Levéltári – 2006.


“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS FOLY&Oacute IRAT-P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute R&Oacute L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-kollgium-meghvsos-folyirat-plyzatrl/ “2006. NOVEMBER 29.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK D&Ouml NT&Eacute S&Eacute R&#336 L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-kollgium-meghvsos-plyzatnak-dntsrl/ “2006. NOVEMBER 29.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L AZ 1995. &Eacute VI LXVI. T&Ouml RV&Eacute NY 34/A. &sect -A (1) BEKEZD&Eacute S&Eacute BEN FOGLALTAK T&Aacute MOGAT&Aacute S&Aacute RA “ https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-az-1995-vi-lxvi-trve/ “2006. OKTÓBER 16.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S EGYEDI D&Ouml NT&Eacute S&Eacute R&#336 L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-s-egyedi-dntse/ “2006. OKTÓBER 16.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L” https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl/ “2006. MÁJUS 10.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A LEV&Eacute LT&Aacute RI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L ( AZ 1995. &Eacute VI LXVI. TV. 34/A &sect (1)-BEK.-BEN FOGLALTAK T&Aacute MOGAT&Aacute S&Aacute RA ) “ https://nka.hu/tjkoztat-a-levltri-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-az-1995-vi-lxvi-tv-34-a-s/ “2006. MÁJUS 9.”