TÁJÉKOZTATÓ A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAIRÓLTÁJÉKOZTATÓ A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAIRÓL

Döntés dátuma: 2013. június 4.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZATI
SZÁM

ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA
ANGYALOSY ESZTER BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: UTOLSÓ
CSEPP VÉRIG MUNKACÍMŰ REGÉNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
300.000 Ft 3802/4536
AYHAN GOKHAN BUDAPEST A NEM AZ EVANGÉLIUMBÓL A
MÁSODIK NAPON MUNKACÍMŰ
VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA
400.000 Ft 3802/4516
BALOGH CSILLA SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ AVAR
KORI ÉKSZEREK ÉS NŐI SÍROK LELETEINEK
KÉPEKKEL ÉS REKONSTRUKCIÓKKAL
ILLUSZTRÁLT KÉPES SZÓTÁRÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (3TÁRSSZERZŐS)
300.000 Ft 3802/4697
BALOGH JÁNOS MÁTYÁS BUDAPEST LOWETINSZKY JÁNOS JÓZSEF,
EGY NAPLÓÍRÓ KISEMBER NAGY
NAPJAI A 19?20. SZÁZADBAN
C. MŰ MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4604
BEDECS LÁSZLÓ ATTILA BUDAPEST ACZÉL GÉZA-MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 800.000 Ft 3802/4542
BOGNÁR ZALÁN BUDAPEST MALENKIJ ROBOT CÍMŰ MONOGRÁFIA
ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4637
BÖDŐK GERGELY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYARORSZÁGI
VÖRÖS-ÉS FEHÉRTERRORRÓL SZÓLÓ ISMERETTERJESZTŐ/TUDOMÁNYOS
KÖNYV MEGÍRÁSÁRA VÖRÖS ÉS
FEHÉR MUNKACÍMMEL
500.000 Ft 3802/4629
BÖSZÖRMÉNYI GYULA TISZA-
KÉCSKE
ALKOTÓI TÁMOGATÁS AMBRÓZY
BÁRÓ ESETEI MUNKACÍMÚ REGÉNY ÍRÁSÁHOZ
600.000 Ft 3802/4468
CSEH VALENTIN GELLÉNHÁZA A MAGYAR OLAJIPAR ELLEN
VÉGREHAJTOTT 1944/45
ÉVI AMERIKAI ÉS BRIT LÉGITÁMADÁSOK
TÖRTÉNETE CÍMŰ TÖRTÉNELMI
SZAKMUNKA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE
400.000 Ft 3802/4694
CSOMA ZSIGMOND KISOROSZI ÉN KIS KERTET KERTELTEM?
(PARASZTI VIRÁGOSKERTEK,
KERTECSKÉK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON)
MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA
ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4577
DARMOS ISTVÁN SÁROSPATAK ALKOTÓI TÁMOGATÁS A
KELET-SZLOVÁKIAI BODROGKÖZBEN
ÉLŐ MAGYAR GYERMEKEK ÉLETE A XX. SZÁZADBAN
MUNKACÍMŰ TANULMÁNY MEGÍRÁSÁRA
400.000 Ft 3802/4550
DEÁK MÓR SIÓFOK ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ
ANYAKÖNYV CÍMŰ PRÓZAKÖTET BEFEJEZÉSÉHEZ
300.000 Ft 3802/4524
DEMETER JÓZSEF BALLÓSZÖG SZERETEM A CIGÁNYOKAT
MUNKACÍMŰ DOKUMENTUM ÉRTÉKŰ NOVELLAREGÉNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
300.000 Ft 3802/4510
DOMONKOS LÁSZLÓ ISTVÁN BUDAPEST DUNÁN INNEN DUNÁN TÚL
MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA *
600.000 Ft 3802/4567
DÖVÉNYI ZOLTÁN SZENTENDRE MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGFÖLDRAJZA
MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4607
DR. BOLLOBÁS ENIKŐ ANNA BUDAPEST VENDÉGÜNK A VÉGTELENBŐL.
EMILY DICKINSON KÖLTÉSZETE C.
KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4564
DR. BORBÉLY SZILÁRD JÓZSEF DEBRECEN ALKOTÓI TÁMOGATÁS
BUKOLIKATÁJBAN / IDYLLEK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4496
DR. BORVENDÉG ZSUZSANNA PILISCSABA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A
VADHAJTÁSOK. A SZTÁLINI
TERMÉSZETÁTALAKÍTÁS TERV
MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ:PALASIK MÁRIA)
600.000 Ft 3802/4559
DR. BÓNIS FERENC BUDAPEST RÁKÓCZI INDULÓ, KOSSUTH
SZIMFÓNIA, ZRÍNYI SZÓZATA
C. KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4586
DR. CSEICSNER ENDRÉNÉ KAPOSVÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A 110
INTERJÚ A KERESZTRE FESZÍTETT
KRISZTUS ALKOTÓIVAL MUNKACÍMŰ KÖNYV SZERKESZTÉSÉRE
300.000 Ft 3802/4576
DR. CZENÉNÉ DR. SULYOK BERNADETT BUDAPEST AMI ÖRÖK ÉS AMI
MULANDÓKODOLÁNYI JÁNOS
MEZOPOTÁMIAI ÉS BIBLIAI TÉMÁJÚ TETRALÓGIÁJÁNAK MÍTOSZKRITIKAI ÉS NARRATOLÓGIAI
INTERPRETÁCIÓJA CÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4476
DR. DOBOSS GYULA ISTVÁN BUDAPEST A MERZA-UNOKA MUNKACÍMŰ
KÉZIRAT – EGY MAI ÖTVENES
IRODALMÁR HÁNYATTATÁSAI SZAKMÁBAN, POLITIKAI KÉNYSZEREK KÖZT, MAGÁNÉLETBEN – ELKÉSZÍTÉSÉRE
700.000 Ft 3802/4501
DR. DOMÁNSZKY GABRIELLA BUDAPEST A PESTI KÉPÍRÓ UTCA LAKÓI.
SCHOEFFT ÁGOSTON FESTŐ ÉS
CSALÁDJÁNAK ÉLETE ÉSMŰKÖDÉSE CÍMŰ MAGYAR,
ANGOL,ROMÁN NYELVŰKÉZIRAT
ELKÉSZÍTÉSÉRE
400.000 Ft 3802/4650
DR. ERDÉLYI GABRIELLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZERELEM,
SZEXUALITÁS ÉS VÁLÁS A 15-16. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ
KÖNYV MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4585
DR. FEHÉR GYÖRGY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A
DARÁNYI IGNÁC PÁLYÁJA (1899-1927) CÍMŰ MUNKA MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4683
DR. GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND LÁSZLÓ DEBRECEN A 18. SZÁZAD LEGSIKERESEBB
POLGÁRI MŰGYŰJTŐJE, KAZAY
SÁMUEL ÉS A DEBRECENI KOLLÉGIUM –
EGY KÖNYVGYŰJTŐ PATIKUS ÉLETE ÉS GYŰJTEMÉNYÉNEK SORSA
500.000 Ft 3802/4579
DR. HÁLA JÓZSEF GYÖRGY DUNAKESZI TUDÓSOK, KUTATÓK, GYŰJTŐKNÉHÁNY
FEJEZET A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY
ÉS MUZEOLÓGIA TÖRTÉNETÉBŐL
C. KÖTET MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4594
DR. HORVÁTH SÁNDOR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS EGY ÜGYNÖK
HÉTKÖZNAPJAI ? MINDENNAPI KOLLABORÁCIÓ EGY BÁNYÁSZFALUBAN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4581
DR. IMREGH MÓNIKA BUDAPEST MARSILIO FICINO DE VITA LIBRI
TRES CÍMŰ KÖNYVÉNEK (500.000 N TERJEDELMŰ LATIN SZÖVEG) FORDÍTÁSÁRA VALAMINT KÍSÉRŐTANULMÁNY, LÁBJEGYZETEK KÉSZÍTÉSÉRE
600.000 Ft 3802/4552
DR. KOVÁCS FLÓRA HÓDMEZŐ-
VÁSÁRHELY
ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ
EMLÉKEZÉS A KORTÁRS ERDÉLYI
IRODALOMBAN CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁHOZ
600.000 Ft 3802/4674
DR. MEZŐSI MIKLÓS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ
…A SZABÁLYOS SZÉPNEK
ROVÁSÁRA…. MNÉMOSZÜNÉ LEÁNYAI
ÉS AZARANYKOR CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA
500.000 Ft 3802/4676
DR. MILBACHER RÓBERT KŐVÁGÓ-
SZŐLŐS
FEJEZETEK A NEMZETI IRODALOM
TÖRTÉNETÉBŐL MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA
700.000 Ft 3802/4548
DR. ONDER CSABA NYÍREGYHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS KÖLCSEY
FERENC MINDEN MUNKÁI NYELVTUDOMÁNYI ÍRÁSOK (KRITIKAI KIADÁS) C. KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
600.000 Ft 3802/4565
DR. ORDASI ZSUZSANNA BUDAPEST A MAGYAR ÉPÍTÉSZET TÖRTÉNETE
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4643
DR. PALASIK MÁRIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VADHAJTÁSOK.
A SZTÁLINI TERMÉSZETÁTALAKÍTÁSI TERV MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE.(TÁRSSZERZŐ:
BORVENDÉG ZSUZSANNA)
600.000 Ft 3802/4556
DR. PALKÓ GÁBOR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MŰVÉSZET
STRUKTÚRÁJA. NIKLAS LUHMANN
MŰVÉSZETELMÉLETE CÍMŰ KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
600.000 Ft 3802/4617
DR. PAYER IMRE ALAJOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VERSESKÖTET
MEGÍRÁSÁHOZ AZUTÁN MUNKACÍMMEL
500.000 Ft 3802/4505
DR. PETNEKI ÁRON BUDAPEST KRAKKÓI MAGYAR MÚLT MUNKACÍMŰ
TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ MŰ MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4582
DR. SIMÁNDI IRÉN ÓCSA POLITIKA, TÁRSADALOM,
GAZDASÁG A MAGYAR RÁDIÓBAN 1949-1953.A MAGYAR RÁDIÓ A RÁKOSI-KORSZAKBAN.MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
800.000 Ft 3802/4603
DR. SZIRTES GÁBOR PÉCS SZIRTES GÁBOR: RAJNAI LÁSZLÓ.
PÁLYARAJZ MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4551
DR. TÓTH ERNŐ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
EGY HIÁNYPÓTLÓ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁHOZ:HAZÁNK, MAGYARORSZÁG ISMERT ÉS REJTETT HIDJANAK TÖRTÉNETEI.
700.000 Ft 3802/4685
DR. TÖRÖK ZSOLT GYŐZŐ NAGYKÁTA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BOLDOG
BÉKEIDŐK ATLASZA. KOGUTOWICZ MANÓ ÉS A MAGYAR POLGÁRI TÉRKÉPKIADÁS C. TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰ MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4621
DR. TREMMEL FLÓRIÁN PÉCS VÁD- ÉS VÉDBESZÉDEK AZ
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN ÉS A POLITIKÁBAN MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE
400.000 Ft 3802/4647
DR. UJVÁRY GÁBOR BUDAPEST RENDSZERVÁLTÁS A
GAZDASÁGBAN ÉS A KULTÚRÁBAN
(1989-2013)MUNKACÍMŰ KÉZIRAT
ELKÉSZÍTÉSÉRE (SZERZŐTÁRS: CSATH MAGDOLNA)
500.000 Ft 3802/4661
DR. VARGA ZSUZSANNA MIHÁLYGERGE ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: A
MAGYAR PARASZTSÁG DRÁMÁJA HÁROM FELVONÁSBAN, 1948-1963 C. MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
800.000 Ft 3802/4687
DR. VELIKY JÁNOS SZENTENDRE PROGRAMALKOTÓ POLITIKAI
VITÁK MAGYARORSZÁGON A REFORMKOR MÁSODIK ÉVTIZEDEIBEN MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE
800.000 Ft 3802/4555
DR. CSATH MAGDOLNA ANNA BIATORBÁGY RENDSZERVÁLTÁS A GAZDASÁGBAN
ÉS A KULTÚRÁBAN(1989-2013)
MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
(SZERZŐTÁRS:UJVÁRY GÁBOR)
500.000 Ft 3802/4587
DUPKA GYÖRGY UNGVÁR KÁRPÁTALJA MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE. KULTÚRTÖRTÉNETI FEJEZETEK
TRIANONTÓL NAPJAINKIG MUNKACÍMŰ TÖRTÉNELMI SZOCIOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4572
ERŐS KINGA ANDREA BUDAPEST MINIATÚRÁK CÍMŰ ESSZÉNOVELLA
KÖTET MEGÍRÁSÁRA
700.000 Ft 3802/4540
FARKAS GÁBOR SZIGET-
SZENTMIKLÓS
ALKOTÓI TÁMOGATÁS A CSÁNGÓ
SORS-CSÁNGÓ IRODALOM
CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁHOZ
400.000 Ft 3802/4525
FARKAS JUDIT ANTÓNIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A
MAGYARORSZÁGI BIBLIOFIL KÖNYVKULTÚRA
TÖRTÉNETE, 1887?1937 CÍMŰ
TUDOMÁNYOS MŰ KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE
600.000 Ft 3802/4663
FÁY ZOLTÁN LÁSZLÓ PILIS-
SZENTLÁSZLÓ
A GYÖNGYÖSI FERENCES
TEMPLOM CÍMŰ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET
ELKÉSZÍTÉSÉRE ÚJ LEVÉLTÁRI
FORRÁSOK BEVONÁSÁVAL
400.000 Ft 3802/4615
FEKETE VINCE KÉZDI-
VÁSÁRHELY
SZÉPIRODALMI ALKOTÓI
TÁMOGATÁS VARGAVÁROS MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET LÉTREHOZÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4481
FURU ÁRPÁD KOLOZSVÁR DÍSZÍTŐMŰVÉSZET ERDÉLY NÉPI
LAKÓHÁZ-ÉPÍTÉSZETÉBEN
MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE
600.000 Ft 3802/4680
G. ISTVÁN LÁSZLÓ BUDAPEST ALKOTÓ TÁMOGATÁSRA: REPÜLŐ
SZŐNYEG MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁHOZ
600.000 Ft 3802/4517
GARAMI GRÉTA BUDAPEST KORTÁRS KONTRA ÉLŐ. A MAGYAR
FESTÉSZET NAPJA MINT KOLLEKTÍV MŰVÉSZI PROJEKT MUNKACÍMŰ ALKOTÓMUNKÁRA
700.000 Ft 3802/4624
GÁLFI EMŐKE KOLOZSVÁR A GYULAFEHÉRVÁRI HITELESHELY
LEVÉLKERESŐI (1556-1690) MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4569
GYÖRE BALÁZS PÁL BUDAPEST ANYÁM HALÁLA CÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 800.000 Ft 3802/4480
GYŐRI LÁSZLÓ VILMOS BUDAPEST ÚJ SZÉPIRODALMI MŰ LÉTREHOZÁSÁRA:
A HÁTORSZÁGI PLAKÁTRAGASZTÓ MUNKACÍMMEL
500.000 Ft 3802/4489
HANKOVSZKY TAMÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TUDOMÁNYTAN
SZÜLETÉSE. FICHTE ELSŐ JÉNAI KORSZAKA CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁHOZ
500.000 Ft 3802/4557
HEIPL MÓNIKA KALOCSA ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ AVAR
KORI ÉKSZEREK ÉS NŐI VISELETI
TÁRGYAK KÉPEKKEL ÉS REKONSTRUKCIÓKKAL
ILLUSZTRÁLT KÉPES SZÓTÁRÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ(3TÁRSSZERZŐS)
300.000 Ft 3802/4628
ILON GÁBOR KŐSZEG ARANYKINCS A VELEMI SZENT
VIDRŐL. KÉSŐ BRONZKORI ELIT
HÖLGYTAGJÁNAK VISELETE AZ ÚJ
EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN MUNKACÍMŰ
KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4630
IMRE ZOLTÁN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ
INTERKULTURÁLIS SZÍNHÁZ MAGYAR
SZÍNPADRA ÁLLÍTÁSAI C. KÖNYV MEGÍRÁSÁHOZ
600.000 Ft 3802/4580
JÁSZAY TAMÁS SZEGED A KRÉTAKÖR SZÍNHÁZ TÖRTÉNETEI 1995-2013 CÍMŰ SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4562
JÁVORSZKY BÉLA SZILÁRD BUDAÖRS A MAGYAR JAZZ TÖRTÉNETE CÍMŰ
HIÁNYPÓTLÓ SZAKKÖNYV/KÉZIKÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE
600.000 Ft 3802/4566
KATONA CSABA BUDAPEST RIGÓ JANCSI ÉS CLARA WARD
MUNKACÍMŰ, A CIGÁNYPRÍMÁS ÉS
A BELGA BÁRÓNŐ BOTRÁNYOS
HÁZASSÁGÁT ÉS ANNAK HATÁSÁT BEMUTATÓ KÖTET MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4598
KERESZTES CSABA SÓSKÚT EGY TUDÓS A POLITIKA
SZOLGÁLATÁBAN. VÁLOGATÁS
ORTUTAY GYULA LEVELEZÉSÉBŐL
(1938?1968)CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
(KOCSOS-KERESZTES-KISS)
300.000 Ft 3802/4695
KISS ANDRÁS BUDAPEST EGY TUDÓS A POLITIKA
SZOLGÁLATÁBAN. VÁLOGATÁS
ORTUTAY GYULA LEVELEZÉSÉBŐL
1938-1968 CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE(KOCSIS-KERESZTES-KISS)
300.000 Ft 3802/4691
KOCSIS PIROSKA BUDAPEST EGY TUDÓS A POLITIKA
SZOLGÁLATÁBAN. VÁLOGATÁS ORTUTAY GYULA LEVELEZÉSÉBŐL (1938-1968)
CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
300.000 Ft 3802/4654
KOLLÁR-KLEMENCZ LÁSZLÓ SZENTENDRE ALKOTÓI TÁMOGATÁS: MINDIG
A ZÖLD GUMICUKROT KERESEM MUNKACÍMŰ NOVELLÁSKÖTET MEGÍRÁSÁRA
300.000 Ft 3802/4538
KOVÁCS ELEONÓRA SZÉKES-
FEHÉRVÁR
A TÁRSADALMI VISZONYOK
VISSZATÜKRÖZŐDÉSE A
FUNERÁLIS EMLÉKEKBEN. A SZÉKESFEHÉRVÁRI SZENT HÁROMSÁG TEMETŐ
SÍREMLÉKEINEK VIZSGÁLATA
MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE
400.000 Ft 3802/4649
KÜRTI LÁSZLÓ MÁTÉSZALKA ALKOTÓI TÁMOGATÁS – A FORMA ILLATA CÍMŰ VERSESKÖTET MEGALKOTÁSÁRA 500.000 Ft 3802/4456
LÉNÁRT TAMÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS
FOTÓEFFEKTUSOK ÉS
FÉNYKÉPÉSZEK AZ IRODALOMBAN C. MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE
400.000 Ft 3802/4474
LOVAS ILDIKÓ SZABADKA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A
CENZÚRA ALATTI MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA
400.000 Ft 3802/4477
LÖRINCZNÉ BENCZE EDIT SZÉKES-
FEHÉRVÁR
ALKOTÓI TÁMOGATÁS:
HORVÁTORSZÁG. A FÜGGETLENSÉG
KIKIÁLTÁSÁTÓL AZ UNIÓS
CSATLAKOZÁSIG C. MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁHOZ
400.000 Ft 3802/4664
MAGYARY ÁGNES RÉKA BUDAPEST KÖVÉR VÍZILÓ A SZAMOSBAN MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 3802/4460
MAJTÉNYI GYÖRGY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS HASZNOSTÓL
A VATIKÁNIG. MÁRIA-KULTUSZ,
NÉPI VALLÁSOSSÁG ÉS EGY
LÁTÓASSZONY TÖRTÉNETE A
SZOCIALIZMUSBAN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
600.000 Ft 3802/4698
MARNO JÁNOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A
VASDERES C. KÖTET MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4473
MISKE EMŐKE BUDAPEST MÚZEUM ÉS ISKOLA ? A HUMÁN
ÉS REÁL KULTÚRA
TALÁLKOZÁSA MUNKACÍMŰ MŰ ELÉKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4574
MOHÁS LÍVIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÉRTÉKREND
FIATALOKNAK CÍMŰ PEDAGÓGIAI-
PSZICHOLÓGIAI ISMERETTERJESZTŐ MŰ MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4589
MOLNÁR ATTILA KÁROLY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA:
SZABADSÁGOLT LELKIISMERET
MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4561
MOLNÁR ESZTER SÁRA LEÁNYFALU KALAPOK TÖRTÉNETE A
DIVATTÖRTÉNET TÜKRÉBEN MUNKACAMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
400.000 Ft 3802/4672
MÜLLER KRISZTINA TÖKÖL ALKOTÓI TÁMOGATÁS A
KERTNAPTÁR – A MAGYAR KERTKULTÚRA
MÚLTJA, JELENE ÉS GYAKORLATA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
400.000 Ft 3802/4593
NAGY IMRE GÁBOR PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ AIDINGER
JÁNOSTÓL ESZTERGÁR LAJOSIG. PÉCS VÁROS POLGÁRMESTEREI 1875
ÉS 1945 KÖZÖTT. MUNKACÍMŰ
KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.
400.000 Ft 3802/4610
NAGY ZSOLT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS NAGY
KOPPÁNY ZSOLT: FURCSA,
KEDVES EMBEREK CÍMŰ NOVELLÁSKÖTET KÉZIRATA MEGÍRÁSÁHOZ.
700.000 Ft 3802/4470
NAGYPÁL SZABOLCS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: A
JOGÁSZI HIVATÁSOK ERKÖLCSI
SZABÁLYAI MUNKACÍMŰ
ISMERETTERJESZTŐ MŰ
LÉTREHOZÁSÁRA (TÁRSSZERZŐ: BÁNYAI FERENC)
400.000 Ft 3802/4583
NÓVÉ BÉLA BUDAPEST PATRIA NOSTRA – 56-OS MENEKÜLT
KAMASZOK A FRANCIA
IDEGENLÉGIÓBAN C. TÖRTÉNETI MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4613
OLÁH ANDRÁS MÁTÉSZALKA ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÁPRILIS
BOLONDJAI MUNKACÍMET VISELŐ VERSESKÖTET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ
600.000 Ft 3802/4492
ONHAUSZ MIKLÓS PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GLATT
IGNÁC PEDAGÓGIAI ÉS
EGYHÁZZENEI MUNKÁSSÁGA PÉCSETT A XIX-XX. SZÁZAD FORDULÓJÁN MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁHOZ
500.000 Ft 3802/4645
OROSZ ISTVÁN BUDAKESZI A CAPRI PARTI CÍMŰ, LENIN ÉS
BOGDANOV JÓL ISMERT
1908-AS SAKKJÁTSZMÁJA APROPÓJÁN ÍRT, VALÓS DOKUMENTUMOKAT
SZÉPIRODALMI ESZKÖZÖKKEL FELDOLGOZÓ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4523
ÖRSI ZSOLT LAJOS KARCAG ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZÉPIRODALMI,
VALAMINT TUDOMÁNYOS-
ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÖNYVEK SZERZŐI SZÁMÁRAKARCAG VÁROS
HELYNEVEINEK TÖRTÉNETI, TÁRSADALMI VONATKOZÁSA
300.000 Ft 3802/4646
PAPP SÁNDOR ZSIGMOND BUDAPEST A GYŰLÖLET MUNKACÍMŰ
REGÉNY MEGÍRÁSÁRA
500.000 Ft 3802/4472
PAPP-FÜR JÁNOS HAJDÚ-
BÖSZÖRMÉNY
MŰVÉSZETI KÓRTANOK CÍMŰ
VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4466
PÁLYI ANDRÁS MIKLÓS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KIS
GYILKOSOM CÍMU REGÉNY MEGÍRÁSÁRA
800.000 Ft 3802/4478
PÁSZTOR ADRIEN MAGDOLNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ AVAR
KORI ÉKSZEREK ÉS NŐI SÍROK
LELETEINEK KÉPEKKEL ÉS
REKONSTRUKCIÓKKAL ILLUSZTRÁLT KÉPES SZÓTÁRÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (3TÁRSSZERZŐS)
300.000 Ft 3802/4675
PINTÉR LAJOS KECSKEMÉT ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A
SÁRKERESZT MUNKACÍMŰ VERSES KÖTET KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE
800.000 Ft 3802/4467
PINTÉR MIKLÓS ZOLTÁNNÉ DR. BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA:
TUDOMÁNYOS MUNKA MEGÍRÁSÁRA
ANYANYELVÜNK ÉS MI MUNKACÍMMEL
400.000 Ft 3802/4627
POÓS ZOLTÁN LÁSZLÓ BUDAPEST A FELHŐ, AMELYRŐL NEM TUDOTT
AZ ÉG CÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSA. A
REGÉNY SZINOPSZISÁT MELLÉKELEM.
600.000 Ft 3802/4463
RÁCZ EMESE NAGYENYED PÁPAI PÁRIZ FERENC: A GYULAFEHÉRVÁR-
NAGYENYEDI BETHLEN KOLLÉGIUM
TÖRTÉNETE (1622-1704) CÍMŰ LATIN NYELVŰ KÉZIRAT KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE
600.000 Ft 3802/4578
SABO ANGELA CSANTAVÉR HOLT-SZEZONKATONAÁLDOZATAINK
MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
800.000 Ft 3802/4626
SAS PÉTER BUDAPEST KELEMEN LAJOS LEVÉLTÁROS-TÖRTÉNÉSZ
LEVELEZÉSE I. KÖTET 1894-1920.
LEVELEK KÉZIRATÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA,
MEGJEGYZETELÉSE, KÍSÉRŐTANULMÁNY MEGÍRÁSA.
600.000 Ft 3802/4560
SÁNTA ATTILA BARNA KÉZDI-
VÁSÁRHELY
ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A CSÍKI
SZÉKELY KRÓNIKA – SZÖVEGKRITIKAI ÉS
KOMPARATISZTIKAI VIZSGÁLATÁRA
600.000 Ft 3802/4668
SIMON ADRIENN SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS: FÖLDERENGÉS MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/4520
SÜMEGI GYÖRGY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ 1956-OS
FORRADALOM PLAKÁTJAI (1956-2006)
MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
500.000 Ft 3802/4558
SZÁVAI ILONA MÁRIA BUDAPEST AZ EGYKE CÍMŰ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
ESSZÉKÖTET MEGÍRÁSÁRA
400.000 Ft 3802/4670
SZERÉNYI BÉLA BUDAPEST BÁRSONY MIHÁLY MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4678
SZÉCSI NOÉMI BUDAPEST AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓNÁL
MEGJELENTETENDŐ GONDOLATOLVASÓ CÍMŰ REGÉNYEM BEFEJEZÉSÉHEZ KÉREK TÁMOGATÁST
400.000 Ft 3802/4493
SZIDIROPULOSZ ARCHIMÉDESZ BUDAPEST GRÓF TISZA ISTVÁN AZ ÁLLAMFÉRFI
LEVELEZÉSEÉS BESZÉDEI TÜKRÉBEN
MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE *
800.000 Ft 3802/4568
SZILÁGYI SÁNDOR BUDAPEST SZILÁGYI SÁNDOR: SZILÁGYI
LENKE – MONOGRÁFIA ÉS OUEVRE-KATALÓGUS
600.000 Ft 3802/4570
SZIVOS MIHÁLY BUDAKESZI ALKOTÓI TÁMOGATÁS A
HALLGATÓLAGOS TUDÁS TÖRTÉNETE C.
TUDOMÁNYOS MŰ KÖZÉRTHETŐ FORMÁBAN VALÓ
MEGÍRÁSÁRA.SZAKTERÜLET: PSZICHOLÓGIA, PEDAGÓGIA, FILOZÓFIA.
800.000 Ft 3802/4622
SZÖVÉNYI BALÁZS FONYÓD AZ ALKOTÓI TÁMOGATÁST A
HATÁRSÉRTŐK CÍMŰ KÖNYVRE
SZERETNÉM ELNYERNI, MELY A
DEVIÁNS FIATALOK OKOZTA
TÁRSADALMI PROBLÉMÁK ÚJSZERŰ MEGOLDÁSAIVAL FOGLALKOZIK.
600.000 Ft 3802/4554
TAKÁCS ANETT KAPOSVÁR TISZTÁLKODÁSI SZOKÁSOK A DUALIZMUS KORI MAGYARORSZÁGON,KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL BUDAPESTRE MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
800.000 Ft 3802/4693
TAKÁCS TIBOR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ
ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS A LABDARÚGÁS A
KÁDÁR-KORSZAKBAN CÍMŰ MUNKA MEGÍRÁSÁRA
700.000 Ft 3802/4591
TÁTRAI VILMOSNÉ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS – SZEPES ERIKA:
AZ ÖRDÖGGOLYÓ AJÁNDÉKA CÍMŰ
KÖTET NOVELLÁINAK MEGÍRÁSÁHOZ
400.000 Ft 3802/4458
TÓTFALUSI ISTVÁN BUDAPEST AZ IRODALMI ALAKOK NAGY LEXIKONA 3. KÖTETE KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 3802/4631
TÓTH LÁSZLÓ POZSONY ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÖNARCKÉP ?
MÁSOKBAN C. VALLOMÁSOS
PORTRÉESSZÉKÖTET MEGIRÁSÁRA A
20. SZÁZAD MÁSODIK FELE 15?20 MAGYAR IRÓJÁRÓL
1.000.000 Ft 3802/4475
URBÁN LÁSZLÓ ÉRD EMŐD TAMÁS ÖSSZES VERSEITERSÁNSZKY
JÓZSI JENŐ LAPPANGÓ KISPRÓZÁJA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
300.000 Ft 3802/4507
VAJDA TAMÁS SZEGED A KÁRPÁT-MEDENCE KÖZÉPKORI
VÍZIMALMAI CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA
600.000 Ft 3802/4682
VARGA ISTVÁN FONYÓD A FONYÓDI GRÓF ZICHY BÉLA-TELEP:
VILLASOR A BALATON FELETT MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4588
VARJU VIKTOR PÉCS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS/VAGY
TERÜLETFEJLESZTÉS? A KÖRNYEZETVÉDELEM HAZAI TÁRSADALMI FELTÉTELEI MUNKACÍMŰ
MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE
400.000 Ft 3802/4644
VERESS ÁGNES OTTILIA BUDAKALÁSZ ALKOTÓI TÁMOGATÁS MŰVÉSZETI
ALKOTÁSOK ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ SZEREPE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE
500.000 Ft 3802/4667
VICTOR ANDRÁS BUDAPEST MÚZEUM ÉS ISKOLA ? A HUMÁN ÉS REÁL KULTÚRA TALÁLKOZÁSA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4584
ZELEI MIKLÓS BUDAPEST A VISSZASZERZETT EMBERÖLTŐ? MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4575

SZAKMAI RENDEZVÉNYEKRE
ADY ENDRE KÖNYVTÁR HATVAN TÁG A VILÁG MINT AZ ÁLOM ALKOTÓVERSENY LEBONYOLÍTÁSÁRA – WEÖRES SÁNDOR MŰVEI ALAPJÁN 300.000 Ft 3808/1520
ADY ENDRE KÖNYVTÁR HATVAN MINDENTUDÁS A KÖNYVTÁRBAN ? ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZATRA 350.000 Ft 3808/1526
AGORA SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TATABÁNYA ÚJ FORRÁS KLUB – PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/1528
ANÓKA ESZTER VÁROSI KÖNYVTÁR NAGYHALÁSZ KUTASS A KÖNYVTÁRBAN! – OLVASÓNAPLÓ-PÁLYÁZATRA 2-8. OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE 100.000 Ft 3808/1519
ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST ORSZÁGOS NYÁRI FESZTIVÁL A
MAGYAR NYELV NAPJÁN; AZ IRODALOM ÉS A MŰVÉSZETEK NYELVE VALAMINT A MAI MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTÉS LEHETŐSÉGEI CÍMMEL *
1.000.000 Ft 3808/1522
ÁLOMFOGÓ ALAPÍTVÁNY TISZA-
KÉCSKE
2006 JANUÁRJA ÓTA HAVONTA
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ, KÖNYVKÓSTOLÓ ELNEVEZÉSŰ IRODALMI ISMERETTERJESZTŐ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA
500.000 Ft 3808/1523
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR SALGÓTARJÁN TALÁLKOZÁSI PONTOK CÍMMEL
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓKRA A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
500.000 Ft 3808/1549
BALASSI INTÉZET BUDAPEST IRODALMI SZALON MEGRENDEZÉSÉRE A
BUKARESTI MAGYAR INTÉZET SZERVEZÉSÉBEN
800.000 Ft 3808/1554
BARÁTI KÖR TORNABARAKONYÉRT ALAPÍTVÁNY TORNA-
BARAKONY
A ROZSNYÓI MESESZÍNHÁZ ÖREGAPÁM
MESEFÁJA ÉS A FELVIDÉKI CSAVAR
SZÍNHÁZ ASSZONYOK CÍMŰ ELŐADÁSA
TORNABARAKONYBAN A III. GÖMÖR-TORNAI NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓN
400.000 Ft 3808/1535
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT KÖNYVTÁRI TALÁLKOZÁSOK
BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMOKRA ? 2013/2014
900.000 Ft 3808/1524
BELEDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BELED IRODALMI CSEMEGÉK ŐSZTŐL
TAVASZIG 2013-14 WEÖRES SÁNDOR CENTENÁRIUMHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOKRA A BELEDI ÁMK-BAN
400.000 Ft 3808/1536
BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZOMBATHELY A SZOMBATHELYI WEÖRES
SÁNDOR EMLÉKÉVET LEZÁRÓ KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA
700.000 Ft 3808/1532
BIHARI MÚZEUM ÉS SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR BERETTYÓ-
ÚJFALU
NÉMA FORRADALOM – SZÁZ ÉVE
SZÜLETETT KOVÁCS IMRE – RENDEZVÉNY
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
900.000 Ft 3808/1533
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR EGER BRÓDY SÁNDOR ÖRÖKSÉGE ÉS
AZ EGRI IRODALMI HAGYOMÁNY. EMLÉKNAP MEGRENDEZÉSÉRE AZ ÍRÓ
SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
400.000 Ft 3808/1555
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BUDAPEST QUADRIGA, AVAGY RENDHAGYÓ
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK
MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BMK-BAN
300.000 Ft 3808/1538
CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST 10 NAPÚT ÉS ESTJEI RENDEZVÉNYEIRE 1.300.000 Ft 3808/1557
CIGÁNY TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG ALBERTIRSA ZENÉS IRODALMI RENDEZVÉNY ÉS SZIMPOZION BESZÉGETÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/1563
CSILLAGBOJTÁR KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HEVES WEÖRES SÁNDOR VILÁGA
RENDEZVÉNYRE – A FILOZÓFIA,
KÉPZŐMŰVÉSZET, ZENE ÉS SZÍNHÁZ ASPEKTUSAI WEÖRES ÉLETMŰVÉBEN.
700.000 Ft 3808/1560
DEÁK FERENC AKADÉMIA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA TÖRTÉNELMI ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOKRA 400.000 Ft 3808/1542
DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ZALA-
EGERSZEG
MÚZSÁK ÖLELÉSÉBEN… A MŰVÉSZET BEFOGADÁSA A BEFOGADÁS MŰVÉSZETE PROGRAMRA 500.000 Ft 3808/1556
DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR GYŐR A XIII. GYŐRI KÖNYVSZALON JUBILEUMI PROGRAMSOROZATÁRA
WEÖRES SÁNDOR 100. SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓJÁRA
1.500.000 Ft 3808/1551
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT EGER SÁTORFALVA – OLVASÓTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/1553
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST OLVASÁS-ESZTÉTIKAI NEVELÉS PROGRAMRA 1.000.000 Ft 3808/1537
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST TREFORT KERTI ESTÉK.
PÓDIUMBESZÉLGETÉSEK KORTÁRS
SZÉPÍRÓKKAL RENDEZVÉNYSOROZAT
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
300.000 Ft 3808/1540
ERDÉLYI HELIKON-MAROSVÉCSI KEMÉNY ALAPÍTVÁNY PÁTY A MAROSVÉCSI ERDÉLYI HELIKONISTA
ÍRÓK JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZATÁRA 3. *
300.000 Ft 3808/1546
ERDÉLYI MAGYAR ÍRÓK LIGÁJA KOLOZSVÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR ÍRÓK LIGÁJÁNAK IRODALMI PROGRAMJAIRA 2.125.000 Ft 3808/1534
ÉGHAJLAT KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST RÓNAY GYÖRGY 100 ÉVE SZÜLETETT ?
ORSZÁGOS SZAVALÓVERSENY
LEBONYOLÍTÁSÁRA A 14?18 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
250.000 Ft 3808/1539
ÉLHETŐBB ZALASZENTIVÁNÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ZALASZENT-
IVÁN
VELÜNK ÉLŐ IRODALOM RENDEZVÉNYÉRE 500.000 Ft 3808/1541
FALUHÁZ ÉS RAVASZ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR LEÁNYFALU LEÁNYFALU AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC ASSZONYOK ÉS GYERMEKEK VISSZAEMLÉKEZÉSEINEK TÜKRÉBEN CÍMŰ EMLÉKPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA
500.000 Ft 3808/1531
FALUHÁZ ÉS RAVASZ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR LEÁNYFALU LEÁNYFALU WEÖRES SÁNDOR EMLÉKNAPRA
LEÁNYFALUN – WEÖRES SÁNDOR HAJÓ ÉS MŰVÉSZKÖNYV KIÁLLÍTÁSRA AZ ABA-NOVÁK GALÉRIÁBAN
700.000 Ft 3808/1562
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST KULTURÁLIS ÁTJÁRÓK ÉS HATÁRSZEGÉSEK II. 1.000.000 Ft 3808/1544
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST MENNYIT ÉR, AKINEK SEMMIJE SINCSEN? ? AZ OTTHONTALANSÁG IRODALMI ÉS
NEM IRODALMI SZÍNTEREI RENDEZVÉNYÉRE
1.000.000 Ft 3808/1545
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST HÁROM VERÉB HAT SZEMMEL ?
WEÖRES 100ÁTOKIMÁKTÓL A TITKOS RECEPTEKIG
800.000 Ft 3808/1547
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST FISZ TAVASZI TURNÉBUSZ? IRODALMI ZARÁNDOKLAT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 1.500.000 Ft 3808/1550
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST AZ ERDÉLYI HELIKON MULTJA ÉS JŐVŐJE 1.800.000 Ft 3808/1552
FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ÚJVIDÉK KÖNYVET A SZÓRVÁNYBA!CÍMŰ PROGRAMRA 700.000 Ft 3808/1559
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KESZTHELY BALATONI ÍRÓHÉTRE – 100 ÉVE
SZÜLETETT WEÖRES SÁNDOR
1.000.000 Ft 3808/1585
GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A KIADÓ ÁLTAL 2009-BEN
ELINDÍTOTT GONDOLAT-OLVASÓ IRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ ESTEK
2013/2014-ES ÉVADÁNAK PROGRAMSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA
1.200.000 Ft 3808/1586
GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT GYÖNGYÖS ‘HA A VILÁG RIGÓ LENNE’ WEÖRES
SÁNDOR VERSMONDÓ VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁRA
400.000 Ft 3808/1571
HASZMANN PÁL KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – CSERNÁTON CSERNÁTON VERS ÉS ZENE ÉLMÉNYÚTJÁN – A
SEBŐ EGYÜTTES, JORDÁN TAMÁS ÉS
FŰZFA BALÁZS ERDÉLYI FELLÉPÉSEIRE, NAGY VERSMONDÁSSAL
1.200.000 Ft 3808/1566
HELTAI GÁSPÁR KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR A HELTAI GÁSPÁR ALAPÍTVÁNY
KÖNYVTÁRÁNAK IRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMJAIRA
400.000 Ft 3808/1567
INTER KULTÚRA-, NYELV- ÉS MÉDIAKUTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A MODERN NYELVSTRATÉGIA,
NYELVMŰVELÉS ? ANYANYELVI
KONFERENCIA A MAI MAGYAR NYELVÉRT CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE *
750.000 Ft 3808/1576
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST HAJÓZZON AZ IRODALOMMAL! CÍMŰ ÜNNEPI KÖNYVHETI RENDEZVÉNYRE * 800.000 Ft 3808/1572
ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA BUDAPEST IRODALMI RENDEZVÉNYEKRE,
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK MEGVALÓSÍTÁSÁRA *
1.800.000 Ft 3808/1580
ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA BUDAPEST 37. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS
IRODALMI PÁLYÁZAT ÉS TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE *
1.500.000 Ft 3808/1587
JELENKOR KIADÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. PÉCS A JELENKOR KIADÓ FENNÁLLÁSA
20. ÉVFORDULÓJÁN RENDEZETT ÜNNEPI FELOLVASÁSRA
500.000 Ft 3808/1592
JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA ‘KORTÁRS-TÁRSAS’ – IRODALMI
TALÁLKOZÁSOK RENDEZVÉNYSOROZAT
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
600.000 Ft 3808/1573
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST 25. JAK TÁBOR A JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI ALKOTÓTÁBORA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 3.500.000 Ft 3808/1595
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST A JÓZSEF ATTILA KÖR JAK PIKNIK
ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYE MEGVALÓSÍTÁSÁRA
300.000 Ft 3808/1597
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST 19. JAK TANULMÁNYI NAPOK C.
SZAKMAI KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA
500.000 Ft 3808/1600
KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KALOCSA KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMJAIRA:
OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTÉS, OLVASÓVÁ
NEVELÉS, CSALÁDI KÖRBEN – BABA-MAMA KLUB
500.000 Ft 3808/1581
KANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR MAGYAR-
KANIZSA
61. ÍRÓTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/1570
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST AZ UTOLSÓ BÉKEÉV – 1913
CÍMŰ KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA, A KRE BTK TÖRTÉNETTUDOMÁNYI
INTÉZETÉNEK SZERVEZÉSÉBEN
400.000 Ft 3808/1589
KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON KECSKEMÉT OLVASSUNK MÁSKÉPPEN!2.
DIAVETÍTŐS OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ
CSALÁDI JÁTSZÓPROGRAMOKRA
250.000 Ft 3808/1582
KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON KECSKEMÉT …MI SZÉP A MI FÖLADATUNK!REFORMKORI
IRODALMI FELOLVASÓ VERSENYEKRE A
KATONA-NAPOK RENDEZVÉNYÉN ÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN DIÁKOK SZÁMÁRA
RENDEZVÉNYSOROZATRA
250.000 Ft 3808/1583
KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KECSKEMÉT FORRÁS LITERA/TÚRA – IRODALOM
ZENEMŰVÉSZETTEL, KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETTEL(KERÁMIÁVAL
ÉS TŰZZOMÁNCCAL)A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK RENDEZVÉNYSOROZATÁRA
1.300.000 Ft 3808/1577
KELE-MIND SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST ÉLŐ VERS – ÉLŐ IRODALOM
ÍRÓ-OLVASÓTALÁLKOZÓK
MEGRENDEZÉSÉRE ZALA MEGYE ÉS
SZLOVÉNIA MAGYAR LAKTA TELEPÜLÉSEIN
500.000 Ft 3808/1613
KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR CELLDÖMÖLK FALU VÉGÉN VAN A HÁZUNK… – ALKOTÓTÁBOR CSÖNGÉN WEÖRES SÁNDOR FALUJÁBAN 500.000 Ft 3808/1629
KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR CELLDÖMÖLK MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2013
(MIHELYT NEM KELL, MINDENEM A
TIÉD CÍMMEL)VALAMINT RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA MEGVALÓSÍTÁSÁRA
150.000 Ft 3808/1631
KÉP-SZÍN-HÁZ MŰVÉSZMOZI ALAPÍTVÁNY SZEGED WEÖRES TÜNEMÉNYEKIRODALMI, SZÍNHÁZI, VIZUÁLIS PERFORMANSZOK 700.000 Ft 3808/1624
KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG KOMÁROM MI IS ITT VAGYUNK- HAGYOMÁNYOK NAPJAI- ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMRA 400.000 Ft 3808/1639
KORTÁRS FOLYÓIRAT KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST SZERKESZTŐSÉGEK ÉJSZAKÁJA 2013 RENDEZVÉNYÉRE 400.000 Ft 3808/1615
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR KORUNK AKADÉMIA – MAGYAR
TÖRTÉNELEM ? EURÓPAI TÖRTÉNELEM
ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA
650.000 Ft 3808/1601
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR CEGLÉD CEGLÉDI ÜNNEPI KÖNYVHÓNAP MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/1637
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! ÉVFORDULÓS
PROGRAMOKRA A KÖNYVHÉTEN(85 ÉVES
A MAGYARSÁG DAL ÉS ÖNKÉPZŐ EGYESÜLET
KÖNYVTÁRA ÉS WEÖRES SÁNDOR
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA)
300.000 Ft 3808/1617
KÖNYVES SZÖVETSÉG – SZÉPIRODALMI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KIS KIADÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST KÖNYVBEMUTATÓK ORSZÁGSZERTE CÍMŰ ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ- ÉS KÖNYVBEMUTATÓ-SOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA * 700.000 Ft 3808/1627
KÖRÖS-SZÖGI CIVIL FÓRUM EGYESÜLET SZARVAS KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉGI
VERSMONDÓ VERSENYRE WEÖRES
SÁNDOR EMLÉKÉRE A KISTÉRSÉG ÁLTALÁNOS ÉS
KÖZÉPISKOLÁS TANULÓINAK,
FŐISKOLÁS HALLGATÓINAK RÉSZVÉTELÉVEL
500.000 Ft 3808/1622
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BUDAPEST REGÉLŐ – VII. ORSZÁGOS MESEFESZTIVÁL LEBONYOLÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/1632
KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KUNSZENT-
MÁRTON
WEÖRES SÁNDOR 100.
SZÜLETÉSNAPJA JUBILEUMI RENDEZVÉNYEIRE
400.000 Ft 3808/1602
LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT MÓR ‘A KÖNYVEK ÉLETRE KELNEK’ CÍMŰ
OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁSSOROZATRA
700.000 Ft 3808/1626
MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉGE UNGVÁR VII. EGYÜTT SZAKMAI ÍRÓTÁBOR,
IRODALMI KONFERENCIA ÉS
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK MEGRENDEZÉSÉRE
400.000 Ft 3808/1605
MAGYAR FORDÍTÓHÁZ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A BALATONFÜREDI MAGYAR
FORDÍTÓHÁZ NEMZETKÖZI MŰFORDÍTÓ
SZEMINÁRIUMAINAK LEBONYOLÍTÁSÁRA
1.400.000 Ft 3808/1608
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST EMLÉKKONFERENCIA
MEGRENDEZÉSÉRE KRÚDY GYULA
SZÜLETÉSÉNEK 135. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
700.000 Ft 3808/1611
MAGYAR ÍRÓK EGYESÜLETE BUDAPEST A LYUKASÓRA FOLYÓIRAT
MŰSORAINAK, RENDEZVÉNYEIRE, VALAMINT A SCHÉNER GALÉRIA RENDEZVÉNYEIRE
700.000 Ft 3808/1607
MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG BUDAPEST RADNÓTI MIKLÓS ÉS KORTÁRSAI
SZAVALÓVERSENY LEBONYOLÍTÁSÁRA
2014-BEN A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉGBEN *
1.800.000 Ft 3808/1606
MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG BUDAPEST A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KAPOLCSI
PROGRAMJAIRA 2013-BAN *
3.000.000 Ft 3808/1618
MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG BUDAPEST MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG IRODALMI
RENDEZVÉNYEI LEBONYOLÍTÁSÁRA
2013. OKTÓBER 18 – 2014. ÁPRILIS 26. *
5.000.000 Ft 3808/1619
MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST TALÁLKOZÁSOK AZ IRODALOMMAL – ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓKRA * 1.800.000 Ft 3808/1621
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ARCOK ÉS KÖNYVEK CÍMMEL
TÖRTÉNETÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓSOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE
400.000 Ft 3808/1614
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST PULSZKY-ESTEK MEGRENDEZÉSÉRE A
MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN
1.500.000 Ft 3808/1630
MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA BUDAPEST SZÓRVÁNYKÉPEK, SZÓRVÁNYFELFEDEZŐKMAGYAR SZÓRVÁNYOK * 900.000 Ft 3808/1623
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS
KONFERENCIÁRA AUGUSTINUS MORAVUS
OLOMUCENSIS (1467-1513) HALÁLÁNAK
500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
(AUGUSTINUS MORAVUS OLOMUCENSIS 500) *
800.000 Ft 3808/1609
MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE BUDAPEST IRODALMI BARANGOLÁSOK
BUDAPESTEN PROGRAMRA –
KÖLTÉSZETI SZABADEGYETEM
400.000 Ft 3808/1635
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK PÉCS-BARANYAI NEMZETISÉGI KÖRE PÉCS ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA A
SZOVJETUNIÓBA HURCOLT MAGYAR
POLITIKAI RABOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL
400.000 Ft 3808/1604
MENTOR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAROS-
VÁSÁRHELY
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK,
KÖNYVBEMUTATÓK LEBONYOLÍTÁSÁRA
AZ ERDÉLYI MAGYAR SZÓRVÁNYVIDÉKEN
650.000 Ft 3808/1610
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN HAGYOMÁNYOKKAL RENDELKEZŐ
IRODALMI- ÉS ISMERETTERJESZTŐ
RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA
DEBRECENBEN ÉS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN
700.000 Ft 3808/1620
MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK
RENDEZVÉNYEIRE
300.000 Ft 3808/1678
MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SAJÓ-
SZENTPÉTER
ÉLMÉNY ÉS ÉRTÉK A KÖNYVTÁRBAN
OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMSOROZATRA SAJÓSZENTPÉTEREN
300.000 Ft 3808/1675
NÉPKÖNYVTÁR TÖRÖK-
KANIZSA
RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA
WEÖRES SÁNDOR 100. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL A TISZAVIRÁG KAMARAFESZTIVÁL KERETEIN BELÜL
500.000 Ft 3808/1674
NYITOTT MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ELŐHÍVÁS – 5.CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT
2013-2014. ÉVADA MEGVALÓSÍTÁSÁRA *
700.000 Ft 3808/1653
NYITOTT MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST VIDÉKI ÉS HATÁRON TÚLI
FOLYÓIRATOK (JELENKOR, GYŐRI
MŰHELY, EX-SYMPSION, MAROSVÁSÁRHELYI LÁTÓ)ESTJEI LEBONYOLÍTÁSÁRA
500.000 Ft 3808/1672
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR BUDAPEST ÉDESJÓISTENEM, EZ AZ ÉLET
MÉGISCSAK BOLONDULÁSIG GYÖNYÖRŰ!
100 ÉVE SZÜLETETT BOHUMIL HRABAL CSEH ÍRÓ –
ELŐADÁS ÉS KIÁLLÍTÁS AZ OIK-BAN
250.000 Ft 3808/1647
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST KÖNYVTÁRLAT 3. RENDEZVÉNYSOROZATRA * 2.500.000 Ft 3808/1671
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL EGYESÜLET BUDAPEST EGY TUCAT IRODALOM A
KATLANBAN REDEZVÉNYRE
800.000 Ft 3808/1670
ÖRÖKSÉG KULTÚRPOLITIKAI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ÖRÖKSÉG MŰHELY RENDEZVÉNYSOROZATÁRA 500.000 Ft 3808/1668
PANNON EGYETEM VESZPRÉM ERDÉLYI NAPOK PROGRAMJÁRA 2.000.000 Ft 3808/1679
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BUDAPEST HAGYOMÁNY-VÁLASZTÁS,
HAGYOMÁNY-FORMÁLÁS. ILLUSZTRÁLT
SZÖVEGEK A KÉSŐ ANTIKVITÁSTÓL A
ROMANIKA FELÉ VEZETŐ ÚTON RENDEZVÉNYRE *
1.400.000 Ft 3808/1652
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST A PIM IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSAIHOZ
KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰVELŐDÉSI
PROGRAMOKRA 2013-2014-BEN
1.500.000 Ft 3808/1673
PÉLDA KÉPFŐISKOLA KORTÁRS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY HERNÁDKAK SPN CSOMÓPONT – TÍZEST – A
SPANYOLNÁTHA MŰVÉSZETI
FOLYÓIRAT JUBILEUMI RENDEZVÉNYSOROZATÁRA
250.000 Ft 3808/1681
PONT KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GYERMEKEKRŐL
?GYERMEKEKÉRT
?GYERMEKEKNEK. A PONT KIADÓ
GYERMEK-ELVŰ KULTURÁLIS
PROGRAMSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA
AZ OLVASÁSÉRT, A KREATIVITÁSÉRT
400.000 Ft 3808/1667
RADNÓTI EMLÉKBIZOTTSÁG ÉS IRODALMI TÁRSASÁG GYŐR IRODALMI HETEK PROGRAMJAIRA
GYŐRÖTT ILLETVE GYŐR-MOSON-
SOPRON MEGYÉBEN 2013.
OKTÓBER 1. DECEMBER 15.
300.000 Ft 3808/1661
RATKÓ JÓZSEF KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET HATVAN FÁBIÁN ZOLTÁN OLVASÓTÁBOR
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
500.000 Ft 3808/1649
RÁKÓCZI TÁROGATÓ EGYESÜLET VAJA ZENEI ELŐADÁSRA A RÁKÓCZI
SZABADSÁGHARC 300 ÉVES
ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE /
TÖRTÉNELEM, IRODALOM, ZENE SZERVES EGYSÉGBEN /
600.000 Ft 3808/1644
SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY SZOMBATHELY ‘SEM EMLÉK, SEM VARÁZSLAT’
CÍMMEL RADNÓTI-ESTEK ÉS
RENDKÍVÜLI IRODALOMÓRÁK
DR. RADNÓTI MIKLÓSNÉ GYARMATI FANNI 100. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
200.000 Ft 3808/1662
SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR BONYHÁD KIHÍVÁS A KÖNYVTÁRBAN –
VERSENYEK, VETÉLKEDŐK
LEBONYOLÍTÁSÁRA ÁLTALÁNOS ÉS
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK A 2013/2014-ES TANÉVBEN
300.000 Ft 3808/1650
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI
GYERMEKKÖNYVHÓNAP 2013. ÉVI RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSÁRA
500.000 Ft 3808/1676
SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SOPRON 60 ÉV – 60 PROGRAM ? A TIT
60 ÉVE. A SOPRONI TIT JUBILEUMI
ÉVAD RENDEZVÉNYEIRE A 2013/2014-ES ÉVBEN.
700.000 Ft 3808/1642
SZARKALÁB KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR KALANDOS MESEÖSVÉNY ÉS NÉPI
TÁNCHÁZ PROGRAMJAIRA
300.000 Ft 3808/1643
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED SZEGEDI EÖTVÖS KOLLÉGIUM
QUADRIVIUM MŰHELYÉNEK
ELŐADÁSSOROZATÁRA
500.000 Ft 3808/1690
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED ‘A HALHATATLAN MŰ IDŐTELEN’
SZEGEDI VERSÜNNEP LEBONYOLÍTÁSÁRA
WEÖRÖS SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA
700.000 Ft 3808/1704
SZÉCHENYI ZSIGMOND KÖNYVTÁR HATVAN ISMERETTERJESZTŐ
ELŐADÁSSOROZATRA – TUDÓSKLUB 2014
300.000 Ft 3808/1660
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST IRODALMI RENDEZVÉNY
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
A PETŐFI IRODALMI MÚZEUMBAN:
IN MEMORIAM – ARCKÉPEK A KÖZELMÚLTBÓL CÍMMEL
1.000.000 Ft 3808/1711
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST IRODALMI RENDEZVÉNYEK:
ÍRÓK, OLVASÓK, MŰVEK TALÁLKOZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN MUNKACÍMU PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA
5.000.000 Ft 3808/1713
SZINDBÁD KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VÁRPALOTA ‘PALOTAI ÁLMOK’ – TEMATIKUS
IRODALMI HÉT MEGVALÓSÍTÁSÁRÁRA KRÚDY GYULA HALÁLÁNAK 80. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
300.000 Ft 3808/1703
TÉKA MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY SZAMOSÚJVÁR MŰVÉSZ (?) BEUGRÓ – IRODALMI
PROGRAMSOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYBAN
300.000 Ft 3808/1687
TOKAJI ÍRÓTÁBOR EGYESÜLET MISKOLC A 2013.ÉVI (41.)TOKAJI ÍRÓTÁBOR
MEGRENDEZÉSÉRE ELTILTVA
ÉS ELFELEJTVE 2 – A HALLGATÁS ÉS ELHALLGATTATÁS ÉVEI A MAGYAR IRODALOMBAN 1965-1990 CÍMMEL. *
3.000.000 Ft 3808/1712
TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓKRA,
OLVASÁS NÉPSZERŰSÍTŐ ÉS ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOKRA A TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRBAN
1.000.000 Ft 3808/1696
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK A VMPE VERSENYEI ÉS TÁBORAI
LEBONYOLÍTÁSÁRA
1.500.000 Ft 3808/1709
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK JUBILEUMI OKTATÁSI KONFERENCIA 800.000 Ft 3808/1710
VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK HERMINA EGYESÜLETE BUDAPEST WEÖRES SÁNDOR MUNKÁSSÁGA 1913-1989HAGYOMÁNYŐRZŐ,
ISMERETTERJESZTŐ, KULTURÁLIS MŰSOR LEBONYOLÍTÁSÁRA, KÉT LÉPCSŐS PROGRAMBAN
1.000.000 Ft 3808/1698
WEÖRES SÁNDOR ÉS KÁROLYI AMY EMLÉKÉNEK ÁPOLÁSA CSÖNGE WEÖRES SÁNDOR EMLÉKÉV
PROGRAMSOROZATÁRA CSÖNGÉN, A SZÜLŐFALUBAN
800.000 Ft 3808/1695
ZETNA EGYESÜLET ZENTA A ZETNA X. IRODALMI FESZTIVÁLJÁNAK
MEGRENDEZÉSÉRE
500.000 Ft 3808/1708

EGYÉB – EGYEDI
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR BUDAPEST AZ OIK 8. MŰFORDÍTÁS PÁLYÁZATA 500.000 Ft 3813/293

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2013. február 9.