Tájékoztató a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatairólTÁJÉKOZTATÓ A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAIRÓL

Bírálati ülés dátuma: 2015. május 20.

NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM

ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA
AMBRUSNÉ MOLNÁR MÁRIA ESZTER BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÁCHIM L. ANDRÁS BIBLIOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5521
ANGYALOSY ESZTER BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BALATONI ÉJSZAKÁK MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁHOZ 300.000 Ft 3802/5517
AYHAN GOKHAN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A JEGYZŐKÖNYV FELVÉTELE MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5540
ÁGOSTON ZOLTÁN ZSOLT PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÍRÓ ÉS VÁROSA – KÖZÉP-EURÓPA ESSZÉK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5548
BALOGH TAMÁS SZEGED A KÖNYV ÉS AZ EMBER. TANULMÁNYOK RADNÓTI MIKLÓSRÓL MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA. 300.000 Ft 3802/5531
BEKE JÓZSEF KECSKEMÉT ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA AZ ARANY JÁNOS KÖLTŐI NYELVÉNEK SZÓTÁRA MUNKACÍMŰ KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 700.000 Ft 3802/5691
BENCSIK ORSOLYA SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÁLLATOK BÚCSÚJA MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5512
BERÉNYI EMŐKE KIRÁLYHALOM SCHÖPFLIN ALADÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA TENGER NÉLKÜL DÉLSZLÁV HÁBORÚS TRAUMÁK A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMBAN MUNKACÍMMEL 700.000 Ft 3802/5523
BERTA ADRIÁN ESZTERGOM ALKOTÓI TÁMOGATÁS FÉMMŰVESSÉG A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5493
BERTA ZSOLT POMÁZ ALKOTÓI TÁMOGATÁS RECEPT MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5492
BESZÉDES ISTVÁN ZENTA FRANYÓ ZOLTÁN ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA – OTO HORVAT SABO JE STAO SZABÓ MEGÁLLT CÍMŰ REGÉNY MŰFORDÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5515
BOGDANOV EDIT GABRIELLA BUDAPEST PALÁGYI MENYHÉRT – A FANTÁZIA FILOZÓFUSA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5549
CSIKÓS ATTILA MIHÁLY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS REGÉNY MEGÍRÁSÁRA, A NAPON SÜTKÉREZŐ HAL MUNKACÍMMEL 500.000 Ft 3802/5494
CSISZÁR MIRELLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA SZÍNHÁZTÖRTÉNET NAGYÍTÓVAL. FORRÁSOK A MAGYAR SZÍNHÁZTÖRTÉNET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 1920-1949 C.KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ: GAJDÓ TAMÁS) 300.000 Ft 3802/5503
CSOMA ZSIGMOND KISOROSZI ALKOTÓI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG ÍZES CÍMERE – KÁPOSZTAKULTÚRA MAGYARORSZÁGON, KÁPOSZTÁSKERTEK,KERT-MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5675
CSURGAI-HORVÁTHNÉ GLAVANOVICS ANDREA SZÉKESFEHÉRVÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG A BRIT DIPLOMÁCIAI JELENTÉSEKBEN ÉS A TIMES CÍMŰ NAPILAPBAN 1945 ÉS 1956 KÖZÖTT MUNKACÍMŰ TANULMÁNY MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5483
DARÁZS RICHÁRD MISKOLC ALKOTÓI TÁMOGATÁS VÁROSI TÚRÁK MISKOLCON – UTÁNAM, SRÁCOK! VÁROSI TÚRÁK KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK MUNKACÍMŰ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5525
DEÁK MÓR SIÓFOK ALKOTÓI TÁMOGATÁS HONVÁGY MUNKACÍMMEL VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5486
DR KERESKÉNYI MIKLÓS GYULA PARASZTI GAZDÁLKODÁS A HARRUCKERNEK GYULAI URADALMÁBAN AZ URBÁRIUM BEVEZETÉSE ELŐTTI ÉVTIZEDEKBEN (1711-1773) MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5508
DR. BARTHA ÁKOS GÁBOR TELKI ALKOTÓI TÁMOGATÁS POPULIZMUS, NÉPISÉG, MODERNIZÁCIÓ. FEJEZETEK A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI POLITIKAI GONDOLKODÁS 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5478
DR. BORSOS ÁRPÁD ISTVÁN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ UTOLSÓ PILLANATBAN – FEJEZETEK A SOPRONI RÁKÓCZI FERENC HONVÉD GYALOGSÁGI HADAPRÓD ISKOLA TÖRTÉNETÉBŐL MUNKACÍMŰ MEMOÁRKÖTET MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5490
DR. FEHÉR KATALIN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÉRTELMISÉG ÉS NEVELÉS A FELVILÁGOSODÁS KORI MAGYARORSZÁGON MUNKACÍMŰ MŰ KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5484
DR. HEGYI ÁDÁM ALEX SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ OLVASÁS- ÉS A VALLÁSELLENESSÉG KAPCSOLATAI A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN A 18-19. SZÁZAD FORDULÓJÁN MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5482
DR. HEINRICH-TAMÁSKA PÉTER KESZTHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET TÖRTÉNETE AZ ALAPÍTÁSTÓL NAPJAINKIG MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5487
DR. JANCSÁK CSABA SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FORRADALOM INDÍTÓSZIKRÁJA – MEFESZ 1956 MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATA MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5685
DR. KOVÁCH IMRE BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDHASZNÁLÓK MAGYARORSZÁGON MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5694
DR. LAJOS ZOLTÁN VERESEGYHÁZ MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK ATLASZA MUNKACÍMŰ KÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5527
DR. MERCS ISTVÁN NYÍRPAZONY ALKOTÓI TÁMOGATÁS EVANGELIOMI TUDOMÁNNYAL BEVETETT SZÁNTÓFÖLD: EXEGETIKA ÉS RETORIKA A KÉSŐ BAROKK KATOLIKUS PRÉDIKÁCIÓKBAN KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5690
DR. MIKLÓS PÉTER SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KATOLIKUS EGYHÁZ HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN (1944-1950) MUNKACÍMŰ KÖNYV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA ÉS AZ AHHOZ SZÜKSÉGES HÁTTÉRKUTATÁSOK ELVÉGZÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5518
DR. MINYA KÁROLY NYÍREGYHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÚJ SZAVAK III. MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5499
DR. MÜLLER ROLF BUDAPEST ERŐSZAK A NEVE: PÉTER GÁBOR. AZ ÁVH VEZETŐJÉNEK ÉLETE C. MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSE 600.000 Ft 3802/5671
DR. NAGY CSILLA BALASSAGYARMAT ALKOTÓI TÁMOGATÁS EGY KIÁLLÍTÁS TÁRGYAI. TEST, IDENTITÁS ÉS TAPASZTALAT NÉMETH ZOLTÁN KÖLTÉSZETÉBEN MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5501
DR. SIMÁNDI IRÉN ÓCSA ALKOTÓI TÁMOGATÁS POLITIKA,TÁRSADALOM,GAZDASÁG A MAGYAR RÁDIÓBAN 1953-1956 MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5504
DR. SIPOS JÓZSEF BUDAPEST A BETHLENI KÉTHARMAD MUNKACÍMŰ TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ ISMERETTERJESZTŐ CÉLÚ KÖTET SZÖVEG- ÉS TARTALMI GONDOZÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5544
DR. SOLYMOSI JÓZSEF BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS KAZINCZY LAJOS EZREDES, A TIZENÖTÖDIK ARADI VÉRTANÚ MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5520
DR. SZILVÁSI CSABA TATABÁNYA ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ EMBER, A BESZÉD ÉS A MOZGÁS SZÓ-, SZÓLÁS- ÉS KIFEJEZÉSKINCSE A SZATMÁRI NYELVBEN MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5479
DR. SZKÁROSI ENDRE SÁNDOR BUDAPEST A MÁSIK EGY MUNKACÍMŰ ÉPÜLÉSTÖRTÉNETI EMLÉKIRAT MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5524
DR. UDVARVÖLGYI ZSOLT ANDRÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS VÁMBÉRY ÁRMIN A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÓ MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5475
DR. VÖLGYESI ZOLTÁN ZIRC FELFORGATOTT TÁRSADALOM. NŐK ÉS FÉRFIAK NAGY HÁBORÚJA, 1914-1918. MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5539
DR.SZECSKÓ KÁROLY EGER ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZMRECSÁNYI LAJOS (1851-1943) EGRI ÉRSEK, PÁPAI TRÓNÁLLÓ MONOGRÁFIÁJA MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5533
DR.SZIJÁRTÓ ISTVÁN ELEK BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS PAPP ÁRPÁD MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5511
DULAI ALFRÉD SZENTENDRE ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÉLŐ PALEONTOLÓGIA – AZ ŐSLÉNYTAN LEGFRISSEBB EREDMÉNYEI MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5528
ELEK OTTÓ NYÍREGYHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS NÉP ÉS NEMZET A MAGYAR NÉPI MOZGALOM ÉS A NÉPI IRODALOM XX. ÉS XXI. SZÁZADI HATÁSTÖRTÉNETE MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5477
FABINY TIBOR BUDAKESZI ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ OROSZLÁN ÉS BÁRÁNY. KÉPISÉG ÉS BETELJESEDÉS A BIBLIÁBAN, A MŰVÉSZEREKBEN ÉS AZ IRODALOMBAN MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5532
FARKAS GÁBOR SZIGETSZENTMIKLÓS A TÁJ KONTÚR NÉLKÜL CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5507
FARKAS JUDIT ANTÓNIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS F. GYÖRFFY ANNA, A MOSÓ MASA ÉS A PÖTTYÖS PANNI GRAFIKUSA CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰ KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE * 300.000 Ft 3802/5543
FRÁTER ERZSÉBET RÉKA BUDAPEST A TERVEZETT KÖNYV MUNKACÍME: A BIBLIA NÖVÉNYEI – A HIT FÉNYÉBEN 300.000 Ft 3802/5644
FURU ÁRPÁD KOLOZSVÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS REPREZENTÁCIÓ, JELKÉP ÉS FUNKCIÓ – HAGYOMÁNYOS KAPUK ERDÉLY NÉPI ÉPÍTÉSZETÉBEN – TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰ KÉZIRATÁNAK MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5617
GAJDÓ TAMÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZÍNHÁZTÖRTÉNET NAGYÍTÓVAL MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ: CSISZÁR MIRELLA) 300.000 Ft 3802/5595
GÁL VILMOS ATTILA DUNAHARASZTI ALKOTÓI TÁMOGATÁS A LÖVÉSZÁRKOK MŰVÉSZETE ALCÍM: EMLÉKTÁRGYAK ÉS KÉSZÍTŐIK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ HARCTEREIN KÉPES TÖRTÉNELMI ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5615
GÁSPÁR GYÖRGY POMÁZ ALKOTÓI TÁMOGATÁS GÁLFALVI GYÖRGY KISMONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5664
GREXA IZABELLA BUDAPEST EGY LAKÁSSZERZÉS MARGÓJÁRA (1970-1990). ÉRTELMEZÉSEK ÉS DOKUMENTUMOK MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5619
HAJDU ZSANETT NYÍREGYHÁZA ÉLET AZ ANDOK ÉS AMAZÓNIA TERMÉSZETI NÉPEINEK KÖRNYEZETÉBEN MUNKACÍMŰ TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ REGÉNY MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5676
HAJNÁCZKY TAMÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS CIGÁNYPOLITIKA DOKUMENTUMOKBAN 1956-1989. MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5634
HÁSZ RÓBERT SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VISSZAHÍVÁS MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5566
HEGEDŰS IMRE JÁNOS BUDAPEST SZÉKELYORSZÁG – SZERELMES FÖLDRAJZ MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5485
HERÉDI KÁROLY HORGOS ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA – 3. KATEGÓRIA – SCHÖPFLIN ALADÁR KRITIKAI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE – A VAJDASÁGI MAGYAR GYERMEKIRODALOM TÍZ ÉVE (2005-2015) 700.000 Ft 3802/5628
HOLLÓ SZILVIA ANDREA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS BUDAPEST, A DUNA GYÖNGYE – TÖRTÉNELEM A DUNA PARTJÁN MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ:ZSIGMOND GÁBOR) 300.000 Ft 3802/5625
KÁNTOR PÉTER BUDAPEST EGYSZER CSAK ÖSSZEÁLL MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5569
KISS FERENC BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MUZSIKUSNAK DALBÓL VAN A TELKE – NÉPZENÉSZ TÖRTÉNETEK MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5650
KOLLARITS KRISZTINA BUDAPEST ALKOTÓ TÁMOGATÁS VONZÁSOK ÉS TASZÍTÁSOK (TANULMÁNYOK A NAPKELETRŐL – 1930-AS ÉVEK) MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5600
KORSÓSNÉ ZACHAR ZITA ÉVA BARACSKA A TERMÉSZET MAGYAR FILMESEI PORTRÉKÖTET MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5641
KOVÁCS GERGELY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS – CSODA TÖRTÉNT! SZENTTÉAVATÁSI ELJÁRÁSOK IGAZOLT CSODÁI, BARANGOLÁS A HIT ÉS A TUDOMÁNY HATÁRAIN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5635
KOVÁCS KRISTÓF BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS IQ: AZ ÉRTELEM VÁLTOZATOSSÁGA CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5640
LENGYEL JÁNOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MITRACSEK ÚR VISSZATÉR MUNKACÍMŰ SZATIRIKUS REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5662
MANDICS GYÖRGY KULCS ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA A KARACSAI KÓDEX. A SOMOGYI GYŰJTEMÉNY IV. KÖTET 500.000 Ft 3802/5552
MARNÓ JÁNOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS TÜKRÖK ÁRNYÉKÁBAN MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5573
MÁRTON GYÖNGYVÉR TILDA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZÉPIRODALMI PRÓZAI MŰ LÉTREHOZÁSÁRA – 365 NAP ÉS MÉG EGY MUNKACÍMMEL 300.000 Ft 3802/5643
MUSKOVICS ANDREA ANNA TÁRNOK ALKOTÓI TÁMOGATÁS EGY LETŰNT SZŐLŐKULTÚRA NYOMÁBAN – BUDAÖRS SZŐLŐTERMESZTÉSÉNEK TÖRTÉNETE ÉS TÁRGYI EMLÉKEI MUNKACÍMŰ MŰ KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5582
NAGY EMŐKE PIROSKA KOLOZSVÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS NARRATÍV ÉS VIZUÁLIS FORRÁSOK SZENT ANNA KÉSŐKÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGI KULTUSZÁBAN (14-16 SZÁZADOK) MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5665
OLÁH ANDRÁS MÁTÉSZALKA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÍSÉRTÉSEK KORA MUNKACÍMET VISELŐ VERSESKÖTET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ 300.000 Ft 3802/5568
ORCSIK ROLAND SZEGED A CSILLAGREPEDÉS MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5580
PAKÓ LÁSZLÓ KOLOZSVÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYESÜLŐ BŰNÜLDÖZÉS A KORA ÚJKORI KOLOZSVÁRON. A VÁROSI JOGÜGYIGAZGATÓK INTÉZMÉNYE ÉS SZÁMADÁSAIK (1584-1665) MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5576
PAPP-FÜR JÁNOS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY AKIK GYEREKEK MARADNAK MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5588
PÉNTEK IMRE ZALAEGERSZEG ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÉLETRAJZI ESSZÉREGÉNY MEGÍRÁSÁRA PÁLYAFUTÁSOM – TÖRTÉNETEI MUNKACÍMMEL 400.000 Ft 3802/5575
PÉNTEK ORSOLYA BUDAPEST A DORKA KÖNYVE MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA 400.000 Ft 3802/5697
PÉTERNÉ LŐWEY LILLA VESZPRÉM ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA AZ ERDÉLY – KELETI-KÁRPÁTOK 1 CÍMŰ HONISMERETI FOTÓALBUM FÖLDRAJZI-TÖRTÉNELMI HÁTTERÉNEK KUTATÁSÁHOZ, GYŰJTÉSÉHEZ ÉS LEÍRÁSÁHOZ 300.000 Ft 3802/5557
POMOZI PÉTER GYULA GÖD ALKOTÓI TÁMOGATÁS FELNŐTT VALA EGY ÉDESZ ALMAFA… ARCHAIKUS IMÁINK, BALLADÁINK ÉS NÉPDALAINK NYELVI VILÁGA – MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5587
RADULY BUDAPEST CIGÁNYKUNYHÓBÓL HOLLYWOODIG MUNKACÍMŰ ÖNÉLETRAJZI SZÖVEGES KÉPES ALBUM ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5681
ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ELVESZETT ÁLMOK ÖNÉLETRAJZI IHLETÉSŰ ESSZÉKÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5645
SÁNDOR ISTVÁN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSA REPEDÉSEK A RENDSZEREN – A 80-AS ÉVEK MAGYAR KULTÚRÁJÁRÓL ÉS TÁRSADALMÁRÓL SZÓLÓ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5656
SÁNTA ATTILA BARNA KÉZDIVÁSÁRHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZÉKELYEK MÁS NÉVEN: HAVASELVI SZKLAVINOK ÉS SZKÍTÁK A BIZÁNCI FORRÁSOKBAN MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5592
SOPOTNIK ZOLTÁN TATABÁNYA ALKOTÓI TÁMOGATÁS FILM MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5606
SÜLI ATTILA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS TORDA MEGYE ÉS ARANYOSSZÉK 1848-49-BEN MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5560
SZÁVAI GÉZA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÁLLATOK, NŐK, GYEREKEK MUNKACÍMŰ NOVELLAFŰZÉR MEGÍRÁSÁHOZ 300.000 Ft 3802/5654
SZÉCSÉNYI ANDRÁS BUDAPEST AZ EGYETEMI MUNKASZOLGÁLAT RENDSZERE, MŰKÖDÉSE ÉS NEMZETKÖZI BEÁGYAZOTTSÁGA MAGYARORSZÁGON (1935-1944) MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5659
SZÍVOS MIHÁLY BUDAKESZI A LELKIISMERETI SZABADSÁG FOGALMA ÉS TÖRTÉNETE MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5614
TÁTRAI VILMOSNÉ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA AZ OLVASSUK EGYÜTT SOROZAT 7. KÖTETE ( POLIFÓNIA), AZ ÉLŐ MAGYAR KÖLTÉSZETBŐL 16 TANULMÁNY MEGÍRÁSÁHOZ 400.000 Ft 3802/5561
TÉREI JÁNOS ISTVÁN BUDAPEST A VILÁGOS INDUL (LEGÚJABB VERSEK) MUNKACÍMŰ KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5562
URBÁN PÉTER BUDAPEST AZ ARANYHOLD MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5698
VARGA BÁLINT BUDAPEST ÁRPÁD A VÁROS FÖLÖTT: NEMZETI INTEGRÁCIÓ ÉS SZIMBOLIKUS POLITIKA A SZÁZADVÉGI MAGYARORSZÁGON MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁNAK ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA 300.000 Ft 3802/5584
VARGA KLÁRA NAGYMAROS ALKOTÓI TÁMOGATÁS MÚZSA ÉS VILLANYPÁSZTOR MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5658
VILCSEK BÉLA GYULA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS UTASSY JÓZSEF-MONOGRÁFIA ÉS -ÖSSZKIADÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5626
ZELEI MIKLÓS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HATÁRNYITÁS MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5581
ZSIGMOND GÁBOR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS BUDAPEST, A DUNA GYÖNGYE – TÖRTÉNELEM A DUNA PARTJÁN MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ:HOLLÓ SZILVIA ANDREA) 300.000 Ft 3802/5652

FESZTIVÁLOKRA, KONFERENCIÁKRA, RENDEZVÉNYEKRE
A MAGYAR NYELV MÚZEUMÁÉRT ALAPÍTVÁNY SÁTORALJAÚJHELY VARÁZSKERT-ANYANYELVI KALANDTÚRA RENDEZVÉNYÉRE SZÉPHALMON 200.000 Ft 3808/2684
ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZOLNOK JÖVŐNK KULCSA A MÚLT – ORSZÁGOS CSALÁDKUTATÓ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 3808/2686
AEGIS KULTÚRÁÉRT ÉS MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁR PARNASSZUS KORTÁRS APOSTOLAI (III.) IRODALMI RENDEZVÉNYSOROZAT MEGTARTÁSÁRA * 300.000 Ft 3808/2674
AGORA SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TATABÁNYA ÚJ FORRÁS KLUB – NYITOTT REZERVÁTUM IRODALMI PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2610
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR SALGÓTARJÁN TALÁLKOZÁSI PONTOK PROGRAMJAIRA A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. 300.000 Ft 3808/2565
BALASSI KIADÓ KFT. BUDAPEST 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN VALÓ MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2734
BALATONFÜRED VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BALATONFÜRED KISFALUDY SÁNDOR KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/2695
BALATONFÜRED VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BALATONFÜRED A 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT BALATONFÜREDI RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSÁRA 600.000 Ft 3808/2696
BALATONI MÚZEUM KESZTHELY ÍRÓK A BALATON KÖRÜL PROGRAMSOROZATRA 300.000 Ft 3808/2577
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT A BÖLCS EMBER MINDENÜTT OTTHON VAN – OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2657
BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEREKFÜRDŐ KÖRMENDI LAJOS BEREKFÜRDŐI ÍRÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE * 500.000 Ft 3808/2512
BIHARI MÚZEUM ÉS SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR BERETTYÓÚJFALU BIHARI KALEIDOSZKÓP: 200 ÉVE SZÜLETETT RÓMER FLÓRIS – 65 ÉVES A SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR, RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2490
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR EGER KAMASZOKRA HANGOLVA – SZÉPIRODALMI TALÁLKOZÁSOK RENDEZVÉNYEIRE KORTÁRS MAGYAR KÖLTŐKKEL, ÍRÓKKAL A BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR TINI ZUGÁBAN 200.000 Ft 3808/2651
CARTOGRAPHIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A CARTOGRAPHIA KIADÓ MEGJELENÉSE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2737
CERKABELLA KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG SZENTENDRE RÉSZVÉTELRE AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2733
CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST NAPÚT/NAPKÚT-ESTEK RENDEZVÉNYEI, PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/2600
CIGÁNY ÍRÓSZÖVETSÉG ÉS NEMZETI (KÖZ)MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG DUNAVARSÁNY 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN TÖRTÉNŐ KIADÓI MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2760
CIGÁNY TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG ALBERTIRSA STANDBÉRLETI DÍJRA A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN, BUDAPESTEN 80.000 Ft 3808/2721
CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KÉPZELETÜNK EREJE, AVAGY EGY KÖNYVTÁR TITKAI – PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2544
CSIMOTA KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A CSIMOTA KÖNYVKIADÓ 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSÉRE 80.000 Ft 3808/2722
CZ. SIMON KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST STANDBÉRLETI DÍJRA 80.000 Ft 3808/2743
DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG DEBRECEN KULTERDŐ – OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA NAGYERDEI VÍZTORONYBAN 300.000 Ft 3808/2627
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM EGER TOLLAL A CSILLAGOKIG – GÁRDONYI GÉZA KULTUSZÁT ÁPOLÓ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2484
DOMBOS POLGÁROK EGYESÜLETE KISHEGYES TÉLI DOMBOSOLÁS – IRODALMI MINIFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE A SZERBIAI KISHEGYESEN 300.000 Ft 3808/2547
DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR GYŐR A XV. GYŐRI KÖNYVSZALON PROGRAMSOROZATA MEGRENDEZÉSÉRE KÖZTÜNK ÉLŐ IRODALOM CÍMMEL 1.000.000 Ft 3808/2526
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT EGER ERDEI KÖNYVES TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE SÁTORFALVA – A KÖNYVEK ÉS AZ OLVASÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT 400.000 Ft 3808/2553
ELEKTROTECHNIKAI MÚLT MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY (EMMA) BUDAPEST ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK NÉPSZERŰSÍTÉSE RENDEZVÉNYEIRE A FIZIKA TERÜLETÉRŐL, INTERAKTÍV KÍSÉRLETEKKEL EGYBEKÖTVE 300.000 Ft 3808/2769
ELTE EÖTVÖS KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2735
EÖTVÖS KÁROLY KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MEZŐSZENTGYÖRGY A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁNAK MEGÜNNEPLÉSE RENDEZVÉNYÉRE MEZŐSZENTGYÖRGYÖN 200.000 Ft 3808/2641
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR VESZPRÉM 5 ÓRAI TEA KÖNYVKLUB – TALÁLKOZÓK A KORTÁRS IRODALOM KÉPVISELŐIVEL 200.000 Ft 3808/2589
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST NÉMET NEMZETISÉGI GYERMEKIRODALMI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/2516
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ II. MAGYAR FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2529
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST HAGYOMÁNYOK ÉS KIHÍVÁSOK IV. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRSZAKMAI NAP MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/2537
ERDÉLYI MAGYAR ÍRÓK LIGÁJA KOLOZSVÁR AZ E-MIL IRODALMI RENDEZVÉNYSOROZATÁRA A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK ALKALMÁBÓL 600.000 Ft 3808/2593
ERDÉLYI MAGYAR ÍRÓK LIGÁJA KOLOZSVÁR IRODALMAK, HATÁRVIDÉKEK. AZ ERDÉLYI MAGYAR ÍRÓK LIGÁJÁNAK XIV. ÍRÓTÁBORA MEGRENDEZÉSÉRE 1.000.000 Ft 3808/2594
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR SZABÓ T. ATTILA EMLÉKKONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 3808/2574
FALUHÁZ ÉS RAVASZ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR LEÁNYFALU LEÁNYFALU BIBÓ ISTVÁNY SÉTÁNY- ÉS EMLÉKTÁBLA AVATÁSÁRA, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSÁRA LEÁNYFALUN 300.000 Ft 3808/2494
FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST A KÖNYVKIADÓ 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN VALÓ MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2767
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST VÁLTOZÁS ÉS FOLYTONOSSÁG – A FISZ NAGYRENDEZVÉNYEI LEBONYOLÍTÁSÁRA 2015-2016-BAN 3.000.000 Ft 3808/2549
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST A FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK RÉSZVÉTELÉRE 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON 80.000 Ft 3808/2727
FOKUSZ, A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS KAPCSOLATOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST ÍRÓK A KATEDRÁN – RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁKRA * 800.000 Ft 3808/2495
FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ÚJVIDÉK KÖNYVET A SZÓRVÁNYBA! – RENDEZVÉNYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2548
FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG DEBRECEN DEBRECENI IRODALMI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE 800.000 Ft 3808/2587
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST KORTÁRS ÉS KEDVELT – PROGRAMSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA 800.000 Ft 3808/2534
FRIG MŰVÉSZETI, KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PILISSZENTIVÁN FRÍG KIADÓ RÉSZVÉTELÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2739
GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSRE BUDAPESTEN, A VÖRÖSMARTY TÉREN PAVILON BÉRBEVÉTELÉHEZ 80.000 Ft 3808/2755
GEOPEN KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KÖNYVHETI RÉSZVÉTELRE 80.000 Ft 3808/2728
GOLD BOOK KÖNYVKIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG DEBRECEN-JÓZSA 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ KIADÓI MEGJELENÉSRE (BUDAPEST) 62.992 Ft 3808/2717
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KESZTHELY ISMERETTERJESZTÉS ÉS KULTÚRA PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 500.000 Ft 3808/2603
GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A GONDOLAT-OLVASÓ SOROZAT 2015/2016.ÉVI PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2532
GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A KIADÓ A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSE 80.000 Ft 3808/2731
GULLIVER LAP-, ÉS KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GULLIVER LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉTELÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON 62.500 Ft 3808/2748
GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT GYÖNGYÖS FIATALOK A KÖNYVTÁRBA(N)! PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2620
GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GYÖNGYÖSOROSZI GYÖNGYÖSOROSZI KULTURÁLIS ESTÉK PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2689
HAGYOMÁNYOK HÁZA BUDAPEST A HAGYOMÁNYOK HÁZA RÉSZVÉTELÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN ÉS A 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON 80.000 Ft 3808/2747
HEILING MÉDIA KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST FELFEDEZŐK NAPJA – KUTATÓEXPEDÍCIÓK FESZTIVÁLJA 2015 RENDEZVÉNYE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2481
HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEGED ELEINK TUDÁSKINCSÉNEK ÁTADÁSA PROGRAMJAIRA (SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK ALAPJÁN) TÁPÉN 200.000 Ft 3808/2671
HELTAI GÁSPÁR KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR A HELTAI GÁSPÁR ALAPÍTVÁNY KÖNYVTÁRÁNAK IRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2568
HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 80.000 Ft 3808/2764
HÍD KÖR EGYESÜLET ÚJVIDÉK KULTÚRPASS PROGRAMJAINAK LEBONYOLÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2551
HÍD KÖR EGYESÜLET ÚJVIDÉK SZENTELEKY-LESKOVAC MŰFORDÍTÓTÁBOR LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2557
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST A XX. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIA MEGRENDEZÉSÉRE MEZŐKÖVESDEN 500.000 Ft 3808/2542
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HOSSZÚHETÉNY EZER ÉVES TÖRTÉNELMÜNK ELŐADÁSSOROZAT PROGRAMJAIRA HOSSZÚHETÉNY MÚLTJÁRÓL 140.000 Ft 3808/2666
HUNGAROVOX KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST 2015. ÉVI ÜNNEPI KÖNYVHÉT PAVILONBÉRLETI DÍJÁRA A VÖRÖSMARTY TÉREN 62.500 Ft 3808/2768
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC DALOSKÖNYV(TÁR) – OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ SOROZAT PROGRAMJAIRA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 500.000 Ft 3808/2621
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST HAMIS HANGON PENDÜLNI NE MERJEN – ÚJREALIZMUS ÉS MODERN NÉPISÉG A MAI MAGYAR IRODALOMBAN – KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE * 800.000 Ft 3808/2489
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST HAJÓZZON A MAGYAR IRODALOMMAL! – KÖNYVHETI RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSÁRA * 500.000 Ft 3808/2691
JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST STANDBÉRLETI DÍJRA – 86.ÜNNEPI KÖNYVHÉT 80.000 Ft 3808/2729
JELENKOR KIADÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PÉCS 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN VALÓ KIADÓI MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2759
JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI-ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ TÁPLÁNSZENTKERESZT BESZÉLJÜNK, ÍRJUNK, OLVASSUNK… MAGYARUL! – RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 300.000 Ft 3808/2623
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST A JÓZSEF ATTILA KÖR 27. IRODALMI ALKOTÓTÁBORÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 3.000.000 Ft 3808/2690
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST A XX. JAK TANULMÁNYI NAPOK KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2694
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST A JÓZSEF ATTILA KÖR MEGJELENÉSÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2771
JÓZSEF ATTILA TÁRSASÁG BUDAPEST AHOGY AZT A NAGY MÓRICZ ELKÉPZELI JÓZSEF ATTILA ÉS MÓRICZ ZSIGMOND VII. KÖLTŐK ÉS KORUK KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 3808/2518
KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON KECSKEMÉT ÉL MÉG BÁNK! – IRODALMI FELOLVASÓ VERSENYEK, ELŐADÁSOK PROGRAMJAIRA DIÁKOKNAK KECSKEMÉTEN 200.000 Ft 3808/2561
KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KECSKEMÉT FORRÁS LITERA/TÚRA PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 800.000 Ft 3808/2601
KERTÉSZ LÁSZLÓ HAJDÚSÁGI IRODALMI KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MEZSGYE IRODALMI PROGRAMSOROZAT ŐSZI ÁLLOMÁSAIRA 500.000 Ft 3808/2492
KÉZDISZÉKÉRT EGYESÜLET KÉZDIVÁSÁRHELY FÁBIÁN ZOLTÁN OLVASÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 600.000 Ft 3808/2488
KISFALUDY SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SÜMEG A MARCAL-FORRÁSVIDÉK NÉPRAJZA, HAGYOMÁNYAINAK, ÉRTÉKEINEK MEGISMERTETÉSE, ÁPOLÁSA, MEGŐRZÉSE – ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVTÁRI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2602
KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG KOMÁROM SCHNITZER ÁRMIN AKADÉMIA – MACHAR A JÖVŐ PROGRAM – IRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS RENDEZVÉNYEIRE A ZSIDÓSÁGRÓL 250.000 Ft 3808/2679
KORTÁRS FOLYÓIRAT KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A MESEKOCKA 2. – MESÉK ÉS GYERMEKIRODALOM – TÖBB OLDALRÓL – EGÉSZ NAPOS MESE KONFERENCIA ÉS WORKSHOP LEBONYOLÍTÁSÁRA A KORTÁRS SZERVEZÉSÉBEN 500.000 Ft 3808/2508
KORTÁRS KÖNYVKIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A KORTÁRS KIADÓ JELENLÉTÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2756
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR KORUNK AKADÉMIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET (II.) CÍMMEL * 400.000 Ft 3808/2474
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR CEGLÉD MI VAN A BORÍTÓ MÖGÖTT? OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2475
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR CEGLÉD A MŰVÉSZETTÖRTÉNET NAGY KORSZAKAI ELŐADÁSSOROZAT RENDEZVÉNYEIRE 300.000 Ft 3808/2480
KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BUDAKALÁSZ IRODALMI TALÁLKOZÁSOK PROGRAMJAIRA A KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR-KÖNYVTÁRÁBAN 2015-2016 200.000 Ft 3808/2652
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 350.000 Ft 3808/2493
KÖNYVES EGÉR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2015 – PAVILONBÉRLETI DÍJÁRA 42.500 Ft 3808/2718
KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEGED 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSRE (STANDBÉRLET) 80.000 Ft 3808/2726
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR BUDAPEST A KSH KÖNYVTÁR RÉSZVÉTELÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2713
KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET POMÁZ A KRÁTER MŰHELY EGYESÜET 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSÉRE 80.000 Ft 3808/2711
KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KUNSZENTMÁRTON FOLYÓKTÓL ÖLELT VIDÉKEN – AZ ELFELEDETT TISZAZUG PÁLYÁZATI RENDEZVÉNYSORÁBÓL KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 3808/2482
KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KUNSZENTMÁRTON SZÉPLITERATÚRAI AJÁNDÉK – IRODALMI RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KUNSZENTMÁRTONI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 400.000 Ft 3808/2514
L’ HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2744
LÉLEKPENDÍTŐK TÁRSASÁGA SALGÓTARJÁN IRODALMI, MŰVÉSZETI TALÁLKOZÁSOK RENDEZVÉNYEIRE A PÁL JÓZSEF ALKOTÓI KÖR SZERVEZÉSÉBEN 400.000 Ft 3808/2672
LIBRI KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A LIBRI KIADÓ JELENLÉTÉRE AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 2015-BEN 80.000 Ft 3808/2725
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZITAKÖTŐ OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAM FOLYTATÁSA 300.000 Ft 3808/2507
LILLIPUT KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI KFT. BUDAPEST A LILLIPUT KÖNYVKIADÓ MEGJELENÉSÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOK RENDEZVÉNYÉN 80.000 Ft 3808/2751
LITERA.HU TARTALOMSZOLGÁLTATÓ, KIADÓ ÉS PRODUKCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ ELŐHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ PROGRAMSOROZAT 2015/2016. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 600.000 Ft 3808/2646
LORÁNTFFY ZSUZSANNA A BODROGKÖZ FEJLESZTÉSÉÉRT TÁRSULÁS KIRÁLYHELMEC KIRÁLYHELMECI MŰVELŐDÉSI ESTÉK RENDEZVÉNYEIRE 800.000 Ft 3808/2503
LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. BUDAPEST 2015. ÉVI ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN TÖRTÉNŐ KIADÓI RÉSZVÉTELRE 80.000 Ft 3808/2746
MAGOSFA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS ÖKOTURISZTIKAI ALAPÍTVÁNY VÁC A NAGYI TULIPÁNOS LÁDÁJA RENDEZVÉNYEIRE – KICSIK ÉS NAGYIK NAGYSZÜLŐ-UNOKA TÁBOR, VALAMINT HELYI TUDÁSTÁR TEADÉLELŐTTÖK PROGRAMJAIRA 500.000 Ft 3808/2595
MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGVETŐ KIADÓNAK A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN ÉS A 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON VALÓ MEGJELENÉSÉRE 80.000 Ft 3808/2761
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE A MIKSZÁTH-ÉLETMŰ ÚJRAÉRTELMEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL 400.000 Ft 3808/2505
MAGYAR MERCURIUS LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST A KIADÓ RÉSZVÉTELÉRE A 2015. ÉVI ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2712
MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR NAPLÓ KIADÓ A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRE 80.000 Ft 3808/2708
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST MÚZEUMI HÉTFŐK – MŰHELYBESZÉLGETÉSEK MEGRENDEZÉSÉRE AZ MNM PALÓC MÚZEUMÁBAN 3. 300.000 Ft 3808/2613
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST PULSZKY-ESTEK (4) ÉS PULSZKY-MATINÉ RENDEZVÉNYEIRE MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN 800.000 Ft 3808/2614
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT BUDAPEST A CSALÁD A TÖRTÉNELEMBEN – KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 800.000 Ft 3808/2608
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST VIA SANCTI MARTINI. SZENT MÁRTON ÚTJAI TÉRBEN ÉS IDŐBEN. SZOMBATHELY VÁROSÁVAL KÖZÖSEN MEGRENDEZENDŐ KONFERENCIA TÁMOGATÁSA 2015. ÁPRILIS 500.000 Ft 3808/2556
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST NEMZETKÖZI KONFERENCIA RENDEZÉSÉRE A KÖZÉP-ÉS KELET-EURÓPAI FENOMENOLÓGIÁRÓL – HORIZONS BEYOND BORDERS.TRADITIONS AND PERSPECTIVES OF THE PHENOMENOLOGICAL MOVEM 700.000 Ft 3808/2583
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST X. EGRI DRÁMATÖRTÉNETI KONFERENCIA A SZÖVEGTŐL A SZCENIKÁIG TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 800.000 Ft 3808/2706
MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOMÁNY BUDAPEST A KÓDEX SZÜLETÉSE CÍMŰ ELŐADÁS-SOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/2654
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST 25 ÉV MÚLTÁN – A RENDSZERVÁLTÁS HATÁSA A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGRE – ISMERETTERJESZTŐ PROGRAM-ELŐADÁSSOROZAT ÉS KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 300.000 Ft 3808/2599
MANÓ KÖNYVEK KIADÓ KFT. BUDAPEST A KÖNYVKIADÓK 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSÉRE 80.000 Ft 3808/2740
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN FOLYTONOSSÁG ÉS MEGÚJULÁS – PROGRAMOKRA, RENDEZVÉNYEKRE DEBRECENBEN ÉS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN 500.000 Ft 3808/2550
MOGYORÓSSY JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁR GYULA HAGYOMÁNYT INDÍTÓ IRODALMI RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA FIATAL ALKOTÓK SZÁMÁRA – IFJÚSÁGI KULTÚRA KÁVÉHÁZ 3 CÍMMEL 300.000 Ft 3808/2506
MOJZER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG LEÁNYFALU A KIADÓ RÉSZVÉTELÉRE A 2015. ÉVI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2716
MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON, BUDAPESTEN, A VÖRÖSMARTY TÉREN TÖRTÉNŐ KIADÓI RÉSZVÉTELRE – STANDBÉRLETI DÍJ 80.000 Ft 3808/2730
MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÓTH MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR- ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ MÓRAHALOM MESÉS NAPOK EGYÜTT: CSALÁDI HÉTVÉGÉK RENDEZVÉNYEIRE A NAGYSZÉKSÓSON 400.000 Ft 3808/2567
MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY HÉT KRAJCÁR KIADÓJA ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRE 80.000 Ft 3808/2732
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR NYÍREGYHÁZA AZ OLVASÁS ÖRÖM – OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 600.000 Ft 3808/2680
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PILISCSÉV A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN TÖRTÉNŐ KIADÓI MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2719
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS SZEKRÉNYESSY ÁRPÁD MÚZEUM EDELÉNY OLVASÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE KISISKOLÁSOKNAK 400.000 Ft 3808/2592
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM TITKOK, JÁTÉKOK, SZÓRAKOZÁS – NYELVÜNK ÉKESKEDŐI IRODALMI SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2612
NAGY ÉS HETYEI IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ APOSZTRÓF KIADÓ (NAGY ÉS HETYEI KFT.) 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON VALÓ MEGJELENÉSÉRE 80.000 Ft 3808/2714
NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR KÖNYVKÓSTOLÓ PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA A HEGYHÁTON 250.000 Ft 3808/2479
NAGYVÁRADI-KIS ANNA MÁRIA KAPOSVÁR TÁRSADALOM ÉS KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT – HORTHY ÉS KLEBELSBERG KONFERENCIA ÉS IRODALMI EMLÉKEST A DUNA PALOTA SZÍNHÁZTERMÉBEN * 800.000 Ft 3808/2635
NAPKÚT KIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST NAPKÚT KIADÓ RÉSZVÉTELÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN KÖNYVHETI PAVILON BÉRLÉS 80.000 Ft 3808/2752
NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. BUDAPEST A 2015. ÉVI ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN VALÓ MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2736
NHK NAPHEGY KÖNYVKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ NHK NAPHEGY KIADÓ RÉSZVÉTELÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN, A BUDAPESTI VÖRÖSMARTY TÉREN, SAJÁT STAND BÉRLÉSÉVEL 80.000 Ft 3808/2749
NORAN LIBRO KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON BUDAPESTEN, A VÖRÖSMARTY TÉREN TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSRE 80.000 Ft 3808/2710
ORPHEUSZ KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ORPHEUSZ KÖNYVKIADÓ MEGJELENÉSÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2753
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR BUDAPEST RAKOVSZKY ZSUZSA IRODALMI EST MEGRENDEZÉSÉRE, AZ ÍRÓNŐ 65. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁRBAN 200.000 Ft 3808/2510
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR BUDAPEST A KUTYA KÜLÖNÖS ESETE AZ OIK-BAN IRODALMI VETÉLKEDŐ MEGRENDEZÉSÉRE KÖZÉPISKOLÁSOKNAK AZ OIK-BAN 200.000 Ft 3808/2513
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST KÖNYVTÁRLAT V. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR IRODALMI ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI PROGRAMSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 1.500.000 Ft 3808/2571
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK 2015. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVES KONFERENCIÁJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE.* 300.000 Ft 3808/2575
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN VALÓ MEGJELENÉSHEZ STANDBÉRLETI DÍJ TÁMOGATÁSÁRA 80.000 Ft 3808/2745
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL EGYESÜLET BUDAPEST IRODALMI PROGRAMSOROZATOK MEGVALÓSÍTÁSA A VIII. ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁLON 500.000 Ft 3808/2597
PALIMPSZESZT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A PRAE IRODALMI FOLYÓIRAT LAPBEMUTATÓI ÉS PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA (ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK, FELOLVASÁSOK ÉS SZAKMAI-TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK) 400.000 Ft 3808/2588
PANNON ÍRÓK TÁRSASÁGA ZALAEGERSZEG NŐ-KÉP, NŐI SZEREPEK A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMBAN – II. ZALAEGERSZEGI ÍRÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/2705
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST BUDAPEST TRANSZFER VIII – GASZTRONÓMIA ÉS IRODALOM A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM NEMZETKÖZI IRODALMI ÉS TÁRSMŰVÉSZETI FESZTIVÁLJA MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 3808/2656
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST MŰVÉSZBARÁTSÁGOK 2 – TÖBB MINT KIÁLLÍTÁS 3 – RENDEZVÉNYSOROZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/2678
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ KISKUNFÉLEGYHÁZA FÖLDRAJZI SZABADEGYETEM ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 300.000 Ft 3808/2543
PÉTERPÁL KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VESZPRÉM A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON VALÓ MEGJELENÉSRE STANDBÉRLETI DÍJRA 80.000 Ft 3808/2742
PILLANGÓ KÖNYVEK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MONOR A PILLANGÓ KIADÓ MEGJELENÉSÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON A BUDAPESTI VÖRÖSMARTY TÉREN 80.000 Ft 3808/2765
PONT KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GYERMEKEKRŐL – GYERMEKEKÉRT – GYERMEKEKNEK – GYERMEK-ELVŰ INTERAKTÍV KULTURÁLIS PROGRAMSOROZAT AZ OLVASÁSÉRT, A KREATIVITÁSÉRT MEGVALÓSÍTÁSÁRA. 200.000 Ft 3808/2640
PONT KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST STANDBÉRLETI DÍJRA A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2738
PRO PANNÓNIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY PÉCS A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN BUDAPESTEN TÖRTÉNŐ KIADÓI RÉSZVÉTELRE 80.000 Ft 3808/2724
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM PÜSPÖKLADÁNY OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ SZÖVEGÉRTŐ CSAPATVERSENY LEBONYOLÍTÁSÁRA TÜNDÉROLVASÓK CÍMMEL AZ ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ (6 MEGYE) FELSŐS TANULÓINAK 200.000 Ft 3808/2642
RADNÓTI EMLÉKBIZOTTSÁG ÉS IRODALMI TÁRSASÁG GYŐR XXXII. NEMZETKÖZI ANYANYELVI TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE * 400.000 Ft 3808/2645
RADNÓTI EMLÉKBIZOTTSÁG ÉS IRODALMI TÁRSASÁG GYŐR XVI. MEGYEI IRODALMI HETEK RENDEZVÉNYSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2664
RÁKÓCZI TÁROGATÓ EGYESÜLET VAJA IRODALMI, ZENEI ELŐADÁS-SOROZATRA A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC 300 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZVE (TÖRTÉNELEM, IRODALOM, ZENE SZERVES EGYSÉGBEN) 500.000 Ft 3808/2486
RÍM KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A KIADÓ RÉSZVÉTELÉRE AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 2015. 80.000 Ft 3808/2754
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH EGYESÜLET MAROSVÁSÁRHELY A XXI. MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR ÉS PROGRAMJAI MEGRENDEZÉSÉRE 1.500.000 Ft 3808/2476
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH EGYESÜLET MAROSVÁSÁRHELY A ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH RÉSZVÉTELÉRE 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON 80.000 Ft 3808/2770
RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR VECSÉS MINDEN ÁLLOMÁS MÁS, ETTŐL SZÉP AZ UTAZÁS: VILÁGJÁRÓK ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS-SOROZATA LEBONYOLÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2497
RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KIADÓI ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPEST A KÖNYVKIADÓ 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSÉRE 80.000 Ft 3808/2763
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY MŰTÁRGYESETEK ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2655
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY A SAVARIA MHV MÚZEUM KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2015 RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2660
SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY SZOMBATHELY VIII. WEÖRES SÁNDOR OLVASÓTÁBOR ÉS NYÁRI EGYETEM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2697
SAXUM KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN TÖRTÉNŐ KIADÓI RÉSZVÉTELRE 80.000 Ft 3808/2723
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK REFORMÁCIÓ ÉS BIBLIA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. 425 ÉVES A VIZSOLYI BIBLIA CÍMŰ 2 NAPOS NEMZETKÖZI KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2609
SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR SÁTORALJAÚJHELY MINDEN ELOLVASOTT KÖNYV EGY ÚJABB MEGÉLT ÉLET CÍMMEL OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA (ÓVODÁSOKTÓL NAGYSZÜLŐKIG) 200.000 Ft 3808/2625
SCOLAR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A SCOLAR KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN VALÓ JELENLÉTÉRE 80.000 Ft 3808/2762
SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR BONYHÁD XV. VÖLGYSÉGI KÖNYVFESZTIVÁL LEBONYOLÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2496
SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR BONYHÁD KIHÍVÁS A KÖNYVTÁRBAN – VERSENYEK, VETÉLKEDŐK MEGRENDEZÉSÉRE KISKOLÁSOKNAK 200.000 Ft 3808/2502
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI GYERMEKKÖNYVHETEK 2015. ÉVI RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2605
SPRINGMED EGÉSZSÉGÜGYI KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A KIADÓ 2015. ÉVI ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN ÉS GYERMEKKÖNYNAPOKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE 80.000 Ft 3808/2750
SZABADOS TAMÁS BUDAPEST RÉSZVÉTELRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON 80.000 Ft 3808/2709
SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A KÖNYVKIADÓ 86. ÜNNEPI KÖNYVHETI RÉSZVÉTELÉRE 80.000 Ft 3808/2766
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED IRODALMI ÉS NYELVÉSZETI SZAKMAI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ SZTE EÖTVÖS LORÁND KOLLÉGIUM MŰHELYEIBEN 400.000 Ft 3808/2545
SZENT ISTVÁN TÁRSULAT BUDAPEST XXIII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT MEGRENDEZÉSÉRE * 800.000 Ft 3808/2519
SZENT ISTVÁN TÁRSULAT BUDAPEST STANDBÉRLETI DÍJRA 80.000 Ft 3808/2715
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST SZÉPÍRÓK XI. IRODALMI FESZTIVÁLJA MEGRENDEZÉSÉRE – ÚJ FORMÁK, ÚJ ÉLETEK * 1.500.000 Ft 3808/2521
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK RENDEZVÉNYEI MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 1.500.000 Ft 3808/2525
SZINT KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR TUDÁSABRAKOLÓ PROGRAMJA LEBONYOLÍTÁSÁRA KISISKOLÁSOKNAK 200.000 Ft 3808/2572
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA VILÁGGÁ MEGYEK! – NÉPMESÉKKEL REGGELTŐL ESTIG CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE 80.000 Ft 3808/2607
TERC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KIADÓI MEGJELENÉSRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN 80.000 Ft 3808/2720
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST A TINTA KÖNYVKIADÓ MEGJELENÉSÉRE A 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN BUDAPESTEN, A VÖRÖSMARTY TÉREN 80.000 Ft 3808/2758
TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD IRODALMI RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSRÁA A TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRBAN 300.000 Ft 3808/2559
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK TUDOMÁNY- ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚLTUNK BEMUTATÁSA – ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZATRA A MAGYAR ÉS MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ TUDÓSOKRÓL, KUTATÓKRÓL, MŰVÉSZEKRŐL 400.000 Ft 3808/2531
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK A VMPE TÁBORAI MEGRENDEZÉSÉRE 800.000 Ft 3808/2576
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK GION NÁNDOR OLVASÁSI VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁRA ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE 200.000 Ft 3808/2636
VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET SZOMBATHELY TÁMASZ – IFJÚSÁGI OLVASÓ KLUB 2015-2016. ÉVI PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2535
VASVÁRI PÁL MÚZEUM TISZAVASVÁRI KABAY JÁNOS EMLÉKHÉT PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2707
VERSÜNNEP ALAPÍTVÁNY VESZPRÉM VERSÜNNEP FESZTIVÁL 2016 VERSMONDÓ VERSENYEK ÉS SEREGSZEMLE, VALAMINT RENDKÍVÜLI IRODALOM ÓRÁK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2653
VICZENTI MÁTYÁS BUDAPEST I. MOLY-TÁBOR – IRODALMI TÁBOR LEBONYOLÍTÁSÁRA A MOLY.HU TAGJAI SZÁMÁRA 400.000 Ft 3808/2630
VIVANDRA KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAÖRS 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN ÉS 14. GYERMEKKÖNYVNAPOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE 45.000 Ft 3808/2757
ZETNA EGYESÜLET ZENTA A ZETNA XII. IRODALMI FESZTIVÁLJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/2564

EGYÉB – EGYEDI
ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT PAVILONBÉRLETI DÍJÁRA 80.000 Ft 3813/303
BOLYAI MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A LEGJOBB SZÁNDÉKOK – A 15 ÉVES BOLYAI ÖNKÉPZŐ MŰHELY RENDEZVÉNYEI MEGVALÓSÍTÁSÁRA, VALAMINT KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 4.000.000 Ft 3813/301
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST PROPAGANDA AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN – NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE,VALAMINT TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE * 4.310.000 Ft 3813/304

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2015. június 100.