Levéltári – 2005.


“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM EGYEDI ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Uacute D&Ouml NT&Eacute S&Eacute R&#336 L” https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-szakmai-kollgium-egyedi-elbrls-dntsrl/ “2005. DECEMBER 8.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S AZ EGYEDI D&Ouml NT&Eacute SEKR&#336 L” https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-szakmai-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-s-az-egyedi/ “2005. NOVEMBER 8.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L” https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-szakmai-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl/ “2005. J&Uacute NIUS 2. “
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L az 1995. &eacute vi LXVI. t&ouml rv&eacute ny 34/A &sect -a (1) bekezd&eacute s&eacute ben foglaltak t&aacute mogat&aacute s&aacute ra” https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-szakmai-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-az-1995-vi-lxvi-touml/ “2005. M&Aacute JUS 4. “
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM EGYEDI P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L” https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-szakmai-kollgium-egyedi-plyzatnak-elbrlsrl/ “2005. M&Aacute RCIUS 23.”