TÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA DÖNTÉSÉRŐLTÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA DÖNTÉSÉRŐL

NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM
ÁLLOMÁNYBŐVÍTÉSRE
KÖNYVTÁRELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MÁRAI-PROGRAM VIII. LEBONYOLÍTÁSÁRA: A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR KIADÓK ÁLTAL MEGJELENTETETT KÖNYVEK ELJUTTATÁSÁRA A KIJELÖLT KÖNYVTÁRAKBA 100.000.000 Ft 203110/44
MŰVÉSZETI TÁRGYÚ, ÉRTELMEZŐ, ÉRTÉKELŐ MŰVEK MRGJELENTETÉSÉRE
BALASSI KIADÓ KFT. BUDAPEST GÁBOR ANNA: SALAMON KIRÁLY TEMPLOMA. EGY 16. SZÁZADI METSZETSOROZAT ÖSSZEFÜGGÉSEI MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203112/9378
CORVINA KIADÓ KFT. BUDAPEST CSERBA JÚLIA: MAGYAR FOTOGRÁFUSOK FRANCIAORSZÁGBAN AZ 1920-AS ÉVEKTŐL NAPJAINKIG MUNKACÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203112/9379
CSER KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KŐNIG FRIGYES: MAGYAR VÉGVÁRAK MUNKACÍMŰ MŰVÉSZETI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203112/9384
EUROPRINT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BORS PÉNTEK TÍMEA: KALOTASZEG SZÍVE: KÖRÖSFŐ CÍMŰ ILLUSZTRÁLT KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203112/9388
EX-BB KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ELTŰNÉSMINTÁZATOK CÍMMEL GÁLL ÁDÁM MUNKÁCSY-DÍJAS FESTŐMŰVÉSZ KÉTNYELVŰ (MAGYAR-ANGOL) ALBUMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.100.000 Ft 203112/9386
EXIT KIADÓ KFT. KOLOZSVÁR ORBÁN LÁSZLÓ,BLOS-JÁNI MELINDA,ÚJVÁRI DOROTTYA: LÁTHATÓ KOLOZSVÁR-ORBÁN LAJOS FOTÓI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI VÁROSRÓL CÍMŰ, MAGYAR-ROMÁN NYELVŰ KÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203112/9435
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM SZENTENDRE TOLNAI OTTÓ: TITORELLI FAISKOLÁJA MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSE 500.000 Ft 203112/9389
FOKUSZ, A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS KAPCSOLATOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST BUHÁLY JÓZSEF: MELANKÓLIA, DERŰ MUNKACÍMŰ, MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÖTET KIADÁSÁRA 800.000 Ft 203112/9392
HOLNAP KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST LÁSZLÓ NOÉMI: A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE BARTÓK BÉLA ZENEMŰVE ALAPJÁN, CD-MELLÉKLETTEL 500.000 Ft 203112/9395
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SOMOGYI GYŐZŐ: ÁRPÁD-HÁZI SZENTEK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA, MAGYAR-ANGOL NYELVEN 1.000.000 Ft 203112/9398
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST MIKLÓSVÖLGYI ZSOLT, NEMES Z. MÁRIÓ (SZERK.): HUNGAROFUTURISTA ANTOLÓGIA (MELTING BOOKS) MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203112/9404
KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GRZEGORZ GÓRNY, JANUS ROSIKON : A MISZTÉRIUM TANÚI: KRISZTUS-EREKLYÉK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 800.000 Ft 203112/9403
KALOTA MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST WEHNER TIBOR: CIZELLŐR CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203112/9396
KALOTA MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST PROHÁSZKA LÁSZLÓ: TEMPLOMOK CSENDJE CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203112/9401
KOPACZ P. ATTILA SEPSISZENTGYÖRGY MURÁDIN JENŐ: A BIEDERMEIERTŐL AZ AVANTGÁRDIG – TANULMÁNYOK, ESSZÉK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203112/9399
KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET POMÁZ KŐ BOLDIZSÁR: MESÉL A JÁTSZÓTÉR MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203112/9413
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST BOLYA MÁTYÁS: INFORMÁCIÓELMÉLET ÉS NÉPZENEKUTATÁS CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203112/9412
MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BUDAPEST KÁDÁR NAGY LAJOS, VITÉZ FERENC: KÁDÁR NAGY LAJOS LEGÚJABB KISPLASZTIKÁI SZOBORKODOM, TEHÁT VAGYOK CÍMŰ, HÁROMNYELVŰ KÖTET KIADÁSÁRA BRAILLE-ÍRÁSOS MELLÉKLETTEL 500.000 Ft 203112/9416
MAKLÁRY ARTWORKS KULTURÁLIS ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG POMÁZ BOTOS ZOLTÁN, KÁNTOR JUDIT, SZUHAY PÉTER: BALÁZS JÁNOS ÉLETMŰKATALÓGUS MUNKACÍMŰ, MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 203112/9423
MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ MAROSVÁSÁRHELY FERENCZ ÉVA: ÉLETEM A SZÍNHÁZ – KŐSZEGI MARGIT EMLÉKALBUM CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203112/9420
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA CZEGLÉDI IMRE, BOROS JUDIT, BAKÓ ZSUZSANNA, GYARMATI GABRIELLA, RÉVÉSZ EMESE: BESZÉLJÜNK ÚJRA MUNKÁCSY MIHÁLYRÓL! MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 203112/9453
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST BALÁZS ÁDÁM: EGY FINOM ANGOL ÚR ERDÉLYBŐL. BALÁZS SAMU – PÁLYAKÉP ISMERETLEN DOKUMENTUMOKKAL, TÖRTÉNELMI KERETBEN MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203112/9417
PRINT & PIXEL HOUSE KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST LANTOS MIKLÓS: A DUNÁNTÚL NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE MUNKACÍMŰ FOTÓALBUM KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203112/9441
PÜSKI KIADÓ KFT. BUDAPEST KISS KRISZTINA: TIMÁR, EGY NEMZETKÖZI HÍRŰ KOREOGRÁFUS ÉLETÚTJA CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 700.000 Ft 203112/9449
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ORAVECZ GERGELY MINDEN BELEFÉR MUNKACÍMŰ KÉPREGÉNYKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203112/9432
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC KŐRIZS IMRE: TFM – TÉVEDÉSEK FENNTARTÁSA MELLETT. KRITIKÁK MUNKACÍMŰ KRITIKAGYŰJTEMÉNYÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE A MŰÚT-KÖNYVEK SOROZATÁBAN 300.000 Ft 203112/9450
SZÜLŐFÖLD KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG GENCSAPÁTI KERÉNYI JÁNOS (SZERK.): SAJDIK FERENC KARIKATÚRÁI MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203112/9428
TISZATÁJ ALAPÍTVÁNY SZEGED TANDORI DEZSŐ ÍRÁSBELISÉG ÉS ÍRÁSJELISÉG CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA * 700.000 Ft 203112/9451
ÚJ MŰVÉSZET ALAPÍTVÁNY BUDAPEST RÉVÉSZ EMESE: FIRKA FORRADALOM VÁLOGATOTT ÍRÁSOK CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203112/9443
ÚJ MŰVÉSZET ALAPÍTVÁNY BUDAPEST TATAI ERZSÉBET: A LEHETETLEN MEGKÍSÉRTÉSE, ALKOTÓ NŐK A KÖZELMÚLT MAGYAR MŰVÉSZETÉBEN CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203112/9444
VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ BUDAPEST P. SZABÓ ERNŐ: CIC MUNKACÍMŰ, KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ALKOTÁSOKAT TARTALMAZÓ ALBUM MEGJELENTETÉSÉRE MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 700.000 Ft 203112/9457
VIRTUÁLIS NAGYBÁNYA EGYESÜLET NAGYBÁNYA NAGY GÖNGYVÉR: MEZEY JÓZSEF FESTŐMŰVÉSZ ÉLETMŰVE CÍMŰ MONOGRÁFIA JELLEGŰ MŰVÉSZETI ALBUM MEGJELENTETÉSÉRE 700.000 Ft 203112/9458
EGYÉB – EGYEDI
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT VONATRA VÁRVA CÍMMEL BUDA FERENC VÁLOGATOTT VERSEIT TARTALMAZÓ HANGOSKÖNYV ÉS VERSESKÖTET KIADÁSÁRA * 646.590 Ft 203113/241
KRITIKAI KIADÁSOK HAGYOMÁNYOS MEGJELENTETÉSÉRE
DEBRECENI EGYETEM DEBRECEN DONCSECZ ETELKA (S.A.R.): VERSEGHY FERENC LEVELEZÉSE CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 1.800.000 Ft 203132/91
PESTI KALLIGRAM KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST BOLDOG-BERNÁD ISTVÁN, MÉSZÁROS GÁBOR (SZERK.): BEÖTHY ZSIGMOND MEMOÁRJA ÉS KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSAI (1841-1848) MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203132/94
UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST HORVÁTH CSABA PÉTER (SZERK.): PÁZMÁNY PÉTER: ÖT SZÉP LEVÉL (1609), ÖT LEVÉL (1613) CÍMŰ KÖNYV KRITIKAI KIADÁSA JEGYZETEKKEL. 1.400.000 Ft 203132/93
MAGYAR SZÉPIRODALMI, TANULMÁNY-, ESSZÉKÖTETEK MEGJELENTETÉSÉRE
ANNUS JÓZSEF KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY SZEGED DEBRECZENY GYÖRGY: EZEN A SZÉP NAPON (THOMAS BERNHARD BREVIÁRIUM) MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1514
ARANY JÁNOS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST DÖME BARBARA: EGYIRÁNY MUNKACÍMŰ NOVELLÁSKÖTET KIADÁSÁRA * 400.000 Ft 203136/1513
CIGÁNY ÍRÓSZÖVETSÉG ÉS NEMZETI (KÖZ)MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG DUNAVARSÁNY RUVA FARKAS PÁL: TŰZBE DALOLT TEGNAPOK MUNKACÍMŰ NOVELLÁS KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203136/1601
CIGÁNY TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG ALBERTIRSA ROSTÁS – FARKAS GYÖRGY: ÖRÖKSÉGEM HORDOZÓI CÍMŰ PRÓZAI KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203136/1600
EDITURA LECTOR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAROSVÁSÁRHELY GYUKICS GÁBOR VÉGIGTAPINT CÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1505
ERDELYI HIRADO EDITURA KFT. KOLOZSVÁR BORSODI L. LÁSZLÓ: SZÉTSZÓRT NÉMASÁG MUNKACÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203136/1506
ERDELYI HIRADO EDITURA KFT. KOLOZSVÁR FISCHER BOTOND: ANYA A ZSEBBEN CÍMŰ NOVELLÁSKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203136/1517
ÉLETJEL KÖNYVEK SZABADKA SZABADKA BOJA PATYI SAROLTA A PIPICS LÁMPA FÉNYÉNÉL (TÖRTÉNETEK MOHOLRÓL) CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 250.000 Ft 203136/1509
FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST ZALÁN TIBOR SZÍNMŰVEK MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203136/1584
FOKUSZ, A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS KAPCSOLATOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST GULYÁS IMRE: EGY ALFÖLDI FALU ARCAI – TISZANÁNÁRÓL, TÜZETESEN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203136/1515
GUTENBERG BOOKS SRL CSÍKSZEREDA SEBŐ-KOVÁCS ANDRÁS FERENC: ÁRDELI SZÉP TÁNC CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA CD-MELLÉKLETTEL 500.000 Ft 203136/1581
GUTTENBERG PÁL NÉPFŐISKOLA EGYESÜLET SZANDA PETŐCZ ANDRÁS: A MACSKA VISSZATÉR MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203136/1562
GUTTENBERG PÁL NÉPFŐISKOLA EGYESÜLET SZANDA CSONTOS JÁNOS: DELTA – EGY TÖRTÉNET CSEREPEI MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203136/1563
HOLNAP KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST BUDA FERENC: HA CSAK ESTIG MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203136/1523
HORVÁTH ZITA ÁRKOS CZEGŐ ZOLTÁN MAGYAR IGÉZETEK CÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203136/1519
HUNGAROVOX KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST FARKAS GÁBOR: TÁJ KONTÚR NÉLKÜL CÍMŰ VERSESKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 200.000 Ft 203136/1522
HUNGAROVOX KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST GYIMESI LÁSZLÓ: SÁRKÁNYTORKÚ ŐSZ – VÁLOGATOTT ÉS ÚJ VERSEK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 200.000 Ft 203136/1534
HUNYAD LIBRIS KFT. BARÓT CSERNIK SZENDE MESELÉLEK CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203136/1591
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST CSORBA SÁNDOR: KÖLCSEY FERENC CSALÁDI, ISKOLAI, GAZDASÁGI, HIVATALI IRATAI CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203136/1527
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SERFŐZŐ SIMON: ARCUNK AZ ÉG. ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK 1959-2016 CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 700.000 Ft 203136/1528
JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST SZOBOTKA TIBOR: MENYASSZONYOK, VŐLEGÉNYEK CÍMŰ REGÉNY MEGJELENTETÉSRE 200.000 Ft 203136/1530
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST BALOGH VIRÁG KATALIN MEGINT ELKALANDOZTÁL CÍMŰ NOVELLÁSKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203136/1592
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST KÁLLAY ESZTER KÖNYÖK ÉS KARFA CÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203136/1593
K & KAART KFT. KORONKA KIRÁLY KINGA JÚLIA: AZ ÚJRAKEZDÉS RECEPTJEI CÍMŰ ILLUSZTRÁLT INTERJÚKÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1526
KALOTA MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST DONCSEV TOSO: FISCHER ÁRMIN REGGELIJE CÍMŰ NOVELLÁSKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203136/1531
KALOTA MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ACSAI ROLAND: CSONTHAVAZÁS CÍMŰ REGÉNY MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203136/1588
KOPACZ P. ATTILA SEPSISZENTGYÖRGY BOGDÁN LÁSZLÓ A DÉMON BERLINBEN CÍMŰ MŰVÉNEK KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1538
KOPACZ P. ATTILA SEPSISZENTGYÖRGY GYÖRGY ATTILA KEREK A VILÁG CÍMŰ MŰVÉNEK KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203136/1539
L’ HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST BERKOVITS GYÖRGY: SZÍNDARABOK MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203136/1543
MAGYAR MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST WEHNER TIBOR SZENT VARECZA ELVESZETT LEVELEI MUNKACÍMŰ KÉZIRATÁNAK KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203136/1535
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST TÜSKÉS ANNA (S.A.R.): RAB GUSZTÁV: SAVARIA VAGY SZENT MÁRTON KÖPENYE CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203136/1540
MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BUDAPEST SEBESI ÉVA (SZERK.): MÚLT, JELEN, JÖVŐ MUNKACÍMŰ, LÁTÁSSÉRÜLT KÖLTŐK MŰVEIT TARTALMAZÓ VERSESKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 3 FORMÁTUMBAN (PAPÍR, BRAILLE, HANGOS) 500.000 Ft 203136/1586
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM VESZPRÉM SÁNDOR ZOLTÁN A GONOSZ ÁTVÁLTOZÁSA CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSE 400.000 Ft 203136/1546
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM VESZPRÉM BOKÁNYI PÉTER TANULMÁNYOK MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203136/1547
NEMZETI KULTÚRÁÉRT ÉS IRODALOMÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST PÁLFALUSI ZSOLT: A VILÁG LEGSZEBB KUTYATEMETŐJE MUNKACÍMŰ REGÉNY KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1545
NORAN LIBRO KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST VÖRÖS ISTVÁN: A SZABADSÁG ELSŐ ÉJSZAKÁJA MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1554
OCCIDENT MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ARAD KIRÁLY FARKAS: HA ELFOGY A FÉNY MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1548
OCCIDENT MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ARAD SZŐCS GÉZA: PÁRBESZÉD A POKOLBAN MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203136/1552
PESTI KALLIGRAM KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KÁLMÁN GÁBOR: JANEGA KORNÉL SZÉP ÉLETE CÍMŰ REGÉNY KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1555
PESTI KALLIGRAM KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MÁRTON LÁSZLÓ: KÉT OBELISZK CÍMŰ REGÉNY KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1556
PÉLDA KÉPFŐISKOLA KORTÁRS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY HERNÁDKAK VASS TIBOR (SZERK): PETIKE ÉS A FARKAS (KAFFKA PLUSZ PROKOFJEV) CÍMŰ IRODALMI ANTOLÓGIA MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203136/1553
POLIS KÖNYVKIADÓ KFT. KOLOZSVÁR WERESS MARGIT: IGAZ SZÓ ERDÉLYBEN II. CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203136/1561
POZSONYI PAGONY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST SZABÓ T. ANNA ADVENTI KALENDÁRIUM CÍMŰ ILLUSZTRÁLT VERSESKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203136/1558
PÜSKI KIADÓ KFT. BUDAPEST POZSGAI ZSOLT BESZÉLNEK BENNEM CÍMŰ DRÁMÁINAK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203136/1596
SCOLAR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST VAJNA ÁDÁM ODA CÍMŰ VERSESKÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA (SCOLAR L!VE SOROZAT) 300.000 Ft 203136/1573
SCOLAR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST FENYVESI ORSOLYA A LÁTVÁNY-KOMMENTÁROK MUNKACÍMŰ VERSESKÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA (SCOLAR L!VE SOROZAT) 300.000 Ft 203136/1580
SELINUNTE MŰVÉSZETI, KIADÓI ÉS OKTATÁSI BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST SZŰCS MÓNIKA (SZERK.): CSALÁDTÖRTÉNEK MUNKACÍMŰ DRÁMAANTOLÓGIA MEGJELENTETÉSÉRE (OLVASÓPRÓBA 5.) 500.000 Ft 203136/1574
SIGNAL INVEST KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖRMEND BALLÓ LÁSZLÓ: KERINGŐ ÁLOM CÍMŰ VERSESKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203136/1567
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC MOESKO PÉTER: MEGYÜNK HAZA MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE (MŰÚT-KÖNYVEK) 300.000 Ft 203136/1570
SZÜLŐFÖLD KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG GENCSAPÁTI FÁBIÁN LÁSZLÓ: KÁRBA VESZETT SZERENÁD CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203136/1565
TIPP-CULT KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST CSELÉNYI BÉLA ÓRAJÁTÉK BRONZAPÁVAL MUNKACÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSE A PARNASSZUS KÖNYVEK P-ART SOROZATBAN * 500.000 Ft 203136/1576
TIPP-CULT KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST HALMAI TAMÁS TERAPION ÉLETEI MUNKACÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE A PARNASSZUS KÖNYVEK P-ART SOROZATÁBAN * 400.000 Ft 203136/1577
TIT KOSSUTH KLUB EGYESÜLET BUDAPEST BORBÉLY LÁSZLÓ: BILINCSTÖRŐK MUNKACÍMŰ NOVELLÁSKÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203136/1599
URÁNIA ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA: A TÖRTÉNELMI DRÁMA ALAKZATAI A 16-18. SZÁZADI MAGYAR IRODALOMBAN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203136/1582
ZETNA EGYESÜLET ZENTA SZEGEDI-SZABÓ BÉLA HOMOKMŰ MUNKACÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203136/1579
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ, TÉNYIRODALMI SZAKKÖNYVEK MEGJELENTETÉSÉRE
AGROINFORM KIADÓ ÉS NYOMDA KFT. BUDAPEST DR. SURÁNYI DEZSŐ: KIS MAGYAR GYÜMÖLCSÉSZET MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 203137/3281
BALASSI KIADÓ KFT. BUDAPEST DOMOKOS GYÖRGY: A JÁMBOR HERKULES. ERCOLE PIO, ESTEI HIPPOLIT EGRI KORMÁNYZÓJÁNAK MAGYARORSZÁGI BESZÁMOLÓI (1508-1510) MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3285
BALASSI KIADÓ KFT. BUDAPEST TURAI TÜNDE: HIERARCHIÁK FOGSÁGÁBAN, KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPAI NŐK A GLOBÁLIS IDŐSGONDOZÓI ELLÁTÓRENDSZERBEN MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203137/3286
BALATONFÜRED VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BALATONFÜRED FRIED ISTVÁN: HARCZOLTAM E VESZÉLYES INDULATTAL (TANULMÁNYOK VÖRÖSMARTY MIHÁLYRÓL) CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3346
BARANGOLÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PILISSZENTKERESZT SZEREDI PÁL: A RENDSZERVÁLTÁS TÖRTÉNETE DOKUMENTUMOKBAN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3290
BELVEDERE MERIDIONALE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEGED JUHÁSZ PÉTER: ANONYMUS: FIKCIÓ ÉS REALITÁS. AZ ÁLMOS-ÁG HONFOGLALÁSA CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3289
BELVEDERE MERIDIONALE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEGED FEKETE MARIANN: EIDŐ, AVAGY A SZABADIDŐ BEHÁLÓZÁSA – GENERÁCIÓS KULTÚRAFOGYASZTÁS A DIGITÁLIS KORBAN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203137/3295
BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM BUDAPEST ROZGONYI GYÖRGY, PAPANEK GÁBOR, VERESS GÁBOR: GYURKA – ROZGONYI GYÖRGY IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGÉNEK A TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3349
CARL LUTZ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST AGNES HITSCHI, CHARLOTTE SCHALLIÉ: A SVÁJCI VÉDELEM ALATT CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA HELTAI ANDRÁS FORDÍTÁSÁBAN 400.000 Ft 203137/3291
CORVINA KIADÓ KFT. BUDAPEST KATONA TAMÁS, RÁDAY MIHÁLY: AZ 1848/49-ES FORRADALOM, SZABADSÁGHARC ÉS EMIGRÁCIÓ EMLÉKHELYEI III. ARCOK ÉS SORSOK CÍMŰ ILLUSZTRÁLT KÖNYV KIADÁSÁRA 1.200.000 Ft 203137/3293
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZOLNOK MADARAS LÁSZLÓ: A TISZAVÁRKONY-HUGYINPARTI AVAR TEMETŐ CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE (SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMI ADATTÁR 39.) 400.000 Ft 203137/3341
EGYESÜLET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA SZEGED DR. GULYÁS LÁSZLÓ: TRIANON ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ALATTI ELŐZMÉNYEI 1914-1918 CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 700.000 Ft 203137/3308
EUROPRINT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BORS KOMORÓCZY GYÖRGY: KÖNNYŰ KATÁT TÁNCBA VINNI CÍMŰ NYELVMŰVELŐ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3305
EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS GYŰJTEMÉNY BUDAPEST DR. HARMATI BÉLA LÁSZLÓ: SZÓSZÉKOLTÁROK MAGYARORSZÁGON CÍMŰ ILLUSZTRÁLT KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 203137/3302
EX-BB KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KORSÓS ZOLTÁN TALÁLKOZÁSAIM HÜLLŐKKEL MUNKACÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰVÉNEK KIADÁSÁRA 1.000.000 Ft 203137/3301
ÉSZAK-KELETI ÁTJÁRÓ KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MISKOLC BERECZKI ZOLTÁN: AZ IPARI ÖRÖKSÉGÜNK VÉDELME MUNKACÍMŰ OKTATÁSI SEGÉDANYAG KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203137/3309
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM SZENTENDRE DR. OTTOMÁNYI KATALIN: A PÁTYI TEMETŐ KÉSŐ RÓMAI SÍRJAI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 203137/3307
FOKUSZ, A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS KAPCSOLATOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST ROSONCZY ILDIKÓ: AHOGY PASZKEVICS LÁTTA (AZ OROSZ HADSEREG 1849-ES MAGYAR HADJÁRATA) MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203137/3312
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT BUDAPEST BANKOVICS ATTILA: GÓLYÁK MUNKACÍMŰ, FOTÓKKAL ILLUSZTRÁLT KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE (ÁLLATKERTI KÖTETEK A TERMÉSZETÉRT SOROZAT) 700.000 Ft 203137/3311
GUTTENBERG PÁL NÉPFŐISKOLA EGYESÜLET SZANDA HAKLIK NORBERT: MILYEN MÉLY A NYÚLODÚ? MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203137/3495
HAJNAL ISTVÁN KÖR TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET SZOMBATHELY LUKÁCS ANIKÓ, TÓTH ÁRPÁD (SZERK.): AZ ÉRZELMEK TÖRTÉNETE CÍMŰ, MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KONFERENCIAKÖTET KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203137/3487
HANSÁGI MÚZEUM MOSONMAGYARÓVÁR DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON PÉNZVERÉS ÉS PÉNZFORGALOM NYUGAT-MAGYARORSZÁGON (1387-1608) CÍMŰ AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉNEK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203137/3316
HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR, ESZTERGOM ESZTERGOM NÉGYESI LAJOS: AZ ESZTERGOMI 26. CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI GYALOGEZRED EMLÉKKÖNYVE CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203137/3494
HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY SZEGED DR. TENGELY ADRIENN: PERSIÁN ÁDÁM (1887-1934), AZ 1918-AS MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KATOLIKUS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ KORM.BIZT. EMLÉKIRATA MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3317
HOLNAP KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST SAJDIK FERENC: HÁT (M)ILYENEK A MADARAK? ÉS A HALAK? CÍMŰ ILLUSZTRÁLT MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203137/3350
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST KRÁMLI MIHÁLY: OSZTRÁK-MAGYAR CSATAHAJÓK ÉS CSATATERVEK, 1904-1914 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE * 500.000 Ft 203137/3314
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST BALLA TIBOR: A NAGY HÁBORÚ OSZTRÁK-MAGYAR TÁBORNOKAI. ALTÁBORNAGYOK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE * 700.000 Ft 203137/3323
HORVÁTH ZITA ÁRKOS GAJZÁGÓ MÁRTON (SZERK.): FÓRUM – 3. KÖTET CÍMMEL AZ EGYKORI MEGYEI TÜKÖR NAPILAP FÓRUM CÍMŰ MELLÉKLETÉBEN MEGJELENT ÍRÁSOK HARMADIK KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203137/3347
HUNGAROVOX KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST KENYERES ZOLTÁN: ADY ENDRE CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 350.000 Ft 203137/3329
HUNYAD LIBRIS KFT. BARÓT SÜLI ATTILA: TORDA MEGYE ÉS ARANYOSSZÉK SZABADSÁGHARCA 1848-49-BEN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA * 400.000 Ft 203137/3324
HUNYAD LIBRIS KFT. BARÓT AIGNER JENŐ: MAGYAR BALÁZS, ERDÉLY VAJDÁJA MUNKACÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3343
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST M. KISS SÁNDOR: A NAGY IMRE PER ÉS A JOGI KÖRNYEZET FELÜL ÉS ALULNÉZETBŐL, AVAGY VERITAS LABORAT NIMIS SAEPE, EXTINGUITUR NUNQUAM MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203137/3321
JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST CSERÉNYI – ZSITNYÁNYI ILDIKÓ: SZABOTÁZSPEREK- BÁNYÁSZAKTÁK A RÁKOSI- KORSZAKBÓL MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 200.000 Ft 203137/3337
JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ABLONCZY BALÁZS: A MINISZTERELNÖK ÉLETE ÉS HALÁLA – TELEKI PÁL (1879- 1941) CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3340
JANCSÓ ALAPÍTVÁNY TAHITÓTFALU SZTRÁNYAY MIKLÓS GYÖRGY: NOMEN, EST OMEN, OMEN, EST NOMEN MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3335
JÁSZ MÚZEUMÉRT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY JÁSZBERÉNY DR. SELMECZI LÁSZLÓ: JÁSZOK VAGYUNK, DE MAGYAROK A NÉGYSZÁLLÁSI II. SZ. JÁSZ TEMETŐ. A JÁSZOK MAGYARRÁ VÁLÁSA… CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203137/3331
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM MAKÓ KOLAROVSZKI TAMÁS: NEM KÉREK KEGYELMET JÁNY GUSZTÁV A NÉPBÍRÓSÁG ELŐTT 1947. CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3393
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM MAKÓ HANGAI ETELKA, TAMÁSY ALADÁR: MENEKÜLÉS AZ ISMERETLENBE ÉS VISSZATÉRÉS A BOLDOG SEMMIBE 1944.09.21.1945.09.21. NAPLÓ CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 200.000 Ft 203137/3395
K & KAART KFT. KORONKA FEKETE ANDOR: KÖZÉLET ÉS KASZINÓ CÍMŰ EMLÉKIRATAINAK KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3333
KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MAGNUS NYMAN: A VESZTESEK TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3338
KALOTA MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST TOMPA ZSÓFIA: (MEG)ÚJ(ÚLÓ) OLVASATI LEHETŐSÉGEK ÚTJÁN MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3345
KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY NYIRI PÉTER (SZERK.): SZÉPHALOM 28. A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2018. CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3353
KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY NYIRI PÉTER: NYELVTARISZNYA. ESSZÉK A MAGYAR NYELVRŐL CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203137/3354
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST ZONDA-BOZSONYI-MOKSONY (SZERK.): AZ ÖNGYILKOSSÁG SZOCIOLÓGIÁJA MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3355
KORNÉTÁS KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST DR. CSONKARÉTI KÁROLY: MAGYAR KIRÁLYI FOLYAMERŐK MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203137/3464
KOVÁCS IMRE TÁRSASÁG BUDAPEST TÓTH JUDIT KULÁKELLENES PROPAGANDA A RÁKOSI-KORSZAKBAN MUNKACÍMŰ KÉZIRATÁNAK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203137/3357
KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MAROSÁN BENCE (SZERK.): ÉLETTÖRTÉNET, SORSESEMÉNY, ÖNAZONOSSÁG. TANULMÁNYOK TENGELYI LÁSZLÓ EMLÉKÉRE MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3358
KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET POMÁZ BÁCSFAINÉ DR. HÉVIZI JÓZSA: EMBERMENTÉS A VÉSZKORSZAKBAN MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3365
L’ HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KOVÁCS ANDRÁS: GYÓGYÍTÓK, GYÓGYSZEREK ÉS GYÓGYÍTÁS AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK UDVARÁBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3369
L’ HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KISS KÁROLY: DIGITÁLIS JÖVŐ – VESZÉLYEKKEL MUNKACÍMŰ KÉZIRAT KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3370
LINE DESIGN KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST VESZPRÉMY LÁSZLÓ: TÖRTÉNETÍRÁS ÉS TÖRTÉNETÍRÓK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYARORSZÁGON (11-13. SZÁZAD KÖZEPE) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE * 600.000 Ft 203137/3361
LINE DESIGN KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST HERMANN RÓBERT: A RENDSZERVÁLTÁSTÓL A MEGTORLÁSIG. TANULMÁNYOK AZ 1848-1849. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉRŐL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE * 700.000 Ft 203137/3363
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMA KLEMENS RICHTER: TEMPLOMTÉR ÉS EGYHÁZKÉP CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3364
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMA LAJKÓ KÁROLY: ÉLETÜNK ÚJRATERVEZÉSE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3378
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST BENGI LÁSZLÓ, VÖRÖS ISTVÁN (SZERK.): TANULMÁNYOK MÁNDY IVÁN ÉLETMŰVÉRŐL MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3371
MAGYAR ÍRÓK EGYESÜLETE BUDAPEST SZAKONYI KÁROLY ÍRÓK LÁMPAFÉNYNÉL – OLVASSUK ÚJRA! MUNKACÍMŰ KÖNYVÉNEK BŐVÍTETT KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203137/3498
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR BUDAPEST KAPOSI ZOLTÁN: URADALMAK ÉS BIRTOKFOGALOM A 19. SZÁZADI DÉL-DUNÁNTÚLON CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203137/3372
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR BUDAPEST SZABAD GYÖRGY: HAGYOMÁNYOS GAZDASÁG, POLGÁRI TÁRSADALOM MUNKACÍMŰ CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3373
MAGYAR NYUGAT KÖNYVKIADÓ BT. VASSZILVÁGY BORBÉLY JÓZSEF: SZIGETHY ATTILA-EMLÉKKÖNYV MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203137/3476
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST BALÁZS GÉZA, PÖLCZ ÁDÁM (SZERK.): AZ IDŐ SZEMIOTIKÁJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203137/3377
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST BÜKY LÁSZLÓ LÍRAI ÉN A TÁRGYI ÉS A SZELLEMI VILÁGBAN – FÜST MILÁN KÖLTŐI NYELVÉNEK SZEMIOTIKAI, SZÖVEGTANI ÉS STILISZTIKAI HÁTTERE CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3488
MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST HERCZEGH GÉZA: MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA 896-1919 CÍMŰ (BŐVÍTETT) KÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203137/3375
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST DR. VAS ZOLTÁN: GALAXIS ÚTIKALAUZ A DARAZSAKHOZ CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 700.000 Ft 203137/3374
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST CSUKOVITS ENIKŐ: ANJOUK MAGYARORSZÁGON II. RÉSZ: I. (NAGY) LAJOS ÉS MÁRIA URALKODÁSA (1342-1395) MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203137/3444
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST MOLNÁR ANTAL: MAGYAR HÓDOLTSÁG – HORVÁT HÓDOLTSÁG: MAGYAR ÉS HORVÁT KATOLIKUS EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK AZ OSZMÁN URALOM ALATT MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 203137/3445
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST KRUPP JÓZSEF (SZERK.): OVIDIUS 2000 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3446
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST TÖRÖK ZSUZSA (SZERK.): NŐSZERZŐK A 19. SZÁZADBAN: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3447
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST ISPÁN ÁGOTA LÍDIA URBANIZÁLÓDÓ PARASZTOK. A FALUSI LAKOSSÁG ÉLETMÓDVÁLTÁSA 1945 UTÁN CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 700.000 Ft 203137/3452
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST FEDINEC CSILLA (SZERK.): KIJEVI CSIRKE MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3469
MARTIN OPITZ KIADÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST F. ROMHÁNYI BEATRIX: KOLDULÓ BARÁTOK, GAZDÁLKODÓ SZERZETESEK. KOLDULÓRENDI GAZDÁLKODÁS A KÉSŐ KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203137/3400
MARTIN OPITZ KIADÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST TÓTH CSABA PÉNZVERÉS ÉS PÉNZFORGALOM AZ ANJOU-KORI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 1.000.000 Ft 203137/3467
MERITUM KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZEGED RAPAICH RICHÁRD: ANTANT-ELLENŐRZÉS MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203137/3383
MÜNCHENI MAGYAR INTÉZET MÜNCHEN VALUCH TIBOR: A JELENKORI MAGYAR TÁRSADALOM CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE NÉMET NYELVEN, DIE HEUTIGE UNGARISCHE GESELLSCHAFT MUNKACÍMMEL 600.000 Ft 203137/3402
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PILISCSÉV MAGYARICS PÉTER: TRADITIONS AND HOLYDAYS CÍMŰ ANGOL NYELVŰ FOGLALKOZTATÓFÜZET (MY ADVENTURE BOOK SOROZAT MÁSODIK KÖTETE) KIADÁSÁRA 250.000 Ft 203137/3392
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PILISCSÉV DR. SZERÉNYI GÁBOR: A BIOLÓGIA KULTÚRTÖRTÉNETE CÍMŰ TUDOMÁNYOS IGÉNYESSÉGGEL KÉSZÜLT ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203137/3394
OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST DEÁK ÁGNES: SUTTOGÁSOK ÉS HALLGATÁSOK MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3386
PALIMPSZESZT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST L. VARGA PÉTER: A MÚLTFELDOLGOZÁS KÖZEGEI ÉS MÉDIUMAI A MODERN ÉS KORTÁRS MAGYAR KÖLTÉSZETBEN CÍM KÖNYV KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3389
PESTI KALLIGRAM KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GERVAI ANDRÁS TANKOKKAL NINIVÉBE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203137/3406
PESTI KALLIGRAM KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST BIBÓ ISTVÁN: ÖSSZEGYŰJTÖTT ÍRÁSAI 2. CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 700.000 Ft 203137/3478
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST L. VARGA PÉTER, PALKÓ GÁBOR (SZERK.): NINCS VÉGE. EZ A BEFEJEZÉS TANULMÁNYOK ESTERHÁZY PÉTERRŐL MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203137/3454
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST E. CSORBA CSILLA, SIPŐCZ MARIANN, GVADÁNYI GYÖRGY: A MŰVÉSZI RAJZTÓL A PORCELÁNKÉPEKIG… MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSE MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 900.000 Ft 203137/3456
POLIS KÖNYVKIADÓ KFT. KOLOZSVÁR DÁVID GYULA: ELŐDÖK NYOMÁBAN KORTÁRSAK KÖZELÉBEN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3496
PRINT & PIXEL HOUSE KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST BARSI NIKOLETTA, BÉRES JUDIT, LŐRINCZ NOÉMI (SZERK.):IRODALOMTERÁPIA A GYAKORLATBAN. MÓDSZERTANI ÖTLETEK ÉS JÓ GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE MUNKACÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3409
PRO PHILOSOPHIA SZEGEDIENSI ALAPÍTVÁNY SZEGED LACZKÓ SÁNDOR (SZERK.): AZ IDEGEN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3458
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM PÜSPÖKLADÁNY DR. ECSEDI ISTVÁN: KARACS FERENC ÉLETE ÉS MŰVEI (1770-1838) CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203137/3491
REPLIKA ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KARÁDY VIKTOR: VÁLOGATOTT TÖRTÉNELMI-SZOCIOLÓGIAI ESSZÉK ÉS TANULMÁNYOK. A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK INTÉZMÉNYESÜLÉSE ÉS MŰVELŐI CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203137/3460
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM KAPOSVÁR HORVÁTH SZILVIA, KISS MAGDOLNA: PANNONIAI FÜRDŐKALAUZ CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 203137/3475
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY KÁROLYI MÁRIA A KOZMIKUS PARANCS – A SÉI KŐKORI TELEPÜLÉS VALLÁSOS MŰVÉSZETE MUNKACÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1.000.000 Ft 203137/3407
SCOLAR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY SZÉKELYEK MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203137/3414
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED TISZAI LUCA: ZENE ÉS TRANSZFERHATÁS CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 200.000 Ft 203137/3472
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC MESTERHÁZI MÓNIKA: EVIDENCIÁK (KÖLTÉSZETI ESSZÉK) MUNKACÍMŰ ESSZÉKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE A MŰÚT-KÖNYVEK SOROZATÁBAN 300.000 Ft 203137/3497
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC TÓTH ZOLTÁN JÁNOS: A HARDCORE PORNÓFILM A HÁLÓZATI KULTÚRA KORÁBAN MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA MEGJELENTETÉSE A MŰÚT-KÖNYVEK SORÁBAN 300.000 Ft 203137/3385
SZÜLŐFÖLD KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG GENCSAPÁTI BENE JÁNOS, SZEBENYI ISTVÁN: VÉRTES A HUSZÁROK DOBERDÓJA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203137/3422
TERC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST CSÁGOLY FERENC: TÖRTÉNETEK AZ ÉPÍTÉSZETRŐL 1. MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 203137/3381
TERC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST HABA PÉTER: MAGYAR IPARI ÉPÍTÉSZET 1947-1970 MUNKACÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA 1.000.000 Ft 203137/3382
TIT KOSSUTH KLUB EGYESÜLET BUDAPEST JANET KEREKES: ÁLARCOSBÁL A FEHÉR KERESZT KÁVÉHÁZBAN MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3427
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KOVÁCS IMRE ATTILA: ÍGY VAN EZ. FEJEZETEK JUHÁSZ NAGY VILMOS VISZONTAGSÁGOS ÉLETÉBŐL MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203137/3423
TÖRTÉNÉSZCÉH EGYESÜLET PÉCS VARGA SZABOLCS, VÉRTESI LÁZÁR (SZERK.): KATOLIKUS EGYHÁZI TÁRSADALOM A MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN A 17. SZÁZADBAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203137/3428
TÖRTÉNÉSZCÉH EGYESÜLET PÉCS CSIBI NORBERT, VARGA SZABOLCS, VÉRTESI LÁZÁR: TEOLÓGIA ÉS EGYHÁZTÖRTÉNET-ÍRÁS. MÓDSZERTANI ÉS ELMÉLETI TANULMÁNYOK ANTOLÓGIÁJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203137/3429
UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZÉNÁSI ZOLTÁN: NÉMA VÁROSTROM. NÉPNEMZETI TRADICIONALIZMUS ÉS KONZERVATÍV KRITIKA A MAGYAR IRODALMI MODERNSÉG KONTEXTUSÁBAN (1920 ELŐTT) CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203137/3425
UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST HARGITTAY EMIL: PÁZMÁNY PÉTER ÍRÓI MÓDSZERE (A KALAUZ ÉS A VITAIRATOK ÚJRAÍRÁSA) MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203137/3434
ÚJ MŰVÉSZET ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KONOK TAMÁS: ÖNÉLETÍRÁS CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203137/3421
VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR VESZPRÉM KARLINSZKY BALÁZS (SZERK.): A VÁLTOZÁS ÉVSZÁZADAA HITÉLET VÁLTOZÁSAI A 16. SZÁZADI VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉN MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA (ANGOL, MAGYAR) 300.000 Ft 203137/3462
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KIADVÁNYOK MEGJELENTETÉSÉRE
ARANY JÁNOS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ARANY JÁNOS: ARANYALBUM MUNKACÍMŰ, ILLUSZTRÁLT KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE * 500.000 Ft 203138/392
BETŰTÉSZTA KÖNYVKERESKEDELMI ÉS KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAKESZI CSURGÓ CSABA ET.AL. A TÖKÉLETES PLÁZAKÖR MUNKACÍMŰ REGÉNY KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203138/385
BETŰTÉSZTA KÖNYVKERESKEDELMI ÉS KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAKESZI BOTH GABI (SZERK.): KILENC ELVESZETT ALVÓKA NYOMÁBAN MUNKACÍMŰ ANTOLÓGIA KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE MEGYERI ANNAMÁRIA ILLUSZTRÁCIÓIVAL 500.000 Ft 203138/387
CSER KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ORBÁN ZOLTÁN: MADÁRBARÁTOK KÖNYVE CÍMŰ ILLUSZTRÁLT IFJÚSÁGI KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203138/391
CSICSERGŐ KIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AMBRUS NOÉMI, GULYÁS GABRIELLA: HANGADÓ FOGLALKOZTATÓ FÜZET AZ L, R HANGOK GYAKORLÁSÁHOZ CÍMŰ LOGOPÉDIAI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203138/417
CSILLAGVIRÁG – 2001 ALAPÍTVÁNY KECSKEMÉT NAGY MARI, VIDÁK ISTVÁN: JÁTÉKOK VÍZPARTI NÖVÉNYEKBŐL CÍMŰ ILLUSZTRÁLT KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203138/424
FOKUSZ, A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS KAPCSOLATOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST SZEGEDI-SZABÓ BÉLA: HANGYABEFŐTT CÍMŰ MESEREGÉNY KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203138/383
FOKUSZ, A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS KAPCSOLATOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST KOVÁTS GÁBOR: HUBA ÁLOMFÖLDÉN MUNKACÍMŰ MESE KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203138/384
GUTENBERG BOOKS SRL CSÍKSZEREDA LACKFI JÁNOS: CSODAFOGKRÉM ÉS ANGYALLÁRMA CÍMŰ ILLUSZTRÁLT MESEKÖNYV KIADÁSÁRA 600.000 Ft 203138/395
GUTENBERG BOOKS SRL CSÍKSZEREDA LÁSZLÓFFY ALADÁR: BUKFENCÓRA CÍMŰ, 0-6 ÉVES KOROSZTÁLYNAK SZÓLÓ ILLUSZTRÁLT KIADVÁNY (LAPOZÓ) MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203138/397
GUTTENBERG PÁL NÉPFŐISKOLA EGYESÜLET SZANDA MARCSÁK GERGELY: POTTO-PANZIO MUNKACÍMŰ, ILLUSZTRÁLT KÖTET KIADÁSRA 400.000 Ft 203138/425
HOLNAP KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST FODOR VERONIKA: POMÁDÉ KIRÁLY ÚJ RUHÁJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSE HAGYOMÁNYOS FORMÁBAN, CD-MELLÉKLETTEL 500.000 Ft 203138/398
HOLNAP KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST TALLIÁN MARIANN: A BOLYGÓ HOLLANDI CÍMŰ MŰVÉNEK MEGJELENTETÉSE CD-MELLÉKLETTEL 500.000 Ft 203138/399
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ROVÓ EDINA: A FESTŐ MESÉI MUNKACÍMŰ, TÜTTŐ JÓZSEF FESTMÉNYEIVEL ILLUSZTRÁLT KÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203138/393
K & KAART KFT. KORONKA FODOR SÁNDOR: FÜLÖPKE BESZÁMOLÓI CÍMŰ MESEREGÉNYÉNEK KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203138/400
KALOTA MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SEBESTÉNY RITA (FORD.): PERZSA NÉPMESÉK MUNKACÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203138/396
KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KECSKEMÉT PÁSZTOR ANDREA: A PLATÁNFA ÁLMA CÍMŰ GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203138/408
KOLOZSVÁRI MŰVELŐDÉS EGYESÜLET KOLOZSVÁR BENEDEK ELEK: KISBACONI VERSEK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 300.000 Ft 203138/432
KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET POMÁZ URBÁN GYULA: PING ÉS PONG A KÉT KICSI PINGVIN MUNKACÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203138/404
NHK NAPHEGY KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST HALÁSZ MARGIT: JÓMADARAK PÁCBAN CÍMŰ IFJÚSÁGI KÖNYV KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203138/402
NHK NAPHEGY KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MOLNÁR KRISZTINA RITA: A TŰZ ÖSVÉNYE CÍMŰ GYERMEKKÖNYV KIADÁSÁRA 400.000 Ft 203138/409
OCCIDENT MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ARAD BÁRDOS JÓZSEF: MESE A FORD T-MODELLRŐL, DÓMACIRÓL ÉS MINDENFÉLE MÁS FURCSASÁGOKRÓL CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203138/422
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST LOVAS LILLA – KOZMÁNÉ SIMÁNDI KATALIN – FEKETE ANETTA: EGY BŐRÖNDNYI BÁB – FOGLALKOZTATÓ PAPÍRBÁBSZÍNHÁZ MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 203138/419
POZSONYI PAGONY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST PAULON VIKTÓRIA KÓCHIDA MOZI MUNKACÍMŰ REGÉNYÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203138/420
POZSONYI PAGONY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MOLNÁR T. ESZTER KÓBOR SZÁLLÓ CÍMŰ MESEREGÉNYÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 203138/421
SZLÁV TEXTUS EGYESÜLET BUDAPEST PETR STANÍK, LUCIE DVOÁKOVÁ: FURDA BORZ FILMET FORGAT CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 203138/416
SZLÁV TEXTUS EGYESÜLET BUDAPEST TAÁNA RUBÁOVÁ: BÁMULATOS ROBOTEXPEDÍCIÓ MUNKACÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE MAGYAR NYELVEN 300.000 Ft 203138/437
SZÜLŐFÖLD KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG GENCSAPÁTI PERNYÉSZ DÓRA: BENCE ÉS BONIFÁC CÍMŰ GYERMEKKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 203138/410
THAN FIVÉREK ÉRTELMISÉGI KÖR ÓBECSE TOMA VIKTÓRIA, NAGY TAMÁS: HOGYAN LETTEM VARÁZSLÓ? MUNKACÍMŰ, MAGYAR ÉS SZERB KÖTET KIADÁSÁRA 500.000 Ft 203138/418
DIGITÁLIS PUBLIKÁLÁSRA E-BOOK FORMÁBAN
JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST RADNÓTI MIKLÓS: KÜLÖNBEN MAGYAR KÖLTŐ VAGYOK CÍMŰ KÖNYV E-KÖNYV KIADÁSÁRA 200.000 Ft 203141/218
KÖNYVES EGÉR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MÉSZÁROS JÁNOS: AZ ARANYGYAPJÚ – MITOLÓGIAI ZSEBKÖNYVTÁR 2. CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE E-BOOK FORMÁJÁBAN 200.000 Ft 203141/229
L’ HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KOVAI CECÍLIA: A CIGÁNY-MAGYAR KÜLÖNBSÉGTÉTEL ÉS A ROKONSÁG CÍMŰ KÖNYVÉNEK DIGITÁLIS KIADÁSA E-BOOK FORMÁBAN 150.000 Ft 203141/238
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST BIRTALAN FERENC EMLÉKÉRE TÓCSATÜKÖR CÍMMEL ÚJ ÉS VÁLOGATOTT VERSEIBŐL ÖSSZEÁLLÍTOTT E-BOOK MEGJELENTETÉSÉRE 250.000 Ft 203141/225
NAPKÚT KIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST SZULTAN TALEVICS KATANCSIJEV: KUN VEZÉREK LESZÁRMAZOTTAI KELET-EURÓPÁBAN CIMŰ E-BOOK KIADÁSÁRA (ANGOL REZÜMÉVEL) 100.000 Ft 203141/230
NAPKÚT KIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST PAMJAV HOROLMA, FEHÉR TIBOR, NÉMETH ENDRE, CSÁJI LÁSZLÓ KOPPÁNY: GENETIKA ÉS ŐSTÖRTÉNET CÍMŰ E-BOOK KIADÁSÁRA 150.000 Ft 203141/231
TIT KOSSUTH KLUB EGYESÜLET BUDAPEST KÜRTI EMESE: EXPERIMENTALIZMUS, AVANTGÁRD ÉS KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK A HATVANAS ÉVEKBEN CÍMŰ DIGITÁLIS KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA 200.000 Ft 203141/240
URÁNIA ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST BERTALAN PÉTER: AZ ELLENÁLLÁSTÓL A KOMPROMISSZUMIK CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA EBOOK FORMÁBAN 100.000 Ft 203141/241
INTERNETES SZERVERRŐL TÖRTÉNŐ TARTALOMSZOLGÁLTATÁSRA
ARCANUM ADATBÁZIS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST DR. BONA GÁBOR: AZ 1848/49-ES HONVÉDSEREG MINTEGY 12 EZER FŐNYI TISZTIKARÁNAK ADATBÁZISA CÍMŰ KIADVÁNY INTERNETEN TÖRTÉNŐ INGYENES PUBLIKÁLÁSÁRA 3.000.000 Ft 203142/193
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST DR. RÓNA TAMÁS, NÓGRÁDI GERGELY: SÁLOM!, MÁZEL TOV! ÉS TODÁ! CÍMMEL ZSIDÓ HITTANKÖNYV-SOROZAT INTERNETEN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 203142/177
MURAVIDÉK BARÁTI KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET PILISVÖRÖSVÁR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT NYELVI MOZAIKOK A MURAVIDÉKI MAGYAR NYELVBEN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETE INTERNETEN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE 200.000 Ft 203142/184
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST PALKÓ GÁBOR, TAKÁCS LÁSZLÓ (SZERK.): KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: NÉRO, A VÉRES KÖLTŐ ONLINE KRITIKAI KIADÁS CÍMŰ KÖTET INTERNETEN TÖRTÉNŐ PUBLIKÁLÁSÁRA 600.000 Ft 203142/178
TIPP-CULT KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST TARJÁN TAMÁS: FÉNYMÉRŐ CÍMŰ, 2015-BEN A PARNASSZUS KÖNYVEK SOROZATÁBAN MEGJELENT TANULMÁNYKÖTETÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRE A WWW.PARNASSZUS.HU OLDALON * 400.000 Ft 203142/179
TIPP-CULT KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST LÁNG GUSZTÁV: KÉRDEZZ MÁSKÉPP CÍMŰ, 2015-BEN A PARNASSZUS KÖNYVEK SOROZATÁBAN MEGJELENT TANULMÁNYKÖTETÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRE A WWW.PARNASSZUS.HU OLDALON * 400.000 Ft 203142/180
TIT KOSSUTH KLUB EGYESÜLET BUDAPEST EKLER DEZSŐ: TÉRTÖRTÉNETEK CÍMŰ ANYAGÁNAK INTERNETEN TÖRTÉNŐ PUBLIKÁLÁSÁRA 200.000 Ft 203142/190
TIT KOSSUTH KLUB EGYESÜLET BUDAPEST GÉHER ISTVÁN: MINDEN MINDEN CÍMŰ, ÖSSZEGYŰJTÖTT ÉS HAGYATÉKBAN MARADT VERSEINEK DIGITÁLIS KÖZZÉTÉTELÉRE TARTALOMSZOLGÁLTATÁS FORMÁJÁBAN 200.000 Ft 203142/191

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.