TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL


TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

Döntés dátuma: 2009. május 6.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
1. ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA  

BALASSA IVÁN

SZENTENDRE

SZÉKELYKAPUK CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA (A TERC KIADÓ NÉPI KULTÚRA – NÉPI ÉPÍTÉSZETÜNK HAGYOMÁNYAI SOROZATBA)

700.000 Ft

2502/775

BARÁTH MAGDOLNA

VECSÉS

AZ ÁLLAMBIZTONSÁG CÉLKERESZTJÉBEN CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA ALKOTÓI TÁMOGATÁS KERETÉBEN

700.000 Ft

2502/780

BENDA BORBÁLA

BUDAPEST

ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK A MAGYAR URALKODÓI ÉS FŐURI UDVAROKBAN A 15. SZÁZADTÓL A 17. SZÁZAD VÉGÉIG CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/784

BOTH MÁRIA GABRIELLA

VERŐCE

TERMÉSZETTUDOMÁNY-TÖRTÉNET III. CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

300.000 Ft

2502/792

CIEGER ANDRÁS

BUDAPEST

ALKOTÓI PÁLYÁZAT – POLITIKAI KORRUPCIÓ A MONARCHIA MAGYARORSZÁGÁN (1867-1918)

600.000 Ft

2502/797

CSAPODY TAMÁS

BUDAPEST

RADNÓTI MIKLÓS BORI MUNKASZOLGÁLATA CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/796

CSORBA LÁSZLÓ

VERŐCE

TERMÉSZET – TUDOMÁNY – TÖRTÉNET III. CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

300.000 Ft

2502/802

FODOR JÁNOS

BUDAPEST

A DÉL-ERDÉLYI HUNYAD MEGYE MAGYAR KULTURÁLIS EMLÉKEI ÉS A SZÓRVÁNYMAGYARSÁG NYELVI VISZONYAI CÍMŰ KUTATÓMUNKÁRA

700.000 Ft

2502/819

GÁNGÓ GÁBOR

BUDAPEST

A BOLDOGTALAN TUDAT MENEDÉKEI (VALLÁS- ÉS KULTÚRFILOZÓFIAI TANULMÁNYOK) CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/830

GÁSPÁR KINGA

BUDAPEST

PERFORMANCE-ELMÉLETEK A KULTÚRAKUTATÁSBAN CÍMŰ MUNKA MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/828

GEBAUER IMOLA ÁGNES

BAJA

LUCIEN HERVÉ FOTÓMŰVÉSZ ÍROTT DOKUMENTUMAINAK KUTATÁSÁRA ÉS BEMUTATÁSÁRA

600.000 Ft

2502/831

HAJNALNÉ SZVETELSZKY ZSUZSANNA

BUDAPEST

MITOLÓGIAI HÁLÓZATOK CÍMMEL TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰ ALKOTÁSÁRA

700.000 Ft

2502/836

HOPPA ENIKŐ

PÉCS

A MOLDOVAI CSÁNGÓ NYELVJÁRÁS MAI ÁLLAPOTÁRÓL SZÓLÓ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/838

HORÁNYI GÁBOR ANDRÁS

BUDAPEST

TUDOMÁNY TÖRTÉNET III. KÖTETÉNEK MEGÍRÁSÁRA

300.000 Ft

2502/840

IANCU LAURA

BUDAPEST

‘HELYI VALLÁS A MOLDOVAI MAGYARFALUBAN’ CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/842

IMRE ZOLTÁN

BUDAPEST

SZIGORÚAN BIZALMAS – DOKUMENTUMOK A NEMZETI SZÍNHÁZ KÁDÁR-KORI TÖRTÉNETÉHEZ CÍMŰ KÖTET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

600.000 Ft

2502/843

KALMÁR MELINDA

BUDAPEST

FORMÁCIÓ ÉS IDEOLÓGIA. RENDSZERVÁLTOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1945-1989 CÍMMEL NAGYMONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

2502/846

KIS-HALAS JUDIT ZSUZSANNA

SIKLÓS

JAVASOK, LÁTÓK, REIKI MESTEREK. HAGYOMÁNYOS HIEDELMEK ÉS NEW AGE-SZEMLÉLETMÓD A KORTÁRS GYÓGYÍTÓK ÉLETÚTJÁBAN ÉS TUDÁSANYAGÁBAN CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/854

MEDNYÁNSZKY ZOLTÁN MIKLÓS

MARTONVÁSÁR

FINNORSZÁG NÉPI ÉPÍTÉSZETE CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MŰ MEGALKOTÁSÁRA

500.000 Ft

2502/871

MINYA KÁROLY

NYÍREGYHÁZA

NYELVÚJÍTÁS – MA A NEOLOGIZMUSOK TÖBB SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE

1.000.000 Ft

2502/873

NAGY LEVENTE PÉTER

BUDAPEST

NYELVI MOZGALMAK AZ INTERNETEN CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MUNKA MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/877

OROSZ ISTVÁN

BUDAKESZI

A KÖVET ÉS A FÁRAÓ CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/886

OSVÁTH LÁSZLÓ JÓZSEF

CSOBÁNKA

KÖTŐDÉS CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/887

PERÉNYI ROLAND

TAHITÓTFALU

A ‘HÉTKÖZNAPI BŰNÖZÉS BUDAPESTEN A 19-20. SZÁZAD FORDULÓJÁN CÍMŰ TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MUNKA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/890

PILINGER ERZSÉBET

SZIGETSZENTMIKLÓS

SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN CÍMMŰ KÖTET SZÖVEGÉNEK MEGÍRÁSÁRA (ALKOTÓI TÁMOGATÁS)

600.000 Ft

2502/892

RÁNKI SÁRA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA, CIGÁNY KÉRDÉS A BÖRTÖNÖKBEN CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/895

RÉVÉSZ BÉLA

BUDAPEST

A TITKOSSZOLGÁLATOK, VÁLTOZÁSAI ÉS A RENDSZERVÁLTÁS CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/896

RONKAY LÁSZLÓ

BUDAPEST

A PLUSIINAE ALCSALÁD ABROSTOLINI ÉS ARGYROGRAMMATINI TRIBUSZAI EURÁZSIAI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI FAJAINAK TAXONÓMIAI ÉS ÁLLATFÖLDRAJZI MONOGRÁFIÁJA MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/899

RUPPERT FERENCNÉ

BUDAPEST

ELFELEJTÉSRE ÍTÉLT SZAKMÁK? – ÜVEGIPAR HIÁNYPÓTLÓ KIADVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA

600.000 Ft

2502/900

SÁRKÁNY JENŐ PÉTER

BUDAPEST

SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI HATNYELVŰ SZÓTÁR ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/902

SERFŐZŐ SZABOLCS

BUDAPEST

FRESKÓFESTÉSZET A 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ SZINTÉZIS MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/905

STEIGER KORNÉL ÁRPÁD

BUDAPEST

A ‘TANULMÁNYOK AZ ANTIK GÖRÖG FILOZÓFIÁRÓL’ MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/912

SÜVECZ EMESE

BUDAPEST

EGY KIÁLLÍTÁS-ELMÉLETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

600.000 Ft

2502/911

SZABÓ GYULA

VÁC

AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI JEGYZŐKÖNYVEI 1951-1989 KÖZÖTT CÍMŰ KUTATÓMUNKÁRA

600.000 Ft

2502/913

SZABÓ LILLA

BUDAPEST

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 1918-TÓL AZ 1950-ES ÉVEKIG CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

900.000 Ft

2502/915

SZÉKELY ERVIN

BUDAPEST

PORTUGAL-MAGYAR SZÓTÁR MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/919

SZIJÁRTÓ ZSOLT

PÉCS

‘KÖZ-TÉR: TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS ÉS MEDIÁLIS MEGKÖZELÍTÉSEK’ CÍMŰ TANKÖNYV ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNY MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/923

TAKÁCS ÁDÁM

DEBRECEN

‘MICHEL FOUCAULT ÉS A TÖRTÉNELEM PROBLÉMÁJA’ CÍMŰ MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/927

TÓTH LÁSZLÓ

BRATISLAVA – POZSONY

MAGYAR IRODALMI HELYSÉGNEVEK ÉS EMLÉKHELYEK SZLOVÁKIÁBAN A-Z LEXIKON ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

700.000 Ft

2502/932

VAJDA JÚLIA

BUDAPEST

A HOLOKAUSZT ELBESZÉLHETŐSÉGE (MUNKACÍMŰ) KÖNYV ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA

700.000 Ft

2502/936

VÖRÖS FERENC RÓBERT

GYŐR

A 20. SZÁZADI FELVIDÉKI MAGYAR SZEMÉLYNÉVKUTATÁSOK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/944

ZIMMERMANN-NÉ DUNAI ANDREA JUDIT

BERLIN

MAGYAR-ZSIDÓ HONTALANOK (DP-K) SORSA A NYUGATI MEGSZÁLLÁSI ÖVEZETEKBEN CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/948

ZÓLYOM FRANCISKA

BUDAPEST

A KÖZTÉRI MŰVÉSZET ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEINEK KUTATÁSÁRA, A KUTATÁSI EREDMÉNYEK PUBLIKÁCIÓJÁRA

500.000 Ft

2502/949

2. KÖNYVEK ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA  

AKADÉMIAI KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

HOLICS LÁSZLÓ (FŐSZERK.): FIZIKA CÍMŰ KÉZIKÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/1980

AKADÉMIAI KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

GERŐCS LÁSZLÓ (SZERK.): MATEMATIKA CÍMŰ KÉZIKÖNYV KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/1981

ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALOMELMÉLETI KOLLÉGIUMÉRT

BUDAPEST

ETIKA ÉS KÖZGAZDASÁGTAN: VÁLOGATÁS AMARTYA SEN MŰVEIBŐL KÖTET MEGJELENTETÉSEIRE

500.000 Ft

2521/1958

ANONYMUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SÁNDOR BEA: PRIVILÉGIUM ÉS ÁTOK CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

280.000 Ft

2521/1963

ARCHAEOLINGUA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KŐNIG FRIGYES: ERŐDÍTÉSEK ÉS VÁRAK AZ ŐSKORTÓL A KÉSŐ KÖZÉPKORIG CÍMŰ KÖNYVE KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/1971

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

BEKE JÓZSEF: RADNÓTI MIKLÓS KÖLTŐI NYELVÉNEK SZÓTÁRA CÍMŰ KÖTETE MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/1973

ATHENAEUM KIADÓI KFT.

BUDAPEST

AZ ÚTIKÖNYV A TÁPLÁLÉKOK EGÉSZSÉGES VILÁGÁBA C. KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/1977

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

CASANOVA VELENCÉJE CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/1974

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

RADNÓTI SÁNDOR: JÖJJ ÉS LÁSS! CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

2521/1975

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

PAPP ZOLTÁN: KANT ESZTÉTIKÁJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSE

500.000 Ft

2521/1976

AULA.INFO BT

BUDAÖRS

A KÉT EGÉR KALANDJAI CÍMŰ GYEREKEKNEK SZÓLÓ MŰVÉSZETI ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVSOROZAT BUDAPESTI SÉTA MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/1978

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

MAGYAROK A VILÁG IGAZAI KÖZÖTT CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/1987

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON X. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/1988

BARCAPRINT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

DUNAVARSÁNY

A VALLÁSI NÉPRAJZ 15. GAÁL KÁROLY – AZ ANDÓCSI MÁRIA-GYERMEKEI, VALAMINT A BARCASÁGI KÖNYVEK 3. FÓRIS ISTVÁN – SZÉKELY SÁRI TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYVEK KIADÁSÁRA

250.000 Ft

2521/1989

BÁBA ÉS TÁRSAI NYOMDAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

SZEGED

MAKÓI KÉPZŐMŰVÉSZEK – KÉPZŐMŰVÉSZEK MAKÓN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/1986

BÁBA ÉS TÁRSAI NYOMDAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

SZEGED

A BIOÉPÍTÉSZET – 2006-2008. CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/1991

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MÚZEUMI SZERVEZETE

KECSKEMÉT

BÁRTH JÁNOS: EGY ILLANCSI TANYA VIZUÁLIS ANTROPOLÓGIÁJA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/1993

BENCÉS KIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

PANNONHALMA

ADALBERT-G. HAMMAN: HOGYAN OLVASSUK AZ EGYHÁZATYÁKAT? CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/1997

BIZANTINOLÓGIAI INTÉZETI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A BIZÁNCI SZERZETESSÉG CÍMŰ TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/1999

BIZANTINOLÓGIAI INTÉZETI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

EGON WELLESZ: A BIZÁNCI ZENE TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2001

BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

SÁROSPATAK

A SÁRAZSADÁNY MONOGRÁFIA MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2004

BRAMBAUER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

PÉCS

BOROS JÁNOS – LENDVAI L. FERENC: FILOZÓFIATÖRTÉNET ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZEKNEK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2006

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPEST

IPARTANODÁTÓL A FELSŐOKTATÁSIG CÍMŰ ISKOLATÖRTÉNETI KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2009

BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET

BUDAPEST

A TEMPLOMTÖRTÉNETI SOROZAT KÖVETKEZŐ, BUDAPEST TEMPLOMAI IX. KERÜLET CÍMŰ KIADVÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2010

C3 KULTURÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

PILLANATGÉPEK ONLINE KATALÓGUS MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2011

CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

VERES PÉTER: A MAGYAR ETNOGENEZIS FŐBB ÁLLOMÁSAI A LEGÚJABB TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK FÉNYÉBEN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

350.000 Ft

2521/2014

CIVERTAN SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

TANYAMÚZEUM CÍMŰ HONLAP MEGVALÓSÍTÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2016

CIVERTAN SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

HONLAP MEGVALÓSÍTÁSÁRA: MAGYARORSZÁG VÉDETTSÉGET ÉLVEZŐ FÁINAK, FASORAINAK A FELTÉRKÉPEZÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2018

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

PESTHY MÓNIKA: PÉTER APOKALIPSZIS CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2023

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

PRAKFALVI ENDRE-SZÜCS GYÖRGY: A MAGYAR SZOCREÁL CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA *

800.000 Ft

2521/2025

CSER KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

KISS ÉVA: A MAGYARORSZÁGI BELSŐÉPÍTÉSZET 1920-1948 KÖZÖTT CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2026

DIÁK- ÉS IFJÚSÁGI ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

BUDAPEST

ROMOLÓGIA – DIÁKÚJSÁGÍRÓKNAK CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

600.000 Ft

2521/2032

DOBOS ÉDUA DALMA

BUDAPEST

DOBOS GÁBOR ÉS KORTÁRSAI MUNKACÍMŰ FOTÓARCHÍVUM NYÍLT, KERESHETŐ DIGITÁLIS ADATBÁZISÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2034

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

ESZTERGOM

NEMZETI PARK A DUNAKANYARBAN – A DUNA-IPOLY NEMZETI PARK CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2037

EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

TISZAVASVÁRI

‘NYITVA VAN AZ ARANYKAPU’ …CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2039

ELTE EÖTVÖS KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

AZ IRODALOM AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁGBAN ÉS RÓMÁBAN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2044

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KÖNYV ÉS FOLYÓIRAT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SÁRKÖZY PÉTER: MINDANNYIUNK KÖZÖS HAZÁJA RÓMA CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

550.000 Ft

2521/2045

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KÖNYV ÉS FOLYÓIRAT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

BETHLEN FARKAS: ERDÉLY TÖRTÉNETE (1598-TÓL) V. KÖTET KIADÁSÁRA

700.000 Ft

2521/2046

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KÖNYV ÉS FOLYÓIRAT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

TULOK MAGDA-MAKKAY JÁNOS: OLASZ-MAGYAR, MAGYAR-OLASZ RÉGÉSZETI SZAKSZÓTÁR KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2047

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A FELSŐ-TISZA-VIDÉK SZEMÉLYNEVEINEK ELEMZÉSE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2040

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

KORTÁRS SZOCIÁLIS MUNKA ELMÉLETEK, TEREPTANÍTÁS, SZUPERVÍZIÓ CÍMŰ SZÖVEGGYŰJTEMÉNY KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2041

EQUINTER EURÓPAI GAZDASÁGI EGYESÜLÉS

BUDAPEST

AZ ATELIER MAGYAR-FRANCIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZPONT KIADVÁNYAINAK ELEKTRONIKUS MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2048

EQUINTER EURÓPAI GAZDASÁGI EGYESÜLÉS

BUDAPEST

EMLÉKEZET, ELLENEMLÉKEZET, TÖRTÉNETI GYAKORLAT CÍMŰ KONFERENCIAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2049

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON V. (UTOLSÓ) KÖTETÉNEK A KIADÁSA, MELY AZ S-ZS BETŰK KÖZÉ ZÁRT CÍMSZAVAKAT TARTALMAZZA

1.000.000 Ft

2521/2051

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

AZ EME GYŰJTEMÉNYEI CÍMŰ JUBILEUMI KIADVÁNY KIADÁSA

600.000 Ft

2521/2052

ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MÉSZÁROS ISTVÁN: A TŐKÉN TÚL III. RÉSZ: A TŐKERENDSZER STRUKTURÁLIS VÁLSÁGA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSE

500.000 Ft

2521/2055

ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

GÖRAN THERBORN: A POSZTMARXIZMUS FELÉ CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2056

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

EGER

2008. OKTÓBER 17-19-ÉN MEGRENDEZETT SEMIOTICA AGRIENSIS CÍMŰ KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK MEGJELENTETÉSE KONFERENCIAKÖTETBEN

500.000 Ft

2521/2057

ETELKÖZ-KAROS ALAPÍTVÁNY

KAROS

MESÉLŐ FEJFÁK CÍMŰ KÖNYV A BENE KÖRNYÉKI, UNG-VIDÉKI ÉS KAROS KÖRNYÉKI KOPJAFÁS TEMETKEZÉSI JELRENDSZERT,SZIMBÓLUMOKAT ÉS VÉLHETŐ MAGYARÁZATÁT KÍVÁNJA BEMUTATNI

500.000 Ft

2521/2060

ÉLET ÉS TUDOMÁNY EGYESÜLET

BUDAPEST

SZÁZ PORTRÉ A MAGYAR RÉGÉSZET TÖRTÉNETÉBŐL, AZ ARCHEOLÓGIÁTÓL A RÉGÉSZETIG CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2062

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KÓKA ROZÁLIA: NAPSUGÁR KISASSZONY VILÁGGÁ MEGY CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2065

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

SURÁNYI ANDRÁS A PESTI BROADWAY CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

450.000 Ft

2521/2066

FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK STÚDIÓJA

BUDAPEST

ONLINE ELÉRHETŐ ISMERETTERJESZTŐ-KIADVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA FIATAL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEKRŐL

500.000 Ft

2521/2069

FILMTETT EGYESÜLET

CLUJ-NAPOCA – KOLOZSVÁR

A KOLOZSVÁRI FILMGYÁRTÁS KÉPES TÖRTÉNETE 1913-1919 CÍMŰ KIADVÁNY KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2071

FOKUSZ, A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS KAPCSOLATOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

BUDAPEST

POPÉLY GYULA FELVIDÉK 1914-1920 CÍMŰ KÖNYVE (TANULMÁNY) KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2072

FÓRUM KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET

SAMORIN-SOMORJA

MEZEI ISTVÁN: VÁROSOK SZLOVÁKIÁBAN ÉS A MAGYAR HATÁR MENTÉN CÍMMEL 2008-BAN MEGJELENT KÖNYVÉNEK FORDÍTÁSA ANGOL NYELVRE ÉS NYOMDAI KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2075

FÜZÉRÉRT ALAPÍTVÁNY

FÜZÉR

JÁRÁSI LŐRINC FÜZÉRI ERDŐK CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2077

GABRIEL MÉRY – RATIO

SAMORIN-SOMORJA

JANKOVICS MARCELL-MÉRY GÁBOR: A SZEPESHEYI SZENT MÁRTON-DÓM SZÁRNYASOLTÁRAI CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2081

GABRIEL MÉRY – RATIO

SAMORIN-SOMORJA

PROKOPP MÁRIA – MÉRY GÁBOR: KÖZÉPKORI FRESKÓK SZEPES VÁRMEGYÉBEN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

1.000.000 Ft

2521/2082

GENERAL PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

ROBERT DARNTON: LÚDANYÓ MESÉI. TANULMÁNYOK A FRANCIA MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBŐL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2084

GENERAL PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

LENGYEL TÜNDE – VÁRKONYI GÁBOR: BÁTHORY ERZSÉBET. EGY ASSZONY ÉLETE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2083

GEOPEN KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

ZOLTAN ROMAN: GUSTAV MAHLER AND HUNGARY CÍMŰ MAGYAR VONATKOZÁSOKAT TÁRGYALÓ MONOGRÁFIÁJÁNAK MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2085

GERIÁTER SERVICE KIADÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ‘IDŐSGONDOZÁSI KÉZIKÖNYV’ CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2089

GLÓRIA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

LÁNG GYÖRGY: HAYDN ÉLETE C. MŰVÉNEK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2090

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

NIKLAS LUHMANN SZOCIÁLIS RENDSZEREK CÍMŰ MONOGRÁFIÁJÁNAK MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2092

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A LELEPLEZETT MELLSZOBOR: NYOMOZÁSOK KAZINCZY BIRTOKÁN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2091

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMASZOMBAT

MÓSER ZOLTÁN: GÖMÖR KÖDBEN, FÉNYBEN C. MUNKÁJÁNAK A MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2094

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMASZOMBAT

CZENTHE ZOLTÁN: OTTHONOK 4. (GÖMÖRI ATLANTISZ VI.) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2095

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMASZOMBAT

B. KOVÁCS ISTVÁN: GÖMÖRORSZÁG. (EGY TÁJHAZA ARCVONÁSAI TÉNYEKBEN, KÉPEKBEN ÉS GONDOLATOKBAN) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSE

400.000 Ft

2521/2096

HINTS MŰVÉSZETI EGYESÜLET

BUDAPEST

RECYCLING DESIGN MESEKÖNYV KIADÁSA ISMERETTERJESZTŐ ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÓ CÉLLAL

500.000 Ft

2521/2109

HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

PÁLFFY GÉZA: SZENT ISTVÁN BIRODALMA A HABSBURGOK KÖZÉP-EURÓPAI ÁLLAMÁBAN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2110

HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

BÍRÓ LÁSZLÓ: A JUGOSZLÁV ÁLLAMSZERVEZÉS KÉRDÉSEI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2111

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

BALLA TIBOR: A NAGY HÁBORÚ OSZTRÁK-MAGYAR TÁBORNOKAI 1914-1918 CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰVÉNEK MEGJELNETETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2114

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

DR. SZÉKELY GYÖRGY: A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI DIPLOMÁCIA- ÉS HADTÖRTÉNEBEN VÁLOGATOTT HADTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2115

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KLEMENT JUDIT – A BUDAPESTI MALOMIPAR: FÉNYKOR ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT (MUNKACÍMŰ) KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2112

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

GÁL VILMOS: MAGYAROK A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON CÍMŰ KÖTETÉNEK BŐVÍTETT, ANGOL FORDÍTÁSBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2113

IDRESEARCH KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KFT.

PÉCS

‘AFRIKA MA – TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLŐDÉS’ CÍMMEL (AFRIKANISZTIKAI TÁRGYÚ) TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2104

IDRESEARCH KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KFT.

PÉCS

VÍZKONFLIKTUSOK – KÜZDELEM EGY POHÁR VÍZÉRT CÍMMEL TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2105

IKERHOLD KIADÓ KFT.

FÓT

SZÁVAI GÉZA: RIBIZLIKÁVÉ, AVAGY A KISGYERMEK ÉS A NYELV MUNKACÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2106

IKERHOLD KIADÓ KFT.

FÓT

BÜKI PÉTER: A GYERMEK VÉDELME CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2107

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TANULMÁNYOK AZ ÖRÖKSÉGMENEDZSMENTRŐL 1. – A VILÁGÖRÖKSÉG ÉS KEZELÉSE ANGOL NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2117

ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

‘LESZEK HALÁLTÓL RONTHATATLAN CÍMMEL A RATKÓ JÓZSEF ÉLETMŰVÉT ELEMZŐ KONFERENCIA ANYAGA KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2120

ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA

BUDAPEST

NYELVÜNK ÉS TÁJNYELVEINK – TANULMÁNYOK A MAGYAR TÁJNYELVEK HELYZETÉRŐL ÉS SZEREPÉRŐL CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2122

JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

SZENDI GÁBOR PÁNIKIPAR MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2124

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST

ÖZV. SZABÓ FERENCNÉ FELJEGYZÉSEI AZ ÉLET LEGÁRNYÉKOSABB OLDALÁRÓL CÍMŰ SZOCIOGRÁFIA MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2128

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST

HELLER ÁGNES: AZ ÉRZELMEK ELMÉLETE CÍMŰ KÖNYV, MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁSÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2129

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST

ERŐS FERENC: PSZICHOANALÍZIS ÉS KULTURÁLIS EMLÉKEZET CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2130

KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SKULTÉTY CSABA: KÁRPÁTALJA MAGYARSÁGA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2131

KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

MAGYAR LÁSZLÓ: RÉCE MELEG BORBA KEVERT VÉRE – ÉS EGYÉB ÉRDEKESSÉGEK ORVOSTÖRTÉNETI RITKASÁGOK SOROZAT III. KÖTETE KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2132

KALLIGRAM KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

ADAMIK TAMÁS: RÓMAI IRODALOM CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2134

KALLIGRAM KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

TOURS-I GERGELY (GREGORIUS TURONENSIS): A FRANKOK TÖRTÉNETE (HISTORIA FRANCORUM) CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVEN VALÓ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2136

KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG

SÁTORALJAÚJHELY

SZÉPHALOM 19. A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2009. KIADÁSÁRA

900.000 Ft

2521/2140

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

BUDAPEST

‘A ZENEI HALLÁS’ CÍMŰ SZÖVEGGYŰJTEMÉNY KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2141

KIJÁRAT KIADÓ KULTURÁLIS, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

BACSÓ BÉLA: AZ ELMÉLET ELMÉLETE CÍMŰ ESZTÉTIKAI TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

370.000 Ft

2521/2143

KIJÁRAT KIADÓ KULTURÁLIS, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

KISANTAL TAMÁS: A TÚLÉLŐ TÖRTÉNETEK – A HOLOKAUSZT ÚTJAI CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2144

KIJÁRAT KIADÓ KULTURÁLIS, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

A KULTÚRTÖRTÉNET-ÍRÁS LEHETŐSÉGEI (NARRATÍVÁK 8.) CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2145

KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS REKLÁM KFT.

BUDAPEST

CSOKONAI ATTILA: HÓFEHÉRKE ÉS A BERLINI FIÚK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2147

KM-PHARMAMÉDIA KIADÓ ÉS REKLÁMÜGYNÖKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

KÖTÖZZÜK SEBEINKET MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2148

KOINONIA KIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA – KOLOZSVÁR

SELYEM ZSUZSA, VISKY ANDRÁS: ‘KAF-KÖNYV’ CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2149

KOINONIA KIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA – KOLOZSVÁR

SZŰCS TERI: ‘NÉNYUKA MESÉI’ CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2151

KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET

BUDAPEST

FÉL EDIT – HOFER TAMÁS: ‘MI A KORREKT ÁTÁNYI PARASZTOK’ MUNKACÍMET VISELŐ KÖNYV KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2152

KORNÉTÁS KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

KOVÁCS ÁGNES: MAGYAR MŰVÉSZEK MÜNCHENBEN CÍMŰ MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

2521/2153

KORNÉTÁS KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

SZÁLE LÁSZLÓ: KITÖRŐK MUNKACÍMŰ INTERJÚ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2154

KORTÁRS KÖNYVKIADÓI KFT.

BUDAPEST

A ‘MAGYAR GONDOLKODÓK, 18. SZÁZAD’ (MAGYAR REMEKÍRÓK-SOROZAT) CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA (TÜSKÉS GÁBOR SZERKESZTÉSÉBEN)

600.000 Ft

2521/2155

KORTÁRS KÖNYVKIADÓI KFT.

BUDAPEST

N. PÁL JÓZSEF: PÉLDÁK, LEGENDÁK, TANULSÁGOK (A MAGYAR SPORT VILÁGÁBÓL) MUNKACÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2156

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

CSEKE PÉTER (SZERK.) – KISTÉRSÉGEK – NAGY REMÉNYEK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2158

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

CS. GYIMESI ÉVA – SZEM A LÁNCBAN, BEVEZETÉS A SZEKUSDOSSZIÉK HERMENEUTIKÁJÁBA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2160

KOSSUTH KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

SÁGVÁRI GYÖRGY: A MAGYAR HADVISELETRŐL ÉS UNIFORMISTÖRTÉNETRŐL A HONFOGLALÁSTÓL NAPJAINKIG CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2163

KOSSUTH KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB TÉRKÉPEI CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2161

KOVÁCS ISTVÁN

RIMASZOMBAT

B. KOVÁCS ISTVÁN: ÁLOMTITKÁRSÁGOM TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2164

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

SÜMEGI GYÖRGY: SZALAY LAJOS LEVELEZÉSÉBŐL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2165

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

MOHAY TAMÁS: BÚCSÚ – EREDET – HAGYOMÁNY. FEJEZETEK A CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚJÁRÁS TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2166

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

GÖRÖG-KARÁDY VERONIKA: ERDŐS LAJOS MESÉI (MAGYAR CIGÁNY MESÉLŐK) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2167

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR HELYSÉGNÉV-AZONOSÍTÓ SZÓTÁR 3., JAVÍTOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2172

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

KOVÁSZNA – ROMÁNIA

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR – JELEK TÉRBEN ÉS IDŐBEN CÍMŰ KÖTETÉNEK A MEGJELENTETÉSÉRE (15. SOROZATKÖTET)

400.000 Ft

2521/2173

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

KOVÁSZNA – ROMÁNIA

BERNÁD ILONA LÉLEKFÖLD – BELSŐ MONGÓLIA, TIBET CÍMŰ ÚTIRAJZ FORMÁJÁBAN MEGÍRT ESSZÉKÖNYVÉNEK A MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2174

KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET

BUDAPEST

RÓNAI ANDRÁS: FÖLD, NÉPESSÉG, POLITIKA – FEJEZETEK A POLITIKAI FÖLDRAJZ TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

2521/2175

KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET

BUDAPEST

VASAS SAMU: NÉPI GYÓGYÁSZAT CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE (VASAS SAMU ÉLETMŰVE II.)

400.000 Ft

2521/2176

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

KOLOZSVÁR

JOHN PAGET: MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2180

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

KOLOZSVÁR

HORST KLUSCH: AZ ERDÉLYI SZÁSZOK BETELEPEDÉSÉRŐL CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2181

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

KOLOZSVÁR

KAZINCZY FERENC: ERDÉLYI LEVELEK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

700.000 Ft

2521/2182

L HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

LAKI ILDIKÓ: A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYEINEK TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

2521/2193

L HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

VÁRINÉ DR. SZILÁGYI IBOLYA: A JOGTUDATRÓL – ALULNÉZETBEN (TIZENÉVESEK JOGI ÉRZÉKENYSÉGE) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2194

L HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

NÉMETH ISTVÁN: NÉMETORSZÁG TÖRTÉNETE 1945-1990 I-II. (AZ NDK ÉS AZ NSZK TÖRTÉNETE) KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2195

LAOKOÓN EGYESÜLET A MAGYAR ESZTÉTIKAI TUDOMÁNYOSSÁGÉRT

BUDAPEST

PINTÉR TIBOR: TÖRT AKKORDOK: ÍRÁSOK A BAROKK ZENE ESZTÉTIKÁJÁRÓL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2187

LAOKOÓN EGYESÜLET A MAGYAR ESZTÉTIKAI TUDOMÁNYOSSÁGÉRT

BUDAPEST

KOVÁCS KATALIN – SZÉCSÉNYI ENDRE (SZERK.): A ‘TUDOM-IS-ÉN-MICSODA’ FOGALMA: TANULMÁNYOK A MODERN ESZTÉTIKA KORAI TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2188

LAOKOÓN EGYESÜLET A MAGYAR ESZTÉTIKAI TUDOMÁNYOSSÁGÉRT

BUDAPEST

NÉMETH MARCELL: MŰVÉSZET A TÁVOLBAN: FRIEDRICH NIETZSCHE MŰVÉSZETFILOZÓFIÁJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2189

LÉLEKBEN OTTHON KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A ‘MINDENNAPI KRÍZISEINK’ CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2191

LÉLEKBEN OTTHON KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A ‘CSABA MÁRTA – CSÖRSZ ILONA – SZILI KATALIN: A GYÓGYÍTÁS ÉLMÉNYE’ CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÉZIKÖNYV ÉS OKTATÓFILM KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2192

LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KISS LAJOS ANDRÁS: HALADÁSPARADOXONOK CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2197

LINE DESIGN KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

KRÁML MIHÁLY: A DUNAI VÍZIÚT AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN, A CS. ÉS KIR. KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSVEZETŐSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT DUNAI HAJÓZÁS CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2199

LINE DESIGN KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

HERMANN RÓBERT, KINCSES KATALIN MÁRIA: AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KORABELI ÁBRÁZOLÁSOKON CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

550.000 Ft

2521/2200

LOGOS KIADÓ BT.

BUDAPEST

DR. BALÁZS KÁROLY: ÚJSZÖVETSÉGI SZÓMUTATÓ SZÓTÁR KÁROLI BIBLIÁHOZ CD-ROM MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2202

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: ‘HARMÓNIÁRA TEREMTVE’ – TANULMÁNYOK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

550.000 Ft

2521/2204

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

POMOGÁTS BÉLA (SZERK.): ERDÉLYI ÚT – TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYV CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2205

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

MISKOLCZY AMBRUS: A VIRTUS JEGYÉBEN – KAZINCZY FERENC ERÉNYDISKURZUSA ÉS NEMZETSZEMLÉLETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2206

MACIVA – MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ KHT.

BUDAPEST

A 120 ÉVES FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZRÓL SZÓLÓ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2207

MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET

BUDAPEST

KADIC OTTOKÁR, A MAGYAR BARLANGKUTATÁS ATYJA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2209

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

SCHELLING: FILOZÓFIAI VIZSGÁLÓDÁSOK AZ EMBERI SZABADSÁG LÉNYEGÉRŐL CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2210

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

SIMON FERENC: HEGEL ÉLETE ÉS FILOZÓFIÁJA CÍMŰ MONOGRÁFIA KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2211

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

LÁBJEGYZETEK PLATÓNHOZ: AZ IGAZSÁGOSSÁG CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2212

MAGYAR GYEREKKÖNYVKIADÓK EGYESÜLÉSE

BUDAPEST

KÖNYVKATALÓGUS A BOLOGNAI NEMZETKÖZI ILLUSZTRÁCIÓS ÉS GYERMEKKÖNYV-VÁSÁRRA

190.000 Ft

2521/2213

MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

BUDAPEST

100 ÉVES A SZERVEZETT MAGYAR BARLANGKUTATÁS CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2214

MAGYAR MINEROFIL TÁRSASÁG

MISKOLC

FEHÉR BÉLA: MINEROFIL ÁSVÁNYKATALÓGUS CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2218

MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZAKOLCZAY LAJOS PÁRBESZÉDEK – PERBESZÉDEK CÍMŰ KÖNYVE (MŰVÉSZETI INTERJÚK) KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2220

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

BUDAPEST

VIRTUÁLIS RENESZÁNSZ – A RENESZÁNSZ KORRAL KAPCSOLATOS LEGÚJABB KUTATÁSI EREDMÉNYEKET BEMUTATÓ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2223

MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG

BUDAPEST

MORVAY PÉTER EMLÉKKÖNYV (1990-2009) KIADÁSÁRA

550.000 Ft

2521/2226

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 31. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE *

300.000 Ft

2521/2227

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A ‘NÉVVÁLTOZTATÁS – TÁRSADALOM – TÖRTÉNELEM’ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE *

500.000 Ft

2521/2228

MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A JELENTÉS A MAGYAR NYELVRŐL (2006-2010) CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE *

950.000 Ft

2521/2237

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET

BUDAPEST

A PODMANICZKY-VIGYÁZÓ CSALÁD ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA (A 2008. ÁPRILIS 17-ÉN MEGTARTOTT KONFERENCIA ELŐADÁSAIRA)

500.000 Ft

2521/2255

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

BUDAPEST

A RENDSZERVÁLTÁS HÚSZ ÉVE MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2257

MAGYAR-TÖRÖK BARÁTI TÁRSASÁG

BUDAPEST

HÓVÁRI JÁNOS: TÖRÖK VÁROS, MAGYAR SZIMBÓLUM RODOSTÓI EMLÉKEK ÉS TANULSÁGOK MUNKACÍMŰ KÉZIRATÁNAK KIADÁSÁRA BESZÉDES KÁLMÁN RAJZAIVAL

600.000 Ft

2521/2239

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA

BUDAPEST

BALLA PÉTER: GYERMEK-SZÜLŐ KAPCSOLAT AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN CÍMŰ KÖTET MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2235

MARTIN OPITZ KIADÓ BT.

BUDAPEST

NÁBRÁDINÉ DR. JURASEK IBOLYA: XIX. SZÁZADI ÚTI BESZÁMOLÓK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

250.000 Ft

2521/2242

MEDVEGY ANDRÁS

BUDAPEST

DUNAÚJVÁROSI NEMZETKÖZI ACÉLSZOBRÁSZ ALKOTÓTELEP ÉS SZIMPOZION WEBOLDALÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2243

MENTOR KIADÓ KFT.

MAROSVÁSÁRHELY

TÓFALVI ZOLTÁN: 1956 ERDÉLYI MÁRTÍRJAI, IV. KÖTET, A FODOR PÁL-CSOPORT CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2245

MENTOR KIADÓ KFT.

MAROSVÁSÁRHELY

A TÜDŐS S. KINGA ÁLTAL SZERKESZTETT ERDÉLYI TESTAMENTUMOK, IV. KÖTET CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2247

MÉDIAVILÁG KFT.

BUDAPEST

HANKISS ELEMÉR: CSAPDÁK ÉS EGEREK. MAGYARORSZÁG 2009-BEN – ÉS TOVÁBB CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2249

MODERN MŰVÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

DUNAÚJVÁROS

A VÁROS MŰVÉSZETE – A MŰVÉSZET VÁROSA CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2250

MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT.

BUDAPEST

ISTEN, JAHVE, ALLAH ALAPKÉRDÉSEK A HÁROM VALLÁSRÓL CÍMŰ FRANCIA ISMERETTERJESZTŐ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

2521/2251

MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT.

BUDAPEST

GYERMEKENCIKLOPÉDIA MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2252

MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MOLNÁR M. ESZTER: EGY HOMO POLITICUS ITTHON ÉS EURÓPÁBAN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2253

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

SAS PÉTER SZERKESZTÉSÉBEN: KÓS KÁROLY ÖSSZEGYŰJTÖTT PUBLICISZTIKÁIRA

600.000 Ft

2521/2262

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

FÜSSI NAGY GÉZA: ETNOKULTURÁLIS FOLYAMATOK KELET-AFRIKÁBAN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2263

MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

HELLER ÁGNES: FILOZÓFIÁM TÖRTÉNETE MUNKACÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

700.000 Ft

2521/2266

MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MOSES HESS: RÓMA ÉS JERUZSÁLEM CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2267

MÚLT-KOR KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

ÉLELMISZER KERESKEDELEM BUDAPESTEN: INTERNETES KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2271

MŰCSARNOK KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

NORBERT BOLZ, NÉMET FILOZÓFUS ÉS MÉDIATEORETIKUS DAS KONSUMISTISCHE MANIFEST (FOGYASZTÓI KIÁLTVÁNY) CÍMŰ MŰVÉNEK MAGYAR KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2272

MŰCSARNOK KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

JEAN BAUDRILLARD: LE COMPLOT D’ART (A MŰVÉSZET ÖSSZEESKÜVÉSE) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2273

NAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

GAZDA LÁSZLÓ: MOLDVAI MAGYAR VONATKOZÁSÚ TELEPÜLÉSEK TÖRTÉNETI TÁRA. I. KÖTET A-G-IG KIADÁSÁRA

550.000 Ft

2521/2277

NAPKÚT KIADÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG, KULTURÁLIS KALAUZ CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2280

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

HUSZÁR ÁKOS: ÚJ OSZTÁLY ÉS CIVIL TÁRSADALOM. A KRITIKAI TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉT IRÁNYZATÁRÓL CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2281

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

BALÁZS ESZTER: AZ INTELLEKTUALITÁS VEZÉREI. VITÁK A NYUGATRÓL ÉS A NYUGATBAN (1908-1914) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2282

NÉMET-MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG EGYESÜLET

BUDAPEST

A ‘RENESZÁNSZ FILOZÓFIA FICINÓTÓL CAMPANELLÁIG’ CÍMŰ TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY ÉS SZÖVEGKIADÁS MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2286

NÉMET-MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG EGYESÜLET

BUDAPEST

‘A FILOZOFÁLÁS LEHETŐSÉGEI ÉS VALÓSÁGA A HETVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN ÉS AZ NDK-BAN’ CÍMŰ TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2287

NÉPRAJZI MÚZEUM

BUDAPEST

GRANASZTÓI PÉTER: ELTŰNT MINDENNAPOK NYOMÁBAN. MEZŐVÁROSI TÁRSADALOM A TÁRGYAK TÜKRÉBEN (KISKUNHALAS 1760-1850) KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2283

NÉPRAJZI MÚZEUM

BUDAPEST

(M)MILYENEK A FINNEK? FINNORSZÁG MAGYAR SZEMMEL CÍMŰ TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2284

NÉPRAJZI MÚZEUM

BUDAPEST

NÉPRAJZ MOZGÓKÉPEN CÍMŰ DVD KIADÁSÁRA

450.000 Ft

2521/2285

NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

SZARVAS

FEKETE ISTVÁN: ARANYMÁLINKÓ CÍMŰ VERSESKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2289

NORDEX KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

PERKULTÚRA CÍMÚ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE (I. RÉSZ A VILÁG BÍRÓSÁGAI – A BÍRÓSÁGOK VILÁGA)

500.000 Ft

2521/2292

NOVELLA KÖNYVKIADÓI ÉS KÖNYVKERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

DR. BALÁZS PÁL: A BUDAPESTI ORTODOX ZSIDÓSÁG ÉS ISKOLÁI CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2293

NYITOTT KÖNYVMŰHELY KIADÓ BT.

BUDAPEST

MAJTÉNYI GYÖRGY: K-VONAL. URALMI ELIT A SZOCIALIZMUSBAN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2294

NYITOTT KÖNYVMŰHELY KIADÓ BT.

BUDAPEST

HORVÁTH SÁNDOR: KÁDÁR GYERMEKEI. IFJÚSÁGI LÁZADÁS ÉS MORÁLIS PÁNIK A HATVANAS ÉVEKBEN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2295

NYITOTT KÖNYVMŰHELY KIADÓ BT.

BUDAPEST

BOGLÁR LAJOS: A SÁMÁN NYAKLÁNCA CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2296

OLDTIMER MÉDIA KULTURÁLIS KFT.

BUDAPEST

ZSUPPÁN ISTVÁN: A MAGYAR AUTÓGYÁRTÁS TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2297

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.

BUDAPEST

KICSI SÁNDOR ANDRÁS: ESSZÉK A NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉRŐL

400.000 Ft

2521/2301

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.

BUDAPEST

KICSI SÁNDOR ANDRÁS: NÉPI GOMBAISMERET CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2302

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

BUDAPEST

A ‘LATIATUK FELEIM…’ MAGYAR NYELVEMLÉKEK A KEZDETEKTŐL A 16. SZÁZADIG CÍMŰ KIADVÁNY (NYELVEMLÉK-MAPPA) MEGJELENTETÉSÉRE *

550.000 Ft

2521/2303

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

BUDAPEST

A ‘LATIATUK FELEIM…’ MAGYAR NYELVEMLÉKEK A 16. SZÁZADIG CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET ÉS KIÁLLLÍTÁSI KATALÓGUS MEGJELENTETÉSÉRE *

500.000 Ft

2521/2304

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

BUDAPEST

SZÉKELY GYÖRGY: SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MOZAIK-TANULMÁNYOK 1941-2008 CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2305

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SZABÓ DÁNIEL SZERK.: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2306

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

DUPCSIK CSABA: A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYKUTATÁSOK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

650.000 Ft

2521/2307

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ROMSICS IGNÁC SZERK.: A MAGYAR JOBBOLDALI HAGYOMÁNY CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

650.000 Ft

2521/2308

PALLAS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT.

CSÍKSZEREDA

P. PAP LEONÁRD OFM: ERDÉLYI FERENCES NYOMDÁK ÉS KIADVÁNYOK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2309

PALLAS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT.

CSÍKSZEREDA

FAZAKAS ISTVÁN: TANÜGYI RENDSZEREK ERDÉLYBEN A XIX-XX. SZÁZADBAN (II. KÖTET) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

250.000 Ft

2521/2310

PALLAS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT.

CSÍKSZEREDA

BALÁZS LAJOS: AMIKOR AZ EMBER NINCS ES EZEN A VILÁGON CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2311

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

SZENTENDRE

SZENTENDRE SAJTÓTÖRTÉNETE 1883-2008 CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2312

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

BUDAPEST

KERTÉSZ IMRE-BIBLIOGRÁFIA KIADÁSÁRA, ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉRE

500.000 Ft

2521/2315

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

BUDAPEST

A DIGITÁLIS IRODALMI AKADÉMIA SZERZŐINEK ERDÉLYI IRODALMI FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT MŰVEI BIBLIOGRÁFIÁJA KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2316

PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT.

PÉCS

HUDÁK KRISZTINA-NAGY LEVENTE: MEGFESTETT MENNYORSZÁG – BARANGOLÁS A PÉCSI ÓKERESZTÉNY TEMETŐBEN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2317

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCS

BÁRTH DÁNIEL: BENEDIKCIÓ ÉS EXORCIZMUS A KORA ÚJKORI MAGYORORSZÁGON. FONTES ETHNOLOGIAE HUNGARICAE VIII. CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2319

PILIS-PRINT KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZERVEZŐ KFT.

BUDAPEST

DR. PRESSZING LAJOS: SZELLEMI TANÍTÁSOK A MAGYAR NÉPMESÉKBEN I. – AZ ÉGIG ÉRŐ FA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2321

POMPEJI ALAPÍTVÁNY

SZEGED

MARC VERNET: A HIÁNY ALAKZATAI (FORDÍTÁSKÖTET). AZ APERTÚRA KÖNYVSOROZAT I. KÖTETE KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2325

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZÁVAI ILONA (SZERK.): MINT A MESÉBEN? CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2327

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KRISTON VÍZI JÓZSEF: SZALMABÁB A KERÉKPÁRON CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2328

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

GÁSZPOR RÉKA: TÖMEG / KOMMUNIKÁCIÓ CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2329

PRO PANNÓNIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

KELEMEN GÁBOR: A VELÜNK ÉLŐ SZENVEDÉLYEK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2333

PRO PANNÓNIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

KÉRI KATALIN: BEVEZETÉS AZ ISZLÁM NEVELÉS- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETÉBE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2334

PRO SCIENTIA HUMANA VESPRIMIENSI – VESZPRÉMI HUMÁN TUDOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY

VESZPRÉM

PERECZ LÁSZLÓ: A FÖLFEDEZETT RENESZÁNSZ CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2335

PROJECTOGRAPH KFT.

KOLOZSVÁR

KINCSES KÉPESKÖNYV – VISEGRÁD CÍMŰ ALBUM KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2331

PROTEA KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET

BUDAPEST

‘ÉJJELEMNEK BÁJOS MÉCSE’ (KAZINCZY SZERELMEI) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSE A KAZINCZY-ÉVRE

600.000 Ft

2521/2338

RÁCIÓ KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

JAPÁN MAGYARORSZÁGI MEGISMERÉSE I. A KEZDETEKTŐL A MEIDZSIIG. (SZERK. BUDA ATTILA) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2340

RÁCIÓ KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

DOBOS MARIANNE: SORSFORDÍTÓ KARÁCSONYOK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2341

RÁCIÓ KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

UJVÁRY GÁBOR: A HARMINCHARMADIK NEMZEDÉK ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

450.000 Ft

2521/2342

ROMÁNIAI MAGYAR DOKTORANDUSOK ÉS FIATAL KUTATÓK SZÖVETSÉGE

KOLOZSVÁR

X. RODOSZ KONFERENCIAKÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2345

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

A BÖRTÖN TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2347

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

BUDAPEST

AMADEO CENCINI: A FIÚ ÉRZELMEI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2348

SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY

SZOMBATHELY

FŰZFA BALÁZS TRIESZT FELÉ CÍMŰ IRODALMI-KULTURÁLIS-OKTATÁSI TANULMÁNYGYŰJTEMÉNYÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2353

SCOLAR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

DR. MARGITICS FERENC: A SZÜLŐI MESTERSÉG ISKOLÁJA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2355

SCOLAR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

CSIFFÁRY GABRIELLA: REJTETT ARCOK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2356

SCOLAR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

C.G. JUNG: LÉLEKTANI TÍPUSOK ÉLETMŰSOROZAT 6. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2357

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A TAIGETOSZ ÁRNYÉKÁBAN – SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK KÉPES TÖRTÉNETE MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2358

SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

KAPOSVÁR

DR. EPERJESSY ERNŐ: REGIONÁLIS CSELÉDSZÓTÁR (1900-1950) CÍMŰ MUNKÁJÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2359

STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MOSZKVAI LEVELEK -LAPOK MEGJELENTETÉSÉRE HEGEDŰS ANDRÁS HAGYATÉKÁBÓL

500.000 Ft

2521/2362

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

SCHLETT ISTVÁNNAK A MAGYAR POLITIKAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

950.000 Ft

2521/2363

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A STACHÓ LÁSZLÓ ÉS MOLNÁR BÁLINT SZERKESZTÉSÉBEN (16 SZERZŐ TÁRSSZERZŐSÉGÉVEL) KÉSZÜLŐ MÉDIAERŐSZAK MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2364

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZEGED

A DÓM TÉRI NEMZETI EMLÉKCSARNOK CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2366

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

ÉRZÉKEK ÉS A VALLÁS SZERK. BARNA GÁBOR, SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR 22. KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2367

SZÉPMÍVES MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

SZIGETMONOSTOR

‘FÉNYES PALOTÁKBAN, ÉKES KŐFALOKBAN’ TANULMÁNYOK AZ ES(Z)TERHÁZY CSALÁD TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

2521/2372

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

BUDAPEST

‘ÁBÉCÉ KÖNYV’ MŰZEUMPEDAGÓGIAI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2376

T-MART PRESS KIADÓ ÉS NYOMDAIPARI KFT.

BUDAPEST

SZABÓ MARGIT: A GRASSALKOVICHOK EMLÉKEZETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2392

TÁTON GAZDASÁGI, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

LÜKŐ GÁBOR: ‘KISKUNSÁG RÉGI KÉPFARAGÓ ÉS KÉPMETSZŐ MŰVÉSZETE’ CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2378

TÁTON GAZDASÁGI, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

LÜKŐ GÁBOR: ‘ANYA- ÉS CSECSEMŐÓVÓ KÉPEK A MAGYAR NÉPMŰVÉSZETBEN’ CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

550.000 Ft

2521/2379

TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KÖZÉPKORI FALKÉPEK A TÖRTÉNETI ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2380

TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS SZÉKESEGYHÁZ ÉS PÜSPÖKI PALOTA ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2381

TEMERINI ÚJSÁG

TEMERIN

KÖZGAZDASÁGI ELEKTRONIKUS DIÁKSZÓTÁR (MAGYAR-SZERB, SZERB-MAGYAR) MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2382

TERC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

BATÁR ATTILA: AZ EMBERI TÉR CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2385

TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A TERMÉSZET FORTÉLYAI – ÚTRAVALÓ A TUDÁS BIRODALMÁBÓL SOROZAT HARMADIK KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2386

THALASSA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A ‘FERENCZI SÁNDOR LEVELEZÉSE ERNEST JONESSZAL ÉS GEORG GRODDECKKEL’ MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2387

TINTA KÖNYVKIADÓ ÉS KIADVÁNYSZERKESZTŐ BT.

BUDAPEST

KEMÉNY GÁBOR: NYELVTŐL A STÍLUSIG, VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK, CIKKEK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2388

TINTA KÖNYVKIADÓ ÉS KIADVÁNYSZERKESZTŐ BT.

BUDAPEST

TÓTFALUSI ISTVÁN: KLASSZIKUS SZÓCSALÁDFÁK CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2389

TINTA KÖNYVKIADÓ ÉS KIADVÁNYSZERKESZTŐ BT.

BUDAPEST

RÁCZ JÁNOS: NÖVÉNYNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2390

TRANSZ-FORMÁTOR HÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

GÖDÖLLŐ

DR. SEEBAUER IMRE: BOLYAI JÁNOS VILÁGLÁTÁSA, A MAGYAR NYELV- ÉS GONDOLKOZÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSÉNEK ÚJ LEHETŐSÉGE CÍMŰ KÖNYV INTERNETES MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2393

TUDOMÁNYÉRT EGYESÜLET, LENDVA

LENDVA

A MURAVIDÉKI MAGYAROK NÉPRAJZA CÍMŰ NEMZETKÖZI KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2394

TULLIUS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

NEMZETKÖZI BÜNTETŐJOG MAGYAR VONATKOZÁSAI CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

850.000 Ft

2521/2395

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

MIKLÓSI ÁDÁM: A KUTYA VISELKEDÉSE, EVOLÚCIÓJA ÉS KOGNÍCIÓJA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2396

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

JOHN CARROLL: JÉZUS, AZ EGZISZTENCIALISTA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2397

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

CSEKE ÁKOS – TVERDOTA GYÖRGY: A TISZTASÁG KÖNYVE, JÓZSEF ATTILA ELEMZÉSEK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

2521/2399

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KOSZTOLÁNCZY TIBOR: ‘AZ ÉN DOLGOM NINCSEN KÖTVE SEMMIVEL’: A FIATAL OSVÁT ERNŐ CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

2521/2400

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

DEBRECZENI ATTILA: TUDÓS HAZAFIAK ÉS ÉRZÉKENY EMBEREK (INTEGRÁCIÓ ÉS ELKÜLÖNÜLÉS A XVIII. SZÁZAD VÉGÉNEK MAGYAR IRODALMÁBAN) CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2401

UNIVERSITAS-SZEGED DIÁK-SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

SZEGED

ELEKTROAKUSZTIKUS/DIGITÁLIS ZENÉT BEMUTATÓ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE: MÉDIUM, HANG, ESZTÉTIKA CÍMMEL

400.000 Ft

2521/2402

ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KIADÓI, NYOMDAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

PÉCS

PIVÁRCSI ISTVÁN: KÁRPÁTALJA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2405

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, EGYMI, DIÁKOTTHONA ÉS GYERMEKOTTHONA

BUDAPEST

DIETMAR MERTENS: FOGYATKOZÓ ÁLLATVILÁG CÍMŰ KÖNYVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE BRAILLE, ILLETVE ELEKTRONIKUS FORMÁBAN

170.000 Ft

2521/2406

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, EGYMI, DIÁKOTTHONA ÉS GYERMEKOTTHONA

BUDAPEST

TIM FURNISS: AZ ŰRKUTATÁS ATLASZA CÍMŰ KÖNYV BRAILLE-, ILLETVE ELEKTRONIKUS FORMÁBAN TÖRTÉNŐ ELKÉSZÍTÉSÉRE

170.000 Ft

2521/2407

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, EGYMI, DIÁKOTTHONA ÉS GYERMEKOTTHONA

BUDAPEST

ANDREA MERTINY: A TERMÉSZET FELFEDEZÉSE ÉS VÉDELME CÍMŰ KÖNYVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE BRAILLE-, ILLETVE ELEKTRONIKUS FORMÁBAN

170.000 Ft

2521/2408

VIGILIA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

BUDAPEST

JEAN-LOUIS CHRÉTIEN: A FELEJTHETETLEN ÉS A NEM REMÉLT CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2413

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

IRENE M. PEPPERBERG: ALEX ÉS ÉN CÍMŰ KÖNYVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2414

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

NEIL SHUBIN: YOUR INNER FISCH CÍMŰ KÖNYVÉNEK (MUNKACÍME: BELSŐ HAL) MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2415

VÍZÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZPONTI IGAZGATÓSÁG

BUDAPEST

DUNA-MAPPÁCIÓS TÉRKÉPEK A BÉCSI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBÓL

500.000 Ft

2521/2423

VOLOS NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

MOGYORÓD

BODROGI BENCE PÉTER: A MAGYARORSZÁGI TROLIBUSZÜZEMEK TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2416

WYDAWNICTWO NERITON

WARSAWA – VARSÓ

‘BAROK’ FOLYÓIRAT MAGYAR KÜLÖNSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA (‘BAROKK. TÖRTÉNELEM – IRODALOM – MŰVÉSZET’)

500.000 Ft

2521/2417

EGYÉB – EGYEDI  

KAPOSY MIKLÓS

BUDAPEST

A KÖZSZOLGÁLATI RÁDIÓZÁS ÉS TELEVÍZIÓZÁS TÖRTÉNETÉNEK FELDOLGOZÁSÁRA 1925-TŐL NAPJAINKIG

800.000 Ft

2513/126

ÚJ EZREDÉV REFORMÁTUS KÖZPONT, TEMESVÁR

TEMESVÁR

A KÚT CÍMŰ TEMESVÁRI ÉS A BÁNSÁGI SZÓRVÁNY RÉGIÓRA KITEKINTŐ REFORMÁTUS LAP 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2009-BEN

600.000 Ft

2513/124

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: