Iparművészeti – 2006.


“T&Aacute KOZTAT&Oacute AZ IPARM&#368 V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM FOLY&Oacute IRAT-P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S EGYEDI D&Ouml NT&Eacute S&Eacute R&#336 L “ https://nka.hu/tjkoztat-az-iparmvszeti-kollgium-folyirat-plyzatnak-elbrlsrl-s-egyedi-dou/ “2006. DECEMBER 5.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute AZ IPARM&#368 V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute R&Oacute L “ https://nka.hu/tjkoztat-az-iparmvszeti-kollgium-meghvsos-plyzatrl/ “2006. DECEMBER 5.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute AZ IPARM&#368 V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S EGYEDI D&Ouml NT&Eacute S&Eacute R&#336 L “ https://nka.hu/tjkoztat-az-iparmvszeti-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-s-egyedi-dnts/ “2006. NOVEMBER 6.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute AZ IPARM&#368 V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L” https://nka.hu/tjkoztat-az-iparmvszeti-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl/ “2006. JÚLIUS 18.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute AZ IPARM&#368 V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L “ https://nka.hu/tjkoztat-az-iparmvszeti-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-2/ “2006. ÁPRILIS 26.”