TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁRÓL


KOLLÉGIUMI DÖNTÉS

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATAIRÓL

Döntés dátuma: 2010. december 3.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
LAPTÁMOGATÁSRA  

AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET

SZEGED

AETAS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

2501/1463

ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALOMELMÉLETI KOLLÉGIUMÉRT

BUDAPEST

A FORDULAT CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

900.000 Ft

2501/1467

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BUDAPESTI NEGYED 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

2501/1475

BUDAPESTI HONISMERETI TÁRSASÁG

BUDAPEST

VÁROSUNK CÍMŰ FŐVÁROSI HELYTÖRTÉNETI PERIODIKA 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2501/1477

CAFÉ BÁBEL EGYESÜLET

BUDAPEST

A CAFÉ BÁBEL FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

3.000.000 Ft

2501/1479

CSODACERUZA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

A CSODACERUZA FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

3.500.000 Ft

2501/1483

EMBERI JOGI INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A FUNDAMENTUM CÍMŰ, NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ EMBERI JOGI FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

1.800.000 Ft

2501/1489

ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ ESZMÉLET FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.600.000 Ft

2501/1491

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET

ÚJVIDÉK

A LÉTÜNK – TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

2501/1514

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

2501/1495

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ÓKOR FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.400.000 Ft

2501/1496

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMAVSKÁ SOBOTA

A GÖMÖRORSZÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.600.000 Ft

2501/1497

GÖNCÖL ALAPÍTVÁNY

VÁC

A VADON CÍMŰ TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

2501/1498

HEILING MÉDIA KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A FÖLDGÖMB MAGAZIN 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

3.000.000 Ft

2501/1503

HILSCHER REZSŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ ESÉLY TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

2.400.000 Ft

2501/1499

HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A HISTÓRIA CÍMŰ FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE 2011-BEN

6.500.000 Ft

2501/1500

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

BUDAPEST

HÍRADÁSTECHNIKA CÍMŰ FOLYÓIRAT ELEKTRONIKUS MEGJELENTETÉSÉRE 2011-BEN

900.000 Ft

2501/1502

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2501/1506

HONISMERETI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

A HONISMERET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

2501/1508

IDRESEARCH KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KFT.

PÉCS

AZ AFRIKA TANULMÁNYOK FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

2501/1510

IMÁGÓ EGYESÜLET

BUDAPEST

AZ ‘IMÁGÓ BUDAPEST’ CÍMŰ FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE 2011-BEN A ‘THALASSA’ CÍMŰ FOLYÓIRAT FOLYTATÁSAKÉNT

1.000.000 Ft

2501/1511

KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

JEL CÍMŰ SPIRITUÁLIS ÉS KULTÚRÁLIS FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2501/1522

KISEBBSÉGEKÉRT – PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A PRO MINORITATE CÍMŰ FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA 2011-BEN

800.000 Ft

2501/1524

KLIÓ ALAPÍTVÁNY

DEBRECEN

A KLIÓ CÍMŰ TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

900.000 Ft

2501/1527

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

A LIMES CÍMŰ TUDOMÁNYOS SZEMLE 2011. ÉVI SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

2501/1529

KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG

KOMÁROM – SZLOVÁKIA

A HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2501/1530

KOMMENTÁR ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KOMMENTÁR FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

2501/1531

KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET

BUDAPEST

A KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

1.200.000 Ft

2501/1532

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A KORUNK CÍMŰ ERDÉLYI MAGYAR FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA 2011-BEN

2.600.000 Ft

2501/1533

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A KÖZGAZDASÁGI SZEMLE KIADÁSÁRA 2011. ÉVBEN

1.200.000 Ft

2501/1535

KRITIKA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A KRITIKA CÍMŰ TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

6.500.000 Ft

2501/1536

KURT LEWIN KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY AZ ELŐÍTÉLETEK CSÖKKENTÉSÉÉRT

BUDAPEST

A SZOCHÁLÓ TÁRSADALOMISMERETI INTERNETES FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA 2011-BEN

1.200.000 Ft

2501/1537

LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

SZITAKÖTŐ IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI GYEREKLAP MEGJELENTETÉSÉRE 2011. ÉVBEN

1.000.000 Ft

2501/1538

LILIUM AURUM KFT.

DUNASZERDAHELY

KATEDRA – SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK LAPJÁNAK 2011-ES ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

2501/1539

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

A KISEBBSÉGKUTATÁS CÍMŰ FOLYÓIRAT, VALAMINT A MINORITIES RESEARCH MEGJELENTETÉSÉRE 2011-BEN

2.000.000 Ft

2501/1540

MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMA

A PANNONHALMI SZEMLE 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

1.800.000 Ft

2501/1541

MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET

BUDAPEST

A METEOR CÍMŰ (CSILLAGÁSZATI ISMERETTERJESZTŐ) LAP MEGJELENTETÉSÉRE 2011-BEN

800.000 Ft

2501/1542

MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

1.300.000 Ft

2501/1543

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG

BUDAPEST

AZ IRODALOMISMERET CÍMŰ NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE 2011-BEN

1.500.000 Ft

2501/1544

MAGYAR KÉPMIKUSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.700.000 Ft

2501/1545

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

BUDAPEST

MADÁRTÁVLAT CÍMŰ FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA 2011-BEN

2.000.000 Ft

2501/1546

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA

BUDAPEST

NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

2501/1547

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A MAGYAR NYELV CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

900.000 Ft

2501/1548

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

AZ ANYANYELV-PEDAGÓGIA CÍMŰ INTERNETES FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2501/1549

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A MAGYAR NYELVŐR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

2501/1550

MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI INTERNETES MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

2501/1552

MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MAGYAR SZEMLE FOLYÓIRAT 2011-BEN MEGJELENŐ KIADÁSÁRA

1.200.000 Ft

2501/1553

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A SZOCIOLÓGIAI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

2.200.000 Ft

2501/1554

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

BUDAPEST

A SZÁZADOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEIRE

3.000.000 Ft

2501/1619

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

BUDAPEST

A HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN – FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ CÍMŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2501/1559

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET

BUDAPEST

ARS HUNGARICA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

2501/1560

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

BUDAPEST

A POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

1.800.000 Ft

2501/1561

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET

BUDAPEST

A KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG PERIODIKA 2011-BEN MEGJELENŐ KIADÁSÁRA

1.500.000 Ft

2501/1562

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET

BUDAPEST

TÖRTÉNELMI SZEMLE MEGJELENTETÉSÉRE 2011-RE

2.000.000 Ft

2501/1563

MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET

BUDAPEST

A SZOMBAT FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

1.500.000 Ft

2501/1555

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

AZ EGYENLÍTŐ CÍMŰ TÁRSADALOMKRITIKAI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.800.000 Ft

2501/1566

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

MÚLTUNK CÍMŰ POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

2501/1568

ÖSSZMAGYAR TESTÜLET

BUDAPEST

A CÉH FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2501/1575

PÉCSI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

PÉCSI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2011. ÉVI XIV. ÉVFOLYAM MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

2501/1579

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A FORDULÓPONT NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

2501/1580

PRO SCIENTIA HUMANA VESPRIMIENSI – VESZPRÉMI HUMÁN TUDOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY

VESZPRÉM

A MEDITERRÁN VILÁG KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2501/1581

RÁCIÓ KIADÓI KFT.

BUDAPEST

AZ IRODALOMTÖRTÉNET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

2.400.000 Ft

2501/1583

REPLIKA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A REPLIKA FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

2.800.000 Ft

2501/1584

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

A RUBICON FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

6.500.000 Ft

2501/1585

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 2011. ÉVI XII. ÉVFOLYAMÁNAK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2501/1587

STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A BESZÉLŐ CÍMŰ POLITIKAI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

7.500.000 Ft

2501/1590

STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A WWW.BESZELO.HU CÍMŰ HONLAP 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

2501/1591

SÜNI MAGAZIN BARÁTAINAK EGYESÜLET

VÁC

A SÜNI CÍMŰ ÖKOLÓGIAI GYEREKLAP 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

2501/1592

SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY

CSÍKSZEREDA-ROMÁNIA

A MOLDVAI MAGYARSÁG CÍMŰ, HAVONTA MEGJELENŐ KÉTNYELVŰ FOLYÓIRAT KIADÁSÁRA

1.200.000 Ft

2501/1595

TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A TERMÉSZETBÚVÁR CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

3.200.000 Ft

2501/1600

TÖRTÉNELEMTANÁROK EGYLETE

BUDAPEST

A TÖRTÉNELEMTANÁROK EGYLETE ONLINE FOLYÓIRATÁNAK (TTE SZEMLE) 2011. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE

600.000 Ft

2501/1604

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

BUDAPEST

AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

6.500.000 Ft

2501/1606

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

BUDAPEST

A VALÓSÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

3.400.000 Ft

2501/1607

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

BUDAPEST

A TERMÉSZET VILÁGA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE *

5.500.000 Ft

2501/1608

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

1.500.000 Ft

2501/1610

VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE

ÚJVIDÉK

A FÓKUSZ – VAJDASÁGI ISMERETTERJESZTŐ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ ELEKTRONIKUS FOLYÓIRAT MŰKÖDTETÉSÉRE 2011-BEN

500.000 Ft

2501/1614

VASI SZEMLE SZERKESZTŐSÉGE

SZOMBATHELY

A VASI SZEMLE 2011. ÉVI KIADÁSÁRA

1.600.000 Ft

2501/1615

ZEMPLÉNI MÚZSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

SÁROSPATAK

A ZEMPLÉNI MÚZSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

2501/1616

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

BUDAPEST

A VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE FOLYÓIRAT 2011. ÉVI MEGJELENETETÉSÉRE

1.000.000 Ft

2501/1617

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: