TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁRÓL


Döntések

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Döntés dátuma: 2007. 01. 11.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG

A MAGYAR MÉDIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A JEL-KÉP CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVFOLYAMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET

SZEGED

TÁMOGATÁS AZ AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2007. ÉVI SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉHEZ

1.610.000 Ft

ANTHROPOLIS ANTROPOLÓGIAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

BUDAPEST

AZ ANTHROPOLIS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI FOLYÓIRAT 2007. ÉVI (4. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁMÁNAK) MEGJELENTETÉSÉRE

1.110.000 Ft

ANTONIN LIEHM ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

EURÓPAI KULTURÁLIS FÜZETEK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK A MEGJELENTETÉSÉRE

2.240.000 Ft

ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

AZ ÉDES ANYANYELVÜNK CÍMŰ NYELVMŰVELÕ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 5 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE *

2.390.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZÕ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2007. ÉVI KIADÁSÁRA

790.000 Ft

BUDAPEST FÕVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BUDAPESTI NEGYED 2007. ÉVI 4 LAPSZÁMÁRA

2.640.000 Ft

BUDAPESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

BUDAPESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK TÁJOLÓ CÍMŰ INFORMÁCIÓ FOLYÓIRATÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

490.000 Ft

CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A NAPÚT KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2007. ÉVBEN *

1.540.000 Ft

CSILLAGHEGYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

BUDAPEST

A HÉT HÁRS CÍMŰ FOLYÓIRAT 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2007-BEN

770.000 Ft

CSODACERUZA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

A CSODACERUZA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

7.140.000 Ft

E-MISSZIÓ TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

NYÍREGYHÁZA

SÜVÖLTÕ CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FOLYÓIRAT 2007. ÉVI KIADÁSÁRA

630.000 Ft

EMBERI JOGI INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A FUNDAMENTUM CÍMŰ EMBERI JOGI, NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENÕ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.890.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT

BUDAPEST

FIZIKAI SZEMLE FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA

500.000 Ft

ERDÉLYI MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKÉRT ALAPÍTVÁNY

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A CIVILFÓRUM LAP 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A FIRKA (FIZIKA, INFORMATIKA, KÉMIA ALAPOK) CÍMŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS, DIÁKOKNAK SZÓLÓ FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ ESZMÉLET FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.400.000 Ft

EURÓPAI UTAS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ EURÓPAI UTAS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

2.800.000 Ft

FORUM KÖNYVKIADÓ KÖZVÁLLALAT

NOVI SAD-ÚJVIDÉK

A LÉTÜNK (TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA) CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

840.000 Ft

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ÓKOR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 3 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

910.000 Ft

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMASZOMBAT

A GÖMÖRORSZÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 4 LAPSZÁM MEGJELENTETÉSÉRE 2007-BEN

2.060.000 Ft

HILSCHER REZSÕ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ ESÉLY CÍMŰ TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA

2.800.000 Ft

HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A HISTÓRIA FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE 2007-BEN

8.000.000 Ft

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.020.000 Ft

IGEN KATOLIKUS KULTURÁLIS EGYESÜLET

BUDAPEST

AZ IGEN CÍMŰ IFJÚSÁGI FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA

670.000 Ft

KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A JEL CÍMŰ SPIRITUÁLIS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA

1.400.000 Ft

KLIÓ ALAPÍTVÁNY

DEBRECEN

A KLIÓ TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZÕ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.290.000 Ft

KOMMENTÁR ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A KOMMENTÁR CÍMŰ KÉTHAVONTA MEGJELENÕ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI KIADÁSÁRA

3.370.000 Ft

KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET

BUDAPEST

A KORALL TÁRSADALOM TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

960.000 Ft

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A KORUNK CÍMŰ ERDÉLYI MAGYAR KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2007 .ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

3.350.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

A KISEBBSÉGKUTATÁS ÉVI 4 SZÁMÁNAK VALAMINT A MINORITIES RESEARCH MEGJELENTETÉSÉRE

2.450.000 Ft

MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG

PANNONHALMA

PANNONHALMI SZEMLE DOLOGI KIADÁSAINAK (NYOMDAKÖLTSÉG) TÁMOGATÁSÁRA

2.070.000 Ft

MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET

BUDAPEST

A METEOR CÍMŰ CSILLAGÁSZATI ISMERETTERJESZTÕ LAP 2007. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET

BUDAPEST

HÍREK.CSILLAGÁSZAT.HU CSILLAGÁSZATI HÍRPORTÁL 2007. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE

200.000 Ft

MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG

BUDAPEST

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ ISMERETTERJESZTÕ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI KIADÁSÁRA

1.050.000 Ft

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

BUDAPEST

MADÁRTÁVLAT CÍMŰ TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA *

2.710.000 Ft

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A MAGYAR NYELV CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 4 LAPSZÁM MEGJELENTETÉSÉRE

560.000 Ft

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A MAGYAR NYELVÕR CÍMŰ SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 4 LAPSZÁM MEGJELENTETÉSÉRE *

560.000 Ft

MAGYAR THANATOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

A KHARÓN, THANATOLÓGIAI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE

710.000 Ft

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

BUDAPEST

A SZÁZADOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE *

4.550.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

BUDAPEST

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2007. ÉVI 4 SZÁMA KÖLTSÉGEINEK RÉSZLEGES FEDEZÉSÉRE

1.540.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA

PÉCS

TÉR ÉS TÁRSADALOM 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE A 2007. ÉVBEN

770.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE

BUDAPEST

TÖRTÉNELMI SZEMLE 2007. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.520.000 Ft

MAGYAR VÁRARCHÍVUM ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG VÁRAI CÍMŰ INTERNETES FOLYÓIRAT 2007-BEN TÖRTÉNÕ MEGJELENTETÉSÉRE

560.000 Ft

MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET

BUDAPEST

SZOMBAT, A MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET FOLYÓIRATÁNAK KIADÁSÁRA

1.400.000 Ft

MATEMATIKÁBAN TEHETSÉGES GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT

ABACUS MATEMATIKAI LAPOK 10-14 ÉVESEKNEK CÍMŰ FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

MOZGÓ VILÁG ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MOZGÓ VILÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

8.400.000 Ft

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

MÚLTUNK CÍMŰ POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE *

1.750.000 Ft

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

AZ EGYENLÍTÕ CÍMŰ TÁRSADALOMKRITIKAI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 11 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

4.210.000 Ft

NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

SZARVAS

ZÖLD HÍRADÓ ISMERETTERJESZTÕ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 6 LPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA

1.350.000 Ft

POMPEJI ALAPÍTVÁNY

SZEGED

WWW.APERTURA.HU INTERNETES FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI SZAKFOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE

2.080.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A FORDULÓPONT CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.100.000 Ft

PRESS XPRESS KIADÓ ÉS NYOMDAIPARI BETÉTI TÁRSASÁG

NAGYKOVÁCSI

BUDAPEST, A VÁROSLAKÓK FOLYÓIRATA CÍMŰ LAP HAVONTA TÖRTÉNÕ MEGJELENTETÉSÉRE 2007-BEN

2.100.000 Ft

PRO SCIENTIA HUMANA VESPRIMIENSI – VESZPRÉMI HUMÁN TUDOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY

VESZPRÉM

A PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK 2007. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

840.000 Ft

RÁCIÓ KIADÓI, IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

AZ IRODALOMTÖRTÉNET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 4 SZÁMA MEGJELENTETÉSÉRE

1.740.000 Ft

REPLIKA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A REPLIKA CÍMŰ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 3 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE

1.300.000 Ft

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 2007. ÉVI VIII. ÉVFOLYAMÁNAK (1-2. SZÁM) HAGYOMÁNYOS FORMÁBAN TÖRTÉNÕ KIADÁSÁRA

590.000 Ft

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE 2007. ÉVBEN

500.000 Ft

STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A BESZÉLÕ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

8.400.000 Ft

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A SZÁZADVÉG FOLYÓIRAT 2007. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.380.000 Ft

SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY

CSÍKSZEREDA

A MOLDVAI MAGYARSÁG CÍMŰ HAVONTA MEGJELENÕ KÉTNYELVŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI KIADÁSÁRA

1.400.000 Ft

TALMA KIADÓI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BAJA

A 2007-BEN HATSZOR MEGJELENÕ VÁRAK, KASTÉLYOK, TEMPLOMOK CÍMŰ FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA

840.000 Ft

TERMÉSZETJÁRÓ FIATALOK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

TERMÉSZETJÁRÁS MAGAZIN 2007. ÉVI 4 LAPSZÁMA MEGJELENTETÉSÉRE

630.000 Ft

THALASSA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A THASSALA CÍMŰ LAP 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.150.000 Ft

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÕ TÁRSULAT

BUDAPEST

A TERMÉSZET VILÁGA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

7.000.000 Ft

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÕ TÁRSULAT

BUDAPEST

AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY CÍMŰ FOLYÓIRAT FOLYAMATOS MEGJELENTETÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA

8.400.000 Ft

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÕ TÁRSULAT

BUDAPEST

A VALÓSÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

4.900.000 Ft

ÚJ EZREDÉV REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

TIMISOARA-TEMESVÁR

A KÚT CÍMŰ TEMESVÁRI, ÉS BÁNSÁGI SZÓRVÁNY-RÉGIÓRA KITEKINTÕ REFORMÁTUS LAP 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2007-BEN

500.000 Ft

ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (KÉK) CÍMŰ FOLYÓIRAT 2007. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

3.640.000 Ft

VAJDASÁGI HONISMERETI TÁRSASÁG

SZABADKA

BÁCSORSZÁG CÍMŰ HONISMERETI SZEMLE 4 LAPSZÁMÁNAK 2007. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.650.000 Ft

ZEMPLÉNI MÚZSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

SÁROSPATAK

A ZEMPLÉNI MÚZSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2007 .ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

840.000 Ft

ZSIGMOND KIRÁLY FÕISKOLA

BUDAPEST

VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE FOLYÓIRAT 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA

710.000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Utoljára frissítve: