TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRŐL


Döntések

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRŐL

Döntés dátuma: 2006. 10. 16.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK KÖZZÉTÉTELÉRE
MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST EGYETEMI LEVÉLTÁRAK MAGYARORSZÁGON CÍMŰ SEGÉDLET ANGOL NYELVŰ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE * 365 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST BUDA ÉS PEST VÁROSOK TOPOGRÁFIAI MUTATÓINAK ELEKTRONIKUS FORMÁBAN TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRE * 2 000 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST MDP BUDAPESTI BIZOTTSÁGA VEZETŐ TESTÜLETEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI CÍMŰ LEVÉLTÁRI SEGÉDLET KÖZZÉTÉTELÉRE * 600 000 Ft
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI LEVÉLTÁR TATABÁNYA TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRE 230 000 Ft
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR DEBRECEN DEBRECEN UTCANEVEI CÍMŰ SEGÉDLET KIADÁSÁRA 700 000 Ft
KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE KALOCSA FEUDÁLIS KORI, KÉZIRATOS TÉRKÉPEK (1749-1860) ELEKTRONIKUS MEGJELENTETÉSÉRE 720 000 Ft
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SOPRON SOPRON VÁROS ÉS VÁRMEGYE TANINTÉZETEINEK IRATAI A SOPRONI LEVÉLTÁRÁBAN 1707-1945(1950) CÍMŰ REPERTÓRIUM MEGJELENTETÉSÉRE 300 000 Ft
LEVÉLTÁRI FORRÁSKIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE
MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR BUDAPEST A BADENI EGYEZMÉNY ÉS LÉTREHOZÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE * 597 000 Ft
PIARISTA REND (KEGYES TANÍTÓREND) MAGYAR TARTOMÁNYA SZERZETESREND BUDAPEST A MAGYAR PIARISTÁK 1956-BAN CÍMŰ FORRÁSGYŰJTEMÉNY ELEKTRONIKUS FORMÁBAN VALÓ MEGJELENTETÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 90 000 Ft
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST DOKUMENTUMOK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL 1790-1849 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE A LEVÉLTÁR ÁLTAL * 479 000 Ft
SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST A BUDAPESTI ORVOSKARON VÉGZETT ORVOSTANHALLGATÓK JEGYZÉKE (1878-1921) CÍMŰ FORRÁSKIADÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE AZ EGYETEM LEVÉLTÁRA ÁLTAL 544 000 Ft
NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SALGÓTARJÁN A KOHÁRY CSALÁD NÓGRÁD VÁRMEGYEI KÖZPONTÚ BIRTOKAINAK SZÁMADÁSAI (1720-1731) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 315 000 Ft
NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SALGÓTARJÁN NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK ÉS IRATAINAK (1786-1793) ELŐKÉSZÍTÉSE REGESZTÁZÁSRA 958 000 Ft
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR MISKOLC GÖMÖR VÁRMEGYE ÚRBÉRI KILENC KÉRDŐPONTOS VIZSGÁLATAINAK KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 600 000 Ft
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR MISKOLC BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁZÁSÁRA 918 000 Ft
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK DEBRECENI EMBER PÁL XVIII.SZÁZADI EGYHÁZTÖRTÉNETI MŰVÉNEK FORRÁSKIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 500 000 Ft
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR DEBRECEN BOCSKAI OKLEVELEK A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁRBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 399 000 Ft
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR DEBRECEN MOHÁCS ELŐTTI OKLEVELEK (1310-1524) A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁRBAN CÍMŰ CD ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 700 000 Ft
PANNON EGYETEM VESZPRÉM DOKUMENTUMOK A KESZTHELYI AGRÁRFELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 400 000 Ft
DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI PÁPA A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRÉDIKÁTORAI ÉS REKTORAI CÍMŰ ADATTÁR III.RÉSZÉNEK (1531-1660) ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 1 000 000 Ft
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SOPRON A KORA ÚJKORI SOPRON VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FORRÁSAI CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 700 000 Ft
ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG ZALA VÁRMEGYE 1845.ÉVI NEMESI ÖSSZEÍRÁSA CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELEKTRONIKUS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 600 000 Ft
ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG KARDOS FERENC:FORRÁSOK A ZALA MEGYEI CIGÁNYSÁG 18.SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 600 000 Ft
HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR NÉPHADSEREG TÖRTÉNETÉT BEMUTATÓ FORRÁSKIADVÁNY SOROZAT II.,1957-1972 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ, KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA A LEVÉLTÁR ÁLTAL 500 000 Ft
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ITÁLIAI EGYETEMEKEN 1526-1944 (I.RÉSZ) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA – A LEVÉLTÁR ÁLTAL * 415 000 Ft
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST A POZSONYI KIRÁLYI JOGAKADÉMIA HALLGATÓSÁGA 1777-1849 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE – A LEVÉLTÁR ÁLTAL * 872 000 Ft
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPEST DOKUMENTUMOK A KELETI KERESKEDELMI AKADÉMIA TÖRTÉNETÉBŐL (1891-1920) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 220 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST A BUDAI MÉSZÁROSOK KÖZÉPKORI CÉHKÖNYVE ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE * 1 200 000 Ft
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKUMENTUMOK A MAGYAR ÁLLATORVOSI OKTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ VI. (1963-1970) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 262 000 Ft
NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SALGÓTARJÁN A KOHÁRY CSALÁD NÓGRÁD, VALAMINT HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYEI BIRTOKAINAK URBÁRIUMAI (1716-1718) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 315 000 Ft
NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SALGÓTARJÁN SALGÓTARJÁNI ESEMÉNYEK 1918-19-BEN CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 378 000 Ft
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK MISKOLCI CSUJAK ISTVÁN ÉS ESPERESTÁRSAI EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEINEK MEGJELENTETÉSÉRE 400 000 Ft
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR DEBRECEN DEBRECEN VÁROS MAGISZTRÁTUSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE 1610 ÉS 1618-19 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 361 000 Ft
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA KECSKEMÉT DUNA-TISZA KÖZI MEZŐVÁROSOK FEUDÁLIS KORI VÉGRENDELETEINEK ELEKTRONIKUS FORMÁTUMBAN TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRE * 1 000 000 Ft
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR MOENICH KÁROLY FŐLEVÉLTÁRNOK IRATHAGYATÉKÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA 250 000 Ft
VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE VESZPRÉM MONUMENTA ROMANA EPISCOPATUS VESPRIMIENSIS FORRÁSKIADVÁNY CD-ROMON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRE 360 000 Ft
EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR GYŐR A PANNONHALMI KONVENT HITELESHELYI MŰKÖDÉSÉNEK OKLEVÉLTÁRA I. CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 577 000 Ft
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SOPRON EGY GAZDAG VÁROSVEZETŐ,LACKNER KRISTÓF POLGÁRMESTER JAVAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 331 000 Ft
BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR GYULA 1956 BÉKÉS MEGYE CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY II.KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 541 000 Ft
ÉVKÖNYVEK, GYŰJTEMÉNYESKÖTETEK MEGJELENTETÉSÉRE
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST SARUSI KISS BÉLA:MURÁNY VÉGVÁRA A XVI.SZ.MÁSODIK FELÉBEN CÍMŰ MONOGRÁFIA KIADÁSÁRA * 599 000 Ft
CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SZEGED TÖRVÉNYKEZÉSI REFORMOK MAGYARORSZÁGON (1890-1900) CÍMŰ KIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE 500 000 Ft
SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE SZÉKESFEHÉRVÁR CENTENÁRIUMI PROHÁSZKA-TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 600 000 Ft
VAS MEGYEI LEVÉLTÁR SZOMBATHELY BARISKA ISTVÁN: KORMÁNYZATI ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK A HABSBURG -ZÁLOGON LÉVŐ NYUGAT-MAGYARORSZÁGON 1447-1647 CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 600 000 Ft
EGYÉB – EGYEDI
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST GÖRDÍTHETŐ,TÖMÖRÍTHETŐ LEVÉLTÁRI POLCRENDSZER BESZERZÉSÉRE * 2 880 000 Ft
RÉTI GYÖRGY BUDAPEST A PALAZZO CHIGI ÉS MAGYARORSZÁG-DIPLOMÁCIAI DOKUMENTUMOK MAGYARORSZÁGRÓL CÍMŰ KIADVÁNY II.KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 600 000 Ft
VAS MEGYEI LEVÉLTÁR SZOMBATHELY 150 ÉVES A KATONAI NEVELÉS MAGYARORSZÁGON CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 810 000 Ft
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST LEVÉLTÁRI ALKALMAZOTTAK AKKREDITÁLT SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK ORSZÁGOS SZINTŰ MEGSZERVEZÉSÉRE * 907 000 Ft
ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG BENDA GYULA:ZSELLÉRBŐL POLGÁR. KESZTHELY TÁRSADALMA 1740-1850 CÍMŰ MONOGRÁFIA KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 758 000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Utoljára frissítve: