TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL


Nemzeti Kulturális Alapprogram

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Döntés dátuma: 2003. 03. 13.

NÉV

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

MEGÍTÉLT ÖSSZEG

1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1945-1953 CÍMŰ INTERNETES TÖRTÉNELMI SZOLGÁLTATÓ PROGRAM ANGOL NYELVŰ PUBLIKÁLÁSÁRA

500.000 Ft

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA

BUDAPEST

A NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA

BUDAPEST

TORBÁGY PÉTER: A VENEZUELAI MAGYAR EMIGRÁCIÓ 1945-1990 CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

AB OVO KIADÓI KFT.

BUDAPEST

JACQUES LE GOFF EURÓPÁRÓL MESÉL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET

SZEGED

AZ AETAS CÍMŰ TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

AGROINFORM KIADÓ ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

A FAMEGMUNKÁLÁS 40.000 ÉVE CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ RT.

BUDAPEST

SÁGI MÁRIA – VITÁNYI IVÁN: A GENERATÍV ZENEI KÉPESSÉGEK VIZSGÁLATA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ RT.

BUDAPEST

GAZDA ISTVÁN: EINSTEIN ÉS A MAGYAROK CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ RT.

BUDAPEST

NÁRAY SZABÓ GÁBOR: FENNTARTHATÓ-E A FEJLŐDÉS? CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉLYI MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKÉRT

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A CIVIL FÓRUM CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

AZ ÉDES ANYANYELVÜNK CÍMŰ NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 5 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE*

2.500.000 Ft

ARANYKÖNYV KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

DÉNES TAMÁS: TITKOS-SZÁMÍTÓGÉP-TÖRTÉNET CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE AZ E VILÁG KISKÖNYVTÁR SOROZATBAN

500.000 Ft

ARANYKÖNYV KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

PRÓSZÉKY GÁBOR: NYELVÉSZETI INFORMATIKA, INFORMATIKAI NYELV CÍMŰ MŰVÉNEK KIADÁSÁRA AZ E VILÁG KISKÖNYVTÁR SOROZATBAN

500.000 Ft

ARCHAEOLINGUA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ EURÓPAI CIVILIZÁCIÓ KIALAKULÁSÁNAK LEGKORÁBBI ESEMÉNYEIT BEMUTATÓ (KR.E. 7000 – KR.E. 1000) TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATKIADÓ KFT.

BUDAPEST

A HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATKIADÓ KFT.

BUDAPEST

A MAGYAR KÖNYVSZEMLE CÍMŰ KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATKIADÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ÉN SOSEM KÍVÁNTAM MÁS EMLÉKMŰVET… – VONULATOK A NÉMET LÁSZLÓ RECEPCIÓ TÖRTÉNETÉBŐL (1925-2000) CÍMŰ DOKUMENTUMKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

ATHENAEUM 2000 KIADÓI KFT.

BUDAPEST

VASS ANTAL: KORSZERŰ HELYESÍRÁS CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

L. WITTGENSTEIN: LOGIKAI-FILOZÓFIAI ÉRTEKEZÉS CÍMŰ MŰVÉNEK ÁTDOLGOZOTT MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

MICHEL FOUCAULT: AZ ŐRÜLTSÉG TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

ATTRAKTOR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

HÓMAN BÁLINT: TÖRTÉNETÍRÁS ÉS FORRÁSKRITIKA II. CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

ATTRAKTOR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SCHÖPFLIN GYÖRGY: AZ IDENTITÁS DILLEMÁI CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ÁRON LÁSZLÓ KÖNYVKIADÓ

BUDAPEST

A MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

BADALIK BERTALAN O. P. ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A TANÍTVÁNY CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

ZIRC

A BAKONY TERMÉSZETI KÉPE KIADVÁNY 3. RÉSZÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE A BAKONY MADÁRVILÁGA I. CÍMMEL

200.000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ISTVÁNFFY MIKLÓS MAGYAROK DOLGAIRÓL ÍRT HISTÓRIÁJA II. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

HARASZTI ÉVA: KOSSUTH-LÁZ ANGLIÁBAN CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

BÁRTH TÁRSADALOMTUDOMÁNYI BT.

KECSKEMÉT

AZ ÚZ VÖLGYI CSÁNGÓK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

BEKLEN A NAGYKUNSÁGI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY

MEZŐTÚR

SZŰCS SÁNDOR FELJEGYZÉSEI XI-XII. – TÁJAK, EMBEREK, TÖRTÉNETEK CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

BOOKS IN PRINT KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

NÉMETH ANDRÁS-PUKÁNSZKY BÉLA: PEDAGÓGIAI PROBLÉMATÖRTÉNET CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

BOOKS IN PRINT KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

D. BICKERTON: NYELV ÉS FAJ CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

BOOKS IN PRINT KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

BÓDI ZOLTÁN: INTERNETEZŐK ÉS INTERNETES NYELVHASZNÁLAT A MAGYARBAN CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BUDAPESTI NEGYED CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

BUDAPESTI HONISMERETI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A VÁROSUNK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

150.000 Ft

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BUDAPEST

A ZÖLD KÖNYV INTERNETES MELLÉKLETÉNEK ELINDÍTÁSÁRA

300.000 Ft

BUDAPRESS KFT.

BUDAPEST

AZ EURÓPAI UTAS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

EGER

A BÜKKI NEMZETI PARK TANÖSVÉNYEIT BEMUTATÓ SOROZAT KERETÉN BELÜL A ZSIDÓ-RÉT – ŐSERDŐ – TARKŐ, NAGY-MEZŐ – KISKŐ – HÁTI ZSOMBOR, JÁVORKÚTI TANÖSVÉNY KÖTETEINEK

300.000 Ft

C.E.T. BELVÁROSI KIADÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

A C.E.T. CÍMŰ TÁRSADALMI, TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

C.R.D.I.KFT.

BUDAPEST

AZ I. HABSBURG FERDINÁND CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

C.R.D.I.KFT.

BUDAPEST

BANKOVICS ATTILA: A MADARAK CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

CAFÉ BÁBEL EGYESÜLET

BUDAPEST

A CAFÉ BÁBEL CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

CARTOFIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

A TABULA HUNGARIAE ÉS VÁLTOZATAI CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

GYÖRFFY MIKLÓS: NÉMET-MAGYAR KULTURÁLIS SZÓTÁR CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

900.000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

TAKÁCS SÁNDOR: MAGYAR NAGYASSZONYOK CÍMŰ KULTÚRTÖRTÉNETI MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

CSILLAGHEGYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

BUDAPEST

A HÉT HÁRS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

CSOKONAI KIADÓ KFT.

DEBRECEN

PAPP JÁNOS: NAPSUGÁRKA – KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI REJTVÉNYEK CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

CSOKONAI KIADÓ KFT.

DEBRECEN

Ö. KOVÁCS JÓZSEF: HISTORIOGRÁFIA ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

DEBRECENI EGYETEM

DEBRECEN

A MAGYAR PÁSZTORKODÁS MÚLTJA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE AZ EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUMA GONDOZÁSÁBAN

1.000.000 Ft

DEBRECENI SZEMLE ALAPÍTVÁNY

DEBRECEN

A DEBRECENI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

EMBERI JOGI INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A FUNDAMENTUM CÍMŰ NEGYEDÉVES EMBERI JOGI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

BETHLEN FARKAS: ERDÉLY TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰ VI.-VII. RÉSZÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A MAGYAROK NYOMÁBAN SOROZAT BÉCS CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A PÁRIZS CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE, A MAGYAROK NYOMÁBAN KÜLFÖLDÖN CÍMŰ SOROZAT 2. KÖTETEKÉNT

200.000 Ft

ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A FIRKA CÍMŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS, DIÁKOKNAK SZÓLÓ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

AZ ERDÉLYI MÚZEUM CÍMŰ FOLYÓIRAT 2 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A MÚZEUMI FÜZETEK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 1 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

FÜGEDI ERIK: URAM, KIRÁLYOM… A VI. SZÁZADI MAGYARORSZÁG HATALMASAI CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

FÓRUM KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET

SAMORIN-SOMORJA

A FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2003.ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

FÓRUM KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET

SAMORIN-SOMORJA

CS. NAGY LAJOS: LEXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MEDVESALJÁN CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

FŐVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST

A BUDAPESTI SZLOVÁK CÍMŰ KÉTNYELVŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

GALVÁCS ÖRÖKSÉGE KULTURÁLIS EGYESÜLET

GALVÁCS

GALVÁCS ÉS A RAKACA-TÓ KÖRNYÉKE CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

GOND-CURA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A GOND CÍMŰ FILOZÓFIAI ESSZÉFOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

GOND-CURA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

VAJDA MIHÁLY: FILOZÓFIAI MESÉK NAPNYUGATRÓL CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMASZOMBAT

A GÖMÖRORSZÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK ÉS ŐSZI KÜLÖNSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMASZOMBAT

B. KOVÁCS ISTVÁN: GÖMÖRORSZÁG CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

GÖNCÖL ALAPÍTVÁNY

VÁC

A VADON CÍMŰ TERMÉSZETISMERETI MAGAZIN 2003. ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

5.000.000 Ft

GRAFOPRODUKT NYOMDA ÉS KIADÓ

SUBOTICA-SZABADKA

A BÁCSORSZÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 4 SZÁMÁNAK 2003. ÉVI KIADÁSÁRA

900.000 Ft

GRAPH-ART STÚDIÓ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

DEBRECEN

A TAPPANCS CÍMŰ FOGLALKOZTATÓ GYERMEKMAGAZIN 2003. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

GRAPH-ART STÚDIÓ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

DEBRECEN

A TUDORKA ÉS BARÁTAI CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ GYERMEKMAGAZIN 2003. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

GRAPH-ART STÚDIÓ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

DEBRECEN

AZ EGYENLÍTŐTŐL A SARKVIDÉKIG CÍMŰ SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ GYERMEKKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

HARMAT KIADÓI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

DR. BODA DOMOKOS: SORSFORDULÓK CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

HERMAN OTTÓ MÚZEUM – BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG

MISKOLC

HOFFMANN TAMÁS: MINDENNAPI TÖRTÉNELEM A LEGNAGYOBB ÜTKÖZŐ ZÓNÁBAN CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

HILSCHER REZSŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ ESÉLY CÍMŰ TÁRSADALOMPOLITIKAI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY

SZEGED

A MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 2 SZÁMÁNAK MEGJLENTETÉSÉRE

800.000 Ft

HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A HISTÓRIA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 8 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

5.000.000 Ft

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SAMU ÁGNES: KREATÍV ÍRÁS CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

ADAMIKNÉ DR. JÁSZÓ ANNA: A SZÖVEGÉRTŐ OLVASÁS FEJLESZTÉSE CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

HONISMERETI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

A HONISMERET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE*

3.000.000 Ft

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

DEBRECEN

A BÁTORLIGET TERMÉSZETI ÉRTÉKEI CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE*

400.000 Ft

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

DEBRECEN

A HORTOBÁGYI KRÓNIKA CÍMŰ SZÍNES ALBUM MEGJELENTETÉSÉRE A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK FENNÁLLÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL*

1.750.600 Ft

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

DEBRECEN

A HORTOBÁGYI KÉZMŰVES CÉHEK CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE*

300.000 Ft

HUNGAROVOX KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

KAISER LÁSZLÓ: DR. HÁRSING LAJOS HIVATÁSA: SZINKRONDRAMATURG CÍMŰ ÉLETINTERJÚ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

140.000 Ft

IGEN KATOLIKUS KULTURÁLIS EGYESÜLET

BUDAPEST

AZ IGEN CÍMŰ KATOLIKUS IFJÚSÁGI LAP 2003. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA

600.000 Ft

ISTER SZOLGÁLTATÓ, KERESKEDELMI ÉS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZAKÁLY SÁNDOR: KATONÁKRÓL, TÖRTÉNELEMRŐL, ÖNMAGUNKRÓL CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

JÁSZ MÚZEUMÉRT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

JÁSZBERÉNY

A REDEMPTIO CÍMŰ REGIONÁLIS HONISMERETI LAP 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

SZOLNOK

FÖLD, EMBER, TÖRVÉNY CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

JEL EGYHÁZI KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KEMPIS TAMÁS: KRISZTUS KÖVETÉSE CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA

BUDAPEST

A TÁVLATOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

JÓSZÖVEG MŰHELY KFT.

BUDAPEST

VAJKAI AURÉL: NÉPRAJZ-TUDOMÁNYTÖRTÉNET ÉS -MÓDSZERTAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

JÓSZÖVEG MŰHELY KFT.

BUDAPEST

ERŐS FERENC: ADALÉKOK EGY FERENCZI-ÉLETRAJZHOZ CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

JÓSZÖVEG MŰHELY KFT.

BUDAPEST

CSEPELI GYÖRGY: EBMEREK VETÉSE – A XXI. SZÁZAD SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI KIHÍVÁSAI CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

PROF. DR. ANTALÓCZY ZOLTÁN: AZ AMERIKAI BÁBEL CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

850.000 Ft

KALAMÁRIS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI IFJÚSÁGI KULTURÁLIS ÉS DIÁKÚJSÁGÍRÓ EGYESÜLET

NYÍREGYHÁZA

A ZSEBI CÍMŰ – ZSEBBEN HORDHATÓ INFOLAP – 2003. ÉVI 8 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

KALEIDOSZKÓP-MOZAIK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

NYÍREGYHÁZA

BODNÁR ISTVÁN: AZ ALFÖLD ÉLŐ MÚZEUMA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

MÉSZÁROS ANDRÁS: A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI ISKOLAI FILOZÓFIA LEXIKONA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

SÁNDOR ANNA: A NYITRA-VIDÉKI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK ATLASZA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KALOCSAI MÚZEUMBARÁTOK KÖRE

KALOCSA

SZABÓ JÓZSEF EMLÉKKÖNYV CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG

SÁTORALJAÚJHELY

SZÉPHALOM 13. – A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG 2003. ÉVI ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A JEL CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT.

BUDAPEST

NEMES PÉTER: DEKONSTRUKCIÓ ÉS ROMANTIKA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT.

BUDAPEST

VICTOR TURNER: HATÁRTALAN ÁRAMLÁS CÍMŰ KULTÚRANTROPOLÓGIAI MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KISEBBSÉGEKÉRT – PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A PRO MINORITATE CÍMŰ SZAKMAI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KECSKEMÉT

A BORÓKA FÜZETEK CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYSOROZAT ELSŐ RÉSZÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

SZEGED

ÖRÖKSÉGÜNK – A DÉL-ALFÖLD TERMÉSZETI ÉS NÉPRAJZI ÉRTÉKEI CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KITTENBERGER KÁLMÁN NÖVÉNY- ÉS VADASPARK SZOLGÁLTATÓ KHT.

VESZPRÉM

A KITTENBERGER KÁLMÁN LEVELEZÉSE CÍMŰ KULTÚRTÖRTÉNETI MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

KLIÓ ALAPÍTVÁNY

DEBRECEN

A KLIÓ CÍMŰ TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

TATABÁNYA

A LIMES CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

KORNÉTÁS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A FÖLGÖMB CÍMŰ MAGAZIN 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓI KFT.

BUDAPEST

CZIGÁNY MAGDA: MAGYAR NÉZŐ ALBIONBAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓI KFT.

BUDAPEST

KODOLÁNYI JÁNOS: KELET NÉPE CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE A MAGYAR NÉZŐ SOROZATBAN

150.000 Ft

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A KORUNK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 12 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

3.300.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT.

BUDAPEST

AZ ÉLŐVILÁG KÖNYVTÁR ELSŐ HÁROM KÖTETÉNEK (BOGARAK, EGYSZÍKŰEK, ÉNEKESMADARAK) MEGJELENTETÉSÉRE*

900.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT.

BUDAPEST

A MAGYAR ÖRÖKSÉG SOROZAT ELSŐ KÖTETÉNEK (KŐHEGYI ORSOLYA: A HERENDI PORCELÁN) MEGJELENTETÉSÉRE*

500.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT.

BUDAPEST

A MAGYAR ÖRÖKSÉG SOROZAT 2. KÖTETÉNEK (NAGY GERGELY: A VILÁG ÖRÖKÖSEI MAGYARORSZÁGON) MEGJELENTETÉSÉRE*

400.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT.

BUDAPEST

BODRI FERENC: LUKÁCS ÉRSEK CÍMŰ MONOGRÁFIÁJÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE*

600.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT.

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG FLÓRÁJA ÉS FAUNÁJA CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ CD-ROM (KÁRPÁT-MEDENCE VADON ÉLŐ NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGA) MEGJELENTETÉSÉRE*

500.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT.

BUDAPEST

A KONTINENSRŐL KONTINENSRE SOROZAT 7. (GALÁCZ ANDRÁS: ÓCEÁNOK ÉS SARKVIDÉKEK) KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE*

1.000.000 Ft

KÖRNYEZETVÉDELMI-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

GÖDÖLLŐ

A MAGYARORSZÁG TÁJAINAK TERMÉSZETI ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTÉKEIT BEMUTATÓ FÜZETSOROZAT 6-9. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A KÖZGAZDASÁGI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 11 SZÁMÁNAK KIADÁSÁRA

1.400.000 Ft

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

COVASNA-KOVÁSZNA

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS A MAGYAR NYELV CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET

POMÁZ

VÁCZI GÁBOR: A VÍZ ÉS AZ EMBER CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

GYŐRY HEDVIG: BETEGSÉG ÉS GYÓGYÍTÁS AZ ÓKORI EGYIPTOMBAN CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

CSETRI ELEK: GYULAY LAJOS NAPLÓJA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KRITIKA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A KRITIKA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 11 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

7.000.000 Ft

KT KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

KOMARNO – RÉV-KOMÁROM

MÚLTUNK EMLÉKEI CÍMŰ HONISMERETI MŰEMLÉKVÉDELMI LAP 2003.ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KT KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

KOMARNO – RÉV-KOMÁROM

A TÁBORTŰZ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ ÖKOTÁJ CÍMŰ ÖKOLÓGIAI-KULTURÁLIS, ÖKOFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 2 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

KUNT ERNŐ: A MULANDÓSÁG SZOBRAI – VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

ÉMILE DURKHEIM: A VALLÁSI ÉLET ELEMI FORMÁI CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

DOBROVICS MIHÁLY: ÉGI KAGÁNOK ELTŰNT BIRODALMA. A TÜRK NÉP ÉS A TÜRK BIRODALMAK TÖRTÉNETE (545-745) CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

BODROGI TIBOR: LEWIS HENRY MORGAN – EGY ETNOLÓGUS EVOLÚCIÓJA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

BORSOS BÉLA: ÖKOLÓGIAI RENDSZERELMÉLET CÍMŰ MŰ MÁSODIK KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

ROMSICS GERGELY: AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA FELBOMLÁSA ÉS A POLITIKAI ELITEK EMLÉKIRAT-IRODALMA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

LILIUM AURUM KFT.

DUNAJSKA STREDA

A KATEDRA CÍMŰ SZLOVÁKAIA MAGYAR FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

LOGOS KIADÓ BT.

BUDAPEST

ÁBRAHÁM IBN DAUD: A MAGASZTOS HIT CÍMŰ VALLÁSBÖLCSÉSZETI MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE A HISTORIA – DIASPORA CÍMŰ SOROZAT VI. KÖTETEKÉNT

500.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

A KISEBBSÉGKUTATÁS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ: SOPRON-ÖDENBURG: 700 ÉV IRODALMA KÉT NYELV VONZÁSÁBAN CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

KRISTÓ GYULA: A KORAI ERDÉLY (895-1324) CÍMŰ MŰVÉNEK ANGOL NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

KRISTÓ GYULA: NEM MAGYAR NÉPEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MADÁCH-POSONIUM KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

A JÓ GAZDA CÍMŰ MEZŐGAZDASÁGI SZAKLAP 2003. ÉVI 12 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MAGYAR ÁLLATKERTEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A TIGRIS CÍMŰ JÁTÉKOS ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 8-12 ÉVES GYEREKEKNEK

500.000 Ft

MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A BÉLYEGVILÁG CÍMŰ HAVILAP 2003. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

900.000 Ft

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

BUDAPEST

A MAGYAR CSERKÉSZ CÍMŰ GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 11 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET

BUDAPEST

A METEOR CÍMŰ CSILLAGÁSZATI ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

BUDAPEST

A MADÁRTÁVLAT CÍMŰ TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

BUDAPEST

A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC ÉS A KÖZÉP-EURÓPA CÍMŰ 2 KÖTETES TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

MAGYAR NYELV CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR PROTESTÁNS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

BUDAPEST

A PROTESTÁNS SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

900.000 Ft

MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A MAGYAR SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

4.000.000 Ft

MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

METZ KATALIN: HETEDHÉTHATÁRON TÚLI GONGÜTÉSEK CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A SZOCIOLÓGIAI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

MAGYAR THANATOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

A KHARÓN THANATOLÓGIAI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

BUDAPEST

A SZÁZADOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.200.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

BUDAPEST

A POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA

PÉCS

A TÉR ÉS TÁRSADALOM CÍMŰ, A HAZAI REGIONÁLIS TUDOMÁNY FOLYÓIRATÁNAK 2003. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET

BUDAPEST

A SZOMBAT CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LUTHER KIADÓJA

BUDAPEST

A CREDO CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 2 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MASSZI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

KATONA IMRE REPERTÓRIUMA – EGY NÉPRAJZTUDÓS ÉLETÚTJA ÉS OPUSA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MASSZI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

ERDÉLYI ISTVÁN: A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET-KUTATÁS A XX. SZÁZADBAN CÍMŰ TUDOMÁNYTÖRTÉNETI MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MATEMATIKÁBAN TEHETSÉGES GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT

AZ ABACUS CÍMŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 9 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGYI HONISMERET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 2 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MENTOR KIADÓ

MAROSVÁSÁRHELY

EGYED ÁKOS: ERDÉLYI MAGYAR VEZETŐ SZEMÉLYISÉGEK AZ 1848-49-ES FORRADALOMBAN CÍMŰ TÖRTÉNELMI TANULMÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

MENTOR KIADÓ

MAROSVÁSÁRHELY

A HÁROMSZÉKI HADVISELŐ SZÉKELYEK TESTAMENTUMAI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MENTOR KIADÓ

MAROSVÁSÁRHELY

A NAGYENYEDI TANÍTÓKÉPZÉS 150 ÉVE CÍMŰ-, AZ ERDÉLI TANÍTÓKÉPZÉS LEGRÉGIBB INTÉZMÉNYÉNEK TÖRTÉNETÉT BEMUTATÓ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

MEZŐGAZDA KIADÓ ÉS KERESKEDŐ KFT.

BUDAPEST

TÖRÖK-MERCZ: MAGYAR BORKULTÚRA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MÉDIAVILÁG KFT.

BUDAPEST

A MÉDIAMIX (A MÉDIA VILÁGA) CÍMŰ SZAKLAP 2003.ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

MÉRLEG EGYESÜLET

BUDAPEST

A MÉRLEG – LAPOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 5 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

900.000 Ft

MÉRY RATIO KIADÓ

SAMORIN-SOMORJA

VÁLYI ANDRÁS: MAGYAR ORSZÁGNAK LEÍRÁSA I-II-III. KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

MIKES KIADÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

BUDAPEST

DR. TÖRÖK JÓZSEF: KERESZTÉNY SZÁZADOK CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MOZGÓ VILÁG ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A MOZGÓ VILÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 12 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

13.000.000 Ft

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

NYÍREGYHÁZA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

KAPRONCZAY KÁROLY: ORVOSI ÉLETRAJZI LEXIKON CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

DU NAY ANDRÁS: A ROMÁN NÉP KIALAKULÁSA ÉS KORAI TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

BENDA KÁLMÁN: 110 ÉV EURÓPÁBAN (SZERK. LUKÁTS JÁNOS) CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

A MÚLT ÉS JÖVŐ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

HELLER ÁGNES: PIKARESZK AUSCHWITZ ÁRNYÉKÁBAN CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

290.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

AZ EMBER MÉLYE – ÍRÁSOK KERTÉSZ IMRÉRŐL CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

370.000 Ft

MŰVELŐDÉS EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A MŰVELŐDÉS CÍMŰ HONISMERETI ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 11 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

MŰVELŐDÉS EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

HEREPEI JÁNOS: KOLOZSVÁR TÖRTÉNETI HELYRAJZA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MŰVELŐDÉS EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

CSETRI ELEK – SZABÓ BÉLA: AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK ARCKÉPCSARNOKA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

NAP KIADÓ BT.

BUDAPEST

SÁROSI BÁLINT: CIGÁNYZENÉSZEK MÁSFÉL ÉVSZÁZAD SAJTÓTÜKRÉBEN CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

LADÁNYI JÁNOS-SZELÉNYI IVÁN: AZ ALSÓ OSZTÁLY SZÜLETÉSE CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

KOZÁRI MÓNIKA: TISZA KÁLMÁN ÉS KORMÁNYZATI RENDSZERE CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

NORAN KÖNYVEK KFT.

BUDAPEST

PÉTER I. ZOLTÁN: ADY ERDÉLYBEN CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

NORAN KÖNYVEK KFT.

BUDAPEST

KLANICZAI GÁBOR: ELLENKULTÚRA A HETVENES-NYOLCVANAS ÉVEKBEN CÍMŰ ESSZÉKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A NAGY BALÁZS ÁLTAL SZERKESZTETT TATÁRJÁRÁS CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ENGEL PÁL: HONOR, VÁR, ISPÁNSÁG CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

LITVÁN GYÖRGY: JÁSZI OSZKÁR ÉLETRAJZÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

PLÉH CSABA: A TERMÉSZET ÉS A LÉLEK CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

450.000 Ft

PALLAS-AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT.

CSÍKSZEREDA

FAZAKAS ISTVÁN: A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS VALLÁS ÉS NEVELÉSPOLITIKÁJA ERDÉLYBEN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMA

A PANNONHALMI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

PESTI KALLIGRAM KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

PIERRE BLETT: XII. PIUS ÉS A II. VILÁGHÁBORÚ CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

BUDAPEST

OTTLIK GÉZA FOTOGRÁFIÁK TÜKRÉBEN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

BUDAPEST

JÓKAI MÓR HAGYATÉKI KATALÓGUSÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

PÉCSI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

A PÉCSI SZEMLE CÍMŰ VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCS

PÓCS ÉVA: A MAGYAR NÉPHIT KISENCIKLOPÉDIÁJA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

PLECTRUM KIADÓ

LUCENEC-LOSONC

KABÓK ZOTA: AZ INFORMATIKA ALAPJAI ÉS HELYE AZ OKTATÁSBAN CÍMŰÁ KÖNYV ÉS CD-MELLÉKLET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

POMPEJI ALAPÍTVÁNY

SZEGED

A FIGURÁK – RETORIKAI FÜZETEK I. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

POMPEJI ALAPÍTVÁNY

SZEGED

PAUL DE MAN RETORIKÁJA – RETORIKAI FÜZETEK II. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A FORDULÓPONT CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.500.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KRISTON VÍZI JÓZSEF: KÖZÖS NYELVEN – UNGON, BERKEN CÍMŰ GYŰJTEMÉNYES KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

HORVÁTH MIKLÓS: ÁRNYÉKBAN-FÉNYBEN (KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFIGYELÉSEK, KÍSÉRLETEK) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

LAJOS PÉTER: DADOGÁSRÓL MINDENKINEK (A BESZÉD KULTÚRÁJA) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

TÉSZABÓ JÚLIA: A GYERMEKJÁTÉK A 19-20. SZÁZAD FORDULÓJÁN CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

PRIMED-X KFT.

BUDAPEST

A MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 2 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

PRO PANNÓNIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

KAMARÁS ISTVÁN: KIS MAGYAR RELIGIOGRÁFIA CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

RÁCIÓ KIADÓ KFT.

BUDAPEST

MOSKOVSZKY ÉVA: SORS ÉS JÁTÉK CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

A RUBICON CÍMŰ TÖRTÉNELMI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

6.000.000 Ft

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

KATONA TAMÁS – RÁDAY MIHÁLY: AZ 1848-49-ES FORRADALOM, SZABADSÁGHARC ÉS EMIGRÁCIÓ EMLÉKHELYEI I-II. CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

ROMSICS IGNÁC – PROHÁSZKA IMRE: VOLT EGYSZER EGY RENDSZERVÁLTÁS CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY

SZOMBATHELY

DR. NAGY ENDRE: SZOCIOKALANDOZÁSOK CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

SAXUM KIADÓ BT.

BUDAPEST

K. JAKAB ANTAL: IRODALMI NOBEL-DÍJASOK LEXIKONA CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

SÁROSPATAKI NÉPFŐISKOLAI EGYESÜLET

SÁROSPATAK

A ZEMPLÉNI MÚZSA CÍMŰ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

HORÁNYI ILDIKÓ: A LÁTSZATOS HALÁL. A TETSZHALÁL A MAGYAR KULTÚRTÖRTÉNETBEN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE A LIBRI HISTORIAE MEDICAE CÍMŰ KÖNYVSOROZAT KERETÉBEN

200.000 Ft

SOPRONI SZEMLE ALAPÍTVÁNY

SOPRON

A SOPRONI SZEMLE CÍMŰ HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A BESZÉLŐ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

8.000.000 Ft

STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A BESZÉLŐ CÍMŰ FOLYÓIRAT A KULTÚRA ÉRTÉKE ÉS ÁRA CÍMŰ TEMATIKUS KÜLÖNSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

STRATÉGIAKUTATÓ INTÉZET KHT.

NAGYKOVÁCSI

SZENTESI ISTVÁN: BIOINFORMATIKA ÉS BIOSZÁMÍTÓGÉPEK CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

SÜNI BARÁTAINAK EGYESÜLETE

BALASSAGYARMAT

A SÜNI CÍMŰ KÖRNYEZETKULTURÁLIS GYERMEKMAGAZIN 2003. ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

4.000.000 Ft

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A SZÁZADVÉG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TOMKA BÉLA: A JÓLÉTI ÁLLAM A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON EURÓPAI PERSPEKTÍVÁBAN CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

LÓNYAY MENYHÉRT NAPLÓJA, 1860. OKTÓBER – 1861. AUGUSZTUS CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

RITUSOK – FOLKLÓR SZÖVEGEK CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY

CSÍKSZEREDA

A MOLDVAI MAGYARSÁG CÍMŰ CSÁNGÓÚJSÁG 2003-ÉVI 12 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

SZIGET KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVKERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

TOMÁS MAZAL: HRABAL CÍMŰ MONOGRÁFIÁJÁNAK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

T3 KIADÓ

SEPSISZENTGYÖRGY

JÓZSEF ÁLMOS: MIRE A FALAVELEK LEHULLANAK… CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A REGIO – KISEBBSÉG, POLITIKA, TÁRSADALOM CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

TEMI RÓNAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA

MISKOLC

GYÁRFÁS ÁGNES: MISKOLC AZ EZREDFORDULÓN 1897-1907 CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A TERMÉSZETBÚVÁR MAGAZIN 2003.ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

4.000.000 Ft

THALASSA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A THALASSA CÍMŰ LAP 2003.ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

THE HUNGARIAN QUARTERLY EGYESÜLET

BUDAPEST

A THE HUNGARIAN QUARTERLY CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

TIMP KERESKEDELMI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

BUDAPEST

BENKŐ MIHÁLY: A TORGAJI MAGYAR TÖRZS CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

TUDÁSTÁRSADALOM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

CSÖMÖR

A VILÁGOSSÁG CÍMŰ FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

BUDAPEST

A TERMÉSZET VILÁGA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 12 SZÁMÁNAK, 4 KÜLÖNSZÁMÁNAK ÉS 4 BELSŐ MELLÉKLETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

3.500.000 Ft

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

BUDAPEST

A VALÓSÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003. ÉVI 12 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

3.000.000 Ft

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

BUDAPEST

AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ LAP 2003. ÉVI 52 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

7.000.000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

R. W. MOSS: EGY SZABAD RADIKÁLIS – SZENTGYÖRGYI ALBERT ÉLETE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

TAKÁCS-SÁNTA ANDRÁS – PATAKI GYÖRGY: ÖKOLÓGIAI GAZDASÁGTAN CÍMŰ OLVASKÓKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

NEUMANN JÁNOS VÁLOGATOTT ÍRÁSAINAK KIADÁSÁRA A PRINCIPIA PHILOSOPHIAE NATURALIS KÖNYVSOROZATBAN

400.000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

R. C. EPPING: VILÁGGAZDASÁGTAN DIÓHÉJBAN CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ÚJ EZREDÉV REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

TIMISOARA-TEMESVÁR

A KÚT CÍMŰ REFORMÁTUS FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 5 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

ÚJ HORIZONT FOLYÓIRAT ÉS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVÁNY

VESZPRÉM

A SORSUNK ÉS JELLEMÜNK CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

A KORALL CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

AZ ÓKOR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KENDE PÉTER: A PÁRIZSI TORONYBÓL CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ÚJ VILÁG ’96 BT.

BUDAPEST

AZ EURÓPAI FÜZETEK CÍMŰ NEGYEDÉVES INTERNETES ÉS NYOMTATÁSBAN MEGJELENŐ FOLYÓIRAT 1.SZÁMÁNAK 2003.ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉÉRT ALAPÍTVÁNY

AGÁRD

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BOROSPINCÉI CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

VESZPRÉMI HUMÁN TUDOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY

VESZPRÉM

A PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK 2003.ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

850.000 Ft

VÉDEGYLET EGYESÜLET

BUDAPEST

A VÉDEGYLET KÖRNYEZETELVŰ OKTATÁSPOLITIKAI TÉZISEINEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

VIGILIA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

BUDAPEST

WOLFGANG BEINERT: A KATOLIKUS DOGMATIKA LEXIKONA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

ERNST MAYR: MI AZ EVOLÚCIÓ? CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

WIILLIAM ASPRAY: NEUMANN JÁNOS ÉS A MODERN SZÁMÍTÁSTECHNIKA KEZDETEI CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

SIPOS PÉTER: HORTHY MIKLÓS CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

BŐDY PÁL: DR. EÖTVÖS JÓZSEF (1813-1871) CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ZÁSZLÓNK STÚDIÓ

BUDAPEST

A ZÁSZLÓNK ÉS A BOCS CÍMŰ KATOLIKUS IFJÚSÁGI FOLYÓIRATOK 2003. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

EGYEDI

MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE

BUDAPEST

A VII. MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVHÓNAP MEGRENDEZÉSÉRE

750.000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő –, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: