FELHÍVÁS KÖNYVKIADÓKNAK A MÁRAI-PROGRAM IV. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELREFELHÍVÁS KÖNYVKIADÓKNAK A MÁRAI-PROGRAM IV. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A könyvszakmai projekt célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése.

A projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma felhívással fordul a magyarországi bejegyzésű és a határon túli magyar kiadókhoz, hogy könyveiket nevezzék a Márai-program IV. listájára a KELLÓ honlapján, a marai.kello.hu elérési útvonalon.

Azok a kiadók nem vehetnek részt a Márai-program IV. fordulójában, akik a Márai-program III. fordulójában nem teljesítették vállalt kötelezettségeiket, azaz a tőlük megrendelt szükséges könyvmennyiséget – 100 példányig – nem szállították be a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kijelölt raktárhelyiségébe, illetve a szükséges bizonylatokat nem állították ki a KELLÓ által megadott határidőig.

A jelentkezés feltételei:

 • A Márai-listára csak olyan magyar nyelvű könyvekkel, hangoskönyvekkel lehet pályázni, amelyek már könyvesbolti forgalomba kerültek.
 • A kollégium különösen várja a kiadók ifjúsági, illetve gyermekkönyveinek felajánlását.
 • A Márai-listára egyrészt kortárs és klasszikus szépirodalmi művekkel (beleértve a gyermek- és ifjúsági műveket), másrészt a tényirodalom körébe sorolható ismeretterjesztő és művészeti könyvekkel (beleértve a gyermek- és ifjúsági műveket) lehet jelentkezni.
 • A Márai IV. listára csak 2013. január 1. és 2014. május 5. között megjelent könyvekkel lehet pályázni.
 • A kiadók a kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-ért ajánlhatják fel könyveiket, hangoskönyveiket, továbbá vállalniuk kell a könyvtárakba történő eljuttatás költségét.
 • A kiadók legfeljebb 5 szépirodalmi és 5 tényirodalmi címmel jelentkezhetnek a kiírt pályázatra.
 • A pályázatra nevezett művekből a kiadóknál legalább 100 példánynak kell rendelkezésre állnia.
 • A kiadók a korábbi Márai-listára felajánlott, illetve a listára beválasztott könyvekkel újra részt vehetnek a IV. fordulóban is, de csak a fentebb meghatározott kritériumok figyelembe vételével.

Nem lehet nevezni:

 • A Márai IV. listára olyan könyvekkel, amelyek részesültek más, központi, az állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból származó, a könyv kiadására szóló támogatásból (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.).
 • A ponyva és lektűr kategóriájába tartozó művekkel.
 • A hivatalos tankönyvlistán szereplő és egyetemi jegyzetnek készült művekkel.
 • Kiadói tervekkel.

Lehet nevezni:

 • Olyan kiadványok 2. kiadásával, illetve olyan kiadványok átdolgozott/bővített 2. kiadásával, amelyek korábban központi, az állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból származó, a könyv kiadására szóló támogatásban (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.) részesültek.

A kiadók részvételi szándékukat írásban kötelesek jelezni – a KELLÓ részére – 2014. március 25. és április 5. között.

A jelentkezéssel egyidejűleg a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a meghatározott példányszámot biztosítják a Könyvtárellátó megrendelésétől számított 20 naptári napon belül. Továbbá a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell, hogy korábban nem részesültek – a Márai IV. listára felajánlott könyvekkel kapcsolatban – központi, állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból kapott (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.) könyvkiadási támogatásban. (NYILATKOZAT)

A Márai-program keretében nevezett művek címét és műfaji besorolását, valamint a kiadók adatait a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. erre a célra létrehozott felületén lehet rögzíteni: 2014. április 7.–2014. május 5.

A kiadók felajánlott könyveiből a Könyvkiadás Kollégiuma 2014-ben 200 művet (100 szépirodalmi 100 tényirodalmi) választ ki a IV. Márai-listára, amelyből a könyvtárak – gyűjtőkörüknek megfelelően – választhatnak

Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

Tájékoztatjuk a kiadókat, hogy az Európai Unió Bizottságának SA. 34770 (2012/N-2) határozatával jóváhagyott támogatási program alapján azok a kiadók, amelyek könyvét a könyvtárak az NKA támogatásával megvásárolják, kulturális támogatásban részesülnek.

További információt a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársaitól, Jelinek Emese Márai Program projekt koordinátor jelinek.emese@kello.hu 06-30/732-14-15 és Horváth Bernadett 06-30/732-06-95 horvath.bernadett@kello.hu elérhetőségeken lehet kérni.

Könyvkiadás Kollégiuma