár kiszélesítését szolgáló hangversenyekre, vagy hangversenysorozatokra
  Támogatás olyan hangversenyekhez kérhető, amelyek műsorában legalább felerészben, vagy fele műsoridőben olyan értékes művek szerepelnek, amelyeket még nem, vagy az utolsó 25 évben rendkívül ritkán játszottak.
 • Hangversenyekre, vagy hangversenysorozatokra, amelyek célja az elmúlt 60 évben írt magyar művek meghonosítása a repertoárban
  Támogatás olyan hangversenyekhez kérhető, amelyek műsorában legalább 1/3 részben az elmúlt 60 évben írt magyar művek, és legalább 1/3 részben 1945 előtt keletkezett művek szerepelnek.
 • Újszerű ifjúsági hangversenysorozatokra
  Támogatás olyan hangversenysorozatokhoz kérhető, amelyek a mai magyar társadalmi viszonyokat figyelembe véve, újszerű módon és formában, hatékonyan tudja elérni a megcélzott fiatal közönséget, elősegítve a jövő hangverseny-látogatóinak megtalálását.
  A pályázathoz be kell nyújtani azt a részletes közép- vagy hosszú távú koncepciót, amelyre a program épül.
 • Újszerű családi hangversenysorozatokra
  Támogatás olyan hangversenysorozatokhoz kérhető, amelyek célközönsége a családok.
  A pályázathoz be kell nyújtani azt a részletes közép- vagy hosszú távú koncepciót, amelyre a program épül.
 • Fiatal alkotó- és előadóművészek bemutatására
  A pályázatnak tartalmaznia kell azt a közép- vagy hosszú távú koncepciót, amelyre az egyes hangversenyek, vagy sorozatok épülnek.

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének megadásával,
 • a fellépő művészek, együttesek feltüntetésével,
 • a tervezett helyszín/-ek/ befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny/-ek/ tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

a rendezvényhelyszín /-ek/ kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,

a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik,
 • szerzői jogdíj,
 • kottakölcsönzés és beszerzés,
 • terembérlet,
 • hangszerbérlet és hangolás,
 • propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
 • hangszerszállítás,
 • szállás,
 • útiköltség

2. Új művek ősbemutatójára, vagy magyarországi bemutatójára

Altéma kódszáma: 1439

Pályázhatnak:

hangversenyrendezők, olyan hangversenyek támogatására, amelyek programjain új művek ősbemutatója, vagy magyarországi bemutatója szerepel.

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének
 • megadásával,
 • a fellépő művészek, együttesek feltüntetésével,
 • a tervezett helyszín/-ek/ befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny/-ek/ tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín/-ek/ kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Pályázni a költségek 50-100%-ára lehet , a műsor arányában.

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik,
 • szerzői jogdíj,
 • kottakölcsönzés és beszerzés,
 • terembérlet,
 • hangszerbérlet és hangolás,
 • propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
 • hangszerszállítás,
 • szállás,
 • útiköltség

3. A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészek meghívására magyarországi hangversenyekre

Altéma kódszáma: 1424

Pályázhatnak:

 • hangversenyrendezők

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének
 • megadásával,
 • a fellépő művészek, együttesek feltüntetésével,
 • a tervezett helyszín/-ek/ befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny/-ek/ tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényekhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést,
 • a vendégművész(ek) szándéknyilatkozatát.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik,
 • szerzői jogdíj,
 • kottakölcsönzés és beszerzés,
 • terembérlet,
 • hangszerbérlet és hangolás,
 • propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
 • hangszerszállítás,
 • szállás,
 • útiköltség.

4. Nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére

Altéma kódszáma: 1407

Pályázhat:

 • a fesztivál rendezője.

A pályázathoz csatolni kell

 • a megrendezendő fesztivál részletes programját és költségvetését.

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • a fellépő művészek tiszteletdíja és azok járulékai,
 • jogdíj,
 • propagandaköltségek (nyomdai előállítású és elektronikus anyagok),
 • terembérlet,
 • hangszerbérlet és hangolás,
 • audiovizuális technikai eszközök bérlésé,
 • a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás)

5. Nemzetközi és/vagy országos zenei versenyek megrendezésére

Altéma kódszáma: 1425

Pályázhatnak

 • olyan jogi személyek, akiknek vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, amelynek kiírása, programja és a zsűri összetétele biztosítja, hogy a verseny művészileg és a leendő nyertesek karrierépítése szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

A pályázathoz csatolni kell

 • a verseny részletes programját, a versenykiírás szövegét és a zsűri névsorát.

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • zsűri, illetve előadóművészek vagy előadók tiszteletdíja és azok járulékai,
 • szállás- és útiköltség,
 • terembérlet,
 • propagandaköltség (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok),
 • audiovizuális technikai eszközök bérlése,
 • oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségei (kivéve eszközvásárlás)

6. A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek fontos nemzetközi konferenciákon való részvételére

Altéma kódszáma: 1403

Pályázhatnak

 • természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • részvételi díj,
 • útiköltség,
 • szállásköltség

A megpályázható összeg Európán belüli zenei konferencia esetén maximum 100 000 Ft, Európán kívüli zenei konferencia esetén 150 000 Ft.

Előnyt élvez az a pályázó, aki a rendező szervezetnek vezetőségi tagja vagy jelöltje, továbbá akinek az előadását a konferencia vezetősége elfogadta, illetve meghívó-/elfogadó levéllel rendelkezik.

Ennél a pontnál – a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

 • A kiküldött rangja, eredményessége, nemzetközi ismertsége.
 • A konferencia jelentősége.
 • A küldő szervezet országos jelentősége.
 • A tartandó előadás újszerűsége, várható nemzetközi hatása a magyar tudományosság elismerése szempontjából.
 • A konferencia eredményeinek várható hazai hasznosíthatósága.

7. Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek külföldi versenyeken vagy kurzusokon való részvételére

Altéma kódszáma: 1423

Pályázhatnak

 • természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek.
 • Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.
 • Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Előnyben részesülnek azok, akik országos vagy nemzetközi versenyen már eredményesen szerepeltek (fel kell sorolni az eddigi eredményeket).

A pályázathoz mellékelni kell

 • a rendező szerv írásos visszaigazolását.

Támogatás igényelhető:

 • útiköltségre

Előnyt élvez az a pályázó, amelynek, illetve akinek hangversenyprogramjában magyar, további előnyt, ha kortárs magyar mű is szerepel.

8. Magyar előadóművészek és  együttesek szereplésére a világ jelentős zenei eseményein

Altéma kódszáma: 1423

Pályázhatnak

 • természetes és jogi személyek.
 • Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a rendezők írásos meghívását,
 • az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
 • a hangverseny tervezett programját.

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • útiköltség,
 • szállásköltség

Előnyt élvez az a pályázó, amelynek, illetve akinek hangversenyprogramjában magyar, további előnyt, ha kortárs magyar mű is szerepel.

9. Hanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1431

Pályázhat

 • a hanghordozó (hazai vagy határon túli) kiadója.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozatát,
 • terjesztési tervet.
 • a több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetését is be kell nyújtania.

Támogatás igényelhető

hangfelvételhez kapcsolódó költségekre: szerzői és előadói honorárium (és járuléka); jogdíjak; stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása, hanghordozók (CD, DVD, hangkazetta) gyártási, anyag- és csomagolási költségei; továbbá a lemezkísérő füzet költségeire: ismertető szöveg szerkesztői (tervező-, képszerkesztő), szerzői és fordítói honoráriuma, fotók honoráriuma vagy jogdíja; és nyomdai anyagok előkészítésére (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra, szkennelés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar szerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

Előnyben részesülnek a magyar előadóművészek és a kortárs magyar zeneszerzők megismertetését szélesebb körű hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók.

10. Alkotói támogatás zenetudományi munkák létrehozására

Altéma kódszáma: 1402

A kollégium maximum 2-4 alkotói támogatást szándékozik kiadni (legalább egyet posztdoktor kutatónak) zenetudományi munkák létrehozására.

 Az elkészítendő mű egy önálló kutatáson alapuló, új eredményeket publikáló könyv vagy nagy méretű (legalább 4 íves), nemzetközi (kivételes esetben hazai) szakfolyóiratban publikálandó tanulmány, illetve annak egy év alatt elkészíthető, arányos része.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a mű tervezett címét, tartalomjegyzékét és maximum 1 oldalas kutatási tervet,
 • a befejezés várható időpontját és az egy év alatt elvégzendő munka meghatározását,
 • a könyv kiadójának (cikk esetében lehetőleg a folyóiratnak) elvi befogadó nyilatkozatát,
 • az író szakmai önéletrajzát (maximum 1 oldal terjedelemben).

A megpályázható összeg 1 200 000 Ft.

A megítélt támogatás kifizetése két részletben történik. Az első részlet (500.000 Ft) utalása a szerződés aláírását követően történik. A szerződés dátumától számított 6 hónap elteltével a kollégiumhoz be kell nyújtani az addig elvégzett munkát. A második részlet (700.000 Ft) utalásának feltétele a benyújtott kézirat elfogadása. Amennyiben a kollégium a kézirat színvonalát és/vagy mennyiségét nem tartja megfelelőnek, a támogatási összeg második részletének utalására nem kerül sor.

11. Komolyzenei művekre készült színházi vagy színpadi bemutatókra

Altéma kódszáma: 1417

Pályázhatnak

operaházak, hivatásszerűen működő színházak ill. színi társulatok, vagy művészeti ügynökségek a következő programokra:

 • új operák ősbemutatójára, vagy magyarországi bemutatójára,
 • ritkán játszott, vagy még Magyarországon bemutatatlan repertoárművek újszerű módon való előadására,
 • újszerű színpadi produkciókra (opera, stage-music, táncszínház, báb- vagy marionett-előadás)

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani

 • az évad folyamán tervezett előadások számának megadásával,
 • az előadásban résztvevő művészek, együttesek feltüntetésével,
 • a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével,
 • a bemutató tervezett időpontjával.

A pályázathoz csatolni kell:

a bemutató előadás helyszínének kezelője által adott befogadói nyilatkozatot.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik,
 • szerzői jogdíj,
 • kottakölcsönzés és beszerzés,
 • terembérlet,
 • hangszerbérlet és hangolás,
 • propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
 • hangszerszállítás,
 • szállás,
 • útiköltség.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

12. A könnyűzenei és jazz hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1440

Pályázhatnak

 • hangversenyrendezők

a következő programokra:

 • hangversenyek megrendezésére,
 • nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín/-ek/ kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a hangverseny, fesztivál részletes programját és költségvetését

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik,
 • szerzői jogdíj,
 • terembérlet,
 • propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
 • hangszerszállítás,
 • szállás,
 • útiköltség,
 • audiovizuális technikai eszközök bérlése,
 • a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás)

13. Magyar könnyűzenei és jazz előadóművészek és együttesek nemzetközi szereplésére

Altéma kódszáma: 1441

Pályázhatnak:

 • természetes és jogi személyek.
 • Együttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a rendezők írásos meghívását,
 • az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
 • a hangverseny tervezett programját

Támogatás igényelhető:

 • útiköltségre,
 • szállásköltségre

Előnyt élvez az a pályázó, akinek hangversenyprogramjában magyar mű is szerepel.

14. Könnyűzenei és jazz hanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1442

Pályázhat

 • a hanghordozó (hazai vagy határon túli) kiadója.

A pályázathoz csatolni kell

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozatát,
 • terjesztési tervet,
 • a több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetését is

Támogatás igényelhető:

hangfelvételhez kapcsolódó költségekre: szerzői és előadói honorárium (és járuléka); jogdíjak; stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása, hanghordozók (CD, DVD, hangkazetta) gyártási, anyag- és csomagolási költségei; továbbá a lemezkísérő füzet költségeire: ismertető szöveg szerkesztői (tervező-, képszerkesztő), szerzői és fordítói honoráriuma, fotók honoráriuma vagy jogdíja; és nyomdai anyagok előkészítésére (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra, szkennelés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

Előnyben részesülnek a magyar előadóművészek  megismertetését szélesebb körű hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók.

15. Zenés színpadi művek bemutatóira

Altéma kódszáma: 1443

Pályázhatnak

 • zenés színházak vagy művészeti ügynökségek, műhelyek

a következő programokra:

 • musical, rockopera  bemutatójára,
 • újszerű színpadi produkciókra  ( táncszínház, mesejáték)

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani

 • az évad folyamán tervezett előadások számának megadásával,
 • az előadásban résztvevő művészek, együttesek feltüntetésével,
 • a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével,
 • a bemutó tervezett időpontjával

A pályázathoz csatolni kell

 • a bemutató előadás helyszínének  kezelője által adott befogadói nyilatkozatot.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre:

 • előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik,
 • szerzői jogdíj,
 • kottakölcsönzés és beszerzés,
 • terembérlet,
 • angszerbérlet és hangolás,
 • propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
 • hangszerszállítás,
 • szállás,
 • útiköltség

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.


A pályázatok
2005. április 4-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határidőn  túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal –felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-től 15 óráig; pénteken 9-től 12óráig.

Zenei Szakmai Kollégium