A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a:

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-t (továbbiakban KELLÓ).

Pályázati cél: A nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett értékes könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása, megismertetése. Ennek érdekében a KELLÓ fogadja az NKA Könyvkiadás Kollégiuma felhívására a könyvkiadók által történő regisztrálást könyveikkel, amelynek célja, hogy a kuratórium a kiadók által felajánlott könyvek közül kiválassza azt a 200 címet (100 szépirodalmi, 100 tényirodalmi), amely felkerül a Márai IV. listára. A kollégium által később megnevezett könyvtárak a meghatározott keretük összegéig rendelhetnek könyveket.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft.

Altéma kódszáma: 3410/299

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. március 25.–2014. november 10.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Az első részlet folyósítására a Márai III. program pénzügyi elszámolásának az NKA Igazgatósága általi elfogadása után kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 50.000 Ft-ot + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

A KELLÓ-val szemben elvárt követelmények:

Rendelkezzen olyan webes felülettel, amely alkalmas a Márai IV. listára feljelentkező kiadók könyveinek regisztrálására, a kurátorok könyvjelöléseinek kezelésére, a könyvtárak rendelésének fogadására és a statisztikai adatok szolgáltatására az alábbiak szerint:

a) A kiadók könyveinek regisztrálását kezelő felülettel szemben elvárt minimum:

– Kiadói adatok:

 • A kiadó neve, a kiadót működtető szerv/vállalkozás neve székhelye, elérhetősége, adószáma.
 • A megjelenési év, terjedelem, sorozat része-e a könyv, a szerző neve, a felajánlott példányszám (minimum 100 db), ajánlott ár (legfeljebb a kiskereskedelmi ár 75%-a lehet).
 • A határon túli kiadók által felajánlott könyvek esetében a felajánlás napján, a Magyar Nemzeti Bank középárfolyamán átszámított forintra váltott bolti ár legfeljebb 75%-a lehet), továbbá
 • ISBN szám (sorozatok esetében ISSN szám is), kiadói recenzió, a megjelentetés nyelve, a megjelenési forma (könyv – hangoskönyv), a tartalom minősítése.
 • A felület biztosítson lehetőséget a könyvkiadók részére, hogy megtehessék nyilatkozatukat arról, mely szerint a felajánlott kiadvány nem részesült központi, az állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból származó, a könyv kiadására szóló támogatásból (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.).

A KELLÓ fogadja a könyvkiadók postán érkező – a törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatait –, mely szerint a Márai IV. listára jelölt könyvekkel kapcsolatban nem részesültek központi, az állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból származó, a könyv kiadását célzó támogatásból (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.). A KELLÓ a nyilatkozatokat (kiadó neve szerint) abc sorrendben rendszerezve átadja NKA Igazgatósága részére, legkésőbb 2014. május 19-ig.

 • A Könyvkiadás Kollégiumához ajánlott könyvek esetében a kiadó a következő alfejezetek közül választhasson:
  • általános jellegű (szótár, útikönyv stb.)
  • társadalomtudomány
  • természettudomány
  • gyermekkönyv
  • ifjúsági könyv
  • egyéb

illetve a szépirodalmi könyvek esetében:

 • líra
 • dráma
 • próza, epika
 • külföldi szépirodalom
 • gyerekkönyv
 • ifjúsági könyv
 • esszé, kritika
 • egyéb

b) A kollégiumi igényeket kiszolgáló felülettel szemben elvárt minimum:

 • adjon lehetőséget a programban érintett valamennyi kurátor egyidejű hozzáférésére,
 • biztosítsa a kiadói felületen keresztül betöltött adatok elérését a kollégium tagjai számára,
 • biztosítson könnyű, felhasználónév és jelszó megadásával elérhető felületet a kurátori javaslatok megtételéhez,
 • legyen képes a rendszer a megszakításokkal végzett kurátori (javaslattételi) munka adatainak tárolására, a javaslatok korrekt kezelésére,
 • a felület legyen képes az egyes kurátori javaslat, majd a kuratórium döntésének kezelésére (a kurátor megnevezése, kurátori jelölés a Márai IV.-listára, a kollégiumi végleges Márai IV.-lista kijelölése),
 • a program működjön különböző felhasználói-böngésző platformokon egyaránt jó hatásfokkal, a jelölési munka során ne kelljen egyes lépéseket újra elismételni,
 • a jelölő kurátornak módja legyen a jelöléséhez szükséges szűréseket elvégezni,
 • a Márai IV. listára javasolt könyvek kiemelése, a javasolt könyvek szavazatainak nagysága szerinti sorrendbe állítása,
 • a belépési kódok, azonosítók karbantartására, amely a KELLÓ feladata.

c) A programban résztvevő könyvtárak rendelési felületével szemben elvárt minimum:

 • a végleges Márai IV.-lista csak az érintett könyvtárak számára legyen elérhető elektronikus formában,
 • a felület biztosítson lehetőséget a Márai IV.-listára kerülő könyv és hangoskönyv dokumentumok megrendelésére és a hozzájuk csatlakozó bibliográfiai adatok elektronikus letöltésére,
 • biztosítson lehetőséget a könyvtárak számára, hogy a Márai IV.-lista tartalmáról online felületen tájékozódhassanak vagy a számukra kedvezőbb formában (XML/USMARC) kapjanak folyamatos tájékozódási lehetőséget,
 • a kapcsolattartás elektronikus formája esetén minden munkafolyamat ellátása elektronikusan legyen biztosított,
 • a rendszer legyen alkalmas az egyes könyvtárak azonosítására, a rendelkezésükre álló dokumentum-beszerzési keretösszeg pontos, naprakész vezetésére, az aktuális vásárlási kerete állásáról,
 • az informatikai rendszer könyvtári felülete biztosítson lehetőséget adott megrendelés esetében a rendelési állapot megtekintésére az egyes dokumentumok vonatkozásában is, valamint adjon lehetőséget a könyvtárak által megrendelt könyvek KELLÓ általi teljesítés utáni visszaigazolására.

d) Statisztikai adatok lekérdezési felületével szemben elvárt minimum:

A felület adataiból az alábbi statisztikai adatok legyenek kinyerhetők a támogató részére:

 • általános jellegű (szótár, útikönyv stb.) (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • társadalomtudomány (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • természettudomány (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • gyermekkönyv (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • ifjúsági könyv (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • egyéb (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • hangoskönyv (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • szépirodalmi művek – líra, dráma, epika, esszé, kritika, külföldi szépirodalmi művek – (darabszám és százalékarány szerint),
 • magyar szerző (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • külföldi szerző (cím, darabszám és százalékarány szerint),
 • adott időintervallumon belül felajánlott könyvek (darabszám és százalékarány szerint),
 • adott évben felajánlott könyvek (darabszám és százalékarány szerint),
 • a könyvtárankénti megrendelések (darabszám és százalékarány szerint),
 • kiadónkénti lekérdezés (darabszám és százalékarány szerint),
 • könyvtárak által felhasznált keret (könyvtáranként és összesen).

e) A felülettel kapcsolatos további elvárások:

 • az online megrendelés megkönnyítése, valamint a program népszerűsítése érdekében a KELLÓ saját weblapján külön menüpontban biztosítsa a Márai IV.-lista elérését,
 • az adatok felvitelét, a kiadói adatfeltöltést, a kurátori hozzáféréseket, a javaslatokat, módosításokat naplózza a rendszer,
 • a KELLÓ biztosítson garanciát a működésre, a karbantartásra és a fejlesztésre,
 • az informatikai rendszer rendelkezzen olyan jogosultságkezelő lehetőséggel, amely képes garantálni az adatok védelmét,
 • áramszünet, programlefagyás esetén is adatvesztés nélkül biztosítsa a további működést, adatfeltöltést.

A Márai IV. könyvtámogatási program megvalósításának ütemezése:

 • Könyvkiadók jelentkezésének időszaka:

2014. március 25.–2014. április 7.

 • Könyvkiadók könyveinek feltöltése:

2014. április 7.–2014. május 5.

 • Kurátori jelölések megtétele:

2014. május 19.–2014. június 8-ig.

 • A könyvtárak regisztrálásának időszaka:

2014. június 1.–2014. június 20.

 • A könyvtárak rendelési lehetőségének időszaka a Márai IV.-listáról:

2014. július 15.–2014. augusztus 31.

 • A könyvek kiszállításának időszaka:

2014. szeptember 10.–2014. november 10.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • könyvvásárlás (a könyvek beszerzési ára legfeljebb a kiskereskedelmi ár 75%-a lehet).

A fenti jogcímen túli költségeket a kollégium nem támogatja.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. programleírás a pályázat tervezett végrehajtásáról,
 2. webes felület leírása,
 3. nyilatkozat a webes felület folyamatos működtetéséről, beleértve az esetlegesen felmerülő hibák haladéktalan javítását (vis major helyzetet kivéve),
 4. nyilatkozat arról, hogy a könyvtárak megrendelése alapján megvásárolja a kiadóktól a könyveket, amelyeket lehetőségekhez és a rendelkezésre álló készlethez képest a rendeléstől számított két hónapon belül kiszállít a könyvtáraknak, vagy lemondja a teljesítést,
 5. nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetéséről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza).

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A…….. N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 5 pozícióban az 1B402 kódot.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk menüpontban leírtakat.
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk pontban.

Elbírálás szempontjai:

 • program megvalósíthatósága,
 • KELLÓ szakmai kompetenciája.

Elszámolásra vonatkozó előírások:
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be.
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1 MB, szakmai beszámoló esetében 10 MB.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a program lebonyolítása során szerzett tapasztalatokat,
 • összesített kimutatást a megvásárolt és a könyvtárak részére eljutatott könyvekről kategóriánként.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (banki kivonat, pénztárbizonylat), készített hitelesített másolatokat,
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
 • a megvásárolt könyvek listáját kiadónkénti csoportosításban és összesítve,
 • a könyvtárak nyilatkozatát arról, hogy a leszállított könyveket átvették (a nyilatkozatokat csak a végelszámolásnál kell megküldeni!),
 • kiadóktól összegyűjtött nyilatkozatokat, hogy a megvásárolt könyvek ára a kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-a.

A támogatás utalása és a pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint történik:

A támogatás több részletben történő folyósításának feltételei:

A támogatás első részlete 90%-ának kiutalásához a KELLÓ-nak be kell küldenie a kiadók által – a könyvtárak Márai IV. listáról rendelt igényeik kielégítésére – leszállított és leszámlázott könyvekre vonatkozó érvénytelenített számlamásolatokat. Kivételt képeznek azok a határon túli magyar könyvkiadók akik közvetlenül nem tudják lebonyolítani a számlázást, a kiadványok Magyarországra történő eljuttatását, a KELLÓ – a kiadókkal előzetesen egyeztetve – maga választja meg a magyarországi lebonyolító szervezetet. A magyarországi lebonyolító szervezetet igénybe vevő határon túli kiadók esetében a lebonyolító által kiállított számlák másolatait kell a KELLÓ-nak a pénzügyi elszámolás részeként benyújtani. Az Igazgatóság – a benyújtott dokumentumok ellenőrzése és azok elfogadása után – utalja a részelszámolásban elfogadott támogatás-felhasználás összegének 90%-át.

A KELLÓ a benyújtandó dokumentumokat az alábbiak szerint köteles összeállítani:

 • a megvásárolt könyvek listáját kiadónkénti csoportosításban és összesítve, valamint az eredeti érvénytelenített számlákról készített hitelesített másolatokat. A pénzügyi elszámolás kizárólag a megvásárolt könyvek bruttó értékét tartalmazhatja, a járulékos (csomagolás, szállítás stb.) költségek nem számolhatóak el,
 • a kiadóktól összegyűjtött nyilatkozatokat, hogy a megvásárolt könyvek ára a kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-a.

A második és a további (3. 4. stb.) részletek 90%-a utalásának feltételei:

 • az előző pontban leírtaknak megfelelően történik, kiegészítve a következőkkel: az előző részelszámolásban benyújtott számlák pénzügyi teljesítéséről a banki terhelési értesítőket a KELLÓ megküldi.

Az utolsó részlet kifizetésének feltétele:

A fennmaradó 10 százalékok utalásának feltétele a pályázatot lezáró elszámolás benyújtása és annak az Igazgatóság által történt elfogadása. A támogatás folyósítására az elszámolás elfogadása után 8 munkanapon belül kerül sor.

A végelszámoláshoz a KELLÓ megküldi:

 • az Elszámoló lapon az összesített pénzügyi elszámolást,
 • a banki terhelési értesítők másolatát, amellyel igazolja, hogy az utolsó támogatási részletből a kiadók számláinak pénzügyi teljesítése megtörtént,
 • a könyvtárak tényleges keretfelhasználásáról kimutatást,
 • a könyvtáraktól összegyűjtött nyilatkozatokat, hogy a leszállított könyveket átvették,
 • a könyvtáraktól a leltárba vételről szóló nyilatkozatot annak a forrásnak a nevesítésével, ahol a dokumentumok leltározásának ténye egyedi azonosítással ellenőrizhető (egyedi címleltárkönyv, gépi nyilvántartás).

Az elszámolásban lebonyolítási és rezsiköltség nem szerepelhet!

Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók, illetve könyvtárak nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

***

TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:

Pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a./ A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt az adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az SA.34770 (2012/N-2). számú határozatában hagyott jóvá.

***

Felhívjuk pályázóink figyelmét

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:

 • a 66. § (2) bekezdés p) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
  a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
 • a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • a 78. § (1) bekezdése alapján: A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy ha előírásra került – a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor. A költségvetési támogatás a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható, azaz támogatási előleg nyújtható.
 • a 78. § (3) bekezdése alapján: A pályázó által a pályázati adatlapon megadott és a támogató által elfogadott költségterv szerint részletekben kell folyósítani azt a támogatási előleget, amely az ötmillió forintot meghaladja. E rendelkezést nem kell alkalmazni
 1. az olyan költségvetési támogatásokra, melyek esetén a támogatott tevékenység időtartama (pályázati adatlap 6.4. pontjában megadott időtartam) a hatvan napot nem haladja meg,
 2. a kincstári körbe tartozó kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint a Kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra.
 • 80. § (1) bekezdése alapján: A kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. Jogszabály vagy a támogatási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
 • 80. § (6) bekezdése alapján: Ha a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására.
 • 80. §. (7) bekezdése alapján: Ha részbeszámolási kötelezettség teljesítésére a (6) bekezdés szerinti határidő leteltéig nem, vagy nem megfelelően kerül sor, a költségvetési támogatás fennmaradó része nem folyósítható mindaddig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének nem tesz eleget.
 • a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás céljaira létrehozott munkaviszonyban kifizetett munkabérre és közterheire, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el.

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint.

A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot kitölteni az NKA-portál Pályáztatás menüpontjában szereplő adott Kollégium neve/Adatlap kitöltése linkre kattintva lehet. Minta pályázati adatlap az NKA-portál Pályáztatás menüpont alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA-portál Jogi háttér menüpont alatt.

***

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. április 24-én, éjfélig lehet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

A lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító – az alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció kötelező.

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4322-es számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.

A döntés az NKA-portálon is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 76. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

Könyvkiadás Kollégiuma