TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL


Döntések

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Döntés dátuma: 2006. 05. 10.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSÉRE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

KECSKEMÉT VÁROS FEUDÁLIS KORI TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK MUTATÓZÁSÁRA ÉS SZÁMÍTÓGÉPRE VITELÉRE *

500.000 Ft

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

TÉRKÉPEK DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉRE

320.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI IRATOK II. ÜTEMÉHEZ FONDISMERTETŐ (FONDTÖRTÉNETI BEVEZETŐ) TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSÉRE *

60.000 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

CSONGRÁD MEGYEI TANÁCSI TISZTVISELŐK ARCHONTOLÓGIÁJÁRA

300.000 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

SZEGEDI NÉPBÍRÓSÁG POLITIKAI PERES IRATAINAK TEMATIKUS SEGÉDLETÉRE

330.000 Ft

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

SOPRON VÁROS 19. SZÁZADI TERVRAJZAIRÓL KÉSZÍTENDŐ SEGÉDLET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

400.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS VB JEGYZŐKÖNYVEINEK TÁRGYSOROZATI JEGYZÉKÉRE (1950-1989)

250.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

MKP-MDP-MSZMP HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK 1945-1989 KÖZÖTTI VEZETŐSÉGI IRATAINAK REGESZTÁJÁRA

281.000 Ft

MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMA

A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG LEVÉLTÁRÁBAN TALÁLHATÓ KÉZIRATOS SEGÉDLETEK ELEKTRONIKUS VÁLTOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

248.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ÁLLAM SZERVEI 1971-1990 CÍMŰ ADATBÁZIS ELKÉSZÍTÉSÉRE *

1.200.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTORIUMÁNAK (1961-2004) KIADÁSÁRA *

567.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK ÉS IRATOK REGESZTÁZÁSÁRA (1670-1848) *

900.000 Ft

POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET KHT.

BUDAPEST

AZ 1956-OS RÖPIRATTÁR REPETÓRIUMÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE ÉS KÖZREADÁSÁRA

700.000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

SZOMBATHELY HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEIRŐL KÉSZÜLT TERVRAJZOK SEGÉDLETKÉNT TÖRTÉNŐ DIGITALIZÁLT MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

FORRÁSKIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

FORRÁSKIADVÁNYOK KÖZZÉTÉTELÉRE

FORRÁSKIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS KÖZZÉTÉTELÉRE HATÁRON TÚLI MAGYAR VONATKOZÁSÚ GYŰJTEMÉNYEKBEN

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A MAGYAR POLITIKAI RENDŐRSÉG SZERVEZETTÖRTÉNETE (1945-1946) CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

600.000 Ft

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

DOKUMENTUMOK GRÓF BATTHYÁNY KÁZMÉR POLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

ORGOVÁNYI ISTVÁN: 1956 BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

200.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

ORGOVÁNYI ISTVÁN: 1956 BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

600.000 Ft

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

GYULA

VÁLOGATÁS A BÉKÉS MEGYEI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK LEVÉLTÁRI FORRÁSAIBÓL 1725-1990 CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BUDAPEST RÉGI TÉRKÉPEI III-IV. CÍMŰ DVD FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

2.000.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BUDAPESTI BIZOTTSÁGA IDEIGLENES VEZETŐ TESTÜLETEINEK JEGYZŐKÖNYVEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

600.000 Ft

EMŐDI ANDRÁS GÁBOR

ORADEA – NAGYVÁRAD

A NAGYVÁRADI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE (PÜSPÖKSÉG, KÁPTALAN) 1850-1880 KÖZÖTTI KÉZIRATOS TÉRKÉPEI KATALÓGUSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

ENTZ GÉZA MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A GYALUI VÁRKASTÉLY 17-19. SZÁZADI LEVÉLTÁRAINAK KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A KÖZÉPKORI KÜLFÖLDI MAGYAR EGYETEMJÁRÁS ADATTÁRÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE (II. RÉSZ) *

600.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A MAGYARORSZÁGI DIÁKOK HOLLANDIAI EGYETEMEKEN 1575-1919 CÍMŰ ADATTÁR KIADÁSÁRA

650.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A KOLOZSVÁRI JEZSUITA (PIARISTA) GIMNÁZIUM ÉS EGYETEM HALLGATÓSÁGA 1641-1784 CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

650.000 Ft

GŐZSY ZOLTÁN

KAPOSVÁR

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE 1738-1742 KÖZÖTT KÉSZÜLT EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVÉNEK FOTTÁSKIADVÁNYKÉNT VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

300.000 Ft

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

A GYŐRI ÚJ POLGÁRKÖNYV 1743-1886-IG CÍMŰ KÖTET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEI 1638-1650 KÖZÖTTI RÉSZÉNEK REGESZTÁZÁSÁRA

656.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECEN VÁROS 1599. ÉVI MAGISZTRÁTUSI JEGYZŐKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

356.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

DÉZSMAJEGYZÉKEK 4. -HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYÉBEN 1576 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

425.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

AGRIA RECUPERATA- A TÖRÖKTŐL VISSZAFOGLALT EGER ELSŐ ÉVEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

383.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS MEGTORLÁS HEVES MEGYEI DOKUMENTUMAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

800.000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

VÁLOGATÁS AZ 1956-OS FORRADALOM SZOLNOK MEGYEI DOKUMENTUMAIBÓL CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

ORADEA-NAGYVÁRAD

A SZATMÁRI NAGYBÁNYAI NAGYKÁROLYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉKHEZ TARTOZÓ GYÜLEKEZETEK LEVÉLTÁRI ANYAGÁNAK SEGÉDLETE CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

350.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVI REGESZTÁINAK 1727-1734 ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1723-1726 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

340.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

AZ ELSŐ KÁDÁR-KORMÁNY MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEINEK KIADÁSÁRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

1.800.000 Ft

MISKOLCI EGYETEM

MISKOLC

1956 FORRADALMA A MISKOLCI NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEMEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY CD-N TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A KOHÁRY CSALÁD NÓGRÁD MEGYEI BIRTOKAINAK ÚRBÉRI ÖSSZEÍRÁSAI CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

200.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NÓGRÁD VÁRMEGYE KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETI VÁLTOZÁSAI 1872-2005 CÍMŰ KIADVÁNY TÉRKÉPMELLÉKLETÉNEK KIADÁSÁRA

160.000 Ft

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SOPRON

A SOPRONI MEFESZ 1956-BAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KIADÁSÁRA

250.000 Ft

PÁL-ANTAL ALEXANDRU

TIRGU-MURES

UDVARHELYSZÉK 1700-1715 KÖZÖTTI ÖSSZEÍRÁSAI CÍMŰ FORRÁSKIADÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

PÁLFFY GÉZA

BUAPEST

A HADITÉRKÉPÉSZET KEZDETEI A HABSBURG BIRODALOM CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

650.000 Ft

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI IRATAINAK REGESZTÁI CÍMŰ KIEGÉSZÍTŐ KÖTET (1625-1715, 1728) MEGJELENTETÉSÉRE

420.000 Ft

PÉCSI EGYHÁZMEGYE

PÉCS

URADALMI LEÍRÁSOK, UTASÍTÁSOK ÉS SZERZŐDÉSEK CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

SÁROSPATAK

A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 16-17. SZÁZADI LEKÉSZI ADATTÁRÁRA II. RÉSZ

300.000 Ft

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET ÉS DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

DEBRECEN

SZATMÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE EGYHÁZLÁTOGATÁSAI JEGYZŐKÖNYVEI 1808-1809 CÍMŰ KIADÁVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

680.000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR TÉRKÉPEINEK (TÖRZSGYŰJTEMÉNY ÉS ÚRBÉRI TÉRKÉPEK) FORRÁSKIADVÁNYKÉNT TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

VERES EMESE GYÖNGYVÉR

BUDAPEST

A BARCASÁGI CSÁNGÓK ELVESZETTNEK HITT DOKUMENTUMAINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

VESZPRÉM MEGYE KÖZSÉGEINEK AZ ÚRBÉRI KILENC KÉRDŐPONTRA ADOTT FELELETEI CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI IV. (1692-1711) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

515.000 Ft

LEVÉLTÁRI RENDEZVÉNYEKRE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

A VII. LEVÉLTÁRI NAP KERETÉBEN AZ 1956-OS FORRADALOM BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGSZERVEZÉSÉRE KECSKEMÉTEN

338.000 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

A MAKÓI, A SZENTESI LEVÉLTÁRI NAPOK CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZATRA

656.000 Ft

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTANDÓ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRA

700.000 Ft

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

IX. GYŐRI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

278.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

VÁRMEGYÉK ÉS SZABAD KERÜLETEK III. CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE A LEVÉLTÁRI NAPOKON

1.000.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

A XIII. KOMÁROMI LEVÉLTÁROS SZAKMAI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

340.000 Ft

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

MFLSZ 2006. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉRE ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ FELSŐOKTATÁSUNK HELYZETE ÉS SZEREPE 1956-BAN CÍMŰ KONFERENCIÁRA

500.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓKON, KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELRE *

2.790.000 Ft

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

DEBRECEN

A MELTE 2006. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉRE KISMAROSON *

630.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

MEGTORLÁSOK A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE *

2.070.000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA

BUDAPEST

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA 2006. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE *

1.500.000 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

XIII. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

662.000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

A XXIII. LEVÉLTÁRI NAPON ORSZÁGOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

500.000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

DIKTATÚRA ÉS FORRADALOM CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE

300.000 Ft

ÉVKÖNYVEK, GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK MEGJELENTETÉSÉRE

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

BARANYAI TÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 2. CÍMŰ ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ ÉVKÖNYV 21.KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE *

700.000 Ft

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

AZ 1956-OS FORRADALOM BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ADATTÁRA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

SZAKOLCZAI ATTILA: GYŐR 1956 TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYVE CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV-SOROZAT 37. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A XII. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE *

1.000.000 Ft

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

LEVÉLTÁRI FÜZETEK XI. KÖTETE: LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV CÍMMEL TANULMÁNYOK (POLITIKAI,GAZDASÁGI,KULTÚRA ÉS CSALÁDTÖRTÉNET) MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

GRÓF BATTHYÁNY KÁZMÉR SIKLÓSI 12 FOLIO TERJEDELMŰ ÜGYÉSZI UTASÍTÁSAINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

130.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

A KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK RÓMAI KATOLIKUS POLGÁRI ISKOLÁJA ANYAKÖNYVEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA *

100.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA *

5.000.000 Ft

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

MARADANDÓ ÉRTÉKŰ VIDÉKI, MEGSZŰNT HITKÖZSÉGEK IRATAINAK AUKCIÓS VÁSÁRLÁSÁRA

500.000 Ft

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

DR. SZABÓ LAJOS, SIMON ÁGOSTONNÉ ÉS FÉRJE, SCHILÁMAYER FERENC, DR. TÖLGYESI JÓZSEF ÉS HARDY ZOLTÁN HAGYATÉKAINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

250.000 Ft

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VONATKOZÁSÚ LEVÉLTÁRI ANYAG FELTÁRÁSÁRA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

ERDÉLYI RÓMAI KATOLIKUS GYŰJTŐLEVÉLTÁRAKBAN PLÉBÁNIAI LEVÉLTÁRAK BEGYŰJTÉSÉRE ÉS RENDEZÉSÉRE *

455.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

KÁRPÁT-MEDENCEI LEVÉLTÁRAKBAN ÖRZŐTT MAGYAR VONATKOZÁSÚ FEUDÁLIS KORI VÁROSI, MEZŐVÁROSI ÉS KÖZSÉGI IRATOK FELTÁRÁSÁRA *

1.986.000 Ft

MISKOLCI EGYETEM

MISKOLC

A MAGYAR MŰSZAKI FELSŐOKTATÁS LEVÉLTÁRI FORRÁSAINAK FELTÁRÁSÁRA (1800-1850-IG) A SELMECBÁNYAI FŐKAMARAGRÓFI HIVATAL LEVÉLTÁRÁBAN (SZLOVÁKIA)

340.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A KISEBB NÓGRÁDI BIRTOKOS CSALÁDOK ANYAGÁNAK FELTÁRÁSÁRA A BESZTERCEBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

246.000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA

BUDAPEST

AZ ERDÉLYI ÁLLAMI LEVÉLTÁRAK 1918-IG ILLETVE 1940 ÉS 1944 KÖZÖTTI MAGYAR VONATKOZÁSÚ FONDJAINAK ÉS ÁLLAGAINAK FELTÁRÁSAIRA I. RÉSZ *

1.000.000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK TANÁCSA

BUDAPEST

A BURGELANDI TARTOMÁNY LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT 1921 ELŐTT KELETKEZETT MAGYAR LEVÉLTÁRI ANYAG FELTÁRÁSÁRA *

1.000.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A MAGYAR KIRÁLYI TENGERÉSZETI HATÓSÁG IRATAINAK FELTÁRÁSA, RENDEZÉSÉRE RIJEKÁBAN

465.000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Utoljára frissítve: