FELHÍVÁS KÖNYVTÁRAKNAK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖNYVEK IGÉNYLÉSÉRE


FELHÍVÁS KÖNYVTÁRAKNAK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖNYVEK IGÉNYLÉSÉRE

A program célja:
A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma pályázatot hirdetett a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására. E pályázat eredményeként kiadóknak a támogatást nyert művekből meghatározott példányszámot az NKA részére kell átadni, amelyek könyvtárakba kerülnek. 

Az új típusú könyvtámogatási forma nem határoz meg keretet a könyvtárak számára, hiszen nem pénzforrással, hanem dokumentumokkal rendelkezik a program. A könyvtámogatás lebonyolítása a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban KELLO) feladata.

A felhívás mellékletében szereplő könyvtárak jelezhetik igényüket a KELLO honlapján kialakított felületen (nkakonyvtamogatas.kello.hu) amely azonban nem minősül megrendelésnek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes művek jelentősen eltérő példányszámban állnak rendelkezésre, ezért a könyvtárak az elsődleges gyűjtőkörükbe tartozó kérését fogalmazzák meg.

A beérkezett igényekről a Közgyűjtemények Kollégiuma dönt. A KELLO gondoskodik a könyvek könyvtárakba juttatásáról.

A jelentkezéshez szükséges információk:

  • a könyvtámogatás a mellékletben megnevezett könyvtárak számára érhető el,
  • az online felület lehetőséget biztosít a könyvtámogatási listán szereplő művek igénylésére.

A jelentkezéshez szükséges feltételek:

  • a KELLO a könyvtárak igazgatóit e-mail-ben tájékoztatja az igénylés menetéről, (az előző ütemben megküldött felhasználónév és jelszó továbbra is érvényes),
  • a Közgyűjtemények Kollégiuma döntését követően a KELLO eljuttatja a könyvtárak részére jóváhagyott könyveket. 

Az igénylés 2014. december 15.–2015. január 31. adható le.

A könyvtárak a könyveket két példány szállítólevéllel együtt kapják meg, melyből az egyik példányt visszaküldik.
A szállítólevélen szerepelnie kell az intézményvezető aláírásának bélyegzővel ellátva, illetve a könyvek leltári számának és dátumnak. Továbbá szükséges feltüntetni az alábbi szöveget: „A fenti tételeket átvettem és a …… leltári számon nyilvántartásba vettem.”

A szállítólevelet az állományba vétel után postázzák a Könyvtárellátó címére:
1391 Budapest, Postafiók 204

A programban szereplő könyveket kérhetik könyvtári szereléssel, és ingyenesen letölthetik a HunMarc/UsMarc rekordokat, illetve a honlapon tételesen katalóguscédulát/kölcsönzőkártyát rendelhetnek. A szerelés költségét a KELLO az igénylő könyvtár számára külön számlázza, tételes díjfizetéssel.

A KELLO minden könyv mellé küld egy „Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja” matricát. Kérjük, hogy ezt az átvett könyvekbe ragasszák be.

Tájékoztatjuk a Könyvtárakat, hogy az Európai Unió Bizottságának N 357/2007. határozatával jóváhagyott támogatási program alapján azok a könyvtárak, amelyek az NKA támogatásával a könyvtámogatási program kedvezményezettjei, kulturális támogatásban részesülnek.

További információt a KELLO munkatársa nyújt, az alábbi elérhetőségeken:
Jelinek Emese
telefon:
+36-1/237-69-68
e-mail:
jelinek.emese@kello.hu  

Közgyűjtemények Kollégiuma