Bizottsági határozatok és állásfoglalások – 2015.


2015.


1/2015. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap 2015. évi címzett kereteinek kollégiumokhoz való rendelését, és határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. február 9-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2015. évi címzett kereteit a mellékelt táblázat szerinti kollégiumi bontásban. 1/2015. (I.27.) számú határozat melléklete


2/2015. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2014. évi maradvány összegével javasolja megemelni

 • a Színház és Táncművészet Kollégiuma 2015. évi címzett meghívásos keretét 1.100.000 Ft-tal;
 • a Zenei Kollégium 2015. évi címzett keretét 95.241.000 Ft-tal, valamint a címzett meghívásos keretét 22.750.000 Ft-tal;
 • az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2015. évi címzett pályázati keretét 40.500.000 Ft-tal, címzett meghívásos keretét 1.000.000 Ft-tal,
 • a Könyvkiadás Kollégiuma 2015. évi címzett meghívásos keretét 900.000 Ft-tal,
 • a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma címzett meghívásos keretét 1.790.000 Ft-tal,
 • a Vizuális Művészetek Kollégiuma címzett meghívásos keretét 850.000 Ft-tal.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett

Címzett meghívásos

Összesen

Cseh Tamás Program

Egyéb

Balassi

Intézet

Cseh Tamás Program

Színház- és Táncművészet Kollégiuma

0

0

1.100.000

0

1.100.000

Zenei Kollégium

95.241.000

0

2.750.000

20.000.000

117.991.000

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

0

40.500.000

1.000.000

0

41.500.000

Vizuális Művészetek Kollégiuma

0

0

850.000

0

850.000

Könyvkiadás Kollégiuma

0

0

900.000

0

900.000

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

0

0

1.790.000

0

1.790.000

Összesen:

95.241.000

40.500.000

8.390.000

20.000.000

164.131.000

Balog Zoltán miniszter úr 2015. február 9-én jóváhagyta a 2014. évi címzett és címzett meghívásos pályázati maradványpénzek felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


3/2015. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2014. évi maradvány összegével javasolja megemelni:

 • a Színház- és Táncművészet Kollégiuma 2015. évi nyílt pályázati keretét 63.545.803 Ft-tal,
 • a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2015. évi nyílt pályázati keretét 4.452.000 Ft-tal,
 • a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2015. évi nyílt pályázati keretét 2.751.000 Ft-tal,
 • a Zenei Kollégium 2015. évi nyílt pályázati keretét 59.511.329 Ft-tal, valamint a 2015. évi meghívásos keretét 6.000.000 Ft-tal.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok Ft-ban

Kollégium megnevezése

2014. évi pályázati keret maradványa

2014. évi meghívásos keret maradványa

2015. évi pályázati keret

Színház- és Táncművészet Kollégiuma

63.545.803

0

63.545.803

Zenei Kollégium

59.511.329

6.000.000

65.511.329

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

4.452.000

4.452.000

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

2.751.000

2.751.000

Balog Zoltán miniszter úr 2015. február 9-én jóváhagyta a 2014. évi nyílt és meghívásos pályázati maradványpénzek felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


4/2015. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság módosítva 66/2014. (XII.11.) számú határozatát az alábbi személyek kollégiumi vezetői kinevezését javasolja Miniszter úr számára 2015. február 1. napjától 2015. december 31. napjáig a vonatkozó jogszabályok alapján. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

 • Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
  • Prof. Dr. Müller Ferenc építészmérnök, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ny. egyetemi tanára
 • Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
  • Prof. Dr. Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék vezetője

Balog Zoltán miniszter úr 2015. február 9-én jóváhagyta a 66/2014. (XII.11.) számú határozat módosítását a fentebb részletezettek szerint.


5/2015. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai kollégiumok a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított konkrét cél, vagy címzett feladatok többletpénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma esetében a meghívásos és egyedi pályázatokra az NKA által biztosított éves keret maximum 10-10%-ának felhasználását, amely azonban a 30,0 millió Ft-ot nem haladhatja meg. A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni. A határozat 2015. évben érvényes. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. február 9-én jóváhagyta a szakmai kollégiumok egyedi és meghívásos keretének százalékos mértékét a határozatban részletezettek szerint.


6/2015. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a miniszteri támogatások előkészítésével foglalkozó közalkalmazott tevékenysége kiadásainak fedezetével, 10.000 ezer Ft-tal az NKA Igazgatósága bevételét, valamint +1 fővel a létszámát megemeli átmenetileg a kulturális adó bevétel terhére.
Az ötöslottó szerencsejáték játékadó többletbevétele esetén az NKA Igazgatósága saját hatáskörben átrendezheti a kulturális adó és a játékadó között, mivel az NKA Igazgatósága működését az ötöslottó szerencsejáték játékadójából kell biztosítani. Az átrendezésre vonatkozóan új bizottsági előterjesztés és határozat nem szükséges, azonban a főigazgató a Bizottságot köteles tájékoztatni az átrendezést követő első bizottsági ülésen.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. február 23-án jóváhagyta az NKA Igazgatósága bevételének, valamint létszámának megemelését a határozatban részletezettek szerint.


7/2015. (I.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2015. évi pályázati támogatási visszafizetések, lemondások, félbeszakításokból keletkezett bevételeket az Igazgatóság központosítottan kezelje, ezen a jogcímen keletkezett bevételről folyamatosan tájékoztassa a Bizottságot és az alap elnöke vagy alelnöke készítsen a 2015. szeptemberi bizottsági ülésre egy előterjesztési javaslatot a felhalmozódott bevétel felhasználására vonatkozóan. A határozat 2015. évben érvényes.


8/2015. (II.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. évi egyedi keretéből 10.000,0 ezer Ft átcsoportosít a Kollégium 2015. évi meghívásos keretébe, mely átcsoportosítás következtében a Kollégium 2015. évi meghívásos kerete 12,86%-ra nő, míg 2015. évi egyedi kerete 7,14%-ra csökken. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok Ft-ban

Kollégium megnevezése

2015. év

Egyedi keret

Meghívásos keret

Közgyűjtemények Kollégiuma

– 10.000,0

+ 10.000,0

Összesen:

25.000,0

45.000,0

Balog Zoltán miniszter úr 2015. március 3-án jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos keretének emelését az egyedi keretének terhére a határozatban részletezettek szerint.


9/2015. (II.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2015. évi pályázati keretét a Vörösmarty Társaság 3337/00094 azonosítószámú pályázatának megszüntetése miatt fennmaradó 15.500,0 ezer Ft-tal javasolja megemelni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok Ft-ban

Kollégium megnevezése

2012. évben kötelezettségvállalással 2015. évre lekötött pályázati keret

2015. évi pályázati keret

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

-15.500,0

+15.500,0

Balog Zoltán miniszter úr 2015. március 3-án jóváhagyta a Folyóirat-kiadás Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


10/2015. (II.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság alelnök úr tartózkodása mellett úgy határozott, hogy a 2015. évi NKA alelnöki keretet a 2014. évivel azonos összegben, azaz 12.000 ezer Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. március 3-án jóváhagyta a 2015. évi NKA alelnöki keret meghatározását a határozatban részletezettek szerint.


11/2015. (II.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a működési célú pályázatok támogatási keretéből 450.000,0 ezer Ft-ot csoportosít át a kollégiumok 2015. évi pályáztatásra fordítható keretösszegébe a mellékelt táblázat szerinti kollégiumi bontásban. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 11/2015. (II.26.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. március 3-án jóváhagyta a működési célú pályázatok támogatási keretéből 450.000,0 ezer Ft átcsoportosítását a kollégiumok 2015. évi pályáztatásra fordítható keretösszegébe a határozathoz mellékelt táblázat szerint.


12/2015. (II.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium néven 4 fős ideiglenes kollégium létrehozását javasolja Miniszter úr számára három évre vonatkozólag. A Bizottság egyben felkérte az alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. március 3-án jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium alapító okiratát, valamint a kollégium javasolt vezetőjét és tagjait.


13/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


14/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


15/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színház- és Táncművészet Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


16/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiuma 2014. évi beszámolóját nem fogadja el és pontosítás, illetve kiegészítés céljából visszaadja a kollégiumnak. A javított szakmai beszámolót a Bizottság következő ülésén újratárgyalja.


17/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


18/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2015. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

Diószegi László

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

Színház- és Táncművészet Kollégiuma

Ekler Dezső

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

Kalász Márton

Könyvkiadás Kollégiuma

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

Kligl Sándor

Vizuális Művészetek Kollégiuma

Kovács István

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

Kovács László

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

Zenei Kollégium

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kriza Zsigmond

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Sunyovszky Szilvia

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

Tyekvicska Árpád

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma


19/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bartók Béla emlékév keretében megvalósuló programok lebonyolítására jóváhagyott 50.000 ezer Ft címzett keretet az alábbi bontásban átcsoportosítja az érintett kollégiumoknak:

 • Könyvkiadás Kollégiuma címzett meghívásos keretébe 38.500 ezer Ft-ot,
 • Közművelődés és Népművészet Kollégiuma címzett meghívásos keretébe 5500 ezer Ft-ot,
 • Zenei Kollégium címzett meghívásos keretébe 6000 ezer Ft-ot.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 3-án jóváhagyta a Bartók Béla emlékév keretében megvalósuló programok lebonyolítására jóváhagyott 50.000 ezer Ft címzett keret felosztását a határozatban részletezettek szerint.


20/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program folyamatosságának biztosítása érdekében javasolja a Zenei Kollégium címzett keretét 60.000,0 ezer Ft-tal, címzett meghívásos keretét 20.000,0 ezer Ft-tal csökkenteni, míg a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium keretét az alábbiak szerint megemelni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Nyílt keret

Címzett meghívásos keret

Összesen

Zenei Kollégium

-60.000,0

0,0

-20.000,0

-80.000,0

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

0,0

+60.000,0

+20.000,0

+80.000,0

Összesen

-60.000,0

+60.000,0

0,0

0 ,0

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 3-án jóváhagyta a Zenei Kollégium keretéből a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium keretébe történő átcsoportosítást a határozatban részletezettek szerint.


21/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az NKA 2016. évi költségvetésében az ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 9.000,0 millió Ft-ban, a kulturális adó összegét 100,0 millió Ft-ban, a szerzői jogdíj bevétel összegét 600,0 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét 8,8 millió Ft-ban, az NKA tranzakciós díját 38,0 millió Ft-ban és az NKA Igazgatósága működési támogatását 918,2 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság úgy határozott, hogy az NGM által lehetővé tett második tervjavaslatban a bevételhez kapcsolódó kiadások tervszámát 9.700,0 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy a költségvetés tervezésekor az NGM-mel történő tárgyalás során a lehetőségekhez mérten a „nullszaldós” tervezést képviselje. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 3-án jóváhagyta az NKA és az NKA Igazgatósága 2016. évi bevételi előirányzatának meghatározását a határozatban részletezettek szerint.


22/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a – Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatai kapcsán, a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete, valamint a Nemzeti Kulturális Alappal rendelkező emberi erőforrások minisztere között 2014. december hónapban létrejött Együttműködési megállapodásra figyelemmel, valamint a jelzett összeférhetetlenségre – négy pályázatot elbírálta és az alábbi döntést hozta. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Pályázati azonosító

Pályázó neve

Pályázati cél

Igényelt támogatás

Ft

Kollégium által javasolt támogatás

Ft

Bizottsági döntés

Ft

3807/00087

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megrendezésére, valamint az Európai Elsőkönyvesek Fesztiváljának lebonyolítására

18.000.000

18.000.000

18.000.000

3807/00089

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok megvalósítására, valamint a könyvheti erdélyi programok lebonyolítására

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3807/00090

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

52. Bolognai Könyvvásár Magyar Nemzeti Standjának létrehozására

5.000.000

5.000.000

5.000.000

3807/00091

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

67. Frankfurti Könyvvásár Magyar Nemzeti Standjának létrehozására

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 3-án jóváhagyta az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


23/2015. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján a kollégiumok nyílt pályázati keretét az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni:

 • Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma: 22.482.983 Ft-tal,
 • Zenei Kollégium: 525.644.350 Ft-tal,

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 3-án jóváhagyta az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján származó többletbevétel felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


24/2015. (IV.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Vizuális Művészetek Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


25/2015. (IV.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program folyamatos biztosítása érdekében javasolja a Zenei Kollégium címzett keretét 35.241,0 ezer Ft-tal csökkenteni, míg a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium meghívásos keretét 35.241,0 ezer Ft-tal megemelni.

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret
(Ft)

Meghívásos keret
(Ft)

Összesen
(Ft)

Zenei Kollégium

-35.241,0 Ft

0 Ft

-35.241,0 Ft

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

0 Ft

+35.241,0 Ft

+35.241,0 Ft

Összesen

-35.241,0 Ft

+35.241,0 Ft

0,0 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 22-én jóváhagyta a pályázati keret-átcsoportosítást a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium részére a határozatban részletezettek szerint.


26/2015. (IV.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Szentendrei Szabadtéri Múzeum Gyermek Skanzen programja megvalósítása érdekében 60,0 millió forinttal javasolja a Közgyűjtemények Kollégiumának címzett meghívásos keretét megemelni az alábbiak szerint:

 • 48.211,6 ezer forint a zárolt keretben nyilvántartott bevétel terhére,
 • 11.788,4 ezer forint a 2015. évi kulturális adó terhére.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 27-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keretemelését a határozatban részletezettek szerint.


27/2015. (IV.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 9 igen és 1 nem szavazat mellett úgy döntött, hogy a Pécsi Országos Színházi Találkozó 2015. rendezvényeinek biztosítása érdekében az NKA kulturális adó bevételeinek a terhére 30,0 millió forinttal megemeli a Kulturális Fesztiválok Kollégiumának 2015. évi címzett meghívásos pályázati keretét.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 27-én jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keretemelését a határozatban részletezettek szerint.


28/2015. (IV.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Balassi Intézet 2015. évi programjainak megvalósítására jóváhagyott címzett meghívásos keret rendezését mindösszesen 79.140 ezer Ft értékben javasolja Miniszter úr számára meghatározni. A Bizottság egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy a programok szakterületi bontását készítse el, és a kollégiumi csoportosítással együtt terjessze fel Miniszter úrhoz jóváhagyásra. 28/2015. (IV.15.) határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 22-én jóváhagyta a Balassi Intézet 2015. évi címzett meghívásos keretének rendezését mindösszesen 79.140 ezer Ft értékben a mellékelt táblázat szerint.


29/2015. (IV.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma tagságába az alábbi személyek kinevezését javasolja Miniszter úr számára 2015. április 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig a vonatkozó jogszabályok alapján:

A kollégium vezetője:

 • Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ főigazgatója

A kollégium tagjai:

 • Fábián Eszter, a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátó-ipari Főosztályájának szakmai tanácsadója
 • Kálomista Gábor, producer, a Megafilm Kft. ügyvezető igazgatója, a Thália Színház menedzserigazgatója
 • Rózsa Zoltán, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
 • Szatmári Ivett, a Nemzetgazdasági Minisztérium Oktatási, Kulturális és Tudománypolitikai Költségvetési Ügyek Főosztályának kulturális költségvetési szakreferense
 • Timku Szabolcs, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinetének tanácsadója

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. április 22-én jóváhagyta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma tagságát a határozatban részletezettek szerint.


30/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


31/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


32/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


33/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


34/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2014. évi szakmai beszámolóját.


35/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Zenei Kollégium 2014. évi szakmai beszámolóját.


36/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2014. évi beszámolóját.


37/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2014. évi beszámolót.


38/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA Igazgatóságának 2014. évi beszámolóját.


39/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2016–2018. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalások mértékét a mellékelt táblázat szerinti összegben hagyja jóvá. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 39/2015. (V.07.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. május 21-én jóváhagyta a 2016–2018. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalások mértékét a mellékletben részletezettek szerint.


40/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma részére többéves kötelezettségvállalással biztosított 2014. évi címzett meghívásos keretében szereplő 5.000,0 ezer Ft összeget a 2016. évi címzett meghívásos keretbe csoportosítja át. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

2013. évi címzett meghívásos keret

2014. évi címzett meghívásos keret

2015. évi címzett meghívásos keret

2016. évi címzett meghívásos keret

Közgyűjtemények Kollégiuma

5.000,0

–5.000,0

5.000,0

+5.000,0

Balog Zoltán miniszter úr 2015. május 21-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma címzett meghívásos keretének rendezését a határozatban részletezettek szerint.


41/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete által teljesített 68.058.230 Ft bevétellel javasolja Miniszter úrnak a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumának nyílt pályázati keretét megemelni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

adatok Ft-ban

Kollégium megnevezése

Közös jogkezelő befizetés

Nyílt pályázati keret összesen

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

68.058.230

68.058.230

Balog Zoltán miniszter úr 2015. május 21-én jóváhagyta a Magyar Szak-és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete által történt befizetés keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


42/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az NKA 2016. évi költségvetésében az ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 9.400,0 millió Ft-ban, kulturális adó összegét 100,0 millió Ft-ban, a szerzői jogdíj bevétel összegét 600,0 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét 8,8 millió, az NKA tranzakciós díját 38,0 millió Ft-ban és az NKA Igazgatósága működési támogatását 918,2 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. május 21-én jóváhagyta a Könyvkiadás Kollégiuma, a Szépirodalom és Ismeretterjesztés, valamint a Vizuális Művészetek Kollégiumok közötti keret-átcsoportosítást a határozatban részletezettek szerint.


43/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság megállapítja, hogy valamennyi szakmai kollégiumnak kötelező az egyes pályázatok elbírálása során rövid, tömör indoklást írni az Effector informatikai rendszerben, az erre a célra kialakított felületen. A Bizottság továbbá felhívja a kollégiumokat, hogy 2015. június 30-ig vizsgálják felül és egységesítsék a pályázatok elbírálása során használandó értékelési szempontrendszert annak érdekében, hogy a pályáztatási gyakorlat a hatályos jogszabályokban előírt írásos indoklási kötelezettségeknek maradéktalanul megfeleljen.


44/2015. (V.07.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Balassi Intézet által benyújtott részletes programtervek alapján

 • a Könyvkiadás Kollégiuma számára megítélt 1.500,0 ezer Ft címzett meghívásos keretet a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma címzett meghívásos keretébe (pályázati cél: Szellemi jelenlétünk Bulgáriában című képes emlékkönyv előkészítése)
 • a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma számára megítélt 1.500,0 ezer Ft címzett meghívásos keretet a Vizuális Művészetek Kollégiuma címzett meghívásos keretébe (pályázati cél: Nagy László mellszobrának létrehozása Szmoljanban)

javasolja Miniszter úr számára átcsoportosítani.

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett meghívásos keret

Címzett meghívásos keret

Összesen

Könyvkiadás Kollégiuma

-1.500,0

0

-1.500,0

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

0,0

+1.500,0

+1.500,0

Összesen

-1.500,0

+1.500,0

0

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett meghívásos keret

Címzett meghívásos keret

Összesen

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

-1.500,0

0

-1.500,0

Vizuális Művészetek Kollégiuma

0,0

+1.500,0

+1.500,0

Összesen

-1.500,0

+1.500,0

0

Balog Zoltán miniszter úr 2015. május 21-én jóváhagyta a Könyvkiadás Kollégiuma, a Szépirodalom és Ismeretterjesztés, valamint a Vizuális Művészetek Kollégiumok közötti keret-átcsoportosítást a határozatban részletezettek szerint.


45/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a kollégiumok 2015. évi pályázati kereteit az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni:

 • Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati keretét: 760.000.000 Ft-tal,
 • Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium címzett keretét: 100.000.000 Ft-tal,
 • Zenei Kollégium hároméves címzett meghívásos keretének 2015. évi részét: 100.000.000 Ft-tal.
adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Nyílt pályázati keret

Összesen

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

100.000.000

0

760.000.000

860.000.000

Zenei Kollégium három éves kötelezettségének 2015. évi fedezete

0

100.000.000

0

100.000.000

Cseh Tamás Programra összesen:

100.000.000

100.000.000

760.000.000

960.000.000

A Bizottság továbbá úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által kötelezettségként megállapított konkrét cél, vagy címzett feladatok többlet pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege. A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni. A határozat 2015. évben érvényes. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta az üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések felosztására vonatkozó javaslatot a Cseh Tamás Program részére a határozatban részletezettek szerint.


46/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a kollégiumok 2015. évi nyílt pályázati keretét az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni:

 • Közművelődés és Népművészet Kollégiuma: 27.000.323 Ft-tal,
 • Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma: 75.369.035 Ft-tal,
 • Színház- és Táncművészet Kollégiuma: 204.100.947 Ft-tal,
 • Vizuális Művészetek Kollégiuma: 163.339.462 Ft-tal,
 • Zenei Kollégium: 410.046.694 Ft-tal.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta az üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések kollégiumok részére történő felosztására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


47/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az NKA 2016. évi költségvetésében az ötös-lottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 9.900,0 millió Ft-ban, kulturális adó összegét 100,0 millió Ft-ban, a szerzői jogdíj bevétel összegét 600,0 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét 8,8 millió, az NKA tranzakciós díját 38,0 millió Ft-ban és az NKA Igazgatósága működési támogatását 918,2 millió Ft-ban javasolja Miniszter úr számára meghatározni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi költségvetésének módosítását a határozatban részletezettek szerint.


48/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az 1/2015. (I. 27.) számú bizottsági határozat alapján, a Vizuális Művészetek Kollégiuma keretében a Csók István évforduló programjaira rendelkezésre álló 35.000.000 Ft keretből 1.000.000 Ft-ot a Könyvkiadás Kollégiuma részére a „Csók István: Emlékezéseim című könyv kiadása” pályázati téma megvalósítására átcsoportosít.

Kollégium megnevezése

Címzett meghívásos keret

Könyvkiadás Kollégiuma

+ 1.000.000 Ft

Vizuális Művészetek Kollégiuma

– 1.000.000 Ft

Összesen

0 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta a Csók István évfordulóra biztosított keret rendezését a határozatban részletezettek szerint.


49/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma címzett meghívásos keretét a címzett keret terhére 2.000,0 ezer Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Címzett keret összesen

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

-2.000,0

+2.000,0

0

Összesen

-2.000,0

+2.000,0

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a Rómer Flóris évfordulóhoz kapcsolódóan a határozatban részletezettek szerint.


50/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 28/2015. (IV.15.) számú bizottsági határozat alapján a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keretében a Balassi Intézet által megvalósítandó programra rendelkezésre álló 14.800,0 ezer Ft-ot csökkenti 600,0 ezer Ft-tal. A felszabaduló keretösszeg továbbra is a Kollégium címzett meghívásos keretét növeli, melyet a „Mercedes Benz Fashion Week – Berlinben” program megvalósítására használhat fel.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a címzett meghívásos kerete terhére a határozatban részletezettek szerint.

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Balassi Intézet – „Mercedes Benz Fashion Week – Berlinben” programra rendelkezésre álló címzett meghívásos keret

Címzett meghívásos keret

Címzett keret összesen

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

-600,0

+600,0

0

Összesen

-600,0

+600,0

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a címzett meghívásos kerete terhére a határozatban részletezettek szerint.


51/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt keretét 5.000.000 Ft-tal, egyedi keretét 4.024.685 Ft-tal a címzett keret terhére megemeli az alábbiak szerint:

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Nyílt keret

Egyedi keret

Címzett keret összesen

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

-9.024.685

+5.000.000

+4.000.000

+24.685

Összesen

-9.024.685

+5.000.000

+4.000.000

+24.685

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a címzett keretből a nyílt és egyedi pályázati kerete terhére a határozatban részletezettek szerint.


52/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiuma egyedi keretét a címzett keret terhére 4.999.999 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Egyedi keret

Összesen

Vizuális Művészetek Kollégiuma

-4.999.999

+4.999.999

0

Összesen

-4.999.999

+4.999.999

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta a Vizuális Művészetek Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a címzett keretből az egyedi pályázati kerete terhére a határozatban részletezettek szerint.


53/2015. (VI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 28/2015. (IV.15.) számú Bizottsági határozat alapján a Zenei Kollégium keretében a Balassi Intézet által megvalósítandó programra rendelkezésre álló 24.160,0 ezer Ft-ot csökkenti 2.910,0 ezer Ft-tal. A felszabaduló keretösszeg továbbra is a Kollégium címzett meghívásos keretét növeli, melyet a „Bartók Fesztivál Törökországban” program megvalósítására használhat fel.

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Balassi Intézet – Törökországban című programra rendelkezésre álló címzett meghívásos keret

Címzett meghívásos keret

Címzett keret összesen

Zenei Kollégium

-2.910,0

+2.910,0

0

Összesen

-2.910,0

+2.910,0

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 30-án jóváhagyta a Zenei Kollégium keret-átcsoportosítási kérelmét a címzett meghívásos kerete terhére a határozatban részletezettek szerint.


54/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy

 • a miniszteri keretet 250.000.000 Ft-tal,
 • a 2015. évi címzett támogatások keretét 105.000.000 Ft-tal,
 • az NKA Igazgatóságának működési költségét 80.000.000 Ft-tal,
 • a 2015. évi EMMI kulturális díjak fedezetének keretét 55.400.000 Ft-tal,
 • a kollégiumok 2015. évi nyílt pályázati keretét 509.600.000 Ft-tal

javasolja Miniszter úr számára megemelni az ötös lottó játékadójából keletkező többletbevétel terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta az ötös lottó játékadójából keletkező többletbevétel felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


55/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2015. évi címzett és céltámogatások keretét a mellékelt táblázat szerint javasolja Miniszter úr számára meghatározni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 55/2015. (VIII.14.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta a 2015. évi címzett és céltámogatások meghatározására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


56/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a kollégiumok 2015. évi nyílt keretét 509.600.000 Ft-tal a mellékelt táblázat szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 56/2015. (VIII.14.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta a 2015. évi kollégiumi keretek megemelésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


57/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a HUNGART Vizuális Művészetek Közös Jogkezelő Egyesület által teljesített 8.762.776 Ft összegű bevétellel javasolja a Vizuális Művészetek Kollégiumának 2015. évi nyílt pályázati keretét Miniszter úr számára megemelni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta a HUNGART közös jogkezelő szervezet befizetéséből származó többletbevétel felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


58/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának 2015. évi nyílt pályázati keretét 100.000.000 Ft-tal javasolja Miniszter úr számára megemelni. A Bizottság továbbá úgy határozott, hogy a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma címzett keretéből 170.000.000 Ft-ot át kell vezetni a kollégium nyílt pályázati keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta az NKA-NGM közös pályázati keretének rendezésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


59/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Semmelweis Ignác emlékév megvalósítására jóváhagyott 10.000 ezer Ft címzett keretet átcsoportosítsa a Vizuális Művészetek Kollégiuma címzett meghívásos keretébe Semmelweis-emlékmű elkészíttetésére és felállítására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta a Semmelweis Ignác évforduló címzett keretének felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


60/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Balassi Intézet 2015. évi II. féléves programjainak megvalósítására jóváhagyott címzett meghívásos keret rendezését mindösszesen 20.860 ezer Ft értékben a mellékelt táblázat szerint fogadja el. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 60/2015. (VIII.14.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta a Balassi Intézet 2015. évi programjainak lebonyolítására jóváhagyott címzett meghívásos keret maradványának felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


61/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Zenei Kollégium és a Folyóirat-kiadás Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel javasolja a Zenei Kollégium 2015. évi nyílt keretéből 9.000,0 ezer Ft átcsoportosítását a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2015. évi pályázati keretébe az alábbiak szerint:

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezés

Nyílt keret

Meghívásos keret

Összesen

Zenei Kollégium

-9.000,0

0,0

-9.000,0

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

+7.500,0

+1.500,0

+9.000,0

Összesen

0,0

0,0

0,0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta a Zenei Kollégium és a Folyóirat-kiadás Kollégiuma közötti keret-átcsoportosításra vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


62/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel javasolja a köztéri szobrok támogatására elkülönített 200.000.000 Ft-os címzett keretéből a döntés során felhasználásra nem került 22.470.259 Ft átcsoportosítását a Kollégium 2015. évi nyílt pályázati keretébe.

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezés

Címzett keret

Nyílt pályázati keret

Összesen

Vizuális Művészetek Kollégiuma

-22.470.259

+22.470.259

0

Összesen

-22.470.259

+22.470.259

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta a Vizuális Művészetek Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


63/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 27/2013. (V.09.) számú bizottsági határozatban foglaltakat az alábbiak szerint módosítja. A kollégiumok saját hatáskörükben eljárva, éves keretük terhére olyan szakmai kiadványok megjelentetését is támogathatják, amely kiadványok valamely szakmai program (kiállítások, konferenciák, előadások, szimpóziumok stb.) kísérőkiadványai, illetve amelyek könyvkereskedelmi forgalomba nem kerülnek, de a pályázó intézmény/szakmai program helyszínén történő árusításuk lehetséges. Ezen szakmai programhoz kapcsolódó kiadványok esetében a kollégiumok kikötik, hogy a helyszínen történő árusításból keletkező bevételt a pályázó a pályázati adatlap részét képező költségvetés megfelelő sorában köteles feltüntetni.


64/2015. (VIII.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma tagjainak a pályázattal kapcsolatos összeférhetetlensége miatt, a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett pályázatokat elbírálta és az alábbi döntést hozta:

Pályázati azonosító

Pályázó neve

Igényelt támogatás
Ft

Javasolt támogatás
Ft

Bizottsági döntés
Ft

3808/02617

Magyar Írószövetség

5.000.000

3.500.000

3.500.000

3808/02619

Magyar Írószövetség

3.619.820

2.000.000

2.000.000

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. augusztus 27-én jóváhagyta az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


65/2015. (X.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma címzett meghívásos keretét a címzett kerete terhére 2.000,0 ezer Ft-tal megemeli a Róth Miksa Emlékév megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Címzett keret összesen

Építőművészet és Örökségvédelem

-2.000,0

+2.000,0

0

Összesen

-2.000,0

+2.000,0

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. október 13-án jóváhagyta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


66/2015. (X.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma címzett meghívásos keretét a címzett kerete terhére 10.000,0 ezer Ft-tal megemeli a Könyvtár-mozi program elindításának érdekében az alábbiak szerint:

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Címzett keret összesen

Közgyűjtemények Kollégiuma

-10.000,0

+10.000,0

0

Összesen

-10.000,0

+10.000,0

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. október 13-án jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


67/2015. (X.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Zenei Kollégium címzett meghívásos keretét a címzett kerete terhére 15.000,0 ezer Ft-tal megemeli a Magyar Népdal Napja rendezvény megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Címzett keret összesen

Zenei Kollégium

-15.000,0

+15.000,0

0

Összesen

-15.000,0

+15.000,0

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. október 13-án jóváhagyta a Zenei Kollégium keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


68/2015. (X.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2015. évben keletkezett és tartalékba helyezett bevételeket az Igazgatóság azon kollégium vagy a miniszteri keret növeléseként számolja el, amely pályázatának visszafizetéséből származik. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. október 13-án jóváhagyta a 2015. évben keletkezett és tartalékba helyezett bevételek kezelésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


69/2015. (X.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2015. évben befolyó ötöslottó szerencsejáték játékadó 90%-a többletbevételéből javasolja a miniszteri keretet 300,0 millió Ft-tal, a kulturális intézmények „un.” működési támogatását 35,8 millió Ft-tal és a kollégiumi tartalék keretet 864,2 millió Ft-tal megemelni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. október 13-án jóváhagyta a 2015. évi többletbevétel felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


70/2015. (X.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az NKA 2017-2018. évi előzetes költségvetésében az ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének 90 %-át 9.900,0 millió Ft-ban, a kulturális adó összegét 100,0 millió Ft-ban, a szerzői jogdíjbevétel összegét 600,0 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét és tranzakciós díját 46,8 millió Ft-ban, és az NKA Igazgatósága működési támogatását 998,2 millió Ft-ban javasolja Miniszter úr számára meghatározni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. október 13-án jóváhagyta a 2017-2018. évi költségvetési keretszámok meghatározása vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


71/2015. (X.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könyvkiadás Kollégiuma 2015. évi keretében 30.000,0 ezer forint címzett meghívásos keretet biztosít műfordítás támogatásra. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. október 13-án jóváhagyta a Könyvkiadás Kollégiuma számára 30.000,0 ezer forint címzett meghívásos keret biztosítását műfordítás támogatásra a határozatban részletezettek szerint.


72/2015. (XI.04.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2015. évi ötös lottó szerencsejáték játékadójának 90%-ából származó többletbevétel terhére, mindösszesen 834.200 ezer Ft értékben a mellékletben felsorolt nyílt, egyedi, meghívásos, illetve címzett meghívásos keretemeléseket határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 72/2015. (XI.04.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 9-én jóváhagyta a 2015. évi többletbevétel terhére nyílt, egyedi, meghívásos, illetve címzett meghívásos támogatások meghatározásáról szóló javaslatot a mellékletben részletezettek szerint.


73/2015. (XI.04.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Színház- és Táncművészet Kollégiuma kérelmére 79.621.198 Ft nyílt keret átcsoportosítását javasolja a Kollégium meghívásos keretébe és ezzel egyidejűleg javasolja a Kollégium meghívásos keretének 13,1%-ra való megemelését.

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezés

Nyílt pályázati keret

Meghívásos keret

Összesen

Színház- és Táncművészet Kollégiuma

-79.621.198

+79.621.198

0

Összesen

-79.621.198

+79.621.198

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 9-én jóváhagyta a Színház- és Táncművészet Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


74/2015. (XI.04.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma kérelmére 90.000.000 Ft nyílt keret átcsoportosítását javasolja a Kollégium meghívásos keretébe és ezzel egyidejűleg javasolja a Kollégium meghívásos keretének 28,57%-ra való megemelését.

adatok ezer Ft-ban

Kollégium megnevezés

Nyílt pályázati keret

Meghívásos keret

Összesen

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

-90.000.000

+90.000.000

0

Összesen

-90.000.000

+90.000.000

0

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 9-én jóváhagyta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint.


75/2015. (XI.04.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Előadóművészi Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján a Zenei Kollégium keretét 12.511.262 forinttal, a Színház- és Táncművészet Kollégiuma keretét 13.021.926 forinttal, az NKA Igazgatósága működési kiadásait 521.085 forinttal megemeli. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 9-én jóváhagyta az Előadóművészi Jogvédő Iroda 2015. évi befizetése miatti keretemelésekre vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


76/2015. (XI.04.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a HUNGART Vizuális Művészetek Közös Jogkezelő Egyesület által teljesített 212.038 Ft összegű bevétellel javasolja a Vizuális Művészetek Kollégiumának 2015. évi nyílt pályázati keretét Miniszter úr számára megemelni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 9-én jóváhagyta a HUNGART közös jogkezelő szervezet befizetéséből származó bevétel felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


77/2015. (XI.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi címzett- és céltámogatásait a mellékelt táblázat szerint határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 77/2015. (XI.27.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 30-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi címzett- és céltámogatásait a mellékelt táblázat szerint.


78/2015. (XI.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma részére engedélyezi a Kollégium 2015. évi nyílt pályázati keretén megmaradt 12.890.741 Ft, illetve a Kollégium 2015. évi címzett keretén szereplő 9.106.780 Ft átcsoportosítását a Kollégium 2015. évi egyedi keretébe. Fenti átcsoportosításokkal a Kollégium 2015. évi egyedi kerete 26.563.126 Ft-ra emelkedik, mely átcsoportosítással a Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. évi egyedi kerete 13,42%-ra nő. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 30-án jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. évi kereteinek rendezését a határozatban részletezettek szerint.


79/2015. (XI.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2016-2018. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalások mértékét a mellékelt táblázat szerinti összegben hagyja jóvá. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 79/2015. (XI.27.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 30-án jóváhagyta az előzetes kötelezettségvállalás mértékét a 2016. évi bevétel terhére a mellékelt táblázat szerint.


80/2015. (XI.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Színház- és Táncművészet Kollégiuma részére engedélyezi a Kollégium 2015. évi nyílt pályázati keretén megmaradt 13.021.926 Ft átcsoportosítását a Kollégium 2015. évi egyedi keretébe. Az átcsoportosítással a Kollégium egyedi kerete 15.271.926 Ft-ra emelkedik, így a Színház- és Táncművészet Kollégiuma 2015. évi egyedi keretének összege 18,76%-ra nő. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2015. november 30-án jóváhagyta a Színház- és Táncművészet Kollégiuma 2015. évi kereteinek rendezését a határozatban részletezettek szerint.


81/2015. (XII.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2016. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint javasolja jóváhagyni Miniszter úr számára. 81/2015. (XII.11.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. december 15-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint.


82/2015. (XII.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2015. évi beszámolójának szempontrendszerét. 82/2015. (XII.11.) számú határozat melléklete


83/2015. (XII.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2016-2018. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalások mértékét a mellékelt táblázat szerinti összegben hagyja jóvá. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 83/2015. (XII.11.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2015. december 15-én jóváhagyta az előzetes kötelezettségvállalás mértékét a 2016. évi bevétel terhére a mellékelt dokumentum szerint.


84/2015. (XII.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által technikai halasztottá minősített három pályázatot elbírálta és az alábbi döntést hozta. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Pályázati azonosító

Pályázó neve

Pályázati cél

Igényelt támogatás
Ft

Címzett keret terhére javasolt támogatás
Ft

Bizottsági döntés
Ft

3707/12353

Thália Színház Nonprofit Kft.

Thália Humorfesztivál 2016 című rendezvény megvalósítása

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3707/12362

Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.

32. Régi Zenei Napok című rendezvény megvalósítása

5.000.000

5.000.000

5.000.000

3707/12372

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

Haydn Fesztivál 2016. évi megvalósítása

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Balog Zoltán miniszter úr 2015. december 15-én jóváhagyta az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


Doncsev András s.k.,
az NKA alelnöke