KÖZLEMÉNY A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRAK JEGYZÉKÉN SZEREPLŐ KÖNYVTÁRAK SZÁMÁRA A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖNYVEK IGÉNYLÉSÉRE


KÖZLEMÉNY A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRAK JEGYZÉKÉN SZEREPLŐ KÖNYVTÁRAK SZÁMÁRA A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖNYVEK IGÉNYLÉSÉRE

A program célja:
A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma pályázatot hirdetett a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására. E pályázat eredményeként kiadóknak a támogatást nyert művekből meghatározott példányszámot az NKA részére kell átadni, amelyek könyvtárakba kerülnek. 

Az új típusú könyvtámogatási forma nem határoz meg keretet a könyvtárak számára, hiszen nem pénzforrással, hanem dokumentumokkal rendelkezik a program. A könyvtámogatás lebonyolítása a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KELLO) feladata.

A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak jelezhetik igényüket a KELLO honlapján kialakított felületen, amely azonban nem minősül megrendelésnek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes művek jelentősen eltérő példányszámban állnak rendelkezésre, ezért a könyvtárak az elsődleges gyűjtőkörükbe tartozó kérését fogalmazzák meg.

A KELLO a beérkezett igényeket érkezési sorrendben veszi figyelembe, a könyvek könyvtárakba juttatására az igénylési időszak lezárását követően kerül sor.

A jelentkezéshez szükséges információk:

  • a könyvtámogatás a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak számára érhető el,
  • az online felület lehetőséget biztosít a könyvtámogatási listán szereplő művek igénylésére.

A jelentkezéshez szükséges feltételek:

  • a KELLO a könyvtárak igazgatóit e-mailben tájékoztatja az igénylés menetéről  (az internetes felületre való belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót e-mail formájában megküldi)
  • az igénylési időszak lezárását követően a KELLO eljuttatja a könyvtárak részére a könyveket. 

Az igénylés 2016. január 29. és 2016. február 28. között adható le.

A könyvtárak a könyveket két példány szállítólevéllel együtt kapják meg, melyből az egyik példányt visszaküldik.

A szállítólevélen szerepelnie kell az intézményvezető aláírásának bélyegzővel ellátva, illetve a könyvek kezdő és záró leltári számának és dátumnak. Továbbá szükséges feltüntetni az alábbi szöveget: „A fenti tételeket átvettem és a …… leltári számtól….leltári számig  nyilvántartásba vettem.”   

A szállítólevelet az állományba vétel után postázzák a KELLO címére: 1134 Budapest, Váci út 19.

A KELLO minden könyv mellé küld egy „Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja” matricát. Kérjük, hogy ezt az átvett könyvekbe ragasszák be.

Tájékoztatjuk a Könyvtárakat, hogy az Európai Unió Bizottságának N 357/2007. határozatával jóváhagyott támogatási program alapján azok a könyvtárak, amelyek az NKA támogatásával a könyvtámogatási program kedvezményezettjei, kulturális támogatásban részesülnek.

További információt a KELLO munkatársa nyújt, az alábbi elérhetőségeken:

Jelinek Emese
telefon: +36 30/732-14-15
e-mail:
nkakonyvtamogatas@kello.hu

Közgyűjtemények Kollégiuma