TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL


KOLLÉGIUMI DÖNTÉS

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

Döntés dátuma: 2010. május 12.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
1-2) FORRÁSKIADVÁNYOKRA  

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A RENDSZERVÁLTÁS TITKOS KÉPEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

617.000 Ft

2231/1171

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

MÁRKI SÁNDOR 1873 ÉS 1892 KÖZÖTTI NAPLÓINAK KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

1.280.000 Ft

2231/1185

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

GÖMÖR VÁRMEGYE KILENC KÉRDŐPONTOS VIZSGÁLATA CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

270.000 Ft

2231/1212

CSATÁRY GYÖRGY

KÁRPÁTALJA – ZÁPSZONY

SZABOLCS-SZATMÁR ÉS ZEMPLÉN MEGYEI IRATGYŰJTEMÉNYEK A KÁRPÁTALJAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN (1828-1943) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

545.700 Ft

2231/1233

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

A ZOMBORY RÓNAY CSALÁD KRÓNIKÁJA CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

2231/1188

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

ZENTAI LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOK ALAPJÁN BÁNÁT, BÁCSKA ÉS BARANYA TERÜLETÉN BEVEZETETT JUGOSZLÁV KATONAI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉT BEMUTATÓ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

385.640 Ft

2231/1190

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

ANJOU-KORI OKLEVÉLTÁR-SOROZAT XXVIII. (1344) KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

1.300.000 Ft

2231/1219

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI

PÁPA

TORKOS JAKAB DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS PÜSPÖK EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVE (1747) CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

431.000 Ft

2231/1195

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

NÁDASI ALFONZ BENCÉS SZERZETES HADIFOGOLYNAPLÓ (2. RÉSZ) CÍMŰ MŰVÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRE

500.000 Ft

2231/1229

ENTZ GÉZA MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY

KOLOZSVÁR

A SZAMOSÚJVÁRI VÁR TÖRTÉNETI FORRÁSAINAK KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

320.000 Ft

2231/1234

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A NAGYSZOMBATI EGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK HALLGATÓSÁGA 1638-1773 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

372.900 Ft

2231/1168

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK NÉMETORSZÁGI EGYETEMEKEN ÉS AKADÉMIÁKON 1526-1693 CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

754.000 Ft

2231/1206

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A FOGARASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 18. SZÁZADI KONZISZTÓRIUMI JEGYZŐKÖNYVEINEK KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

610.000 Ft

2231/1235

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A KÜKÜLLŐI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETI KATASZTERE 1648-1800 CÍMŰ KIADVÁNY 4. KÖTETÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

570.000 Ft

2231/1236

GÖRÖG KATOLIKUS PÜSPÖKI LEVÉLTÁR

NYÍREGYHÁZA

DR. DUDÁS MIKLÓS HAJDÚDOROGI MEGYÉSPÜSPÖK KORMÁNYZÁSA IDEJÉBŐL VALÓ CANONICA VISITATIÓK FORRÁSKIADVÁNYKÉNT TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2231/1184

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁROS TANÁCSÜLÉSI ÉS BÍRÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVE REGESZTÁINAK VII. (1631-1636) ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

708.500 Ft

2231/1198

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁROS TANÁCSÜLÉSI ÉS BÍRÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI VI. 1627-1630. CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

500.000 Ft

2231/1230

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

MAGYARÓVÁR MEZŐVÁROS TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI (1581-1582) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

515.845 Ft

2231/1199

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI VI. (1676-1690) KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

2231/1200

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

SOPRON VÁROS 1581-1582 KÖZÖTTI TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁZÁSÁRA

428.040 Ft

2231/1201

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

SOPRON VÁROS TANÁCSA TANÁCSÜLÉSI ÉS BÍRÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVI REGESZTÁINAK (1570-1579) KÖZZÉTÉTELÉRE

470.000 Ft

2231/1231

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

1956-OS FORRADALMI BIZOTTMÁNYOK TEVÉKENYSÉGE ÉS DOKUMENTUMAI HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

579.000 Ft

2231/1213

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECEN VÁROS MAGISZTRÁTUSÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI 1623-1625. CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

380.000 Ft

2231/1214

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

HEVES MEGYE TÖRTÉNETI ARCHONTOLÓGIÁJA (1681-) 1687-2000 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY NYOMTATOTT ÉS CD FORMÁBAN TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRE *

1.235.875 Ft

2231/1211

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1745-1748 CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

593.181 Ft

2231/1176

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

NÉPGAZDASÁGI TERVEK MAGYARORSZÁGON 1947-1990 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.000.000 Ft

2231/1165

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

BÉL MÁTYÁS NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO-GEOGRAPHICA CÍMŰ MŰVÉNEK A NÉGY KIADATLAN FEJEZET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

235.250 Ft

2231/1166

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR REGNICOLARIS LEVÉLTÁRÁBAN TALÁLHATÓ 1720. ÉVI ORSZÁGOS ÖSSZEÍRÁS FORRÁSKIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.800.000 Ft

2231/1167

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

BÉL MÁTYÁS (1684-1749) NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO-GEOGRAPHICA CÍMŰ MŰVÉNEK KÉT KIADATLAN FEJEZETE KÖZZÉTÉTELÉRE *

481.950 Ft

2231/1202

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

PÁLFFY GÉZA: A HADITÉRKÉPÉSZET KEZDETEI A HABSBURG BIRODALOMBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

874.335 Ft

2231/1203

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MIKOVINY SÁMUEL CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

864.675 Ft

2231/1204

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

IRATOK A MAGYAR-FRANCIA KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ (1957-1962) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

627.060 Ft

2231/1205

MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOMÁNY

BUDAPEST

AZ OSZK KÉZIRATTÁRÁBAN COD.LAT.432. SZÁM ALATT ŐRZÖTT XVI. SZÁZADI FERENCES FORMULÁSKÖNYV, ÉS MÁS KISEBB FORMULÁRIUM-TÖREDÉKEK KIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

571.780 Ft

2231/1162

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK ÉS GERMANICA HIVATALI IKTATÓKÖNYVEK REGESZTÁINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

700.000 Ft

2231/1177

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A SZÉCSÉNYI SEREGSZÉK 1656-1661 KÖZÖTTI JEGYZŐKÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

927.010 Ft

2231/1210

PÁL ANTAL ALEXANDRU

TARGU MURES

SZÉKELY SZÉKEK A 18. SZÁZADBAN V. KÖTETÉNEK, ARANYOSSZÉK ÉS MAROSVÁSÁRHELY 1700-1722. KÖZÖTTI ÖSSZEÍRÁSAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

745.800 Ft

2231/1238

POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

SZOVJET DIPLOMÁCIAI JELENTÉSEK MAGYARORSZÁGRÓL 1957-1964 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

1.752.630 Ft

2231/1170

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A HEGYTÖRVÉNYEK ÉS SZŐLŐTELEPÍTŐ LEVELEK SOMOGY VÁRMEGYÉBŐL (1732-1847) CÍMŰ KÉZIRAT FORRÁSKIADVÁNYKÉNT VALÓ PUBLIKÁLÁSÁRA

650.000 Ft

2231/1223

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÁRPÁTALJAI LEVÉLTÁRI FORRÁSAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

621.500 Ft

2231/1183

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

KRASZNAY PÉTER KEMECSEI SZOLGABÍRÓ NAPLÓJÁNAK ÉS FELJEGYZÉSEINEK (1832-1916) MEGJELENTETÉSÉRE

412.730 Ft

2231/1215

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI CIGÁNYSÁG ÉLETE 1951-1960. FORRÁSVÁLOGATÁS KIADÁSÁRA

577.550 Ft

2231/1216

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

EGY FELSŐ-MAGYARORSZÁGI KÖZNEMESI URADALOM A XVII. SZÁZAD KÖZEPÉN. IBRÁNYI FERENC URBÁRIUMA (1656) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

354.880 Ft

2231/1217

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

PRO MEMORIA BARTAL GYÖRGY 1828-BAN ÍROTT EMLÉKIRATÁNAK KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

139.440 Ft

2231/1191

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

VÁC

VÁCI VÉGRENDELETEK (1729-) 1751-1770 (-1785) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

1.006.817 Ft

2231/1209

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

A VESZPRÉMI KÁPTALAN 1755. ÉVI URBÁRIUMÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

184.000 Ft

2231/1193

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

VÁLASZTÁSI KÜZDELMEK A REFORMKORI ZALA MEGYÉBEN 1831-1847 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

650.000 Ft

2231/1196

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A MURAKÖZI URADALOM GAZDASÁGA ÉS TÁRSADALMA A 17-18. SZÁZADBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

852.000 Ft

2231/1228

3) LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEKRE  

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

MSZMP BP-I BIZ. VEZETŐI TESTÜLETEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI 1957.06.8.-1962.10.22., ILL. 1962.10.31.-1970.10.23. CÍMŰ LEVÉLTÁRI SEGÉDLET KÖZZÉTÉTELÉRE (I. ÜTEM)

248.000 Ft

2233/673

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

MSZMP EGER VÁROSI BIZOTTSÁGA ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVEI NAPIRENDI PONTJAINAK NYOMTATOTT KÖZZÉTÉTELÉRE

161.050 Ft

2233/676

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

AZ OSZTRÁK ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT MAGYAR VONATKOZÁSÚ LEVÉLTÁRI ANYAG SEGÉDLETEINEK CD-N ÉS ONLINE TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRE *

1.291.100 Ft

2233/670

4) SZAKMAI KIADVÁNYOKRA  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

BARANYAI TÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 4. CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

665.000 Ft

2212/290

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉVKÖNYV 24. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

929.250 Ft

2212/286

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

URBS V. 2010. SZOCIALISTA VÁROSOK? VÁROSOK MAGYARORSZÁGON ÉS A KÁRPÁT MEDENCÉBEN 1945-1990 CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

622.900 Ft

2212/280

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

THE UNIVERSITY ARCHIVES IN EUROPEAN UNION CÍMŰ, AZ ELTE LEVÉLTÁRA 50. ÉVES JUBILEUMI KONFERENCIÁJÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK KONFERENCIAKÖTETBEN VALÓ PUBLIKÁLÁSÁRA

257.720 Ft

2212/278

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

VEDD EZEKET AZ IRATOKAT … CÍMMEL, AZ ELTE BTK LEVÉLTÁRI SZAK 60. ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜLT JUBILEUMI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

529.160 Ft

2212/279

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

ARCHIVUM 19., A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE *

670.920 Ft

2212/283

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

A LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV ZOUNUK 25. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

900.000 Ft

2212/284

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ ÉVKÖNYV 2010. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE *

1.200.000 Ft

2212/276

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

VONATOK ÉSZAKNAK ÉS DÉLNEK – A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ SZLOVÁK-MAGYAR LAKOSSÁGCSERE TÖRTÉNETE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI CÍMŰ KIADVÁNY KIADÁSÁRA

383.575 Ft

2212/281

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

VISSZACSATOLÁS VAGY MEGSZÁLLÁS? SZEMPONTOK AZ ELSŐ BÉCSI DÖNTÉS ÉRTELMEZÉSÉHEZ CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

335.012 Ft

2212/282

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV-SOROZAT 40. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

950.000 Ft

2212/288

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁRI FÜZETEK 13. KÖTETÉNEK POLITIKA-, GAZDASÁG-, EGÉSZSÉGÜGY-, EGYHÁZ- ÉS KULTúRTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2212/293

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

ELŐADÁSOK VAS MEGYE TÖRTÉNETÉRŐL 5. CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

809.575 Ft

2212/292

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

A KÖZIGAZGATÁS EGYKOR ÉS MA CÍMMEL 2009. IX. 17-18-ÁN MEGRENDEZETT KONFERFENCIA SZERKESZTETT ELŐADÁSAINAK MEGJELENTETÉSÉRE

970.000 Ft

2212/291

5-6) SZAKMAI RENDEZVÉNYEKRE  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

PÉCS ÉVSZÁZADAI CÍMMEL A 2010. ÉVI LEVÉLTÁRI NAPON KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

100.000 Ft

2207/227

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

KATASZTERI TÉRKÉPEK KÖZÉP-EURÓPÁBAN CÍMŰ KONFERENCIA ÉS WORKSHOP MEGRENDEZÉSÉRE

900.000 Ft

2207/222

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A 8. EURÓPAI DIGITÁLIS ARCHIVÁLÁSI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

273.000 Ft

2207/237

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

LAJTA BÉLA (1873-1920) ÉPÍTÉSZ MUNKÁSSÁGA CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGRENDEZÉSÉRE

800.000 Ft

2207/247

FIATAL LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

A LEVÉLTÁR SZAKOS EGYETEMI HALLGATÓK SZAKMAI ÖN- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSÉRE

400.000 Ft

2207/220

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁRI NAPOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

149.000 Ft

2207/224

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

A LEVÉLTÁRI NAPON TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

171.200 Ft

2207/226

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

A XVII. KOMÁROMI LEVÉLTÁROS SZAKMAI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

60.000 Ft

2207/223

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRAK SZÖVETSÉGE 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGTARTÁSÁRA *

345.000 Ft

2207/219

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR KÉPVISELŐINEK 2010. ÉVI NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE, ILLETVE A MOL SZERVEZÉSÉBEN NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁSOKRA *

3.000.000 Ft

2207/235

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

DEBRECEN

GYŐRÖTT A MAGYAR EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK EGYESÜLETÉNEK 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉRE

700.000 Ft

2207/225

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

AZ EUROPEAN ASSOCIATION OF JEWISH STUDIES KONFERENCIÁJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

159.159 Ft

2207/236

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SOPRON

AZ EGYETEM ÉPÜLETEI SELMECTŐL SOPRONIG CÍMŰ ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA

200.000 Ft

2207/257

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA

BUDAPEST

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSÁNAK 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE *

600.000 Ft

2207/221

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A XVII. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAPOK MEGTARTÁSÁRA

531.320 Ft

2207/238

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A VÁGSELLYEI LEVÉLTÁRI NAPON VALÓ RÉSZVÉTELRE

60.000 Ft

2207/239

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

XXVI. VAS MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE *

152.475 Ft

2207/232

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

GÖDÖRBŐL GÖDÖRBE. MINDENNEMŰ VÁLSÁGOK MAGYARHONBAN A 19. ÉS 20. SZÁZADBAN CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE *

483.816 Ft

2207/233

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

VÁC

VOLT EGYSZER EGY GYÁR – A KODAKTÓL A FORTEIG CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGRENDEZÉSÉRE

220.000 Ft

2207/249

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

DR. KÖRMENDÍ JÓZSEF LEVÉLTÁROS SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁN LEVÉLTÁRTÖRTÉNETI FELOLVASÓÜLÉSRE ÉS KIÁLLÍTÁSRA

450.000 Ft

2207/254

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A THE HISTORY OF FAMILIES AND HOUSEHOLD: COMPARATIVE EUROPEAN DIMENSIONS CÍMŰ LONDONI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

241.000 Ft

2207/242

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A 20. SZLOVÉN-MAGYAR IFJÚSÁGI LEVÉLTÁRI KUTATÓTÁBOR MAGYARORSZÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

380.000 Ft

2207/243

7) GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁSRA  

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK AUKCIÓS VÁSÁRLÁSÁRA

2.000.000 Ft

2209/70

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST

MŰEGYETEMI VONATKOZÁSÚ MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA

148.000 Ft

2209/69

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM VÁROS ÉS ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉVEL KAPCSOLATOS IRATOK VÁSÁRLÁSÁRA

350.000 Ft

2209/71

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR RÉSZÉRE AUKCIÓN MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA *

8.000.000 Ft

2209/67

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNOKIRATOK AUKCIÓS VÁSÁRLÁSÁRA

300.000 Ft

2209/68

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

SÜMEGI ELEMÉRTŐL, SZALÓKY LÁSZLÓTÓL, MÓGOR TAMÁSNÉTÓL, BONTÓ JÓZSEFNÉTŐL, VARGA ÁRPÁDTÓL, SZALAI ANTAL ÖRÖKÖSEITŐL MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA

150.000 Ft

2209/72

EGYÉB – EGYEDI  

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA

BUDAPEST

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAKBAN DOLGOZÓ KEZELŐK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA *

10.762.240 Ft

2213/157

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: