TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL


Nemzeti Kulturális Alapprogram

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

NÉV

HELY

PÁLYÁZAT

MEGÍTÉLT ÖSSZEG

KÖNYVEK ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNYOK

APPENDIX KIADÓ MAROSVÁSÁRHELY MIHOLCSA GYULA: FIZIKA A TERMÉSZETBEN C. KÖTET KIADÁSA

200 000 Ft

WESZELY TIBOR: GRÓF TELEKI SÁMUEL LEVELEZÉSE VILÁGHÍRŰ TUDÓSOKKAL C. KÖTET KIADÁSA

200 000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATKIADÓ KFT. BUDAPEST FIATAL TURKULÓGUSOK KELETI ÉVKÖNYVE C. TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

HELLER ÁGNES – FEHÉR FERENC: A SZÜKSÉGLETEK ELMÉLETE C. TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST TATÁR GYÖRGY: A NAGYON TÁVOLI VÁROS C. FILOZÓFIAI TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

ATTRAKTOR KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT. BUDAPEST ASZTALOS MIKLÓS: A MAGYAR NAGYHATALOM C. MUNKA KIADÁSA

500 000 Ft

HÓMAN BÁLINT: MAGYAR KÖZÉPKOR C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT. BUDAPEST MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON I. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

BESSENYEI GYÖRGY IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG NYÍREGYHÁZA A BESSENYEI TÁRSASÁG KULTÚRATEREMTŐ NAGYJAI C. GYŰJTEMÉNYES KÖTET KIADÁSA

300 000 Ft

BOOKS IN PRINT KÖNYVKIADÓ BT. BUDAPEST AZ ÖRÖKSÉG C. SOROZAT 4 KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BUDAPEST A TERMÉSZETI KÖRNYEZET, MINT KÖZMŰVELŐDÉSI SZÍNTÉR C. ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSE

600 000 Ft

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR ANJOU-CÍMERES TRÓNKÁRPIT A TELEKI PALOTA KÚTJÁBÓL C. KIADVÁNY MEGJELENTETÉSE

350 000 Ft

CENTER FOR HUNGARIAN STUDIES & PUBLICATIONS .KFT. WAYNE ( USA) ROMSICS IGNÁC: A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS C. TÖRTÉNELEMKÖNYV ANGOL NYELVEN TÖRTÉNŐ KIADÁSA AZ USA-BAN

500 000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT. BUDAPEST FRANK TIBOR: TITKOS BUDAPESTI BESZÉLGETÉSEK J.F.MONTGOMERY AMERIKAI KÖVET FELJEGYZÉSEI C. KÖTET KIADÁSA

400 000 Ft

A MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1800-2000 KÖZÖTTI TÖRTÉNETÉNEK KIADÁSA

1 000 000 Ft

CSEMADOK TERÜLETI VÁLASZTMÁNYA DUNASZERDAHELY (SZLOVÁKIA) A NÉVVISELETEK C. KÖNYVSOROZAT 6. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSE

310 000 Ft

ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ SZÉKELYUDVARHELY (ERDÉLY) FERENCZI ISTVÁN: ADATOK ÉSZAKKELET ERDÉLY KÖZÉPKOR KEZDETI MAGYAR TELEPÜLÉSI KÉPÉHEZ C. MŰ MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST JACQUES LE GOFF: ASSISI SZENT FERENC C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

250 000 Ft

MOLNÁR TAMÁS: TEISTÁK ÉS ATEISTÁK C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

PAUL RICOEUR – ANDRÉ LACOCQUE: GONDOLATOK A BIBLIÁRÓL C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

EURÓPAI FOLKLÓR KÖZPONTÉRT EGYESÜLET BUDAPEST KAPITÁNY ÁGNES – KAPITÁNY GÁBOR: MAGYARSÁGSZIMBÓLUMOK C. KÖNYV KIADÁSA AZ ÖRÖKSÉG SOROZAT KERETÉBEN

400 000 Ft

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT. BUDAPEST JANKOVICS MARCELL: AZ ALPESEK C. MŰ MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT BUDAPEST ALKOTÓ ÁLLATOK – ÁLLATKERTI KIÁLLÍTÁS ÉS SZIMPÓZIUM ANYAGÁNAK KIADÁSA

500 000 Ft

GOND-CURA ALAPITVÁNY BUDAPEST HANNAH ARENDT: A SIVATAG ÉS AZ OÁZISOK C. MŰ MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

GRAFOPRODUKT NYOMDA ÉS KIADÓ KFT. SZABADKA (JUGOSZLÁVIA) KOVÁCS ENDRE: KÖRÜL CSILLAGOS AZ ÉG C. MŰ KIADÁSA

210 000 Ft

HAZÁNK KÖNYVKIADÓ KFT. GYŐR DR. BARSI ERNŐ: NÉPI HAGYOMÁNYAINK ISKOLAI ÉS AMATŐR SZÍNPADON C. MUNKA 2. BŐVÍTETT KIADÁSA

500 000 Ft

HERMAN OTTÓ MÚZEUM – B-A-Z M.MÚZEUMI IGAZGATÓSÁGA MISKOLC TORNA VÁRMEGYE 18-19. SZÁZADI GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE C. FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA TURA A TURAI ISKOLÁK TÖRTÉNETE C. KÖNYV KIADÁSA

250 000 Ft

HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY SZEGED SASVÁRI LÁSZLÓ: A MAGYARORSZÁGI ORTODOX EGYHÁZ C. KÖNYV KIADÁSA

400 000 Ft

FRENYÓ ZOLTÁN: EGY MAGYAR KATOLIKUS GONDOLKODÓ, MIHELICS VID ÉLETMŰVE C. KÖNYV KIADÁSA

300 000 Ft

HOLNAP KIADÓ KFT. BUDAPEST A TÁJÖKOLÓGIA C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

FEJTŐ FERENC: MAURIZIO SERRA C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

BIBÓ ISTVÁN: 1956. C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

HOMONNAI ÉS TÁRSA KFT. NYÍREGYHÁZA A SZIKLAKERTI ÉS ÉVELŐ NÖVÉNYEK KÉPESKÖNYVE C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET BALMAZÚJVÁROS A HORTOBÁGY MADÁRVILÁGA C. TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ KÉZIKÖNYV KIADÁSA

2 000 000 Ft

II.RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MISKOLC HERMAN OTTÓ: 1865-1914 SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA KIADÁSA

300 000 Ft

ISTER KERESKEDELMI ÉS KIADÓ KFT. BUDAPEST BALÁZS GÉZA: NYELVÜNKBEN A VILÁG C. KÖTET KIADÁSA

400 000 Ft

SZAKÁLY SÁNDOR: HONVÉDSÉG ÉS TISZTIKAR C. KÖTET KIADÁSA

300 000 Ft

FILEP TAMÁS GUSZTÁV: A HAGYOMÁNY FELEMELT TŐRE C. KÖTET KIADÁSA

300 000 Ft

JEL EGYHÁZI KÖNYVKIADÓ BT. BUDAPEST ROMANO GUARDINI: A KERESZTÉNYSÉG LÉNYEGE C. MŰ MEGJELENTETÉSE

215 000 Ft

DR. DOLHAI LAJOS: A LITURGIA TEOLÓGIÁJA C. MŰ KIADÁSA

300 000 Ft

KAIROSZ KIADÓ KFT. BUDAPEST PAULER ÁKOS: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI MUNKÁK C. KÖNYV KIADÁSA

500 000 Ft

ANTALÓCZY ZOLTÁN: KÖZEL A TÁVOL-KELET C. MŰ MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT. POZSONY (SZLOVÁKIA) KONCSOL LÁSZLÓ: A CSALLÓKÖZ VÁROSAI ÉS FALVAI II. C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

KALOCSAI MÚZEUMBARÁTOK KÖRE KALOCSA A KALOCSAI POTA NYELVJÁRÁS C. KIADVÁNY MEGJELENTETÉSE

250 000 Ft

KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG 2002. ÉVI ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT. BUDAPEST C. MELDOLESI – L. OLIVI: BRECHT, A RENDEZŐ C. KÖTET KIADÁSA

300 000 Ft

FENOMÉN ÉS MŰ C. MŰVÉSZETELMÉLETI TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

KISS LAJOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG SZABADKA (JUGOSZLÁVIA) A VAJDASÁGI MAGYAROK NÉPRAJZI ATLASZA KOMMENTÁRKÖTETÉNEK KIADÁSA

390 000 Ft

KORNÉTÁS KIADÓ KFT. BUDAPEST KOSSUTH EMLÉKHELYEK C. KIADVÁNY MEGJELENTETÉSE

200 000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT. BUDAPEST OLASZ-MAGYAR MAGYAR-OLASZ HANGOSSZÓTÁR FEJLESZTÉSE CD-ROM-ON

300 000 Ft

ISMERETTERJESZTŐ CD-ROM FEJLESZTÉSE A KÁRPÁT-MEDENCE TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK -MADÁRVILÁG- BEMUTATÁSA

500 000 Ft

ÉLETEK ÉS KOROK. A MAGYAR TÖRTÉNELEM VITATOTT SZEMÉLYISÉGEI I. KÖTETÉNEK KIADÁSA

400 000 Ft

A MAGYAR SPORTENCIKLOPÉDIA KIADÁSA KÉT KÖTETBEN

1 000 000 Ft

ZINNER TIBOR: A RAJK-PER C. KÖNYV KIADÁSA

350 000 Ft

IZSÁK LAJOS-PÖLÖSKEI FERENC-ROMSICS IGNÁC-URBÁN ALADÁR: MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKEI 1848-2002. C. KÖTET KIADÁSA

1 000 000 Ft

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGY. KOVÁSZNA (ROMÁNIA) A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS MAGYAR MÍTOSZAINK C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

200 000 Ft

KRÁTER MŰHELY EGYESÜLET POMÁZ MAGÁNTÖRTÉNELEM C. HUNGAROLÓGIAI, KULTÚRTÖRTÉNETI ANTOLÓGIA KIADÁSA

400 000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT. BUDAPEST FEHÉR M. ISTVÁN: HERMENEUTIKAI TANULMÁNYOK II. C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

GYÁNI GÁBOR: TÖRTÉNÉSZDISKURZUSOK C. TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

LILIUM AURUM KFT. DUNASZERDAHELY DR. HEVESI ATTILA – DR. KOCSIS KÁROLY: A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁRVIDÉK FÖLDRAJZA C. KÖNYV KIADÁSA

800 000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. BUDAPEST FRIED ISTVÁN: A KÖZÉP-EURÓPAI SZÖVEGUNIVERZUM C. MŰ KIADÁSA

300 000 Ft

KÖPECZI BÉLA: ERDÉLYI TÖRTÉNETEK C. KÖNYV KIADÁSA

300 000 Ft

FEHÉRVÁRI GYŐZŐ: DALNAK ÚJ UTAT MUTATTAM C. KÖNYV KIADÁSA

300 000 Ft

MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET BUDAPEST CÉLPONT A FÖLD – KISBOLYGÓK A LÁTHATÁRON C. MŰ KIADÁSA

200 000 Ft

MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST HATNYELVŰ FÖLDRAJZI SZAKSZÓTÁR MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST DÉTSHY MIHÁLY: PATAK VÁRA (1534-1944) C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

MAGYAR SZEMLE ALAPITVÁNY BUDAPEST GRANASZTÓI GYÖRGY: ÁTKELÉS KÖZBEN C. ESSZÉKÖTET KIADÁSA

400 000 Ft

MAGYARORSZÁGÉRT ALAPITVÁNY BUDAPEST MAGYAR ÖRÖKSÉG 2001-ES ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

MASSZI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST FARAGÓ LAURA: SZÜLŐFÖLDEM – ZENGŐ ANYANYELVEM C. CD-ROM KIADÁSA

500 000 Ft

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ: SZTYEPPEI KŐEMBEREK C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

MENTOR KIADÓ MAROSVÁSÁRHELY SZABÓ MIKLÓS: ERDÉLY TÖRTÉNELMÉBŐL C. KÖTET KIADÁSA

250 000 Ft

MÉRY RATIO KIADÓ SOMORJA (SZLOVÁKIA) BORSODY ISTVÁN: MAGYAROK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1918-1938 C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

450 000 Ft

MEZŐGAZDA KIADÓ KFT. BUDAPEST ZILAI JÁNOS: BOR ÉS MÍTOSZ C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

MICROTOLL KFT. BUDAPEST FELKAI LÁSZLÓ: WLASSICS GYULA, A KULTUSZMINISZTER C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE BUDAPEST BENKŐ LORÁND: ADALÉKOK A KORAI ÁRPÁD-KORI DÉL-ERDÉLYI TÖRTÉNETÉHEZ C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

MÁLYUS ELEMÉR: MAGYAR TÁRSADALOM-, EGYHÁZ- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK C. KÖTET KIADÁSA

500 000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT. BUDAPEST MUNK ADOLF ÖNÉLETRAJZA C. KÖNYV KIADÁDA

400 000 Ft

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT. BUDAPEST ERDÉLYI ISTVÁN: MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI LEXIKON C. KÖTET KIADÁSA

1 000 000 Ft

MÚZEUM ANTIKVÁRIUM KFT. BUDAPEST WICK BÉLA: A KASSAI FERENCES REND TÖRTÉNETE C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

NAP KIADÓ BT. BUDAPEST LUBY MARGIT: A PARASZTÉLET RENDJE C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

SZINNYEI JÓZSEF: MAGYAR TÁJSZÓTÁR I-II. KÖTETÉNEK KIADÁSA

1 000 000 Ft

VÉKONY GÁBOR: MAGYAR ŐSTÖRTÉNET – MAGY HONFOGLALÁS C. MŰ KIADÁSA

200 000 Ft

NAPVILÁG KIADÓ KFT. BUDAPEST KÁROLYI MIHÁLY LEVELEZÉSE V. KÖTETÉNEK KIADÁSA

500 000 Ft

NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET TÚRKEVE SŐREGI JÁNOS: DEBRECENI NAPLÓ C. KÖNYV KIADÁSA

400 000 Ft

OSIRIS KIADÓ KFT. BUDAPEST SZEKFŰ GYULA: RÖVID MAGYAR TÖRTÉNET C. MONOGRÁFIA MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

KOSÁRY DOMOKOS: BEVEZETÉS MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI FORRÁSAIBA ÉS IRODALMÁBA C. KÖTET KIADÁSA

600 000 Ft

TISZA ISTVÁN: VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK C. KÖTET KIADÁSA

500 000 Ft

ÓVODA, ÁLT.ISKOLA.,SPEC.SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON BUDAPEST VAK GYERMEKEK SZÁMÁRA LEXIKONOK MEGJELENTETÉSE BRAILLE ÍRÁSSAL

350 000 Ft

ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BUDAÖRS A HAZAI ORVOSTUDOMÁNY MAGYARÖRMÉNYEI C. KÖTET KIADÁSA A MAGYAR ÖRMÉNY KÖNYVTÁR SOROZAT 7. KÖTETEKÉNT

100 000 Ft

PALLAS – AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT. CSÍKSZEREDA (ROMÁNIA) MÁRTON LÁSZLÓ: VÍZIMALMOK ERDÉLYBEN C. KÖNYV KIADÁSA

400 000 Ft

PC MAGISTER ALAPITVÁNY BUDAPEST SZEMTŐL SZEMBEN AZ ORMÁNSÁGGAL C. HÁTTÉR – TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSE

125 000 Ft

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FOLYAMATOK ÉS FORDULÓPONTOK C. KÖTET KIADÁSA

300 000 Ft

POMPEJI ALAPÍTVÁNY SZEGED A NARRATÍV IDENTITÁS PROBLÉMÁJA A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBAN C. MŰ MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

PONT KIADÓ KFT. BUDAPEST TARJÁN TAMÁS: TÉNYSZÓRÓ C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

JEAN-PIERRE LIÉGEOIS: KISEBBSÉG ÉS OKTATÁS – A CIGÁNYSÁG ÚTJA C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

600 000 Ft

MARTIN DORNES: A KOMPETENS CSECSEMŐ C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

LUKÁCSY ANDRÁS: KÖLTÉSZET ÉS JÁTÉK V. C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

DIÓSI ÁGNES: SZEMTŐL SZEMBEN A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁGGAL C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

PRO PANNONIA KIADÓI ALAPITVÁNY PÉCS ZENTAI TÜNDE: AZ ÁGY ÉS A NÉPI ALVÁSKULTÚRA A KORA ÚJKORBAN C. KÖNYV KIADÁSA

500 000 Ft

ROMÁNIAI UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR (ROMÁNIA) KEDEI MÓZES: AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

RUBICON-HÁZ BT. BUDAPEST OROSZORSZÁGI NAPLÓ. EGY KATONAORVOS A DON-KANYARBAN C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK CS. SZABÓ LÁSZLÓ MUNKÁSSÁGÁT ÉS KÖNYVTÁRI HAGYATÉKÁT BEMUTATÓ CD KIADÁSA

500 000 Ft

SERDIÁN NEMZETKÖZI KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST ARTHUR GRIFFITH: MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSA C. MŰ MAGYAR NYELVŰ KIADÁSA

350 000 Ft

SKICC BT. BUDAPEST HÁROM ÚJ ROVAT INDÍTÁSA AZ INTERNET JÁTÉKHÁZBAN BUDAPESTI SÉTA, MŰVÉSZETI JÁTÉKOK ÉS JÁTÉKKÉSZÍTÉS

500 000 Ft

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGY SZENT RAKTÁR C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT BUDAPEST DR. MAGYAR ANDRÁS: AZ ERDÉLYI KELETI EGYHÁZAK TÖRTÉNETE C. MŰ KIADÁSA

250 000 Ft

T3 KIADÓ SEPSISZENTGYÖRGY BOD PÉTER: MAGYAR ATHENAS C. KÖNYV KIADÁSA

500 000 Ft

DÉNES ISTVÁN: SZÉKELYFÖLDI BARLANGVILÁG C. KÖNYV KIADÁSA

117 000 Ft

TALMA BT. PÉCS VÁRAK, KASTÉLYOK, LEGENDÁK 3. CD-ROM SOROZAT BEFEJEZŐ RÉSZÉNEK MEGJELENTETÉSE – DUNÁNTÚL ÉS A DÉLVIDÉK

500 000 Ft

TERMÉSZETBÚVÁR ALAPITVÁNY BUDAPEST AZ ÉRTÉKŐRZŐ MAGYARORSZÁG C. HÁROMNYELVŰ CD-ROM KIADÁSA

1 000 000 Ft

THALASSA ALAPITVÁNY BUDAPEST A SIGMUND FREUD – FERNCZI SÁNDOR: LEVELEZÉS II/2. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT. BUDAPEST LEONARDO, A POLIHISZTOR C. KÖNYV MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

NEWTON VÁLOGATOTT ÍRÁSAINAK KIADÁSA A PRINCIPIA PHILOSOPHIAE NATURALIS SOROZATBAN

300 000 Ft

STEVE JONES: DARWIN SZELLEME, A FAJOK EREDETÉNEK MAI VÁLTOZATA C. MŰ KIADÁSA

500 000 Ft

ÚJ HORIZONT FOLYÓIRAT ÉS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVÁNY. VESZPRÉM PAPP SÁNDOR: FAGYÖNGY-CIVILIZÁCIÓ C. MŰ MEGJELENTETÉSE

200 000 Ft

MAGYAROK FRANCIÁK HONÁBAN C. MŰ MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT. BUDAPEST HAMVAS BÉLA ÉLETÉT, MUNKÁSSÁGÁT BEMUTATÓ KÖTET MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

HONISME ÉS STATISZTIKA C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

PAJKOSSY GÁBOR: VÁLOGATÁS KOSSUTH LAJOS ÍRÁSAIBÓL ÉS BESZÉDEIBŐL C. KÖTET MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

VIGILIA KIADÓHIVATAL BUDAPEST LUIGI GIUSSANI: A KERESZTÉNYSÉG ÁLLÍTÁSAINAK EREDETE C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

200 000 Ft

AVERY DULLES: AZ EGYHÁZ MODELLJEI C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE

250 000 Ft

VINCE KIADÓ KFT. BUDAPEST HERZL TIVADAR ÉLETÉT ÉS MUNKÁSSÁGÁT BEMUTATÓ KÖNYV MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

NAGY IMRE ÉLETÚTJÁT BEMUTATÓ KÖNYV MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

BOLYAI JÁNOS, A 200 ÉVE SZÜLETETT MATEMATIKUS ÉLETPÁLYÁJÁNAK MEGJELENTETÉSE

400 000 Ft

Frissítve: 2002. 04. 22. TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

NÉV HELY PÁLYÁZAT

MEGÍTÉLT ÖSSZEG

Lap neve

FOLYÓIRAT KIADÁS

2ZSIRÁF KFT. BUDAPEST A 2ZSIRÁF C. DIÁKÚJSÁG ÉS ANNAK BRAILLE-ÍRÁSOS, ILLETVE INTERNETES KIADÁSA 2002-BEN

1 200 000 Ft

2ZSIRÁF DIÁKÚJSÁG
AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET SZEGED AZ AETAS C. TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 200 000 Ft

AETAS
ALAPITVÁNY AZ ERDÉLYI MAGYAR SZERVEZETEKÉRT KOLOZSVÁR (ROMÁNIA) AZ CIVIL FÓRUM C. ERDÉLYI MAGYAR CIVIL TÁRSADALMI LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

CIVIL FÓRUM
AMICUS-JÓ PAJTÁS KFT. ÚJVIDÉK (JUGOSZLÁVIA) A MÉZESKALÁCS C. GYERMEK FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

MÉZESKALÁCS
ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST AZ ÉDES ANYANYELVÜNK C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 000 000 Ft

ÉDES ANYANYELVÜNK
ARACS TÁRSADALMI SZERVEZET A MŰVELT FALUÉRT SZABADKA (JUGOSZLÁVIA) AZ ARACS C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

ARACS
ARGUMENTUM KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATKIADÓ KFT. BUDAPEST A MAGYAR KÖNYVSZEMLE C. KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

700 000 Ft

MAGYAR KÖNYVSZEMLE
BADALIK BERTALAN O.P.ALAPITVÁNY BUDAPEST A TANÍTVÁNY C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

TANÍTVÁNY
B-A-Z.MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET MISKOLC SZÜLŐFÖLDÜNK C. MEGYEI HONISMERETI PERIODIKA 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

SZÜLŐFÖLDÜNK
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST A BUDAPESTI NEGYED C. LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

BUDAPESTI NEGYED
BUDAPESTI HONISMERETI TÁRSASÁG BUDAPEST A VÁROSUNK C FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

100 000 Ft

VÁROSUNK
BUDAPRESS KFT. BUDAPEST AZ EURÓPAI UTAS C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 000 000 Ft

EURÓPAI UTAS
C.E.T.BELVÁROSI KIADÓ ÉS KERESKEDELMI BT BUDAPEST A C.E.T. C. TÁRSADALMI, TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

C.E.T.
CIMBORA ALAPITVÁNY, SEPSISZENTGYÖRGY SEPSISZENTGYÖRGY A CIMBORA C. GYERMEK IRODALMI, MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

CIMBORA
COM-MÉDIA KFT. RÉVKOMÁROM (SZLOVÁKIA) A KOMÁROMI LAPOK 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

250 000 Ft

KOMÁROMI LAPOK
COMMUNIO ALAPITVÁNY BUDAPEST A COMMUNIO C. NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

600 000 Ft

COMMUNIO
CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI MAGYAROK SZÖVETSÉGE PRÁGA (CSEHORSZÁG) A PRÁGAI TÜKÖR C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

491 000 Ft

PRÁGAI TÜKÖR
CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI MAGYAROK SZÖVETSÉGE BRÜNN (CSEHORSZÁG) A BRÜNNI MAGYAR FUTÁR C. LAP 2002. ÉVI KIADÁSA

180 000 Ft

BRÜNNI MAGYAR FUTÁR
CSODACERUZA BT. BUDAPEST A CSODACERUZA C. GYERMEKIRODALMI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 000 000 Ft

CSODACERUZA
DEBRECENI SZEMLE ALAPITVÁNY DEBRECEN A DEBRECENI SZEMLE C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

DEBRECENI SZEMLE
ÉBREDÉS ALAPITVÁNY PÉCEL A BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

200 000 Ft

BIBLIA ÉS GYŰLEKEZET
EDUTECH KIADÓ BT. SOPRON A VÁRHELY C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

600 000 Ft

VÁRHELY
EMBERI JOGI INFORMÁCIÓS KÖZPONT AL. BUDAPEST A FUNDAMENTUM C. EMBERI JOGI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 200 000 Ft

FUNDAMENTUM
ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRS. KOLOZSVÁR (ROMÁNIA) A FIRKA C. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS DIÁKLAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

FIRKA
ÉSZT-MAGYAR TÁRSASÁG TALLINN (ÉSZTORSZÁG) A HORISONT C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

HORISONT
FORUM KÖNYVKIADÓ KFT. ÚJVIDÉK (JUGOSZLÁVIA) A LÉTÜNK C. LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

600 000 Ft

LÉTÜNK
FÓRUM TÁRSADALOM-TUDOMÁNYI INTÉZET GALÁNTA (SZLOVÁKIA) A FÓRUM C. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

FÓRUM
FŐVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST A BUDAPESTI SZLOVÁK C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

600 000 Ft

BUDAPESTI SZLOVÁK
GOND-CURA ALAPITVÁNY BUDAPEST A GOND C. FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 000 000 Ft

GOND
GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET RIMASZOMBAT (SZLOVÁKIA) A GÖMÖRORSZÁG C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

700 000 Ft

GÖMÖRORSZÁG
GÖNCÖL ALAPITVÁNY VÁC A VADON C. TERMÉSZETISMERETI MAGAZIN 2002. ÉVI KIADÁSA

4 000 000 Ft

VADON
HISTÓRIA ALAPITVÁNY BUDAPEST A HISTÓRIA C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

5 500 000 Ft

HISTÓRIA
HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK C. LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNY
HOMONNAI ÉS TÁRSA KFT. NYÍREGYHÁZA A KERT- KULTÚRA C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 500 000 Ft

KERT-KULTÚRA
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST A HONISMERET C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 800 000 Ft

HONISMERET
IGEN KATOLIKUS KULTURÁLIS EGYESÜLET BUDAPEST AZ IGEN C. KATOLIKUS IFJÚSÁGI LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

IGEN
INFONIA ALAPITVÁNY BUDAPEST AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTARTOMÁNY BUDAPEST A TÁVLATOK C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

TÁVLATOK
KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST A JEL C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

JEL
KERESZTÉNY ÖKUMENIKUS BARÁTI TÁRSASÁG BUDAPEST AZ ÖKUMENÉ C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

310 000 Ft

ÖKUMENÉ
KISEBBSÉGEKÉRT – PRO MINORITATE ALAPITVÁNY BUDAPEST A PRO MINORITATE C. SZAKMAI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

PRO MINORITATE
KLIÓ ALAPITVÁNY DEBRECEN A KLIÓ C. TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

KLIÓ
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TATABÁNYA A LIMES C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

LIMES
KORNÉTÁS KIADÓ KFT. BUDAPEST A FÖLDGÖMB C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 500 000 Ft

A FÖLDGÖMB
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR (ROMÁNIA) A KORUNK C. ERDÉLYI MAGYAR FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 000 000 Ft

KORUNK
KOSSUTH KIADÓ RT. BUDAPEST AZ ÉLŐVILÁG C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

4 500 000 Ft

ÉLŐVILÁG
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE ALAPITVÁNY BUDAPEST A KÖZGAZDASÁGI SZEMLE C. LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 400 000 Ft

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE
KRITIKA ALAPITVÁNY BUDAPEST A KRITIKA C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

4 000 000 Ft

KRITIKA
KT KIADÓ KFT. RÉVKOMÁROM (SZLOVÁKIA) A TÁBORTŰZ C. ORSZÁGOS MAGYAR FOLYÓIRAT 2002. ÉVI KIADÁSA

1 000 000 Ft

TÁBORTŰZ
A MÚLTUNK EMLÉKEI C. LAP ELINDÍTÁSA 2002-BEN

500 000 Ft

MÚLTUNK EMLÉKEI
KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPITVÁNY BUDAPEST AZ ÖKOTÁJ C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

ÖKOTÁJ
LAPU BT. SZÉKES-FEHÉRVÁR A TAPSI C. GYERMEKMAGAZIN 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

TAPSI
LILIUM AURUM KFT. DUNASZERDA-HELY (SZLOVÁKIA) A KATEDRA C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 000 000 Ft

KATEDRA
LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. BUDAPEST A KISEBBSÉGKUTATÁS C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

KISEBBSÉGKUTATÁS
MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET BUDAPEST A MADÁRTÁVLAT C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

MADÁRTÁVLAT
MAGYAR PROTESTÁNS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET BUDAPEST A PROTESTÁNS SZEMLE C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

900 000 Ft

PROTESTÁNS SZEMLE
MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK OORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BUDAPEST A VAKOK VILÁGA C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

VAKOK VILÁGA
MADÁCH-POSONIUM KFT. POZSONY (SZLOVÁKIA) A JÓ GAZDA C. MEZŐGAZDASÁGI SZAKLAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 000 000 Ft

JÓ GAZDA
A TÜCSÖK C. GYERMEKLAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 000 000 Ft

TÜCSÖK
MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BUDAPEST A BÉLYEGVILÁG C. HAVILAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

900 000 Ft

BÉLYEGVILÁG
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BUDAPEST A MAGYAR CSERKÉSZ C. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI HAVILAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

MAGYAR CSERKÉSZ
MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET BUDAPEST A METEOR C. CSILLAGÁSZATI ISMERETTERJESZTŐ LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

METEOR
MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁG BUDAPEST A NYÉK C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR NYELVŐR C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

MAGYAR NYELVŐR
A MAGYAR NYELV C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

MAGYAR NYELV
MAGYAR SZEMLE ALAPITVÁNY BUDAPEST A MAGYAR SZEMLE C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 500 000 Ft

MAGYAR SZEMLE
MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPEST A SZOCIOLÓGIAI SZEMLE C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

SZOCIOLÓGIAI SZEMLE
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT BUDAPEST A SZÁZADOK C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 000 000 Ft

SZÁZADOK
MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET BUDAPEST A SZOMBAT C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

SZOMBAT
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ BUDAPEST A CREDO C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

CREDO
MÉDIUM-ART STÚDIÓ EGYESÜLET BUDAPEST A BUDAPESTI JELENLÉT C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

BUDAPESTI JELENLÉT
MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KAPOSVÁR A SOMOGYI HONISMERET C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

SOMOGYI HONISMERET
MÉRLEG EGYESÜLET BUDAPEST A MÉRLEG C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

MÉRLEG
MRE KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA BUDAPEST A CONFESSIO C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

CONFESSIO
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BUDAPEST A POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2002.ÉVI NÉGY SZÁMA NYOMDAI-TECHNIKAI KÖLTSÉGEINEK RÉSZLEGES FEDEZÉSE

1 000 000 Ft

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE
MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA PÉCS A TÉR ÉS TÁRSADALOM C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

700 000 Ft

TÉR ÉS TÁRSADALOM
MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT. BUDAPEST A MÚLT ÉS JÖVŐ C. ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 000 000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ
NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY SZEGED AZ IRKA C. LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

IRKA
NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR (ROMÁNIA) A NAPSUGÁR ÉS A SZIVÁRVÁNY C. ERDÉLYI GYERMEKIRODALMI FOLYÓIRATOK 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 000 000 Ft

NAPSUGÁR – SZIVÁRVÁNY
NAPVILÁG KIADÓ KFT. BUDAPEST A MÚLTUNK C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

MÚLTUNK
N-PRESS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPEST A GARABONCIÁS C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

4 350 000 Ft

GARABONCIÁS
PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG A PANNONHALMI SZEMLE 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

PANNONHALMI SZEMLE
PÉCSI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI ALAPITVÁNY PÉCS A PÉCSI SZEMLE C. VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

700 000 Ft

PÉCSI SZEMLE
PONT KIADÓ KFT. BUDAPEST A FORDULÓPONT C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 500 000 Ft

FORDULÓPONT
PRIMED-X KFT. BUDAPEST A MAGYAR ORVOSI NYELV C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 000 000 Ft

MAGYAR ORVOSI NYELV
REPLIKA KÖR EGYESÜLET BUDAPEST A REPLIKA C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

REPLIKA
ROMÁNIAI MAGYAR KÖZGAZDÁSZ TÁRSASÁG KOLOZSVÁR (ROMÁNIA) A KÖZGAZDÁSZ FÓRUM C. ROMÁNIAI MAGYAR KÖZGAZDÁSZ TÁRSASÁG SZAKMAI KÖZLÖNYÉNEK 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

KÖZGAZDÁSZ FÓRUM
RUBICON-HÁZ BT. BUDAPEST A RUBICON C. TÖRTÉNELMI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

5 500 000 Ft

RUBICON
SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPITVÁNY BUDAPEST A SZÁZADVÉG C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 200 000 Ft

SZÁZADVÉG
SZEGEDI IFJÚSÁGI HÁZ KHT. SZEGED A SZEGED C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

700 000 Ft

SZEGED
SZEGEDI KINCSKERESŐ MAGÁNALAPITVÁNY SZEGED A KINCSKERESŐ C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

4 500 000 Ft

KINCSKERESŐ
SZÉKELYFÖLD ALAPITVÁNY CSÍKSZEREDA A MOLDVAI MAGYARSÁG C. CSÁNGÓÚJSÁG 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 500 000 Ft

MOLDVAI MAGYARSÁG
SZLOVÁKIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DUNASZERDA-HELY A CSERKÉSZ C. LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

CSERKÉSZ
TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A REGIO C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

REGIO
TERMÉSZETBÚVÁR ALAPITVÁNY BUDAPEST A TERMÉSZETBÚVÁR C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 500 000 Ft

TERMÉSZETBÚVÁR
THE HUNGARIAN QUARTERLY EGYESÜLET BUDAPEST THE HUNGARIAN QUARTERLY C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

THE HUNGARIAN QUARTERLY
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BUDAPEST AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

6 000 000 Ft

ÉLET ÉS TUDOMÁNY
SÁROSPATAKI NÉPFŐISKOLAI EGYESÜLET SÁROSPATAK A ZEMPLÉNI MÚZSA C. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

600 000 Ft

ZEMPLÉNI MÚZSA
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM BUDAPEST AZ ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

300 000 Ft

ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNY
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A SZEGEDI MŰHELY C. VÁROSTÖRTÉNETI SZEMLE 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

SZEGEDI MŰHELY
SOPRONI SZEMLE ALAPITVÁNY SOPRON A SOPRONI SZEMLE 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

700 000 Ft

SOPRONI SZEMLE
STENCIL KULTURÁLIS ALAPITVÁNY BUDAPEST A BESZÉLŐ C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

2 500 000 Ft

BESZÉLŐ
SÜNI BARÁTAINAK EGYESÜLETE BALASSA-GYARMAT A SÜNI C. GYERMEKMAGAZIN 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 500 000 Ft

SÜNI
SZABADKAI IRÓKÖZÖSSÉG SZABADKA (JUGOSZLÁVIA) AZ ÜZENET C. SZABADKAI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

ÜZENET
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BUDAPEST A VALÓSÁG C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 000 000 Ft

VALÓSÁG
A TERMÉSZET VILÁGA C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

3 500 000 Ft

TERMÉSZET VILÁGA
ÚJ EZREDÉV REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMESVÁR (ROMÁNIA) A KÚT C. REFORMÁTUS LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

250 000 Ft

KÚT
ÚJ HEVESI NAPLÓ KULTURÁLIS ALAPITVÁNY EGER AZ ÚJ HEVESI NAPLÓ C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 300 000 Ft

ÚJ HEVESI NAPLÓ
ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT. BUDAPEST A KORALL C. LAP 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

KORALL
AZ ÓKOR C. FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

ÓKOR
VAJDASÁGI MÓDSZERTANI KÖZPONT SZABADKA (JUGOSZLÁVIA) AZ ÚJ KÉP C. PEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

500 000 Ft

ÚJ KÉP
VESZPRÉMI HUMÁN TUDOMÁNYOKÉRT ALAPITVÁNY VESZPRÉM A PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

800 000 Ft

PRO PHILOSOPHIA
ZÁSZLÓNK STÚDIÓ BUDAPEST A ZÁSZLÓNK ÉS A BOCS C. KATOLIKUS IFJÚSÁGI FOLYÓIRATOK 2002. ÉVI MEGJELENTETÉSE

1 000 000 Ft

ZÁSZLÓNK, BOCS

Frissítve: 2002. 04. 22.