TÁJÉKOZTATÓ A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓLTÁJÉKOZTATÓ A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓL

Döntés dátuma: 2012. május 3.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZATI
SZÁM

EGYÉB – EGYEDI
 
INTER KULTÚRA-, NYELV- ÉS MÉDIAKUTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KFT. BUDAPEST AZ E-NYELV MAGAZIN ONLINE FOLYÓIRAT 2012. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3313/15
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST A SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ CÍMŰ FOLYÓIRAT INTERNETES MEGJELENTETÉSÉRE 200.000 Ft 3313/16

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2012. május 25.