TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRŐL


Döntések

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRŐL

Döntés dátuma: 2006. 05. 30.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA

BALÁZS ALEXANDRU

CLUJ NAPOCA – KOLOZSVÁR

BÖLCSELET AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLETBEN CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

BENITS PÉTER

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ISTVÁNFFY MIKLÓS MAGYAROK DOLGAIRÓL ÍRT HISTÓRIÁJA I/3. CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

BERNÁD IDA ILONKA

MAROSVÁSÁRHELY

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÁRPÁT-MEDENCE ÁTFOGÓ MAGYAR NÉPI GYÓGYÁSZATI ÖRÖKSÉG MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

BOROS GÁBOR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS LEIBNIZ GYAKORLATI FILOZÓFIÁJA CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

BÜLGÖZDI IMOLA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS BUDAPEST GYEREXEMMEL CÍMŰ ÚTIKÖNYV ÉS FOGLALKOZTATÓ FÜZET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

COZMEI MIHAI

SZENTENDRE

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÍJÁSZ ÚTJA CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

CSIZMADIA ERVIN

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A POLITIKAI ELEMZÉS – A POLITIKA ÉRTÉSÉRŐL ÉS ÉRTHETŐVÉ TÉTELÉRŐL CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

CZÉKMÁNY ANNA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS FORRADALMI SZEREPEK. SZÍNÉSZEK ÉS SZÍNHÁZAK AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCBAN CÍMŰ TANULMÁNY MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

ERDÉSZ ÁDÁM ISTVÁN

GYULA

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KNER CSALÁD HÁROM GENERÁCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

FELKAI GÁBOR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NÉMET SZOCIOLÓGIA TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1933-IG CÍMŰ KÖNYV HIÁNYZÓ RÉSZEINEK MEGÍRÁSÁHOZ

500.000 Ft

FILIPPOV SZERGEJ

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS VALLÁSI KÜZDELMEK OROSZORSZÁGBAN A XVII. SZÁZAD KÖZEPÉN ÉS AZ OROSZ VALLÁSOSSÁG SAJÁTOSSÁGAI CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

GÁNGÓ GÁBOR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA IRODALMI ÁBRÁZOLÁSA JÓKAITÓL ESTERHÁZYIG CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

HAJNALNÉ SZVETELSZKY ZSUZSANNA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS VÁSÁROLJ SZABADON! /A SZABAD VÁSÁRLÓ MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

HARANGI SZABOLCS

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÁRPÁT-MEDENCE TŰZHÁNYÓI CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

KAMPIS GYÖRGY

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ AKTÍV TERMÉSZET CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

KARDOS JÓZSEF

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ISKOLA A POLITIKA VIHARÁBAN (A MAGYAR OKTATÁSPOLITIKA 1945-1993 KÖZÖTT) CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

KATONA JÚLIA MAGDOLNA

GÖD

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÉPÍTÉSZETI TÁRGYAK TANÍTÁSA A MINTARAJZTANODÁBAN SCHULEK FRIGYES ÉS HAVRANEK FERENC IRÁNYÍTÁSA ALATT (1871-1919)CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

KÁNTOR ZOLTÁN

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS NEMZET ÉS INTÉZMÉNYESÍTÉS – A NEMZET KÉRDÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ÁLLAM ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAROK VISZONYÁBAN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

KOVÁCS GÁBOR ZOLTÁN

HATVAN

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GÉP ÉS KRITIKUSAI A MODERN KULTÚRKRITIKA TECHNOLÓGIAKÉPE CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

KRIZMANITS JÓZSEF GÁBOR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÖZEL-KELETI POLITIKAI ÉS KORMÁNYZATI RENDSZEREK A TÉRSÉG TÖRTÉNETÉRE HATÁST GYAKORLÓ POLITIKAI FOLYAMATOK CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

LAKNER LAJOS

DEBRECEN

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A CSOKONAI KULTUSZÁRÓL SZÓLÓ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

LÁNG BENEDEK ISTVÁN

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TANULT MÁGIA A KÖZÉPKORBAN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

M. TÓTH ÉVA

BUDAPEST

ANIMÁCIÓS MOZGÓKÉPMŰVÉSZET A HUSZADIK SZÁZADI ÉS KORTÁRS VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KÖRÉBEN MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

MAJOROS ISTVÁN

FÓT

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ESZMÉK BARIKÁDJAI – BARIKÁDOK ESZMÉI. FEJEZETEK A 19. SZÁZADI POLITIKAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

MIHÁLYI GÁBOR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZELLEM SZABADSÁGHARCA CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

NÓGRÁDI CSILLA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÁLMOK JELENTŐSÉGE AZ ÖNISMERETBEN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

OROSZ MAGDOLNA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS PROGRESSZÍV EGYETEMES POÉZIS. A NÉMET ROMANTIKA ESZTÉTIKAI NÉZETEI ÉS ELBESZÉLÉSIRODALMA CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

OZSVÁTH GÁBOR DÁNIEL

SZEGED

ALKOTÓI TÁMOGATÁS HAGYOMÁNYOS MALMOK ÉS TERMÉSZETI ENERGIÁK A KÁRPÁT-MEDENCE DÉLKELETI RÉSZÉN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

PAP ÁGNES

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VÉSZKORSZAK NYOMAI AZ EMBERI EMLÉKEZETBEN CÍMŰ PROGRAM KERETÉBEN A HOLOCAUSTHOZ KÖTÖDŐ ORAL HISTORY DOKUMENTUMGYŰJTÉS ÉS ELEMZÉS

1.000.000 Ft

PÁSZT PATRÍCIA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAI LENGYEL DRÁMAIRODALOM (1990-2005) CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

PÉTERFI ANDRÁS

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS PÉTERFI ANDRÁS: A VIETNÁMI HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

RÉGI TAMÁS

PAKS

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYAR AFRIKA-KUTATÁS (KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG) CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

RÉVÉSZ BÉLA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NEMZETI HÍRADÓ CÍMŰ 1957-58-BAN MEGJELENT SZAMIZDAT LAP DOKUMENTUMAINAK FELTÁRÁSÁRA,FELDOLGOZÁSÁRA ÉS MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

RIEZING NORBERT

KÖRNYE

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÁLTAL-ÉR VÍZGYŰJTŐ TERMÉSZETI ÉRTÉKEI CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

SAS PÉTER

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS KELEMEN LAJOS ÉS AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOSSÁG CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

SEBESTYÉN ÉVA MÁRIA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS KALAND ÉS KUTATÁS. MAGYAR LÁSZLÓ ÉLETRAJZA CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

SIMÁNDI IRÉN

ÓCSA

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ 1945 UTÁN LÉTREJÖTT IFJÚSÁGI SZERVEZETEK, ÉS AZ EGYSÉGES PARASZTIFJÚSÁG ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, AZ EPOSZ TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

SZENTESI ISTVÁN

SZEGED

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÉRZŐ-GONDOLKODÓ BIOSZÁMÍTÓGÉPEK FELÉ? (A SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY LEGNAGYOBB FORRADALMÁNAK KÜSZÖBÉN) CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

SZÉKELY KINGA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZÉT KÉPEZŐ BARADLA-BARLANG MEGISMERÉSÉNEK, KUTATÁSÁNAK ÉS TURIZMUSÁNAK TÖRTÉNETE A XX. SZ VÉGÉIG CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

SZÖŐR ANNA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK HATÁRTERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSE IRODALMI ÉS TÖRTÉNELMI PÉLDÁK ALAPJÁN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

SZŐKÉNÉ DR. VAJDA MÁRIA

DEBRECEN

ALKOTÓI TÁMOGATÁS SOÓS IMRE – EGY SZÍNÉSZ ÜSTÖKÖS AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS KORÁBAN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

VARGA ANDRÁS

SZEGED

ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZEGEDI KALAUZ SZEGED TOPOGRÁFIAI ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ENCIKLÓPÉDIÁJA CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

VERES EMESE GYÖNGYVÉR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS MIKOR OLÁHORSZÁG HÁBORÚT IZENE… CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

VIKÁR ANDRÁS

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS PSZICHODRÁMA – A KOMOLY JÁTÉK CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

KÖNYVEK ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

A SZERBIAI GYŰJTŐK EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A DÉLVIDÉKI MAGYAR ÍRÓK POSZTERE CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE. 160 VAJDASÁGI ÍRÓ ÉS KÖLTŐ FÉNYKÉPÉVEL

400.000 Ft

A SZERBIAI GYŰJTŐK EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

AZ OLVASÁS ÖRÖME. DÉLVIDÉKI IRODALMI TÁBOROK 25 ÉVE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

BUDAPEST

SOMLAI GYÖRGY: A KÁLACSAKRA TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉRTÉKEIÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

SÁTORALJAÚJHELY

ABAÚJ ÉS ZEMPLÉN TÁJAINAK MAKROSZKOPIKUS RÁKJAI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉSRE

360.000 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

BERECZKY JÁNOS:MIKSZÁTH KÁLMÁN ÉS A GYERMEKJÁTÉKOK VILÁGA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

ALAPFY GRAFIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

VÁMOS MAGDA:FÉLÉVSZÁZAD DIVATJA MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

2.400.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

GABNAI KATALIN:MINTÁZD MEG LEVEGŐBŐL CÍMMEL ÖSSZEÁLLÍTOTT SZÍNHÁZI TÁRGYÚ ÍRÁSAI MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A FÁBRI ANNA ÉS VÁRKONYI GÁBOR ÁLTAL SZERKESZTETT NŐK VILÁGA CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

KLAUS WAGENBACH:KAFKA PRÁGÁJA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

HANS BELTINS: A MŰVÉSZETTÖRTÉNET VÉGE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

TENGELYI LÁSZLÓ:TAPASZTALAT ÉS KIFEJEZÉS CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

AVICENNA KÖZEL-KELET KUTATÁSOK KÖZALAPÍTVÁNY

PILISCSABA

IRÁNI FÖLD-PERZSA KULTÚRA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.700.000 Ft

AVICENNA KÖZEL-KELET KUTATÁSOK KÖZALAPÍTVÁNY

PILISCSABA

AZ ISZLÁMA MA.ELŐADÁSOK A SZÉLSŐSÉGES ÉS A MÉRSÉKELT ISZLÁMRÓL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM KRONOLÓGIÁJA INTERNETEN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TEMATIKUS INTERNETES MINIOLDALAK II.TARTALOMFEJLESZTÉSÉRE, AZ 1956-OS FORRADALOM A VILÁGSAJTÓBAN CÍMMEL

1.000.000 Ft

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TEMATIKUS INTERNETES MINIOLDALAK I. TARTALOMFEJLESZTÉSÉRE, FEGYVERES FELKELŐK BUDAPESTEN CÍMMEL

600.000 Ft

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TEMATIKUS INTERNETES MINIOLDALAK III. TARTALOMFEJLESZTÉSÉRE, IRODALOM A FORRADALOMBAN CÍMMEL

600.000 Ft

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TEMATIKUS INTERNETES MINOLDALAK IV. TARTALOMFEJLESZTÉSÉRE, AZ ELSŐ ÁLLOMÁS – MENEKÜLTEK AUSZTRIÁBAN 1956-57 CÍMMEL

1.000.000 Ft

BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

SZEKSZÁRD

AZ I.VÁSÁROK VILÁGA CÍMŰ KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK KIADVÁNYBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

ZIRC

A BAKONY-HEGYSÉG GOMBÁI CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

HILLERNÉ FARKAS JULIANNA: ÉRTÉKAZONOSSÁG ÉS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉG CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZAKÁCS BÉLA ZSOLT:A MAGYAR ANJOU LEGENDÁRIUM KÉPI RENDSZERE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

EGYIPTOMI HIMNUSZOK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

BÁBA ÉS TÁRSAI NYOMDAIPARI KFT.

SZEGED

BIOÉPÍTÉSZET 2004-2005.CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MÚZEUMI SZERVEZETE

KECSKEMÉT

SZÉKELYVARSÁG NÉPÉNEK VALLÁSI HAGYOMÁNYAI CÍMŰ NÉPRAJZI KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

BEKLEN A NAGYKUNSÁGI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY

TÚRKEVE

SZŰCS SÁNDOR PUSZTAI KRÓNIKA CÍMŰ KIADVÁNYÁNAK ÚJRAKIADÁSÁRA

300.000 Ft

BEKLEN A NAGYKUNSÁGI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY

TÚRKEVE

SZŰCS SÁNDOR ALFÖLDI UTAKON CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

700.000 Ft

BENCÉS KIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

PANNONHALMA

ANDREA GRILLO:A 20.SZÁZADI LITURGIA SZÜLETÉSE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

BODÓ-BÁN BT.

SÓSKÚT

ERDÉLYI HAGYOMÁNYŐRZŐK TÁNCAI SOROZATBAN, A GYIMES ÉS FELCSÍK CÍMŰ DVD KIADÁSÁRA

400.000 Ft

BROZSEK IMRE

BUDAPEST

KELEMEN JÁNOS: FEJEZETEK AZ OLASZ FILOZÓFIA TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

CANTICUM KERESKEDELMI, KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

KARL HEINZ WÖRNER: A ZENE TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

2.000.000 Ft

CARTOFIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

TÖRÖK ENIKŐ: MIKOVINY SÁMUEL (1700-1750) TEVÉKENYSÉGE ÉS MŰVEI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

ÉLES CSABA: EMBER ÉS ESZTÉTIKUM (A BEFOGADÁS ÚTJAI ÉS SZINTJEI) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

FAJCSÁK GYÖRGYI: KELETI MŰVÉSZETI LEXIKON CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

IGAZ RITA: A MAGYAR BAROKK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA A CORVINA STÍLUSOK-KORSZAKOK SOROZATÁBAN

600.000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SISA JÓZSEF: A MAGYAR KLASSZICIZMUS CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA A CORVINA STÍLUSOK-KORSZAKOK SOROZATBAN

800.000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

USZÁMA IBN MUNQIDZ: INTÉSEK KÖNYVE. EGY SZÍRIAI EMÍR AZ ELSŐ KERESZTESHADJÁRAT IDEJÉN CÍMŰ XII. SZÁZADI KLASSZIKUS FORRÁSMUNKA ELSŐ MAGYAR KIADÁSÁRA

600.000 Ft

CSOKONAI KIADÓ KFT.

DEBRECEN

BICZÓ GÁBOR: ASSZIMILÁCIÓ, MIGRÁCIÓ, ETNICITÁS – VÁLOGATOTT ELŐADÁSOK CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

600.000 Ft

DEVOTIO HUNGARORUM ALAPÍTVÁNY

SZEGED

KÉP, KÉPMÁS, KULTUSZ CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

300.000 Ft

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SÜMEGI GYÖRGY: NAPLÓK, INTERJÚK 1956-RÓL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

LÁTSZANAK, MERT JÁTSZHATÓK – SHAKESPEARE A SZÍNPAD TÜKRÉBEN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

VOIGT VILMOS: MESESZÓ, TANULMÁNYOK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

JOGI KULTÚRA PROCESSZUSOK, RITUÁLÉK ÉS SZIMBÓLUMOK MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ

SZÉKELYUDVARHELY

RÁDULY JÁNOS: AZ ISZTAMBULI SZÉKELY (MAGYAR) ROVÁSEMLÉK (TANULMÁNY) CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETE CÍMŰ TÖBBSZERZŐS TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

1.400.000 Ft

EURÓPAI NEMZETKÖZI KOOPERÁCIÓS KULTURÁLIS-TUDOMÁNYOS INTÉZET

IASI

FÜLÖP MIHÁLY:A BEFEJEZETLEN BÉKE CÍMŰ KÖNYVÉNEK ROMÁN NYELVŰ KIADÁSÁRA

700.000 Ft

EX LIBRIS KFT.

BUDAPEST

LEBOVITS IMRE: ZSIDÓTÖRVÉNYEK – ZSIDÓMENTŐK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

DR. DEL MEDICO IMRE: ÉLETEM (EGY MAI POLGÁR EMLÉKEI) CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

244.000 Ft

FIRMA KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

BUDAPEST

ÖT ÉVTIZED – KÉZMŰVES DINASZTIÁK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

BUDAPEST

PERCZEL ANNA: A RÉGI PESTI ZSIDÓNEGYED CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE A VÁROS ARCAI SOROZATBAN

2.000.000 Ft

FRANCISC-ATTILA BALÁZS

BRATISLAVA

H. MÉSZÁROS ERZSÉBET: TERMESZTHETŐ GYÓGYNÖVÉNYEK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

FRANCISC-ATTILA BALÁZS

BRATISLAVA

FELVIDÉKI NÉPVISELETEK BABÁKON CÍMŰ CD KIADÁSÁRA

200.000 Ft

GABRIELE SCHAFER VERLAG

HERNE

FONT MÁRTA: KERESZTÉNY NAGYHATALMAK VONZÁSÁBAN CÍMŰ KÖNYV NÉMET NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

GENERAL PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

A KORONÁS FEJEDELEM. BOCSKAI ISTVÁN ÉS KORA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

750.000 Ft

GENERAL PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

A MOLDVAI CSÁNGÓ MAGYAROK ÁLLATTARTÁSA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

750.000 Ft

GOND-CURA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MIHAIL BAHTYIN : A TETT FILOZÓFIÁJA – A SZÓ A REGÉNYBEN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

GOND-CURA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

HANNAH ARENDT: A SZELLEM ÉLETE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

650.000 Ft

GOND-CURA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

FEHÉR FERENC: POLITIKAI FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

Z. KARVALICS LÁSZLÓ: AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KORAI MAGYAR IRODALMA CÍMŰ GYŰJTEMÉNYES KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

STEVEN RUNCIMAN: A BIZÁNCI TEOKRÁCIA + A BIZÁNCI STÍLUS ÉS VILÁGKÉP CÍMŰ ANGOL NYELVŰ KÖTETEINEK FORDÍTÁSA ÉS KIADÁSA

500.000 Ft

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

RÉTI BALÁZS: A BRIT HADITENGERÉSZET ÉS A MEDITERRÁNEUM A KORABELI MAGYAR FORRÁSOK TÜKRÉBEN (1935-1939) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

THOMAS HYLLAND ERIKSEN: BEVEZETÉS A SZOCIÁL- ÉS KULTÚRÁLIS ANTROPOLÓGIÁBA CÍMŰ ANGOL NYELVŰ KÖTET MAGYAR FORDÍTÁSÁRA ÉS KIADÁSÁRA

700.000 Ft

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

GÖDÖLLŐ

ANTONI JUDIT: TAPA A FAKÉREG MŰVÉSZETE ÓCEÁNIÁBAN CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS KIADÁSÁRA

500.000 Ft

GÖNCÖL KIADÓ KFT.

BUDAPEST

HAJDÓK JUDIT: AZ ORGONA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

HELIKON KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY: A CIGÁNYSÁG RÖVID TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

1.000.000 Ft

HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

HEGYI KLÁRA: A TÖRÖK HÓDOLTSÁG VÁRAI ÉS VÁRKATONASÁGA (16-17. SZÁZAD) CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

2.000.000 Ft

HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KOVÁCS ISTVÁN: A MAGYAR 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC LENGYEL RÉSZTVEVŐINEK LEXIKONA CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

900.000 Ft

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

JANKÓ ANNAMÁRIA: MAGYARORSZÁG KATONAI FELMÉRÉSEI CÍMŰ SZAKKÖNYV ÉS CD KIADÁSÁRA

600.000 Ft

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

KUBINYI ANDRÁS: A MÁTYÁS- ÉS A JAGELLÓ-KOR HADTÖRTÉNETE (ÖSSZEGYŰJTÖTT TANULMÁNYOK) CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

HERMANN RÓBERT: KOSSUTH HADSEREGE – KOSSUTH TÁBORNOKAI – KOSSUTH FŐVEZÉREI CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

MÉSZÁROS KÁLMÁN: II. RÁKÓCZI FERENC TÁBORNOKAI ÉS BRIGADÉROSAI.A KURUC KATONAI FELSŐ VEZETÉS LÉTREJÖTTE ÉS HIERARCHIÁJA 1703-1711 CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

DARVAY NAGY ADRIENNE: A KOR FOGLALATJAI CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

JUHÁSZ ZSUZSANNA: OLASZ KULTURÁLIS SZÓTÁR CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

BUDAPEST

A HOPP FERENC KELET-ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MAKI-E XIX. SZÁZADI JAPÁN LAKKMŰVÉSZET CÍMŰ KIÁLLÍTÁS CD-JÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

JÁSZ MÚZEUMÉRT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

JÁSZBERÉNY

JÁSZOK ÉS KUNOK A MAGYAROK KÖZÖTT CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

JEL EGYHÁZI KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

R.E. GUILEY: AZ ANGYALOK ENCIKLOPÉDIÁJA CÍMŰ KÖNYVÉNEK MAGYARRA FORDÍTÁSÁRA ES MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

JEL EGYHÁZI KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

ROLAND FRÖHLICH: KIS EGYHÁZTÖRTÉNET ÉVSZÁMOKBAN CÍMŰ KÖNYVÉNEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

280.000 Ft

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

BUDAPEST

CSABAI MÁRTA: TÜNETVÁNDORLÁSOK, A HISZTÉRIÁTÓL A KRÓNIKUS FÁRADTSÁG SZINDRÓMÁIG CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

BUDAPEST

GÁBOR GYÖRGY ÉS MUNKATÁRSAI: AZ EGYHÁZPOLITIKA HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TÜKÖRKÉPE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

BUDAPEST

GILBERTUS CRISPINUS: EGY ZSIDÓ ÉS EGY KERESZTÉNY DISPUTÁJA A KERESZTÉNY HITRŐL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA DÉR KATI FORDÍTÁSÁBAN

500.000 Ft

JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET

BUDAPEST

VADERNA GÁBOR: AMIHEZ MINDENKI ÉRT… CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

GILLYÉN NÁNDOR ÉS IMRE LAJOS ERDÉLY NÉPI ÉPÍTÉSZETE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

KOVÁCS ÁKOS: KITALÁLT HAGYOMÁNY CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

JÉKELY GÁSPÁR: MESTER, ÉBREN VAGY? CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KATORDÓR-CSIMOTA KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

MARIANNE PONCELET: A CSODAFA CÍMŰ KÖNYV ÉS CD MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG

SÁTORALJAÚJHELY

SZÉPHALOM 16. CÍMMEL A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2006. MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT.

BUDAPEST

JOHN SALLIS: A KŐ CÍMŰ KULTÚRTÖRTÉNETI KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT.

BUDAPEST

JELES ANDRÁS: TEREMTÉS, LIDÉRCNYOMÁS CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT.

BUDAPEST

KESERŰ KATALIN: A SZÁZADFORDULÓ CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

350.000 Ft

KIRÁLY ISTVÁN SZABOLCS

KAPOSVÁR

DR. KIRÁLY ISTVÁN SZABOLCS: MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZETEK SOMOGYBAN (1948-1989) CÍMŰ MONOGRÁFIA KIADÁSÁRA

213.000 Ft

KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI ÉS REKLÁM KFT.

BUDAPEST

RÉVAY MÓR JÁNOS: ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK – EGY MAGYAR KÖNYVKIADÓ EMLÉKIRATAI (1920) CÍMŰ KÖTET REPRINT MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

KORNÉTÁS KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

A TÁTRA FELTÁRÓ BUCHHOLTZ-CSALÁD CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZÁNTÓ F. ISTVÁN: HAGYOMÁNY ÉS (ÖN)ÉRTELMEZÉS CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

A NŐ ÉS HIVATÁSA II. SZEMELVÉNYEK A MAGYARORSZÁGI NŐKÉRDÉS TÖTÉNETÉBŐL, 1866-1895 CÍMŰ SZÖVEGGYŰJTEMÉNY MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

SÁRKÖZI MÁTYÁS: A KIRÁLY UTCÁN VÉGESTELEN VÉGIG CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

MOHÁS LÍVIA: NOTESZLAPOK (ESSZÉK, TANULMÁNYOK) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

BÁNYAI ÉVA: SIKERTÖRTÉNET KUDARCOKKAL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

203.000 Ft

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

KESZEG ANNA: PÁRIZS-REKONSTRUKCIÓK KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

A MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETE (1865-1940) KÉPEKBEN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

1.200.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

ESTÓK JÁNOS–SZERENCSÉS KÁROLY: NŐK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

1.000.000 Ft

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

HORN ILDIKÓ: A BÁTHORY ISTVÁN ÉS JAGELLÓ ANNA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

HABOS LÁSZLÓ: ACÉL AJTÓK MÖGÖTT CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

PÉTER KATALIN: HÁZASSÁG A RÉGI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁMOSMIKOLA

HAJZÉ FELŐ GYÜN EGY BURÓ..CÍMMEL A 750 ESZTENDŐS PERŐCSÉNYBEN RENDEZETT TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

RAGÁLY

SZÉNÉGETŐNÉ KUNRÁTH ÁGNES: RAGÁLY KÖZSÉG TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET

BUDAPEST

MARTON JÁNOS: A MAGYAR TAROKK KÉZIKÖNYVE (EGY KÉTSZÁZ ÉVES HUNGARIKUM) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

KELEMEN LAJOS: MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

BERZENCZEY LÁSZLÓ: SZENTPÉTERVÁRRÓL BOMBAYBA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

450.000 Ft

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

ARANYOSSZÉK A VÁLTOZÓ IDŐBEN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

LUGOSI GYŐZŐ: GAZDASÁG, TÁRSADALOM, ÁLLAM CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

KENDE ANNA: PSZICHOLÓGIA ÉS FEMINIZMUS CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

RÁNKI SÁRA: FOGVATARTOTT GONDOLATOK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

ROMSICS GERGELY: A HAZAI POLITIKAI STRUKTÚRÁK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

LAVIK 92 GRAFIKAI, KÖNYVKIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

BARSI SZABÓ GERGELY: A KESZTÖLCI KÖZTÁRSASÁG LEGENDÁJA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

ÁCS IRÉN–HORGAS JUDIT FALTÓL FALIG CÍMŰ KULTÚRTÖRTÉNETI KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

LILIUM AURUM KFT.

DUNASZERDAHELY

LISZKA JÓZSEF: BEVEZETÉS A NÉPRAJZBA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

LILIUM AURUM KFT.

DUNASZERDAHELY

GÁGYOR JÓZSEF: ÉDES KINCSEM, KIS VIRÁGOM CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

LILIUM AURUM KFT.

DUNASZERDAHELY

CSORBA CSABA: FELVIDÉKI VÁRAK HISTÓRIÁJA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

LOGOS KIADÓ BT.

BUDAPEST

DR. STALLER TAMÁS: A ZSIDÓ FILOZÓFIA TÖRTÉNETI VÁZLATA CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

800.000 Ft

LOISIR KÖNYVKIADÓ KFT

BUDAPEST

ROSTA ANDREA: A DEVIÁNS VISELKEDÉS SZOCIOLÓGIÁJA CÍMŰ TANKÖNYV ÉS SZAKKÖNYV KIADÁSÁRA

800.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

POMOGÁTS BÉLA:IRODALOM A KORFORDULÓN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

TAKÁCS PÉTER: BÁNFFY MIKLÓS ÉLETE ÉS KORA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

TÓTH PÁL PÉTER: A MAGYARORSZÁGI BEVÁNDORLÁS OKAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MAGISZTER TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TŐKEI FERENC: SINOLÓGIAI MŰHELY CÍMŰ MŰVÉNEK ÁTDOLGOZOTT KIADÁSÁRA

1.200.000 Ft

MAGISZTER TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TŐKEI FERENC TÁRSADALOM- ÉS KULTÚRAELMÉLETI TANULMÁNYAINAK KIADÁSÁRA

1.200.000 Ft

MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

PAUL DE MAN: AZ OLVASÁS ALLEGÓRIÁI CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET

MISKOLC

H. HELTING:EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHISCHE CÍMŰ KÖTET FORDÍTÁSÁRA ÉS MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

SZEGED

AZ ÉRZELMEK FILOZÓFIÁJA CÍMŰ KÖTET FORDÍTÁSÁRA ÉS MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

SZEGED

J.P.SARTRE: A LÉT ÉS A SEMMI CÍMŰ KÖTET FORDÍTÁSÁRA ÉS MEGJELENTETÉSÉRE

1.300.000 Ft

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

SZEGED

A HERMÉSZ CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG

BUDAPEST

DR. EPERJESSY ERNŐ: A TANULMÁNYOK A MAGYARORSZÁGI BOLGÁR, GÖRÖG, LENGYEL, ÖRMÉNY, RUSZIN NEMZETISÉGEK NÉPRAJZÁBÓL 6. CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG

BUDAPEST

DR. BÓDI ZSUZSA: CIGÁNY NÉPRAJZI TANULMÁNYOK 14. CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 28. SZÁMÁNAK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

BÓDI ZOLTÁN-VESZELSZKI ÁGNES: EMOTIKONSZÓTÁR. ÉRZELEMKIFEJEZÉS AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓBAN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE*

600.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE

BUDAPEST

SCHMIDT ÉVA: NYELV, NYELVJÁRÁS, ÍRÁSBELISÉG, IRODALOM MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

BUDAPEST

SZABÓ MÁRTON: A POLITIKAI IDEGEN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

BUDAPEST

BALOGH ISTVÁN: IGAZSÁGOSSÁG ÉS POLITIKA CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

450.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT

BUDAPEST

VITÁNYI IVÁN: HOLTPONTON.KULTÚRA, ÉLETMÓD, TÁRSADALOM CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE

BUDAPEST

MAGYAR TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA I. (A KEZDETEKTŐL 1526-IG) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE

BUDAPEST

VARGA J. JÁNOS: MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA, 1682-1684 CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

650.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE

BUDAPEST

FRISNYÁK ZSUZSA: KÖZLEKEDÉS,POLITIKA,1945-TŐL NAPJAINKIG CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MARTIN OPITZ KIADÓ BT.

BUDAPEST

DOMINKOVITS PÉTER: EGY NEMZETEK LÉVÉN… HÁBORÚ KÖZELRŐL – ADATOK BOCSKAI ISTVÁN 1605. ÉVI DUNÁNTÚLI HADJÁRATÁHOZ CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

MENTOR KIADÓ KFT.

MAROSVÁSÁRHELY

AZ ERDÉLYI TESTAMENTUMOK SOROZAT III. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA ERDÉLYI NEMESEK VÉGRENDELETEI, 17. SZÁZAD CÍMMEL

500.000 Ft

MENTOR KIADÓ KFT.

MAROSVÁSÁRHELY

TÓFALVI ZOLTÁN: ERDÉLYI MÁRTÍROK – 1956 CÍMŰ KÉTKÖTETES TANULMÁNY- ÉS DOKUMENTUMKÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

800.000 Ft

MÉRY RATIO KIADÓ

SAMORIN-SOMORJA

TÖKÖLI GÁBOR-BASICS BEATRIX-BARCZI GYULA: VITA FUMUS – AZ ÉLET FÜST CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

800.000 Ft

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

BENDA KÁLMÁN: BOCSKAI ISTVÁN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

PÉCHY BLANKA: BESZÉLNI NEHÉZ! CÍMŰ KÖNYV EGYSZERI ÚJRAKIADÁSÁRA

700.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

HELLER ÁGNES: IMHOL VAGYOK – A TEREMTÉS KÖNYVÉNEK FILOZÓFIAI INTERPRETÁCIÓI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

EGY KICSIT MÁS MAGYAR ZSIDÓ TÖRTÉNELEM CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

DAVID FLUSSER: JUDAIZMUS A MÁSODIK TEMPLOM IDŐSZAKÁBAN. KUMRÁN ÉS APOKALIPTICIZMUS CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

MŰCSARNOK

BUDAPEST

MŰVÉSZETI/TEORETIKUS ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYSOROZAT KÖTETEI MEGJELENTETÉSÉRE

1.400.000 Ft

NAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SEPSISZÉKI NAGY BALÁZS: SZÉKELYFÖLD FALVAI A XX. SZÁZAD VÉGÉN IV. MAROSSZÉK,ARANYOSSZÉK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

1.000.000 Ft

NAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

TÓTH IMRE: PALÓC SZÓTÁR CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

700.000 Ft

NAPKÚT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

TAMÁS ILDIKÓ: TŰZÖN ÁT, JÉGEN ÁT CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ RT.

BUDAPEST

DR. GECSE GÉZA: BIZÁNCTÓL BIZÁNCIG.EPIZÓDOK AZ OROSZ BIRODALMI GONDOLAT TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

700.000 Ft

NÉPRAJZI MÚZEUM

BUDAPEST

A HAGYOMÁNY ÉS EREDETISÉG CÍMŰ TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

NÉPRAJZI MÚZEUM

BUDAPEST

KÉPGYÁRTÓ DINASZTIA SZÉKELYUDVARHELYEN. A KOVÁTS NAPFÉNYMŰTEREM SZÁZ ÉVE CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

NÉPRAJZI MÚZEUM

BUDAPEST

KORTÁRS MŰANYAG TÁRGYKULTÚRA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

NORDEX KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

A TUDÁSTÓL AZ ÉRZÉSIG – BEVEZETÉS AZ AGYKUTATÁSBA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE A TUDOMÁNYOK KISKÖNYVTÁRA SOROZATBAN

300.000 Ft

NORDEX KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

SCHRÖDINGER MACSKÁJA – BEVEZETÉS A KVANTUMFIZIKÁBA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA A TUDOMÁNYOK KISKÖNYVTÁRA SOROZATBAN

300.000 Ft

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.

BUDAPEST

KÁDÁR PÁL: EGY POLGÁR A VÉSZKORSZAKBAN MUNKACÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

DR. BENCZE GÉZA: A VÁCI ÚT, A MAGYAR GÉPIPAR FŐUTCÁJA CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

1.000.000 Ft

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

BUDAPEST

BARTÓK A SZÍNPADON CÍMMEL BARTÓK BÉLA SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉS OLÁH GUSZTÁV HALÁLÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL REPREZENTATÍV ALBUM KIADÁSÁRA

1.500.000 Ft

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

BUDAPEST

DIOMEDE CARAFA: DE INSTITUTIONE VIVENDI. MEMORIALE A LA SERENISSIMA REGINA DE UNGHERIA, BEATRICE D ARAGONA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

BUDAPEST

LENGYEL GYÖRGY: MESTEREIM, BARÁTAIM CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SZABÓ JÁNOS: MOHÁCS CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

BENDA GYULA: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

P. P. APRISKO: AZ OROSZ FILOZÓFIA TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

800.000 Ft

PALLAS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT.

CSÍKSZEREDA

EGYED ÁKOS: A SZÉKELYEK RÖVID TÖRTÉNETE A MEGTELEPEDÉSTŐL 1948-IG CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

393.000 Ft

PANNONICA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

ANDOR LÁSZLÓ: VILÁGGAZDASÁG 21. SZÁZADI ENCIKLOPÉDIA MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

PANNONICA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A KÁDÁR-RENDSZER CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE A MODERN MAGYAR POLITIKAI RENDSZEREK SOROZATBAN

800.000 Ft

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

BUDAPEST

LESZNAI ANNA PUBLIKÁLATLAN MESÉINEK, ILLUSZTRÁCIÓINAK KIADÁSÁRA

650.000 Ft

PÉTERPÁL KIADÓ EGYÉNI CÉG

VESZPRÉM

LÖWEY LILLA: ERDÉLY – SZÉKELYFÖLD – SZOVÁTA ÉS VIDÉKE CÍMŰ FOTÓALBUM MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

POLITIKAI FILOZÓFIA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PILISMARÓT

A 2005-ÖS TOCQUEVILLE KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK MEGJELENTETÉSÉRE SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG CÍMMEL

600.000 Ft

POMPEJI ALAPÍTVÁNY

SZEGED

A RETORIKA ÉS NARRÁCIÓ CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

450.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

DANON-BOILEAU: A GYERMEK, AKI NEM BESZÉLT CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

PRO DIE KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

DR. HEVESI ATTILA: A KARSZTVILÁG CSODÁI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

PRO DIE KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

BÁNKI M. CSABA: A TUDÓS MAJOM CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

PRO DOMINE SZOLGÁLTATÓ BT.

JÁSZBERÉNY

GYÖNGYÖS 1956. CÍMŰ DVD MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

PRO PANNONIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

HARSÁNYI IVÁN: SPANYOL DILEMMÁK – SPANYOL MEGOLDÁSOK A 19-20. SZÁZAD ÚTVESZTŐIBEN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

550.000 Ft

PRO PANNONIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

VONYÓ TAMÁS: MODELL DEUTSCHLAND. A NYUGATNÉMET GAZDASÁG HOSSZÚ TÁVÚ FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

450.000 Ft

RÁCIÓ KIADÓI, IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

LUKÁCS LÁSZLÓ: CSOKONAI A NÉPHAGYOMÁNYBAN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

RÁDAY KÖNYVESHÁZ SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

NEMZETI ELLENÁLLÁS ACÉLSZERVEZETE CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

RÁDAY KÖNYVESHÁZ SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SZABADSÁG TÉR 17. – A KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓ TÜNDÖKLÉSE… 50 ÉVES A MAGYAR TELEVÍZIÓZÁS CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

VOLT EGYSZER EGY 20. SZÁZAD CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

900.000 Ft

SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY

SZOMBATHELY

CZIRÓK ZOLTÁN: A SZOMBATHELYI REPÜLÉS KEZDETEI (1911-1921) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

SÁROSPATAKI NÉPFŐISKOLAI EGYESÜLET

SÁROSPATAK

SZENTIRMAI LÁSZLÓ: BÁRON LÁSZLÓ PORTRÉKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

SPRINTER KIADÓI CSOPORT REKLÁMÜGYNÖKSÉG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ÖVEGES JÓZSEF: AZ ÉLŐ FIZIKA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

SPRINTER KIADÓI CSOPORT REKLÁMÜGYNÖKSÉG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ÖVEGES JÓZSEF: KISÉRLETEZZÜNK ÉS GONDOLKODJUNK CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A BESZÉLŐ CD-ROM (1981-2004) MEGJELENTETÉSÉRE

1.500.000 Ft

STIEFEL EUROCART TÉRKÉPKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

A VILÁGŰR ATLASZA CÍMŰ IFJÚSÁGI ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

STIEFEL EUROCART TÉRKÉPKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

FÖLDÖNJÁRÓ CÍMŰ MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

ALBERT FRUZSINA ÉS DÁVID BEÁTA: EMBERT BARÁTJÁRÓL. A BARÁTSÁG SZOCIOLÓGIÁJA CÍMŰ MONOGRÁFIA KIADÁSÁRA A SZÁZADVÉG KIADÓ GONDOZÁSÁBAN

800.000 Ft

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KUKORELLI ISTVÁN: TRADÍCÍÓ ÉS MODERNIZÁCIÓ A MAGYAR ALKOTMÁNYJOGBAN CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA A SZÁZADVÉG KIADÓ GONDOZÁSÁBAN

600.000 Ft

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

ADATOK EGY ÉSZAK-BÁNSÁGI FALU NÉPI MŰVELTSÉGÉHEZ CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

SZÉKELY BEÁTA – VERSUS KIADÓ

BUDAPEST

LADÁNYI JÁNOS: A MEGSZÜNTETVE MEGŐRZÖTT GYOGYÓ CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MAGYAR IRODALMI REPERTÓRIUM 2006. DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS KÖZZÉTÉTELÉRE AZ INTERNETEN

600.000 Ft

TAS-11 KIADÁSI, OKTATÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

DR. HORVÁTH ILONA: TÖRTÉNELMI MELLÉKNEVEK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

TINTA KÖNYVKIADÓ ÉS KIADVÁNYSZERKESZTŐ BT.

BUDAPEST

BENKES ZSUZSA–PETŐFI S. JÁNOS: A VÍZJEL NEM TŰNIK EL OLYAN KÖNNYEN. VERSEK MEGKÖZELÍTÉSE KREATÍV GYAKORLATOKKAL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

TINTA KÖNYVKIADÓ ÉS KIADVÁNYSZERKESZTŐ BT.

BUDAPEST

KEMÉNY GÁBOR: NYELVI MOZAIK- VÁLOGATÁS NÉGY ÉVTIZED NYELVMŰVELŐ ÍRÁSAIBÓL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

450.000 Ft

TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE

BUDAPEST

JUST COFFEE (CSAK KÁVÉ) CÍMŰ, A FOGYASZTÓVÉDELMI VILÁGSZERVEZET (CI) OKTATÓ-DOKUMENTUMFILMJÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE DVD FORMÁTUMBAN

700.000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

JULIEN RIES: A HÍVŐ EMBER A MUZULMÁN, A ZSIDÓ ÉS A KERESZTÉNY VALLÁSBAN CÍMŰ MŰ MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

700.000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

N. BARLEY: AZ ÁRTATLAN ANTROPOLÓGUS CÍMŰ KÖNYV MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

400.000 Ft

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

RICHLY GÁBOR: TÖRTÉNELEMKÉP ÉS NEMZETI IDENTITÁS FINNORSZÁGBAN 1917-1944 CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

ÚJ HORIZONT FOLYÓIRAT ÉS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVÁNY

VESZPRÉM

MAGYAR TÚLÉLŐK VALLOMÁSA A SZOVJET KÉNYSZERMUNKATÁBOROKRÓL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KENDE PÉTER: 1956. ÉS A MAI MAGYARORSZÁG CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

SÁSKA GÉZA: A KÖZMŰVELTSÉG ÉS MAGÁNTUDÁS CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KIADÓI, NYOMDAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

KRISTIN THOMPSON–DAVID BORDWELL: FILMTÖRTÉNET CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

900.000 Ft

ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KIADÓI, NYOMDAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

PERNECZKY GÉZA: MŰVÉSZET AZ EZREDFORDULÓN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

350.000 Ft

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, DIÁKOTTHO

BUDAPEST

A FÖLD NEVŰ BOLYGÓ CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE BRAILLE KÖNYV FORMÁJÁBAN ÉS CD-N VAK DIÁKOK SZÁMÁRA

411.086 Ft

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, DIÁKOTTHO

BUDAPEST

1000 KÉRDÉS 1000 VÁLASZ CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE CD-N VAK DIÁKOK SZÁMÁRA

130.000 Ft

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, DIÁKOTTHO

BUDAPEST

A TERMÉSZET ABC-JE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE CD-N VAK DIÁKOK SZÁMÁRA

828.000 Ft

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, DIÁKOTTHO

BUDAPEST

366… SŐT TÖBB KÉRDÉS ÉS FELELET CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE CD-N VAK DIÁKOK SZÁMÁRA

170.000 Ft

VÉDEGYLET EGYESÜLET

PILISCSABA

NO NONSENSE GUIDE TO FAIR TRADE CÍMŰ KÖNYV ÉS TÁRSASJÁTÉK KIADÁSÁRA

1.200.000 Ft

VIGILIA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

BUDAPEST

GABRIEL MARCEL: A LÉT MISZTÉRIUMA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

HARGITTAI ISTVÁN: AZ ÖT VILÁGFORMÁLÓ MARSLAKÓ CÍMŰ MUNKÁJÁNAK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

STAAR GYULA: INTERJÚ FIZIKUSOKKAL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

ZALA MEGYEI MŰVELŐDÉSI ÉS PEDAGÓGIAI INTÉZET, SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ZALAEGERSZEG

SOÓS LAJOS ÉLETÚTJÁT BEMUTATÓ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

BUDAPEST

ÉKES ILDIKÓ: A REJTETT GAZDASÁG CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

EGYÉB – EGYEDI

EURÓPAI NŐGYÓGYÁSZATI RÁK AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ FOLYÓIRAT 2006. ÉVI 2 SZÁMÁNAK KIADÁSÁRA

1.500.000 Ft

KLIÓ ALAPÍTVÁNY

DEBRECEN

A KLIÓ TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2006. ÉVI 3 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.560.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE

BUDAPEST

SCHMIDT ÉVA NÉPRAJZKUTATÓ ÉS NYELVÉSZ OBI-UGOR ARCHÍVUMÁNAK (HAGYATÉKÁNAK) DIGITALIZÁLÁSÁRA

1.150.000 Ft

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

BUDAPEST

A SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 2006-OS SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

260.000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Utoljára frissítve: