TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL


Nemzeti Kulturális Alapprogram

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Pályázó Hely Pályázat

Megítélt összeg

Ismertetők, segédletek

AKADÉMIAI KIADÓ RT. BUDAPEST A BUDA EXPUGNATA 1686 – EUROPA ET HUNGARIA 1683-1718 C. LEVÉLTÁRI ISMERTETÕ IDEGEN NYELVÛ VÁLTOZATÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSÉRE

290 000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR KECSKEMÉT A BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSÉHEZ

400 000 Ft

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR GYULA A BÉKÉS MEGYEI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS SZAKOSZTÁLYAI ISMERTETÕ LELTÁRÁHOZ

250 000 Ft

    A BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR FONDJAIT, ÁLLAGAIT ÉS SOROZATAIT ISMERTETÕ SEGÉDLET ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

204 000 Ft

    LEVÉLTÁRI HONLAP KÉSZÍTÉSÉHEZ

180 000 Ft

BUDAPEST FÕVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST BUDAPEST ÁRPÁD-KORI OKLEVELES ANYAGA SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISÁNAK, SEGÉDLETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1 513 200 Ft

    AZ 1956-OS FORRADALMAT KÖVETÕ MEGTORLÁS A JOGSZOLGÁLTATÁSI IRATOK TÜKRÉBEN – SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS KÉSZÍTÉSÉHEZ

1 500 000 Ft

    VÁLLALATTÖRTÉNETI ADATBÁZIS KÉSZÍTÉSÉHEZ

600 000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST AZ ELTE LEVÉLTÁRA HONLAPJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

100 000 Ft

FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR SZÉKESFEHÉRVÁR A FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR HONLAPJÁHOZ, ÜGYFÉL- ÉS KUTATÓ- SZOLGÁLATÁHOZ, KIADVÁNYOK ISMERTETÉSÉHEZ, FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKHEZ

200 000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR DEBRECEN A LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

150 000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR EGER A LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK MEGÚJÍTÁSÁHOZ

400 000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR SZOLNOK HONLAP KORSZERÛSÍTÉSÉHEZ, FONDJEGYZÉK SZÁMÍTÓGÉPRE VITELÉHEZ ÉS KÖZREADÁSÁHOZ

300 000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁR ESZTERGOM A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FONDJEGYZÉKÉHEZ

300 000 Ft

    MKP-SZDP-MDP IRATAINAK REPERTÓRIUMÁHOZ (1945-1956)

450 000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAKAT ISMERTETÕ KIADVÁNY ANGOL NYELVRE FORDÍTÁSÁRA

491 790 Ft

    MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIA ELÕMUNKÁLATAIHOZ (1950-2000)

2 257 190 Ft

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST MAGYAR ZSIDÓ LEVÉLTÁR FONDJEGYZÉKEINEK INTERNETES MEGJELENTETÉSÉHEZ

200 000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR KAPOSVÁR A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A 2002. ÉVI FRISSÍTÉSHEZ

332 000 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR NYÍREGYHÁZA A LEVÉLTÁR WEB-SZERVERÉNEK ÉS GRAFIKUS HONLAPJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE ÉS ADATOKKAL VALÓ FELTÖLTÉSÉRE

350 000 Ft

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV LEVÉLTÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

312 500 Ft

TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZEKSZÁRD A LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

400 000 Ft

    TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR FONDJEGYZÉKÉNEK SZÁMÍTÓGÉPRE VITELÉRE ÉS KÖZREADÁSÁRA

100 000 Ft

VÁGSELLYEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR SALA-VÁGSELLYE SZLOVÁKIAI VÁROSI ÉS JÁRÁSI LEVÉLTÁRAKBAN ÕRZÖTT FONDOK ÉS ÁLLAGOK MAGYAR NYELVÛ JEGYZÉKÉHEZ

767 000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR SZOMBATHELY A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR HONLAPJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

400 000 Ft

Forráskiadványok

BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR KECSKEMÉT IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: TESTAMENTUMOK A FEUDALIZMUS UTOLSÓ KÉT ÉVSZÁZADÁBÓL –1655-1745 C. MÛ KIADÁSÁRA

700 000 Ft

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR PÉCS A NEMZETISÉGI ÜGYEK DOKUMENTUMAI BARANYÁBAN 1950-1990 C. FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

700 000 Ft

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR MISKOLC A KOSSUTH-DOKUMENTUMOK A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁRBAN C. FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

250 000 Ft

BUDAPEST FÕVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST BUDAPEST TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI SOROZAT – BUDAVÁR BEVÉTELE 1849-BEN I/II.MÁSODIK KIADÁSÁHOZ

1 000 000 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SZEGED MILORAD PALIC VISSZAEMLÉKEZÉSÉHEZ A VILÁGHÁBORÚ ÉVEIRE (1941-1945)

534 800 Ft

    AZ A SZÁSZ TÜKÖR (SACHSENSPIEGEL) C. JOGKÖNYV FORDÍTÁSÁRA

300 000 Ft

DÉLKELETI INTÉZET SEPSISZENTGYÖRGY (ROMÁNIA) A SZÉKELY HATÁRÕRSÉG 1848-49-ES SZEREPE ÉS UTÓTÖRTÉNETE 1866-IG C. FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

440 000 Ft

DR.VIDA ISTVÁN BUDAPEST A MAGYAR-SZOVJET KAPCSOLATOK – 1944-1953-AS DOKUMENTUMOK C. FORRÁSKIADVÁNY ELÕKÉSZÍTÉSÉRE

500 000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST A BÉCSI PAZMANEUM HALLGATÓKRÓL C. FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

860 000 Ft

    A BÉCSI EGYETEM MAGYARORSZÁGI HALLGATÓIRÓL SZÓLÓ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

560 000 Ft

ERDÉLY-TÖRTÉNETI ALAPITVÁNY DEBRECEN HÁROMSZÉK ÉS CSÍK, GYERGYÓ-KÁSZONSZÉK 1820-AS PARASZTVALLOMÁSAINAK KIADÁSÁRA

600 000 Ft

FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR SZÉKESFEHÉRVÁR A FEJÉR MEGYE 1848-1849-BEN C. DOKUMENTUMKÖTET KIADÁSA A KOSSUTH ÉVFORDULÓHOZ KAPCSOLÓDÓAN

600 000 Ft

GY-M-S.MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SOPRON ZALA MEGYE KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678 C. KIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSE

300 000 Ft

GYÕR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA GYÕR VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK REGESZTÁI II. KÖTET KIADÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE

300 000 Ft

GYÕR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA KOSSUTH LAJOS ÉS GYÕR C. EMLÉKKÖTET KIADÁSÁRA

274 000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR DEBRECEN DEBRECEN VÁROS EGYESÜLETI KATASZTERÉNEK KIADÁSA

300 000 Ft

    MÁRIA TERÉZIA ÚRBÉRRENDEZÉSE A TÖRTÉNETI BIHAR VÁRMEGYÉBEN C. KIADVÁNY ELÕKÉSZÍTÉSE

162 000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR EGER AZ 1848-49-ES I. HONVÉD HADTEST TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ IRATOK MEGJELENTETÉSÉRE

800 000 Ft

ITALUNG BT. BUDAPEST OLASZ DIPLOMÁCIAI DOKUMENTUMOK MAGYARORSZÁGRÓL C. MÛ I. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

400 000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR SZOLNOK A SZOLNOKI DAMJANICH RÁDIÓ 1956. OKTÓBER 26 – NOVEMBER 30. KÖZÖTT SUGÁROZOTT ANYAGA C. KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

540 000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TATABÁNYA ORTUTAY ANDRÁS: JÓ, HA A DOLGOKAT ÍRÁSBA FOGLALJUK C. KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

300 000 Ft

MAGYAR AUSCHWITZ ALAPITVÁNY BUDAPEST A DEGOB JEGYZÕKÖNYVEK C. FORRÁSKIADVÁNY ELÕKÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE

450 000 Ft

MUNDUS MAGYAR EGYETEMI KIADÓI KFT. BUDAPEST KOVACSICS JÓZSEF: BARANYA VÁRMEGYE ÉS TELEPÜLÉSEINEK NÉPESSÉGTÖRTÉNETI LEXIKONA C. KIADVÁNYRA

1 200 000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SALGÓTARJÁN A CÉLSZEMÉLY: MINDSZENTY C. KÖNYV KIADÁSÁHOZ

600 000 Ft

ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BUDAÖRS A SZÉKELYFÖLDI ÖRMÉNY KATOLIKUS EGYHÁZ ANYAKÖNYVEI 1725-1905 ELSÕ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

200 000 Ft

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK 1945-48 KÖZÖTTI SUPPLIKATIÓS NAPLÓK KIADÁSÁRA

300 000 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR NYÍREGYHÁZA GRÓF KÁROLYI GYÖRGY 1833-1836 KÖZÖTTI NAPLÓJÁNAK MEGJELENTETÉSÉHEZ

700 000 Ft

    NYÍREGYHÁZA MEZÕVÁROS HIVATALI UTASÍTÁSAI (1753-1848) C. FORRÁSKÖZLÉSHEZ

480 000 Ft

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET DEBRECEN A SZATMÁRNÉMETI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNYI TÖRZSKÖNYVE – 1754-1918 C. KIADVÁNYRA

350 000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG A ZALAI GYÛJTEMÉNY 54. KÖTETÉNEK KIADÁSÁHOZ

490 000 Ft

    A ZALA MEGYEI ORSZÁGGYÛLÉS KÖVETUTASÍTÁSAI ÉS KÖVETJELENTÉSEI 1832-1848 C. FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

450 000 Ft

    SIMONFFY EMIL:A POLGÁRI FÖLDTULAJDON KIALAKULÁSA ÉS A BIRTOKMEGOSZLÁS DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚLON C.KIADVÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSÉHEZ

700 000 Ft

Nemzetközi kapcsolatok

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR PÉCS SZAKMAI NAP RENDEZÉSÉRE A HORVÁTORSZÁGI DJAKOVO FIÓKLEVÉLTÁRÁBAN

42 000 Ft

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR GYULA KAPCSOLATÉPÍTÉSHEZ ERDÉLYI ÁLLAMI ÉS EGYHÁZI LEVÉLTÁRAKKAL

520 000 Ft

BUDAPEST FÕVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST A VÁROS ÉS TECHNIKA BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN A XIX. SZÁZADBAN C. KÖZÖS KIÁLLÍTÁSHOZ ÉS KATALÓGUS KÉSZÍTÉSÉHEZ

500 000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR DEBRECEN LEVÉLTÁRI NAPOK RENDEZÉSÉHEZ A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KOSSUTH EMLÉKEK HELYSZÍNEIN

189 000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR SZOLNOK LENGYELORSZÁGI SZAKMAI TAPASZTALATCSERÉHEZ

100 000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁR ESZTERGOM KOMÁROMI LEVÉLTÁROS SZAKMAI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

165 000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST AZ EGYESÜLET 2002. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIHOZ

1 920 000 Ft

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE DEBRECEN AZ ‘ICA/SKR EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK NEMZETKÖZI SZEKCIÓJÁNAK INTÉZÕBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRE

200 000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR KAPOSVÁR A RIJEKAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR DOLGOZÓINAK MEGHÍVÁSÁRA A XXVI. SOMOGYI LEVÉLTÁRI NAPRA

265 000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG A XII. SZLOVÉN-MAGYAR IFJÚSÁGI LEVÉLTÁRI TAPASZTALATCSERE MEGRENDEZÉSÉHEZ

300 000 Ft

Hungarika

DR.BOTLIK JÓZSEF BUDAPEST KÁRPÁTALJA TÖRTÉNETE 1938-1939 ÉS 1945. KÖZÖTT– LEVÉLTÁRI KUTATÁSRA A TÉMA MONOGRAFIKUS FELDOLGOZÁSÁHOZ

600 000 Ft

DR.FÜZES MIKLÓS PÉCS KUTATÁSOKRA A HORVÁTORSZÁGI ESZÉK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRÁBAN

110 000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST HUNGARICA-KUTATÁSHOZ AZ ÉSZT ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

183 500 Ft

GY-M-S.MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SOPRON SOPRON VÁRMEGYE SZABAD KIRÁLYI VÁROSAINAK 1809-ES IRAT FELTÁRÁSÁHOZ

70 000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁR ESZTERGOM HUNGARICA-KUTATÁSHOZ A NYItrAI ÁLLAMI KERÜLETI LEVÉLTÁRBAN ÉS AZ ÉSZAK-KOMÁROMI ÁLLAMI TERÜLETI LEVÉLTÁRBAN

100 000 Ft

MISKOLCI EGYETEM   A SELMECI AKADÉMIA SZLOVÁKIAI LEVÉLTÁRI FORRÁSAINAK FELTÁRÁSÁRA

450 000 Ft

SAS PÉTER BUDAPEST A KOLOZSVÁRI SZENT ERZSÉBET ISPOTÁLY– KÉSÕBB AGGMENHÁZ – TÖRTÉNETÉNEK ÉS ADATTÁRÁNAK FELDOLGOZÁSÁHOZ

500 000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR KAPOSVÁR A FIUMEI MAGYAR-HORVÁT TENGERÉSZETI HATÓSÁG FONDJÁNAK RENDEZÉSÉHEZ, RIJEKAI JEGYZÉKELÉSÉHEZ

600 000 Ft

VERES EMESE GYÖNGYVÉR BUDAPEST AZ ERDÉLYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ XVIII. SZÁZADI ANYAKÖNYVEINEK FELTÁRÁSÁRA ÉS FELDOLGOZÁSÁRA

240 000 Ft

Iratvásárlás

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR PÉCS LEVÉLTÁRI ÉRTÉKÛ IRATOK VÁSÁRLÁSA ÉS MÁSOLÁSA A LEVÉLTÁR RÉSZÉRE

889 000 Ft

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR GYULA IRATMÁSOLAT VÁSÁRLÁSÁHOZ A NAGYVÁRADI PÜSPÖKSÉG LEVÉLTÁRÁBÓL

150 000 Ft

BUDAPEST FÕVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST A HÁZMÁN-VARÁSDY CSALÁD IRATANYAGÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

2 000 000 Ft

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR GYÕR MIKROFILMMÁSOLATOK BESZERZÉSÉHEZ

300 000 Ft

GY-M-S.MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SOPRON AZ OSZtrÁK NEMZETI KÖNYVTÁRBAN ÕRZÖTT 16-18. SZÁZADI SOPRONI VONATKOZÁSÚ IRATOK MIKROFILMEN VALÓ MEGÖRÖKÍTÉSÉRE

220 000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR EGER A FELEKEZETI ANYAKÖNYVEK MIKROFILMJEIRÕL VALÓ MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

265 000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁR ESZTERGOM AZ ESZTERGOMI TAKARÉKPÉNZTÁR (1844-1948) IRATAINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

600 000 Ft

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST IRATOK VÁSÁRLÁSÁHOZ A SZÖVETSÉG SZÁMÁRA

250 000 Ft

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI PROVENIENCIÁJÚ,INTÉZMÉNYI,CSALÁDI ÉS GYÛJTEMÉNYES JELLEGÛ,KIEMELT FORRÁSÉRTÉKÛ IRATANYAGOK VÁSÁRLÁSÁHOZ

400 000 Ft

Képzés, továbbképzés

BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR KECSKEMÉT A III. LEVÉLTÁRI NAP KERETÉBEN ZAJLÓ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA SZERVEZÉSÉHEZ

442 000 Ft

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR PÉCS LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉHEZ

126 000 Ft

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR MISKOLC BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉHEZ

300 000 Ft

BUDAPEST FÕVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST A HELYI OKTATÁSPOLITIKA ÉS AZ ISKOLÁK KÖZÖNSÉGE A FÕVÁROSBAN C. KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉHEZ

200 000 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRI NAPOK 25. ALKALOMMAL TÖRTÉNÕ MEGRENDEZÉSÉRE

378 000 Ft

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SOPRON SZABAD KIRÁLYI VÁROSSÁ VALÓ NYILVÁNÍTÁSÁNAK 725. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ KONFERENCIÁHOZ

350 000 Ft

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE GYÕRI LEVÉLTÁRA AZ V.GYÕRI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉHEZ

250 000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR SZOLNOK LEVÉLTÁRI NAP RENDEZÉSÉRE

300 000 Ft

MAGYAR FELSÕOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST SZAKMAI KONFERENCIA SZERVEZÉSÉHEZ AZ EGYETEMI, FÕISKOLAI LEVÉLTÁRAK ALAPÍTÁSA ÜGYÉBEN

362 000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SALGÓTARJÁN A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NAPJÁNAK MEGRENDEZÉSÉHEZ

300 000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR KAPOSVÁR A XXVI. SOMOGYI LEVÉLTÁRI NAPON TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE A GASZtrONÓMIA TÖRTÉNETE CÍMMEL

300 000 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR NYÍREGYHÁZA A ‘IX. NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSÉHEZ NYÍREGYHÁZÁN

882 000 Ft

TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZEKSZÁRD A ‘LEVÉLTÁRÜGY MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVÕJE C. SZAKMAI TANÁCSKOZÁSHOZ

150 000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR SZOMBATHELY LEVÉLTÁRI ÉS SZAKMAI NAP RENDEZÉSÉRE

1 000 000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG AZ MKP, MDP, MSZMP ÉS A KAPCSOLT RÉSZEK IRATAI A HAZAI LEVÉLTÁRAKBAN C. LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

226 980 Ft

Technikai eszközök vásárlása

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET DEBRECEN MÁSOLÓGÉP VÁSÁRLÁSÁRA

212 400 Ft

BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PÉCS MÁSOLÓGÉP VÁSÁRLÁSÁRA

500 000 Ft

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR GYÕR DIGITÁLIS MÁSOLÓGÉP BESZERZÉSÉHEZ

500 000 Ft

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG NYÍREGYHÁZA MÁSOLÓGÉP VÁSÁRLÁSÁRA

450 000 Ft

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG OROSHÁZA FÉNYMÁSOLÓGÉP VÁSÁRLÁSÁRA

483 000 Ft

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ BUDAPEST MÁSOLÓGÉP VÁSÁRLÁSÁRA

500 000 Ft

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BUDAPEST FÉNYMÁSOLÓGÉP VÁSÁRLÁSÁRA

500 000 Ft

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST FÉNYMÁSOLÓGÉP BESZERZÉSÉRE

500 000 Ft

Frissítve: 2002. 05. 02.