TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL


TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

Döntés dátuma: 2009. május 12.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
1–2., 8. FORRÁSKIADVÁNYOKRA  

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS 1989. ÉVI DOKUMENTUMOK CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

300.000 Ft

2231/1107

BERNÁD RITA MAGDOLNA

TEKERŐPATAK

A GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS FŐEGYHÁZMEGYE PLÉBÁNIAI LEVÉLTÁRAINAK ISMERTETŐ REPERTÓRIUMÁNAK KIADÁSÁRA

568.000 Ft

2231/1156

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

BÉKÉS MEGYE 1956-BAN III/2. CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA *

610.000 Ft

2231/1146

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

MOLNÁR ANTAL: EGY RAGUZAI KERESKEDŐCÉG A HÓDOLT BUDÁN. FORRÁSOK BUDAPEST KÖZÉP- ÉS KORA ÚJKORI TÖRTÉNETÉHEZ 2. CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

550.000 Ft

2231/1142

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BUDA VÁROS 1704-1707. ÉVI TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

294.000 Ft

2231/1143

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

ÜLDÖZÖTTEK VÉDELMÉBEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

146.000 Ft

2231/1130

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

DRESKA GÁBOR: A PANNONHALMI KONVENT HITELESHELYI MŰKÖDÉSÉNEK OKLEVÉLTÁRA III. (1439-1499) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

807.000 Ft

2231/1153

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

EGYED ÁKOS, KOVÁCS ESZTER: OKMÁNYTÁR AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET TÖRTÉNETÉHEZ I. CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

650.000 Ft

2231/1159

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A KÜKÜLLŐI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETI KATASZTERE 1648-1800 CÍMŰ KIADVÁNY 2. ÉS 3. KÖTETÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA ÉS SZERKESZTÉSÉRE

600.000 Ft

2231/1157

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁROS TANÁCSÜLÉSI ÉS BÍRÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI VI. 1627-1630 CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2231/1132

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

SOPRON VÁROS TÖRTÉNETI ATLASZA CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2231/1133

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

JOHANN WOHLMUTH SOPRONI BÍRÓ, POLGÁRMESTER NAPLÓJÁNAK (1717-1737) KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

998.000 Ft

2231/1134

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECEN VÁROS MAGISZTRÁTUSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE (1623-1625) CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2231/1117

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1706-1710, 1742-1744 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2231/1112

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

KÁDÁR JÁNOS NEMZETKÖZI TÁRGYALÁSAI 1956-1989 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

400.000 Ft

2231/1101

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A BÁTORI ISTVÁN NÁDOR KIRÁLYI HELYTARTÓSÁGÁNAK OKLEVÉLTÁRA (1522-1523) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

362.000 Ft

2231/1102

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

TAKÁCS IMRE: ÁRPÁDKORI KIRÁLYI ÉS KIRÁLYNÉI PECSÉTEK KATALÓGUSA CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

700.000 Ft

2231/1103

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

IRATOK A MAGYAR-FRANCIA KAPCSOLATOK 1957-1962 KÖZÖTTI TÖRTÉNETÉHEZ CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

450.000 Ft

2231/1104

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A ZSIGMONDKORI OKLEVÉLTÁR XI. (1424) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

1.850.000 Ft

2231/1138

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK ÖRÖKSÉGE CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2231/1141

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM

BUDAPEST

DOKUMENTUMOK A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL 1945-1971 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

250.000 Ft

2231/1110

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A SZÉCSÉNYI SEREGSZÉK 1656-1661 KÖZÖTTI JEGYZŐKÖNYVÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

350.000 Ft

2231/1113

PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL CÍMŰ KIADVÁNYSOROZAT 3-4. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

578.000 Ft

2231/1140

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYEI HUNYADY-BIRTOKOK 1822-ES LELTÁRÁNAK FORRÁSKIADVÁNYRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

2231/1124

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

VÁLOGATÁS A SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAIBÓL (1945-1961) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

2231/1118

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

KRASZNAY PÉTER NAPLÓJÁNAK KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

390.000 Ft

2231/1119

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A NAGYHALÁSZI CHEVRA-KÖNYV KIADÁSÁRA

1.279.000 Ft

2231/1145

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

AZ ÁLLAMI POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÉT ÉVTIZEDE CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

302.000 Ft

2231/1123

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

KÖZÉPKORI OKLEVELEK A NAGYSZOMBATI SZT. ADALBERT TÁRSULAT LEVÉLTÁRÁBAN (1181) 1214-1543 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

405.000 Ft

2231/1148

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

SZOMBATHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI – HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY DVD-N TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

321.000 Ft

2231/1155

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

PÁPA VÁROS TÖRTÉNETÉNEK ALAPFORRÁSAI CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

250.000 Ft

2231/1127

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

A VESZPRÉMI KÁPTALAN 1727. ÉVI URBÁRIUMÁNAK KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

157.000 Ft

2231/1126

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

HUCHTHAUSEN LAJOS: BILLINGÉREZÉSEK CÍMŰ MUNKÁJÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

365.000 Ft

2231/1151

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A MURAKÖZI URADALOM GAZDASÁGA ÉS TÁRSADALMA A 17-18. SZÁZADBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE ÉS RÉSZLETEINEK LEFORDÍTÁSA HORVÁT ÉS NÉMET NYELVRE

484.000 Ft

2231/1129

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

CSÁNYI LÁSZLÓ REFORMKORI IRATAI 1817-1848 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

630.000 Ft

2231/1152

3. DIGITALIZÁLÁSRA  

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT KATASZTERI TÉRKÉPEK DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS GEOREFERÁLÁSÁRA

4.896.000 Ft

2222/51

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRÁBAN DIGITALIZÁLT KATASZTERI TÉRKÉPEK GEOREFERÁLÁSÁRA

1.599.000 Ft

2222/47

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KATASZTERI TÉRKÉPEK DIGITALIZÁLÁSÁRA

444.000 Ft

2222/52

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

A SOPRONI LEVÉLTÁR MOHÁCS ELŐTTI OKLEVELEINEK DIGITALIZÁLÁSÁRA

4.960.000 Ft

2222/45

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

KATASZTERI TÉRKÉPEK KÉPI DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS ADATBÁZISBAN TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁRA

2.880.000 Ft

2222/48

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

DIGITALIZÁLT KATASZTERI TÉRKÉPEK DŰLŐNEVEINEK LEÍRÁSÁRA ÉS ADATBÁZISBA RENDEZÉSÉRE

1.440.000 Ft

2222/50

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN EREDETIBEN ŐRZÖTT KÖZÉPKORI OKLEVELEK DIGITALIZÁLÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA III. ÜTEM

11.000.000 Ft

2222/43

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT KATASZTERI OLEÁTÁK GEOREFERÁLÁSÁRA

12.000.000 Ft

2222/46

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

SZABOLCS,SZATMÁR,BEREG VÁRMEGYE TELEPÜLÉSEIRŐL A 19. SZÁZADBAN KÉSZÜLT KATASZTERI TÉRKÉPEK DIGITALIZÁLÁSÁRA

3.240.000 Ft

2222/49

4. SEGÉDLETEKRE  

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

A BÉKÉS VÁRMEGYE ARCHONTOLÓGIÁJA ÉS PROZOPOGRÁFIÁJA (1715-1848) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

960.000 Ft

2233/664

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI V. KÖTET 1651-1675 CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

350.000 Ft

2233/669

HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE

NYÍREGYHÁZA

A HAJDÚDOROGI ESPERESI LEVÉLTÁR IRATAINAK (1827-1900) DARABSZINTŰ FELDOLGOZÁSA ÉS LAJSTROMSZERŰ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FORMÁBAN TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRE

400.000 Ft

2233/662

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROSI JEGYZŐKÖNYVEK ELEKTRONIKUS MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

2233/658

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR I., III. ÉS IV. OSZTÁLYAIN ÖSSZEGYŰJTÖTT KÉZ- ÉS GÉPIRATOS SEGÉDLETEK MEGJELENTETÉSÉRE

5.000.000 Ft

2233/656

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

AZ MKP ÉS MDP NÓGRÁD MEGYEI VÁLASZTMÁNYI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEINEK NAPIRENDI PONTJAI MUTATÓKKAL (1945-1956) CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

286.000 Ft

2233/659

POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET KHT.

BUDAPEST

LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK ON-LINE MEGJELENTETÉSÉRE

660.000 Ft

2233/657

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

VESZPRÉM MEGYEI ÁLLAMI ANYAKÖNYVI KERÜLETEK VÁLTOZÁSAINAK JEGYZÉKE 1895-1980. CÍMŰ LEVÉLTÁRI SEGÉDLET MEGJELENTETÉSÉRE

197.000 Ft

2233/668

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM

LÉLEKÖSSZEÍRÁSOK ÉS EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK SEGÉDLETEINEK KÖZZÉTÉTELÉRE

48.000 Ft

2233/667

5. KIADVÁNYOKRA  

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ ÉVKÖNYV 23. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2212/267

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

URBS 2009. TÉRHASZNÁLAT, TÉRSZEMLÉLET CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

746.000 Ft

2212/263

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT VONATOK CÍMŰ KONFERENCIA ANYAGÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2212/274

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR XXXI. ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

525.000 Ft

2212/265

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

A LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV 24. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2212/266

KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE

KALOCSA

PATACHICH GÁBOR KALOCSAI ÉRSEK ÉLETE ÉS RESTAURÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE CÍMŰ KÉZIRAT KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2212/268

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A RENDSZERVÁLTÁS ÉVEI MAGYARORSZÁGON (1987-1990) CÍMŰ KIÁLLÍTÁSVEZETŐ KATALÓGUS MEGJELENTETÉSÉRE

351.000 Ft

2212/260

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ ÉVKÖNYV 2009. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE

1.076.000 Ft

2212/261

PÉCSI EGYHÁZMEGYE

PÉCS

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE MILLENIUMA ALKALMÁBÓL KONFERENCIAKÖTETEK (2 DB) MEGJELENTETÉSÉRE

370.000 Ft

2212/271

PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA

BUDAPEST

A PIARISTA REND MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KONFERENCIAKÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2212/262

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV-SOROZAT 39. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2212/270

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁRI FÜZETEK 12. KÖTETÉNEK GAZDASÁG-, CSALÁD, EGÉSZSÉGÜGY-, EGYHÁZ- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK CÍMMEL TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2212/269

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

DR. TILCSIK GYÖRGY: SZOMBATHELY KERESKEDELME ÉS KERESKEDELMI JELENTŐSÉGE A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2212/275

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 2009. CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV KÖZZÉTÉTELÉRE

500.000 Ft

2212/273

6. SZAKMAI RENDEZVÉNYEKRE  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

A BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR 2009. ÉVI LEVÉLTÁR NAPI KONFERENCIÁJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE

250.000 Ft

2207/200

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

A LEVÉLTÁRI NAP KERETÉBEN KOVÁCH GÉZA (1925-2004) TÖRTÉNETÍRÓI MUNKÁSSÁGÁT BEMUTATÓ KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA

175.000 Ft

2207/194

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BUDAPEST KEGYÚRI TEMPLOMAI A VÁROSFEJLŐDÉS TÜKRÉBEN CÍMMEL KIÁLLÍTÁS RENDEZÉSÉRE

730.000 Ft

2207/183

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

LEVÉLTÁRI NAP KERETÉBEN SZOCIALISTA VÁROSOK? VÁROSOK MAGYARORSZÁGON ÉS A KÁRPÁT MEDENCÉBEN 1945-1990 CÍMMEL KONFERENCIA RENDEZÉSÉRE

700.000 Ft

2207/184

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

32. LEVÉLTÁRI NAPOK – SZEGEDEN, MAKÓN – RENDEZVÉNYSOROZAT MEGTARTÁSÁRA

350.000 Ft

2207/196

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A LIPCSÉBEN TARTANDÓ NEMZETKÖZI EGYETEMI LEVÉLTÁRI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

191.000 Ft

2207/208

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

FRANCIÁK MAGYARORSZÁGON 1809. CÍMŰ NEMZETKÖZI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

1.100.000 Ft

2207/203

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

A GYŐRI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁRRAL ÉS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRÁVAL KÖZÖSEN A XII. LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

100.000 Ft

2207/202

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

A HAJDÚK 400 ÉVES LETELEPÍTÉSÉNEK KORA 1605-1609 CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGRENDEZÉSÉRE

300.000 Ft

2207/190

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

VÁRMEGYÉK ÉS SZABAD KERÜLETEK IV. NEMZETKÖZI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

550.000 Ft

2207/191

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

LEVÉLTÁRI NAP KERETÉBEN TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

370.000 Ft

2207/193

KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE

KALOCSA

A KALOCSAI ÉRSEKSÉG 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉRŐL KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS RENDEZÉSÉRE

430.000 Ft

2207/195

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

BESZÉDES SÁNDOR FOTOGRÁFUS EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRA

250.000 Ft

2207/186

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

XVI. KOMÁROMI LEVÉLTÁROS SZAKMAI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

174.000 Ft

2207/187

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

AZ MFLSZ 2009. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE *

500.000 Ft

2207/180

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN TARTANDÓ 2009. ÉVI RENDEZVÉNYEKRE *

750.000 Ft

2207/178

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 2009. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK LEBONYOLÍTÁSÁRA *

4.000.000 Ft

2207/206

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

DEBRECEN

GYULAFEHÉRVÁRON A MELTE 2009. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE

1.000.000 Ft

2207/209

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A BÖRTÖN ÉS LEVÉLTÁR CÍMŰ SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

597.000 Ft

2207/188

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA

BUDAPEST

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSÁNAK 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE *

686.000 Ft

2207/185

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2009. ÉVI TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE

163.000 Ft

2207/182

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A 2009. ÉVI SOMOGYI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

386.000 Ft

2207/199

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

XVI. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE

686.000 Ft

2207/192

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZAKLEVÉLTÁRA 2009. ÉVI LEVÉLTÁRI NAPJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE *

268.000 Ft

2207/197

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

OKTATÁSUNK ÉVSZÁZADAI CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGSZERVEZÉSÉRE

94.000 Ft

2207/198

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

XXVI. VAS MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

300.000 Ft

2207/204

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

XIX. SZLOVÉN-MAGYAR NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI KUTATÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE

476.000 Ft

2207/205

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

A VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG 1009. ÉVI ADOMÁNYLEVELÉNEK EZERÉVES ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE A KÖZIGAZGATÁS EGYKOR ÉS MA CÍMŰ KONFERENCIÁRA

530.000 Ft

2207/201

7. MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA  

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

BORSY KÁROLY KÉPESLAP-GYŰJTEMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

680.000 Ft

2209/42

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOK VÁSÁRLÁSÁRA

2.000.000 Ft

2209/39

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST

SCHULLER ALAJOS PROFESSZOR LEVELEZÉSÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

126.000 Ft

2209/38

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

KAKASS ÉS SZÖLGYÉMI CSALÁDI IRATOK ÉS ESZTERGOMI VONATKOZÁSÚ IRATOK VÁSÁRLÁSÁRA

422.000 Ft

2209/40

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR RÉSZÉRE MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA *

10.000.000 Ft

2209/37

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A BOCZONÁDI SZABÓ CSALÁD IRATAINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

500.000 Ft

2209/41

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

MAGÁNTULAJDONBAN LÉVŐ, VESZPRÉM MEGYE TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TÖRTÉNETI ÉRTÉKŰ IRATOK AUKCIÓN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSÁRA

100.000 Ft

2209/43

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

HÉRA-SZABÓ LAJOS, MÉSZÁROS GYULA, RAFFAI ISTVÁN ÉS REINDL ERZSÉBET IRATAINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

300.000 Ft

2209/44

8. TOVÁBBKÉPZÉSEKRE  

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

INFORMATIKAI KIHÍVÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAKBAN CÍMMEL TÖBB MEGYEI LEVÉLTÁR RÉSZVÉTELÉVEL SZAKMAI SZIMPÓZIUM MEGRENDEZÉSÉRE

200.000 Ft

2204/65

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

INFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A LEVÉLTÁRI FELDOLGOZÓ MUNKA TERÜLETÉN CÍMŰ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRE

462.000 Ft

2204/67

EGYÉB – EGYEDI  

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRÓL ADATBÁZIS KÉSZÍTÉSÉRE

3.562.000 Ft

2213/146

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: