TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL


Döntések

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRŐL

Döntés dátuma: 2007. 04. 11.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
1) LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK  

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

BÉKÉS VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA ISMERTETŐ LELTÁRÁNAK KÖNYV ÉS ON-LINE FORMÁTUMÚ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2233/600

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

A ZEMPLÉM LEVÉLTÁR-SÁTORALJAÚJHELY LEVÉLTÁRI KALAUZÁNAK KÖZZÉTÉTELÉRE

500.000 Ft

2233/592

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPEST

A BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR OKLEVELET SZERZETT HALLGATÓI (1920-1948) ADATBÁZISÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA

300.000 Ft

2233/590

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST

A KIRÁLYI JÓZSEF MŰEGYETEM EGYETEMI ÉS REKTORI TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. (1871-1907) NAPIRENDI PONTJAI CÍMŰ SEGÉDLET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2233/591

CISZTERCI NŐVÉREK BOLDOGASSZONY HÁZA MONOSTOR

KISMAROS

A LEVÉLTÁR KÉZIRATTÁRÁHOZ TARTOZÓ KÉZZEL ILL. ÍRÓGÉPPEL SOKSZOROSÍTOTT IRATEGYÜTTESE DARABSZINTŰ RENDEZÉSÉRE

260.000 Ft

2233/619

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

A PÜSPÖKI LEVÉLTÁRBAN, VALAMINT A KÁPTALAN MAGÁNLEVÉLTÁRBAN 16-18. SZÁZADI IRATANYAGOK RENDEZÉSÉRE

500.000 Ft

2233/626

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

‘ANYAKÖNYVEK’ CÍMŰ SEGÉDLET ELKÉSZÍTÉSÉRE

129.000 Ft

2233/611

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LEVÉLTÁRA CÍMŰ LEVÉLTÁRI KALAUZ MEGJELENTETÉSÉRE *

500.000 Ft

2233/587

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA

EGYHÁZKÖZSÉGI IRATOK (JEGYZŐKÖNYVEK 1957-TŐL NAPJAINKIG) RENDEZÉSÉRE, SZÁMÍTÓGÉPRE VITELÉRE

282.000 Ft

2233/621

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐPEREINEK (1702-1847, 1883-1944) KATALÓGUSÁRA

200.000 Ft

2233/593

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

HELYTÖRTÉNETÍRÁS LEVÉLTÁRI FORRÁSAI I. (1848-IG) CÍMŰ REPERTÓRIUM MEGJELENTETÉSÉRE

386.000 Ft

2233/595

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

AZ MKP JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI IRATAI (1944-1948) REPERTÓRIUMA MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2233/599

KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE

KALOCSA

A LEVÉLTÁR GYŰJTEMÉNYES FONDJAINAK RENDEZÉSÉRE ÉS ELEKTRONIKUS SEGÉDLETÜK ELKÉSZÍTÉSÉRE

150.000 Ft

2233/622

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A BELÜGYMINISZTÉRIUM EGYESÜLETI FŐOSZTÁLYÁNAK (1945-1951) ELEKTRONIKUS ADATBÁZISÁRA *

252.000 Ft

2233/582

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A KÁROLYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁHOZ ELEKTRONIKUS LAJSTROM KÉSZÍTÉSÉRE *

592.000 Ft

2233/583

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI (1952. AUGUSZTUS15.-1955. ÁPRILIS 18.) CÍMŰ SEGÉDLET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

472.000 Ft

2233/585

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

EGYETEMES KONVENT KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA IRATAINAK RENDEZÉSÉRE

63.000 Ft

2233/616

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

ORSZÁGOS SZENTSZÖVETSÉG IRATAINAK RENDEZÉSÉRE *

504.000 Ft

2233/617

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

MAZSIHISZ LEVÉLTÁRBAN LÉVŐ EGYHÁZI IRATOK RENDEZÉSÉRE, ELEKTRONIKUS SEGÉDLET KÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2233/615

PIARISTA REND (KEGYES TANÍTÓREND) MAGYAR TARTOMÁNYA SZERZETESREND

BUDAPEST

AZ ARCHÍVUM PROVINCIAE HUNGARIAE VETUS RENDEZÉSÉRE

200.000 Ft

2233/613

PIARISTA REND (KEGYES TANÍTÓREND) MAGYAR TARTOMÁNYA SZERZETESREND

BUDAPEST

A RENDTARTOMÁNY TÖRTÉNETI ADATTÁRÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

2233/586

POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET KHT.

BUDAPEST

A SZAKSZERVEZETEK BARANYA MEGYEI TANÁCSA (1944-1988) ÉS KÁROLYI MIHÁLY ÉS KÁROLYI MIHÁLYNÉ IRATAINAK (1890-1982) RENDEZÉSÉRE

902.000 Ft

2233/614

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

AZ ELMÚLT KÉT ÉV ALATT BEÉRKEZETT EGYHÁZKERÜLETI ÉS EGYÉB ANYAGOK ELŐRENDEZÉSÉRE

400.000 Ft

2233/620

SEMMELWEIS EGYETEM

BUDAPEST

VÉGBIZONYÍTVÁNYOKHOZ ÉS TÁVOZÁSI BIZONYÍTVÁNYOKHOZ 1907-1952 NÉVMUTATÓK KÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

2233/589

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

KAPOSVÁR VÁROS 1912-1939 KÖZTI IRATANYAGÁBAN TALÁLHATÓ ÉPÍTÉSSSEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓ ADATBÁZISÁNAK ON-LINE SEGÉDLETEKÉNT VALÓ MEGJELENTETÉSÉRE

297.000 Ft

2233/607

SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE

SZOMBATHELY

A SZOMBATHELYI PÜSPÖKI ÉS A VASVÁR-SZOMBATHELY SZÉKESKÁPTALANI LEVÉLTÁR GAZDASÁGI ÉS SZEMÉLYI, VALAMINT PLÉBÁNIÁK IRATAINAK RENDEZÉSÉRE

679.000 Ft

2233/627

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

LEVÉLTÁRI TANULMÁNYKÖTETEK REPERTÓRIUMÁRA (1968-2006)

276.000 Ft

2233/605

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

A VESZPRÉMI ÉRSEKI ÉS FŐKÁPTALANI LEVÉLTÁRBAN TALÁLHATÓ MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATANYAGOK RENDEZÉSÉRE

409.000 Ft

2233/625

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

A VESZPRÉMI ÉRSEKI ÉS FŐKÁPTALANI LEVÉLTÁR SEGÉDLETEINEK INTERNETES KÖZZÉTÉTELÉRE

80.000 Ft

2233/610

2-3) FORRÁSKIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE  

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

KEMÉNY JÁNOS: BAJA MEZŐVÁROS SZEREPE AZ 1848-1849. ÉVI SZABADSÁGHARCBAN CÍMŰ FORRSÁKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

355.000 Ft

2231/909

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

FELJEGYZÉSEK, ÍROTT EMLÉKEK KECSKEMÉT VÁROS XVII. SZÁZADI HIVATALAINAK NYILVÁNTARTÁSAIBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

900.000 Ft

2231/910

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

BÉKÉS MEGYE 1956-BAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY III. KÖTETÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

1.000.000 Ft

2231/908

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

A BÉKÉS MEGYEI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2231/942

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

A BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR TÉRKÉPEINEK DVD-N VALÓ MEGJELENTETÉSÉRE

491.000 Ft

2231/943

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

AZ 1956-OS FORRADALOM BAZ MEGYEI ENCS, ABAÚJSZÁNTÓ, SZERENCS JÁRÁS ADATTÁRÁRÁNAK KIADÁSÁRA

650.000 Ft

2231/937

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

BORSOD VÁRMEGYE JEGYZŐKÖNYVEI 1569-1575 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

750.000 Ft

2231/938

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BUDAPESTEN ÉRETTSÉGI VIZSGÁT TETTEK SZÁMÍTÓGÉPES NÉVTÁRÁRA (1850-1947) *

500.000 Ft

2231/895

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉNEK PESTJE ÉPÍTÉSZETI TERVEK TÜKRÉBEN MUNKACÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

400.000 Ft

2231/896

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BUDA VÁROS 1704-1707. ÉVI TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.500.000 Ft

2231/897

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BUDAPESTI BIZOTTSÁGA IDEIGLENES VEZETŐ TESTÜLETEINEK JEGYZŐKÖNYVE (I-II. KÖTET) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

1.500.000 Ft

2231/933

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BÁCSKAI VERA: VÁROSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE *

500.000 Ft

2231/934

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

KUBINYI ANDRÁS: TANULMÁNYOK BUDAPEST KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL (1958-2005) CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA *

500.000 Ft

2231/935

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI

PÁPA

A LOSONCI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM DIÁKJAI ÉS TANÁRAI (1819-1861) CÍMŰ ADATTÁR ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2231/918

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A NÉMETORSZÁGI EGYETEMEKEN 1526-1693 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

315.000 Ft

2231/888

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

FUTAKY I: A GÖTTINGENI GEORG-AUGUST EGYETEM MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI KAPCSOLATAI A FELVILÁGOSODÁS ÉS A REFORMKOR KEZDETÉN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

410.000 Ft

2231/928

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

TÜSKÉS ANNA: MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A BÉCSI EGYETEMEN A KEZDETEKRŐL 1526-IG CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

588.000 Ft

2231/929

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

AZ ERDÉLYI MEGYEI HATÓSÁGOK KÖZÉPKORI OKLEVELEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

550.000 Ft

2231/956

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

PROTOKOLLUM ECCLESIAE REFORMATAE FOGARASIENSIS (1715-1772) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MAGYAR NYELVŰ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

650.000 Ft

2231/959

FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR

FEJÉR MEGYE ALISPÁNJÁNAK ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR THJ. VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ÉVES JELENTÉSEI (1945-1949) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2231/912

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

A DUNÁNTÚLI VÁRMEGYÉK 1768. ÉVI CIGÁNYÖSSZEÁRÁSA CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2231/917

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVÉNEK REGESZTÁI 1638-1650 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

199.000 Ft

2231/950

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

ÖDENBURGER, HEXENPROZESSE – SOPRONI BOSZORKÁNYPEREK 1502-1757 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2231/921

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

A SOPRONI BELVÁROS HÁZAINAK ÉS HÁZTULAJDONOSAINAK JEGYZÉKE (1492-1705) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2231/923

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

DR. SZAKÁCS A: 16-18.SZ. ORVOSTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ VÉGRENDELETEK A KORAÚJKORI SOPRON VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FORRÁSAI CÍMŰ KIADVÁNY KIADÁSÁRA

700.000 Ft

2231/953

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

MSZMP DEBRECENI JÁRÁSI BIZOTTSÁGA VEZETŐSÉGI IRATAINAK TÁRGYSOROZATI JEGYZÉKE (1957-1983) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

224.000 Ft

2231/904

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECEN VÁROS MAGISZTRÁTUSÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI (1620-1622) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2231/905

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

MUNKÁSTANÁCSOK AZ 1956-OS FORRADALOMBAN HAJDÚ-BIHARBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

160.000 Ft

2231/906

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

EGYEK FALUKÖNYVE (1786-1860) CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

2231/939

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

II. VILÁGHÁBORÚS NAPLÓ CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2231/941

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1735-1737 CÍMŰ KÖTET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2231/899

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1727-1734 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2231/936

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 1956-BAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

400.000 Ft

2231/927

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

DOCUMENTA NEGLECTA CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

649.000 Ft

2231/884

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MINISZTERTANÁCS 1967. ÉVI JEGYZŐKÖNYVEINEK KIADÁSÁRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.569.000 Ft

2231/886

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

IRATOK A MAGYAR-FRANCIA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK 1963-1968 KÖZÖTTI TÖRTÉNETÉHEZ CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

450.000 Ft

2231/887

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MAGYAR-OSZTRÁK KAPCSOLATOK 1945-1956 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

600.000 Ft

2231/924

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

JOHANN RUDOLF, SCHMID KONSTANTINÁPOLYI KÖVET JELENTÉSEI CÍMŰ KIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

1.800.000 Ft

2231/925

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

ZSIGMONDKORI OKLEVÉLTÁR X. (1423) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

1.600.000 Ft

2231/926

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK REGESZTÁINAK (1683-1685., 1704., 1786.) ELKÉSZÍTÉSÉRE

1.200.000 Ft

2231/901

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SOPRON

A SELMECI AKADÉMIA BEIRATKOZOTT HALLGATÓINAK NÉVJEGYZÉKE 1827-1919 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

900.000 Ft

2231/920

PANNON EGYETEM

VESZPRÉM

A KESZTHELYI AGRÁRFELSŐOKTATÁS TÖRTÉNET CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE (III. KÖTET)

300.000 Ft

2231/914

PÁL-ANTAL ALEXANDRU

TARGU MURES

CSÍK-GYERGYÓ-KÁSZONSZÉK 1702-1722 KÖZÖTTI ÖSSZEÍRÁSAI CÍMŰ FORRÁSKIADÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

756.000 Ft

2231/965

RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG

ORADEA-NAGYVÁRAD

A BIHAR MEGYEI KÉZIRATOS TÉRKÉPEK (1754-1888) KATALÓGUSA CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2231/967

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET LELKÉSZEI (XVI.-XIX. SZÁZAD) CÍMŰ ADATTÁR (III. RÉSZ) ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

350.000 Ft

2231/903

SEMMELWEIS EGYETEM

BUDAPEST

A PESTI ORVOSKARON VÉGZETT ORVOS ÉS SEBÉSZHALLGATÓK JEGYZÉKÉNEK (1770-1878) KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2231/890

SZABADKAI FERENCES RENDHÁZ

SUBOTICA-SZABADKA

A SZABADKAI FERENCES RENDHÁZ CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2231/969

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A NAGYHALÁSZI CHEVRA-KÖNYV FAKSZIMILE KIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

720.000 Ft

2231/907

SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE

SZEGED

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TANÁCSKOZÁSAINAK JEGYZŐKÖNYVEI 1949-1976 CÍMŰ FORRÁSKÖTET KÖZZÉTÉTELÉRE

950.000 Ft

2231/944

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

ORVOSI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1918-1952 KÖZÖTTI HALLGATÓI TÖRZSKÖNYVEINEK KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2231/911

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

MURAVIDÉK TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYVE CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

1.300.000 Ft

2231/954

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

VÁC

SZARKA GYULA: A VÁCI PÜSPÖKSÉG GAZDÁLKODÁSA A TÖRÖK HÓDÍTÁS KORÁBAN (1526-1686) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

448.000 Ft

2231/900

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

VESZPRÉM VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK URBÁRIUMAI, ÚRBÉRI ÉS TELEPÍTÉSI SZERZŐDÉSEI CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

650.000 Ft

2231/913

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

VESZPRÉM VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK AZ ÚRBÉRI KILENC KÉRDŐPONTRA ADOTT FELELETEI CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

420.000 Ft

2231/946

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

SAJÁT UTAMAT JÁRTAM BATTHYÁNY LAJOS GRÓF (1807-1849) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY (FOTOALBUM) ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2231/915

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

DRÓZDY GYŐZŐ NEMZET- ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ EMLÉKIRATAINAK ÉS A POLITIKAI PÁLYÁJÁT BEMUTATÓ LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOK KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2231/948

4) ÉVKÖNYVEK, GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK MEGJELENTETÉSE  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

BARANYAI TÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 3. KÖTET PÉCS ÉS BARANYA 1956- BAN CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2212/235

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

BÁCS- KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL- ÉVKÖNYV 22. KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE *

400.000 Ft

2212/234

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

AZ URBS MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 2007. ÉVI KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE *

400.000 Ft

2212/231

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

ARCHÍVUM 18. HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI CÍMŰ KIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

400.000 Ft

2212/232

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

AD ACTA- A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2006. ÉVI ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

2212/229

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

VÁLOGATÁS BALOGH ISTVÁN ÍRÁSAIBÓL CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2212/233

6) NAGYRENDEZVÉNYEK  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

UTCÁK, TEREK, ÉPÜLETEK PÉCSETT CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

400.000 Ft

2207/133

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

A VÁLASZTÁSI KÜZDELMEK – KOMMUNIKÁCIÓS CSATÁK CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

329.000 Ft

2207/128

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

POLGÁRI ELIT – POLGÁRI KAPCSOLATOK – POLGÁRI TÉR (MAGYAR VÁROSOK A KÖZÉPKORBAN ÉS A KORA ÚJKORBAN) CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE *

1.000.000 Ft

2207/116

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR ÁLTAL SZERVEZETT LEVÉLTÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE

799.000 Ft

2207/129

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

CSALÁDOK, CSALÁDFÁK, GENERÁCIÓK CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

400.000 Ft

2207/138

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

X. GYŐRI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

278.000 Ft

2207/137

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

34. LEVÉLTÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE

400.000 Ft

2207/123

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR LEVÉLTÁRI NAPJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE

300.000 Ft

2207/127

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

TÖRVÉNYESSÉG ÉS ALKALMASSÁG CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

1.000.000 Ft

2207/118

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

XIV. KOMÁROMI LEVÉLTÁROS SZAKMAI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

200.000 Ft

2207/119

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

AZ MFLSZ 2007. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE *

420.000 Ft

2207/113

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 2007. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIRA ÉS A TALÁLKOZÓKRA *

2.000.000 Ft

2207/112

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

DEBRECEN

A MELTE 2007. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE *

720.000 Ft

2207/125

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ SZLOVÁK-MAGYAR LAKOSSÁGCSERE CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA

750.000 Ft

2207/120

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA

BUDAPEST

AZ ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK 2007. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE *

1.600.000 Ft

2207/117

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

XIV. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

700.000 Ft

2207/126

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

XVII. SZLOVÉN-MAGYAR NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI LEVÉLTÁROSOK KUTATÓTÁBORÁRA ÉS TAPASZTALATCSERÉJÉRE

409.000 Ft

2207/139

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

XXIV. VAS MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

500.000 Ft

2207/140

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

A CSALÁDTÖRTÉNETI KUTATÁS – HATÁRON INNEN ÉS TÚL CÍMŰ NEMZETKÖZI KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA

260.000 Ft

2207/135

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A 200 ÉVE SZÜLETETT BATTHYÁNY LAJOS MINISZTERELNÖK TISZTELETÉRE TUDOMÁNYOS EMLÉKÜLÉS MEGRENDEZÉSÉRE

400.000 Ft

2207/136

7) MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

A JANTSITS CSALÁD HAGYATÉKA 1770-1882 ÉS BÉSÁN IMRE BÁRÓ HALOTTI DIPLOMÁJÁNAK (1819) MEGVÁSÁRLÁSÁRA

290.000 Ft

2209/26

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BUDAPESTI FŐVÁROS LEVÉLTÁR GYŰJTEMÉNYÉBE MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA *

2.000.000 Ft

2209/22

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR GYŰJTEMÉNYÉBE TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMOK VÁSÁRLÁSÁRA *

6.000.000 Ft

2209/20

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

MARADANDÓ ÉRTÉKŰ VIDÉKI EGYHÁZKÖZSÉGEK MAGÁNIRATAINAK VÁSÁRLÁSÁRA

600.000 Ft

2209/21

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A GELLÉNFALVI GELLÉN ÉS ZICHY CSALÁDOK MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATAINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

180.000 Ft

2209/23

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

A SÁROSPATAKI TEOLÓGIA OKTATÁSHOZ HASZNÁLT KÉZIRATOS TANKÖNYV MEGVÁSÁRLÁSÁRA

80.000 Ft

2209/24

8) FELTÁRÁS, KUTATÁS  

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A DUBROVNIKI LEVÉLTÁR HUNGARICA ÉS KÜLÖNÖSEN BUDAPESTI VONATKOZÁSÚ KORA ÚJKORI IRATANYAGÁNAK FELTÁRÁSÁRA *

400.000 Ft

2232/41

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

AUSZTRIÁBAN MAGYAR VONATKOZÁSÚ IRATANYAGOK FELTÁRÁSÁRA, DIGITALIZÁLÁSÁRA

200.000 Ft

2232/46

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A BÉCSI, GRAZI ÉS BRÜNNI EGYETEMEKEN 1867-1918 KÖZÖTT TANULT MAGYAR DIÁKOK ADATAINAK FELTÁRÁSÁRA *

1.158.000 Ft

2232/39

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

ERDÉLYI EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK ANYAGÁNAK BEGYŰJTÉSÉRE ÉS RENDEZÉSÉRE *

300.000 Ft

2232/40

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A BESZTERCEBÁNYAI BÁNYAKAPITÁNYSÁG NÓGRÁDI VONATKOZÁSÚ IRATAINAK SELMECBÁNYÁN VALÓ FELTÁSÁRA

328.000 Ft

2232/43

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

AZ OSZTROLUCZKY CSALÁD IRATAINAK BESZTERCEBÁNYÁN VALÓ FELTÁRÁSÁRA

208.000 Ft

2232/44

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

AZ ESTERHÁZY CSALÁD CSESZNEKY ÁGÁNAK A SZLOVÁK NEMZETI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT VESZPRÉM MEGYEI TELEPÜLÉSEKRE VONATKOZÓ IRATAINAK FELTÁRÁSÁRA

115.000 Ft

2232/45

EGYÉB – EGYEDI  

DÓKA KLÁRA

BUDAPEST

HATÁRON TÚLI CÉHES FORRÁSANYAG KUTATÁSÁRA

296.000 Ft

2213/133

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

LEVÉLTÁRI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

3.436.000 Ft

2213/130

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUMA TÁMOGATÁSAINAK HASZNOSULÁSA (1995-2004) CÍMŰ KÖNYV KÖZZÉTÉTELÉRE *

737.000 Ft

2213/132

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Utoljára frissítve: