A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Látta és egyetért :

Általános tudnivalók

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

 

1.  A belföldi hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma:1434

Pályázhatnak hangversenyrendezők a következő programokra:

A 2006/2007 évadban megrendezendő egyedi hangversenyekre, vagy hangversenysorozatokra.

Előnyt élveznek a hazai repertoár kiszélesítését célzó, kortárs magyar zeneműveket is tartalmazó, vagy/és fiatal alkotó – és előadóművészeket bemutató programok.

Koncertszerű rendezvényekre.

Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyek szerkesztési ötletekkel, újszerű formai keretek kialakításával, szakszerű moderálással, az ifjúság „megszólításával” segítik az értékes zene befogadását.

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

– az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének,

– a fellépő művészek, együttesek feltüntetésével,

– a tervezett helyszín(-ek) befogadóképességének megjelölésével,

– a hangverseny(-ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

– a rendezvényhelyszín(-ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,

– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető:

előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik, szerzői jogdíj, kottakölcsönzés és beszerzés, terembérlet, hangszerbérlet és hangolás, propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok), hangszerszállítás, szállás, útiköltség.

 

2. Új művek ősbemutatójára, vagy magyarországi bemutatójára

Altéma kódszáma: 1439

Pályázhatnak: hangversenyrendezők, olyan hangversenyek támogatására, amelyek programjain új művek ősbemutatója, vagy magyarországi bemutatója szerepel.

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani :

– az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének,

– a fellépő művészek, együttesek feltüntetésével,

– a tervezett helyszín(-ek) befogadóképességének megjelölésével,

– a hangverseny(-ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

– a rendezvényhelyszín(-ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,

– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Pályázni a költségek 50-100%-ára lehet, a műsor arányában.

Támogatás igényelhető :

előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik, szerzői jogdíj, kottakölcsönzés és beszerzés, terembérlet, hangszerbérlet és hangolás, propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok), hangszerszállítás, szállás, útiköltség.

 

3.  A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészek meghívására magyarországi hangversenyekre

Altéma kódszáma: 1424

Pályázhatnak: hangversenyrendezők

Pályázni lehet egyedi hangversenyekre és tematikus/bérleti hangversenysorozatokra

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

– az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor, vagy  műsorsorozat tervének leírásával,

– a fellépő művészek, együttesek feltüntetésével,

– a tervezett helyszín/-ek/ befogadóképességének megjelölésével,

– a hangverseny/-ek/ tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

– a rendezvényhelyszín/-ek/ kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,

– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést,

– a vendégművész/ek szándéknyilatkozatát.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető :

előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik, szerzői jogdíj, kottakölcsönzés és beszerzés, terembérlet, hangszerbérlet és hangolás, propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok), hangszerszállítás, szállás, útiköltség.

 

4. Nemzetközi és/vagy országos zenei versenyek megrendezésére

Altéma kódszáma: 1425

Pályázhatnak: olyan jogi személyek, akiknek, vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, amelynek kiírása, programja és a zsűri összetétele biztosítja, hogy a verseny művészileg és a leendő nyertesek karrierépítése szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

A pályázathoz csatolni kell:

A verseny részletes programját, a verseny kiírás szövegét és a zsűri névsorát.

Támogatás igényelhető:

zsűri, illetve előadóművészek vagy előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira, szállás- és útiköltségére, terembérletre, propaganda- (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok) költségére, audiovizuális technikai eszközök bérlésére, oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlás).

 

5. Mesterkurzusok megrendezésére, jelentős külföldi és/vagy hazai előadók meghívásával

Altéma kódszáma: 1404

Pályázhatnak: olyan jogi személyek, akiknek, vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik.

Pályázni lehet egyedi, vagy időben széthúzódó ciklus-szerű mesterkurzusokra.

A pályázathoz csatolni kell:

A meghívott előadó(k) rövid szakmai bemutatását, a kurzus célját, helyszínét, a lebonyolítás formáját (esetleges nevezési díját), a résztvevők körét és várható létszámát.

Támogatás igényelhető :

Előadóművészek, vagy előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira, szállás- és útiköltségére, terembérletre, propaganda- (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok) költségére, audiovizuális technikai eszközök bérlésére, oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlás).

6. A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek fontos nemzetközi konferenciákon való részvételére

Altéma kódszáma: 1403

Pályázhatnak: természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.

Támogatás igényelhető :

részvételi díjra, útiköltségre, szállásköltségre.

A megpályázható összeg Európán belüli zenei konferencia esetén maximum 100.000,-Ft,   Európán kívüli  zenei konferencia esetén  150.000,-Ft.

Előnyt élvez az a pályázó, aki a rendező szervezetnek vezetőségi tagja vagy jelöltje, továbbá akinek az előadását a konferencia vezetősége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.

 

7. Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek külföldi zenei versenyeken való részvételére

Altéma kódszáma: 1423

Pályázhatnak: természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek.

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik országos vagy nemzetközi versenyen már eredményesen szerepeltek (fel kell sorolni az eddigi eredményeket).

A pályázathoz mellékelni kell:

A rendező szerv írásos visszaigazolását.

Támogatás igényelhető:

útiköltségre.

Előnyben részesülnek azok, akik országos, vagy nemzetközi versenyen már eredményesen szerepeltek. (fel kell sorolni az eddigi eredményeket.)

 

8. Magyar előadóművészek és együttesek külföldi szereplésére

Altéma kódszáma: 1418

Pályázhatnak : természetes és jogi személyek.

– a világ jelentős zenei eseményein történő fellépésre,

– olyan külföldi rendezvényeken történő fellépésre, amelyek programján jelentős részben szerepelnek kortárs magyar zeneművek.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőjének – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a rendezők írásos meghívását, vagy a kiküldők szándéknyilatkozatát

– az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

– a hangverseny/ek tervezett helyszínét és programját.

Támogatás igényelhető: útiköltségre, szállásköltségre, honoráriumra

 

9. Komolyzenei hanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1431

Pályázhat: a hanghordozó (hazai vagy határon túli) kiadója.

A pályázathoz csatolni kell :

– a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozatát,

– terjesztési tervet.

– a több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetését is be kell nyújtania.

Támogatás igényelhető :

Hangfelvételhez kapcsolódó költségekre: szerzői és előadói honorárium és annak járulékai; jogdíjak; stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása, hanghordozók, illetve DVD gyártási, anyag- és csomagolási költségei; továbbá a lemezkísérő füzet költségeire: ismertető szöveg szerkesztői (tervező-, képszerkesztő), szerzői és fordítói honoráriuma, fotók honoráriuma vagy jogdíja; és nyomdai anyagok előkészítésére (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra, szkennelés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar szerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

Előnyben részesülnek a magyar előadóművészek és a kortárs magyar zeneszerzők megismertetését szélesebb körű hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók.

 

10. Alkotói támogatás zenetudományi munkák létrehozására

Altéma kódszáma: 1402

A kollégium max. 2-4 alkotói támogatást szándékozik kiadni (legalább egyet posztdoktor kutatónak) zenetudományi munkák létrehozására.

 Az elkészítendő mű egy önálló kutatáson alapuló, új eredményeket publikáló könyv vagy nagyméretű (legalább 4 íves), nemzetközi (kivételes esetben hazai) szakfolyóiratban publikálandó tanulmány, illetve annak egy év alatt elkészíthető, arányos része.

A pályázathoz csatolni kell:

– a mű tervezett címét, tartalomjegyzékét és egy max. 1 oldalas kutatási tervet,

– a befejezés várható időpontját és az egy év alatt elvégzendő munka meghatározását,

– a könyv kiadójának (cikk esetében lehetőleg a folyóiratnak) elvi befogadó nyilatkozatát,

– az író szakmai önéletrajzát (max. 1 oldal terjedelemben).

A megpályázható összeg 1.200.000,- Ft.

A megítélt támogatás kifizetése két részletben történik. Az első részlet (500.000,- Ft) utalása a szerződés aláírását követően történik. A szerződés dátumától számított 6 hónap elteltével a kollégiumhoz be kell nyújtani az addig elvégzett munkát. A második részlet (700.000,- Ft) utalásának feltétele a benyújtott kézirat elfogadása. Amennyiben a kollégium a kézirat színvonalát és/vagy mennyiségét nem tartja megfelelőnek, a támogatási összeg második részletének utalására nem kerül sor.

 

11. A könnyűzenei- és jazz-hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1440

Pályázhatnak hangversenyrendezők a következő programokra:

– hangversenyek megrendezésére,

– kiemelkedő nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére.

A pályázathoz csatolni kell:

– a rendezvényhelyszín/-ek/ kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,

– a hangverseny, fesztivál részletes programját és költségvetését.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető:

előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik, szerzői jogdíj, terembérlet, propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok), hangszerszállítás, zongorahangolás, szállás, útiköltség, audiovizuális technikai eszközök bérlése, a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlást).

 

12. Magyar könnyűzenei- és jazz előadóművészek és együttesek nemzetközi szereplésére

Altéma kódszáma: 1441

Pályázhatnak: természetes és jogi személyek.

Együttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőjének – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a rendezők írásos meghívását,

– az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

– a hangverseny tervezett programját.

Támogatás igényelhető:

útiköltségre, szállásköltségre.

Előnyt élvez az a pályázó, akinek hangverseny-programjában magyar mű is szerepel.

 

13.  Könnyűzenei- és jazz- hanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1442

Pályázhat: a hanghordozó (hazai vagy határon túli) kiadója.

Előnyben részesülnek:

– a magyar előadóművészek megismertetését szélesebb körű hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók

– fiatal amatőr előadók, szerzők, és/vagy együttesek első albumának megjelentetői

A pályázathoz csatolni kell:

– a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozatát,

– terjesztési tervet,

– a több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetését is be kell nyújtania.

Támogatás igényelhető:

Hangfelvételhez kapcsolódó költségekre: szerzői és előadói honorárium és járuléka; jogdíjak; stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása, hanghordozók (CD, DVD, hangkazetta) gyártási, anyag- és csomagolási költségei; továbbá a lemezkísérő füzet költségeire: ismertető szöveg szerkesztői (tervező-, képszerkesztő), szerzői és fordítói honoráriuma, fotók honoráriuma vagy jogdíja; és nyomdai anyagok előkészítésére (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra, szkennelés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

 

14. Jazz klubok színvonalas programjainak megvalósítására

Altéma kódszáma: 1443

Pályázhatnak:

– Azok a jazz klubok, amelyek önkormányzati fenntartású kulturális intézmény, vagy önkormányzat többségi tulajdonát képező közhasznú társaság keretei között működnek, évente legalább 8-10 jazz előadást tartanak és legalább 1 éve működnek.

– Olyan jazz klubok, amelyek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, legalább évi 8-10 jazz előadást tartanak és legalább 1 éve rendszeresen működnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell

– az előadások programját,

– a tervezett költségvetést,

– a saját, és/vagy fenntartói hozzájárulás mértékét.

Támogatás igényelhető:

művészek fellépti díjára, hangszer-szállításra, a koncertek propaganda költségére. Támogatás állóeszközre és üzemeltetési költségre nem igényelhető!

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az igényelt  támogatással egyenértékű önrésszel rendelkeznek.

 

A pályázatok

2006. április 14-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(1388. Budapest, Pf.: 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Zenei Szakmai Kollégium