TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL


Untitled Document

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

Döntés dátuma: 2008. november 25.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
1-2. FORRÁSKIADVÁNYOKRA  

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

DOKUMENTUMOK A MAGYAR POLITIKAI RENDŐRSÉG TÖRTÉNETÉBŐL (1945-1946) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

821.000 Ft

2231/1087

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

A LÓRA NEMES, FEGYVERRE MAGYAR (A SOMOGYI NEMESI FELKELŐ LOVASEZRED EZREDESKAPITÁNYI PARANCSOLATOK KÖNYVE 1809) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

350.000 Ft

2231/1080

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A GÖMÖR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVE REGESZTÁZÁINAK KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

2231/1067

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI

PÁPA

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRÉDIKÁTORAI ÉS REKTORAI I. KÖTET (1531-1760) CÍMŰ CD KIADÁSÁRA

190.000 Ft

2231/1095

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

DRESKA GÁBOR: A PANNONHALMI KONVENT HITELESHELYI TEVÉKENYSÉGÉNEK OKLEVÉLTÁRA III. (1448-1500) CÍMŰ IN EXTENSO LATIN-MAGYAR OKLEVÉLTÁR ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

325.000 Ft

2231/1082

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

NÁDASI ALFONZ: HADINAPLÓ CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY (EMLÉKIRAT-KÖTET) MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2231/1096

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A BÉCSI JOSEPHINUM MAGYARORSZÁGI HALLGATÓI 1782-1880 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

378.000 Ft

2231/1065

FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR

DOKUMENTUMOK FEJÉR MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL (1948-1953) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2231/1081

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

SOPRON VÁROS 1575-1579 KÖZÖTTI REGESZTÁINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

232.000 Ft

2231/1083

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

HEVES MEGYE TÖRTÉNETI ARCHONTOLÓGIÁJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2231/1070

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

JÁSZKUNSÁG AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC IDEJÉN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

693.000 Ft

2231/1091

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

HANGULATJELENTÉSEK 1988-1989-BŐL CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

710.000 Ft

2231/1062

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

AZ ELSŐ KÁDÁR-KORMÁNY (1956. NOVEMBER 4.-1958. JANUÁR 28.) MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

1.500.000 Ft

2231/1085

MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOMÁNY

BUDAPEST

A FERENCES RENDTARTOMÁNY LEVÉLTÁRÁBAN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI OBSZERVÁNS FERENCESEK FORMULÁSKÖNYVÉNEK (1530-1535) ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

580.000 Ft

2231/1063

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

AZ 1686-1687. ÉVI NEMESI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁZÁSÁRA

600.000 Ft

2231/1069

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBÓL 1783-1830 KÖZÖTT TÁVOZÓ TÓGÁTUS ÉS NONTÓGÁTUS DIÁKOKAT ÖSSZEÍRÓ GYŰJTEMÉNYES KÖTET KÉZIRATOS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2231/1071

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

UGRAI JÁNOS: AZ UTOLSÓ SZÖGIG. A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁTVILÁGÍTÁSA 1815-BŐL CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

2231/1089

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A 18-19. SZÁZADI HEGYTÖRVÉNYEK ÉS SZŐLŐTELEPÍTŐ LEVELEK PUBLIKÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2231/1078

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A NAGYHALÁSZI IZRAELITA CHEVRA-KÖNYV KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

70.000 Ft

2231/1073

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

IBRÁNYI FERENC BIRTOKÁNAK ÉS JOBBÁGYAINAK 1656. ÉVI ÖSSZEÍRÁSA ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2231/1074

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

DIPLOMATARIUM SANCTO – ADALBERTINUM CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

151.000 Ft

2231/1076

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

VÁC

VÁCI VÉGRENDELETEK, 1751-1770 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

813.000 Ft

2231/1068

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

VESZPRÉM MEGYE KÖZSÉGEINEK URBÁRIUMAI, ÚRBÉRI ÉS TELEPÍTÉSI SZERZŐDÉSEI 1686-1836 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

550.000 Ft

2231/1094

3. DIGITALIZÁLÁSRA  

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

BÉKÉS MEGYE 1882-1885 KÖZÖTT KÉSZÜLT KATASZTERI TÉRKÉPEINEK GEOREFERÁLÁSÁRA ADATBÁZIS-KÉSZÍTÉSÉRE, ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉRE

3.384.000 Ft

2222/36

FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR

FEJÉR MEGYEI TELEPÜLÉSEK KATASZTERI TÉRKÉPEINEK GEOREFERÁLÁSÁRA ÉS DŰLŐJEGYZÉK ADATBÁZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

1.944.000 Ft

2222/40

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR 1881-1926-IG KÉSZÜLT KATASZTERI TÉRKÉPEINEK DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS GEOREFERÁLÁSÁRA

4.800.000 Ft

2222/35

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN EREDETIBEN ŐRZÖTT KÖZÉPKORI OKLEVELEK DIGITALIZÁLÁSÁRA (III. ÜTEM) *

16.000.000 Ft

2222/31

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR ANYAGÁBA TARTOZÓ KATASZTERI TÉRKÉPEK ADATBÁZISBAN TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁRA, GEOREFERÁLÁSÁRA

3.340.000 Ft

2222/33

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

19. SZÁZADI SOMOGYI KATASZTERI TÉRKÉPEK GEOREFERÁLÁSÁRA ÉS DŰLŐNÉVJEGYZÉK ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSÁRA

4.000.000 Ft

2222/39

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

TOLNA MEGYE DIGITALIZÁLT KATASZTERI TÉRKÉPEINEK (1859-64) GEOREFERÁLÁSÁRA ÉS A TELEPÜLÉSEK DŰLŐ NEVEINEK ADATBÁZISBA TÖRTÉNŐ ELKÉSZÍTÉSÉRE

4.140.000 Ft

2222/37

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

VAS MEGYE DIGITALIZÁLT KATASZTERI TÉRKÉPEINEK GEOREFERÁLÁSÁRA

2.880.000 Ft

2222/41

4. SEGÉDLETEK KÖZZÉTÉTELÉRE  

GÖRÖG KATOLIKUS PÜSPÖKI LEVÉLTÁR

NYÍREGYHÁZA

A HAJDÚDOROGI KÜLHELYNÖKSÉG IRATAINAK (1876-1913) DARABSZINTŰ FELDOLGOZÁSA ÉS LAJSTROMSZERŰ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

233.000 Ft

2233/652

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECEN M.J. VÁROS VB JEGYZŐKÖNYVEINEK TÁRGYSOROZATI JEGYZÉKEI (1950-1990) CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

342.000 Ft

2233/650

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1735-1741 CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

280.000 Ft

2233/649

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS JOGUTÓDAI KOLLÉGIUMI ÉRTEKEZLETEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI 1949-1983 CÍMŰ KIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

504.000 Ft

2233/647

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

TOLNA VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSE 1718-1720 KÖZÖTTI JEGYZŐKÖNYVEIBŐL KÉSZÍTETT REGESZTÁK MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

2233/653

5. ADATBÁZISRA  

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

AZ 1990. ELŐTTI ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERVEK VEZETŐI ARCHONTOLÓGIÁJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA ÉS SZÁMÍTÓGÉPES RÖGZÍTÉSÉRE *

899.000 Ft

2236/98

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

PEST-BUDAI POLGÁROK, VÁROSI TISZTVISELŐK, ALKALMAZOTTAK 1686-1873 (II. ÜTEM) ÉS PEST ÉS BUDA POLGÁRAI (1686-1873) ADATBÁZIS BEFEJEZÉSÉRE ÉS KÖZZÉTÉTELÉRE

1.000.000 Ft

2236/100

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

CSONGRÁD MEGYE TANÁCSAINAK TISZTSÉGVISELŐI 1950-1990. ADATBÁZIS KÉSZÍTÉSÉRE

83.000 Ft

2236/105

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

A VÁROSI ÉS VÁRMEGYEI MAGYAR NYELVŰ TESTAMENTUMOK XVIII. SZ.-TÓL 1848-IG ADATBÁZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

1.020.000 Ft

2236/106

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ÁLLAM SZERVEI CÍMŰ ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSÁRA *

630.000 Ft

2236/96

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK ÉS HIVATALI IKTATÓKÖNYVEK REGESZTÁINAK ADATBÁZISBAN TÖRTÉNŐ ELKÉSZÍTÉSÉRE

808.000 Ft

2236/101

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

VESZPRÉM MEGYE KÖZIGAZGATÁSI ADATTÁRA 1945-1990 (-2008) ELNEVEZÉSŰ ON-LINE ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSÁRA ÉS ADATOKKAL TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES FELTÖLTÉSÉRE

252.000 Ft

2236/108

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: