TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL


Nemzeti Kulturális Alapprogram

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Döntés dátuma: 2003. 11. 27.

NÉV

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

MEGÍTÉLT ÖSSZEG

ESZKÖZVÁSÁRLÁS HATÁRON TÚLI LEVÉLTÁRAKNAK

GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG

ALBA IULIA-GYULAFEHÉRVÁR

SAVMENTES DOBOZOK BESZERZÉSE ÉS OKIRATTÁROLÓ SZEKRÉNY VÁSÁRLÁSÁRA

1.130.000 Ft

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

FARKASLAKA

IRATTÁROLÓ SZEKRÉNYEK VÁSÁRLÁSÁRA

500.000 Ft

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

SZÉKELYPÁLFALVA

NAGYMÉRETŰ FÉNYMÁSOLÓ ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY VÁSÁRLÁSÁRA

250.000 Ft

SZAKIRODALOM

BALASSI BÁLINT INTÉZET

BUDAPEST

A LYMBUS. MAGYARSÁGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ ÉVKÖNYV 2004. ÉVI SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

725.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ ÉVKÖNYV 19. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

656.250 Ft

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPEST

EGYETEMTÖRTÉNETI EMLÉKKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE AZ INTÉZMÉNY MEGALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA

806.000 Ft

MÚLTTAL A JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

AZ AD ACTA. A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 2003. CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

720.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV-SOROZAT 33. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

571.200 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

DR. BARISKA ISTVÁN 60. SZÜLETÉSNAPJÁRA ÜNNEPI KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

ZALA KÖVETE, PEST KÉPVISELŐJE. DEÁK FERENC ORSZÁGGYŰLÉSI TEVÉKENYSÉGE 1833-1873 CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

916.000 Ft

HONLAP KÉSZÍTÉS, FEJLESZTÉS

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

A BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉTÁR HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE ÉS FRISSÍTÉSÉRE

480.580 Ft

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGYEI LEVÉLTÁRA

GYULA

A LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE, FRISSÍTÉSÉRE

341.150 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA HONLAPJÁN A TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁG KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK INTERNETES KÖZZÉTÉTELÉRE

1.250.000 Ft

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

A GYŐRI VÁROSI LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE, FRISSÍTÉSÉRE

400.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

A REPERTÓRIUM HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZREADÁSÁRA

450.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

A LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK FRISSÍTÉSÉRE

300.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE, FRISSÍTÉSÉRE 6 LEVÉLTÁRI REPERTÓRIUMMAL *

372.625 Ft

KALOCSA-KECSKEMÉTI ÉRSEKI HIVATAL

KALOCSA

A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE, FRISSÍTÉSÉRE

150.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE, FRISSÍTÉSÉRE

550.705 Ft

TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR

SENTA-ZENTA

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK KIALAKÍTÁSÁRA

340.000 Ft

FORRÁSKIADVÁNYOK

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

A BARANYAI CIGÁNYSÁG LETELEPÍTÉSÉRŐL CÍMŰ DOKUMENTUMGYŰJTEMÉNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

491.790 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: KECSKEMÉTI TESTAMENTUMOK 3. KÖTETE 1782-1820 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

1.349.550 Ft

KECSKEMÉT

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: KECSKEMÉTI TESTAMENTUMOK 4. KÖTETE (1821-1848) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE

453.960 Ft

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGYEI LEVÉLTÁRA

GYULA

1956 BÉKÉS MEGYE DOKUMENTUMAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

280.000 Ft

GYULA

MÁRKI SÁNDOR 1873 ÉS 1892 KÖZÖTTI NAPLÓI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

344.880 Ft

DÉLKELETI INTÉZET

SFINTU GHEORGHE

METAMORPHSOSIS TRANSILVANIAE 2003. AZ ALTORJAI BÁRÓ APOR CSALÁD ALTORJAI UDVARHÁZÁNAK ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ LEVÉLTÁRI FORRÁSAINAK KUTATÁSÁRA

208.000 Ft

SFINTU GHEORGHE

A SZÉKELY HATÁRŐRSÉG 2004. FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

191.000 Ft

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI

PÁPA

A PÁPAI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DIÁKJAINAK NÉVSORA 1585-1867 CÍMŰ KÖTETÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

A MOHÁCS ELŐTTI OKLEVELEKET TARTALMAZÓ NICZKY CSALÁD LEVÉLTÁRA 1221-1425 KÖZÖTT CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

529.620 Ft

HAÁZ REZSŐ ALAPÍTVÁNY

SZÉKELYUDVARHELY

AZ UDVARHELYSZÉKI 1848-1849-ES ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ OKMÁNYTÁR KIADÁSÁRA

986.500 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

EGYEK FALU JEGYZŐKÖNYVE 1786-1860 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

262.288 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECEN VÁROS MAGISZTRÁTUSÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI 1609 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

273.007 Ft

HERMANN ISTVÁN

PÁPA

A HAZAI OKMÁNYTÁR I-IV. FORRÁSKÖTETÉNEK REPRINT KIADÁSÁRA

950.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

AZ ÁRPÁD-KORI LEVELEK A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRBAN CÍMŰ KÖTET, ILLETVE 65 DB EREDETI OKLEVÉL CD-N TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE *

489.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1716-1718 MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

II. JÓZSEF NÉPSZÁMLÁLÁS. ERDÉLY 1787 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY

1.000.000 Ft

KULTURÁLIS INTÉZETEK IGAZGATÓSÁGA

BUDAPEST

MAGYAR HADIFOGLYOK A SZOVJETUNIÓBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

2.550.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

GEORGIUS FEJÉR: CODEX DIPLOMATICUS HUNGARIAE DIGITALIZÁLÁSÁRA *

15.945.750 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

II. RÁKÓCZI FERENC NÓGRÁD VÁRMEGYÉHEZ CÍMZETT LEVELEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNYRA

565.000 Ft

SALGÓTARJÁN

A HOLOCAUST TÖRTÉNELMI NÓGRÁD MEGYÉRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMAINAK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE ÉS AZ ÁLDOZATOK NÉVSORÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

802.890 Ft

PÁL-ANTAL SÁNDOR

TIRGU-MURES

MAROSVÁSÁRHELY XVII-XIX. SZ. JOGSZABÁLYAINAK ÉS POLGÁRNÉVSORAINAK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

KIS VILÁGNAK VILÁGOS KIS TÜKÖRE – ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS LELKÉSZEK ÖNÉLETRAJZA 1807-08-BÓL – SAJTÓ ALÁ RENDEZÉSÉRE

195.000 Ft

SÁROSPATAK

TAKÁCS BÉLA PAPI RUHÁK TÖRTÉNETE CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

421.000 Ft

SÉRÁNÉ DR. SZACSVAY ÉVA

LEÁNYFALU

BUDAI PÁL: A KÖZNÉP BABONÁI ÉS BALVÉLEKEDÉSEI ELLEN VALÓ PRÉDIKÁCIÓK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

VEDD SZÍVESEN CSEKÉLY IRATOMAT CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SZÉCSÉNY

SZÉCSÉNY FELEKEZETEINEK EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEI (1332-1950) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

905.000 Ft

VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG

VESZPRÉM

OKMÁNYTÁR A VASZARI PLÉBÁNIA TÖRTÉNETÉHEZ CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

450.000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

ZSIDÓK ZALA MEGYE TÁRSADALMÁBAN 1920-1945 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

952.140 Ft

ZALAEGERSZEG

DOKUMENTUMOK ZALA MEGYE KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI TÖRTÉNETÉBŐL, I. KÖTET 1919-1931 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

542.000 Ft

LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

TÁNCZOS-SZABÓ ÁGOTA: NÉPBÍRÓSÁGOK PERES IRATAINAK KATALÓGUSA CÍMŰ SEGÉDLET MEGJELENTETÉSÉRE

230.900 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BUDAPEST TÖRTÉNETÉNEK OKLEVELES EMLÉKEI (1148-1301) CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

1.979.000 Ft

BUDAPEST

ÜGYVITELI TERMINOLÓGIAI LEXIKON CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

314.250 Ft

BUDAPEST

MDP BUDAPESTI VÁLASZTOTT VEZETŐSZERVEI ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEINEK KUTATÓI SEGÉDLETKÉNT VALÓ KIADÁSÁRA

314.250 Ft

BUDAPEST

AZ 1956-OS FORRADALMAT KÖVETŐ MEGTORLÁS CÍMŰ SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSÁRA

2.395.000 Ft

BUDAPEST

BÉCS-BUDAPEST. MŰSZAKI HALADÁS ÉS VÁROSFEJLŐDÉS A XIX. SZÁZADBAN CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MAGYAR NYELVŰ KATALÓGUSÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

510.705 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

DR. KATONA IMRE HAGYATÉKA (LEVÉLTÁRI SEGÉDLET) KIADÁSÁRA

233.824 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MOHÁCS ELŐTTI OKLEVELEI CÍMŰ LEVÉLTÁRI KATALÓGUS KIADÁSÁRA

1.080.000 Ft

BUDAPEST

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A HABSBURG BIRODALOM KISEBB EGYETEMEIN 1526-1789 CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

490.000 Ft

BUDAPEST

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A BÉCSI EGYETEMEN ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIÁN 1526-1789 CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

562.400 Ft

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR MJV LEVÉLTÁRÁNAK PÁLYÁZATA GYŐR VÁROS 17. SZÁZADI TANÁCSÜLÉSI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTA FORMÁJÚ KIADÁSÁRA

800.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR V. FONDCSOPORTJÁBAN ŐRZÖTT KÖZSÉGI IRATOK KÉZIRATOS REPERTÓRIUMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE *

915.000 Ft

JAKABFFY ELEMÉR ALAPÍTVÁNY

CLUJ NAPOCA – KOLOZSVÁR

ERDÉLYI ÁLLAMI LEVÉLTÁRAK ÁLLOMÁNYMUTATÓINAK ÉS MAGYAR VONATKOZÁSÚ LEVÉLTÁRI ÁLLOMÁNYOK MUTATÓINAK SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISBA TÖRTÉNŐ ÖSSZESÍTÉSÉRE

600.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

KOMÁROM ÉS SZŐNY KÉPVISELŐTESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEINEK KIVONATAI (1879-1950) CÍMŰ SEGÉDLET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ (STUD) NAPILAP 1933-1945 REPERTÓRIUMRA

1.000.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE *

1.250.000 Ft

MÚLTTAL A JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

REPERTÓRIUM A KATONAI ISKOLÁK HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT IRATAIHOZ 1870-1980

990.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NAGY IVÁN LEVÉLTÁRUNKBAN ŐRZÖTT IRAT, PECSÉT ÉS CÍMER HAGYATÉKÁNAK DIGITALIZÁLÁSÁRA

413.000 Ft

SALGÓTARJÁN

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FONDJEGYZÉKÉNEK JAVÍTOTT ÉS KIEGÉSZÍTETT KIADÁSÁRA

560.000 Ft

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRAT REPREZENTATÍVAN BEMUTATÓ HÁROM NYELVŰ, ILLUSZTRÁLT ISMERTETŐ KIADÁSÁRA

2.281.600 Ft

VARGA J. JÁNOS

BUDAPEST

A BUDA EXPUGNATA 1686 – EUROPA ET HUNGARIA 1683-1718 CÍMŰ KIADVÁNY IDEGEN NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

540.000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

SZOMBATHELY HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEIRŐL ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSÁRA

370.000 Ft

HUNGARICA KUTATÁS

BŐSZE SÁNDOR

KAPOSVÁR

HUNGARICA KUTATÁSRA A MAGYAR KIRÁLYI TENGERÉSZETI HATÓSÁG FONDJÁBAN RIJEKÁBAN

114.000 Ft

CSÓTI CSABA

KAPOSVÁR

MINTAVÉTELEN ALAPULÓ HUNGARICA FELTÁRÁS ÉS JEGYZÉKKÉSZÍTÉS A FIUMEI VÁROS HATÓSÁG IRATAIBÓL

107.700 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

BOCSKAIRA ÉS KORÁRA VONATKOZÓ FORRÁSOK FELTÁRÁSÁRA – ERDÉLYBEN ÉS A BÉCSI LEVÉLTÁRBAN

420.000 Ft

RÉCSEI BALÁZS

KAPOSVÁR

HUNGARICA KUTATÁSRA A FIUMEI MAGYAR-HORVÁT TENGERPARTI KIR. KORMÁNYZÓ FONDJÁBÓL RIJEKÁBAN

164.000 Ft

TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A CSÁNGÓ KÉRDÉS JELENTŐSÉGE A ROMÁN-MAGYAR POLITIKAI KAPCSOLATOKBAN CÍMŰ HUNGARICA KUTATÁSÁRA

4.000.000 Ft

VERES EMESE GYÖNGYVÉR

BUDAPEST

A BARCASÁGI CSÁNGÓ FALVAK EVANGÉLIKUS LEVÉLTÁRAIBAN TALÁLHATÓ OKIRATAINAK FELTÁRÁSÁRA

275.000 Ft

EGYÉB – EGYEDI

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

AKKREDITÁLT SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS ORSZÁGOS SZINTŰ MEGSZERVEZÉSÉRE

480.702 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR GYŰJTŐKÖRÉBE TARTOZÓ IRATOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL

200.000 Ft

SZOMBATHELY

A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR GYŰJTŐKÖRÉBE TARTOZÓ IRATOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL

20.000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő –, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: