Bizottsági határozatok és állásfoglalások


1/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.


2/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a melléklet szerint egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2021. évi beszámolójának szempontrendszerét.

  2/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete


3/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2022. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Bús Balázs Összművészeti Programok Kollégiuma
Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma
Könnyűzene Kollégiuma
Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium
Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium
Gózon Ákos Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Könyvkiadás Kollégiuma
Örököségvédelem Kollégiuma
Dr. Horváth-Lugossy Gábor Közművelődés Kollégiuma
Népművészet Kollégiuma
Lakatos György Halmos Béla Program Kollégium
Zeneművészet Kollégiuma
Dr. Richly Gábor Építőművészet Kollégiuma
Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma
Szépirodalom Kollégiuma
Révész Mária Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Múzeumok Kollégiuma
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium
Simonffy Márta Iparművészet Kollégiuma
Képzőművészet Kollégiuma
Ternovszky Béla Fotóművészet Kollégiuma
Filmművészet Kollégiuma
Tordai Hajnal Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium
Színházművészet Kollégiuma
Táncművészet Kollégiuma

4/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a támogatások észszerű és nyomon követhető felhasználása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap állandó és ideiglenes szakmai kollégiumainak pályáztatása során (az egyedi döntéseket is beleértve) nem nyújthat be pályázatot az a támogatott, aki az adott altémában 2019. évben (vagy azt megelőzően) hozott támogatási döntés alapján olyan támogatási szerződéssel rendelkezik, melyhez még nem nyújtott be a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő  – a támogatás szabályszerű felhasználását alátámasztó – teljeskörű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

E korlátozást nem kell alkalmazni a többéves megvalósítási időszakot igénylő projektek támogatására irányuló pályázatok, különösen a 203131, 207134, 207135, valamint a 207136 altémában meghirdetett felhívások esetében.

A Bizottság jelen döntésével a 64/2021. (IX.20.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Az NKA Bizottsága jelen határozatot  az 51/2023. (VII.28.)  számú határozatával hatályon kívül helyezte.


5/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2022. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint, és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia Elnökének és a Miniszternek továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2022. évi munkatervére vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint. A javaslattal Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2022. február 3-án előzetesen egyetértett.

5/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete


6/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak terhére az állandó szakmai kollégiumok, a Halmos Béla Program Kollégium, az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium számára a – a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított 2022. évi pénzkeretük 10-10 %-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni, a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.

A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság elé vinni, mely arról saját hatáskörben dönt. A határozat 2022. évben érvényes.

A Bizottság jelen határozatát a vonatkozó jogszabályok szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta az NKA 2022. évi meghívásos és egyedi keretei mértékének százalékos meghatározására vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2022. február 3-án előzetesen egyetértett.


7/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

Az egyes kultúrafinanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 614/2021. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint eljárva a Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2021. évi maradványa felhasználására a melléklet szerint tesz javaslatot a Miniszternek.

A maradvány felhasználása során a címzett keretek vonatkozásában az alábbiak módosulnak:

 • A Magyar Géniusz Ideiglenes Kollégiumhoz 2022. évi címzett meghívásos keretként rendelt 2022. évi Petőfi Klub megvalósítására szolgáló forrás egyedi támogatásként kerül felhasználásra
 • A Magyar Géniusz Ideiglenes Kollégiumhoz 2022. évi címzett nyílt keretként rendelt, a Pajta-program megvalósítására szolgáló 1.000.000.000 forrásból 300.000.000 forint átcsoportosítása szükséges, a Petőfi Klub megvalósítására, egyedi támogatásként felhasználásra.
 • a Bizottság 40 millió forint címzett meghívásos keretet biztosít a Szépirodalom Kollégiumának, a 2022. évben 50. alkalommal megrendezendő Tokaji Írótábor megvalósításának támogatására,
 • a Bizottság 35 millió forintot biztosít egyedi keretként a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiumának, a 2022. évi SONGBOOK SONGWRITING CAMP nemzetközi dalszerzőtábor megvalósításának támogatására.
 • A Közművelődés Kollégiumához 2021. évi címzett keretként rendelt, roma-projekt megvalósítására szolgáló 143 millió forint felhasználására pályázati úton kerüljön sor, a meghívásos és nyílt pályázatok arányáról a kollégium saját hatáskörben határozhat.
 • Címzett keretből megvalósított projektek esetében a kollégiumok eltérhetnek a 35/2019. (III.21.) számú határozatban foglaltaktól, azaz – az általános irányelvek betartása mellett – könyvkereskedelmi forgalomba kerülő kiadványokat nyílt pályázat útján is támogathatnak.

7/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete

A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2021. évi maradványa felhasználására vonatkozó, melléklet szerinti javaslatot a címzett kereteket érintő módosítási javaslatokkal egyetemben.


8/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2022. évi NKA alelnöki keret mértékét 30,0 millió Ft-ban határozza meg.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta 2022. évi NKA alelnöki keretére vonatkozó javaslatot.


9/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Népművészet Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatok esetén a mellékelt táblázatban foglalt döntést hozza.

9/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta a Népművészet Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban és annak mellékletében részletezettek szerint.


10/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Táncművészet Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázat esetén a mellékelt táblázatban foglalt döntést hozza.

10/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából továbbítja a Miniszter.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta a Táncművészet Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatának támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban és annak mellékletében részletezettek szerint.


11/2022. (II.23.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.


12/2022. (II.23.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a Szépirodalom Kollégiuma vezetői posztjára a vonatkozó jogszabályok alapján 2022. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig Orbán János Dénes József Attila-díjas magyar költő, prózaíró, irodalomszervező kollégiumi vezetői kinevezését egyhangúlag javasolja Miniszter úr számára.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. március 7-én jóváhagyta a NKA Szépirodalom  Kollégiuma vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2022. március 2-án előzetesen egyetértett.


13/2022. (II.23.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 73/2021. (XI.24.) számú bizottsági határozatban kijelölt általános célkitűzések körét kibővíti a kulturális ágazatot érintő évfordulókhoz kapcsolódó projektek, rendezvények priorizált támogatásának szükségességével.


14/2022. (II.23.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak terhére kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete felhasználása során az érintett kollégium saját hatáskörben dönthet a támogatás nyílt, meghívásos pályázat vagy egyedi döntés útján történő felhasználásáról. A keretek közti átcsoportosítások utólagos beszámolási kötelezettség mellett valósíthatók meg.


15/2022. (III.15.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy javasolja a Miniszternek, hogy a népzenei utánpótlás támogatását, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeit, bel- és külföldi népszerűsítését elősegítő program gondozására létrehozott Halmos Béla Program Kollégium működését további három évvel, a 2024. évi pályázatok megvalósulásáról és a Kollégium éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáig, előreláthatóan 2025. március 31-ig hosszabbítsa meg, a Kollégium létszámát a Bizottság 7 főben javasolja meghatározni.

A határozat elfogadásával egyidejűleg a Bizottság felkéri az EMET-NKAI-t, hogy a Kollégium alapító okiratának módosítását készítse elő, egyben felkéri az Alap alelnökét, hogy a Kollégium tagjainak kinevezése vonatkozásában – a határozat végrehajthatósága érdekében – a Miniszternél eljárjon.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. március 31-én jóváhagyta a fentiek szerinti határozatot.


16/2022. (III.16.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy 50 millió forint forrást biztosít kárpátaljai, illetve ukrajnai művészek, kulturális szakemberek részvételével megvalósuló rendezvények, fesztiválok támogatására, a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma címzett keretének megemelésével.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. március 31-én jóváhagyta a fentiek szerinti határozatot.


17/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


18/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Filmművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


19/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Fotóművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


20/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


21/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Képzőművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


22/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Népművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


23/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


24/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


25/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Táncművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


26/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Zeneművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


27/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


28/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könnyűzene Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


29/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


30/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


31/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


32/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


33/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Múzeumok Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


34/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Örökségvédelem Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


35/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a PETŐFI 200 Ideiglenes Kollégium 2021. évi szakmai beszámolóját.


36/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium 2021. évi szakmai beszámolóját.


37/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


38/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Hangfoglaló Program Ideiglenes Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.

39/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


40/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Összművészeti Programok Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


41/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – NKA Igazgatósága 2021. évi beszámolóját.


42/2022. (V.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések terhére a jogosulti csoportok támogatásával érintett Kollégiumok 2022. évi pályázati keretét az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni.

 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
 • 30 637 027 Ft
 • Szépirodalom Kollégiuma
 • 30 637 027 Ft
 • Képzőművészet Kollégiuma
 • 5 835 624 Ft
 • Fotóművészet Kollégiuma
 • 5 835 624 Ft

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

  Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. május 12-én jóváhagyta az NKA Bizottságának a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések felosztására vonatkozó javaslatát.


  43/2022. (V.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a MASZRE által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó 2021. évben kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételből származó 6.132.601 forint összegből a Könyvkiadás Kollégiuma egyedi keretét megemeli, a 2022. évi 93. Ünnepi Könyvhét megvalósításának támogatása céljából.

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

  Csák János miniszter úr 2022. június 1-jén jóváhagyta az NKA Bizottságának a 43/2022. (V.26.) sz. határozatát.


  44/2022. (VI.10.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az EMET NKA Igazgatósága által előkészített Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendjének módosítása tervezetét megfelelőnek találja, és azt elfogadásra javasolja a Miniszternek.

  Csák János miniszter 2022. június 23-án a mellékelten csatolt dokumentum szerint hagyta jóvá az NKA Bizottságának a 44/2022. (VI.10.) sz. határozatát.

  44/2022. (VI.10.) sz. határozat melléklete


  45/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat 1/b. pontjában elrendelt zárolási kötelezettségének végrehajtására a melléklet szerinti javaslatot teszi a Miniszternek.

  Melléklet a 45/2022. (VIII.12.) sz. határozathoz

  A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA Elnökének és a Miniszternek.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat 1/b. pontjában elrendelt zárolási kötelezettség végrehajtására tett határozati javaslatát a mellékletben részletezettek szerint. A javaslattal Vashegyi György, az MMA elnöke 2022. augusztus 22-én előzetesen egyetértett.


  46/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma által 2022. május 12-i döntési ülésen technikailag halasztottá minősített pályázatokat elbírálta és egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

  Pályázat száma Pályázó neve Pályázat célja Igényelt támogatás (Ft) Megítélt támogatás (Ft)
  208108/00129 Informatikai és Könyvtári Szövetség Esély – Egyenlőség – Könyvtár címmel az Országos Könyvtári Napok programsorozat megvalósítására 23 500 000 23 500 000
  208108/00130 Informatikai és Könyvtári Szövetség Egyéni felhasználók – mikroközösségek – metaverzum Internet Fiesta 2023. évi megrendezésére 2 293 135 2 293 135

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban és annak mellékletében részletezettek szerint.


  47/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által átutalt üres kép- és hanghordozók jogdíjából történő befizetések terhére a Kollégiumok 2022. évi pályázati keretének emelésére a mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot, összesen 1.614.999.841 Ft összegben. A címzett meghívásos keretben szerepeltett összegeket a Programirodák feladatainak ellátására szükséges fordítani.

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából továbbítja a Miniszternek.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága Artisjus által átutalt, az üres kép- és hanghordozók jogdíjából történő befizetés felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.

  Melléklet a 47/2022. (VIII.12.) sz. határozathoz


  48/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető, 3 éven túl ki nem fizethető jogdíjként átadott összegből az alábbi szakmai kollégiumok 2022. évi nyílt keretét megemeli:

 • Könnyűzene Kollégiuma
 • 341 472 629 Ft
 • Halmos Béla Program Kollégiuma
 • 40 302 700 Ft
 • Szépirodalom Kollégiuma
 • 34 537 059 Ft
 • Zeneművészet Kollégiuma
 • 19 713 081 Ft

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága Artisjus által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  49/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által átutalt, a 2021. évi komolyzenei jogdíjbevételekből származó kulturális célú összegből a Zeneművészet Kollégiuma 2022. évi nyílt keretét 240.303.863 Ft-tal megemeli.

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága Artisjus által átutalt kulturális célra fordítandó jogdíjbevételéből származó bevétel felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  50/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Előadó-művészeti Jogvédő Iroda által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételként átutalt összegből az alábbi szakmai kollégiumok 2022. évi keretét megemeli:

 • Zeneművészet Kollégiuma
 • 17 986 771 Ft
 • Könnyűzene Kollégiuma
 • 176 869 917 Ft
 • Színházművészet Kollégiuma
 • 92 931 651 Ft
 • Táncművészet Kollégiuma
 • 11 991 181 Ft
  Összesen: 299 779 520 Ft

  A Zeneművészet Kollégiuma, Könnyűzene Kollégiuma, Színházművészet Kollégiuma esetében a nyílt/meghívásos/egyedi keretek megosztásakor az NKA Bizottsága 6/2022. (I.26.) sz. határozatában foglaltak alapján szükséges eljárni. A Táncművészet Kollégiuma esetében jelen forrás a meghívásos keretbe kerül.

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága Előadó-művészeti Jogvédő Iroda által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  51/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete (FilmJUS) által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételként átutalt összegből a Filmművészet Kollégiuma 2022. évi nyílt keretét 48.143.582 Ft-tal megemeli.

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága a FilmJUS által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  52/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, ki nem fizethető jogdíjként átadott összegből származó 16.691.093 Ft-tal a Könnyűzene Kollégiuma 2022. évi nyílt keretét megemeli.

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága MAHASZ által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  53/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a MISZJE Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételként átutalt összegből a Szépirodalom Kollégiuma 2022. évi nyílt keretét megemeli.

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága MISZJE által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  54/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a HUNGART Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételként átutalt összegből az alábbi szakmai kollégiumok 2022. évi nyílt keretét megemeli:

 • Képzőművészet Kollégiuma
 • 23 567 023 Ft
 • Iparművészet Kollégiuma
 • 7 855 675 Ft
 • Fotóművészet Kollégiuma
 • 7 855 675 Ft
  Összesen: 39 278 373 Ft

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága a HUNGART Egyesület által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  55/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a MASZRE által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételként átutalt 47.463.914 forint összegből az alábbi szakmai kollégiumok 2022. évi nyílt keretét megemeli:

  • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma:
   • 14.239.174 Ft, szak- és tudományos művek megírását szolgáló nyílt alkotói pályázatra
  • Szépirodalom Kollégiuma:             
   • 18.985.566 Ft, könyvkiadók részvételével megvalósuló kulturális rendezvények támogatására irányuló nyílt pályázatra
   • 14.239.174 Ft, szépirodalmi művek megírását szolgáló nyílt alkotói pályázatra

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága MASZRE által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  56/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiummal előzetesen egyeztetve hozzájárul a támogatási összegek lemondása miatt felszabaduló 150.000.000 Ft újbóli felhasználáshoz, a Kollégium 2022. évi egyedi keretének megemelésével. Egyúttal kezdeményezi 85.820.000 Ft átcsoportosítását a 2022. évi miniszteri keretbe.

  Az EMET/8943/2022. ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


  57/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy javasolja a Miniszternek, hogy a 2022. évi II. félévben esedékes utalású NKA nevezési díjak összegével a Támogatáskezelő kiadási előirányzata megemelésre kerülhessen a kultúrafinanszírozáshoz kapcsolódó informatikai fejlesztések, valamint a megnövekedett közüzemi költségek fedezésére.

  A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra továbbítja a Miniszternek.

  Csák János miniszter 2022. augusztus 29-én jóváhagyta az NKA Bizottsága Nemzeti Kulturális Alap 2022. évi II. félévben esedékes utalású nevezési díj felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást.


  58/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2022. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

  Bús Balázs Összművészeti Programok Kollégiuma
  Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma
  Könnyűzene Kollégiuma
  Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium
  Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium
  Gózon Ákos Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
  Könyvkiadás Kollégiuma
  Örököségvédelem Kollégiuma
  Dr. Horváth-Lugossy Gábor Közművelődés Kollégiuma
  Népművészet Kollégiuma
  Lakatos György Halmos Béla Program Kollégium
  Zeneművészet Kollégiuma
  Dr. Richly Gábor Építőművészet Kollégiuma
  Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma
  Szépirodalom Kollégiuma
  Hausenblasz Dóra Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
  Múzeumok Kollégiuma
  Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium
  Simonffy Márta Iparművészet Kollégiuma
  Képzőművészet Kollégiuma
  Ternovszky Béla Fotóművészet Kollégiuma
  Filmművészet Kollégiuma
  Tordai Hajnal Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium
  Színházművészet Kollégiuma
  Táncművészet Kollégiuma

  59/2022. (VIII.12.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2022. évi II. félévi pályáztatási naptárra vonatkozó javaslatot változtatás nélkül elfogadja az alábbiak szerint:

  2022. évi II. félév pályáztatási naptár

  Kollégium megnevezése Pályázat megjelentetésének határideje Pályázat benyújtási határideje
  Építőművészet Kollégiuma nem lesz nem lesz
  Filmművészet Kollégiuma 2022. augusztus 25. 2022. szeptember 26.
  Fotóművészet Kollégiuma 2022. július 12. 2022. szeptember 5.
  Iparművészet Kollégiuma 2022. augusztus 15. 2022. szeptember 14.
  Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2022.augusztus 30. 2022.október 3.
  Képzőművészet Kollégiuma 2022. augusztus 16. 2022. szeptember 15.
  Könnyűzene Kollégiuma 2022. augusztus 29. 2022. szeptember 28.
  Könyvkiadás Kollégiuma nem lesz nem lesz
  Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 2022. július 11. 2022. augusztus 10.
  Közművelődés Kollégiuma 2022. június 8. 2022. július 12.
  Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nem lesz nem lesz
  Múzeumok Kollégiuma nem lesz nem lesz
  Népművészet Kollégiuma 2022. július 1. 2022. augusztus 1.
  Örökségvédelem Kollégiuma nem lesz nem lesz
  Szépirodalom Kollégiuma 2022. augusztus 29. 2022. szeptember 28.
  Színházművészet Kollégiuma 2022. augusztus 25. 2022. szeptember 26.
  Táncművészet Kollégiuma nem lesz nem lesz
  Zeneművészet Kollégiuma 2022. augusztus 22. 2022. szeptember 21.
  Halmos Béla Program Kollégium 2022. augusztus 29. 2022. szeptember 28.
  Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program Kollégiuma 2022. augusztus 22-től folyamatosan 2022. szeptember 21-től folyamatosan
  Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium 2022. augusztus 8. 2022. szeptember 7.
  Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium nem lesz nem lesz
  Összművészeti Programok Kollégiuma nem lesz nem lesz
  Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium 2022. augusztus 24. 2022. szeptember 23.
  Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium nem lesz nem lesz

  A pályázati naptárban szerepeltetett dátumok tájékoztató jellegűek.


  60/2022. (IX.8.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság 7 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal úgy határozott, hogy az NKA jelenleg használt logója helyett 2023. január 1-jétől, tisztelegve Jankovics Marcell egykori NKA elnök öröksége előtt, az általa tervezett logót kis mértékben megújítva – a mellékletben szereplő ábra szerint – használja.

  A határozat elfogadásával egyidejűleg a Bizottság felkérte az EMET-NKA Igazgatóságát, hogy az NKA új arculati kézikönyvét készítse elő bizottsági elfogadásra.


  61/2022. (X.8.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium méltányolható indokaira figyelemmel kezdeményezi a Kollégium 2022. évi nyílt keretéből 2.300.000 Ft átcsoportosítását a Kollégium egyedi keretébe.

  Az EMET/8943/2022. ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


  62/2022. (X.8.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a MASZRE által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó 2022. évben kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételből származó 5.273.768 forint összegből a Könyvkiadás Kollégiuma egyedi keretét megemeli, a 2023. évi 94. Ünnepi Könyvhét megvalósításának és a 2022. évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megvalósításának a támogatása céljából.

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

  Csák János miniszter 2022. október 13-án jóváhagyta az NKA Bizottsága a MASZRE által átutalt 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására és felhasználására vonatkozó határozati javaslatát és az annak végrehajtáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosítást


  63/2022. (X.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A határozatot az NKA Bizottsága 2023. január 25-i ülésén az 1/2023. (I.25.) határozattal visszavonta.


  64/2022. (X.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT: hatályosítás alatt áll


  65/2022. (X.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy a Miniszterrel előzetesen egyeztetve kezdeményezi a 2022. évi miniszteri keretből 40.000.000 Ft átcsoportosítását a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma címzett meghívásos keretébe, az Európai Bizottság 2014-2020 évi Kreatív Európa programjában támogatást nyert projektek főszervezőinek támogatása érdekében.

  Az EMET/8943/2022. ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


  66/2022. (X.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2022. évi egyedi keretének megemelését 36.963.000 forinttal, melyből 36.950.000 forint a Kollégium 2022. évi címzett meghívásos keretének terhére, 13.000 Ft pedig a Kollégium 2022. évi nyílt keretének terhére kerül átcsoportosításra.

  Az EMET/8943/2022. ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


  67/2022. (XII.2.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatásokra 2022. év végéig meghatározott kifizetési felső korlátból kifolyólag a 2022. évben megítélt még ki nem fizetett támogatások kifizetése során elsősorban a szerzői jogkezelők által átadott források kiutalását priorizálja, azonban, amennyiben december 15-ét követően az utalások indításakor nem áll rendelkezésre elegendő szerzői jogdíjból kifizetendő támogatási összeg, úgy, a már megvalósult projektek támogatásainak kifizetéséről szükséges gondoskodni.

  Az EMET/8943/2022. ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


  68/2022. (XII.2.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A határozatot az NKA Bizottsága 2023. január 25-i ülésén az 2/2023. (I.25.) határozattal visszavonta.


  69/2022. (XII.2.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag, a melléklet szerint elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2022. évi beszámolójának szempontrendszerét.

  Melléklet a 69/2022. (XII.2.) sz. határozathoz


  70/2022. (XII.2.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

  A Bizottság egyhangúlag különös figyelemmel a rendelkezésre álló források volumenére, valamint a kulturális szféra általános helyzetére – az alábbi általános célkitűzéseket határozta meg a 2023. évre vonatkozóan a szakmai kollégiumok számára:

  • A rendelkezésre álló források optimális kihasználása érdekében közös, több kollégium részvételével megvalósuló pályázati konstrukciók kidolgozása. A különféle művészeti ágak komplex módon történő ötvözése és az üzenetek hatékony közvetítése céljából a 2023. évi pályázati kiírások során az állandó és az ideiglenes kollégiumok a rendelkezésre álló források optimális kihasználása érdekében fordítsanak különös figyelmet arra, hogy az egymáshoz kapcsolódó szakterületek kollégiumai közös, több kollégium részvételével megvalósuló pályázati konstrukciókat dolgozzanak ki, jelentessenek meg pályázati felhívásokat, hozzanak meg támogatói döntéseket.
  • A kollégiumok ösztönözzék a tematikus, a kulturális ágazatot érintő évfordulókhoz kapcsolódó projektek, rendezvények támogatását. 2023-ban kiemelt támogatási cél:
   • a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó projektek;
   • a magyar Himnusz születésének 200. évfordulója, amely egyben a magyar kultúra napja is;
   • a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó kulturális projektek;
   • Madách Imre születésének 200. évfordulója;
   • Ligeti György Kossuth-díjas magyar zeneszerző születésének 100. évfordulója;
   • Bánffy Miklós író, grafikus, díszlettervező, rendező születésének 150. évfordulója;
   • Jankovics Marcell János vitéz című rajzfilmje bemutatójának 50. évfordulója.
  • A kollégiumok ösztönözzék a közösségépítésre alkalmas tevékenységeket, projekteket.
  • A vidéki (különös tekintettel a kulturálisan hátrányos helyzetűnek számító régiókban megvalósítandó) projektek, kulturális szereplők támogatásának priorizálása.
  • Környezetvédelem és fenntarthatóság, mint fontos célkitűzések jelenjenek meg a pályázati kiírásokban. Öko- és klímatudatos megoldások a kultúrában.
  • nemzeti értékeink közkinccsé tétele (nemzeti ünnepekhez kapcsolódó projektek támogatásának priorizálása);
  • az online térben megvalósítható, digitális tartalmakra épülő kulturális projektek megvalósításának ösztönzése, mobilitást, hozzáférhetőséget elősegítő projektek kiemelt támogatása;
  • ahol releváns, inspirálják a szabadtéren megvalósítható tevékenységek megvalósítását (pl. utcai kiállítások támogatása);
  • innovatív megoldások keresése, támogatása.

  Bús Balázs s.k.,
  Az NKA alelnöke