TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL


KOLLÉGIUMI DÖNTÉS

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

Döntés dátuma: 2011. május 17.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
1-2., 6) FORRÁSKIADVÁNYOKRA  

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A TITKOK-KÉPEK-NYOLCVANAS ÉVEK CÍMŰ KÉTNYELVŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

2231/1289

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

BAJA TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGGAL FELRUHÁZOTT VÁROS 1944-49. ÉVI TÖRTÉNETE A POLGÁRMESTERI JELENTÉSEK ALAPJÁN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

193.908 Ft

2231/1269

BERNÁD RITA MAGDOLNA

TEKERŐPATAK

BERNÁD RITA – KOVÁCS BÁLINT: A SZAMOSÚJVÁRI ÖRMÉNY KATOLIKUS GYŰJTŐLEVÉLTÁR, REPERTÓRIUM CÍMŰ KIADVÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2231/1307

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

MÁRKI SÁNDOR NAPLÓI II. KÖTETÉNEK (1893-1903) KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

914.790 Ft

2231/1268

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

BORSOD VÁRMEGYE 1579 ÉS 1581 KÖZÖTTI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEINEK FELTÁRÁSÁRA ÉS REGESZTÁZÁSÁRA

550.000 Ft

2231/1264

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

GÖMÖR VÁRMEGYE 1580 ÉS 1587 KÖZÖTTI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEIBŐL KÉSZÜLT REGESZTAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

354.139 Ft

2231/1293

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

REXA DEZSŐ LEVÉLTÁROS A BUDAPESTI UTCANEVEK TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ KIADATLAN KÉZIRATÁBÓL FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

114.380 Ft

2231/1258

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

A ZOMBORI RÓNAY-CSALÁD KRÓNIKÁJA CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

800.000 Ft

2231/1296

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

A BÁNÁT BÁCSKA ÉS BARANYA KATONAI KÖZIGAZGATÁSÁNAK MŰKÖDÉSE 1944-45 A ZENTAI VÁROSPARANCSNOKSÁG IRATAINAK TÜKRÉBEN CÍMŰ KIADVÁNYRA

785.250 Ft

2231/1297

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI

PÁPA

A PROCESSUS VISITATIONIS, TORKOS JAKAB EGYHÁZLÁTOGATÁSA 1747-BEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

400.000 Ft

2231/1302

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

PANNONHALMI KONVENT HITELESHELYI… IV. CÍMŰ KÖTET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2231/1280

ENTZ GÉZA MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY

KOLOZSVÁR

A TÖRTÉNELMI KÜKÜLLŐI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE EGYHÁZKÖZSÉGEINEK TÖRTÉNETI KATASZTERE IV. (1648-1800) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

1.100.000 Ft

2231/1310

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

KOLOZSVÁR

KÖLESÉRI SÁMUEL LEVELEZÉSE CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

660.000 Ft

2231/1309

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

KOLOZSVÁR

KOLOZSVÁR VÁROS 1582-1586 KÖZÖTTI TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2231/1311

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁROS TANÁCSÜLÉSI ÉS BÍRÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI VIII. 1637-1641 CÍMŰ KÉZIRAT ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

387.000 Ft

2231/1282

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁROS TANÁCSÜLÉSI ÉS BÍRÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI VII. 1631-1636.CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

428.500 Ft

2231/1304

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

MAGYARÓVÁR VÁROS TANÁCSA TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEI (1581-1582) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2231/1305

HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE

NYÍREGYHÁZA

DR. DUDÁS MIKLÓS A MISKOLCI ESPERESI KERÜLETBEN VÉGZETT KÁNONI LÁTOGATÁSAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

2231/1267

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT IRATOKBÓL A VARSÓI SZERZŐDÉS 1968. ÉVI CSEHSZLOVÁKIAI INTERVENCIÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELKŐKÉSZÍTÉSÉRE

286.000 Ft

2231/1246

HOLLÓ LÁSZLÓ

KOLOZSVÁR

AZ ERDÉLYI RÓMAI KATOLIKUS STÁTUS ALAPÍTVÁNYI LEVÉLTÁR ALAPSZÁMOS IKTATÁSÚ IRATAINAK 1904-1948 TÁRGYMUTATÓJÁRA

180.000 Ft

2231/1308

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

TÓTH KRISZTINA: ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1749-1752 CÍMŰ KÖTET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

596.954 Ft

2231/1260

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM A RÁKÓCZI-KORBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

268.000 Ft

2231/1291

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

TÓTH KRISZTINA: ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1742-1748 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZZÉTÉTELÉRE

292.600 Ft

2231/1292

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

BRODARICS ISTVÁN LEVELEZÉSE CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

925.500 Ft

2231/1243

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MAGYAR-SZOVJET GAZDASÁGI KAPCSOLATOK, 1948-1973 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.480.000 Ft

2231/1245

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

KONCEPCIÓS PEREK MAGYARORSZÁGON CÍMŰ MULTIMÉDIÁS DVD KÖZZÉTÉTELÉRE *

2.500.000 Ft

2231/1285

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

BÉL MÁTYÁS: SOPRON, VAS, ZALA ÉS VESZPRÉM VÁRMEGYE LEÍRÁSA CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA *

1.664.145 Ft

2231/1286

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

ÁRPÁD-KORI KIRÁLYI ÉS KIRÁLYNŐI PECSÉTEK KATALÓGUSÁRA *

1.400.000 Ft

2231/1287

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A MAGYAR IZRAELITA KÉZMŰ- ÉS FÖLDMŰVELÉSI EGYESÜLET TÖRTÉNETE CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

335.000 Ft

2231/1290

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK ÉS GERMANICA HIVATALI IKTATÓKÖNYVEK REGESZTÁINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

700.000 Ft

2231/1262

PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA

BUDAPEST

A PIARISTÁK ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

190.500 Ft

2231/1250

POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

BUDAPEST

SZOVJET DIPLOMÁCIAI JELENTÉSEK MAGYARORSZÁGRÓL 1957-1964 CÍMŰ DOKUMENTUMKÖTET KIADÁSÁRA

1.000.000 Ft

2231/1288

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYEI HUNYADY-BIRTOKOK 1822-ES LELTÁRA CÍMŰ KÉZIRAT MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2231/1299

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A CIGÁNY NÉPESSÉG FELMÉRÉSEI SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN AZ 1950-ES ÉVEKBEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

450.000 Ft

2231/1265

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÁRPÁTALJAI LEVÉLTÁRI FORRÁSAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

336.812 Ft

2231/1294

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI EGYESÜLETEKRE VONATKOZÓ FORRÁSOK (1921-1944) CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

229.955 Ft

2231/1270

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

VÁC

VÁCI VÉGRENDELETEK III. 1771-1780 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

282.572 Ft

2231/1261

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON VÉGRENDELETÉNEK KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

214.058 Ft

2231/1274

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

PADÁNYI BIRÓ MÁRTON VESZPRÉMI PÜSPÖK 1757. ÉVI LÉLEKÖSSZEÍRÁSA VESZPRÉM VÁROSÁBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

161.100 Ft

2231/1275

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

AZ 1956-OS FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK VESZPRÉM MEGYEI FORRÁSAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

430.500 Ft

2231/1300

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

A 18. SZÁZADI KÁPTALANI URBÁRIUMOK KIADÁSÁRA

309.700 Ft

2231/1301

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

POLITIKAI KÜZDELMEK ZALA MEGYÉBEN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (1932-44) II. KÖTET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

630.000 Ft

2231/1278

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1655-1716. CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

480.000 Ft

2231/1279

3) SEGÉDLETEK KÖZZÉTÉTELÉRE  

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A MSZMP BUDAPESTI BIZOTTSÁGA VEZETŐ TESTÜLETEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI CÍMŰ LEVÉLTÁRI SEGÉDLET KÖZZZÉTÉTELÉRE (II. ÜTEM)

899.900 Ft

2233/686

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST

A KIRÁLYI JÓZSEF MŰEGYETEM TANÁRTESTÜLETI ÉS IGAZGATÓI ÜLÉSEI JEGYZŐKÖNYVEINEK NAPIRENDI PONTJAI (1850-1871) CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

174.040 Ft

2233/685

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

A GYŐRI KÁPTALANI MAGÁNLEVÉLTÁR TÖRZSANYAGÁNAK REGESZTÁI 1527-1600. CÍMŰ SEGÉDLET KÖZZÉTÉTELÉRE

327.840 Ft

2233/688

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI (1670-1672, 1683-1689) REGESZTÁINAK KIADÁSÁRA

548.625 Ft

2233/687

4) LEVÉLTÁRI ÉVFORDULÓS KIADVÁNYOKRA  

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ ÉVKÖNYV 25. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2212/300

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

URBS VI. VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV. VÁROSTERVEZÉS, VÁROSÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON ÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

966.480 Ft

2212/295

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

HISTÓRIA MEZEJÉN – A 19. SZ. EMLÉKEZETE CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

435.700 Ft

2212/301

FIATAL LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

A FIATAL LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2010. ÉVI KONFERENCIÁJÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOKAT TARTALMAZÓ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

371.700 Ft

2212/294

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

KISALFÖLDI SZEMLE IV. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2212/308

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYVEK SOROZATBAN AZ ARCHÍVUM 20. SZÁMÁNAK KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2212/296

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

A MEGYÉRE VONATKOZÓ TANULMÁNYOKAT ÉS FORRÁSKÖZLÉSEKET TARTALMAZÓ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.200.000 Ft

2212/298

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYVSOROZAT 41. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2212/302

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A 19. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.155.820 Ft

2212/297

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

A GÖDÖRBŐL GÖDÖRBE. MINDENNEMŰ VÁLSÁGOK MAGYARHONBAN A 19. ÉS 20. SZÁZADBAN CÍMŰ KONFERENCIAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2212/307

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

HELYTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (VÁLOGATÁS A PÁPAI LEVÉLTÁRI NAPOK ELŐADÁSAIBÓL) CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

395.000 Ft

2212/303

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

ÚJ UTAK ÉS EREDMÉNYEK AZ IPARTÖRTÉNET KUTATÁSÁBAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

450.000 Ft

2212/304

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

CENTENÁRIUMI TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

160.500 Ft

2212/305

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

ZALA MEGYE PECSÉTJE ÉS CÍMERE 1550-2010. CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE

673.016 Ft

2212/306

5. a-b) BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KONFERENCIÁKRA  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

A 2011. ÉVI LEVÉLTÁRI NAPON URADALOM-TÖRTÉNETI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

375.120 Ft

2207/274

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

URBS MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI KONFERENCIA ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA

1.048.000 Ft

2207/264

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRTUDOMÁNYI INTÉZET ŐSZI LEVÉLTÁROS ISKOLÁJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

86.000 Ft

2207/288

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A DREZDAI EGYETEMI LEVÉLTÁR ÁLTAL SZERVEZETT, A NÉMET EGYETEMI LEVÉLTÁRAK KONFERENCIÁJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

100.000 Ft

2207/286

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

A GYŐR VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS A HAJNAL KÖR TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET ÁLTAL SZERVEZETT A FELEKEZETI MŰVELTSÉG-FELEKEZETI TÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON KONFERENCIÁRA *

600.000 Ft

2207/280

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

XIV. GYŐRI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

96.000 Ft

2207/279

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA KONFERENCIÁJÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRA *

1.490.000 Ft

2207/267

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

A LEVÉLTÁRI NAPON RENDEZENDŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRA *

336.000 Ft

2207/269

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

XVIII. KOMÁROMI LEVÉLTÁROS SZAKMAI NAP KONFERENCIÁJÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRA

180.547 Ft

2207/265

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2011. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE

600.000 Ft

2207/261

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

AZ UNIVERSITIES IN CENTRAL EUROPE CÍMŰ PRÁGAI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

200.000 Ft

2207/285

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2011. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE *

4.777.000 Ft

2207/259

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

KÜLFÖLDI SZAKMAI KONFERENCIÁKON ÉS TAPASZTALATCSERÉKEN A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK KÉPVISELETÉRE *

385.000 Ft

2207/284

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 2011-BEN MEGRENDEZENDŐ KONFERENCIÁJÁRA *

300.000 Ft

2207/260

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR (MOL) 2011-BEN SZERVEZENDŐ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIRA *

1.020.250 Ft

2207/283

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A JUDAICA EUROPEANA KERETÉN BELÜL A DIGITAL HUMANITIES KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

160.000 Ft

2207/262

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A BÖRTÖN ÉS LEVÉLTÁR 2011 CÍMŰ SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

248.000 Ft

2207/266

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR NEMZETISÉGEK, KISEBBSÉGEK CÍMŰ KONFERENCIÁJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE

80.000 Ft

2207/263

PÉCSI EGYHÁZMEGYE

PÉCS

A PÉCSI PÜSPÖKI LEVÉLTÁR SZERVEZÉSÉBEN A MAGYAR EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 2011. ÉVI NEMZETKÖZI VÁNDORGYŰLÉSÉRE *

955.000 Ft

2207/275

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A 2011. ÉVI SOMOGYI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

250.000 Ft

2207/271

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A XVIII. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE

670.713 Ft

2207/268

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A VÁGSELLYEI LEVÉLTÁRI NAPON AZ OKTATÁS OLTÁRÁRA MUNKACÍMŰ KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

48.000 Ft

2207/290

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

A FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM IDEIGLENESEN SZEGEDEN NYER ELHELYEZÉST; A SZÁMŰZÖTT KOLOZSVÁRI EGYETEM SZEGEDRE KERÜLÉSE CÍMŰ KONFERENCIÁRA *

100.000 Ft

2207/272

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

HATÁRTALAN VÁROS-SZEKSZÁRD TÖRTÉNETÉVEL FOGLALKOZÓ KUTATÁSOK A LEVÉLTÁRBAN CÍMŰ LEVÉLTÁRI NAPON VÁROSTÖRTÉNETI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

110.000 Ft

2207/273

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

XXVIII. VAS MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE *

344.760 Ft

2207/281

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

KÉMEK, ÜGYNÖKÖK, BESÚGÓK 1. – AZ ÓKORTÓL MATA HARIIG CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE *

400.000 Ft

2207/282

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

A XXI. SZLOVÉN-MAGYAR NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI KUTATÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE *

600.000 Ft

2207/292

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

A VÖRÖS ÉS A FEHÉR URALOM HÁTORSZÁGA (1919. VIDÉKEN) CÍMŰ SZAKMAI KONFERENCIA ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA

170.840 Ft

2207/276

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

ESTERHÁZY-CSALÁD CSESZNEK-ÁGA TÖRTÉNETÉT FELTÁRÓ KONFERENCIÁRA

226.600 Ft

2207/277

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRBAN FÁRA JÓZSEF (1884-1958) EGYKORI ZALAI FŐLEVÉLTÁRNOK ÉLETE CÍMŰ LEVÉLTÁRI NAPRA

183.340 Ft

2207/278

7) ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖKRE  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK VÁSÁRLÁSÁRA ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉRE

391.500 Ft

2205/532

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁNAK KLAPKA UTCAI KÖZPONTJÁBA HŐ- ÉS PÁRAMÉRŐ MŰSZEREK BESZERZÉSÉRE

389.375 Ft

2205/528

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

700.000 Ft

2205/527

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁRBA SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

245.000 Ft

2205/521

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

2.190.000 Ft

2205/515

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST

SAVMENTES IRATTÁRI DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

1.490.000 Ft

2205/513

DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE

DEBRECEN

POLCOS IRATTÁROLÓ ÁLLVÁNYOK BESZERZÉSÉRE

350.000 Ft

2205/524

FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

686.250 Ft

2205/536

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

RAKTÁRI FÉNY MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ MEGVILÁGÍTÁSMÉRŐ MŰSZER BESZERZÉSÉRE

96.831 Ft

2205/541

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

SAVMENTES LEVÉLTÁRI IRATTÁROLÓ DOBOZ BESZERZÉSÉRE

595.000 Ft

2205/544

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

800.000 Ft

2205/523

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT BESZERZÉSÉRE ÉS SZÁLLÍTÁSÁRA

1.314.000 Ft

2205/520

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK, VALAMINT PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE

738.075 Ft

2205/526

KÁRPÁTALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

BEREHOVE-BEREGSZÁSZ

A LEVÉLTÁRBA SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK ÉS HŐ- ÉS PÁRATARTALOM MÉRŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE

180.000 Ft

2205/547

MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMA

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

38.400 Ft

2205/542

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

SAVMENTES IRATTÁRI DOBOZOK VÁSÁRLÁSÁRA *

1.000.000 Ft

2205/506

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

SAVMENTES MIKROFILMTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE *

206.250 Ft

2205/507

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

RAKTÁRI PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ MŰSZEREK BESZERZÉSÉRE

276.250 Ft

2205/508

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

FÉNY-, HŐ- ÉS PÁRATARTALOM MÉRŐ ESZKÖZÖKRE

131.168 Ft

2205/510

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

RAKTÁRI PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE

164.750 Ft

2205/519

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SOPRON

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT LEVÉLTÁRÁBA RAKTÁRI PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE

30.810 Ft

2205/543

PANNON EGYETEM

VESZPRÉM

SAVMENTES DOBOZOK, RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT BESZERZÉSÉRE ÉS ÖSSZESZERELÉSÉRE

614.719 Ft

2205/537

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR NAGYKŐRÖSI OSZTÁLYÁN SÉRÜLT (FERTŐZÖTT) ÉS SAVAS TÁROLÓDOBOZOK CSERÉJÉRE

337.500 Ft

2205/512

PÉCSI EGYHÁZMEGYE

PÉCS

A PÉCSI PÜSPÖKI LEVÉLTÁRBA ÉS A KÁPTALANI LEVÉLTÁRBA PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ ESZKÖZ, ÉS RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT BESZERZÉSÉRE

3.850.000 Ft

2205/534

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCS

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR RÉSZÉRE SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK ÉS RAKTÁRI PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE *

382.000 Ft

2205/533

PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA

BUDAPEST

LEVÉLTÁRI ÁLLVÁNYRENDSZER BESZERZÉSÉRE

700.000 Ft

2205/509

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

ELTÉRŐ MÉRETŰ SAVMENTES DOBOZ ÉS SAVMENTES KARTONLEMEZ BESZERZÉSÉRE

296.563 Ft

2205/522

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRBA RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT BESZERZÉSÉRE

800.000 Ft

2205/530

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ BESZERZÉSÉRE

86.625 Ft

2205/531

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZ VÁSÁRLÁSÁRA

213.750 Ft

2205/525

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

AZ EGYETEM LEVÉLTÁRÁBA RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT BESZERZÉSÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÖSSZESZERELÉSÉRE *

591.325 Ft

2205/529

SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

SZÉKESFEHÉRVÁR

A SZÉKESFEHÉRVÁRI PÜSPÖKI ÉS SZÉKESKÁPTALANI LEVÉLTÁRBA SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

240.000 Ft

2205/535

SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE

SZOMBATHELY

A LEVÉLTÁR RÉSZÉRE SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK VÁSÁRLÁSÁRA

283.000 Ft

2205/545

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI LEVÉLTÁR

TATABÁNYA

SAVMENTES LEVÉLTÁRI DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

449.375 Ft

2205/518

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

A LEVÉLTÁRBA RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT ÉS PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉK BESZERZÉSÉRE *

2.566.797 Ft

2205/546

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

VÁC

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

283.125 Ft

2205/517

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK, MIKROFILM TÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

585.500 Ft

2205/538

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR KOSSUTH UTCAI RÉSZLEGÉBE RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT BESZERZÉSÉRE

189.780 Ft

2205/539

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE

796.000 Ft

2205/540

8) RESTAURÁLÁSRA, KONZERVÁLÁSRA  

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

XVIII. SZÁZADI KECSKEMÉTI FŐBÍRÓI JEGYZŐKÖNYVEK (2; 3; 4. TÉTEL) RESTAURÁLÁSÁRA

405.000 Ft

2211/305

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

FEUDÁLIS ÉS POLGÁRI KORI KÖTETEK (1, 2, 4, 5, 6) TÉTELEKBEN SZEREPLŐ JEGYZŐKÖNYVEK TISZTÍTÁSÁRA, RESTAURÁLÁSÁRA ÉS KÖTÉSÉRE

765.000 Ft

2211/304

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPEST

ÁLLAMVIZSGA JEGYZŐKÖNYV 1953. A 2. KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA

343.125 Ft

2211/289

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST

BAY ZOLTÁN: HOLDRADAR JEGYZŐKÖNYVÉNEK ÉS A NAGYTANÁCSÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK (1937-1938) RESTAURÁLÁSÁRA

450.000 Ft

2211/290

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

A GYŐR VÁROS EGYHÁZI ÉS ÁLLAMI ANYAKÖNYVEI MÁSODPÉLDÁNYAINAK ÉS A VÁROS POLGÁRMESTERI MUTATÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI KÖTTETÉSÉRE (1-9. TÉTEL)

236.250 Ft

2211/314

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

A GYŐRI TANKERÜLETI FŐIGAZGATÓSÁG IRATANYAGÁNAK A PROTOCOLLUM SCHOLARUM LATINARUM ANNI 1789-92, ÉS A DIARIUM SCHOLARUM LATINORUM 1819-1821 RESTAURÁLÁSÁRA

461.250 Ft

2211/313

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

AZ 1731. ÉVI SOPRON VÁROSI KAMARÁSI SZÁMADÁSKÖNYV ÉS 3 DB 19. SZÁZADI (1883) TERVRAJZ RESTAURÁLÁSÁRA

568.750 Ft

2211/316

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

LEVÉLTÁRI TÉRKÉPEK ÉS KONYÁRI IRATOK RESTAURÁLÁSÁRA

663.750 Ft

2211/301

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

NEMESSÉGVIZSGÁLATI IRATOK (CÍMERES NEMESLEVELEK) RESTAURÁLÁSÁRA

490.000 Ft

2211/298

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

LEVÉLTÁRI IRATOK ÉS KÖTETEK RESTAURÁLÁSÁRA

500.000 Ft

2211/294

MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMA

KÖZÉPKORI PERGAMENOKLEVELEK RESTAURÁLÁSÁRA

322.000 Ft

2211/315

MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOMÁNY

BUDAPEST

A GYÖNGYÖSI RENDHÁZBAN ELFALAZÁSBÓL ELŐKERÜLT XVII-XVIII. SZÁZADI NEKROLÓGIUM RESTAURÁLÁSÁRA

437.500 Ft

2211/284

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

BUDAPEST

AZ EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS LEVÉLTÁR RÉGI IRATAINAK GYŰJTEMÉNYÉBŐL AZ ÚN. AGE-GYŰJTEMÉNY HÉT KÖTETE RESTAURÁLÁSÁRA

787.500 Ft

2211/288

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

AZ ALMEMOR KÖNYV ÉS A TISZASZENTIMREI HALOTTI EMLÉKLAP RESTAURÁLÁSÁRA

385.000 Ft

2211/286

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT CÍMERESLEVÉL, KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK, KATASZTERI ÉS TELEKKÖNYVI IRATOK RESTAURÁLÁSÁRA (A-F; F-Z)

190.000 Ft

2211/297

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SOPRON

A SELMECBÁNYAI M. KIR. BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIA 7 DB IKTATÓKÖNYVÉNEK (BEADVÁNYI JEGYZŐKÖNYVEK) ÁLLOMÁNYVÉDELMI KÖNYVKÖTÉSÉRE

350.000 Ft

2211/318

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

NEMESI OKLEVELEK, PAPÍRALAPÚ LEVELEK ÉS KÉRELMEK, PERGAMEN ALAPANYAGÚ IRATOK RESTAURÁLÁSÁRA

535.000 Ft

2211/300

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

KORAÚJKORI OKLEVELEK ÉS LEVELEK RESTAURÁLÁSÁRA

922.500 Ft

2211/308

SOPRONI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

SOPRON

HRABOVSZKY GYÖRGY ÁLTAL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁROM KÉZIRATOS KÖTETÉNEK (JELZET: 1385, 1394, 1396) RESTAURÁLÁSÁRA

528.750 Ft

2211/317

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

OKLEVELEK RESTAURÁLÁSÁRA

326.250 Ft

2211/302

SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE

SZEGED

A LEVÉLTÁRUNKBAN TALÁLHATÓ RÉGI SCHEMATIZMUSOK, IKTATÓK, MUTATÓK RESTAURÁLÁSÁRA, ÉS ÚJRAKÖTÉSÉRE, INDEXEK BEKÖTÉSÉRE *

222.885 Ft

2211/307

SZENT ISTVÁN EGYETEM

GÖDÖLLŐ

A SZENT ISTVÁN EGYETEM KOSÁRY DOMOKOS KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT ANYAKÖNYV 1952-53; 1953-54. ÉS IKTATÓKÖNYV 1959. RESTAURÁLÁSÁRA

247.500 Ft

2211/292

SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

SZÉKESFEHÉRVÁR

AZ ERCSI PLÉBÁNIA PROTOCOLLUM-KÖTETSOROZATA III. DARABJÁNAK (1790-1814) RESTAURÁLTATÁSÁRA

600.000 Ft

2211/309

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

VÁC

FEUDÁLIS KORI VÁROSI TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVI MUTATÓKÖNYVEK (1764-1830) ÉS TÉRKÉP RESTAURÁLÁSÁRA *

700.000 Ft

2211/295

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

A LEVÉLTÁR ŐRIZETÉBEN LÉVŐ 4 DB MOHÁCS UTÁNI CÍMERES ADOMÁNYLEVÉL RESTAURÁLTATÁSÁRA

675.000 Ft

2211/310

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

KÖZÉPKORI OKLEVELEK RESTAURÁLÁSÁRA

450.000 Ft

2211/311

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK MUTATÓJÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA

450.000 Ft

2211/312

EGYÉB – EGYEDI  

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BURGENLANDI ÉS A SZLOVÉNIAI LEVÉLTÁRAKBAN ŐRZÖTT MAGYAR PROVINENCIÁJÚ FONDOK ÉS ÁLLAGOK KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

497.200 Ft

2213/167

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰHELYMEGBESZÉLÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

300.000 Ft

2213/168

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

LEVÉLTÁROS HALLGATÓK RÉSZVÉTELÉVEL ERDÉLYI EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK RENDEZÉSÉRE

422.000 Ft

2213/170

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBA AZ EBNA, EAG, DLM-FORUM, MEETING OF THE EUROPEAN HEADS OF CONSERVATION NEMZETKÖZI KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA *

7.300.000 Ft

2213/165

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2011. május 31.

Frissítve: