Bizottsági határozatok és állásfoglalások – 2012.


2012.


1/2012. (I.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak „felügyeleti” rendszerét az alábbiak szerint határozza meg:

Benyhe István Folyóirat-kiadás Kollégiuma
Dubrovay László Előadó-művészet Kollégiuma
Fitz Péter Közgyűjtemények Kollégiuma
Kiss János Előadó-művészet Kollégiuma
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Kozma Károly Vizuális Művészetek Kollégiuma
Meggyesi Tamás Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
Ramháb Mária Könyvkiadás Kollégiuma
Közgyűjtemények Kollégiuma
Rózsa Edit Folyóirat-kiadás Kollégiuma
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
Simonffy Márta Vizuális Művészetek Kollégiuma
Sunyovszky Szilvia Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

2/2012. (I.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2012. évi munkatervét egyhangúlag elfogadta, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. február 6-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2012. évi munkatervét. 2/2012. (I. 19.) számú határozat melléklete


3/2012. (I.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Turizmus Zrt.-vel közös pályázati program megvalósítása érdekében 200 millió Ft keretösszeget biztosít a 2011. évi maradványkeret terhére a 2012. évi kulturális-gasztronómiai fesztiválok támogatására. A Bizottság egyben felkérte a Bizottság elnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.


4/2012. (I.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 6/2011. (I.14.) számú határozata alapján nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás annak az alkotónak, aki a tárgyévet megelőző három éven belül az adott szakmai kollégiumtól alkotói támogatásban már részesült. A Bizottság felülbírálva korábbi döntését, egyhangúlag hatályon kívül helyezte a 6/2011. (I.14.) számú bizottsági határozatot.


5/2012. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 3/2012. (I.19.) számú határozatának végrehajthatósága érdekében a Bizottság egyhangúlag javasolja Miniszter úrnak ideiglenes kollégium létrehozását az NKA keretein belül a közös turisztikai tárgyú pályázati program megvalósítására. A Bizottság egyben felkérte a Bizottság elnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságával egyetértésben – a nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális – gasztronómiai rendezvények, programsorozatok/fesztiválok támogatása céljából 2012. április
10-én „Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma” néven ideiglenes kollégiumot alapított.


6/2012. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA előirányzat-maradvány felhasználására vonatkozó javaslatot, és felkérte az Igazgatóságot, hogy az elfogadott javaslatot terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra.

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. március 9-én jóváhagyta a Bizottság 1.131.487.016 Ft összegű NKA előirányzat-maradvány felhasználására vonatkozó javaslatát.


7/2012. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a szakmai kollégiumok címzett, cél- és egyéb keretek meghatározására vonatkozó javaslatot, és egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy az elfogadott javaslatot terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra.

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. március 9-én jóváhagyta a Bizottság 2012. évi kollégiumi címzett, cél- és egyéb keretek meghatározására vonatkozó javaslatát. 7/2012. (II.23.) számú határozat melléklete


8/2012. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 54/2011. (X. 20.) számú határozatát felülvizsgálva egyhangúlag úgy döntött, hogy a Márai II. lista összeállítása, valamint a program lebonyolítása legkésőbb 2012. november 30-ig fejeződjön be.


9/2012. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság által beterjesztett módosított 2012. I. félévi pályázati naptár tervezetét, és kérte az Igazgatóság érintett munkatársainak intézkedését az aktuális pályázati naptár megjelentetéséről az NKA portálján.

Kollégium megnevezése Pályázati felhívás NKA portálján való megjelentetésének dátuma Benyújtási határidő
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2012. február 09. 2012. március 12.
Előadó-művészet Kollégiuma 2012. február 09. 2012. március 13.
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2012. február 16. 2012. március 19.
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2012. február 17. 2012. március 20.
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2012. február 22. 2012. március 23.
Vizuális Művészetek Kollégiuma 2012. február 29. 2012. március 30.
Közgyűjtemények Kollégiuma 2012. március 09. 2012. április 10.
Könyvkiadás Kollégiuma 2012. március 23. 2012. április 23.

10/2012. (IV.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a javasolt módosítások átvezetésével a Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiáját, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. április 10-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiáját. 10/2012. (IV.05.) számú határozat melléklete


11/2012. (IV.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2011. évi beszámolóját, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 18-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi beszámolóját.


12/2012. (IV.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészeti, a Fotóművészeti, az Iparművészeti, az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra, a Képzőművészeti, a Könyvtári, a Közművelődési, a Levéltári, a Mozgókép, a Múzeumi, a Műemléki és Régészeti, a Népművészeti, a Szépirodalmi, a Színházi, a Táncművészeti, és a Zenei Szakmai Kollégium, valamint az Ithaka-program Ideiglenes Kollégium 2011. évi szakmai beszámolóit.
A Márai Irodalmi és Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiumok 2011. évi beszámolóit kiegészítésre visszaküldte a kollégiumoknak. A javított beszámolókat a Bizottság a következő ülésén tárgyalja.
A Bizottság az elfogadott beszámolókat jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 18-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi beszámolóját.


13/2012. (IV.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tekintettel az 1058/2012. (III.09.) Kormányhatározatban foglaltakra, a Bizottság egyhangúlag jóváhagyta az „art” mozik támogatására jóváhagyott 300 millió Ft-os keret alábbiak szerinti megosztását.
A Bizottság a Vizuális Művészetek Kollégiuma címzett keretének csökkentését 100 millió Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma címzett keretének emelését 100 millió Ft-tal hagyta jóvá a filmes fesztiválok és rendezvények megvalósításának támogatására. A Bizottság egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy a most elfogadott javaslatot terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra.

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. április 10-én jóváhagyta az „art” mozik támogatására jóváhagyott 300 millió Ft-os keret javasolt megosztását.


14/2012. (IV.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma címzett meghívásos keretének 50 millió Ft-os emeléséről és a tartalékkeret egyidejű csökkentéséről szóló javaslatot egyhangúlag elfogadta, és egyetértés kérése céljából Miniszter úrhoz továbbítja.

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. április 10-én jóváhagyta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma címzett meghívásos keretének 50 millió Ft-os emeléséről és a tartalékkeret egyidejű csökkentéséről szóló javaslatot.


15/2012. (IV.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma tagjának a pályázattal kapcsolatos összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett pályázatot elbírálta és az alábbi döntést hozta:

Pályázat száma

Pályázó neve

Pályázat célja

Igényelt összeg (Ft)

Bizottsági döntés (Ft)

1.

3713/35

Táncház Egyesület

A XXXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár megrendezése

8.000.000 

4.000.000


16/2012. (IV.05.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 6810/0001 számú, és 6910/0001 számú pályázatainak elszámolási határidejét 2012. április 30-ig az Igazgatóság meghosszabbítsa.


17/2012. (V.03.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Márai Irodalmi és Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiumok 2011. évi beszámolóit. A Bizottság az elfogadott beszámolókat jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 18-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi beszámolóját.


18/2012. (V.03.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2011. évi beszámolóját, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 18-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi beszámolóját.


19/2012. (V.03.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 89. § (11) bekezdésében foglaltak szerint a közös jogkezelő szervezetek átadják a Nemzeti Kulturális Alap részére az Szjt. 89. § (8) és (10) bekezdései szerinti bevételeinek – az igazságügyért felelős miniszter által jóváhagyott támogatási politika és a legfőbb szerv eseti döntése szerint – a jogosultak érdekében kulturális célú felhasználásra szánt levonásait a kulturális támogatások és azok lebonyolításának céljára. A törvény végrehajthatósága érdekében a Bizottság Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium néven ideiglenes kollégium létrehozását javasolja Miniszter úrnak az NKA keretein belül. A Bizottság egyben felkérte a Bizottság elnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.

Balog Zoltán miniszter úr a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Bizottság 19/2012. (V.03.) számú határozatának végrehajthatósága érdekében –, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján átvett pénzeszközök kulturális támogatásokra történő felhasználása céljából, 2012. május 29-én „Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium” néven ideiglenes kollégiumot alapított.


20/2012. (V.03.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a pályázati támogatási visszafizetések, lemondások, félbeszakításokból keletkezett bevételeket az Igazgatóság központosítottan kezelje, ezen a jogcímen keletkezett bevételről folyamatosan tájékoztassa a Bizottságot és készítsen a 2012. szeptemberi bizottsági ülésre egy előterjesztési javaslatot a felhalmozódott bevétel felhasználására vonatkozóan. A döntés hatálya alól kivételt képez a 3410/35 és 3410/36 számú támogatott pályázatok 23 millió Ft összegű maradványkerete, amely a Könyvkiadás Kollégiuma 2012. évi cél meghívásos keretét növeli, valamint a 3905/284 és 3905/285 számú támogatott pályázatok 7,8 millió Ft összegű maradványkerete, amely a Vizuális Művészetek Kollégiuma 2012. évi címzett keretét növeli. A Bizottság döntése a 2012. év tekintetében érvényes.


21/2012. (V.03.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretének 2011. évi beszámolóját, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 18-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi beszámolóját.


22/2012. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium 2011. évi beszámolóját, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 18-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi beszámolóját.


23/2012. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtására kiadott 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 13. § a) pontjában foglaltak szerint a kollégiumok feladata, hogy a Bizottság által meghatározott kulturális támogatási stratégiának megfelelően kidolgozzák a szakterület támogatási célkitűzéseit, és megfogalmazzák a célokat. A Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiáját (2012–2015) Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. április 10-én jóváhagyta [10/2012. (IV.05.) számú határozat]. Az NKA hatályos jogszabályainak betartatása érdekében a Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 9 állandó szakmai kollégium, valamint a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2012. június 30-ig dolgozza ki és terjessze a Bizottság elé elfogadásra a középtávú támogatási stratégiáját.


24/2012. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 14/2012. (IV.05.) számú határozatában az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma számára jóváhagyott 40 millió Ft-os címzett meghívásos keretet a fábiánházi, a leveleki, valamint az aranyosapáti görögkatolikus templomok restaurálására fordíthatja a kollégium.


25/2012. (VI.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak „felügyeleti” rendszerét 2012. június 11-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

Diószegi László Előadó-művészet Kollégiuma
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
Dubrovay László Előadó-művészet Kollégiuma
Fitz Péter Folyóirat-kiadás Kollégiuma

Vizuális Művészetek Kollégiuma

Kalász Márton Könyvkiadás Kollégiuma
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
Kozma Károly Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium
Meggyesi Tamás Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
Ramháb Mária Könyvkiadás Kollégiuma
Közgyűjtemények Kollégiuma
Rózsa Edit Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma
Simonffy Márta Vizuális Művészetek Kollégiuma
Sunyovszky Szilvia Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

26/2012. (VI.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 2013. évi költségvetésében az ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 10.000 millió Ft-ban, az NKA Igazgatósága működési költségvetési támogatását 900 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét 7 millió Ft-ban határozza meg, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. június 29-én jóváhagyta az NKA 2013. évi ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének és az NKA Igazgatósága 2013. évi működéséhez szükséges NKA-támogatás megállapítását.


27/2012. (VI.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az „elnöki keret”-et a 2011. évivel azonos összegben, azaz 12.000 eFt-ban javasolja jóváhagyni, és döntés céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. június 29-én jóváhagyta a Bizottság elnöke feladatainak ellátásához szükséges 2012. évi „elnöki keretet” 12 000 eFt összegű meghatározását.


28/2012. (VI.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság által beterjesztett módosított 2012. II. félévi pályázati naptár tervezetét. 28/2012. (VI.07.) számú határozat melléklete


29/2012. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag támogatta a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítására tett javaslatot.


30/2012. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag támogatta a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 9/2006. (V. 9.) NKÖM végrehajtási rendeletének módosítására tett javaslatot.

L. Simon László s.k.,
az NKA Bizottsága elnöke

31/2012. (VII.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi előirányzatából való 690.394 ezer forint zárolását az alábbiak szerint javasolja jóváhagyni. A Bizottság a határozatot jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 31/2012. (VII.26.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 26-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi előirányzatából való 690.394 ezer forint zárolását a melléklet táblázat szerint.


32/2012. (VII.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma számára címzett meghívásos pályázat kiírását javasolja 5 millió Ft keretösszegben a büntetés-végrehajtási intézetek könyvállomány gyarapítására, valamint 10 millió Ft keretösszegben a megyei könyvtárak részére nemzetiségi és ifjúsági könyvek vásárlására. A Bizottság a határozatot jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 26-án jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma számára címzett meghívásos pályázat kiírását 5 millió Ft keretösszegben a büntetés végrehajtási intézetek könyvállomány gyarapítására, valamint 10 millió Ft keretösszegben a megyei könyvtárak részére nemzetiségi és ifjúsági könyvek vásárlására.


33/2012. (VII.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma keretének – az együttműködési megállapodások aláírását követően a Turisztikai Célelőirányzatból a pénz az NKA számlájára történő jóváírásig –, a tartalékkeretből 100 millió Ft-tal való emelését javasolja jóváhagyni. A Bizottság a határozatot jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 26-án jóváhagyta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma keretének – az együttműködési megállapodások aláírását követően a Turisztikai Célelőirányzatból a pénz az NKA számlájára történő jóváírásig –, a tartalékkeretből 100 millió Ft-tal való emelését.


34/2012. (VII.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2012. évi felhívás megjelentetéssel és döntéssel a következő évekre vállalható keretek kollégiumok közötti felosztását az alábbiak szerint javasolja jóváhagyja. A Bizottság a határozatot jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 34/2012. (VII.26.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 26-án jóváhagyta a 2012. évi felhívás megjelentetéssel és döntéssel a következő évekre vállalható keretek kollégiumok közötti felosztását a melléklet táblázat szerint.


35/2012. (VII.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma számára 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben évenként 5-5 millió Ft-ot, tehát mindösszesen 15 millió Ft-ot javasol biztosítani címzett-meghívásos támogatásként az erdélyi vonatkozású levéltári anyagok fondjegyzékének előkészítésére és kiadására a Magyar Országos Levéltár és a Román nemzeti levéltár nemzetközi együttműködésének keretében. A Bizottság a határozatot jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. július 26-án jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma számára 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben évenként 5-5 millió Ft, tehát mindösszesen 15 millió Ft biztosítását címzett-meghívásos támogatásként az erdélyi vonatkozású levéltári anyagok fondjegyzékének előkészítésére és kiadására a Magyar Országos Levéltár és a Román nemzeti levéltár nemzetközi együttműködésének keretében.


36/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta az Előadó-művészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 36/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


37/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 37/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


38/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Folyóirat-kiadás Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 38/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


39/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 39/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


40/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 40/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


41/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 41/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


42/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 42/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


43/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 43/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


44/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Vizuális Művészetek Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 44/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


45/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 45/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


46/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Könyvkiadás Kollégiuma szabad keretéből a Közgyűjtemények Kollégiuma szabad keretébe 15.600 ezer Ft-ot csoportosít át közgyűjteményi évkönyvek, periodikák és speciális kiadványok (pl. adattárak, segédletek, forráskiadványok) támogatására nyílt pályázati felhívás keretében. A Bizottság a határozatot jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. szeptember 20-án jóváhagyta a Könyvkiadás Kollégiuma szabad keretéből a Közgyűjtemények Kollégiuma szabad keretébe 15.600 ezer Ft átcsoportosítását közgyűjteményi évkönyvek, periodikák és speciális kiadványok támogatására nyílt pályázati felhívás keretében.


47/2012. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2012. évi ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének alakulása alapján a kollégiumok pályáztatásra fordítható keretét 1.125.000 eFt-tal, valamint a miniszteri keret pályáztatásra fordítható keretét 375.000 eFt-tal megemeli. A keretek pontos emelésének mértékét a határozat melléklete tartalmazza. A Bizottság a határozatot jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

A 2012. évi ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének alakulása alapján Balog Zoltán miniszter úr 2012. szeptember 20-án jóváhagyta a kollégiumok pályáztatásra fordítható keretének 1.125.000 e Ft-tal, valamint a miniszteri keret pályáztatásra fordítható keretének 375.000 eFt-tal való megemelését a határozathoz mellékelt táblázat szerint. 47/2012. (IX.13.) számú határozat melléklete


48/2012. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2013. évi pályázati naptár tervezetét, illetve a 2013. évi pályázati kiírások alapvető célkitűzéseinek meghatározását a javasolt módosítások figyelembevételével. 48/2012. (X.11.) számú határozat melléklete


49/2012. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által 2012. évben kiírt pályázati felhívás alapján beérkező pályázati visszafizetések, lemondások, félbeszakításokból keletkezett bevételt nem kell központosítottan kezelni. Ezek az összegek a kollégium bevételét képezik, amit a kollégium a felhívásban megjelölt cél szerinti egyedi pályázatok támogatására fordíthat, figyelemmel az NKA Igazgatósága a finanszírozási megállapodásban előírt határidejére.


50/2012. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság három tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Kormány 1428/2012. (X.8) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi előirányzatából való 900.000 ezer forint zárolását a miniszteri keret terhére 225.000 ezer forint, a szakmai kollégiumok keretének terhére összesen 675.000 ezer forint megosztás arányában javasolja jóváhagyni. A Bizottság a határozatot egyetértés kérése céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. október 31-én jóváhagyta a Kormány 1428/2012. (X.8) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi előirányzatából való 900.000 ezer forint zárolását a mellékelt táblázat szerint. 50/2012. (X.11.) számú határozat melléklete


51/2012. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság kilenc igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadta az NKA 2013. évi címzett- és céltámogatásainak meghatározását a mellékelt táblázat szerint. A Bizottság döntése értelmében a kollégiumok számára a címzett támogatások esetében többletforrást biztosít, azonban a céltámogatások esetében nem biztosít többletforrást, hanem a kollégiumok számára meghatározott célokat a kollégiumok pályázati felhívás keretében kell hogy végrehajtsák az eredeti kereteiken belül. A címzett- és céltámogatások kollégiumok közötti pontos szétosztására a kollégiumi keretek meghatározásakor kerül sor. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 51/2012. (XI.15.) számú határozat melléklete


52/2012. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 14/2012. (IV.05.) számú határozatában az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma számára jóváhagyott 10 millió Ft címzett meghívásos keretből 6 millió Ft címzett meghívásos keretet biztosít a radnóti Kornis–Rákóczi kastély, és a vedresábrányi Árpád-kori templom felújítására, valamint 4 millió Ft-ot csoportosít át a Vizuális Művészetek Kollégiuma címzett meghívásos keretébe az Iparművészeti Múzeum részére a 2011. évben az NKA által alkotói támogatásban részesített képzőművészek műveiből rendezett kiállítás megvalósítására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. november 23-án jóváhagyta a Bizottság 14/2012. (IV.05.) számú határozatában az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma számára jóváhagyott 10 millió Ft címzett meghívásos keret felhasználását az 52/2012. (XI.15.) számú határozatban részletezettek szerint.


53/2012. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a tartalékkeret terhére 6 millió Ft-ot csoportosít át a Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati keretébe a 2012. évi pályázati kiírások fedezetére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. november 23-án jóváhagyta a tartalékkeret terhére 6 millió Ft átcsoportosítását a Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati keretébe a 2012. évi pályázati kiírások fedezetére.


54/2012. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 3906/10273 és 3906/10274 számú meghiúsult pályázatainak 1.200.000 Ft támogatási összege a Vizuális Művészetek Kollégiuma egyedi pályázati keretébe kerüljön átcsoportosításra. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. november 23-án jóváhagyta a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 3906/10273 és 3906/10274 számú meghiúsult pályázatainak 1.200.000 Ft támogatási összegének a Vizuális Művészetek Kollégiuma egyedi pályázati keretébe való átcsoportosítását.


55/2012. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak „felügyeleti” rendszerét 2012. november 15-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

Diószegi László Előadó-művészet Kollégiuma
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
Dubrovay László Előadó-művészet Kollégiuma
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma
Kalász Márton Könyvkiadás Kollégiuma
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
Kligl Sándor Vizuális Művészetek Kollégiuma
Kriza Zsigmond Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma
Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium
Meggyesi Tamás Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
Ramháb Mária Könyvkiadás Kollégiuma
Közgyűjtemények Kollégiuma
Simonffy Márta Folyóirat-kiadás Kollégiuma
Vizuális Művészetek Kollégiuma
Sunyovszky Szilvia Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
Tyekvicska Árpád Folyóirat-kiadás Kollégiuma
Közgyűjtemények Kollégiuma

56/2012. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag jóváhagyta az NKA új arculatának tervezetét.


57/2012. (XI.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2012. évi ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének alakulása alapján a kollégiumok pályáztatásra fordítható keretét 150.000 eFt-tal, valamint a miniszteri keret pályáztatásra fordítható keretét 50.000 eFt-tal megemeli. A keretek pontos emelésének mértékét a határozat melléklete tartalmazza. A Bizottság a határozatot jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2012. december 3-án jóváhagyta az NKA 2012. évi várható többletbevételének felhasználását a mellékelt táblázat szerint. 57/2012. (XI.27.) számú határozat melléklete


58/2012. (XII.20) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2013. évi munkatervét, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 11-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2013. évi munkatervét a melléklet dokumentum szerint. 58/2012. (XII.20.) számú határozat melléklete


59/2012. (XII.20) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2012. évi beszámolójának szempontrendszerét, amelyet az érintett kollégiumi vezetők közvetlenül írásban kapnak meg. Tekintettel az NKA 2012. évi beszámolójának leadási határidejére, a szakmai kollégiumok 2012. évi beszámolóinak leadási határideje 2013. február 28-a.


60/2012. (XII.20) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság Balog Zoltán miniszter úr javaslata alapján újratárgyalta és a mellékelt táblázat szerint egyhangúlag elfogadta az NKA 2013. évi címzett- és céltámogatásainak meghatározását. A Bizottság döntése értelmében a kollégiumok számára a címzett támogatások esetében többletforrást biztosít, azonban a céltámogatások esetében nem biztosít többletforrást, hanem a kollégiumok számára meghatározott célokat a kollégiumok pályázati felhívás keretében kell, hogy végrehajtsák az eredeti kereteiken belül. A címzett- és céltámogatások kollégiumok közötti pontos szétosztására a kollégiumi keretek meghatározásakor kerül sor. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. A Bizottság jelen határozatával hatályon kívül helyezte az 51/2012. (XI.15.) számú határozatát.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 11-én jóváhagyta az NKA 2013. évi címzett és céltámogatásainak meghatározását a mellékelt táblázat szerint. 60/2012. (XII.20.) számú határozat melléklete


61/2012. (XII.20) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az 1418/2012. (X.28.) Kormányhatározat 9. pontjának hatályon kívül helyezésére vonatkozóan az NKA-zárolás hatályon kívül helyezését a mellékelt táblázat szerint határozza meg. A Bizottság döntését jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 11-én jóváhagyta az 1418/2012. (X.28.) Kormányhatározat 9. pontjának hatályon kívül helyezésére vonatkozóan az NKA-zárolás hatályon kívül helyezését a mellékelt táblázat szerint. 61/2012. (XII.20.) számú határozat melléklete


62/2012. (XII.20) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az 57/2012. (XI.27.) számú határozatában a Könyvkiadás Kollégiuma számára jóváhagyott 40 millió Ft-os címzett meghívásos keretét a Kollégium egyedi keretébe csoportosítja át. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 11-én jóváhagyta a Könyvkiadás Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban foglaltak szerint.


63/2012. (XII.20) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy azon kiadók, akik a jelenleg futó Márai-program keretében 2013. január 15-ig nem szállítják be a szükséges könyvmennyiséget a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. kijelölt raktárhelyiségébe, illetve a szükséges bizonylatokat nem állítják ki, azok a kiadók a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett könyvek eljuttatására hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül kiírt következő pályázati felhívására nem pályázhatnak. Amennyiben mégis pályázatot nyújtanának be a Kollégium mérlegelés nélkül érvényteleníti pályázatukat. A Bizottság jelen döntését az eddig sikeresen futó Márai-program érdekében és védelmében hozta meg.

L. Simon László s.k.,
az NKA alelnöke