Bizottsági határozatok és állásfoglalások – 2013.


2013.


1/2013. (I.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi kereteinek meghatározását a mellékelt táblázat szerint, és határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 31-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi kereteinek meghatározását a mellékelt táblázat szerint. 1/2013. (I.24.) számú határozat melléklete


2/2013. (I.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2012. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt keretmaradványok meghatározását a mellékelt táblázat szerint, és határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 31-én jóváhagyta a 2012. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt keretmaradványok meghatározását a mellékelt táblázat szerint. 2/2013. (I.24.) számú határozat melléklete


3/2013. (I.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2012. évi december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány felhasználására vonatkozó javaslatot a mellékelt táblázat szerint, és határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 31-én jóváhagyta a 2012. évi december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány felhasználására vonatkozó javaslatot a mellékelt táblázat szerint. 3/2013. (I.24.) számú határozat melléklete


4/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2012. évi beszámolóját.


5/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2013. évi „alelnöki keretet” a 2012. évivel azonos összegben, azaz 12.000 ezer Ft-ban javasolja jóváhagyni, és döntés céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. március 13-án jóváhagyta a 2013. évi NKA „alelnöki keret” 12.000 ezer Ft-ban történő meghatározását.


6/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai kollégiumok a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított konkrét cél-, vagy címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege. A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Miniszter úr jóváhagyása esetén a határozat visszavonásig érvényes.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. március 13-án jóváhagyta a kollégiumok egyedi és meghívásos kereteinek meghatározását a fentiek szerint.


7/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 2013. január 24-i ülésén úgy döntött, hogy írásbeli indoklást kér azon kiadóktól, amelyek a II. Márai-program keretében nem szállították be a szükséges könyvmennyiséget a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. kijelölt raktárhelyiségébe, ezáltal nem teljesítették vállalásaikat. Részletes vitát követően a kiadók által küldött írásbeli indoklások alapján a Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az alábbi kiadókat kizárja a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett könyvek eljuttatására hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül kiírt következő pályázati felhívásából:
Gondolat Kiadói Kör Kiadó és Szolgáltató Kft., Koinonia Kiadó Kft., L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft., Maecenas Könyvkiadó Kft., M-Érték Kiadó, Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó, Műszaki Könyvkiadó Kft., Tinta Könyvkiadó Kft., Vince Kiadó és Kereskedelmi Kft.
Amennyiben a fentebb említett kiadók mégis pályázatot nyújtanának be, a kollégium mérlegelés nélkül érvényteleníti pályázatukat. A Bizottság jelen döntését az eddig sikeresen futó Márai-program érdekében és védelmében hozta meg.


8/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2013. évi pályázati támogatási visszafizetések, lemondások, félbeszakításokból keletkezett bevételeket az Igazgatóság központosítottan kezelje, ezen a jogcímen keletkezett bevételről folyamatosan tájékoztassa a Bizottságot és az Alap elnöke vagy alelnöke készítsen a 2013. szeptemberi bizottsági ülésre egy előterjesztési javaslatot a felhalmozódott bevétel felhasználására vonatkozóan. A határozat visszavonásig érvényes.


9/2013. (III.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a szakmai kollégiumok 2012. évi beszámolóját nem fogadja el és pontosítás, illetve kiegészítés céljából visszaadja a kollégiumoknak. A javított szakmai beszámolókat a Bizottság következő ülésén újratárgyalja.


10/2013. (III.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 60/2012. (XII.20.) számú bizottsági határozatban jóváhagyott 2013. évi címzett és céltámogatások módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.
A Könyvkiadás Kollégiumánál a klasszikus magyar irodalmi művek újrakiadására jóváhagyott 40 millió Ft-os címzett keret csökkentése 15 millió Ft-tal és címzett meghívásos keretbe történő átcsoportosítása.
A Magyar–Olasz Kulturális Évad lebonyolítására jóváhagyott 100 millió Ft-os címzett meghívásos keret emelése 15 millió Ft-tal a Vizuális Művészetek Kollégiuma keretében.

adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
2013. év
címzett
címzett meghívásos
összesen
Könyvkiadás Kollégiuma – 40 000 + 25 000 – 15 000
Vizuális Művészetek Kollégiuma + 15 000 + 15 000
Összesen: – 40 000 + 40 000 0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. április 10-én jóváhagyta a 60/2012. (XII.20.) számú bizottsági határozatban elfogadott 2013. évi címzett és céltámogatások módosítását a fentiek szerint.


11/2013. (III.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a II. Márai-programban rendelkezésre álló maradványkeretet az NKA Igazgatósága ne központosítottan kezelje, hanem csoportosítsa át a III. Márai-program költségvetési keretébe a Könyvkiadás Kollégiumához.


12/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Előadó-művészet Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


13/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


14/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


15/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


16/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


17/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


18/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


19/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


20/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Vizuális Művészetek Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


21/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját.


22/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2012. évi beszámolót.


23/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA Igazgatóságának 2012. évi beszámolóját.


24/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2013. évi felhívás-megjelentetéssel és döntéssel a következő évekre vállalható kötelezettségvállalás összegének, kollégiumok közötti felosztását a mellékelt táblázat szerint. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 24/2013. (V.09.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2013. május 27-én jóváhagyta a 2013. évi felhívás megjelentetéssel és döntéssel a következő évekre vállalható kötelezettségvállalás összegének, kollégiumok közötti felosztását a mellékelt táblázat szerint.


25/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 3505/02435 számú pályázat támogatási összegének visszafizetéséből származó 1.939.108 Ft összeget az NKA Igazgatósága ne központosítottan kezelje, hanem csoportosítsa át a Közgyűjtemények Kollégiuma egyedi keretébe.


26/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel a kollégium meghívásos keretét 13%-ra megemeli. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Jelen határozat módosítja a 6/2013. (II.21.) számú határozat ide vonatkozó részeit. A határozat a 2013. évben érvényes.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. május 31-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos keretének 13%-ra történő megemelését.


27/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a kollégiumok saját hatáskörükben eljárva, éves keretük terhére olyan szakmai kiadványok megjelentetését is támogathatják, amely kiadványok valamely szakmai program (kiállítások, konferenciák, előadások, szimpóziumok stb.) kísérőkiadványai, illetve amelyek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.


28/2013. (V.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az 1259/2013. (V.13.) Kormány határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alapot érintő intézkedések végrehajtását a mellékelt táblázat szerint. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 28/2013. (V.30.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2013. június 4-én jóváhagyta az 1259/2013. (V.13.) Kormány határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alapot érintő intézkedések végrehajtását a mellékelt táblázat szerint.


29/2013. (V.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány felhasználását, a keretek emelését a mellékelt táblázat szerint. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 29/2013. (V.30.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2013. június 6-án jóváhagyta a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány felhasználását, a keretek emelését a határozatban részletezettek szerint.


30/2013. (V.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel az 1/2013. (I. 24.) számú bizottsági határozatban a sanghaji Hudec-házhoz kapcsolódó programok megvalósítására jóváhagyott 50 millió forint összegű célkeretet a kollégium nyílt keretébe csoportosítja át. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. június 4-én jóváhagyta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


31/2013. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 2014. évi költségvetési tervében az ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 10.000,0 millió Ft-ban, a kulturális adó összegét 50,0 millió Ft-ban, valamint az NKA Igazgatósága működési támogatását 908,2 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét 7,0 millió Ft-ban, és az NKA tranzakciós illetékét 19,0 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. július 12-én jóváhagyta az NKA és az NKA Igazgatósága 2014. évi bevételi előirányzatát a határozatban részletezettek szerint.


32/2013. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ és Múzeum programjainak megvalósítása érdekében a 2013. és 2014. években mindösszesen 80.000 ezer forint címzett meghívásos keretet biztosít az alábbiak szerint:

  • 2013. évben a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma művészeti díjak hozzájárulására biztosított címzett keretéből 40.000 ezer forintot csoportosítson át a Közgyűjtemények Kollégiuma Ithaka-program folytatására jóváhagyott címzett meghívásos keretébe,
  • a 2014. évi kollégiumi keretek megállapításakor 40.000 ezer forint címzett meghívásos keretet biztosítson a Közgyűjtemények Kollégiuma számára az Ithaka-program folytatására jóváhagyott címzett keretében.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.


33/2013. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel az 1/2013. (I.24.) számú bizottsági határozatban a Weöres Sándor Emlékév programjainak megvalósítására jóváhagyott 50 millió forint összegű célkeretből fel nem használt 8.526.350 Ft-ot a kollégium nyílt keretébe csoportosítja át. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. július 12-én jóváhagyta a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


34/2013. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen szavazat és egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 1259/2013. (V.13.) Kormányhatározat alapján a Nemzeti Kulturális Alapot érintő intézkedések végrehajtását jóváhagyó 28/2013. (V.30.) számú bizottsági határozatra tekintettel, elutasítja a Vizuális Művészetek Kollégiuma azon kérését, miszerint a 3906/10695 azonosítószámú pályázatra megítélt 8.500.000 Ft összeggel emelje meg a Bizottság a kollégium keretét.


35/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma számára engedélyezi 300.000 ezer Ft címzett keret átcsoportosítását a kollégium címzett meghívásos keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok ezer forintban

Megnevezés

címzett
nyílt

címzett meghívásos

összesen

Ormánsági fakazettás templomok felújítása [29/2013. (V.30.) számú bizottsági határozat alapján]

–300.000

+300.000

0

Összesen

–300.000

+300.000

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 24-én jóváhagyta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


36/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könyvkiadás Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel engedélyezi 83.550 ezer Ft céltámogatási keret átcsoportosítását a kollégium nyílt keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok ezer forintban

Megnevezés

céltámogatás

nyílt keret

összesen

Felsőoktatási szakkönyvek és tudományos könyvek kiadásának támogatása

–83.550

 +83.550

0

Összesen

–83.550

 +83.550

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 24-én jóváhagyta a Könyvkiadás Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


37/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma részére a 3511/3601 számú pályázatból visszafizetett 27.000.000 Ft összeget a zárolt/központosított keretből átcsoportosítja a kollégium nyílt keretébe.


38/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma olvasás-népszerűsítési program megvalósítására jóváhagyott 120.000 ezer Ft címzett meghívásos keretét átcsoportosítja az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma címzett meghívásos keretébe a zsennyei alkotóház állagmegóvására, restaurálására, felújítására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok ezer forintban

Megnevezés

2013. évi keret

címzett meghívásos

összesen

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

–120 000

–120 000

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

+120 000

+120 000

Összesen:

0

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 27-én jóváhagyta a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma címzett meghívásos keretének átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


39/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiuma részére a 3906/10799, a 3906/10798, valamint a 3974/00052 számú pályázatokból visszafizetett 6.300 ezer Ft összeget a zárolt/központosított keretből átcsoportosítja a kollégium nyílt keretébe.


40/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság javasolja Miniszter úrnak, hogy a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium tagsági létszámát 8 főről 10 főre emelje. A határozat elfogadásával egyidejűleg a Bizottság felkéri az Igazgatóságot, hogy az ideiglenes kollégium alapító okiratának módosítását előkészítse. Az alapító okirat Miniszter úr általi elfogadását követően az alap alelnöke intézkedik a tisztújítási eljárás előkészítéséről és lebonyolításáról.


41/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma művészeti díjak fedezetére jóváhagyott címzett keretét 55.040 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a miniszteri keretbe 24.250 ezer Ft-ot, illetve a központi tartalékkeretbe 30.790 ezer Ft-ot csoportosít át. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Megnevezés

2013. évi keret

címzett

EMMI kulturális ágazat díjainak fedezete

 

központi keret

összesen

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

–55 040

–55 040

Miniszteri keret

 

+ 24 250

+24 250

Tartalékkeret

 

+30 790

+30 790

Összesen:

55 040

+ 24 250

+30 790

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 24-én jóváhagyta az emberi erőforrások minisztere által 2013. évben adományozott kulturális ágazat díjai fedezetének átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


42/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A 2014. évre tervezett játékadó-bevétel csökkenése miatt a Bizottság egyhangúlag jóváhagyta az NKA 2014–2016. évben felhasználható pályázati kereteinek módosítását a mellékelt táblázatok szerint. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 42/2013. (IX.12.) számú határozat mellékletei

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 27-én jóváhagyta az NKA 2014–2016. évben felhasználható pályázati kereteinek módosítását a határozatban részletezettek szerint.


43/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány felhasználását az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára jóváhagyásra:

  • A miniszteri keret emelése 125 000 eFt
  • A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma keretemelése 500 000 eFt
  • Összesen: 625 000 eFt

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 13-án jóváhagyta a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


44/2013. (X.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag javasolja Miniszter úr számára a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium megszüntetését 2013. október 31-i hatállyal. A Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium folyamatban lévő ügyeinek átadás-átvétele lebonyolítását az NKA Igazgatóságára bízza. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. október 2-án jóváhagyta a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 2013. október 31-i hatállyal való megszüntetését.


45/2013. (X.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak átszervezésére, vagyis a jelenlegi Előadó-művészet Kollégiuma megszüntetésére, valamint két új kollégium, a Színház- és Táncművészet Kollégiuma és a Zenei Kollégium létrehozására vonatkozó javaslatot. Egyben felhatalmazta az alap alelnökét, hogy a kollégiumok átszervezésével kapcsolatos feladatokat – szakmai kérdések esetén a bizottsági tagok bevonásával, technikai kérdések esetén az NKA Igazgatóságával közösen – tekintse át és biztosítsa a pályáztatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságát. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. október 2-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak átszervezését, vagyis a jelenlegi Előadó-művészet Kollégiuma megszüntetését, valamint két új kollégium, a Színház- és Táncművészet Kollégiuma és a Zenei Kollégium létrehozását 2013. november 1-jei hatállyal.


46/2013. (X.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag javasolja Miniszter úrnak, hogy a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma tagsági létszámát 8 főről 10 főre emelje. A határozat Miniszter úr általi elfogadását követően az alap alelnöke intézkedik a tisztújítási eljárás előkészítéséről és lebonyolításáról.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. október 8-án jóváhagyta a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma tagsági létszámának emelését.


47/2013. (X.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az 5/2011. (I.14.) számú bizottsági határozatot 2013. október 1-jei határidővel hatályon kívül helyezi.


48/2013. (XI.08.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság írásbeli szavazás útján egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ programjainak megvalósítása érdekében a 2013. és 2014. években mindösszesen 80 000 ezer forint címzett meghívásos keret biztosítását javasolja Miniszter úr számára jóváhagyásra az alábbiak szerint:

  • a 2013. évben a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma művészeti díjak hozzájárulására biztosított címzett keretéből 40 000 ezer forintot csoportosítson át a Közgyűjtemények Kollégiuma Ithaka-program folytatására jóváhagyott címzett meghívásos keretébe,
  • a 2014. évi kollégiumi keretek megállapításakor 40 000 ezer forint címzett meghívásos keretet biztosítson a Közgyűjtemények Kollégiuma számára az Ithaka-program folytatására jóváhagyott címzett keretében.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Jelen határozat életbelépésével a 32/2013. (VI.20.) számú határozat hatályát vesztette.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 8-án jóváhagyta a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ programjainak megvalósítása érdekében a 2013. és 2014. években mindösszesen 80 000 ezer forint címzett meghívásos keret biztosítását a fentiekben részletezettek szerint.


49/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2014. évi címzett támogatásait a határozathoz mellékelt táblázat szerint határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 49/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2014. évi címzett támogatásait a határozathoz mellékelt táblázat szerint.


50/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 40/2013. (IX.12.) számú bizottsági határozatot 2013. november 1-jei határidővel hatályon kívül helyezi.


51/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel 33.532.000 Ft címzett keretet csoportosít át a kollégium nyílt keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.

adatok ezer forintban

Megnevezés

címzett keret

nyílt keret

összesen

Ithaka-program folytatása

– 33.532

 + 33.532

0

Összesen

– 33.532

 + 33.532

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


52/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma számára jóváhagyott 150.000 ezer Ft címzett meghívásos keretet átcsoportosítja a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma címzett meghívásos keretébe a Kultúra Vására program megvalósítására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok ezer forintban

Megnevezés

2013. évi keret

címzett meghívásos

összesen

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

– 150 000

– 150 000

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

+ 150 000

+ 150 000

Összesen:

0

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a Kultúra Vására program címzett meghívásos keret átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


53/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2013. november 18-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

Diószegi László Előadó-művészet Kollégiuma
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
Kalász Márton Könyvkiadás Kollégiuma
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
Kligl Sándor Vizuális Művészetek Kollégiuma
Kovács László Előadó-művészet Kollégiuma
  Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
  Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma
Kriza Zsigmond Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
  Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma
Meggyesi Tamás Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
Ramháb Mária Könyvkiadás Kollégiuma
Közgyűjtemények Kollégiuma
Simonffy Márta Folyóirat-kiadás Kollégiuma
  Vizuális Művészetek Kollégiuma
Sunyovszky Szilvia Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
Tyekvicska Árpád Folyóirat-kiadás Kollégiuma
  Közgyűjtemények Kollégiuma

54/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2014. évi pályázati naptár tervezetét a határozatban mellékeltek szerint. 54/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete


55/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 43/2013. (IX.12.) számú határozattal jóváhagyott keretemelés forrásának változtatását az alábbiak szerint határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kiadások:
A miniszteri keret emelése 125 000 e Ft
A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma keretemelése: 500 000 e Ft
Összesen: 625 000 e Ft
Bevételek:
Zárolás-feloldás 600 000 e Ft
Előző évi maradvány-igénybevétel 25 000 e Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a 43/2013. (IX.12.) számú határozattal jóváhagyott keretemelés forrásának változtatását a határozatban részletezettek szerint.


56/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma címzett meghívásos keretét 26 000 ezer Ft-tal, valamint a Folyóirat-kiadás Kollégiuma egyedi keretét 9000 ezer Ft-tal megemeli, ezzel egy időben csökkenti a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma keretét 35 000 ezer Ft-tal. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok ezer forintban

Megnevezés

Egyedi keret

Címzett meghívásos keret

Címzett meghívásos keret

Közgyűjtemények Kollégiuma

+26 000

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

+9 000

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

– 35 000

Összesen:

+9 000

+26 000

– 35 000

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a kollégiumok keret-átcsoportosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


57/2013. (XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Előadó-művészet Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel egyetért 9628,0 ezer Ft meghívásos keret átcsoportosításával a kollégium egyedi keretébe, és ezzel egyidejűleg a kollégium egyedi keretét 11,6%-ra megemeli. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Jelen határozat módosítja a 6/2013. (II.21.) számú határozat ide vonatkozó részeit. A határozat a 2013. évben érvényes.

adatok ezer forintban
Megnevezés

Meghívásos keret

Egyedi keret

Összesen

Meghívásos keret

-9 628

+9 628

0

Összesen

-9 628

+9 628

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 29-én jóváhagyta az Előadó-művészet Kollégiuma keret-átcsoportosítására, egyedi keretének megemelésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


58/2013. (XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma egyedi keretét, a címzett meghívásos keret egyidejű csökkentésével 50 000 ezer Ft értékben létrehozza. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Jelen határozat módosítja a 43/2013. (IX.12.) számú bizottsági határozatot 50 000 ezer Ft értékben. A határozat a 2013. évben érvényes.

adatok ezer forintban
Megnevezés

Címzett meghívásos keret

Egyedi keret

Összesen

Egyedi keret

-50 000

+50 000

0

Összesen

-50 000

+50 000

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 29-én jóváhagyta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma keret-átcsoportosítására, egyedi keretének meghatározására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


59/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2014. évi pályáztatásra fordítható keretjavaslatot azzal a megkötéssel, hogy amíg Magyarország 2014. évi költségvetését az Országgyűlés nem fogadja el, az adatok tájékoztató jellegűek. A Bizottság egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy abban az esetben, ha a 2014. évi költségvetési törvényben az ötöslottó játékadó mértéke nem változik, a most elfogadott keret-felosztási javaslatot terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra. 59/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2014. január 6-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2014. évi kereteinek meghatározására vonatkozó javaslatot a mellékelt táblázat szerint.


60/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2014. évi munkatervét, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 60/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2013. december 19-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2014. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint.


61/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2013. évi beszámolójának szempontrendszerét. 61/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete


62/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság úgy döntött, hogy a Folyóirat-kiadás Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel egyetért 3705,0 ezer Ft meghívásos keret átcsoportosításával a kollégium egyedi keretébe, és ezzel egyidejűleg a kollégium egyedi keretét 12,83%-ra megemeli. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Jelen határozat módosítja a 6/2013. (II.21.) számú határozat ide vonatkozó részeit. A határozat a 2013. évben érvényes.

adatok ezer forintban

Megnevezés

Meghívásos keret

Egyedi keret

Összesen

Meghívásos keret

-3 705,0

+ 3 705,0

0

Összesen

-3 705,0

+ 3 705,0

0

Balog Zoltán miniszter úr 2013. december 19-én jóváhagyta a Folyóirat-kiadás Kollégiuma keret-átcsoportosítására, egyedi keretének megemelésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


63/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság úgy határozott, hogy a működési célú pályázatok támogatási keretéből 600000,0 ezer Ft-ot csoportosít át a kollégiumok 2014. évi pályáztatásra fordítható keretösszegébe, azzal a megkötéssel, hogy amíg Magyarország 2014. évi költségvetését az Országgyűlés nem fogadja el, az adatok tájékoztató jellegűek. A Bizottság egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy abban az esetben, ha a 2014. évi költségvetési törvényben az ötöslottó játékadó mértéke nem változik, a 2014. évi keretek meghatározásra vonatkozó javaslatát, valamint jelen határozatban javasolt módosítások egységes szerkezetű változatát terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra. 63/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete

adatok ezer forintban

Megnevezés

2014. évi keret

Működési célú pályázatok támogatási kerete

– 600 000,0

– 600 000,0

Kollégiumok között felosztható keret

+ 600 000,0

+ 600 000,0

Összesen:

0

0

Balog Zoltán miniszter úr 2014. január 6-án jóváhagyta az NKA tv. 7/C. § (2) bekezdése alapján a működési célú pályázatok támogatási keretének átcsoportosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


64/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2014. évi pályáztatásra fordítható módosított keretjavaslatot azzal a megkötéssel, hogy amíg Magyarország 2014. évi költségvetését az Országgyűlés nem fogadja el, az adatok tájékoztató jellegűek. A Bizottság egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy abban az esetben, ha a 2014. évi költségvetési törvényben az ötöslottó játékadó mértéke nem változik, a most elfogadott megemelt keret-felosztási javaslatot terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra. 64/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2014. január 6-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2014. évi módosított kereteinek meghatározására vonatkozó javaslatot a mellékelt táblázat szerint.


L. Simon László s.k.,
az NKA alelnöke