TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAIRÓLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAIRÓL

Döntés dátuma: 2013. október 24.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZATI
SZÁM

1. a) ÁLLOMÁNYVÉDELEMRE, RESTAURÁLÁSRA
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST KLÖSZ GYÖRGY FOTÓALBUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA I.ÜTEM * 1.000.000 Ft 3511/3784
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN A DÉRI MÚZEUM KÜLÖNÖSEN ÉRTÉKES CÉHDOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 250.000 Ft 3511/3794
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM EGER EGY ALBUM RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3511/3855
DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI PÁPA DREL III. 252 FONDSZÁM: A TÓTVÁZSONYI REFORMÁTUS EGYHÁZ II. SZ. ANYAKÖNYVI KÖTETÉNEK (1793-1837) RESTAURÁLÁSÁRA 252.000 Ft 3511/3781
EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR GYŐR GYŐR-ÚJVÁROS ELSŐ RÓMAI KATOLIKUS ANYAKÖNYVÉNEK (1696-1730) RESTAURÁLÁSÁRA 482.000 Ft 3511/3778
ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁR AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT MAROSI ÉS KÜKÜLLŐI PROTOKOLLUM RESTAURÁLÁSÁRA 606.000 Ft 3511/3866
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA GYŐR GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA ÁLTAL GYŐR NEOLOG 1860-1895. OKVI MÁSOLATPÉLDÁNY RESTAURÁLÁSÁRA, ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁKRA 200.000 Ft 3511/3774
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST A BAKTAY ERVIN-HAGYATÉK HOPP FERENC KELET-ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBE KERÜLT 10 FÉNYKÉPALBUM RESTAURÁLÁSÁRA 900.000 Ft 3511/3805
JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA BUDAPEST LASKAI OSVÁT: QUADRAGESIMALE BIGE SALUTIS – RÉGIKÖNYV RESTAURÁLÁSÁRA 300.000 Ft 3511/3797
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA SZLÁV NYELVŰ HIMNUSZGYŰJTEMÉNY RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3511/3810
KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE KALOCSA A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR 2 DB 18. SZÁZADI VIZITÁCIÓS KÖTETÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 300.000 Ft 3511/3825
KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR KÖRMEND A KÖRMENDI MÚZEUM 15 DARAB EGYEDI DOKUMENTUMÁNAK (17-20. SZÁZAD) RESTAURÁLÁSÁRA * 300.000 Ft 3511/3862
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMA A JESUITICA GYŰJTEMÉNYBŐL 118-D-19, 118-D-17, 122-F-19/1-3 JELZETŰ KÖNYVEK RESTAURÁLÁSÁRA 1.000.000 Ft 3511/3790
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMA EGY MÁTYÁS-OKLEVÉL ÉS ÖT PAPÍROKLEVÉL RESTAURÁLÁSÁRA 450.000 Ft 3511/3856
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM BUDAPEST MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK (1971.1044, K72.430, 93.17, K80.113 LELTÁRI SZÁMÚ DOKUMENTUM) RESTAURÁLÁSÁRA 100.000 Ft 3511/3833
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM BUDAPEST A MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN ŐRZÖTT KORA ÚJKORI NÉMET NYELVŰ, GAZDAGON ILLUSZTRÁLT ERDÉSZETI-VADÁSZATI KÖNYV RESTAURÁLÁSÁRA 300.000 Ft 3511/3818
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 4 OKLEVÉL ÉS A IV.A.1.B JELZETŰ VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK RESTAURÁLÁSÁRA 342.000 Ft 3511/3743
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA LAJSTROMA A POLGÁRI PÖRÖKNEK? 1830., ÉS 1834-1837. JEGYZŐKÖNYVEK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 3511/3747
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÁLTAL CÍMERES LEVELEK ÉS HOZZÁ TARTOZÓ IRATOK, KÉK KÁLLÓ FOLYÓ TÉRKÉPE, KIS-KŐRÖS TÉRKÉPE ÉS IRATOK, VÉGH JÓZSEF OKLEVELE RESTAURÁ 283.000 Ft 3511/3763
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK BKML IV. 1508/C (1680.), BKML IV. 1508/C (1681.) JELZETŰ ADÓLAJSTROMOK, BKML IV. 1504/E KÖRLEVELEK JEGYZŐKÖNYVEI (1. KÖTE 525.000 Ft 3511/3769
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR SZÁMÁRA 3 EGYEDI DOKUMENTUM (MNL FML IV/1/E/1396., XV/3/21 ÉS XV/3/21) RESTAURÁLÁSÁRA 303.000 Ft 3511/3776
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL KEM LEVÉLTÁRA ŐRIZETÉBEN LÉVŐ VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG FERTŐZÖTT ÉS KÁROSODOTT IRATAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 548.000 Ft 3511/3787
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL EGYEDI DOKUMENTUMOK – V.201.B/21, 823, IV.A.6, V.203 A/15.JELZETŰ KÖTET – RESTAURÁLÁSÁRA 538.000 Ft 3511/3796
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT MEGRONGÁLÓDOTT IRATOK RESTAURÁLÁSÁRA 470.000 Ft 3511/3811
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR RÉSZÉRE MÁNDY CSALÁD ÉS MUDRÁNY CSALÁD EGYEDI DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 300.000 Ft 3511/3813
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL GY-M-S MEGYEI LEVÉLTÁR SZÁMÁRA A GYŐRI TANKERÜLETI FŐIGAZGATÓSÁG FONDJÁBA TARTOZÓ IV. 501/155. KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 251.000 Ft 3511/3821
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST MNL GY-M-S MEGYEI SOPRONI LEVÉLTÁRNAK KÉT DB 18. SZÁZADI SOPRON VÁROSI KAMARÁSI SZÁMADÁSKÖNYV (1761., 1770.) RESTAURÁLÁSÁRA 564.000 Ft 3511/3824
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST DESCRIPTION EXACTE DES PRINCIPALES CURIOSITEZ ATURELLES DU MAGNIFIQUE CABINET DALBERT SEBA (KÉT KÖTETBEN) RESTAURÁLÁSÁRA 900.000 Ft 3511/3843
MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOMÁNY BUDAPEST GYÖNGYÖSI SZÁMADÁSKÖNYV (1700-1713) RESTAURÁLÁSÁRA 361.000 Ft 3511/3756
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ BUDAPEST LEVÉLTÁRI KÉZIRATGYŰJTEMÉNY LIPTOVIENSES ECCLESIAE KÖTETÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 182.000 Ft 3511/3755
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST HITKÖZSÉGI JEGYZŐKÖNYV 1862-TŐL ÉS A MEGILLA – ESZTER TEKERCS, KÉSZÍTETTE MORDEHÁJ SZÓFER, 1834, NYITRA RÉZMETSZET RESTAURÁLÁSÁRA 371.000 Ft 3511/3777
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBEN TALÁLHATÓ TRIANONI BÉKESZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS PLAKÁTOK RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3511/3816
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST A NÉPRAJZI MÚZEUM 4 EGYEDI DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 3511/3765
OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET BUDAPEST AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KORÁBÓL SZÁRMAZÓ, A GYERMEKVÉDELEMRŐL ÉS A GYERMEKNYOMOR ENYHÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HUSZONKÉT PLAKÁT RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3511/3815
OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG OROSHÁZA AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKA SZENT EKLÉZSIÁNAK KÖLTSÉGEIT ÉS KIADÁSAIT CÍMŰ KÖTET 1827-1865 RESTAURÁLÁSÁRA 240.000 Ft 3511/3789
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY A SMIDT MÚZEUM KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYBEN TALÁLHATÓ EBERGÉNYI LEVÉLTÁR 16-17. SZÁZADI EGYEDI DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3511/3849
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE EGY 1773-AS DATÁLÁSÚ IMAKÖNYV RESTAURÁLÁSÁRA A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁHOZ * 250.000 Ft 3511/3841
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR LEVÉLTÁRA 11 PAPÍR ALAPÚ OKLEVELÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3511/3831
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
BÖJTI TRIÓDION, AZ 1500-AS ÉVEK VÉGÉRŐL SZÁRMAZÓ, KÉZIRATOS, SZERB NYELVŰ LITURGIKUS KÖNYV RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 3511/3750
TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM TISZA-
FÖLDVÁR
A TISZAFÖLDVÁRI TANÁCSI VÉGZÉSEK ÉS NAPI ÜGYEK FELJEGYZÉSEIT MAGÁBA FOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV (1824-1837) RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3511/3829
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA VÁC GAZDASÁGI TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK (1791-92., 1846., 1832-41.) ÉS PÜSPÖKVÁC TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV RESTAURÁLÁSÁRA 554.000 Ft 3511/3807
VÁCI EGYHÁZMEGYE VÁC PROTOKOLLUM PRIMUM (1721-1770.) KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 285.000 Ft 3511/3835
VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÁROSLŐD A NÉMET NEMZETISÉG AZONOSSÁGTUDATÁT, IDENTITÁSÁT, VALLÁSOSSÁGÁT SZIMBOLIZÁLÓ 2013.2.1. LELTÁRI SZÁMÚ IMAKÖNYV TELJES RESTAURÁLÁSÁRA 150.000 Ft 3511/3845
VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE VESZPRÉM ELENCHUS III. ÉS IV. 18. SZÁZAD KÖZEPEI DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSÁRA 254.000 Ft 3511/3782

1. b) ÁLLAGVÉDELEMRE, KONZERVÁLÁSRA
ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY ABONY AZ UDVARON KIÁLLÍTOTT ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS LEGINKÁBB KÁROSODOTT TÁRGYAINAK KONZERVÁLÁSÁRA, RÉSZLEGES RESTAURÁLÁSÁHOZ VEGYSZERSZÜKSÉGLET BESZERZÉSÉRE – I. FÁZIS 250.000 Ft 3560/76
BALATONI MÚZEUM KESZTHELY A BALATONI MÚZEUM BETLEHEMEINEK KONZERVÁLÁSÁRA, RESTAURÁLÁSÁRA (I. ÜTEM) 400.000 Ft 3560/83
BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE SZENTENDRE THÖKÖLY POPOVICS PÉTER 1760 KÖRÜL KÉSZÜLT PORTRÉJÁNAK A RESTAURÁLÁSÁRA 350.000 Ft 3560/80
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN FLAMAND MŰVÉSZ: LOVAS HADVEZÉR CÍMŰ FESTMÉNYÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 570.000 Ft 3560/77
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN EGY 19. SZÁZADI SZAMURÁJPÁNCÉL RESTAURÁLÁSÁRA A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KELETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL 800.000 Ft 3560/81
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM EGER SCHREIBER PAPÍRSZÍNHÁZ RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 3560/82
DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN A DORNYAY BÉLA MÚZEUM MIHÁLYFI GYŰJTEMÉNYÉBEN SZEREPLŐ 2 DB NAGY ISTVÁN KÉP RESTAURÁLÁSÁRA 200.000 Ft 3560/148
GÖCSEJI MÚZEUM ZALA-
EGERSZEG
GÖCSEJI FALUMÚZEUMBAN LÉVŐ BÁRSZENTMIHÁLYFAI PAJTA TELJES REKONSTRUKCIÓJÁRA (I. ÜTEM) 800.000 Ft 3560/79
GÖCSEJI MÚZEUM ZALA-
EGERSZEG
DEÁK FERENC ARCKÉPE FESTMÉNYRESTAURÁLÁSRA 200.000 Ft 3560/85
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GÖDÖLLŐ ZICHY MIHÁLY: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DEÁK FERENC RAVATALÁNÁL CÍMŰ FESTMÉNY RESTAURÁLÁSÁRA (III. ÜTEM) 320.000 Ft 3560/84
HANSÁGI MÚZEUM MOSON-
MAGYARÓVÁR
DÍSZASZTALKA ÉS DÍSZLÁDIKA RESTAURÁLÁSÁRA 800.000 Ft 3560/114
KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM MOHÁCS A MOHÁCSI KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM HELYTÖRTÉNETI ÉS POLITIKAI PLAKÁTJAINAK RESTAURÁLÁSÁRA (4. ÜTEM) 280.000 Ft 3560/116
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT TÓTH MENYHÉRT HAGYATÉKÁBÓL 10 RAJZ RESTAURÁLÁSÁRA A KÉPZŐMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY SZÁMÁRA 200.000 Ft 3560/131
KISMAROSI FALUMÚZEUM ALAPÍTVÁNY KISMAROS KISMAROSI IPAROSKÖR TEMPLOMI ZÁSZLÓJA TEXTILRÉSZEINEK ÉS KÖZÉPKÉPEINEK RESTAURÁLÁSÁRA II. FÁZIS 200.000 Ft 3560/89
KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KUNSZENT-
MÁRTON
A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM KIEMELTEN FONTOS, HELYTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ MŰTÁRGYAINAK RESTAURÁLÁSA 300.000 Ft 3560/97
KUNY DOMOKOS MÚZEUM TATA CARLTON HOUSE ÍRÓASZTAL RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 3560/86
LUDWIG MÚZEUM – KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST LAKNER LÁSZLÓ DANAE I., ILL. NÉMETH ILONA TÖBBFUNKCIÓS NŐ C. MŰVÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 350.000 Ft 3560/147
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM BUDAPEST HSCS GŐZGÉP RESTAURÁLÁSÁRA (I. ÜTEM) 500.000 Ft 3560/129
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST TÓRASZEKRÉNY FÜGGÖNYRESTAURÁLÁSÁRA A MAGYAR ZSIDÓ MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN 700.000 Ft 3560/117
NÁDASDY FERENC MÚZEUM SÁRVÁR A SÁRVÁRI NÁDASDY FERENC MÚZEUMBAN TALÁLHATÓ, XIX. SZÁZADI ANGOL SHERATON KÖNYVSZEKRÉNY RESTAURÁLÁSÁRA ? III. ÜTEM 500.000 Ft 3560/92
NÁDASDY FERENC MÚZEUM SÁRVÁR A NÁDASDY FERENC MÚZEUM HUSZÁR GYŰJTEMÉNYÉBEN TALÁLHATÓ EGYENRUHÁK (H.91.87.1, H93.8.1, H.2013.1.1) ÁLLAGVÉDELMÉRE, KONZERVÁLÁSÁRA, RESTAURÁLÁSÁRA 450.000 Ft 3560/103
OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUMA OROSHÁZA KÖDMÖN (1 DB) RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 3560/99
RÉTKÖZI MÚZEUM KISVÁRDA A KISVÁRDAI VÁRMÚZEUM TÖRTÉNETE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS TÁRGYAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 450.000 Ft 3560/102
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM GYŐR TÁPI HIDAS RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 3560/150
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY POSZTHABÁN BOKÁLYOK RESTAURÁLÁSÁRA A SAVARIA MÚZEUMBAN 400.000 Ft 3560/112
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK BÁRÓ VAY MIKLÓS PORTRÉJÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 3560/141
SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM SZABADKA 2 SZOBOR RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 3560/111
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE A SZENNAI SZABADTÉRI NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYHEZ TARTOZÓ 2 DB FESTETT LÁDA RESTAURÁLÁSÁRA * 550.000 Ft 3560/127
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
CSÓK ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ HAGYATÉKÁBA TARTOZÓ SÁRKÖZI NÉPVISELETES BABA ÉS BÍBORVÉG RESTAURÁLÁSÁRA 300.000 Ft 3560/120
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
A SUKORÓI NÉPRAJZI HÁZ BERENDEZÉSÉHEZ TARTOZÓ HÁROM SZEKRÉNY RESTAURÁLÁSÁRA 700.000 Ft 3560/135
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST SPANYOL MESTER, PIETA FASZOBOR RESTAURÁLÁSÁRA 800.000 Ft 3560/93
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST AZ ANTIK GYŰJTEMÉNY RÓMAI KORI MÁRVÁNY LÁNYSZOBRÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 450.000 Ft 3560/96
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐ-
VÁSÁRHELY
VÁSÁRHELYI MENNYEZETES ÁGY RESTAURÁLÁSÁRA 450.000 Ft 3560/145
TÜRR ISTVÁN MÚZEUM BAJA BAJA VÁROS KEVÉS SZÁMBAN FENNMARADT BAROKK EGYHÁZMŰVÉSZETI ÉRTÉKEINEK, KÉT MATHIAS HANISCH OLTÁRKÉPNEK RESTAURÁLÁSÁRA 650.000 Ft 3560/138

1. c) ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSRA
A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET RÁDAY GYŰJTEMÉNYE BUDAPEST A MAGYAR KURÍR CÍMŰ MUZEÁLIS FOLYÓIRAT 1786-1794 ÉVFOLYAMAINAK ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 250.000 Ft 3543/114
BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR BÉKÉSCSABA A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYÉNEK (RK. KÉZIRATOK) ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 300.000 Ft 3543/216
BÉKÉS VÁROSI JANTYIK MÁTYÁS MÚZEUM BÉKÉS A BÉKÉS VÁROSI JANTYIK MÁTYÁS MÚZEUM NAGYHÁZ ÉPÜLETÉNEK ÉS TEXTILRAKTÁRÁNAK KOMPLEX FERTŐTLENÍTÉSÉRE ÉS KÁRTEVŐ-MENTESÍTÉSÉRE 283.000 Ft 3543/156
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSRA * 1.250.000 Ft 3543/133
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPEST AZ ENTZ FERENC KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYÉNEK VÉDELMÉT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSRA 450.000 Ft 3543/131
DEBRECENI EGYETEM DEBRECEN A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁRÁNAK MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYÉNEK VÉDELMÉRE 400.000 Ft 3543/120
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN KIADVÁNYOK ÚJRAKÖTTETÉSÉRE, BEKÖTTETÉSÉRE 100.000 Ft 3543/129
DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY ISASZEG OPTIMÁLIS FÉNYVÉDELEM BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÉS UV/IR MENTES KORSZERŰ LED MEGVILÁGÍTÁS ALKALMAZÁSÁRA AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON 300.000 Ft 3543/170
ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA EGER A MELLÉKLETBEN SZEREPLŐ 47 RÉGIKÖNYVES GYŰJTEMÉNY ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁIRA 100.000 Ft 3543/136
FERENCZY MÚZEUM SZENTENDRE BIZTONSÁGI ÉS FÉNYVÉDŐ FÓLIÁRA A BARCSAY, KMETTY, CZÓBEL, ANNA-ÁMOS MÚZEUMOK ÉS A SZENTENDREI KÉPTÁR ABLAKAIRA * 1.000.000 Ft 3543/166
GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED A KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ MEGRONGÁLÓDOTT KÖTETEK ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 400.000 Ft 3543/115
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GÖDÖLLŐ KIÁLLÍTÓ TERMEK KLÍMABERENDEZÉSEINEK ÉVES KARBANTARTÁSÁRA 300.000 Ft 3543/169
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA GYŐR GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRÁNAK MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYÉNEK VÉDELMÉT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSRA 130.000 Ft 3543/127
HAGYOMÁNYOK HÁZA BUDAPEST A MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM TEXTILVÉDELMI PROGRAMTERVÉNEK FOLYTATÁSÁRA – VEGYSZERES FERTŐTLENÍTÉSRE 220.000 Ft 3543/163
HAJDÚSÁGI MÚZEUM HAJDÚ-
BÖSZÖRMÉNY
A HAJDÚSÁGI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA 8., 11. ÉS 13. TERMEINEK FÉNYVÉDELMÉRE 74.000 Ft 3543/149
HERMAN OTTÓ MÚZEUM MISKOLC A HERMAN OTTÓ MÚZEUM FÖLDTÖRTÉNETI ÉS TERMÉSZETRAJZI TÁRA (PANNON-TENGER KIÁLLÍTÓ ÉPÜLET) FERTŐTLENÍTÉSÉRE ÉS PENÉSZMENTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ SZOLGÁLTATÁS 500.000 Ft 3543/143
JANUS PANNONIUS MÚZEUM PÉCS JANUS PANNONIUS MÚZEUM RAKTÁRAINAK, KIÁLLÍTÁSAINAK VÉDELMÉT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSRA 400.000 Ft 3543/144
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA JÓSA ANDRÁS KÖNYVHAGYATÉKÁNAK PORTALANÍTÁSÁRA (2. ÜTEM) 300.000 Ft 3543/142
KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY RASCRUCI KALLÓS ZOLTÁN MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI KÖZPONT KIÁLLÍTOTT TÁRGYAINAK KÉTSZERI GÁZOSÍTÁSÁRA, FERTŐTLENÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3543/218
KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE KALOCSA A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE KÖNYVTÁRÁBAN TALÁLHATÓ 18. SZÁZADI PATACHICH-GYŰJTEMÉNY ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 500.000 Ft 3543/112
KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM MOHÁCS A MÚZEUM TÖRZSANYAGÁT KÉPEZŐ, ÉRTÉKES BŐRKÖTÉSES KÖNYVEK TÍSZTITÁSÁRA ÉS KONZERVÁLÁSÁRA 610.000 Ft 3543/158
KARACS FERENC MÚZEUM PÜSPÖK-
LADÁNY
A KARACS FERENC MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK VÉDELME ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSE CÉLJÁBÓL FERTŐTLENÍTÉSRE, PORTALANÍTÁSRA ÉS KÁRTEVŐ-MENTESÍTÉSRE 71.000 Ft 3543/154
KUNY DOMOKOS MÚZEUM TATA TATAI NÉMET NEMZETISÉGI KIÁLLÍTÁS NÉPRAJZI RAKTÁRÁNAK KÁRTEVŐ-MENTESÍTÉSÉRE 275.000 Ft 3543/118
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMA A KLASSZICISTA MŰEMLÉK TEREMKÖNYVTÁRBAN ELHELYEZETT GYŰJTEMÉNY ÁLTALÁNOS ÁLLOMÁNYVÉDELMÉNEK FOLYTATÁSÁRA 400.000 Ft 3543/130
MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉRD AZ ÉRDI HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS ÉPÜLETÉBEN TALÁLHATÓ KLIMATIZÁLÓ BERENDEZÉS JAVÍTTATÁSÁRA 250.000 Ft 3543/128
MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYBEN TALÁLHATÓ MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNY ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE, RESTAURÁLÁSÁRA 700.000 Ft 3543/153
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSÁRA 122.000 Ft 3543/121
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN LÉVŐ TESTO 175 H1-ES ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSÁRA, JAVÍTTATÁSÁRA, KALIBRÁLÁSÁRA 500.000 Ft 3543/132
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK C ÉPÜLETÉBEN TÁROLT PENÉSZ ÁLTAL FERTŐZÖTT IRATANYAG FERTŐTLENÍTÉSÉRE 711.000 Ft 3543/134
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL J-N-SZ MEGYEI LEVÉLTÁRA RAKTÁRAINAK, IRODÁINAK TELJES KÖRŰ KÁRTEVŐ-MENTESÍTÉSÉRE AZ ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 95.000 Ft 3543/138
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT IRATOK ÁLLOMÁNYVÉDELMÉT SZOLGÁLÓ KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSÁRA, TISZTÍTTATÁSÁRA 288.000 Ft 3543/141
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE A LEVÉLTÁRI GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ FÉNYVÉDŐ BESZERZÉSÉRE 700.000 Ft 3543/221
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM PALÓC MÚZEUMA RAKTÁRAINAK FERTŐTLENÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3543/162
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST KORONAFÜRT ÚTI RAKTÁRBÁZIS DEZINFEKCIONÁLÁSÁRA 350.000 Ft 3543/217
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÁLLATTANI ÉS NÖVÉNYTANI MŰTÁRGYAK FERTŐTLENÍTÉSÉRE 800.000 Ft 3543/161
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ BUDAPEST A FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBÓL SZÁRMAZÓ TEOLÓGIAI ÉS KLASSZIKA FILOLÓGIAI TÉMÁJÚ 140 BŐRKÖTÉSES KÖNYVÉNEK TISZTÍTÁSÁRA, JAVÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3543/113
MARCALI MÚZEUM MARCALI A MARCALI MÚZEUM NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYÉNEK VÉDELMÉT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSÁRA 500.000 Ft 3543/167
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN MUZEÁLIS, VÉDETT KÖNYVEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA A MÉLIUSZ KÖNYVTÁRBAN (I. ÜTEM) 300.000 Ft 3543/160
MÓRA FERENC MÚZEUM SZEGED MÓRA FERENC MÚZEUM KIÁLLÍTÓTEREINEK FEJLESZTÉSÉRE, ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSÁRA,TEXTILGYŰJTEMÉNY ÉS LÁTVÁNYTÁR KÁRTEVŐ-MENTESÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3543/203
NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONT NAGYKŐRÖS TÁROLT MÚZEUMI, NÉPRAJZI TÁRGYAK FERTŐTLENÍTÉSÉRE, PORTALANÍTÁSÁRA, KÁRTEVŐ-MENTESÍTÉSÉRE 280.000 Ft 3543/214
NEMZETI KÖRNYEZETÜGYI INTÉZET BUDAPEST MUZEÁLIS KÖNYVEK ÁLLOMÁNYVÉDELMI KEZELÉSE A DUNA MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN 250.000 Ft 3543/194
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST A NÉPRAJZI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEINEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSÁRA,JAVÍTÁSÁRA, FERTŐTLENÍTÉSÉRE, PORTALANÍTÁSÁRA, KÁRTEVŐMENTESÍTÉSÉRE 870.000 Ft 3543/180
OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUMA OROSHÁZA NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY GÁZOSÍTÁSÁRA, EGYEDI PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMOK FERTŐTLENÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3543/193
ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA BUDAPEST AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYÉNEK HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN KÖTTETÉSRE 200.000 Ft 3543/181
ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM KÖNYVTÁRÁNAK UNIKÁLIS HEBRAISZTIKAI ÉS JUDAISZTIKAI GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 600.000 Ft 3543/186
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ KLÍMABERENDEZÉS TISZTÍTÁSÁRA 1.835.000 Ft 3543/195
ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET BUDAPEST LATINOVITS ZOLTÁN RAJZAINAK PASZPARTUZÁSÁRA 300.000 Ft 3543/198
PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA BUDAPEST A PIARISTA KÖZPONTI KÖNYVTÁR 153 BAROKK BŐR- ÉS PERGAMENKÖTÉSES KÖTETÉNEK KONZERVÁLÓ TISZTÍTÁSÁRA 240.000 Ft 3543/177
POSTÁS MÚZEUMI ÉS MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A POSTAMÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN TALÁLHATÓ BŐRBŐL KÉSZÜLT MŰTÁRGYAK ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 200.000 Ft 3543/183
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM KAPOSVÁR A RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYEINEK VÉDELMÉT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSRA 500.000 Ft 3543/205
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY A SAVARIA MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI GYŰJTEMÉNYEINEK ÉS RAKTÁRAINAK FERTŐTLENÍTÉSÉRE 132.000 Ft 3543/215
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK A DÍSZTEREM 19 224 KÖTETET SZÁMLÁLÓ ÁLLOMÁNYÁNAK HELYSZÍNI SZÁRAZ TISZTÍTÁSÁRA, PORTALANÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 3543/176
SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST A KÖZPONTI KÖNYVTÁR KIVÁLASZTOTT MUZEÁLIS KÖNYVEI: LENHOSSÉK MIHÁLY IGNÁC 4, ILLETVE EGYÉB SZERZŐK 12 MŰVÉNEK ÁLLOMÁNYVÉDŐ TISZTÍTÁSÁRA, KÖTÉSJAVÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3543/192
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR BUDAPEST A SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR FOLYÓIRAT-GYŰJTEMÉNYÉNEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE 450.000 Ft 3543/202
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE ERDÉLYI / SUKORÓI TÁRGYAK KONTÉNERES GÁZOSÍTÁSA ÉS A SZENNAI SZABADTÉRI NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY NAGYKORPÁDI LAKÓHÁZÁNAK GÁZOSÍTÁSA * 284.000 Ft 3543/201
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED AZ SZTE KLEBELSBERG KÖNYVTÁR RÉGI ÉS RITKA KÖNYVEK TÁRA 5100 KÖTETÉNEK ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁLATAIRA 600.000 Ft 3543/173
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED AZ SZTE JGYPK INTERAKTÍV TERMÉSZETISMERETI TUDÁSTÁR HELYISÉGEINEK GÁZOSÍTÁSÁRA, KÖTETFERTŐTLENÍTÉSÉRE 700.000 Ft 3543/208
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM KÖNYVTÁRA MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYISMERETI NYOMTATVÁNYAINAK KÖTTETÉSÉRE, ÚJRAKÖTTETÉSÉRE 300.000 Ft 3543/171
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
A SZÉKESFEHÉRVÁRI ROMKERT MAUZÓLEUMÁBAN LÉVŐ ÜVEGABLAKOK HŐ- ÉS FÉNYVÉDŐ FÓLIÁVAL VALÓ ELLÁTÁSÁRA 300.000 Ft 3543/204
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYEIBE TARTOZÓ SUKORÓI NÉPRAJZI HÁZ BERENDEZÉSÉNEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE 190.000 Ft 3543/210
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁR 90 KÖTET ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 500.000 Ft 3543/188
TARISZNYÁS MÁRTON MÚZEUM GYERGYÓ-
SZENTMIKLÓS
KARÁCSONY JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSAINAK KERETEZÉSÉRE ÉS PASZPARTUZÁSÁRA 500.000 Ft 3543/182
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA VÁC LEVÉLTÁRI IRATANYAG KÖTTETÉSÉRE 500.000 Ft 3543/191
VÁROSI KÖNYVTÁR CSURGÓ MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSRA 250.000 Ft 3543/212
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR SZÉKES-
FEHÉRVÁR
MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSRA 400.000 Ft 3543/196

1. d) GYŰJTEMÉNYVÉDELMI ESZKÖZÖKRE
ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA BUDAPEST 1950-ES ÉVEKBEN KELETKEZETT IRATOK TÖNKREMENT, ROSSZUL ZÁRÓDÓ TÁROLÓESZKÖZEINEK SAVMENTES LEVÉLTÁRI DOBOZOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 706.000 Ft 3505/2592
BALATONI MÚZEUM KESZTHELY A BALATONI MÚZEUM FOTÓTÁRI GYŰJTEMÉNYÉNEK ELHELYEZÉSÉRE SZAKSZERŰ TÁROLÓRENDSZER (TŰZÁLLÓ FÉMSZEKRÉNYEK) ÉS MŰTÁRGYVÉDELMI KÖRNYEZETET SEGÍTŐ ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA 500.000 Ft 3505/2720
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 850.000 Ft 3505/2667
BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR BÉKÉSCSABA A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR HELYISMERETI, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉNEK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK (SAVMENTES TÁROLÓK) BESZERZÉSÉRE 268.000 Ft 3505/2721
BOCSKAI ISTVÁN MÚZEUM HAJDÚ-
SZOBOSZLÓ
SAVMENTES TÁROLÓK (BORÍTÉKOK, TASAKOK) BESZERZÉSÉRE A BOCSKAI ISTVÁN MÚZEUM FOTÓGYŰJTEMÉNYE SZÁMÁRA 158.000 Ft 3505/2671
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPEST BME LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE SAVMENTES DOBOZOK VÁSÁRLÁSÁRA 234.000 Ft 3505/2602
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR PÉCS A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉNEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE 381.000 Ft 3505/2713
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK (SAVMENTES TÁROLÓK) BESZERZÉSÉRE A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI SZÁMÁRA (IRODALMI GY., HELYTÖRTÉNETI GY., FOTÓTÁR). 200.000 Ft 3505/2718
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST AZ ELTE LEVÉLTÁRÁNAK SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK ÉS FOTÓ PALLIUMOK BESZERZÉSÉRE 399.000 Ft 3505/2634
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR TÁROLÓESZKÖZÖK BESZERZÉSE AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KÉZIRATTÁRI ÉS LEVÉLTÁRI GYŰJTEMÉNYEI SZÁMÁRA 540.000 Ft 3505/2675
FERENCZY MÚZEUM SZENTENDRE A SZENTENDREI FERENCZY MÚZEUM TETŐTERÉBEN MÁR LEFEKTETETT SÍNRENDSZERRE KÉPAKASZTÓS TÖMÖRÍTHETŐ RAKTÁRKOCSIK BESZERZÉSÉRE * 700.000 Ft 3505/2695
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GÖDÖLLŐ GRAFIKAI TÁROLÓ SZEKRÉNYEK BESZERZÉSÉRE 250.000 Ft 3505/2698
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA GYŐR GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA 600 DB A/4 MÉRETŰ SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZ BESZERZÉSÉRE 349.000 Ft 3505/2597
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA GYŐR GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN GÖRDÜLŐ RAKTÁRI ÁLLVÁNYOK BESZERZÉSÉRE ÉS BESZERELÉSÉRE 563.000 Ft 3505/2599
GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GYŐR RAKTÁRI MÉRŐMŰSZEREK (HŐMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM) BESZERZÉSÉRE 131.000 Ft 3505/2642
HAGYOMÁNYOK HÁZA BUDAPEST A MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM TEXTILVÉDELMI PROGRAMTERVÉNEK FOLYTATÁSA – ESZKÖZBESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 3505/2711
HAJDÚSÁGI MÚZEUM HAJDÚ-
BÖSZÖRMÉNY
A HAJDÚSÁGI MÚZEUM, RÉGÉSZETI GYŰJTÉMÉNYÉBEN, HELYTÖRTÉNETI ADATTÁRÁBAN ÉS FOTÓTÁRÁBAN NYILVÁNTARTOTT TÁRGYAK ÉS DOKUMENTUMOK TÁROLÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3505/2659
HANSÁGI MÚZEUM MOSON-
MAGYARÓVÁR
GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE (1 DB METSZETTÁROLÓ SZEKRÉNY, FOTÓK TÁROLÁSÁHOZ FÉMSZEKRÉNY, VALAMINT CSOMAGOLÓANYAGOK) 300.000 Ft 3505/2672
HERMAN OTTÓ MÚZEUM MISKOLC MISKOLCI GALÉRIA ÚJ MŰTÁRGYRAKTÁRÁNAK BERENDEZÉSÉRE, FELSZERELÉSÉRE 400.000 Ft 3505/2641
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC APRÓNYOMTATVÁNYOK BIZTONSÁGOS ELHELYEZÉSÉHEZ SAVMENTES DOKUMENTUMTÁROLÓ BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2714
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE: RAKTÁRI TÁROLÓESZKÖZÖK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 260.000 Ft 3505/2696
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA A SÓSTÓI MÚZEUMFALU GYŰJTEMÉNYÉNEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE 76.000 Ft 3505/2643
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT A KÉPZŐMŰVÉSZETI OSZTÁLY GRAFIKAI ÁLLOMÁNYÁNAK SZAKSZERŰ ELHELYZÉSE A KORSZERŰ TÁROLÓK, A RAKTÁRBAN A MEGFELELŐ MÉRŐKKEL MEGVÁSÁRLÁSÁRA 400.000 Ft 3505/2708
KECSKEMÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KECSKEMÉT A EGYHÁZKÖZSÉG KÖNYVTÁRA ÉS LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE HŐ- ÉS PÁRAMÉRŐ ESZKÖZÖK, DOBOZOK BESZERZÉSÉRE 277.000 Ft 3505/2591
KERESZTÉNY MÚZEUM ESZTERGOM FOTÓ ÉS GRAFIKAI TÁROLÓ FÉMSZEKRÉNYEK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 3505/2657
KOSSUTH MÚZEUM CEGLÉD GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 3505/2665
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR BUDAPEST A KSH KÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRI DOKUMENTUMAINAK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 110.000 Ft 3505/2633
KUBINYI FERENC MÚZEUM ÉS KRÚDY GYULA KÖNYVTÁR SZÉCSÉNY GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2678
LUDWIG MÚZEUM – KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST ARCHIVÁLÁSI KARTONOK BESZERZÉSÉRE, FOTÓ- ÉS PAPÍRALAPÚ MŰVEK PASZPARTUZÁSÁHOZ 163.000 Ft 3505/2661
MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉRD AZ ÉRDI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY RAKTÁRÁNAK KORSZERŰSÍTÉSÉRE 254.000 Ft 3505/2677
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ANYAGOK VÁSÁRLÁSÁRA A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM KÉT IRATGYŰJTEMÉNYÉHEZ 350.000 Ft 3505/2635
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM BUDAPEST SAVMENTES FÉNYKÉP ÉS ÜVEGLEMEZ-NEGATÍV TÁROLÓ TASAKOK BESZERZÉSÉRE 98.000 Ft 3505/2617
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM BUDAPEST 1 DB MŰTÁRGYMOZGATÓ ALVÁZ ALKATRÉSZEINEK BESZERZÉSÉRE ÉS AZ ALVÁZ ÖSSZESZERELÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2621
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST LÉGÁLLAPOTMÉRŐK VÁSÁRLÁSÁRA AZ MNL SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE 129.000 Ft 3505/2588
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RÉSZÉRE SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE ÉS AZOK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉRE 557.000 Ft 3505/2590
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR SZÁMÁRA ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK (SAVMENTES LEVÉLTÁRI DOBOZ, FOTÓTÁROLÓ ESZKÖZ) BESZERZÉSÉRE 575.000 Ft 3505/2598
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA HŐ- ÉS PÁRAMÉRŐ ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE 166.000 Ft 3505/2603
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA HŐ- ÉS PÁRAMÉRŐ, ADATGYŰJTŐ MŰSZEREK VÁSÁRLÁSÁRA * 388.000 Ft 3505/2606
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE FOTÓKHOZ SAVMENTES TÁROLÓK (BORÍTÉKOK, TASAKOK) BESZERZÉSÉRE 315.000 Ft 3505/2611
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE 610.000 Ft 3505/2619
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA BIZTONSÁGOS TÁROLÁST BIZTOSÍTÓ A0-AS 10 FIÓKOS TÉRKÉPTÁROLÓ SZEKRÉNY BESZERZÉSÉRE ÉS SZÁLLÍTÁSÁRA 323.000 Ft 3505/2622
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉRE SZOLGÁLÓ TÁROLÓ TÁROLÓK BESZERZÉSÉRE 587.000 Ft 3505/2627
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL J-N-SZ. MEGYEI LEVÉLTÁR RÉSZÉRE SAVMENTES DOBOZOK, BORÍTÉKOK, TASAKOK BESZERZÉSÉRE ÉS SZÁLLÍTÁSÁRA 836.000 Ft 3505/2636
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE 65.000 Ft 3505/2637
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT MOHÁCS UTÁNI OKLEVELEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ OKLEVÉLTARTÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE 76.000 Ft 3505/2645
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁBAN GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 2.500.000 Ft 3505/2646
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK VÁSÁRLÁSÁRA 362.000 Ft 3505/2647
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA RAKTÁRI ÁLLVÁNYZATRA ÉS ÖSSZESZERELÉSÉRE 1.560.000 Ft 3505/2650
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL BML IRATANYAGAINAK SZAKSZERŰ TÁROLÁSÁHOZ ÉS FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MEGÓVÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SAVMENTES (A3, A4) IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE ÉS SZÁLLÍTÁSÁRA 721.000 Ft 3505/2652
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSÉRE 408.000 Ft 3505/2655
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL GY-M-S MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA 10 DB TFA ADATTÁROLÁSI FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ DIGITÁLIS PÁRA- ÉS HŐMÉRŐ BESZERZÉSÉRE 113.000 Ft 3505/2658
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁBA SAVMENTES TÁROLÓK, PÁRA- ÉS HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ BESZERZÉSÉRE 1.400.000 Ft 3505/2710
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST ROVARGYŰJTEMÉNYEKBEN ŐRZÖTT ANYAGOK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉRE 600.000 Ft 3505/2685
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT BUDAPEST AZ MTA KIK KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEINEK ANYAGA SZÁMÁRA A BIZTONSÁGOS TÁROLÁST ELŐSEGÍTŐ ESZKÖZÖK, ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 224.000 Ft 3505/2632
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST A MAGYAR ZSIDÓ LEVÉLTÁR RÉSZÉRE ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 200.000 Ft 3505/2670
MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST RAKTÁRI POLCOS ÁLLVÁNYRENDSZER ÉS SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZ BESZERZÉSÉRE 200.000 Ft 3505/2620
NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONT NAGYKŐRÖS ARANY JÁNOS KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY SZÁMÁRA GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2704
NÁDASDY FERENC MÚZEUM SÁRVÁR A SÁRVÁRI NÁDASDY FERENC MÚZEUM NUMIZMATIKAI GYŰJTEMÉNYE ÉS HUSZÁR GYŰJTEMÉNYE VISELETI ANYAGAINAK PREVENTÍV VÉDELMÉHEZ FIÓKOS TÁROLÓK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2616
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST A NÉPRAJZI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEINEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 3505/2600
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE (KIVÉVE BOOK DOKTOR) 379.000 Ft 3505/2608
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST A GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 527.000 Ft 3505/2653
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR SZENTENDRE A PEST MEGYEI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBEN LÉVŐ FOTOGRÁFIÁK VÉDELMÉRE SAVMENTES TASAKOK BESZERZÉSÉRE 380.000 Ft 3505/2593
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCS A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR SZÁMÁRA SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK VÁSÁRLÁSÁRA 174.000 Ft 3505/2693
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZI GYŰJTEMÉNY SÁROSPATAK SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK, KARTONOK VALAMINT SAVMENTES CSOMAGOLÓANYAGOK BESZERZÉSÉRE A GYŰJTEMÉNY MŰTÁRGYAINAK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSÁHOZ 400.000 Ft 3505/2676
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TAGINTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE A GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2673
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT ÉS ANNAK ÖSSZESZERELÉSÉRE 1.000.000 Ft 3505/2595
SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 3505/2589
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR BUDAPEST MŰTÁRGYKÖRNYEZET ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ MÉRŐESZKÖZ, ÉS LÉGSZÁRÍTÓ BERENDEZÉS VÁSÁRLÁSÁRA 400.000 Ft 3505/2669
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A RÉGI GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM MÉRŐ ESZKÖZÖK BESZEREZÉSE A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN 231.000 Ft 3505/2609
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE A SZENNAI SZABADTÉRI NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY RÉSZÉRE LÉGÁLLAPOTMÉRŐ ESZKÖZÖK ÉS PÁRAELSZÍVÓ GÉPEK BESZERZÉSÉRE * 259.000 Ft 3505/2674
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK, FÉNY, PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2679
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM KOSÁRY DOMOKOS KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁRBAN FOTÓK TÁROLÁSÁHOZ SAVMENTES TÁROLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 368.000 Ft 3505/2656
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNYÉHEZ SAVMENTES TÁROLÓK BESZERZÉSÉRE 169.000 Ft 3505/2664
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM KÖNYVTÁRA HELYISMERETI GYŰJTEMÉNYÉBEN LÉVŐ DOKUMENTUMOK VÉDELMÉT ÉS BIZTONSÁGOS TÁROLÁSÁT SZOLGÁLÓ FÉM TÁROLÓSZEKRÉNY BESZERZÉSÉRE 250.000 Ft 3505/2666
TARISZNYÁS MÁRTON MÚZEUM GYERGYÓ-
SZENTMIKLÓS
A TARISZNYÁS MÁRTON MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEINEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 350.000 Ft 3505/2717
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI LEVÉLTÁR TATABÁNYA SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK VÁSÁRLÁSÁRA 362.000 Ft 3505/2639
TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM TISZA-
FÖLDVÁR
GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 250.000 Ft 3505/2707
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐ-
VÁSÁRHELY
FÉNY, PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2706
VÁROSI LEVÉLTÁR SZÉKES-
FEHÉRVÁR
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁR TERVTÁRI IRATANYAGÁNAK, FOTÓTÁRÁNAK ÉS KÉPESLAP GYŰJTEMÉNYÉNEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ SAVMENTES TÁROLÓDOBOZOK BESZERZÉSÉRE 580.000 Ft 3505/2612
VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE VESZPRÉM KÖZÉPKORI FÜGGŐPECSÉTES OKLEVELEK EGYEDI DOBOZAINAK ELKÉSZÍTÉSÉRE ÉS DOBOZBA HELYEZÉSÉRE 202.000 Ft 3505/2614
VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE VESZPRÉM RAKTÁRI ÁLLVÁNYZAT BESZERZÉSÉRE 436.000 Ft 3505/2615
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM SZEKSZÁRD GYŰJTEMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3505/2629

1. e) SZAKMAI ANYAGOKRA ÉS ESZKÖZÖKRE
ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA BUDAPEST AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 700.000 Ft 3533/168
BALATONI MÚZEUM KESZTHELY A BALATONI MÚZEUM RESTAURÁTOR MŰHELYÉNEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ KIS ÉRTÉKŰ ÚJ ESZKÖZ BESZERZÉSE, A MŰHELY KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSÉRE 70.000 Ft 3533/171
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST A BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEINEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE * 3.800.000 Ft 3533/137
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRÁNAK RESTAURÁTOR ÉS KÖTÉSZETI MŰHELYÉBE SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 3533/135
FERENCZY MÚZEUM SZENTENDRE A SZENTENDREI FERENCZY MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE, A CZÓBEL-HAGYATÉK RETAURÁLÁSÁRA * 480.000 Ft 3533/173
HAJDÚSÁGI MÚZEUM HAJDÚ-
BÖSZÖRMÉNY
A HAJDÚSÁGI MÚZEUM RESTAURÁTOR MŰHELYE ESZKÖZÁLLOMÁNYÁNAK FEJLESZTÉSÉRE 93.000 Ft 3533/145
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYÉNEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 200.000 Ft 3533/134
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM TEXTIL- ÉS KERÁMIARESTAURÁTOR MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 388.000 Ft 3533/166
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA SZAKMAI ESZKÖZBESZERZÉSRE A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM RESTAURÁTOR MŰHELYE RÉSZÉRE 76.000 Ft 3533/144
KOSSUTH MÚZEUM CEGLÉD A KOSSUTH MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3533/151
KUNY DOMOKOS MÚZEUM TATA A KUNY DOMOKOS MÚZEUM RESTAURÁTOR-MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 3533/130
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM VESZPRÉM A LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM FÉMRESTAURÁTOR-MŰHELYÉNEK FELSZERELÉSÉRE 600.000 Ft 3533/167
LUDWIG MÚZEUM – KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST DIGITÁLIS MIKROSZKÓP ÉS ÁLLVÁNY BESZERZÉSÉRE A RESTAURÁTORMŰHELY RÉSZÉRE 100.000 Ft 3533/148
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELY SZAKMAI ANYAG- ÉS ESZKÖZBESZERZÉSÉRE * 700.000 Ft 3533/136
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 303.000 Ft 3533/138
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZBESZERZÉSRE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE 2.500.000 Ft 3533/143
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL B-A-Z. MEGYEI LEVÉLTÁR RESTAURÁTORI ÉS KÖNYVKÖTÉSZETI RÉSZLEGEINEK RÉSZÉRE ÁLLOMÁNYVÉDELMI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 3533/146
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR RÉSZÉRE MIKROFILMEZÉSHEZ SZÜKSÉGES NYERSANYAGOK ÉS SEGÉDANYAGOK VÁSÁRLÁSÁRA, ESZKÖZÖK JAVÍTÁSÁRA ÉS ALKATRÉSZEK BESZERZÉSÉRE 499.000 Ft 3533/170
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM PLAKÁTTÁRA ÉS ÉREMTÁRA GYŰJTEMÉNY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 164.000 Ft 3533/163
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 800.000 Ft 3533/158
PAKSI VÁROSI MÚZEUM PAKS A PAKSI VÁROSI MÚZEUM RESTAURÁTOR MŰHELYE SZÁMÁRA MUNKAVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE 54.000 Ft 3533/160
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM KÖNYV-, KÉZIRAT ÉS HANGRESTAURÁTOR MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES KIS ÉRTÉKŰ ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE ÉS SZAKMAI ANYAGOK VÁSÁRLÁSÁRA 300.000 Ft 3533/131
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM GYŐR PNEUMATIKUS VÉSŐ BESZERZÉSÉRE A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÉSZÉRE 95.000 Ft 3533/164
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A SAVARIA MÚZEUM RÉSZÉRE 400.000 Ft 3533/157
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR BUDAPEST A MŰTÁRGYAK FOTÓZÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZ, ÉS ROBBANÁSGÁTLÓ SZEKRÉNY VÁSÁRLÁSÁRA A SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM RESTAURÁTOR MŰHELYE RÉSZÉRE 400.000 Ft 3533/153
SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM SZABADKA A SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 3533/149
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGE SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE * 240.000 Ft 3533/156
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEINEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRÉRE 260.000 Ft 3533/175
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEINEK ANYAG- ÉS ESZKÖZBESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 3533/139
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐ-
VÁSÁRHELY
A TORNYAI JÁNOS MÚZEUM RESTAURÁTOR MŰHELYE ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3533/174
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM VÁC A TRAGOR IGNÁC MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 250.000 Ft 3533/161

2) GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁSRA
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST MAGÁNSZEMÉLYEK ŐRIZETÉBEN LÉVŐ FŐVÁROSI ÉRINTETTSÉGŰ MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA * 1.800.000 Ft 3509/1115
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPEST HEGEDŐS KÁROLY ÉPÍTÉSZMÉRNÖK MAGÁNIRATAINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA (II. ÜTEM) 400.000 Ft 3509/1105
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZOLNOK SZOLNOK TÉMÁJÚ KÉPESLAP ALBUM ÉS 45 DB VENDÉGLŐKET ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉP MEGVÁSÁRLÁSÁRA 200.000 Ft 3509/1137
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN DÉRI FRIGYES NUMIZMATIKAI GYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSÁRA 350.000 Ft 3509/1117
DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN TERMÉKEK ÉS EMLÉKEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA A SALGÓTARJÁNI ÖBLÖSÜVEGGYÁRTÁS 20-21. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 300.000 Ft 3509/1125
DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI PÁPA A GYŐRY-FÉLE TÖRTÉNETI IRATGYŰJTEMÉNY MEGVÁSÁRLÁSÁRA A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA 600.000 Ft 3509/1113
HERMAN OTTÓ MÚZEUM MISKOLC A HERMAN OTTÓ MÚZEUM NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3509/1122
HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST MÁRTON FERENC KALIMAGDEN, 1916 CÍMŰ FESTMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 300.000 Ft 3509/1131
KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR KÖRMEND EZÜSTSERLEG, DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ ÁLTAL 1927-BEN MOTORVERSENYEN FELAJÁNLOTT DÍJ MEGVÁSÁRLÁSÁRA * 100.000 Ft 3509/1147
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM VESZPRÉM HELYTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ ÉS ELEKTROTECHNIKAI TÁRGYAK VÁSÁRLÁSÁRA 300.000 Ft 3509/1139
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM BUDAPEST AZ 1890-ES ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ STILIZÁLT KORONÁT ÁBRÁZOLÓ GEISSLER-CSŐ MEGVÉTELÉRE 150.000 Ft 3509/1112
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A HÖLBLING, LECHNER ÉS PÉCHY CSALÁDOK IRATTÖREDÉKEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA AZ MNL BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA GYŰJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL 158.000 Ft 3509/1126
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁBAN MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOK VÁSÁRLÁSÁRA 4.500.000 Ft 3509/1134
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST SZANDÁRÓL KOMPLETT NÉPVISELETEK ÉS MŰKÖDŐKÉPES, JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ SZÖVŐSZÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA A MNM PALÓC MÚZEUMA GYŰJTEMÉNYE GYARAPÍTÁSÁRA 350.000 Ft 3509/1145
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST NÉHAI DR HREBLAY MÁRTON NOCTUIDAE SZAKGYŰJTEMÉNYÉNEK APAMEINI ANYAGA MEGVÁSÁRLÁSÁRA 550.000 Ft 3509/1138
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNOKIRATOK AUKCIÓN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSÁRA A MAGYAR ZSIDÓ LEVÉLTÁR RÉSZÉRE 400.000 Ft 3509/1111
MÓRA FERENC MÚZEUM SZEGED MŰTÁRGYARAPÍTÁSRA A MÓRA FERENC MÚZEUM NUMIZMATIKAI ÉS NÉPRAJZI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 650.000 Ft 3509/1141
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM KÉPZŐMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSÁRA KEREKES GYÖRGY ŐSZI UTCA / DEGRÉ UTCAI RÉSZLET CÍMŰ FESTMÉNYÉVEL 120.000 Ft 3509/1124
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST VÁSÁRI MUTATVÁNYOS ESZKÖZKÉSZLET, ORMÁNSÁGI TEXTILHAGYATÉK ÉS CSÖMÖRI ÚRNAPI KERESZT MEGVÁSÁRLÁSÁRA 550.000 Ft 3509/1121
ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET BUDAPEST BAJOR GIZI TEÁSKÉSZLETÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 200.000 Ft 3509/1114
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK, KÉZIRATOK ÉS DOKUMENTUMOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA FÁY DEZSŐ HAGYATÉKÁBÓL (I. ÜTEM) 900.000 Ft 3509/1106
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY EGY JELES SZOMBATHELYI CSALÁD TÁRGYAINAK, DOKUMENTUMAINAK ÉS FÉNYKÉPEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 250.000 Ft 3509/1136
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY CSÁSZÁRPORTRÉK – ISTENKÉPMÁSOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA AZ ISEUM SAVARIENSE GYŰJTEMÉNYÉBE 600.000 Ft 3509/1143
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE EGY UGODI FODRÁSZMŰHELY (1930-60) TELJES BERENDEZÉSI ÉS HASZNÁLATI TÁRGYAINAK, ÉS KESZI KOVÁCS LÁSZLÓ KERÁMIAHAGYATÉKÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA * 750.000 Ft 3509/1129
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐ-
VÁSÁRHELY
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI PÉNZTÁR-JEGY PRÓBANYOMATA ÉS LÉCVÁZAS SZÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 200.000 Ft 3509/1152
TÜRR ISTVÁN MÚZEUM BAJA A BAJAI KRAMMER MÉRLEGKÉSZÍTŐ DINASZTIA TÁRGYI HAGYATÉKÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 400.000 Ft 3509/1119
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM SZEKSZÁRD MÚZEUMI TÁRGYAK, MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK, EGYEDI DOKUMENTUMRITKASÁGOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA (I. ÜTEM) 500.000 Ft 3509/1116

3) SZAKKÖNYVTÁR GYARAPÍTÁSÁRA
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST IDEGEN NYELVŰ SZAKKÖNYVEK, LEVÉLTÁR-TUDOMÁNYI SZAKIRODALMI MŰVEK ÉS VÁROSTÖRTÉNETI ALAPMUNKÁK BESZERZÉSÉRE SZAKKÖNYVTÁR RÉSZÉRE * 300.000 Ft 3510/538
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZOLNOK A DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁNAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/582
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN SZAKKÖNYVTÁR-GYARAPÍTÁSRA A MÚZEUMI SZAKTERÜLETEKEN HASZNÁLHATÓ KÖNYVEKKEL ÉS FOLYÓIRATOKKAL 100.000 Ft 3510/534
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM EGER PATAKI VIDOR-GYŰJTEMÉNYI GYARAPODÁSÁRA A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN 100.000 Ft 3510/577
DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN A DORNYAY BÉLA MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/576
DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI PÁPA LEVÉLTÁRI SZAKKÖNYVTÁR GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/581
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST A HISTORY OF UNIVERSITIES SOROZAT ÚJABB KÖTETEINEK BESZERZÉSÉRE AZ ELTE LEVÉLTÁRA SZAKKÖNYVTÁRA SZÁMÁRA 110.000 Ft 3510/548
GÖCSEJI MÚZEUM ZALA-
EGERSZEG
GÖCSEJI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/528
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA GYŐR GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA KÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 150.000 Ft 3510/579
HAJDÚSÁGI MÚZEUM HAJDÚ-
BÖSZÖRMÉNY
A HAJDÚSÁGI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/549
HANSÁGI MÚZEUM MOSON-
MAGYARÓVÁR
SZAKKÖNYVTÁR GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/564
HERMAN OTTÓ MÚZEUM MISKOLC A HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/530
HOLOCAUST DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ÉS EMLÉKGYŰJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY BUDAPEST A HOLOCAUST DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ÉS EMLÉKGYŰJTEMÉNY SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/570
JANUS PANNONIUS MÚZEUM PÉCS A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/556
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRA ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/554
KUNY DOMOKOS MÚZEUM TATA SZAKKÖNYVTÁR GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/532
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM VESZPRÉM A LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/546
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE SZAKKÖNYVTÁR GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/525
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA, KIADVÁNYOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 300.000 Ft 3510/526
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRA ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/533
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/535
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA SZAKKÖNYVTÁR GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/536
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRÁRA 300.000 Ft 3510/537
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁR-GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/539
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁRA SZAKKÖNYVTÁRÁNAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/540
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/541
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁRA SZAKKÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/544
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRA RÉSZÉRE LEGÚJABB SZAKKÖNYVEK, CD-K ÉS DVD-K BESZERZÉSÉRE 300.000 Ft 3510/550
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA TUDOMÁNYOS SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/551
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/553
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/555
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA SZAKKÖNYVTÁRÁNAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSÁRA * 300.000 Ft 3510/557
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA SZAKKÖNYVTÁRA GYARAPÍTÁSÁRA 250.000 Ft 3510/558
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/559
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL PEST MEGYEI LEVÉLTÁRA SZAKKÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/567
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST A MAGYAR ZSIDÓ LEVÉLTÁR LEVÉLTÁRI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK BŐVÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3510/580
MÓRA FERENC MÚZEUM SZEGED A MÓRA FERENC MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/566
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCS SZAKKÖNYVTÁR-GYARAPÍTÁS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI LEVÉLTÁR KÉZIKÖNYVTÁRA SZÁMÁRA 150.000 Ft 3510/571
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM KAPOSVÁR A RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/568
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM GYŐR A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/572
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY A SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM KÖZPONTI KÖNYVTÁR SZAKKÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/561
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM LEVÉLTÁRI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 250.000 Ft 3510/565
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKES-
FEHÉRVÁR
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM NYILVÁNOS SZAKKÖNYVTÁRA SZAKKÖNYVÁLLOMÁNYÁNAK ÉS HELYISMERETI GYŰJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/527
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI LEVÉLTÁR TATABÁNYA LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/542
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA VÁC VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA SZAKKÖNYVTÁRÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3510/552
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM SZEKSZÁRD A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA 100.000 Ft 3510/575

4) MÓDSZERTANI KIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST BUDA VÁROS TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1708-1710 CÍMŰ SZAKMAI KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE * 500.000 Ft 3512/67
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST A FŐVÁROSI TANÁCS,A FŐVÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS SZAKIGAZGATÁSI SZERVEI INTÉZMÉNYTÖRTÉNETE 1983-1990 CÍMŰ LEVÉLTÁRI SEGÉDLET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE(II.ÜTEM) * 497.000 Ft 3512/68
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZOLNOK FARKAS IMRE: AZ ALSÓ-ZAGYVA-VÖLGY TERMÉSZETI ADOTTSÁGAINAK HASZNOSÍTÁSA CÍMŰ KÉZIRATÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 250.000 Ft 3512/58
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN SÁRVÁRI PÁL 19. SZÁZADI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMI PROFESSZOR PUBLIKÁLATLAN LEVELEZÉSÉNEK KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3512/103
FERENCZY MÚZEUM SZENTENDRE SZENTENDRE A MÚZEUMOK VÁROSA – MÚZEUMOK ÚTJA SZENTENDRÉN CÍMŰ, AZ OKTATÁST SEGÍTŐ ÉS EGYÚTTAL TURISZTIKAI CÉLÚ TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE * 300.000 Ft 3512/93
FIATAL LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST TANULMÁNYOK BADACSONYBÓL 3. A FIATAL LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYAI CÍMŰ KÉZIRAT ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 316.000 Ft 3512/94
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRÁNAK TÖRTÉNETE 1974-2014 CÍMŰ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 350.000 Ft 3512/63
JANUS PANNONIUS MÚZEUM PÉCS AZ 1969-BEN MOHÁCSON TALÁLT CSAKNEM 20000 DARABOS PÉNZLELET MEGHATÁROZÁSÁRA, KATALOGIZÁLÁSÁRA, ILLETVE A BELŐLE LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEGZÉSÉRE 300.000 Ft 3512/82
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR BUDAPEST A KSH KÖNYVTÁR TÖRTÉNETI STATISZTIKAI KUTATÓCSOPORTJÁNAK TÖRTÉNETE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 250.000 Ft 3512/72
MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST EGYETEMI LEVÉLTÁRAK STRATÉGIÁJA ÉS JÖVŐKÉPE CÍMŰ SZAKMAI MÓDSZERTANI KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, LEKTORÁLTATÁSÁRA 200.000 Ft 3512/101
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST SZERZŐI JOG ÉS DIGITALIZÁLÁS. KÉZIKÖNYV A GYAKORLAT SZÁMÁRA CÍMŰ SZAKMAI KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 350.000 Ft 3512/102
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR UTÓVÉDKÉNT A DONNÁL FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3512/57
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR CÍMERES NEMESLEVELEI (1535-1811) CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 397.000 Ft 3512/60
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR MEGFIGYELŐK ÉS MEGFIGYELTEK CÍMŰ KIADVÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 440.000 Ft 3512/61
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1753-1755 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS SZERKESZTÉSÉRE 500.000 Ft 3512/69
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST DR. SERES ISTVÁN: A GYULAI RÁCOK – EGY KIVÁLTSÁGOLT KATONASÁG TÖRTÉNETE CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3512/71
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST BOJTOS GÁBOR: VITÉZ NAGY LÁSZLÓ ÉLETE ÉS TEVÉKENYSÉGE CÍMŰ TANULMÁNY ÉS FORRÁSKÖZLÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 450.000 Ft 3512/73
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR JANCSÓ ÉVA: NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI (1690-1694) CÍMŰ KIADVÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE * 331.000 Ft 3512/75
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A PÁPA VÁROS TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. CÍMŰ KÖTET ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3512/81
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL GY-M-S MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁR ÁLTAL PETZ DÁNIEL: 17. SZÁZADI SOPRONI NÉMET NYELVŰ VÁROSI KRÓNIKA EREDETI ÉS MAGYAR NYELVŰ KÉZIRATÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 320.000 Ft 3512/97
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL GY-M-S MEGYE SOPRONI LEV. ÁLTAL DR. HÁZI JENŐ SOPRON VÁROS FŐLEVÉLTÁRNOKA I. VILÁGHÁBORÚS, 5 KÖTETES NAPLÓSOROZAT (1914?1918) KÉZIRATÁRA 500.000 Ft 3512/98
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST A CSERÉP IGAZGAT MOND, HA HELYETTE NEM MI AKARUNK BESZÉLNI. REGIONALITÁS A KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI KERÁMIÁBAN C. KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTETÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3512/84
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST VISEGRÁD TÖRTÉNETE RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁS SZAKKATALÓGUSA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3512/85
MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOMÁNY BUDAPEST A MAGYARORSZÁGI OBSZERVÁNS FERENCESEK EREDETIBEN FENNMARADT OKLEVELEI ÉS LEVELEI (1448?1526) – KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 140.000 Ft 3512/100
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST MIKET REJT A ZSIDÓ LEVÉLTÁR? SZAKMAI KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE GYERMEKEKNEK 150.000 Ft 3512/99
MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST DESIGNER VÁLLALKOZÁSOK ONLINE MARKETINGJE – ONLINE TANANYAG ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3512/66
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST A NÉPRAJZI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYI STRATÉGIÁJA MUNKACÍMŰ MÓDSZERTANI KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3512/78
ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET BUDAPEST SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 42. SZÁM KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 250.000 Ft 3512/65
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST KASSÁK LAJOS SZERKESZTÉSÉBEN 1915-1919 KÖZÖTT MEGJELENT AVANTGÁRD FOLYÓIRATOK – A TETT ÉS MA – KRITIKAI KIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3512/59
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A VASVÁRY COLLECTION NEWSLETTER REPERTÓRIUMA CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, A FOLYÓIRATBAN 1989-2013 KÖZÖTT MEGJELENT CIKKEK ANALITIKUS FELTÁRÁSÁRA 300.000 Ft 3512/64
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE A HÁZ ÉS EMBER 26., A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ÉVKÖNYVÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE * 300.000 Ft 3512/89
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA VÁC VÁCI VÉGRENDELETEK, 1771-1785 III. KÖTETÉNEK ELŐKÉSZÍTŐI (SZERKESZTŐI) MUNKÁLATAIRA * 155.000 Ft 3512/74
VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE VESZPRÉM VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS KÁRAI, FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 186.000 Ft 3512/96

PERIODIKÁKRA
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST URBS MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV VIII. KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE ÉS KÖZZÉTÉTELÉRE * 579.000 Ft 3588/245
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM BUDAPEST BUDAPEST RÉGISÉGEI RÉGÉSZETI-VÁROSTÖRTÉNETI SZAKMAI ÉVKÖNYV 46. KÖTETE KIADÁSÁRA 450.000 Ft 3588/281
CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM CSÍKSZEREDA A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE IX. 2013 KIADÁSÁRA 450.000 Ft 3588/309
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZOLNOK TISICUM ? A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE 22. KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 3588/260
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2014. (LXXXV. KÖTET) KIADÁSÁRA 360.000 Ft 3588/278
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI SOROZATÁBAN KÉT KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3588/236
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A HABSBURG BIRODALOM KISEBB EGYETEMEIN ÉS AKADÉMIÁIN 1789-1919 CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 3588/273
FIATAL LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST TANULMÁNYOK BADACSONYBÓL 2. A FIATAL LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYAI CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 307.000 Ft 3588/272
GÖCSEJI MÚZEUM ZALA-
EGERSZEG
ZALAI MÚZEUM 21. KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 3588/288
GRÓF ESTERHÁZY KÁROLY MÚZEUM PÁPA A PÁPAI MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ 14. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA 250.000 Ft 3588/293
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA GYŐR DOMINKOVITS PÉTER: GYŐR VÁROS TANÁCSÜLÉSI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI VIII. 1637-1641 C. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 385.000 Ft 3588/237
HERMAN OTTÓ MÚZEUM MISKOLC A HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE LII.(2013) SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 3588/259
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 2013. ÉVI LV. KÖTET KIADÁSÁRA 400.000 Ft 3588/258
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM RÉGÉSZETI PERIODIKÁJÁNAK, AZ ARCHEOLOGIA CUMANICA III. KÖTETÉNEK A MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 3588/303
KUNY DOMOKOS MÚZEUM TATA A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 19. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 3588/230
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM VESZPRÉM LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 28/2014 MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 3588/279
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST ARCHIVARIORUM HISTORICORUMQUE MAGISTRA. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK BAK BORBÁLA TANÁRNŐ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE * 797.000 Ft 3588/241
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM III. ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3588/308
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL C. SOROZAT 42. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA A MNL SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 884.000 Ft 3588/228
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZÉPKORI OKLEVELEINEK REGESZTÁI (1019) 1240-1526 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 662.000 Ft 3588/232
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL HAJDÚ BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR XXXIII. ÉVKÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA 460.000 Ft 3588/233
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚLTJÁBÓL ÉVKÖNYV 26. MEGJELENTETÉSÉRE 406.000 Ft 3588/235
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL: KÉMEK, ÜGYNÖKÖK, BESÚGÓK – AZ ÓKORTÓL MATA HARIIG CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE * 554.000 Ft 3588/238
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA ÁLTAL LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 2013. ÉVI 1-2. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 520.000 Ft 3588/247
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR: MÁRKI SÁNDOR NAPLÓI I. KÖTET 1873-1892. MEGJELENTETÉSÉRE 745.000 Ft 3588/249
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ZOUNUK 28. – MNL JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 3588/255
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 20. ÉVKÖNYVÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRE 534.000 Ft 3588/257
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁRI FÜZETEK 14. SZ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 3588/263
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A SZEMELVÉNYEK GYŐR SZABAD KIRÁLYI VÁROS ÉS GYŐR VÁRMEGYE ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL MUNKACÍMŰ FORRÁSKIADVÁNYRA A MNL GY-M-S MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 700.000 Ft 3588/267
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A 2012-BEN AZ 1622. ÉVI SOPRONI KORONÁZÓ ORSZÁGGYŰLÉS EMLÉKÉRE MEGRENDEZETT SZAKMAI KONFERENCIA TANULMÁNYAI KIADÁSÁRA A GY-M-S MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 500.000 Ft 3588/269
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A DEMOGRÁFIA, JOG ÉS TÖRTÉNELEM CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE AZ MNL CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 600.000 Ft 3588/271
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYVÉNEK (PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON PÜSPÖK EMLÉKEZETE MUNKACÍMMEL) MEGJELENTETÉSÉRE 590.000 Ft 3588/285
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL PEST MEGYEI LEVÉLTÁRA TANULMÁNYOK PEST MEGYE MÚLTJÁBÓL V. CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 185.000 Ft 3588/286
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA ÁLTAL LEVÉLTÁRI REPROGRÁFIA CÍMŰ MÓDSZERTANI SEGÉDLET MEGJELENTETÉSÉRE 723.000 Ft 3588/290
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR ÁLTAL HAUSEL SÁNDOR: A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD MEGYEI IRATAINAK REGESZTÁI (1786-1790) C. KIADVÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 368.000 Ft 3588/310
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST FOLIA HISTORICA XXIX. (2013) A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TÖRTÉNETI ÉVKÖNYVE MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3588/297
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI, 105., 2013. KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 3588/299
MÓRA FERENC MÚZEUM SZEGED MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2013 MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 3588/295
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE I. 2013. (38.) KIADÁSÁRA DEDINSZKY GYULA: VIDÁM CSABA (MAZÁN LÁSZLÓ ILLUSZTRÁCIÓIVAL) CÍMMEL – A BMMK SOROZAT FOLYTATÁSAKÉNT 400.000 Ft 3588/264
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST A NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (XCV) 2013. ÉVI SZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 3588/254
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST MAGYAR KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI KRONOLÓGIA 4. KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 999.000 Ft 3588/265
ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET BUDAPEST SZÍNHÁZI ÉVKÖNYV A 2012-2013-AS ÉVADRA MEGJELENTETÉSÉRE 150.000 Ft 3588/242
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCS A MAGYAR KIRÁLYI ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI TANÁCSA TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK NAPIRENDI PONTJAI 1914?1943 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 590.000 Ft 3588/296
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM KAPOSVÁR NATURA SOMOGYIENSIS 24. PERIODIKA MEGJELENTETÉSÉRE ÉS INTERNETES MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 3588/261
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM GYŐR ARRABONA MÚZEUMI ÉVKÖNYV 50/2. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 260.000 Ft 3588/300
SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM SZABADKA MUSEIONNAK – A SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 200.000 Ft 3588/276
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE NAGYNÉ BATÁRI ZSUZSANNA: ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK A SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA CÍMŰ MÓDSZERTANI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE * 550.000 Ft 3588/268
SZATMÁRI MÚZEUM MÁTÉSZALKA A RÉGI MÁTÉSZALKA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 250.000 Ft 3588/253
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA: BULLETIN 2012/116-117 DUPLA SZÁM MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3588/251
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS TATABÁNYAI MÚZEUM TATABÁNYA A TATABÁNYAI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 3. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE CSIKÓ ANNA: A VÉRTESSZŐLŐSI RÓMAI KORI VILLAGAZDASÁG CÍMMEL 300.000 Ft 3588/289
TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM TISZA-
FÖLDVÁR
TISZAVILÁG – A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI VI. MEGJELENTETÉSÉRE 150.000 Ft 3588/277
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐ-
VÁSÁRHELY
HOMBÁR – MÚZEUMI TANULMÁNYOK, A TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVKÖNYVE MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 3588/304
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM SZEKSZÁRD A MÚZEUM XXXV. ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 460.000 Ft 3588/256

EGYÉB – EGYEDI
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ÚJ ARCULATÁNAK KIALAKÍTÁSÁRA (CSAK HONLAP FEJLESZTÉSÉRE) 1.500.000 Ft 3513/439
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT BUDAPEST ARANY JÁNOS FOTELJÁNAK MŰTÁRGY-RESTAURÁLÁSÁRA 175.000 Ft 3513/440

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2013. november 19.