TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAIRÓLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAIRÓL

Bírálati ülés időpontja: 2013. december 16.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZATI
SZÁM

GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁSRA
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM BUDAPEST FRANZ ANTON HILLEBRANDT: A BUDAVÁRI PALOTA FÖLDSZINTI ALAPRAJZÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA (1770-1778) 1.250.000 Ft 3509/1142
CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM CSÍKSZEREDA AZ EGYKORI CSÍKSZEREDAI FEKETE SAS GYÓGYSZERTÁR MEGMARADT OFFICINA-BÚTORZATÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 2.000.000 Ft 3509/1118
GÖCSEJI MÚZEUM ZALAEGERSZEG KISFALUDI STROBL ZSIGMOND: KÉVEKÖTŐ CÍMŰ BRONZ SZOBRÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 400.000 Ft 3509/1110
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GÖDÖLLŐ A FARKAS ARCHÍVUM MEGVÁSÁRLÁSÁRA 3. ÜTEM 2.500.000 Ft 3509/1148
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM GÖDÖLLŐ KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR: BOLDOGSÁG, 1898. CÍMŰ FESTMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA A MŰVÉSZ UNOKÁJÁTÓL 2.000.000 Ft 3509/1123
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST CSER JOLÁN TERVEZTE KÁLYHA MEGVÁSÁRLÁSÁRA 3.000.000 Ft 3509/1146
KUNY DOMOKOS MÚZEUM TATA JUSZKÓ BÉLA: TATAI PIACTÉR (1930) CÍMŰ FESTMÉNY MEGVÁSÁRLÁSÁRA 400.000 Ft 3509/1107
LUDWIG MÚZEUM – KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST BAK IMRE SÁVOK (1967) CÍMŰ MŰVÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 2.000.000 Ft 3509/1130
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM BUDAPEST PARASZTPOLGÁRI VISELET MEGVÁSÁRLÁSÁRA DUNAFÖLDVÁRRÓL 500.000 Ft 3509/1151
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT BUDAPEST ARANY JÁNOS LEVELEINEK ÉS A VELE KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOKNAK A MEGVÁSÁRLÁSÁRA 2.000.000 Ft 3509/1120
POSTÁS MÚZEUMI ÉS MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST BURJÁN ANDOR BÉLYEGGYŰJTŐ GYŰJTEMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 1.500.000 Ft 3509/1128
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY DÓCZI LÁSZLÓ FESTMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA A SZOMBATHELYI KÉPTÁR GYŰJTEMÉNYÉBE 400.000 Ft 3509/1140
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST BENT, JOHANNES VAN DER (1650-1690) VÍZESÉS CÍMŰ FESTMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 2.000.000 Ft 3509/1127
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS TATABÁNYAI MÚZEUM TATABÁNYA TATABÁNYAI MÚZEUM KÉPZŐMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSÁRA – DORBORSZLÁV L., SZLÁVIK L., ÉS LUZSICZA L., FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 500.000 Ft 3509/1135

ÁLLOMÁNYVÉDELEMRE
A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET RÁDAY GYŰJTEMÉNYE BUDAPEST KÉT EGYEDI MUZEÁLIS KÖNYVTÁRI DOKUMENTUM RESTAURÁLÁSÁRA 274.000 Ft 3511/3749
ADY ENDRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A K 88 JELZETŰ KABBALA DENUDATA SEU DOCTRINA HEBRAERORUM (1677.) KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 150.000 Ft 3511/3836
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT FELSÉGES ELSŐ FERENCZ? JEGYZŐ KÖNYVE, MAGYAR ORSZÁG KÖZ-KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐ-KÖNYVE RESTAURÁLÁSÁRA 401.000 Ft 3511/3838
BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZOMBATHELY HI 33/9. JELZETŰ VASMEGYEI LAPOK 1875. ÉVBŐL (9. ÉVFOLYAM) VALÓ SZÓRVÁNYSZÁMAI (34 LAP) RESTAURÁLÁSÁRA 110.000 Ft 3511/3752
BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR BÉKÉSCSABA AZ RK 66 JELZETŰ M. DANIELE LANII: VERITATIS EVANGELICAE (LIPSIE, 1659.) KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3511/3854
BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BONYHÁD DANIELBECKHERN MEDIC. D.: PREUSICHE KLEINE HAUS-APOTHEK? CÍMŰ KÖNYV RESTAURÁLÁSÁRA 150.000 Ft 3511/3852
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPEST AZ ENTZ FERENC KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ, EGYEDÜLÁLLÓ DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 350.000 Ft 3511/3783
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR PÉCS MAGYAR NYELVEN FILOSOFIA EGER, 1772. KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 350.000 Ft 3511/3771
DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR GYŐR OBCHINSZKE MISZIE TNYA KNISICZE (SOPRON, 1759.) ÉS KOVÁCS PÁL: A NEVENDÉK NŐNEM (POZSONY, 1833.) KÖTETEK RESTAURÁLÁSÁRA 224.000 Ft 3511/3819
DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI PÁPA MAGNI OPERIS DE OMNIBUS GERMANIAE EPISCOPATIBUS EPITOMES, TOMUS PRIMUS KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 132.000 Ft 3511/3785
EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA EGER AZ EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN TALÁLHATÓ DIARIUM SCHOLAE EPISCOPALIS (1754-1782) CÍMŰ KÉZIRATGYŰJTEMÉNY RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 3511/3775
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA BAJA PAULER ÁKOS: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA ÉS KISFALUDY KÁROLY: AURORA HAZAI ALMANACH KÖTETEK RESTAURÁLÁSÁRA 180.000 Ft 3511/3773
ESZTERGOMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ESZTERGOM MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ KÖNYVTÁRI DOKUMENTUM, KOTTÁS ZENEI FORRÁS (GRADUALE JUXTA RITU ROMANUM…1748) EGYEDI RESTAURÁLÁSÁRA 981.000 Ft 3511/3751
ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA EGER 3 EGYEDI DOKUMENTUM RESTAURÁLÁSÁRA 100.000 Ft 3511/3795
ÉRSEKI VAGYONKEZELŐ KÖZPONT EGER EGY 16. ÉS EGY 18. SZÁZADI DOKUMENTUM RESTAURÁLTATÁSÁRA 800.000 Ft 3511/3803
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST BALLAGI-GYŰJTEMÉNY MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ KÖTETEINEK RESTAURÁLÁSÁRA 795.000 Ft 3511/3822
KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE KALOCSA A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE FŐSZÉKESEGYHÁZI KÖNYVTÁRÁBAN TALÁLHATÓ KÉT ÉRTÉKES 15. SZÁZADI ŐSNYOMTATVÁNY TELJES RESTAURÁLÁSÁRA 300.000 Ft 3511/3744
KECSKEMÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KECSKEMÉT HÁROM KISMÉRETŰ RMK ÉS KÉT LEVÉLTÁRI JEGYZŐKÖNYV RESTAURÁLÁSÁRA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KÖNYVTÁRÁBAN ÉS LEVÉLTÁRÁBAN 765.000 Ft 3511/3757
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR BUDAPEST A KSH KÖNYVTÁR EGYEDI DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 3511/3802
LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST MSMUS 262, MH 12.726, MSMUS 141, MSMUS 31 JELZETŰ KÖNYVEK RESTAURÁLÁSÁRA 450.000 Ft 3511/3847
MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KÖNYVTÁRÁBAN TALÁLHATÓ 100 DB LOTZ KÁROLY ALAK- ÉS DRAPÉRIATANULMÁNY KOLLEKCIÓJÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 3511/3834
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT BUDAPEST SZABÓ DEZSŐ KÉZIRATOS HAGYATÉKÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 390.000 Ft 3511/3801
MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOMÁNY BUDAPEST JACOBUS FABER COMMENTARII IN QUATUOR EVANGELIUM (BASEL, 1523) RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 3511/3748
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ BUDAPEST KÉT MUZEÁLIS DOKUMENTUM-LUTHER ÖSSZES MŰVEI 1564-ES EISLEBENI KIADÁS, 1. KÖTETE (VD16 L 3357) ÉS EGY 17. SZÁZAD VÉGI LATIN-SZLOVÁK NYELVŰ KÉZIRAT-RESTAURÁLÁSÁRA 800.000 Ft 3511/3745
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN KOSSUTH APÁNK SZÓZATA; VILÁGOSÍTÓ ÉS RENDSZERES ELŐADÁSA AZ 1836DIKI ÚRBÉRI TÖRVÉNYEKNEK; SZIGLIGETI: SZÖKÖTT KATONA (PESTEN, 1844.) ÉS DR. LIST FRIDRIK: A’ PO 320.000 Ft 3511/3850
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR NYÍREGYHÁZA NYÍRVIDÉK 1899. EGYEDI DOKUMENTUM RESTAURÁLÁSÁRA, ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁIRA 300.000 Ft 3511/3791
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BUDAPEST A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2 DARAB A HADTÖRTÉNET, ILLETVE JOG TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ MUZEÁLIS DOKUMENTUMÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 550.000 Ft 3511/3753
OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET BUDAPEST 3 DB MUZEÁLIS DOKUMENTUM RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 3511/3798
ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA BUDAPEST OK:451.302, OK:308.213 LELTÁRI SZÁMÚ EGYEDI MUZEÁLIS DOKUMENTUM RESTAURÁLÁSÁRA 212.000 Ft 3511/3767
ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST KONSZTRASZ HÁMUKDÁM? KÉZIRATOS KÖTET VALAMINT A D’RUSIM. XIX. SZÁZADI MÁSOLAT RESTAURÁLÁSÁRA 283.247 Ft 3511/3780
PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA BUDAPEST A PIARISTA KÖZPONTI KÖNYVTÁR ANTIKVA ÉS RMK KÖTETÉNEK EGYEDI RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 3511/3868
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK OROSZORSZÁGBÓL HAZAÉRKEZETT HÁROM ÉRTÉKES KÖNYV RESTAURÁLÁSÁRA 834.390 Ft 3511/3761
SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST A SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR RÉGI KÖNYVES ÁLLOMÁNYÁBÓL KIVÁLASZTOTT 4 MŰ RESTAURÁLÁSÁRA * 572.000 Ft 3511/3808
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED AZ SZTE KLEBELSBERG KÖNYVTÁR RÉGI ÉS RITKA KÖNYVEK TÁRA TÍZ ANTIKVÁJÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 3511/3754
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM KOSÁRY DOMOKOS KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁRBAN EGYEDI DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSÁRA, ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 800.000 Ft 3511/3844
SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE SZOMBATHELY EGYEDI DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSÁRA, ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁKRA 1.000.000 Ft 3511/3860
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA M 732 JELZETŰ EGYEDI MUZEÁLIS DOKUMENTUM RESTAURÁLÁSÁRA 198.000 Ft 3511/3786
TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM ÉS SZÁRAZMALOM, VÁROSI KÖNYVTÁR SZARVAS A XXX. 2. F. JELZETŰ PROTOCOLUM GYMNASII DISTI? (AGRO-BERIENSIS, 1829.) KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 150.000 Ft 3511/3768
TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET DEBRECEN A TISZÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLETI NAGYKÖNYVTÁR 17-18. SZ.-I DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 3511/3863
VÁCI EGYHÁZMEGYE VÁC A VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA ÉS AZOK KÖTÉSEIBEN LÉVŐ PERGAMEN ÉS PAPÍR TÖREDÉKEK KIBONTÁSÁRA 890.000 Ft 3511/3793
VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE VESZPRÉM A KOLLER KÖNYVTÁR NYOLC KÖTETÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 970.000 Ft 3511/3759

ESZKÖZBESZERZÉSRE
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST A PIM ÉVES ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAIHOZ SZÜKSÉGES MŰSZEREK KALIBRÁLTATÁSÁRA AZ ÚJ FILIÁLÉNAK ÁLLOMÁNYVÉDELMI MÉRŐESZKÖZÖK, TEXTIL TÁROLÓ SZEKRÉNY BESZERZÉSÉRE 1.000.000 Ft 3505/2596

SZAKMAI ANYAGOKRA
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT A BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KÖTÉSZETI MŰHELYÉNEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 390.000 Ft 3533/152
BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZOMBATHELY A BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR KÖNYVKÖTÉSZETI MŰHELYE ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 550.000 Ft 3533/125
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR PÉCS CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KÖTÉSÉHEZ, ÚJRA KÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOKRA ÉS ESZKÖZÖKRE 400.000 Ft 3533/127
DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ZALAEGERSZEG A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYÉNEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 407.000 Ft 3533/128
DEBRECENI EGYETEM DEBRECEN A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR DOKUMENTUMAINAK KÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 3533/132
DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR GYŐR A DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR SAJÁT DOKUMENTUMAINAK KÖTÉSÉRE, ÚJRAKÖTÉSÉRE, VALAMINT KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE 450.000 Ft 3533/176
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR BUDAPEST A KSH KÖNYVTÁR KÖTÉSZETI MŰHELYÉNEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3533/142
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT BUDAPEST AZ MTA KIK KÖNYVKÖTÉSZETI MŰHELYE SZÁMÁRA KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE ILLETVE JAVÍTTATÁSÁRA 400.000 Ft 3533/140
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES KÖTÉSZETI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 3533/159
NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS PÓSA LAJOS GYERMEKKÖNYVTÁR HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZAKMAI ANYAG BESZERZÉSÉRE A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KÖTÉSE, ÚJRAKÖTÉSE CÉLJÁBÓL 400.000 Ft 3533/150
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN MŰKÖDŐ RESTAURÁTOR MŰHELYEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK, ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 3533/133
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR RESTAURÁTOR MŰHELYE TEVÉKENYSÉGEIHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖS BESZERZÉSÉRE 800.000 Ft 3533/147
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCS SZAKMAI ANYAG- ÉS ESZKÖZBESZERZÉSRE A PTE KÖZPONTI KÖNYVTÁR KÖTÉSZETI MŰHELYÉNEK ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁLATAIHOZ 113.000 Ft 3533/165
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM RESTAURÁTOR MŰHELYÉBEN HASZNÁLT ESZKÖZÖK ALKATRÉSZEINEK PÓTLÁSÁRA, SZAKMAI ANYAGOK, KISÉRTÉKŰ ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 103.000 Ft 3533/169
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖTÉSZETI ÉS RESTAURÁTORI MŰHELYÉNEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 450.000 Ft 3533/141
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SOPRON A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 3533/155

EGYÉB – EGYEDI
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A MAGYAR LEVÉLTÁRAK KÖZÖNSÉGKAPCSOLATAIT ERŐSÍTŐ KIADVÁNYOK ÉS INTERNETES TARTALMAK LÉTREHOZÁSÁRA 8.586.922 Ft 3513/441

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2013. december 23.