Bizottsági határozatok és állásfoglalások – 2017.


2017


1/2017. (I.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2017. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint elfogadja. A Bizottság jelen határozatát az NKA törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek. 1/2017. (I.26.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2017. február 14-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2017. február 9-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2017. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint.


2/2017. (I.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Cselovszki Zoltán

Örökségvédelem Kollégiuma

Diószegi László

Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

Dubrovay László

Színházművészet Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Kiss János

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma

Pécsi Györgyi

Iparművészet Kollégiuma

Képzőművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Szomjas György

Filmművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma


3/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2016. évi beszámolóját.


4/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2017. február 23-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Cselovszki Zoltán

Iparművészet Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

Diószegi László

Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

Dubrovay László

Színházművészet Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Kiss János

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma

Pécsi Györgyi

Képzőművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Szomjas György

Filmművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma


5/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Arany János 200 emlékév 2017. évi programjainak megvalósítására – a Bizottság 71/2016. (XI.08.) számú határozata alapján – biztosított 50 millió Ft címzett keret felhasználása érdekében:

– a Filmművészet Kollégiuma számára 10 millió Ft címzett keretösszeget,
– a Képzőművészet Kollégiuma számára 20 millió Ft címzett keretösszeget,
– a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium számára 10 millió Ft címzett keretösszeget
– a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium számára 10 millió Ft címzett keretösszeget,
biztosít. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. március 6-án jóváhagyta az Arany János 200 emlékév 2017. évi programjainak megvalósítására biztosított címzett keret felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


6/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium néven 4 fős ideiglenes kollégium létrehozását javasolja Miniszter úr számára három évre vonatkozólag. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. március 6-án jóváhagyta Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium néven 4 fős ideiglenes kollégium létrehozását.


7/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2018. évi Cziffra György Művészeti Fesztivál kiegészítő támogatására 10 millió Ft címzett meghívásos keretet biztosít a Zeneművészet Kollégiuma számára, illetve a települési könyvtárak eszközfejlesztésének kiegészítő támogatására 75 millió Ft címzett keretösszeget hagy jóvá a Közgyűjtemények Kollégiuma számára. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. március 6-án jóváhagyta a címzett és címzett meghívásos keretek meghatározását a határozatban részletezettek szerint.


8/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


9/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Filmművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


10/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság technikai kiegészítés feltétele mellett, egyhangúlag elfogadta a Fotóművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


11/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


12/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Képzőművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


13/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság technikai kiegészítés feltétele mellett, egyhangúlag elfogadta a Népművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


14/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


15/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


16/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Táncművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


17/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság technikai kiegészítés feltétele mellett, egyhangúlag elfogadta a Zeneművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


18/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


19/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könnyűzene Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


20/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


21/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


22/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


23/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


24/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Örökségvédelem Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


25/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.


26/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi szakmai beszámolóját.


27/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi szakmai beszámolóját.


28/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2016. évi beszámolót.


29/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, a Múzeumok Őszi Fesztiválja, a Nyitott Levéltárak és az Országos Könyvtári Napok megrendezésének támogatása céljából a Kollégium 2017. évi meghívásos keretének emelését 17.873.000 Ft-tal a nyílt keret terhére a mellékelt táblázat szerint fogadja el.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Nyílt keret

Meghívásos keret

Egyenleg

Közgyűjtemények Kollégiuma

-17.873.000 Ft

+17.873.000 Ft

0 Ft

Összesen:

-17.873.000 Ft

+17.873.000 Ft

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 10-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keretének átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


30/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Zeneművészet Kollégiuma számára kezdeményezi a 2. Budapesti Nemzetközi Gitárverseny megrendezésének támogatása céljából a Kollégium 2017. évi címzett meghívásos keretének emelését 15.000.000 Ft-tal.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Címzett meghívásos keret

Zeneművészet Kollégiuma

+15.000.000 Ft

Összesen:

+15.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 10-én jóváhagyta a Zeneművészet Kollégiuma keretének emelését a határozatban részletezettek szerint.


31/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Előadóművészi Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján az alábbi szakmai Kollégiumok 2017. évi nyílt keretét megemeli:

 • Könnyűzene Kollégiuma
 • Színházművészet Kollégiuma
 • Táncművészet Kollégiuma
 • Zeneművészet Kollégiuma

48.303.687 Ft
29.370.000 Ft
3.500.000 Ft
5.200.000 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 10-én jóváhagyta az Előadóművészi Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján a határozatban részletezettek szerint az érintett szakmai kollégiumok 2017. évi nyílt pályázati keretének emelését.


32/2017. (V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2016. évi beszámolóját.


33/2017. (V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 2018. évi költségvetésében az ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 9.900,0 millió Ft-ban, a kulturális adó összegét 120,0 millió Ft-ban, a szerzői jogdíj bevétel összegét 740,0 millió Ft-ban, az egyéb bevételeket 300,0 millió Ft-ban, az NKA bankköltséget 8,8 millió Ft-ban, az NKA tranzakciós díjat 38,0 millió Ft-ban, és az EMET működési kiadását 845,1 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 1-én jóváhagyta az NKA 2018. évi költségvetési tervszámaira vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


34/2017. (V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás alapján az alábbi szakmai Kollégiumok 2017. évi nyílt keretét megemeli:

 • Könnyűzene Kollégiuma
 • Szépirodalom Kollégiuma
 • Zeneművészet Kollégiuma

260.118.141 Ft
20.689.630 Ft
260.118.140 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 1-én jóváhagyta a közös jogkezelő szervezetek befizetéseiből származó többletbevétel felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


35/2017. (V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 8.710.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 25-én jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium keretének rendezését – nyílt keretből átcsoportosítás egyedi keretbe – a határozatban részletezettek szerint.


36/2017. (V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi az Arany János 200 emlékév 2017. évi programjára elkülönített 10 millió Ft címzett keret átcsoportosítását a Kollégium címzett meghívásos keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 25-én jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium keretének rendezését – címzett keretből átcsoportosítás címzett meghívásos keretbe – a határozatban részletezettek szerint.


37/2017. (V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Fotóművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 3.700.000 Ft-tal a 2017. évi folyóirat nyílt kerete terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 26-án jóváhagyta a Fotóművészet Kollégiuma keretének rendezését – 2017. évi folyóirat nyílt keretből átcsoportosítás egyedi keretbe – a határozatban részletezettek szerint.


38/2017. (V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Táncművészet Kollégiuma 2017. évi címzett keretében található 100 millió Ft átcsoportosítását az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium címzett keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 1-én jóváhagyta a Táncművészet Kollégiuma 2017. évi címzett keretének átcsoportosítását az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium címzett keretébe a határozatban részletezettek szerint.


39/2017. (V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2017. május 17-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Cselovszki Zoltán

Iparművészet Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

Diószegi László

Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

Dubrovay László

Színházművészet Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Kiss János

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma

Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium

Pécsi Györgyi

Képzőművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Szomjas György

Filmművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma


40/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2017. évi II. félévi pályázati naptár tervezetét az alábbiak szerint:

Kollégium megnevezése

Pályázat megjelentetésének határideje

Pályázat benyújtási határideje

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

2017.07.03.

2017.08.02.

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium

2017.07.17.

2017.08.21.

Könyvkiadás Kollégiuma

2017.08.07.

2017.09.08.

Könnyűzene Kollégiuma

2017.08.14.

2017.09.14.

Iparművészet Kollégiuma

2017.08.15.

2017.09.20.

Fotóművészet Kollégiuma

2017.08.15.

2017.09.21.

Képzőművészet Kollégiuma

2017.08.15.

2017.09.27.

Zeneművészet Kollégiuma

2017.08.28.

2017.09.28.

Közművelődés Kollégiuma

2017.09.01.

2017.10.03.

Népművészet Kollégiuma

2017.09.04.

2017.10.06.

Kollégium megnevezése

Pályázat megjelentetésének határideje

Pályázat benyújtási határideje

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

2017.09.08.

2017.10.09.

Színházművészet Kollégiuma

2017.09.08.

2017.10.10.

Közgyűjtemények Kollégiuma

2017.09.11.

2017.10.11.

Filmművészet Kollégiuma

2017.09.12.

2017.10.12.

Építőművészet Kollégiuma

2017.09.12.

2017.10.13.

Táncművészet Kollégiuma

2017.09.15.

2017.10.16.

Szépirodalom Kollégiuma

2017.09.20.

2017.10.20.

Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium

2017.09.21.

2017.10.24.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

­–

Örökségvédelem Kollégiuma

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni.


41/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt összeget az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni:

 • Szépirodalom Kollégiuma
 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

32.784.214 Ft
32.784.214 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 23-án jóváhagyta az üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetés felosztására (Magyar Reprográfiai Szövetség) vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


42/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2017. évi pályázati támogatási visszafizetésekből, lemondásokból, valamint félbeszakításokból keletkezett bevételeket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő központosítottan kezelje, ezen a jogcímen keletkezett bevételről folyamatosan tájékoztassa a Bizottságot és az Alap elnöke vagy alelnöke készítsen a 2017. szeptemberi bizottsági ülésre egy előterjesztési javaslatot a felhalmozódott bevétel felhasználására vonatkozóan. A határozat 2017. évben érvényes. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 23-án jóváhagyta a 2017. évi pályázati támogatási visszafizetésekből, lemondásokból, valamint félbeszakításokból keletkezett pénzek központosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


43/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a több művészeti területet érintő magas színvonalú, kulturális érteket létrehozó támogatási célok megvalósítása érdekében 50 millió Ft-os nyílt keret létrehozását javasolja Miniszter úr számára, azzal a kiegészítéssel, hogy az EMET NKA Igazgatósága kidolgozza a vonatkozó eljárásrendet és technikai szabályozást. A keret a kollégiumok által a fenti célok támogatására saját keretükből biztosított forrás kiegészítésére szolgál. A keret felhasználására és Kollégiumokhoz rendelésére vonatkozóan a Bizottság a beérkezett támogatási célok figyelembe vételével tesz javaslatot Miniszter úr számára. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 23-án jóváhagyta a közös kollégiumi keret létrehozására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


44/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Revizoronline művészeti folyóirat megjelenésének támogatása céljából a színházművészet szakterületen kívül eső művészeti ágakra tekintettel a Színházművészet Kollégiuma 2017. évi meghívásos pályázati keretét javasolja Miniszter úr számára 9.100.000 Ft-tal megemelni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 23-án jóváhagyta a Színházművészet Kollégiuma keretének emelésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


45/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az ARTISJUS Előadóművészeti Jogvédő Iroda által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések terhére a Kollégiumok 2017. évi pályázati keretét a mellékletben foglaltak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni.

45/2017. (VI.14.) számú határozat melléklete

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 20-án jóváhagyta az üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetés felosztására (ARTISJUS) vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


46/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Színházművészet Kollégiuma méltányolható szakmai indokaira tekintettel 2017. évi meghívásos keretét megemeli a 2943/00180 (108143/00180) pályázat lemondásából származó 40.000.000 Ft-tal, az alábbi meghívásos pályázati felhívások megjelentetésére:

Pályázó megnevezése

Támogatandó projekt

Tervezett meghívásos keretösszeg

Miskolci Nemzeti Színház

Koprodukciós előadás megvalósítása a debreceni Csokonai Színházzal

20.000.000 Ft

Győri Nemzeti Színház

Koprodukciós előadás megvalósítása a Szegedi Nemzeti Színházzal

13.000.000 Ft

Pécsi Nemzeti Színház

Új produkció bemutatása

7.000.000 Ft

Összesen:

40.000.000 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 26-án jóváhagyta a Színházművészet Kollégiuma keretének rendezését lemondásból származó bevétellel a határozatban részletezettek szerint.


47/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Zeneművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi meghívásos keretének emelését 11.400.000 Ft-tal a 2017. évi, 2018. évi meghívásos keretének emelését 15.800.000 Ft-tal a 2018. évi és 2019. évi meghívásos keretének emelését 15.700.000 Ft-tal a 2019. évi nyílt folyóirat kerete terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 23-án jóváhagyta a Zeneművészet Kollégiuma keretének rendezését – nyílt keretből átcsoportosítás a meghívásos keretbe – a határozatban részletezettek szerint.


48/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Kodály Zoltán emlékév 2017. évi programjainak megvalósítására – a Bizottság 71/2016. (XI.08.) számú határozata alapján – biztosított 50 millió Ft címzett keret felhasználása érdekében:

 • a Népművészet Kollégiuma számára 20 millió Ft címzett keretösszeget,
 • a Közművelődés Kollégiuma számára 20 millió Ft címzett keretösszeget,

biztosít azzal a kitétellel, hogy a Népművészet Kollégiuma a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiumot, míg a Közművelődés Kollégiuma a Közgyűjtemények Kollégiumát vonja be a Kodály Zoltán emlékévhez kapcsolódó címzett keretek felhasználásába. A fennmaradó 10 millió Ft-os címzett keretösszeget a Bizottság nem rendelte Kollégiumhoz, annak felosztásáról a későbbiekben kíván dönteni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 23-án jóváhagyta a Kodály Zoltán emlékévre elkülönített keret felosztását – a határozatban részletezettek szerint.


49/2017. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen és 1 nem szavazat ellenében úgy határozott, hogy a Filmművészet Kollégiuma 27796/17/NKAI iktatószámú, gyártási célú pályázati felhívásának megjelentetését elutasítja. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. június 26-án jóváhagyta a Filmművészet Kollégiuma 27796/17/NKAI iktatószámú, gyártási célú pályázati felhívása megjelentetésének elutasítását – a határozatban részletezettek szerint.


50/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2017. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Cselovszki Zoltán

Iparművészet Kollégiuma

Képzőművészet Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

Diószegi László

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

a Csoóri Sándor programmal kapcsolatos NKA teendők koordinációja

Dubrovay László

Színházművészet Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Gózon Ákos

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Közművelődés Kollégiuma

Kiss János

Táncművészet Kollégiuma

Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium

Pécsi Györgyi

Filmművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma


51/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2017. június 20-án jóváhagyott, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 525,0 millió forint összegű maradványából az NKA 2017. évi kiadási előirányzatainak megemelése esetén, a kiemelt jelentőségű tematikus célok megvalósítása érdekében a mellékelt táblázat szerinti tematikus bontásban dönt. A Bizottság határozatát egyetértés céljából az MMA elnökének, valamint jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

51/2017. (VIII.23.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 8-án jóváhagyta az NGM által engedélyezett maradvány-visszahagyás igénybevételére, Kollégiumok közti felosztására vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint, mely javaslattal Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2017. augusztus 31-én előzetesen egyetértett.


52/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Szépirodalom Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 10.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Szépirodalom Kollégiuma

Nyílt keret

Egyedi keret

Egyenleg

2017.

– 10 000.000 Ft

+ 10.000.000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

– 10.000.000 Ft

+ 10.000.000 Ft

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2017. augusztus 31-én jóváhagyta a Szépirodalom Kollégiuma keretének rendezését – nyílt keretből átcsoportosítás az egyedi keretbe – a határozatban részletezettek szerint.


53/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Képzőművészet Kollégiuma nyílt keretét 1.011.000 Ft-tal, a Fotóművészeti Kollégiuma nyílt keretét 505.789 Ft-tal, valamint az Iparművészet Kollégiuma nyílt keretét 505.789 Ft-tal megemeli a közös jogkezelő szervezet befizetéséből származó többletbevétel terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 5-én jóváhagyta a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület befizetéséből származó többletbevétel felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


54/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Szépirodalom Kollégiuma nyílt keretét 5.319.025 Ft-tal megemeli a közös jogkezelő szervezet befizetéséből származó többletbevétel terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. augusztus 31-én jóváhagyta a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület befizetéséből származó többletbevétel felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


55/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatok esetén a mellékelt táblázatban foglalt döntést hozza. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

55/2017. (VIII.23.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2017. augusztus 31-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


56/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázata esetén a mellékelt táblázatban foglalt döntést hozza. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

56/2017. (VIII.23.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2017. augusztus 31-én jóváhagyta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatának támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


57/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az NKA Igazgatósága által kidolgozott – több szakmai területet érintő magas színvonalú, kulturális értéket létrehozó támogatási cél megvalósítása érdekében – több kollégiumot érintő pályázatok lebonyolítására vonatkozó eljárási rendet és technikai szabályozást elfogadja. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

57/2017. (VIII.23.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2017. augusztus 31-én jóváhagyta a pályázatok – több kollégium együttműködésével való – közös lebonyolítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


58/2017. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Színházművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 7.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Színházművészet Kollégiuma

Nyílt keret

Egyedi keret

Egyenleg

2017.

– 7 000.000 Ft

+ 7.000.000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

– 7.000.000 Ft

+ 7.000.000 Ft

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2017. augusztus 31-én jóváhagyta a Színházművészet Kollégiuma keretének rendezését – nyílt keretből átcsoportosítás az egyedi keretbe – a határozatban részletezettek szerint.


59/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2018. évi kollégiumi kereteit, valamint címzett kereteit a mellékelt táblázatok szerint határozza meg.

59/2017. (IX.18.) számú határozat 1. sz. melléklete
59/2017. (IX.18.) számú határozat 2. sz. melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2017. október 2-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2018. évi kollégiumi, illetve címzett kereteire vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint, mely javaslattal Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2017. szeptember 26-án előzetesen egyetértett.


60/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap terhére az állandó szakmai kollégiumok, a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium, a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium, valamint az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium számára a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.

A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni. A határozat 2018. évben érvényes.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. október 2-án jóváhagyta a szakmai kollégiumok egyedi és meghívásos keretének százalékos mértékére vonatkozó javaslatot, mely javaslattal Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2017. szeptember 26-án előzetesen egyetértett.


61/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az 51/2017. (VIII.23.) számú bizottsági határozattal biztosított, tematikus célok megvalósítására szolgáló 2017. évi nyílt pályázati keretekből a mellékelt táblázat szerinti átcsoportosításokat kezdeményezi a Kollégiumok 2017. évi egyedi és meghívásos kereteibe.

61/2017. (IX.18.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta az NGM által engedélyezett maradvány-visszahagyás 2017. évi nyílt, meghívásos és egyedi keretei közötti átcsoportosításra vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint.


62/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalom Kollégiuma és a Közgyűjtemények Kollégiuma együttműködésében a megyei könyvtárak számára szépirodalmi olvasótáborok szervezésére meghirdetendő pályázathoz a 43/2017. (VI.14.) számú határozat alapján elkülönített címzett keretből 7 000 000 Ft forrást biztosít, a Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi a Szépirodalom Kollégiuma 2017. évi nyílt keretéből 7 000 000 Ft átcsoportosítását a Közgyűjtemények Kollégiuma 2017. évi meghívásos keretébe, továbbá a Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt keretéből 7 000 0000 Ft átcsoportosítását a Kollégium meghívásos keretébe.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta a Szépirodalom Kollégiuma és a Közgyűjtemények Kollégiuma közös pályázatához kiegészítő forrás biztosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


63/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Színházművészet Kollégiuma és az Iparművészet Kollégiuma együttműködésében a 2018. évi Prágai Quadriennálé előkészítésére meghirdetendő pályázathoz a 43/2017. (VI.14.) számú határozat alapján elkülönített címzett keretből 800 000 Ft forrást biztosít, a Színházművészet Kollégiuma meghívásos keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi az Iparművészet Kollégiuma 2017. évi nyílt keretéből 600 000 Ft átcsoportosítását a Színházművészet Kollégiuma 2017. évi meghívásos keretébe.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta a Színházművészet Kollégiuma és az Iparművészet Kollégiuma közös pályázatához kiegészítő forrás biztosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


64/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Színházművészet Kollégiuma és a Közművelődés Kollégiuma együttműködésében nívós produkciók, (elsősorban nemzeti és kiemelt színházak előadásainak) bemutatására a magyarországi vidéki közművelődési intézményekben célra meghirdetendő pályázathoz a 43/2017. (VI.14.) számú határozat alapján elkülönített címzett keretből 5 000 000 Ft. forrást biztosít, a Közművelődés Kollégiuma nyílt keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi az Színházművészet Kollégiuma 2017. évi nyílt keretéből 5 000 000 Ft átcsoportosítását a Közművelődés Kollégiuma 2017. évi nyílt keretébe.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta a Színházművészet Kollégiuma és a Közművelődés Kollégiuma közös pályázatához kiegészítő forrás biztosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


65/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium, a Zeneművészet Kollégiuma, valamint a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium együttműködésében zeneiskolai zenekarok támogatására meghirdetendő pályázathoz a 43/2017. (VI.14.) számú határozat alapján elkülönített címzett keretből 10 500 000 Ft forrást biztosít, a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégiuma nyílt keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi a Zeneművészet Kollégiuma 2017. évi nyílt keretéből 15 000 000 Ft, valamint a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium meghívásos keretéből 3 000 000 Ft átcsoportosítását a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2017. évi nyílt keretébe.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium, a Zeneművészet Kollégiuma, valamint a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium közös pályázatához kiegészítő forrás biztosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


66/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma, a Könyvkiadás Kollégiuma és a Szépirodalom Kollégiuma együttműködésében megvalósított Márai-program kiegészítésére/folytatására meghirdetendő pályázathoz a 43/2017. (VI.14.) számú határozat alapján elkülönített címzett keretből 10 000 000 Ft forrást biztosít, a Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos keretének megemelésével. A Márai-program sikeres lebonyolítása érdekében egyúttal kezdeményezi a Szépirodalom Kollégiuma 2017. évi nyílt keretéből 7 000 000 Ft, a Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt keretéből 3 000 000 Ft átcsoportosítását a Könyvkiadás Kollégiuma 2017. évi meghívásos keretébe. Egyúttal kezdeményezi a Könyvkiadás Kollégiuma számára a 38/2016. (V.2) számú bizottsági határozattal biztosított forrás maradványából felhasználásra nem került 3 000 000 Ft címzett keret átcsoportosítását a Kollégium meghívásos keretébe.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma, Szépirodalom Kollégiuma és a Könyvkiadás Kollégiuma közös pályázatához kiegészítő forrás biztosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


67/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi meghívásos keretének emelését 20 000 000 Ft-tal az egyedi kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium keretének rendezésére – egyedi keretből átcsoportosítás a meghívásos keretbe – vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


68/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 2017. évi meghívásos keretéből 1 500 000 Ft összeget átcsoportosít a Könyvkiadás Kollégiuma 2017. évi meghívásos keretébe, Sebestyén Márta születésének 60. évfordulója alkalmából kismonográfia (CD melléklettel) megjelentetésének támogatására.

Kollégium megnevezése

2017. évi meghívásos keret

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium

–1 500 000 Ft

Könyvkiadás Kollégiuma

+1 500 000 Ft

Összesen:

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta a Kollégiumok keretei közötti átcsoportosítás Sebestyén Mártáról szóló kismonográfia (CD melléklettel) megjelentetésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


69/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Örökségvédelem Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi meghívásos keretének emelését 1.216.000 Ft-tal a nyílt és egyedi kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta az Örökségvédelem Kollégiuma keretének rendezésére – nyílt és egyedi keretből átcsoportosítás a meghívásos keretbe – vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


70/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 10.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. szeptember 27-én jóváhagyta a Táncművészet Kollégiuma keretének rendezése – nyílt keretből átcsoportosítás az egyedi keretbe – vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


71/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalom Kollégiuma és a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma együttműködésében, a 2017. évi Frankfurti Könyvvásáron a magyar részvétel során megvalósuló előadó-művészeti kísérőrendezvények támogatása célú pályázathoz a 43/2017. (VI.14.) számú határozat alapján elkülönített címzett keretből 1 000 000 Ft. forrást biztosít, a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma egyedi keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi a Szépirodalom Kollégiuma 2017. évi nyílt keretéből 1 000 000 Ft átcsoportosítását a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2017. évi egyedi keretébe.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. október 6-án jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma és a Szépirodalom Kollégiuma közös pályázatához kiegészítő forrás biztosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


72/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Halmos Béla Ideiglenes Kollégium és a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma együttműködésében nem népzenei főtematikájú kulturális fesztiválok népzenei és világzenei programjainak támogatására meghirdetendő pályázathoz a 43/2017. (VI.14.) számú határozat alapján elkülönített címzett keretből 6 000 000 Ft. forrást biztosít, a Halmos Béla Ideiglenes Kollégium nyílt keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2017. évi nyílt keretéből 2 000 000 Ft átcsoportosítását a Halmos Béla Ideiglenes Kollégium 2017. évi nyílt keretébe.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. október 6-án jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma és a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium közös pályázatához kiegészítő forrás biztosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


73/2017. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium, a Zeneművészet Kollégiuma, valamint a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium együttműködésében városi zenei koncepciók támogatására meghirdetendő pályázathoz a 43/2017. (VI.14.) számú határozat alapján elkülönített címzett keretből 3 000 000 Ft forrást biztosít, a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégiuma nyílt keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium meghívásos keretéből 2 000 000 Ft átcsoportosítását a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2017. évi nyílt keretébe.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. december 7-én jóváhagyta a városi zenei koncepciók kidolgozására irányuló kiegészítő forrás biztosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


74/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2018. évi pályázati naptára tervezetét az alábbiakban részletezettek szerint határozza meg:

2018. I. félév pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése

Pályázat megjelentetésének határideje

Pályázat benyújtási határideje

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium

2018.01.30.

2018.02.28.

Népművészet Kollégiuma

2018.01.30.

2018.02.28.

Könyvkiadás Kollégiuma

2018.03.20.

2018.04.19.

Fotóművészet Kollégiuma

2018.01.29.

2018.03.01.

Filmművészet Kollégiuma

2018.01.05.

2018.02.05.

Iparművészet Kollégiuma

2018.01.05.

2018.02.05.

Képzőművészet Kollégiuma

2018.01.12.

2018.02.12.

Színházművészet Kollégiuma

2018.01.08.

2018.02.08.

Táncművészet Kollégiuma

2018.01.30.

2018.03.05.

Szépirodalom Kollégiuma

2018.01.15.

2018.02.15.

Közművelődés Kollégiuma

2018.01.15.

2018.02.15.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

2018.01.12.

2018.02.12.

Zeneművészet Kollégiuma

2018.02.19.

2018.03.19.

Könnyűzene Kollégiuma

2018.03.12.

2018.04.12.

Közgyűjtemények Kollégiuma

2018.01.08.

2018.02.07.

Építőművészet Kollégiuma

2018.03.19.

2018.04.19.

Örökségvédelem Kollégiuma

2018.01.05.

2018.02.05.

Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

2018.04.19.

2018.05.21.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

2017.12.22.

2018.01.22.

Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium

2018.01.19.

2018.02.12.

2018. II. félév pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése

Pályázat megjelentetésének határideje

Pályázat benyújtási határideje

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium

2018.08.23.

2018.09.24.

Népművészet Kollégiuma

2018.08.27.

2018.09.27.

Könyvkiadás Kollégiuma

2018.08.21.

2018.09.20.

Fotóművészet Kollégiuma

2018.09.24.

2018.10.24.

Filmművészet Kollégiuma

2018.08.05.

2018.09.05.

Iparművészet Kollégiuma

2018.08.05.

2018.09.05.

Képzőművészet Kollégiuma

2018.08.10.

2018.09.10.

Színházművészet Kollégiuma

2018.08.27.

2018.09.27.

Táncművészet Kollégiuma

2018.09.14.

2018.10.15

Szépirodalom Kollégiuma

2018.09.20

2018.10.20.

Közművelődés Kollégiuma

2018.09.10.

2018.10.10.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

2018.08.17.

2018.09.17.

Zeneművészet Kollégiuma

2018.08.21.

2018.09.21.

Könnyűzene Kollégiuma

2018.08.05.

2018.09.05.

Közgyűjtemények Kollégiuma

2018.09.05.

2018.10.08.

Építőművészet Kollégiuma

2018.10.19.

2018.11.19.

Örökségvédelem Kollégiuma

Nem tervez

Nem tervez

Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

2018.09.27.

2018.10.28.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Nem tervez

Nem tervez

Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium

2018. 09. 03.

2018. 10. 03.

Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon, legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. december 7-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2018. évi pályázati naptára meghatározására vonatkozó javaslatot.


75/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2018. évre vonatkozó, 2017. évben megjelenő felhívások kapcsán, az éven túli kötelezettségvállalások mértékét a melléklet szerint hagyja jóvá kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális – művészeti fesztiválok megrendezésének támogatása és a Hosszútávú kiadói program folytatása érdekében. A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma és a Könyvkiadás Kollégiuma éven túli kötelezettségvállalás mértékét az 59/2017. (IX.18.) Bizottsági határozattal jóváhagyott kollégiumi keretek biztosítják.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. december 7-én jóváhagyta a hosszú távú programok támogatása érdekében az NKA 2018. évi bevétele terhére előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó javaslatot a határozatban és annak mellékletében részletezettek szerint.

75/2017. (XI.24.) számú határozat melléklete


76/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Filmművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 48.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta a Filmművészet Kollégiuma keretének rendezésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


77/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 16.900.000 Ft-tal a címzett nyílt kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta a Képzőművészet Kollégiuma keretének rendezésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


78/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 13.143.214 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma keretének rendezésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


79/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2017. évi beszámolójának a melléklet szerinti szempontrendszerét.

79/2017. (XI.24.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta a NKA szakmai kollégiumai 2017. évi beszámolójának szempontrendszerére vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint.


80/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 13.594.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta a Táncművészet Kollégiuma keretének rendezésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


81/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2017. október 6. napjától Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma néven folytatja további tevékenységét. A névváltoztatás a korábban hozott döntésekből adódó kötelezettségeket nem érinti.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium névváltoztatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


82/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság úgy döntött, hogy a Színházművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését összesen 11.989.140 Ft-tal, 8.768.240 Ft-tal a nyílt kerete, 3.220.900 Ft-tal meghívásos kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta a Színházművészet Kollégiuma keretének rendezésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


83/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 22.241.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium keretének rendezésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


84/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalom Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, hozzájárul a „Digitalizáció és értékmentés” tematikában meghirdetett nyílt pályázati úton fel nem osztott, 20.600.000 Ft mértékű forrás egyéb, nyílt pályázati témákra beérkező pályázatok támogatására történő felhasználásához.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta a Szépirodalom Kollégiuma maradványkeretből származó forrásának témamódosítása vonatkozó javaslatot a fentiekben részletezettek szerint.


85/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közművelődés Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, hozzájárul a „Fiatal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező vagy felsőoktatási képzésben részt vevő, 30. életévüket be nem töltött művészek, művészetközvetítők projektjeinek állami és önkormányzati intézményekben, vagy azokkal koprodukciót, kooperációt megvalósító szervezetekben történő megvalósítása” tematikában meghirdetett nyílt pályázati úton fel nem osztott, 13.143.365 Ft mértékű forrás egyéb, nyílt pályázati témákra beérkező pályázatok támogatására történő felhasználásához.

Balog Zoltán miniszter úr december 7-én jóváhagyta a Közművelődés Kollégiuma maradványkeretből származó forrásának témamódosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


86/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma megszüntetését javasolja Miniszter úr számára 2017. december 31. napjától, azzal, hogy a 2017. évben meghirdetett pályázaton támogatást nyert programok szakmai beszámolóinak ellenőrzését a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma látja el 2018. évben.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr december 14-én jóváhagyta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma megszüntetésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


87/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbi személyek kollégiumi vezetői kinevezésének egy évvel történő meghosszabbítását javasolja Miniszter úr számára 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig.

 • Építőművészet Kollégiuma: Marosi Miklós főépítész, a Közti Zrt. stúdióvezetője, az MMA alelnöke
 • Filmművészet Kollégiuma: Dr. Lajos Tamás producer
 • Fotóművészet Kollégiuma: Haris László fotóművész, az MMA rendes tagja
 • Iparművészet Kollégiuma: Sára Ernő tervezőgrafikus, az MMA rendes tagja
 • Képzőművészet Kollégiuma: Dr. Fabényi Julia Németh Lajos-díjas művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója
 • Népművészet Kollégiuma: Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója
 • Színházművészet Kollégiuma: Csizmadia Tibor Jászai Mari-díjas színházi rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője
 • Táncművészet Kollégiuma: Bozsik Yvette Kossuth-díjas, Érdemes művész balettművész, koreográfus, rendező, egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Főiskola koreográfus tanszékének vezetője, a Bozsik Yvette Társulat vezetője
 • Zeneművészet Kollégiuma: Boronkay Antal zenetörténész, zenekritikus, az Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft. ügyvezető igazgatója

A Szépirodalom Kollégiuma vezetői tisztségének betöltésére 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig Dr. Falusi Márton költő, az MMA Irodalmi Tagozat nem akadémikus köztestületi tagjainak közgyűlési képviselője, az MMA MMKI tudományos munkatársa, a Hitel folyóirat szerkesztője vezetői kinevezését javasolja.

Balog Zoltán miniszter úr december 14-én jóváhagyta Nemzeti Kulturális Alap művészeti főtematikájú szakmai kollégiumai vezetőinek választására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint, mely javaslattal Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 2017. december 5-én előzetesen egyetértett.


88/2017. (XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbi személyek kollégiumi vezetői kinevezésének egy évvel történő meghosszabbítását javasolja Miniszter úr számára 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig.

 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma: Prof. Dr. Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék vezetője
 • Könnyűzene Kollégiuma: Dósa Richárd zenész, az Animal Cannibals alapító tagja, háromszoros Arany Zsiráf-díjas, VIVA Comet életműdíjas rapper
 • Könyvkiadás Kollégiuma: Dr. Hermann Róbert DSc., történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, az MTA doktora
 • Közgyűjtemények Kollégiuma: Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár igazgatója
 • Közművelődés Kollégiuma: Csatlósné Komáromi Katalin művelődési és felnőttképzési menedzser, kulturális szakértő, a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója
 • Kulturális Fesztiválok Kollégiuma: Igyártó Gabriella Pro turismo és Wlassics Gyula-díjas kulturális menedzser, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége ügyvezető igazgatója, Mesterségek Ünnepe fesztivál igazgatója, Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége alelnöke
 • Örökségvédelem Kollégiuma: Dr. Deme Péter bölcsészdoktor, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöke

Balog Zoltán miniszter úr december 14-én jóváhagyta Nemzeti Kulturális Alap nem művészeti főtematikájú szakmai kollégiumai vezetőinek választására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


89/2017. (XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az ARTISJUS Előadóművészeti Jogvédő Iroda által átutalt, a könnyűzenei jogosulti körtől származó 100.000.000 Ft mértékű üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések terhére az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára, az érintett Kollégiumok táblázatban feltüntetett keretét megemelni:

Kollégium megnevezése

Nyílt pályázati keret

Egyedi pályázati keret

Meghívásos pályázati keret

Mindösszesen:

Könnyűzene Kollégiuma

30.000.000 Ft

30.000.000 Ft

Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

45.000.000 Ft

25.000.000 Ft

70.000.000 Ft

Összesen:

45.000.000 Ft

30.000.000 Ft

25.000.000 Ft

100.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2017. december 13-án jóváhagyta a könnyűzenei jogosulti körtől származó 100.000.000 Ft mértékű üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések keretfelosztására vonatkozó javaslatot.


90/2017. (XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi meghívásos keretének emelését 20.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. december 13-án jóváhagyta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma keretrendezésére vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


91/2017. (XII.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2017. évi egyedi keretének emelését 3.075.187 Ft-tal a tárgyévben felhasználásra nem került 2017. évi címzett, folyóirat kerete terhére.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. december 27-án jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keretrendezésére vonatkozó javaslatot.


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke