Tájékoztató a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatairólTÁJÉKOZTATÓ A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAIRÓL

Bírálati ülés dátuma: 2014. november 4.

NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM

1) ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA
AMBRUS LAJOS EGYHÁZASHETYE ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GASTAREA (A TIZEDIK MÚZSA) MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 800.000 Ft 3802/5297
BABICS IMRE BAKONYSZÜCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS – ABRAK A VADNAK, ABLAK A VAKNAK CÍMŰ VERESESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 3802/5204
BACSA GÁBOR SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ, ISMERETTERJESZTŐ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRGYBAN (BENES JÓZSEF) 400.000 Ft 3802/5243
BALOGH CSILLA SZEGED A KÉZMŰVESSÉG EMLÉKEI A DÉL-ALFÖLDÖN A 67. SZÁZADBAN KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5246
BÁNKUTI GÁBOR PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁSA JEZSUITÁK MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE ROMÁNIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A KOMMUNISTA DIKTATÚRA IDŐSZAKÁBAN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5268
BEKE MÁRIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A JÁTÉK…SOROZAT 5. JÁTÉK ÉS HAGYOMÁNY CÍMŰ KÖTETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5275
BENEDEK SZABOLCS BUDAPEST MINDENKI MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5238
BENKE LÁSZLÓ JÁNOS DÁNSZENTMIKLÓS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MEGŐSZÜLT KERT MUNKACÍMMEL MEGÍRANDÓ VERSESKÖTETHEZ 600.000 Ft 3802/5239
BORGOS ANNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ELSŐ MAGYAR NŐI PSZICHOANALITIKUSOK ÉLETMŰVE SZAKMA- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETI KONTEXTUSBAN MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA 600.000 Ft 3802/5215
BUZÁS KÁLMÁN LÁSZLÓ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS HELYTÖRTÉNETI HISTORIKUS KÉPESKÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉRE A PUSZI KERTTŐL A KOPOTTBÁRÓIG MUNKACÍMMEL 500.000 Ft 3802/5274
CSABAI LÁSZLÓ NYÍREGYHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VÉRES BARÁZDÁK MUNKACÍMŰ NOVELLÁSKÖTET MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5216
CSORDÁS VASZIL VASZILJOVICS ESZENY 3. KATEGÓRIA: SCHÖPFLIN ALADÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA 700.000 Ft 3802/5460
CSUNDERLIK PÉTER TIBOR DOROG ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZABADGONDOLKODÓ IDEOLÓGIA MAGYARORSZÁGON ÉS KONZERVATÍV-LIBERÁLIS KRITIKÁJA MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5282
CZAPÁRY VERONIKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ŐRÜLTEK VÁROSA MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5431
DEMETER ZSUZSA KISBÁCS 3. KATEGÓRIA: SCHÖPFLIN ALADÁR A ALKOTÓ TÁMOGATÁSRA SANDRA MAY A HÓHULLÁSBAN. KINDE ANNAMÁRIA KÖLTÉSZETE MUNKACÍMMEL 700.000 Ft 3802/5471
DEVESCOVI BALÁZS SZENTENDRE EÖTVÖS JÓZSEF MÁSKÉPP MUNKACÍMŰ MŰ KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5330
DIMÉNY-HASZMANN ÁRPÁD ISTVÁN CSERNÁTON SZÉKELY JÁNOS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A LEVELEK A SZOMSZÉD SZOBÁBÓL (VERSEK) MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5345
DOZVALD JÁNOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS PÁRSZÁZ HAIKU A FOTÓRÓL MUNKACÍMŰ KÖNYVTERV IRODALMI ÉS FORMAESZTÉTIKAI MEGALKOTÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5341
DR PRÁGAI TAMÁS GÉZA PÁZMÁND ALKOTÓI TÁMOGATÁS A JULES CÍMŰ SZÉPIRODALMI MŰ (REGÉNY) LÉTREHOZÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5258
DR SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ JULIANNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A 366 MAGYAR TÖRTÉNET CÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5278
DR. ARANY ZSUZSANNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉLETE MUNKACÍMŰ ÉLETRAJZI KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5260
DR. BÁRDOS JÓZSEF NAGYKŐRÖS ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A MÁS(IK) VILÁGOK, MÁS(IK) VILÁGI LÉNYEK A TÜNDÉRMESÉKBEN MUNKACÍMŰ KISMONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5205
DR. BODNÁR MÓNIKA PUTNOK ALKOTÓI TÁMOGATÁS FEJEZETEK ÉGERSZÖG TÖRTÉNETÉBŐL ÉS NÉPRAJZÁBÓL MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5361
DR. CZINGEL SZILVIA BUDAPEST ZSIDÓ ÉLETTÖRTÉNETEK A 20. SZÁZADBAN. ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYAR ZSIDÓSÁG NÉPRAJZÁT BEMUTATÓ TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5257
DR. GELENCSÉR GÁBOR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS DRÁMAI ESEMÉNY. JELES ANDRÁS FILMJEI MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5336
DR. GOLUB XÉNIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GRÁBÓCI SZERB ORTODOX MONOSTORTEMPLOM MŰVÉSZETI ÉRTÉKEI CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5339
DR. HAJDU TAMÁS POMÁZ ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÖDBE VESZŐ MÚLT – AZ EMBER BIOLÓGIAI ÉS KULTURÁLIS EVOLÚCIÓJA MUNKACÍMŰ MŰ KÉZIRATÁNAK MEGÍRÁSÁRA (SZERZŐTÁRS:GYENIS GYULA) 300.000 Ft 3802/5335
DR. HARASZTI GYÖRGY ERNŐ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS EZÜSTKOR ÉS PUSZTULÁS: A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSÁTÓL VÉGÉIG (1918-1945) MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 1.000.000 Ft 3802/5411
DR. KELECSÉNYI LÁSZLÓ GYÖRGY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS BUDAPESTI MOZILEXIKON CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5293
DR. KOCZÓ JÓZSEF KÁROLY VÁMOSMIKOLA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FEJEZETEK A DRÉGELYPALÁNKI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETÉBŐL 1617-1952 CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁHOZ 300.000 Ft 3802/5329
DR. KOVÁCS ESZTER TAPOLCA ALKOTÓI TÁMOGATÁS RUMER GERGELY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA (ADATOK A KORA ÚJKORI CSEH-MAGYAR KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ) MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5375
DR. KŐRIZS IMRE BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS VERSESKÖTET LÉTREHOZÁSÁRA BUBORÉKOK MUNKACÍMMEL 300.000 Ft 3802/5352
DR. MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT GYŐR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYARORSZÁGI BAROKK ISKOLAKULTÚRA SOKSZÍNŰSÉGE AZ INTERDISZCIPLINÁRISAN VIZSGÁLT DRÁMAPROGRAMOK TANÚSÁGA SZERINT MUNKACÍMŰ KUTATÁSRA 600.000 Ft 3802/5360
DR. MÉRI EDINA SOPRON ALKOTÓI TÁMOGATÁS MESTERSÉGTÁR – A KÉKFESTŐMESTERSÉG MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ GYAKORLATI ISMERETEKET TARTALMAZÓ KÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5365
DR. PÁLMÁNY BÉLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FRANCIA HÁBORÚK KORI MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK TÖRTÉNETI ALMANACHJA (1790-1812) MŰ MEGÍRÁSÁRA 1.000.000 Ft 3802/5225
DR. PINTÉR BORBÁLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A LEVÉL SZEREPE ÉS MŰKÖDÉSE KEMÉNY ZSIGMOND REGÉNYEIBEN MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5346
DR. SIMON GÁBOR VESZPRÉM ALKOTÓI TÁMOGATÁS TUDOMÁNYOS MŰ (BEVEZETÉS A KOGNITÍV LÍRAPOÉTIKÁBA MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA) ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 300.000 Ft 3802/5376
DR. SZÉNÁSI ZOLTÁN TATABÁNYA ALKOTÓI TÁMOGATÁS NEMZET- ÉS HAGYOMÁNYTUDAT A SZÁZADELŐ KONZERVATÍV IRODALOMKRITIKÁJÁBAN MUNKACÍMŰ KISMONOGRÁFIA HIÁNYZÓ FEJEZETEINEK MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5387
DR. SZIRÁCSIK ÉVA ETES ALKOTÓI TÁMOGATÁS BALASSA III. IMRE: RABLÓLOVAG VAGY FÖLDESÚR MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5378
DR. TÓTH FERENC SZOMBATHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HUSZÁRSÁG TÖRTÉNETE FRANCIA KIRÁLYI HADSEREGBEN AZ ANCIEN RÉGIME KORÁBAN (1692-1789) MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5311
DR. URBÁN LÁSZLÓ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ I. VILÁGHÁBORÚ KÖRNYEZETI HATÁSAI AZ OLASZ-OSZTRÁK-MAGYAR FRONT MENTÉN MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5443
DR. VARGA ANDRÁS SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZEGEDI RÓMEÓ ÉS JÚLIA : TÓTH KATALIN LEVELEI IFJ. HORVÁTH ISTVÁNHOZ (1941) MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5200
DR. VARGA ISTVÁN KAPOSVÁR TAKÁTS GYULA MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 3802/5244
DR. VICTOR ANDRÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MÚZEUM ÉS ISKOLA II. A HUMÁN ÉS REÁL KULTÚRA TALÁLKOZÁSA MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE MISKE EMŐ SZERZŐTÁRSSAL 400.000 Ft 3802/5389
DR. VIG KÁROLY SZOMBATHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS ROVAROK ECSETTEL ÉS VÉSŐVEL MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5466
DR.BORSODI CSABA REZSŐ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FORRADALOM ÉS MEGTORLÁS AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 1956-1958 MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 800.000 Ft 3802/5403
DUPKA GYÖRGY UNGVÁR A NAGY HÁBORÚ KOLLEKTÍV EMLÉKEZETE KÁRPÁTALJÁN (HADITETTEK, HŐSÖK, HADITEMETŐK, EMLÉKMŰVEK, NÉPEMLÉKEZET) C. HELYTÖRTÉNETI, ISMERETTERJESZTŐ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSE 800.000 Ft 3802/5221
FARKAS ZSOLT ALSÓÖRS A RÉGI MAGYAR NYELV SZÓKINCSTANI-ETIMOLÓGIAI VIZSGÁLATA MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5294
FÁBIÁN GYÖRGYNÉ CSONGRÁD ALKOTÓI TÁMOGATÁS FÁBIÁN GYÖRGYNÉ DR. SZENCZI IDA IBOLYA CSONGRÁD VÁROS IRODALMI ÖRÖKSÉGE MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5420
FODOR ÁKOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS VERSESKÖTET ÍRÁSÁRA GYÖNGYÖK, GÖRÖNGYÖK – SZERELEM LÉPTE NYOMÁN… MUNKACÍMMEL 400.000 Ft 3802/5211
FÖLDINÉ DR. DÓZSA KATALIN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VISELET, MINT A MAGYAR IDENTITÁS ÉS ÖNAZONOSSÁG KIFEJEZŐJE A XVIII. SZÁZADTÓL KEZDVE NAPJAINKIG MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 700.000 Ft 3802/5247
GABORJÁK ÁDÁM BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MÁSODIK HARMAD CÍMŰ ÚJ KRITIKA- ÉS TANULMÁNYKÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5438
GALÁNTAI LÁSZLÓ PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS MODERN HAGYOMÁNYOK. ROMA SZAKKOLLÉGIUMI MOZGALOM A MAI MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN MUNKACÍMMEL 400.000 Ft 3802/5263
GAYER VERONIKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ EPERJESI ÉS KASSAI MAGYAR ÉRTELMISÉG TRIANON UTÁN CÍMŰ, TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 800.000 Ft 3802/5196
GÁL ATTILA CLUJ NAPOCA 5.KATEGÓRIA: FRANYÓ ZOLTÁN MŰFORDÍTÓI ALKOTÓMUNKRA RAZVAN RADULESCU: TEODOSIE CEL MIC (KIS THEODOSIUS) CÍMŰ REGÉNYÉNEK ROMÁNRÓL MAGYAR NYELVRE VALÓ FORDÍTÁSA 700.000 Ft 3802/5465
GÁL MIHÁLY BUDAPEST A FILMÁTVÉTELI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI 1968-1989 MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 3802/5219
GECSE ANNABELLA SZOLNOK ALKOTÓI TÁMOGATÁS GÖMÖR SZÍVE. TANULMÁNYOK A DÉL-SZLOVÁKIAI GÖMÖR VALLÁSI NÉPRAJZÁBÓL MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5328
GŐDÉNY ENDRÉNÉ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PÁRIZSI MAGYAR MŰHELY IRODALOMTÖRTÉNETI FELDOLGOZÁSÁRA A MAGYAR MŰHELY FÉLÉVSZÁZADOS TÖRTÉNETE MUNKACÍMMEL 500.000 Ft 3802/5325
GRANASZTÓI OLGA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁGON NINCS CENZÚRA MUNKACÍMŰ IRODALOMTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5344
GYÁRFÁS ENDRE BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS NOÉ MEG A BÁRKÁJA MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5251
GYENIS GYULA DR. BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÖDBE VESZŐ MÚLT – AZ EMBER BIOLÓGIAI ÉS KULTURÁLIS EVOLÚCIÓJA MUNKACÍMŰ MŰ KÉZIRATÁNAK MEGÍRÁSÁRA (SZERZŐTÁRS:HAJDU TAMÁS) 300.000 Ft 3802/5316
HARCOS BÁLINT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PETYA ÉS TULIPÁN MUNKACÍMŰ MESEREGÉNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5267
HELLE MÁRIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS KÖNYVÉSZETI ALAPKUTATÁSRA VÁSÁRI CÉDULÁTÓL AZ AGRÁRSZAKKÖNYVEKIG MUNKACÍMMEL 300.000 Ft 3802/5446
HERCZEG ÁKOS DEBRECEN ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÚJ ADY-MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE AZ ÉN ALAKZATAI A MODERNSÉG KÜSZÖBÉN. SZUBJEKTIVITÁS ÉS KÖLTŐISÉG ADY ENDRE LÍRÁJÁBAN MUNKACÍMMEL 400.000 Ft 3802/5280
HERCZOG NOÉMI BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS KRITIKA A CENZÚRA KORÁBAN – HOGYAN VÁLTOZOTT A SZÍNIKRITIKA 1949-89 KÖZÖTT? MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5419
HEVESI JUDIT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÚTVESZTŐ CÍMŰ ELSŐ VERSESKÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5359
HIDAS JUDIT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS BOVARY-ÉK MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5453
HORVÁTH ISTVÁN VISEGRÁD ALKOTÓI TÁMOGATÁS ILLYÉS GYULA 1956-OS NAPLÓJÁNAK KRITIKAI KIADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ATLANTISZ SORSÁRA JUTOTTUNK MUNKACÍMMEL 700.000 Ft 3802/5432
HORVÁTH TAMÁS PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS TÜNDÉRVÁROS ZSOLNAY MIKLÓS TITKOS ÉLETE CÍMŰ REGÉNY FOLYTATÁSÁRA: GYÁRVÁROS MUNKACÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5318
JAKABNÉ KÖVES GYOPÁRKA SZOMBATHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BAL NYOLCAS MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 3802/5245
JÁSZ ATTILA TATA JÁSZ ATTILA-CSENDES TOLL HOGYAN LEHETSZ INDIÁN CÍMŰ ÖNÉLETRAJZI REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5310
JÁVORSZKY BÉLA SZILÁRD BUDAÖRS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NYOLCVANAS ÉVEK POPULÁRIS KULTÚRÁJA MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5234
KATKÓNÉ BAGI ÉVA SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS EPIZÓDOK TROGMAYER OTTÓ ÉLETÉBŐL MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5322
KÉNINGER MIKLÓS NAPKOR ALKOTÓI TÁMOGATÁS NAPKORI KERESZTEK CÍMŰ MŰ KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5463
KIRÁLY ISTVÁN ATTILA KORONKA 4. KATEGÓRIA: BENEDEK ELEK ALKOTÓI TÁMOGATÁS CINCI KALADJAI CÍMŰ MESESOROZAT MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5467
KIRÁLY ZOLTÁN CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR 5.KATEGÓRIA: FRANYÓ ZOLTÁN MŰFORDÍTÓI ALKOTÓMUNKÁRA ELENA VLDREANU KÉT VERSESKÖTETÉNEK LEFORDÍTÁSA 700.000 Ft 3802/5461
KISS GÁBOR FERENC MADOCSA ALKOTÓI TÁMOGATÁS KATONALEVELEK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBÓL MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5407
KISS NOÉMI BUDAPEST BUDAPESTI TÖRTÉNETEK – 12 MESEREGÉNY, ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORÚ GYEREKEKNEK 400.000 Ft 3802/5312
KISSNÉ SZABÓ ERIKA JÁSZBERÉNY A JÁSZSÁGI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA ÉS KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5250
KOCSIS PIROSKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KOREAI MISSZIÓ. MAGYAR ORVOSOK KOREÁBAN (1950-1957) MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5296
KONTRA FERENC ÚJVIDÉK ALKOTÓI TÁMOGATÁS MEGÁLLÓ A DUNÁNÁL MUNKACÍMŰ KÖTET KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 700.000 Ft 3802/5236
KOVÁCS ANDREA GÖDÖLLŐ SZEKVENCIÁK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSA 500.000 Ft 3802/5308
KÖNCZÖL MIKLÓS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS TUDOMÁNYOS MUNKA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE MÉLTÁNYOSSÁGI ÉRVELÉS ÉS SZÓNOKI STRATÉGIA AZ ANTIK RETORIKÁBAN MUNKACÍMMEL 400.000 Ft 3802/5358
KRUSOVSZKI DÉNES BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ELÉGIAZAJ MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5458
KULCSÁR BEÁTA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ADAPTÁCIÓ ÉS REZISZTENCIA AZ IMPÉRIUMVÁLTÁS UTÁNI ROMÁNIÁBAN: A NAGYVÁRADI VAISZLOVICH EMIL ESETE (1920-1940) MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5423
KÜRTI LÁSZLÓ MÁTÉSZALKA ALKOTÓI TÁMOGATÁS – ANYÁM AZ IRODALOM ÁLDOZATA CÍMŰ VERSESKÖTET MEGALKOTÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5197
LACZKÓ SÁNDOR SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS NIETZSCHE ÉS A MAGYAR KULTÚRA MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5285
LADÁNYI ISTVÁN HAJMÁSKÉR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SYMPOSION-MOZGALOM ÉS AZ ÚJ SYMPOSION FOLYÓIRAT TÖRTÉNETE (1961-1964 1965-1983) MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5434
LÁBAS ENDRE BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZÉPIRODALMI MŰ LÉTREHOZÁSÁRA – ÜVEGSZIGET – VARÁZSCSOMÓ – MUTABOR CÍMŰ KÖNYVRE 300.000 Ft 3802/5371
LEHOCZKINÉ KATONA ESZTER SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS FEDERICO GARCÍA LORCA: MOZAIKOK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5199
LOVRA ÉVA BÁCSTOPOLYA A VÁROSOK ÉS ÉPÍTÉSZETÜK, MINT AZ EGYES KOROK TÁRSADALMÁNAK LENYOMATAI MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE (SZERZŐTÁRS: TÓTH ZOLTÁN) 500.000 Ft 3802/5332
MAJTÉNYI GYÖRGY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TÖRTÉNELMI KÁDÁR-KORSZAK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5451
MÁRTONFFYNÉ DR. PETRÁS ÉVA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÁLARCOK MÖGÖTT – NAGY TÖHÖTÖM JEZSUITA SZABADKŐMŰVES ÉLETE MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5390
MIHÓK-GÉCZI TAMÁS NAGYVÁRAD FRANYÓ ZOLTÁN MŰFORDÍTÓI ALKOTÓ MUNKA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5473
MIKLÓS ÁGNES KATA SZENTENDRE ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NYOLCADIK FŐBŰN – A DETEKTÍVTÖRTÉNETEK MOZGATÓRUGÓI MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5342
MISKE EMŐKE BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MÚZEUM ÉS ISKOLA II. A HUMÁN ÉS REÁL KULTÚRA TALÁLKOZÁSA MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE DR. VICTOR ANDRÁS SZERZŐTÁRSSAL 400.000 Ft 3802/5388
MOHAY TAMÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS EMLÉK, MEGÚJULÁS, REMÉNYSÉG. A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN MUNKACÍMŰ TUDOMÁNYOS/ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 800.000 Ft 3802/5326
MORSÁNYI BERNADETT SOLYMÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ IRODALOM SENKIFÖLDJÉN MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE DOBAI PÉTER MŰVÉSZETÉRŐL 300.000 Ft 3802/5264
MUSZKA SÁNDOR CSÍKSZÉPVÍZ 2. KATEGÓRIA: GION NÁNDOR ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA ÜDVÖZLET A KERTVÁROSBÓL MUNKACÍMMEL 700.000 Ft 3802/5459
NAGY PÉTER ÓZD FÖLDMŰVESBŐL MUNKÁS, FALUBÓL VÁROS AZ ÓZDI VASGYÁR TÁRSADALMA A KEZDETEKTŐL AZ ÁLLAMOSÍTÁS IDŐSZAKÁIG MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5396
NAGY VINCE RÓBERT DEBRECEN ALKOTÓI TÁMOGATÁS FINN UTAZÓK MAGYARORSZÁGON, AVAGY A FINNEK MAGYARSÁG-KÉPE A 19. SZÁZADBAN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5386
NEMES PÉTER SZENTBÉKKÁLLA ALKOTÓI TÁMOGATÁS AMERIGO TOT ÉLETRAJZI KÖNYVÉNEK MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 3802/5430
OBERCZIÁN GÉZA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS KÜLDÖTTEK MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5304
OLÁH ANDRÁS PÁL SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZEGED ELLENI 1944. ÉVI AMERIKAI STRATÉGIAI LÉGITÁMADÁSOK TÖRTÉNETE MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5255
OROSZ JÁNOS BUDAPEST PARADIGMA VÁLTÁSOK, ÍRÓI PORTRÉK SOROZATA, KLASSZIKUSOK ÉS LEENDŐ KLASSZIKUSOK 300.000 Ft 3802/5259
ORSZÁG LÁSZLÓ KUNSZENTMÁRTON ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA A KUNOK HÍMZETT VIRÁGA MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁHOZ 400.000 Ft 3802/5417
ÖRDÖG RÓBERT BAKONYTAMÁSI BOZZAY LAJOS BESZÁLLÓ VENDÉGLŐJE MUNKACÍMŰ IRODALMI MŰ KÉZIRATA MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5442
PAPP GÁBOR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS TÖRTÉNELEM A VÁROSBAN. GERSTER KÁLMÁN ÉPÍTÉSZETE – ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5401
PAULINYI TAMÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS TUDATUNK ÉS A PSZI – A LÉLEKTAN HATÁRAIRÓL HITELESEN MUNKACÍMMEL 300.000 Ft 3802/5261
PÁLÓCZI HORVÁTH ANDRÁS DR. BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NAGYKUNSÁG KÖZÉPKORI ÉS TÖRÖK KORI TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE (11-17. SZÁZAD) MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5269
PETE JÓZSEF PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS BEVEZETÉS MAGYARORSZÁG VALLÁSFÖLDRAJZÁBA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5368
PETNEHÁZI GÁBOR SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS ROTTERDAMI ERASMUS, KRITIKUS BESZÉLGETÉSEK MUNKACÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE (FORDÍTÁS, BEVEZETÉS, JEGYZETEK) 300.000 Ft 3802/5208
PÉTERFY SAROLT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS JÉKELY ZOLTÁN ÉS ÁPRILY LAJOS 1940 ÉS 1946 KÖZTI TELJES LEVELEZÉSÉNEK FELDOLGOZÁSÁRA, JELLEGZETESSÉGEIT BEMUTATÓ RÉSZLETES ELŐTANULMÁNNYAL 600.000 Ft 3802/5409
POLGÁR JULIANNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HELIKOLÓNIA-2 MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET LÉTREHOZÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5327
POÓS ZOLTÁN LÁSZLÓ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÉTVÁGY AZ IMÁKRA MUNKACÍMŰ VERSESKÖNYV MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5333
RIGÓ BÉLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS RIGÓ BÉLA VERSEIBŐL LÁBJEGYZET-ESSZÉK SEGÍTSÉGÉVEL DOKUMENTUMKÖTET KÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5452
RÓNA JUDIT ÁGNES BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS NAP NAP UTÁN. BABITS MIHÁLY ÉLETÉNEK KRONOLÓGIÁJA 1921-1926. BABITS-KRONOLÓGIA 4. MUNKACÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5370
RUVA PÁL SÁNDOR DUNAVARSÁNY ALKOTÓI TÁMOGATÁS TŰZBE DALOLT TEGNAPOK MUNKACÍMŰ NOVELLÁS KÖTET MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5444
SAJÓ LÁSZLÓ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ASZFALTANGYAL MUNKACÍMMEL VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5242
SÁRA JÚLIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS GRAFIT MÁRTA ÉS A KAKTUSZOK MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5301
SZABÓ ÁDÁM NAGYSZÉNÁS ALKOTÓI TÁMOGATÁS GYÖNGYÖSI GERGELY PÁLOS SZERZETES RENDFŐNÖK 1516-BAN MEGJELENT, DECALOGUS DE SANCTO PAULO PRIMO HEREMITA CÍMŰ MUNKÁJA FELDOLGOZÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5334
SZABÓ JÁNOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ERDÉLY KATASZTRÓFÁJA, 1657-1662 MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 3802/5454
SZÁLE LÁSZLÓ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS VISSZASZÖKÖTTEK MUNKACÍMMEL ISMERETTERJESZTŐ RIPORTKÖTET MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/5343
SZEGEDI-SZABÓ BÉLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ANTONIO PUSICH HAJÓSKAPITÁNY HISTÓRIÁJA MUNKACÍMŰ ÚJ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5248
SZILÁGYINÉ BÁNFI SZILVIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS RAPHAEL HOFFHALTER, A KÜLÖNÖS SORSÚ NYOMDÁSZ VÁLLALKOZÁSAI KÖZÉP-EURÓPÁBAN A 16. SZÁZAD KÖZEPÉN MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5379
SZÖLLŐSI MÁTYÁS JÁNOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS REGGELTŐL REGGELIG MUNKACÍMŰ NOVELLÁSKÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/5319
TÓTH KRISZTINA BUDAPEST A LÁNY, AKI NEM BESZÉLT MUNKACÍMŰ MESEKÖNYV ÉS A TURISTA CÍMŰ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 3802/5384
TÓTH NORBERT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYAR KIRÁLYSÁG NÁDORA. A NÁDORI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE 1342-1530 KÖZÖTT MUNKACÍMŰ TUDOMÁNYOS MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 800.000 Ft 3802/5202
TÓTH ZOLTÁN PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VÁROSOK ÉS ÉPÍTÉSZETÜK, MINT AZ ADOTT KOR TÁRSADALMÁNAK LENYOMATAI MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ:LOVRA ÉVA) 500.000 Ft 3802/5266
TÓTHNÉ UNGHY ILONA SIMONTORNYA ALKOTÓI TÁMOGATÁS SIMONTORNYA KÉPES KRÓNIKÁJA MUNKACÍMŰ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5212
TUBOLY ÁDÁM TAMÁS NAGYKANIZSA ALKOTÓI TÁMOGATÁS TOLERANCIA ÉS EXPLIKÁCIÓ – CARNAP (META)FILOZÓFIÁJA CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/5302
URBÁN ANIKÓ ZENTA GION NÁNDOR ALKOTÓI TÁMOGATÁS – PRÓZAÍRÓI ALKOTÓMUNKA TÁMOGATÁSÁRA NOVELLAFÜZÉR MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5472
VARGA BALÁZS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ISMERETTERJESZTŐ KÖTET MEGÍRÁSÁRA KORTÁRS EURÓPAI FILM – ALKOTÓK, TRENDEK, KULTÚRÁK CÍMMEL 400.000 Ft 3802/5289
VASS ANNA JOHANNA ÉRD ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KURRENS SAJTÓBIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNETE 1976-2003 MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/5395
VIDA BEÁTA ZIRC ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KARTHAUZI REND TÖRTÉNETE MUNKACÍMŰ MŰ KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/5372
VILLÁNYI LÁSZLÓ GYŐR AZ EGYSZER CSAK MUNKACÍMŰ ÚJ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 3802/5464
ZALKA CSENGE VIRÁG GYŐRÚJBARÁT MESEMONDÓK MÁRPEDIG VANNAK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/5373
ZSIDÓ FERENC SZÉKELYKERESZTÚR SCHÖPFLIN ALADÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: CSAK EGYENESEN! MUNKACÍMŰ IRODALOMKRITIKA-KÖTET MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 3802/5367

2) SZAKMAI RENDEZVÉNYEKRE, PROGRAMOKRA
AEGIS KULTÚRÁÉRT ÉS MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁR A PARNASSZUS KORTÁRS APOSTOLAI II. ÉVAD PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2308
AGORA SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TATABÁNYA JÓZSEF ATTILA XI. NEMZETI VERS-, ÉNEKELT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2256
ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST AZ ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE KIEMELT PROGRAMSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2015-BEN (49. MAGYAR NYELV HETE ÉS AZ 5. ANYANYELVI JUNIÁLIS) * 1.100.000 Ft 3808/2321
ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK TÁBOROZTATÁSÁRA * 1.000.000 Ft 3808/2328
APÁCZAI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PÉCS IRODALMI KÁVÉHÁZ 4. ÉVAD – IRODALMI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI BARANGOLÁSOK CÍMŰ RENDEZVÉNYEIRE 150.000 Ft 3808/2305
ARANKA GYÖRGY ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELY A LÁTÓ IRODALMI SZÍNPAD ÉS JÁTÉKOK 2014-2015-ÖS RENDEZVÉNYEIRE 700.000 Ft 3808/2359
BAKA ISTVÁN ALAPÍTVÁNY SZEGED ELŐADÓI PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA MEGEMLÉKEZÉSÜL BAKA ISTVÁN KÖLTŐ HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 800.000 Ft 3808/2266
BAKA ISTVÁN ALAPÍTVÁNY SZEGED BAKA ISTVÁN KÖLTŐ, ÍRÓ, MŰFORDÍTÓ HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁN MEGRENDEZENDŐ TALÁLKOZÓ, MŰHELY ÉS KIÁLLÍTÁS PROGRAMJÁRA 600.000 Ft 3808/2319
BAKA ISTVÁN ALAPÍTVÁNY SZEGED BAKA ISTVÁN ALKOTÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE CSONGRÁD- ÉS TOLNA MEGYEI 10-16 ÉVESEK SZÁMÁRA 500.000 Ft 3808/2320
BALATONFÜRED KULTURÁLIS KÖZGYŰJTEMÉNY FENNTARTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BALATONFÜRED NAGY VERSMONDÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA (A FÜREDI PARTON) – CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A TIHANYI EKHÓHOZ 300.000 Ft 3808/2306
BALATONFÜREDI KÖLTŐVERSENY QUASIMODO KÖZALAPÍTVÁNY BALATONFÜRED SALVATORE QUASIMODO NEMZETKÖZI KÖLTŐVERSENY ÉS KÖLTŐTALÁLKOZÓ 2015. ÉVI RENDEZVÉNYE MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 2.000.000 Ft 3808/2390
BALATONI MÚZEUM KESZTHELY IRODALMI ESTEK MEGVALÓSÍTÁSRA A BALATONI MÚZEUMBAN BESZÉLGETÉSEK, ELŐADÁSOK ÉS KÖNYVBEMUTATÓK MAI MAGYAR SZERZŐKKEL 300.000 Ft 3808/2269
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT KÖNYVTÁRI TALÁLKOZÁSOK PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 600.000 Ft 3808/2327
BELVEDERE MERIDIONALE ALAPÍTVÁNY SZEGED III. KÁRPÁT-MEDENCEI FIATAL MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK TÁBORA 2015. LEBONYOLÍTÁSÁRA * 2.100.000 Ft 3808/2446
BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG KAPOSVÁR A BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG 2015. ÉV ELSŐ FELÉNEK RENDEZVÉNYEI LEBONYOLÍTÁSÁRA * 750.000 Ft 3808/2377
BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG KAPOSVÁR A BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG 2015. ÉVI NIKLAI IRODALMI TÁBORA MEGRENDEZÉSÉRE * 800.000 Ft 3808/2380
BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR BÉKÉSCSABA IRODALMI KÖNYVTÁRBUSZ RENDEZVÉNYEI LEBONYOLÍTÁSÁRA ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 250.000 Ft 3808/2339
BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR BÉKÉSCSABA HÁLÓZSÁK ÉS HÓKUSZPÓKUSZ – ÉJSZAKAI IRODALMI PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA ISKOLÁSOKNAK A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 200.000 Ft 3808/2340
BÉKÉS VÁROSI KECSKEMÉTI GÁBOR KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT BÉKÉS SZÉP MAGYAR BESZÉD OLVASÓTÁBOR PROGRAMJÁRA BÉKÉSEN 350.000 Ft 3808/2283
BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ BÉKÉSCSABA A KORTÁRS MAGYAR IRODALOM NÉPSZERŰSÍTÉSE BÉKÉSCSABÁN PROGRAMSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/2292
BOLYAI MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A BONYIM BOLYAI NYITOTT MŰHELY, KÖZPONTBAN AZ IRODALOM ÉS A FILM CÍMŰ MŰHELYMUNKA MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 1.300.000 Ft 3808/2441
BUDAKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HATÁRAINKON TÚLI MAGYAROK EMLÉKTEMPLOMA ALAPÍTVÁNY BUDAKESZI A BUDAKESZI PROTESTÁNS KÖR 2014/2015 ÉVI. PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 3808/2258
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BUDAPEST VERSCSENGŐ – ZENÉS IRODALMI ESTÉK MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 3808/2329
CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST NAPÚT/NAPKÚT-ESEMÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 3808/2404
CIGÁNY ÍRÓSZÖVETSÉG ÉS NEMZETI (KÖZ)MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG DUNAVARSÁNY XIII. ORSZÁGOS CIGÁNY VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁRA 350.000 Ft 3808/2279
CSILLAGBOJTÁR KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HEVES AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK MŰVÉSZETI KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSE ÜNNEPEINK KÖRÉBEN PROGRAMSOROZATRA 400.000 Ft 3808/2392
DEÁK FERENC AKADÉMIA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA TÖRTÉNELMI ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2270
DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ZALAEGERSZEG IRODALMI TALÁLKOZÁSOK RENDEZVÉNYEI MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KÖNYVTÁRBAN 700.000 Ft 3808/2293
DIÁK- ÉS IFJÚSÁGI ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE BUDAPEST MINTAMÉDIA MÉDIAMINTA 25 ÉV A TEHETSÉGGONDOZÁS, AZ OLVASÁS- ÉS MÉDIAÉRTÉS JEGYÉBEN RENDEZVÉNYRE ÉS KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE * 970.000 Ft 3808/2373
DOMBOS POLGÁROK EGYESÜLETE KISHEGYES DOMBOSI TÖRTÉNETEK – REMIX. IRODALMI TÁBOR ÉS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE A SZERBIAI KISHEGYESEN 800.000 Ft 3808/2465
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT EGER IRODALOM IMPROVIZÁCIÓS ZENÉS IRODALMI ESTEK LEBONYOLÍTÁSÁRA 350.000 Ft 3808/2361
EÖTVÖS KÁROLY KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MEZŐSZENTGYÖRGY II. VARÁZSLATOS MESENAPOK PROGRAMJA LEBONYOLÍTÁSÁRA MEZŐSZENTGYÖRGYÖN 200.000 Ft 3808/2282
EÖTVÖS KÁROLY KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MEZŐSZENTGYÖRGY SZENTGYÖRGYI NAPOK-MEZŐFÖLDI MAJÁLIS PROGRAMJÁRA 200.000 Ft 3808/2333
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST BELÉPŐ 2014 RENDEZVÉNYE LEBONYOLÍTÁSÁRA, VALAMINT KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3808/2421
EUROPRINT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BORS KULTIKA IRODALMI FESZTIVÁL NAGYVÁRAD LEBONYOLÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2326
ÉNEKMONDÓ ALAPÍTVÁNY ZALAEGERSZEG KÖLTŐI TÁJAK – TÁJAK KÖLTŐI ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK LEBONYOLÍTÁSÁRA ZALA MEGYE TELEPÜLÉSEIN ÉS SZLOVÉNIÁBAN 700.000 Ft 3808/2356
ÉSZAK-KELETI ÁTJÁRÓ KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MISKOLC A KULTÚRA NYITOTT PINCÉI PROGRAMSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA A TÖRTÉNELMI AVASON 800.000 Ft 3808/2385
FALUHÁZ ÉS RAVASZ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR LEÁNYFALU LEÁNYFALU MÓRICZ ÉLETMŰ AZ ÚJ KUTATÁSOK TÜKRÉBEN CÍMŰ PROGRAMSOROZATRA 500.000 Ft 3808/2383
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST FISZ-TÁBOR 2015 LEBONYOLÍTÁSÁRA 5.600.000 Ft 3808/2407
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST FISZ 2015-ÖS NYÁRI TURNÉBUSZA PROGRAMJÁRA – IRODALMI ZARÁNDOKLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 2.500.000 Ft 3808/2408
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST A MAGYAR FALU KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 3808/2409
FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ÚJVIDÉK KÖNYVET A SZÓRVÁNYBA! OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA 800.000 Ft 3808/2347
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST A KORTÁRS HAZAI IRODALOM ALKOTÓINAK ÉS KÖZÖNSÉGÉNEK TALÁLKOZÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/2430
GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED MAGÁNYOS ISTEN CÍMMEL – KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/2423
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KESZTHELY ISMERETTERJESZTÉS ÉS KULTÚRA 2014-2015 RENDEZVÉNYSOROZATRA * 1.500.000 Ft 3808/2436
HASZMANN PÁL KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – CSERNÁTON CSERNÁTON KINCS, AMI VAN – OLVASÓ- ÉS KÉZMŰVESTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ÉRTÉKKÖZPONTÚ, KREATÍV ISMERETSZERZÉS JEGYÉBEN 600.000 Ft 3808/2382
HELIKON KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR HELIKON-ESTEK IRODALMI RENDEZVÉNYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA 750.000 Ft 3808/2463
HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEGED TÁPÉ A MAGYAR IRODALOMBAN! IRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNY SOROZATRA 350.000 Ft 3808/2324
HELTAI GÁSPÁR KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR TANÖSVÉNY KALAUZ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2286
HERMAION IRODALMI TÁRSASÁG GYŐR VII. VÉNEKI ALKOTÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/2331
HÍD KÖR EGYESÜLET ÚJVIDÉK KULTÚRPASS PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2275
HOLOCAUST DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ÉS EMLÉKGYŰJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY BUDAPEST HOLOKAUSZT ÉS MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1944-1945 TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/2398
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST II. ORSZÁGOS HON- ÉS NÉPISMERET KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA TANKÖNYVEK ÉS OLVASÓKÖNYVEK AZ OKTATÁSBAN ÓVODÁTÓL FELSŐFOKIG CÍMMEL 900.000 Ft 3808/2473
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC UJJÉ, A NÉPKERTBEN ÉS A KÖNYVTÁRBAN IS NAGYSZERŰ! CÍMŰ PROGRAMSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA 800.000 Ft 3808/2297
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC HUNGARIKUMOK, BORSODIKUMOK… CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2299
INTER KULTÚRA-, NYELV- ÉS MÉDIAKUTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A II. NYELVÉSZTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE SÁTORALJAÚJHELYEN ÉS SZÉPHALOMBAN * 1.220.000 Ft 3808/2440
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZENT KIRÁLYAINK KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KONCERT LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.500.000 Ft 3808/2415
ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA BUDAPEST 38. ORSZÁGOS ÉS KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS IRODALMI PÁLYÁZAT ÉS TÁBOR LEBONYOLÍTÁSÁRA * 2.000.000 Ft 3808/2438
ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA BUDAPEST IRODALMI RENDEZVÉNYEK, KÖNYVBEMUTATÓK, RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 2.000.000 Ft 3808/2449
JEDLIK ÁNYOS TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSASÁG MISKOLC NYELVÉBEN ÉL A NEMZET – RENDEZVÉNYEI LEBONYOLÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/2354
JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA KORTÁRS-TÁRSAS – IRODALMI TALÁLKOZÁSOK RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2278
JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS DUNAÚJVÁROS SZIVÁRVÁNYORSZÁG OLVASÓTÁBOR LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/2428
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST ÖRÜLÖK, HOGY ITT SZÓLHAT – A JÓZSEF ATTILA KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDEZVÉNYSOROZATÁRA 451.000 Ft 3808/2338
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST A JÓZSEF ATTILA KÖR KÖZÉPISKOLÁS FOKON CÍMŰ ÉVES RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/2391
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST A JÓZSEF ATTILA KÖR 2015. ÉVI MŰFORDÍTÓ TÁBORÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 4.500.000 Ft 3808/2453
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST KULTOK IV. – KULTMŰHELYEK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.645.000 Ft 3808/2456
KASSÁK ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KASSÁK LAJOS ELŐADÁSSOROZATRA A KASSÁK MÚZEUMBAN 350.000 Ft 3808/2332
KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON KECSKEMÉT VERSMONDÓK TALÁLKOZÓJA LEBONYOLÍTÁSÁRA SZABÓ LŐRINC SZÜLETÉSÉNEK 115. ÉVFORDULÓJA JEGYÉBEN 500.000 Ft 3808/2262
KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KECSKEMÉT FORRÁS LITERA/TÚRA 2014. ÉVI PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA – IRODALOM ZENÉVEL, KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETTEL 2.000.000 Ft 3808/2418
KERTÉSZ LÁSZLÓ HAJDÚSÁGI IRODALMI KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IV. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NEMZETKÖZI ÍRÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 2.500.000 Ft 3808/2352
KERTÉSZ LÁSZLÓ HAJDÚSÁGI IRODALMI KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MEZSGYE IRODALMI PROGRAMSOROZAT 1.500.000 Ft 3808/2355
KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ BUDAPEST RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA MEGVALÓSÍTÁSÁRA KÖZÉPISKOLÁSOKNAK A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 250.000 Ft 3808/2289
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KOMÁROM LYUKASÓRA – RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK MEGVALÓSÍTÁSÁRA KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 650.000 Ft 3808/2459
KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG KOMÁROM SCHNITZER ÁRMIN AKADÉMIA ELŐADÁSAI LEBONYOLÍTÁSÁRA – IRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS A ZSIDÓSÁGRÓL 500.000 Ft 3808/2471
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR KORUNK AKADÉMIA PROGRAMSOROZATRA, TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET (I.) * 500.000 Ft 3808/2261
KÖNNYÜ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TAMÁSI KAMASZSÁGOK A KÖNYVTÁRBAN – ELŐADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BÉRI BALOGH ÁDÁM GIMNÁZIUMBAN 350.000 Ft 3808/2302
KÖNNYÜ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TAMÁSI NÉPMESE HETE PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2330
KÖNYVES EGÉR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A KIS KÖNYVES ÉJ 2015. RENDEZVÉNYE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2432
KÖNYVES SZÖVETSÉG – SZÉPIRODALMI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KIS KIADÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST KÖNYVBEMUTATÓK ORSZÁGSZERTE – ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ- ÉS KÖNYVBEMUTATÓ-SOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.700.000 Ft 3808/2434
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET KOVÁSZNA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET IGNÁCZ RÓZSA IRODALMI KLUBJA ÉS FÁBIÁN ERNŐ NÉPFŐISKOLA ÉVI PORGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA 350.000 Ft 3808/2257
KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KUNSZENTMÁRTON MULATSÁGOS NAPOK – OLVASÁS NÉPSZERŰSÍTŐ, A SZABAD IDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSÉT CÉLZÓ PROGRAMOKRA A KÖNYVTÁRBAN 400.000 Ft 3808/2344
LETTERAMANTI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST HADIK IRODALMI SZALON HAVI ESEMÉNYEINEK MEGRENDEZÉSÉRE, ELŐADÓI TISZTELETDÍJAKRA 1.500.000 Ft 3808/2442
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZITAKÖTŐ OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 600.000 Ft 3808/2406
LINE DESIGN KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST NÁNDORFEHÉRVÁRTÓL BELGRÁDIG OSTROMMŰVELETEK A XV.-XX. SZÁZADBAN TUDOMÁNYOS TÖRTÉNETI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2366
LITERA.HU TARTALOMSZOLGÁLTATÓ, KIADÓ ÉS PRODUKCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A LITERA IRODALMI PORTÁL ÉS PRODUKCIÓS MŰHELY ÍRÓMOZI CÍMŰ SOROZATÁNAK FOLYTATÁSÁRA 2014-2015 900.000 Ft 3808/2393
MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉGE UNGVÁR MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA: IRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYEKRE A TANINTÉZETEKBEN, KÖNYVTÁRAKBAN (KÖNYVBEMUTATÓ, ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK, KONFERENCIA) 600.000 Ft 3808/2464
MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG BUDAPEST MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS MEGRENDEZÉSÉRE 2015., SZOLNOK 1.500.000 Ft 3808/2357
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM BUDAPEST MESÉS VAJDAHUNYADVÁR ELNEVEZÉSŰ PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA 250.000 Ft 3808/2285
MAGYAR MŰFORDÍTÓK EGYESÜLETE BUDAPEST A MAGYAR MŰFORDÍTÓK EGYESÜLETÉNEK VI. MŰFORDÍTÓ TÁBORA – SZAKMAI NAPJAI MEGRENDEZÉSÉRE DOBOGÓKŐN 2.000.000 Ft 3808/2445
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST MÚZEUMI HÉTFŐK MŰHELYBESZÉLGETÉSEK RENDEZVÉNYEIRE AZ MNM PALÓC MÚZEUMÁBAN 600.000 Ft 3808/2374
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST ÜNNEPEK ÉS HÉTKÖZNAPOK A RÉGI MAGYARORSZÁGON – SÉTÁLÓKONCERTEKRE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁN, 2015. 1.200.000 Ft 3808/2433
MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA BUDAPEST XIII. ANYANYELVI KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 2.410.000 Ft 3808/2444
MAGYAR OLVASÁSTÁRSASÁG, HUNRA BUDAPEST TEHETSÉG ÉS OLVASÁS (OLVASÁSFEJLESZTÉS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN ÉS A KÖZOKTATÁSBAN) – NEMZETKÖZI KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.300.000 Ft 3808/2450
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST A FELELET A MONDOLATRA EMLÉKKONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE * 700.000 Ft 3808/2381
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT BUDAPEST EMBER ÉS IDŐ VISZONYA A TÖRTÉNELEMBEN CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE, VALAMINT KONFERENCIAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE * 1.100.000 Ft 3808/2452
MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE BUDAPEST A BUDAPESTI VERSMONDÓ KLUB PROGRAMJAINAK LEBONYOLÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2307
MÁTÉSZALKAI KULTURÁLIS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÁTÉSZALKA POÉN A POÉMA! – I. MÁTÉSZALKAI VERSMARATON MEGRENDEZÉSRE 500.000 Ft 3808/2371
MENTOR IRODALMI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST HÚSZ ÉV LEGIZGALMASABB KÖTETEI SOROZATRA A SZERZŐ, ZENÉSZEK ÉS SZÍNÉSZEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL, KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS DIÁKOK BEVONÁSÁVAL 1.000.000 Ft 3808/2448
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN ÉRTÉKŐRZŐ KÖNYVTÁR PROGRAMJA LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/2443
MÉSZÖLY MIKLÓS EGYESÜLET BUDAPEST MÉSZÖLY MIKLÓS MAGASISKOLA ÍRÓI ALKOTÓTÁBOR ÉS MESTERKURZUS RENDEZVÉNYE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 600.000 Ft 3808/2387
MODERN MŰVÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY DUNAÚJVÁROS UTÓSZÓ CÍMŰ IRODALMI SOROZAT PROGRAMJÁRA AMBRUS LAJOS, BEREMÉNYI GÉZA, FEHÉR BÉLA, GYŐRFFY LÁSZLÓ, LATOR LÁSZLÓ ÉS LACKFI JÁNOS MEGHÍVÁSÁVAL 300.000 Ft 3808/2325
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR NYÍREGYHÁZA 29. SZOMSZÉDOLÓ GYERMEK-OLVASÓTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/2429
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR NYÍREGYHÁZA IRODALOM, ZENE ÉS LÉLEK – OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMOKRA 1.000.000 Ft 3808/2431
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR NYÍREGYHÁZA 86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYEMEKKÖNYVNAPOK RENDEZVÉNYEI ELŐADÓI TISZTELETDÍJÁRA NYÍREGYHÁZÁN 1.500.000 Ft 3808/2466
MURAVIDÉK BARÁTI KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET PILISVÖRÖSVÁR A DÉLVIDÉKI MAGYAROK NYELVE ÉS KULTÚRÁJA TÉMÁJÚ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE ÉS KONFERENCIAKÖTET MEGJELENÉSÉRE 480.000 Ft 3808/2290
MŰCSARNOK KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST IRODALMI-KULTURÁLIS PROGRAMSOROZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MŰCSARNOKBAN 2015-BEN 500.000 Ft 3808/2379
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM OLVASÓLÁMPA CÍMŰ IRODALMI RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2304
NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR A KÖLTŐ HAZATÉR VERSTALÁLKOZÓ PROGRAMJA LEBONYOLÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/2254
NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR NAGY GÁSPÁR VÁNDOR EGYETEM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/2372
NAPKORI SVÁBOK EGYESÜLETE NAPKOR NAPKORI ESTÉK 2014/2015 RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/2410
NEMZETI PORTRÉTÁR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST AZ UNITÁRIUS SZELLEMI ÉLET MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEIRŐL KÉSZÜLT, A KOLOZSVÁRI LÍCEUMBAN ŐRZÖTT PORTRÉINAK BEMUTATÁSÁRA, VALAMINT KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3808/2345
NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST DOKTORJELÖLT KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE – PÉCS, 2015 AUGUSZTUSA 600.000 Ft 3808/2268
NYITOTT MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ZSÖLLYE – ÚJ IRODALMI PROGRAMSOROZATRA A NYITOTT MŰHELYBEN 700.000 Ft 3808/2368
ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT BUDAPEST MAGYAR TUDÓS TÁRLAT 2015 – ELŐADÓI NAP MEGRENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 3808/2259
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST KÖNYVTÁRLAT IV. MEGRENDEZÉSÉRE BÓNUSZ VÁLSÁG ÉS ÚJÍTÁS. AZOK A TÍZES ÉVEK… CÍMMEL * 880.000 Ft 3808/2364
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL EGYESÜLET BUDAPEST ÖRKÉNY IRODALMI VURSTLI MEGVALÓSÍTÁSÁRA A 8. ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁLON 1.000.000 Ft 3808/2457
ÖRÖKSÉG KULTÚRPOLITIKAI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ÖRÖKSÉG MŰHELY RENDEZVÉNYSOROZATRA 300.000 Ft 3808/2294
PANNON EGYETEM VESZPRÉM FOLYÓIRAT-KUTATÁSI TANÁCSKOZÁS, KRITIKAI ÉS IRODALMI RENDEZVÉNYSOROZATRA 1.800.000 Ft 3808/2405
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BUDAPEST KOSZTOLÁNYI ÉS A HÁBORÚ CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 600.000 Ft 3808/2263
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST MŰVÉSZBARÁTSÁGOK – TÖBB MINT KIÁLLÍTÁS 2. A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2.900.000 Ft 3808/2447
PÉLDA KÉPFŐISKOLA KORTÁRS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY HERNÁDKAK I. SPN MŰHELYTÁBOR – TISZAÖRS MEGRENDEZÉSE 300.000 Ft 3808/2337
PÉTERPÁL KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VESZPRÉM ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNY, ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK, KÖNYVBEMUTATÓK PROGRAMJAIRA 600.000 Ft 3808/2351
PONT KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GYERMEKEKRŐL GYERMEKEKÉRT GYERMEKEKNEK. A PONT KIADÓ GYERMEK-ELVŰ KULTURÁLIS PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2301
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH EGYESÜLET MAROSVÁSÁRHELY A ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉHHEZ TARTOZÓ KIADÓK RÉSZVÉTELE ÉS PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSÁRA A XXII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON 700.000 Ft 3808/2467
SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SALGÓTARJÁN SZERDATÁRSASÁG – IRODALMI KÁVÉHÁZ SALGÓTARJÁN MŰVÉSZETI, SZELLEMI MŰHELYE PROGRAMJAIRA 600.000 Ft 3808/2370
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY MŰTÁRGYESETEK ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA,VALAMINT KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 2.500.000 Ft 3808/2458
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT PATAKI DIÁKOK. MEGEMLÉKEZÉS ERDÉLYI JÁNOS ÉS EGRESSY BÉNI SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁN CÍMŰ KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2277
SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR BONYHÁD MESÉS KALANDOK A KÖNYVTÁRBAN PROGRAMJA LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2276
SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SOPRON A TIT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TUDOMÁNY ÉS A KULTÚRA ÚJDONSÁGAINAK, A KUTATÁSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA TOVÁBBADÁSA, MEGŐRZÉSE JEGYÉBEN 600.000 Ft 3808/2413
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE BŐRÖNDMÚZEUM – HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK ISKOLÁIBAN KIHELYEZETT MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK PROGRAMJAIRA 300.000 Ft 3808/2281
SZARKALÁB KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR KULTÚRÁT JÁTSZVA – ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2288
SZEGEDI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM SZEGED TÁRSADALMI TÖRÉSVONALAK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 1914-2014 KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2389
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓK ÉS OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTÉSI PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSÁRA A KOLLÉGIUM IRODALMI MŰHELYEIBEN 1.000.000 Ft 3808/2420
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST IRODALMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA – SZERZŐK, MŰVEK MAGYARORSZÁGI BEMUTATKOZÁSA 8.172.000 Ft 3808/2416
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST SZÉPÍRÓK A NAGYVILÁGBAN (ÍRÓK, KÖLTŐK, IRODALOMTUDÓSOK, MŰFORDÍTÓK) – IRODALMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 3.479.500 Ft 3808/2417
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC A MŰÚT IRODALMI FOLYÓIRAT ÉS A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HETEDIK ÉVADÁBA LÉPŐ KÖZÖS PROGRAMSOROZATÁRA 600.000 Ft 3808/2369
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC SZÖVEGGYÁR 2015 RENDEZVÉNYE LEBONYOLÍTÁSÁRA 800.000 Ft 3808/2437
SZINT KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR TUDÁSABRAKOLÓ KISISKOLÁSOKNAK PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/2287
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA MESE, MESE, MÁTKA CÍMŰ OLVASÓPÁLYÁZAT MEGRENDEZÉSÉRE 185.000 Ft 3808/2311
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA A MESESAROK ELNEVEZÉSŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 149.975 Ft 3808/2312
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA ISMERJÜK MEG EGYÜTT! ISMERETTERJESZTŐ TÁBOR MEGSZERVEZÉSE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JEGYÉBEN 800.000 Ft 3808/2315
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA MONDOM, HALLOM, RAJZOLOM! PROGRAMSOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JEGYÉBEN 200.000 Ft 3808/2316
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA OTTHONUNK A FÖLD, ÉDES HAZÁNK MAGYARORSZÁG ELNEVEZÉSŰ TÁBOR LEBONYOLÍTÁSÁRA 800.000 Ft 3808/2318
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA ÖKO-ESTÉK RENDEZVÉNYSOROZAT PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 3808/2343
TÁJ ÉS EMBER NÉPFŐISKOLAI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST VISSZA A GYÖKEREKHEZ – ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÁJ ÉS EMBER KAPCSOLATÁRÓL 700.000 Ft 3808/2461
TÉKA MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY SZAMOSÚJVÁR III. IRODALMI TÁBOR ÉS IRODALOMNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMSOROZATRA AZ ERDÉLYI MEZŐSÉGEN 800.000 Ft 3808/2348
TIPP-CULT KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A PARNASSZUS KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT 20. SZÜLETÉSNAPJÁT KÖSZÖNTŐ UTAZÓ KÉZIRAT-KIÁLLÍTÁS ÉS IRODALMI ESTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.300.000 Ft 3808/2411
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK GION NÁNDOR OLVASÁSI TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE 1.440.000 Ft 3808/2468
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK VAJDASÁGI SULISZINHÁZ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE 750.000 Ft 3808/2469
VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET SZOMBATHELY TÁMASZ – IFJÚSÁGI OLVASÓ KLUB RENDEZVÉNYSOROZATÁRA 2015-BEN 300.000 Ft 3808/2300
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA A ROMA IRODALOM JELENLÉTE A 21. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON – KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/2412
VÁROSI KÖNYVTÁR BALATONFÜRED OLVASSUNK EGYÜTT!- VARÁZSLATOS VILÁG – OLVASÓPÁLYÁZATOK MEGRENDEZÉSÉRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 2014-2015-BEN ÉVFORDULÓS SZERZŐK ÉS IRODALMI MŰVEK ALAPJÁN 300.000 Ft 3808/2265
VÁROSI KÖNYVTÁR BALATONFÜRED A KIRÁLY ÚJ RUHÁJA, AVAGY TANÓRÁK, RENDHAGYÓ ÓRÁK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÚJ KÖNTÖSBEN, MÁSKÉPPEN KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 300.000 Ft 3808/2271
VÁROSI KÖNYVTÁR BALATONFÜRED A III. FÜREDI KIS KÖNYVFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSE A BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLHOZ KAPCSOLÓDÓAN 600.000 Ft 3808/2272
VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST VERITAS-ESTEK RENDEZVÉNYSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 765.000 Ft 3808/2402
VERSÜNNEP ALAPÍTVÁNY VESZPRÉM VERSÜNNEP FESZTIVÁL 2015 CIVIL KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA MEGHIRDETETT SZELLEMI HAGYOMÁNYOKKAL RENDELKEZŐ VERSMONDÓ ÉS IRODALMI ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMSOROZATRA 2.000.000 Ft 3808/2427
ZÁKÁNYSZÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZÁKÁNYSZÉK MERT OLVASNI JÓ! OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMSOROZATRA A ZÁKÁNYSZÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN 300.000 Ft 3808/2298
ZÁMOLYI REGE EGYESÜLET ZÁMOLY MESEIDŐ 2015. FEDEZD FEL A KÖNYVBE REJTETT CSODÁT! PROGRAMJÁRA 300.000 Ft 3808/2309
ZETNA EGYESÜLET ZENTA BESZÉLGETÉSEK A VULKÁN ALATT PROGRAMSOR LEBONYOLÍTÁSÁRA 600.000 Ft 3808/2322

MEGHÍVÁSOS – BALASSI INTÉZET
BALASSI INTÉZET BUDAPEST A 2014. ÉVI FRANKFURTI KÖNYVVÁSÁRON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE 800.000 Ft 3807/84
BALASSI INTÉZET BUDAPEST BULGÁRIA ÉS MAGYARORSZÁG KAPCSOLATAI A SZÁZADFORDULÓN CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 1.200.000 Ft 3807/85
BALASSI INTÉZET BUDAPEST KÖZÉP-EURÓPA DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSA 10 ÉVVEL AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS UTÁN CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 750.000 Ft 3807/86

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2014. január 7.