TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL


Nemzeti Kulturális Alapprogram

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Döntés dátuma: 2005. 04. 29.

NÉV

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

MEGÍTÉLT ÖSSZEG

KÖNYVEK ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA

BUDAPEST

MARÓTI GYULA: MAGYAR KÓRUSÉLET A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA

BUDAPEST

GÖNCZ LÁSZLÓ: A MEGTÖRTÉNTEKRŐL NE BESZÉLJENEK…MURAVIDÉKI ÉLETKÉPEK A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBŐL CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ

BUDAPEST

KELETI TERMÉSZETI ETIKA- KÖRNYEZETI NEVELÉS, ÖKOTUDATOSSÁG CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ

BUDAPEST

KELETI SZEMLÉLET ÉS HAGYOMÁNY AZ ÉLETVEZETÉSBEN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

AGROINFORM KIADÓ ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

MIKLÓSSY ENDRE: INTÉZKEDŐ ÉS SZOLGÁLÓ KÖZIGAZGATÁS CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ RT.

BUDAPEST

PIKÓ BETTINA: LELKI EGÉSZSÉG A MODERN TÁRSADALOMBAN CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ RT.

BUDAPEST

SÁRKÖZY ERIKA-BAJOMI LÁZÁR PÉTER (SZERK.): MAGYAR MÉDIATÖRTÉNET 1979-2004 CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ANONYMUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

HORVÁTH GYÖRGYI: DIAGONÁLISAN-ÁT CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

ANTHROPOLIS ANTROPOLÓGIAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

BUDAPEST

RÉGI TAMÁS: AFRIKAI ODÜSSZEIA CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ANTOLÓGIA KIADÓ ÉS NYOMDA KFT.

LAKITELEK

DR. PORDÁNY LÁSZLÓ BÚROK, AFRIKÁNEREK CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

ANTOLÓGIA KIADÓ ÉS NYOMDA KFT.

LAKITELEK

DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ: AUSZTRIA MAGYAR EMLÉKEI CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

ARANY HEGY ALAPÍTVÁNY AZ EMBER HARMONIKUS FEJLŐDÉSÉÉRT

BUDAPEST

ISABELLE ROBINET: A TAOIZMUS TÖRTÉNETE- A KEZDETEKTŐL A XIV.SZÁZADIG CÍMŰ MŰVE MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

ARANYKÖNYV KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

KISS ENDRE-HUDRA ÁRPÁD: MÉDIA ÉS MEDIATIZÁCIÓ A GLOBALIZÁCIÓ KORSZAKÁBAN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

ARCHAEOLINGUA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG PREHISZTORIKUS EMLÉKEINEK ÉS GYŰJTEMÉNYEINEK BEMUTATÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

LANDAUER ATTILA TÁBOROK A PUSZTÁBAN-1950-1953 CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

RAVASZ LÁSZLÓ ÉS BIBÓ ISTVÁN: A LEHETETLENSÉG MEGKÍSÉRTÉSE CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

FRIEDRICH SCHILLER: TÖRTÉNELEM- ÉS MŰVÉSZETFILOZÓFIAI ÍRÁSOK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

ERNST CASSIRER: A FELVILÁGOSODÁS FILOZÓFIÁJA CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

AVICENNA KÖZEL-KELET KUTATÁSOK KÖZALAPÍTVÁNY

PILISCSABA

TELEGDI ZSIGMOND ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ 1956-OS INTÉZET 2005. ÉVI ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE: 1945- A MAGYAR DEMOKRÁCIA ERŐI ALCÍMMEL

300.000 Ft

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

STANDEISKY ÉVA: GÚZSBA KÖTVE – A KULTURÁLIS ELIT ÉS A HATALOM CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON III. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

BÁBA ÉS TÁRSAI NYOMDAIPARI KFT.

SZEGED

HIT ÉS TUDOMÁNY-TEOLÓGUSOK ÉS FIZIKUSOK PÁRBESZÉDE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

BENCÉS KIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

PANNONHALMA

A TIHANYI APÁTSÁG ALAPÍTÓLEVELE – ELSŐ MAGYAR NYELVEMLÉKÜNK-MAGYARÁZATOKKAL ELLÁTOTT FAKSZIMILE KIADÁSÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

BIHARI ZOLTÁN

BUDAPEST

PALKOVICS GYULA: FELVIDÉKI KALAUZ CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

BOOKS IN PRINT KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

PANKOVITS JÓZSEF: FEJEZETEK A MAGYAR-OLASZ POLITIKAI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KIADVÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

BOOKS IN PRINT KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

BÓDI ZOLTÁN-BALÁZS GÉZA: AZ INTERNETKORSZAK KOMMUNIKÁCIÓJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPEST

A FEJLETT ORSZÁGOK ANYAGÁRAMLÁSA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

BUDAPESTI HONISMERETI TÁRSASÁG

BUDAPEST

BUDAPESTI HELYTÖRTÉNETI EMLÉKKÖNYV 2004. KIADÁSÁRA

400.000 Ft

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BUDAPEST

A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN CÍMŰ MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI SOROZAT 3. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA *

700.000 Ft

CHARTA KFT.

SEPSISZENTGYÖRGY

ORBÁN BALÁZS: KIEGÉSZÍTÉSEK A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSÁHOZ (CSÍKSZÉK, MAROSSZÉK, ARANYOSSZÉK) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

COLDWELL KÖNYVEK KIADÓI ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

EUGEN KOGON: AZ SS ÁLLAM – A NÉMET KONCENTRÁCIÓS TÁBOROK SZISZTÉMÁJA MUNKACÍMŰ KÖNYVÉNEK FORDÍTÁSÁRA ÉS KIADÁSÁRA

500.000 Ft

CONCORD MEDIA RT.

ARAD

SARUSI MIHÁLY: SZALBEK – IRATOS DOKUMENTUMREGÉNY, FALUMONOGRÁFIA MEGJELENTETÉSÉRE

160.000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

HUSZÁR TIBOR: EGYMÁS TÜKRÉBEN – BESZÉLGETÉSEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR ÉRTELMISÉG MEGHATÁROZÓ ALAKJAIVAL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

ROSTOVÁNYI ZSOLT: A KETTÉSZAKADT KÖZEL-KELET – A PALESZTIN-IZRAELI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETE ÉS JELENE CÍMŰ KÖNYVE MEGJELENTÉTÉSÉRE

400.000 Ft

CSOKONAI KIADÓ KFT.

DEBRECEN

DRABANCZ M. RÓBERT-FÓNAI MIHÁLY: A MAGYAR KULTÚRPOLITIKA TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1990 KÖZÖTT CÍMŰ MUNKÁJÁNAK KIADÁSÁRA

600.000 Ft

CSOKONAI KIADÓ KFT.

DEBRECEN

DR. VAJDA MÁRIA: HOL A VILÁG KÖZEPE – PARASZTVALLOMÁSOK A SZERELEMRŐL CÍMŰ MUNKÁJÁNAK BŐVÍTETT ÉS JAVÍTOTT ÚJRAKIADÁSÁRA

500.000 Ft

DEMOKRÁCIA KUTATÁSOK MAGYAR KÖZPONTJA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 2005 CÍMŰ KIADVÁNY ÉS CD-MELLÉKLET MEGJELENTETÉSÉRE

2.800.000 Ft

EGYHÁZFÓRUM ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

WILDMANN JÁNOS A REFORMZSINAT ÜZENETE. TÉNYEK, ÉRTELMEZÉSEK, TRENDEK CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

EKVILIBRIUM TANÁCSADÓI KFT.

BUDAKESZI

OTTHONUNK AZ ERDŐ, A KÖZÉP EURÓPAI ERDŐK SZEREPE ÉS MŰKÖDÉSE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

BETHLEN FARKAS: ERDÉLY TÖRTÉNETE IX. KÖNYV (1596-1598) – FORRÁSKIADVÁNY LATINBÓL FORDÍTVA – MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

DR.IVÁNYI ANTAL: PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK TERVEZÉSE ÉS MODELLEZÉSE CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ

SZÉKELYUDVARHELY

FERENCZI GÉZA: A SZENT LÁSZLÓ -KORI MAGYARORSZÁG KELETI HATÁRVÉDELMI RENDSZERÉRŐL CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ

SZÉKELYUDVARHELY

NAGY OLGA: ELMÚLT SZÁZADUNK ERDÉLYI NEMZEDÉK- ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁSA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

MEDNYÁNSZKY MIKLÓS: A KINTORNA, AVAGY KÖNYV EGY ELFELEDETT HANGSZERRŐL ÉS EGY MEGSZŰNT MESTERSÉGRŐL CÍMŰ KÖNYV ELSŐ KIADÁSÁRA

300.000 Ft

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

ALFÖLDY JENŐ: EGY SZENVEDÉLY MARGÓJÁRA CÍMŰ MŰELEMZÉS KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

GABRIELE SCHAFER VERLAG

HERNE

ZIMONYI ISTVÁN: MUSZLIM FORRÁSOK A HONFOGLALÁS ELŐTTI MAGYAROKRÓL CÍMŰ MUNKA NÉMET NYELVŰ KIADÁSÁRA

500.000 Ft

GABRIELE SCHAFER VERLAG

HERNE

ROMSICS IGNÁC: VOLT EGYSZER EGY RENDSZERVÁLTÁS… CÍMŰ KÖNYVÉNEK NÉMET NYELVŰ KIADÁSÁRA

600.000 Ft

GENERAL PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

A JEL,JELENTÉS,INFORMÁCIÓ,KÉP CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

GENERAL PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

A MOLDVAI CSÁNGÓ MAGYAROK HIEDELMEI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

GOND-CURA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

LUKÁCS GYÖRGY AMERIKAI RECEPCIÓJA CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMASZOMBAT

CZENTHE ZOLTÁN: GÖMÖRI ATLANTISZ 1. EMBEREK CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

280.000 Ft

GRAFOLÓGIAI INTÉZET ÍRÁSTUDOMÁNYI, OKTATÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS SZERVEZŐ KFT.

BUDAPEST

HAMPERGER ANITA- NEMES ANTÓNIA- T. ZUGGÓ TÜNDE: A BETŰK HISTÓRIÁJA. ÍRÁSTÖRTÉNET ÉS GRAFOLÓGIATÖRTÉNET CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

GULLIVER LAP-, ÉS KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

A SZIMFONIKUS ZENEKAR ÉS HANGSZEREI CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

HELIKON KIADÓ KFT.

BUDAPEST

PATRIC GERMAIN: KÁROLY ÉS ZITA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY

SZEGED

KAKUCS LAJOS: SANTIAGO DE COMPOSTELLA: SZENT JAKAB TISZTELETE EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

DOMBRÁDY LÓRÁND: AKIRŐL NEM BESZÉLÜNK: WERTH HENRIK CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

FEJTŐ FERENC: JÓZSEF ATTILA, A SZÉP ÉS JÓ SZÓ MESTERE CÍMŰ MŰVÉNEK KIADÁSÁRA

700.000 Ft

HUMÁN EURÓPA – SIKERVONAL SZÖVETSÉG

ZALAEGERSZEG

GADOS LÁSZLÓ: SOKFÉLESÉG KÖZÖS NYELVE CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

200.000 Ft

HUNGAROVOX KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

KAISER LÁSZLÓ: DALLOS SZILVIA (BESZÉLGETÉSSOROZAT SZÍNÉSZETRŐL, SZÍNKRONRÓL, A SZÉP MAGYAR BESZÉDRŐL) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

150.000 Ft

ISTER SZOLGÁLTATÓ, KERESKEDELMI ÉS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZAKÁLY SÁNDOR: MÚLTUNKRÓL KRITIKUSAN? CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA

BUDAPEST

SZEMADÁM GYÖRGY: MADARAK MADARÁSZOK ÉS MÁS CSODALÉNYEK CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

JÁSZ MÚZEUMÉRT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

JÁSZBERÉNY

SELMECZI LÁSZLÓ: A JÁSZOK EREDETE ÉS KÖZÉPKORI MŰVELTSÉGE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

JEL EGYHÁZI KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

VIKTOR E. FRANKL: LOGOSZ ÉS EGZISZTENCIA CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

400.000 Ft

JEL EGYHÁZI KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

SÜVEGES JULIANNA: EGYÜTT IS TÁVOL CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

230.000 Ft

JEL EGYHÁZI KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

DR. BIRHER NÁNDOR: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS FILOZÓFIÁJA CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

JELENKOR KIADÓ KFT.

PÉCS

SOREN KIERKEGAARD NAPLÓINAK MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

600.000 Ft

JELENKOR KIADÓ KFT.

PÉCS

GINTLI TIBOR – SCHEIN GÁBOR: AZ IRODALOM RÖVID TÖRTÉNETE 2. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

600.000 Ft

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

BUDAPEST

LÁNYI GUSZTÁV: POLITIKAI PSZICHOLÓGIA-POLITIKAI MAGATARTÁSVIZSGÁLATOK CÍMŰ VITAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

BUDAPEST

CSEPELI GYÖRGY : A MEGHATÁROZATLAN ÁLLAT SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET

BUDAPEST

MŰVÉSZET ÉS HATALOM – A KÁDÁR KORSZAK MŰVÉSZETE CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

600.000 Ft

KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

JÁKI SZANISZLÓ: A FIZIKA LÁTÓHATÁRA CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

PIERRE DUHEM: TANULMÁNY A FIZIKAI ELMÉLET FOGALMÁRÓL PLATÓNTÓL GALILEIIG CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

KOCSIS ARANKA: A MUNKA VILÁGA CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

LISZKA JÓZSEF: TANULMÁNYOK A CSALLÓKÖZ NÉPRAJZÁHOZ CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG

SÁTORALJAÚJHELY

SZÉPHALOM 15. A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2005 MEGJELENTETÉSÉRE *

700.000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT.

BUDAPEST

DOMONKOS SYMPOSION – THOMKA BEÁTA (SZERK.): TANULMÁNYOK DOMONKOS ISTVÁN MŰVEIRŐL /KRITIKAI ZSEBKÖNYVTÁR 5./ CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI ÉS REKLÁM KFT.

BUDAPEST

KICSI SÁNDOR ANDRÁS: MAGYAR KÖNYVLEXIKON CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI ÉS REKLÁM KFT.

BUDAPEST

GERÉB LÁSZLÓ: A MAGYAR KÖZÉPKOR KÖLTÉSZETE CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KOINONIA KIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

ZAKARIÁS ERZSÉBET: KÉPEK A MOLDOVAI CSÁNGÓK ÉLETÉBŐL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

KOLOZSVÁRI MŰVELŐDÉS EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

GIDÓFALVY ISTVÁN: ÖNÉLETRAJZ CÍMŰ KÉZIRATÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KORNÉTÁS KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

MAGYAR HEGYISPORT ÉS TURISTA ENCIKLOPÉDIA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: A KIS NÉPEK HIVATÁSA (MAGYAR NÉZŐ SOROZAT) CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

BENYHE JÁNOS: DOHOGÓ (NYELVŐRJÁRAT) CÍMŰ NYELVMŰVELŐ PUBLICISZTIKAI KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

HA ELJÖNNÉL…(JÓZSEF ATTILA KORUNKJA – A KORUNK JÓZSEF ATTILÁJA) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT.

BUDAPEST

ÉLŐVILÁG KÖNYVTÁR 10. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE MOLNÁR-BŐHM-UJHELYI: KÜLÖNFÉLE MADÁRRENDEK CÍMMEL *

600.000 Ft

KOSSUTH KIADÓ RT.

BUDAPEST

ÉLŐVILÁG KÖNYVTÁR 9. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE MOLNÁR-ATTILA: KÉTSZIKŰEK II. ERNYŐSÖK ÉS ROKONAIK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN CÍMMEL *

600.000 Ft

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

BABUSIK FERENC: CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

MURRAY EDELMAN: A POLITIKA SZIMBOLIKUS VILÁGA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET

BUDAPEST

HANKISS JÁNOS: EURÓPA ÉS A MAGYAR IRODALOM (A HONFOGLALÁSTÓL A KIEGYEZÉSIG) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET

BUDAPEST

SZLOBODA JÁNOS: ZENTÁN TÖRTÉNT ’44-BEN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

EURÓPA ÉS ERDÉLY- KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

GAZDOVITS MIKLÓS: AZ ERDÉLYI ÖRMÉNYEK TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

OHNSORGE SZABÓ LÁSZLÓ UNGVÁRI GÁBOR, KAJNER PÉTER: FENNTARTHATÓ EURÓPA FELÉ ? CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

KÖRÖSÉNYI ANDRÁS: VEZÉR ÉS DEMOKRÁCIA CÍMŰ POLITIKAELMÉLETI MUNKÁJÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

GYŐRFFY IVÁN APAFÖLD CÍMŰ KULTÚRTÖRTÉNETI ESSZÉKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

LILIUM AURUM KFT.

DUNAJSKA STREDA

CSÁKY KÁROLY: IRODALMI KAPCSOLATOK II. KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

550.000 Ft

LILLIPUT KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

JENEY ZOLTÁN: MAGYARORSZÁG KÉPES TÖRTÉNELMI ATLASZA CÍMŰ, 10-14 ÉVES KOROSZTÁLYNAK SZÓLÓ ISMERETTERJESZTŐ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

TÓTH PÁL PÉTER: NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS ÉS MIGRÁCIÓS POLITIKA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

SZABÓ ISTVÁN: NÉPESSÉGTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

MAGISZTER TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TŐKEI FERENC: ESZTÉTIKAI ELKÉPZELÉSEK A RÉGI KÍNÁBAN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

SZEGED

RICHARD RORTY: PHILOSOPHY AND SOCIAL HOPE (FILOZÓFIAI ÉS TÁRSADALMI REMÉNYEK) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

BUDAPEST

ZÖLD JELES NAPOK CÍMŰ KIADVÁNY KÉZIRATÁNAK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

BUDAPEST

NYIRATINÉ NÉMETH IBOLYA: MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV NEMCSAK KÖRNYEZETI NEVELŐKNEK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

MAGYAR MŰHELY ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MICHAEL NYMAN: EXPERIMENTÁLIS ZENE- CAGE ÉS AZON TÚL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KOVÁCS IMRE: TANULMÁNYOK CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

MAGYAR NEMZETISÉGI MŰVELŐDÉSI INTÉZET

LENDAVA-LENDVA

LENDVA VIDÉKI TÁJSZÓTÁR KIADÁSÁRA

600.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT

BUDAPEST

ENYEDI GYÖRGY – KERESZTÉLY KRISZTINA (SZERK): A MAGYAR VÁROSOK KULTURÁLIS GAZDASÁGA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT

BUDAPEST

FEKETE GÁBOR: MAGYARORSZÁG TÁJAINAK NÖVÉNYTAKARÓJA ÉS ÁLLATVILÁGA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE

BUDAPEST

ZSOLDOS ATTILA: AZ ÁRPÁDOK ASSZONYAI CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

BUDAPEST

VERES EMESE-GYÖNGYVÉR: KONFIRMÁCIÓ A BARCASÁGI CSÁNGÓKNÁL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LUTHER KIADÓ

BUDAPEST

A KERESZT IGÉJÉT HÍRDETNI KEZDTEM CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LUTHER KIADÓ

BUDAPEST

VAJTA VILMOS: A DIAKÓNIAI TEOLÓGIA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA

BUDAPEST

DR. NÉMETH BALÁZS: ISTEN NEM ALSZIK, REJÁNK PISLONG CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

MAKKABI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

ORBÁN FERENC: A ZSIDÓ KULTÚRA NYOMÁBAN A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN CÍMŰ KÖNYV MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MAKKABI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

A HÉBER BETŰK MISZTIKÁJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MAKKABI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

ORBÁN FERENC: A MAGYARORSZÁGI ORTODOX ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MÁGUS DESIGN STUDIO KERESKEDELMI ÉS KIADÓI KFT.

BUDAPEST

ESZTERGÁLYOS KÁROLY: A TÉVÉ ARANYKORA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MENTOR KIADÓ KFT.

TARGU MURES

TÜDŐS KINGA: ERDÉLYI TESTAMENTUMOK II. -ERDÉLYI NEMESEK VÉGRENDELETEI A 16. SZÁZADBAN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

MENTOR KIADÓ KFT.

TARGU MURES

SEBESTYÉN MIHÁLY: A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE (1896-1945) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

MEZŐGAZDA KIADÓ ÉS KERESKEDŐ KFT.

BUDAPEST

RAKONCZAI ZOLTÁN: A MAROSTÓL A SÁRRÉTIG-A KÖRÖSVIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

MÉRY RATIO KIADÓ

SAMORIN-SOMORJA

A MAGYAR MÁGNÁSOK ÉLETRAJZI ÉS ARCKÉPCSARNOKA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

MIKES KIADÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

BUDAPEST

TÖRÖK JÓZSEF: KERESZTÉNY SZÁZADOK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

MISKOLCI GALÉRIA VÁROSI MŰVÉSZETI MÚZEUM

MISKOLC

A MAGYAR FA ÉS LINÓLEUMMETSZÉS TÖRTÉNETE (1890-1950) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

450.000 Ft

MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ RT.

BUDAPEST

NYÚLÁSZ PÉTER : SZÓRAGOZÓ MONDÓKÁK CÍMŰ BESZÉDFEJLESZTŐ, LOGOPÉDIAI TERÁPIÁKAT KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGGYŰJTEMÉNYÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ RT.

BUDAPEST

NICOLAUS PIPER: MESÉS GAZDASÁG CÍMŰ GYEREKEKNEK SZÓLÓ GAZDASÁGTÖRTÉNET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT.

BUDAPEST

SZATHMÁRI ISTVÁN: A MAGYAR STILISZTIKA ÚTJA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KŐBÁNYAI JÁNOS: ÁMOS IMRE, AZ APOKALIPSZIS KÉPKÖLTŐJE CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

PAPP RICHÁRD: VAN-E ZSIDÓ RENESZÁNSZ? KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI VÁLASZLEHETŐSÉGEK EGY BUDAPESTI ZSIDÓ KÖZÖSSÉG ÉLETÉNEK TÜKRÉBEN CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

ORMOS MÁRIA : AZ ANTISZEMITIZMUS VÁLTOZATAI A XX. SZÁZADBAN CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MŰEMLÉKEK ÁLLAMI GONDNOKSÁGA

BUDAPEST

VAJDAI ÁGNES: ESZTERHÁZY TÜNDÉRMESÉK CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

NAGYVILÁG ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

E. M. CIORAN: TÖRTÉNELEM ÉS UTÓPIA CÍMŰ ESSZÉKÖTETÉNEK MAGYAR KIADÁSÁRA

600.000 Ft

NAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZILÁGYI DOMOKOS EMLÉKEZETE. KÉNYSZERLESZÁLLÁS CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

NAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

II. RÁKÓCZI FERENC EZERTIZENKÉT NAPJA – BENICZKY GÁSPÁR FEJEDELMI TITKÁR DIÁRIUMA. 1707-1710. CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

NAPKÚT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

GYURKOVICS TIBOR: SKIZOFRÉN TÖRTÉNELEM CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

NAPKÚT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

GRANDPIERRE ATTILA DR.: ATTILA ÉS A HUNOK CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

NYITOTT KÖNYVMŰHELY KIADÓ BT.

BUDAPEST

A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA BUDAPESTI ISKOLÁJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE AZ ANTROPOLÓGIAI TANULMÁNYOK SOROZAT KERETÉBEN

700.000 Ft

NYITOTT KÖNYVMŰHELY KIADÓ BT.

BUDAPEST

TANULMÁNYOK A CIGÁNY KULTÚRÁKRÓL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE AZ ANTROPOLÓGIAI TANULMÁNYOK SOROZAT KERETÉBEN

850.000 Ft

ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

KOVÁCS MÁTÉ (1906-1972) ÉLETRAJZI KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE A TUDÓS TANÁROK-TANÁR TUDÓSOK SOROZATBAN

150.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SÁRKÖZI MÁTYÁS: MIT IS JELENT? (SÁRKÖZI MÁTYÁS SZÓTÁRA) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ABLONCZY BALÁZS: TELEKI PÁL CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

PALLAS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT.

CSÍKSZEREDA

P. BENEDEK FIDEL: FERENCES KOLOSTOROK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

PALLAS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT.

CSÍKSZEREDA

POMOGÁTS BÉLA: FELELŐSSÉG ERDÉLYÉRT CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

PALOCSA EGYESÜLET ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT

ALCSÚTDOBOZ

ÖLTÖZTESSÜK FEL E FÖLDET- AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÖKOLÓGIAI VONATKOZÁSAI CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

PANNONICA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KÖZGAZDASÁG- 21. SZÁZADI ENCIKLOPÉDIA CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÉZIKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

PANNONICA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ISMERETLEN FEKETE KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE (TANUVALLOMÁSOK A HOLOCAUSTRÓL)

800.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

D. KENRICK: CIGÁNYOK A GANGESZTŐL A TEMZÉIG CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

A.G. KNEVEL: A VILÁG A SZOBÁNKBAN (CSALÁD ÉS TELEVÍZIÓ) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

PRESS PUBLICA KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ISZLÁM CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE A VÁLTÓZÓ VILÁG KÖNYVSOROZATBAN

500.000 Ft

PRINT-X BUDAVÁR KIADÓI, NYOMDAIPARI ÉS INFORMATIKAI RT.

BUDAPEST

AZ ÖREGEDÉSSEL, ANNAK GENETIKÁJÁVAL, ÉLETTANÁVAL, AZ ÉLETMÓDDAL AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE GERONTOLÓGIA MINDENKINEK CÍMMEL

600.000 Ft

PRINT-X BUDAVÁR KIADÓI, NYOMDAIPARI ÉS INFORMATIKAI RT.

BUDAPEST

NAGY ORVOSI SZÓTÁR MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

PRO AQUINCO ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

HERCULES VILLA (AQUINCUMI ZSEBKÖNYVEK 4.) CÍMŰ MAGYAR-ANGOL NYELVŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

PSALMUS HUMANUS MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

BUDAPEST

INTEGRÁLT MŰVÉSZETI NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN ÉS A CSALÁDBAN CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

RÁCIÓ KIADÓI, IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SZÖVEGKÖNYV. TANULMÁNYOK A 60 ÉVES KERÉNYI FERENC KÖSZÖNTÉSÉRE CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

REJTJEL KIADÓ, KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

NEMZETI KISEBBSÉGEK CÍMŰ SZÖVEGGYŰJTEMÉNY KIADÁSÁRA

800.000 Ft

RINGIER KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KÖNYVEK ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSA

700.000 Ft

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

BIHARI MIHÁLY : A MAGYAR POLITIKA, 1944-2004 CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

BASICS BEATRIX: BUDAPESTI FÜRDŐK KULTÚRTÖRTÉNETI BARANGOLÁS A TÖRÖK KORTÓL NAPJAINKIG CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY KUTATÁSI PROGRAMOK INTÉZETE

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

EGYED PÉTER: A KÖZÖSSÉGI JOGOK POZITÍV FOGALMA CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

150.000 Ft

SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY

SZOMBATHELY

LŐRINCZY HUBA: AZ EMIGRÁCIÓ JEGYÉBEN. ÉRTEKEZÉSEK, ESSZÉK MÁRAI SÁNDORRÓL CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI

SÁROSPATAK

KAZINCZY FERENC KÖNYVTÁRA ÖNMAGA ÁLTAL KÉSZÍTETT BIBLIOGRÁFIÁJÁNAK KÖNYV FORMÁBAN VALÓ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

SPRINTER KIADÓI CSOPORT REKLÁMÜGYNÖKSÉG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

KÉPES MAGYAR NÉPRAJZ CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

SYLVANIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

ERDŐKERTES

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ VISZONYA A REFORMÁTUS EGYHÁZI DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN 1918-1990 KÖZÖTT CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE AZ EXODUS KIADÓ GONDOZÁSÁBAN

500.000 Ft

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

EGEDY GERGELY: KONZERVATÍV GONDOLKODÁS ÉS POLITIKA NAGY-BRITANNIÁBAN, XIX-XX. SZÁZAD CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

DEÁKY ZITA ÉS KRÁSZ LILLA: A SZÜLETÉS KULTÚRTÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

800.000 Ft

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

SZENT EZ A FÖLD…NÉPRAJZI ÍRÁSOK AZ ALFÖLDRŐL-BÁLINT SÁNDOR EMLÉKÉNEK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

SZENT ISTVÁN EGYETEM

GÖDÖLLŐ

A MAGYAR KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

700.000 Ft

SZORT OKTATÁSI ÉS INFORMATIKAI KUTATÓ- FEJLESZTŐ ÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

DR. BALÁZSNÉ SZŰCS JUDIT: A GYERMEKKÖZPONTÚ VIZUÁLIS NEVELÉS CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

DR. FESTETICS ANTAL: EGY NAGY TERMÉSZETTUDÓS VILÁGA- KONRAD LORENZ CÍMŰ KÖNYVE MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

TIMP KERESKEDELMI ÉS TANÁCSADÓI KFT.

BUDAPEST

MEZÖKÖVESD- MATYÓ HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

TIMP KERESKEDELMI ÉS TANÁCSADÓI KFT.

BUDAPEST

VOIGHT VILMOS: A VALLÁS MEGNYILVÁNULÁSAI- BEVEZETÉS A VALLÁSTUDOMÁNYBA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

TREZOR KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ, TERJESZTŐ BT.

BUDAPEST

AZ OLVASÁS MÚLTJA ÉS JELENE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

GEOFFREY MILLER: A PÁRVÁLASZTÓ AGY CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

ALBERT EINSTEIN VÁLOGATOTT ÍRÁSAINAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MEZŐVÁROS, REFORMÁCIÓ,IRODALOM (16-18.SZÁZAD) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

ÚJ HORIZONT FOLYÓIRAT ÉS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVÁNY

VESZPRÉM

HOL VANNAK A KATONÁK…? SÁRA SÁNDOR KRÓNIKÁJA ÉS DONI HADJELENTÉSEK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

ÚJ MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

DR. BAYER JUDIT: AZ INTERNET TARTALMÁNAK SZABÁLYOZÁSI PROBLÉMÁI A VÉLEMÉNYNYÍLVÁNÍTÁS SZABADSÁGA TÜKRÉBEN CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, DIÁKOTTHONA ÉS GY

BUDAPEST

A KÉPES KRÓNIKA CÍMŰ KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE BRAILLE-KÖNYV FORMÁJÁBAN ÉS CD-N VAK DIÁKOK SZÁMÁRA

400.000 Ft

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, DIÁKOTTHONA ÉS GY

BUDAPEST

MIKLÓS MALVINA: BARANGOLÁS AZ ÁLLATVILÁGBAN CÍMŰ KÖNYV ÁTÍRÁSÁRA VAKOK RÉSZÉRE

200.000 Ft

VAKOK ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, DIÁKOTTHONA ÉS GY

BUDAPEST

DR. VERESEGYHÁZI BÉLA: TÖRTÉNELMI – TOPOGRÁFIAI KISLEXIKONJÁBÓL ÖNÁLLÓ TANULÁST ELŐSEGÍTŐ SEGÉDKÖNYV KÉSZÍTÉSÉRE CD-RE, A VAK DIÁKOK SZÁMÁRA

100.000 Ft

VILLÁNYI MIKRO-TRADE KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

FEKETE-FEHÉR FOTÓALBUM KÉSZÍTÉSÉRE A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉLETÉBŐL

600.000 Ft

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

DR. CSERMELY PÉTER: A REJTETT HÁLÓZATOK EREJE CÍMŰ INTERDISZCIPLINÁLIS SZEMLÉLETŰ ISMERETTERJESZTŐ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

ZÖLD SUGÁR KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

KARDOS LÁSZLÓ – POGÁNY MÁRIA: AZ ŐRSÉG NÉPI TÁPLÁLKOZÁSA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA AZ ALTÉMA DÖNTÉSEIT A KURATÓRIUM 2005. ÁPRILIS 4-ÉN MEGHOZTA

EGYÉB – EGYEDI

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BUDAPEST

KIRÁNDUL.HU A KORLÁT – HOGYAN JUTHATUNK ZÖLDKÖZELBE BUDAPESTEN ÉS KÖRNYÉKÉN? WEBOLDAL TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE

1.000.000 Ft

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

BUDAPEST

A SZÁZADOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2005. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

4.000.000 Ft

NOK KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ FOLYÓIRAT 2005. ÉVI 2. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő –, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: