Tájékoztató a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium meghívásos pályázatárólTÁJÉKOZTATÓ A CSEH TAMÁS PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁRÓL

Bírálati ülés dátuma: 2015. április 23.

NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A CSEH TAMÁS ARCHÍVUMBAN ŐRZÖTT DOKUMENTUMOK ÉS IRATANYAG ÁLLOMÁNYVÉDELMI DIGITALIZÁLÁSA, HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE KUTATÓTEREMBEN ÉS HONLAPON 20.000.000 Ft 7922/1

Megjelentetés dátuma: 2015. május 14.