TÁJÉKOZTATÓ A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓLTÁJÉKOZTATÓ A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓL

Bírálati ülés időpontja: 2013. december 3.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZATI
SZÁM

1) ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA
BARÁTH MAGDOLNA VECSÉS ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: MAGYAR DIPLOMATÁK LEXIKONA 1945-1990. MUNKACÍMMEL (TÁRSSZERZŐ: DR. GECSÉNYI LAJOS) 500.000 Ft 3802/4768
BERKOVICS GYÖRGY BUDAPEST ALKOTI TÁMOGATÁS: BIZONYOS FIGURA MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4730
BOKOR PÉTER FERENC BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: A SZENT KORONA POKOLJÁRÁSA MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/4782
BORONYÁK RITA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NEM TÚL TÁVOL, TÚL KÖZEL SE – A MAGYAR DOKUMENTUMFILM TÖRTÉNETE 1987-2010 C. TANULMÁNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4835
CSENDER LEVENTE ÜRÖM SZÉPIRODALMI MŰ LÉTREHOZÁSA ÁRONKÖNYV MUNKACÍMMEL MESEREGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4837
CSONTOS ERIKA CSILLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A DIAGNÓZIS HATALMA MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA, MEDIKALIZÁCIÓ ÉS STIGMATIZÁCIÓ: ÉLET ÉS IRODALOM ALCÍMMEL 400.000 Ft 3802/4795
DECZKI SAROLTA HAJDÚBAGOS ALKOTÓI TÁMOGATÁS TAR SÁNDOR MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4853
DR. BALOGH CSABA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA KRITIKATÖRTÉNETÉNEK ANTINÓMIÁI MUNKACÍMŰ IRODALOMTUDOMÁNYI (KRITIKATÖRTÉNETI) SZAKMONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁHOZ 500.000 Ft 3802/4868
DR. BÁRDI LÁSZLÓ PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS ELŐDEINKRŐL – UTÓDAINAK MUNKACÍMŰ MŰ KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4767
DR. BÓDI ZOLTÁN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KOMMUNIKÁCIÓS VISELKEDÉSFORMÁK A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOKON MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/4807
DR. BRAUER-BENKE JÓZSEF BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NÉPI HANGSZEREK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/4784
DR. DÉNES IVÁN ZOLTÁN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG ESZMÉNYE MUNKACÍMMEL, SZEKFŰ GYULA ÉLETE ÉS ÉLETMŰVE NAGYMONOGRÁFIA KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4775
DR. ERDMANN GYULA GYULA ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: SZABADSÁGJOGOKÉRT ÉS A POLGÁRI REFORMOKÉRT C. MONOGRÁFIA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 600.000 Ft 3802/4790
DR. FÜZI LÁSZLÓ KECSKEMÉT ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ IDŐ KERESÉSE CÍMŰ MŰ LÉTREHOZÁSÁRA 500.000 Ft 3802/4703
DR. KELEMEN ERZSÉBET DEBRECEN ALKOTÓI TÁMOGATÁS: AZ ITT-RAGADT MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4715
DR. KOSZTOLÁNCZY TIBOR JÁNOS SZOMBATHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A NYUGAT TEKINTETES SZERKESZTŐSÉGÉNEK CÍMMEL OSVÁT ERNŐ LEVELEZÉSHAGYATÉKÁNAK KIADÁSRA ELŐKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ: DR. NEMESKÉRI ERIKA) 500.000 Ft 3802/4786
DR. KŐBÁNYAI JÁNOS ISTVÁN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A MAGYAR PROUST SZOMORY DEZSŐ ÉLETE ÉS KORA MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/4727
DR. MAKKAI BÉLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZÉKELY-MAGYAR TEMETŐ, Ó-ROMÁNIA CÍMŰ TUDOMÁNYOS MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4810
DR. MARGITTAI GÁBOR CSABDI ALKOTÓI TÁMOGATÁS: PALOTAFORRADALOM ERDÉLYBEN ? HAZATÉRŐ FŐNEMESSÉG A JÓVÁTÉTEL ÚTVESZTŐIBEN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4811
DR. NEMESKÉRI ERIKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A NYUGAT TEKINTETES SZERKESZTŐSÉGÉNEK CÍMMEL OSVÁT ERNŐ LEVELEZÉSHAGYATÉKÁNAK KIADÁSRA ELŐKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ: KOSZTOLÁNSZKI TIBOR JÁNOS) 500.000 Ft 3802/4787
DR. SZABÓNÉ DR. JOBST ÁGNES BEÁTA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A MAGYAR ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERVEK ÉS AZ NDK ÁLLAMBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUMÁNAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE (1955-1989) MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4791
DR. SZILASSI PÉTER SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ AMI A BULVÁR HÍREKBŐL KIMARADT… ETIÓPIA GEOGRÁFUS SZEMMEL MUNKACÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4771
DR. SZILVÁSI CSABA TATABÁNYA ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: A LABDARÚGÁS SZÓKINCSTÁRÁBAN (KUTATÁS A LABDARÚGÁS NYELVÉBEN – NEVEK, FOGALMAK) MUNKACÍMMEL 400.000 Ft 3802/4770
DR. TAKÁCSNÉ DR. AJKAY ALINKA ÉVA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: FEJEZETEK A MAGYAR NYELV ÜGYÉNEK NYELVÚJÍTÁS ELŐTTI TÖRTÉNETÉBŐL MUNKACÍMŰ KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4891
DR. TÓTH ÁGNES LÍDIA KECSKEMÉT ALKOTÓI TÁMOGATÁS: JOGEGYENLŐSÉG ÉS DISZKRIMINÁCIÓ. NÉMETEK MAGYARORSZÁGON AZ 1950-ES, 1960-AS ÉVEKBEN MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4799
DR. TÓTH ESZTER ZSÓFIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: NŐI MUNKA ÉS CSALÁD A SZOCIALISTA IDŐSZAKBAN MAGYARORSZÁGON – A KORSZAK TÁRSADALOMETIKAI HATÁSAI A JELENRE MUNKACÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/4777
DR. ZÉTÉNYI ZSOLT JÁNOS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A KRISTÓF ÜGY MUNKACÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ FORRÁSKIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4792
DR.BOTLIKNÉ DR. KÓTYUK ERZSÉBET BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: MAGYAR NÉPI ORVOSLÁS A KÁRPÁTALJAI UNG-VIDÉKEN MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4804
ELMER ISTVÁN ÖDÖN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A LEHET MUNKACÍMŰ REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 3802/4726
FEJES ISTVÁN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: VASGYÁRI CAPRICCO MUNKACÍMŰ CSALÁDTÖRTÉNET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/4723
GAJDÓ TAMÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A SZÍNHÁZMŰVÉSZ – SZÍNHÁZ NÉLKÜL. BÁRDOS ARTÚR PÁLYAKÉPE 1939-1967 CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4812
GAZDA JÓZSEF KOVÁSZNA ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: A KERESZT ALATT CÍMŰ, A LESZAKÍTOTT MAGYARSÁG XX. SZÁZADI MAGYAR SORSTÖRTÉNETÉT BEMUTATÓ ESSZÉREGÉNY MEGÍRÁSÁHOZ 500.000 Ft 3802/4798
GECSÉNYI LAJOS DR. BUDAPEST MAGYAR DIPLOMATÁK LEXIKONA 1945-1990 MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE (TÁRSSZERZŐ: BARÁTH MAGDOLNA) 500.000 Ft 3802/4769
GERŐCS PÉTER NÁNDOR BUDAPEST A HOVÁ LETT POGÁNY SAMU? MUNKACÍMŰ REGÉNY KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4701
HULYÁK-TOMESZ TÍMEA EGER ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A MÉDIASZÖVEGEK VILÁGA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4862
KATONA FERENC BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A WASHINGTONI ÉS KAIRÓI MAGYAR KÖVET MAGÁNLEVELEZÉSE 1946-1948 MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 3802/4815
KIRÁLY LEVENTE BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ IJESZTŐEMBER MUNKACÍMŰ NOVELLÁSKÖTET MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/4708
KOLTAI GÁBOR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: AKIK A ‘PÁRT’ ELLEN VÉTKEZTEK. PÁRTFEGYELMI ELJÁRÁSOK BUDAPESTEN AZ MDP IDŐSZAKÁBAN (1948?1956) MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 400.000 Ft 3802/4800
KÓSA SÁNDOR BUDAPEST ALKOTÓI PÁLYÁZAT KÓSA SÁNDOR RÉSZÉRE 400.000 Ft 3802/4737
LÁNYI ANDRÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS IRODALMI ESSZÉKÖTET MEGÍRÁSÁRA A KÖRNYEZETI ETIKA TÉMAKÖRÉBEN 500.000 Ft 3802/4707
LÁZÁR BENCE ANDRÁS SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS BÁRÁNY AZ ÜRES LAKÁSBAN MUNKACÍMŰ SZÍNMŰ MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/4857
MANDICS GYÖRGY KULCS A CICERÓ KÓDEX ROVÁSÍRÁSOS ANYAGA 400.000 Ft 3802/4778
MEDNYÁNSZKY ZOLTÁN MIKLÓS MARTONVÁSÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MEDNYÁNSZKY CSALÁD MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/4788
MIKLYA ZSOLT KISKUNFÉLEGYHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZONETTREGÉNY MEGÍRÁSÁRA (5-15. SZONETTKOSZORÚ) 400.000 Ft 3802/4751
NAGY GABRIELLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PALOTA MUNKACÍMET VISELŐ HASONMÁS-REGÉNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4762
NOSZLOPI BOTOND MIECUREA CIUC ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: LEÁLLÓSÁV MUNKACÍMŰ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁHOZ 400.000 Ft 3802/4753
PATONAI ANIKÓ ÁGNES BUDAPEST KÍSÉRLETEK A NEMZETI TRAGÉDIA MEGTEREMTÉSÉRE: JÓKAI MÓR TÖRTÉNETI TÁRGYÚ DRÁMÁI AZ 1850-ES ÉVEKBEN MUNKACÍMŰÚ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4828
PETHŐ TIBOR BUDAPEST FEJEZETEK AZ 1938-BAN ALAPÍTOTT MAGYAR NEMZET CÍMŰ NAPILAP TÖRTÉNETÉBŐL, KIEMELVE A LAP LEGFONTOSABB KORSZAKAIT A KILENCVENES ÉVEK KÖZEPÉIG. 300.000 Ft 3802/4859
PODMANICZKY SZILÁRD BALATONBOGLÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS PODMANICZKY SZILÁRD A VÖRÖS MODELL CÍMŰ REGÉNYÉNEK MEGÍRÁSÁHOZ 500.000 Ft 3802/4714
RAFFAI JUDIT SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: A VAJDASÁGI MAGYAR NÉPMESE MUNKACÍMET VISELŐ TUDOMÁNY-NÉPSZERŰSÍTŐ MUNKA MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 3802/4867
RÁCZ JÁNOS BALATONFÜRED ALKOTÓI TÁMOGATÁS: NÖVÉNYI TERMÉSEK NEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA MUNKACÍMŰ SZÓTÁR KÉZIRATA MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 3802/4794
SAJÓ LÁSZLÓ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: A FUTBALL ÁBÉCÉJE ÉS MÁS TÖRTÉNETEK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4717
SELMECZI KOVÁCS ATTILA GÖD ALKOTÓI TÁMOGATÁS: NEMZETI JELKÉPEK A MAGYAR NÉPMŰVÉSZETBEN MUNKACÍMŰ KÖNYV LÉTREHOZÁSÁRA 600.000 Ft 3802/4814
SERFŐZŐ SIMON MISKOLC A LÉLEK EMELKEDŐIN CÍMŰ ÚJ VERSESKÖTET MEGÍRÁSA 300.000 Ft 3802/4740
SOLTÉNSZKY TIBOR GYÖRGY BUDAPEST ALAKOTÓI TÁMOGATÁS: A BESZÉLŐ TEST – GYAKORLATI KÉZIKÖNYV SZÍNHÁZZAL FOGLALKOZÓK ÉS NEVELŐK SZÁMÁRA SZAKMAI/ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA 300.000 Ft 3802/4825
SÜLI ATTILA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: KÉT HÁROMSZÉKI KORMÁNYBIZTOS GÁL DÁNIEL ÉS NÉMETH LÁSZLÓ TEVÉKENYSÉGE 1848-49-BEN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4806
SZAPPANOS GÁBOR BALÁZS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: JÉZUS MÁSODIK ELJÖVETELE MUNKACÍMŰ REGÉNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4742
SZŐTS ZOLTÁN OSZKÁR DUNAKESZI ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ MAGYAR FÖLDÖN ? ÉLET A HÁTORSZÁGBAN AZ EGYKORÚ KÖNYVKIADÁS TÜKRÉBEN MUNKACÍMŰ TUDOMÁNYOS MUNKA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4834
SZÜCS KATALIN ÁGNES BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA A RENDSZERVÁLTÁS A SZÍNHÁZBAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁHOZ 400.000 Ft 3802/4863
SZŰCS TERÉZIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI CIGÁNY IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL MUNKACÍMŰ TANULMÁNYKÖTET ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 400.000 Ft 3802/4765
VALUCH TIBOR GÁBOR DEBRECEN ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: MAGYAR ÉLET A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN 1938-1945 – A HÉTKÖZNAPOK KRÓNIKÁJA MUNKACÍMMEL 500.000 Ft 3802/4819
VÉKÁS JÁNOS BUDAPEST UTAK 2. VAJDASÁGI MAGYAR ÉLETINTERJÚK KÉZIRATA ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4793
VILCSEK BÉLA GYULA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: HÁRMASKÖNYV ? AZ EGYSZEMŰ ÉJSZAKA KÖLTŐI (KULCSÁR FERENC, TÓTH LÁSZLÓ, VARGA IMRE) MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 3802/4761
ZSUPOS ZOLTÁN GÁBOR DUNAKESZI ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA: GÖMÖR MEGYE 1848-49-BEN. JEGYZŐKÖNYVEK, IRATOK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3802/4783

2) RENDEZVÉNYEKRE
4 DIMENZIÓ TÁRSASDALOMTUDOMÁNYI EGYESÜLET PÉCS A PÉCSI TÁRSADALMI ÉS TÖRTÉNETI EPISZTEMOLÓGIA NEMZETKÖZI NYÁRI ISKOLA 2014 (SOCIAL AND HISTORICAL EPISTEMOLOGY SUMMER SCHOOL PÉCS 2014) LEBONYOLÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/1814
A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA SÁROSPATAK IRODALMI, OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA SÁROSPATAKON 300.000 Ft 3808/1881
ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST AZ ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE KIEMELT PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 800.000 Ft 3808/1771
ARANKA GYÖRGY ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELY A LÁTÓ IRODALMI SZÍNPAD RENDEZVÉNYEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/1839
BALATONI MÚZEUM KESZTHELY IRODALMI ESTEK PROGRAMJAIRA A BALATONI MÚZEUMBAN ? BESZÉLGETÉSEK, ELŐADÁSOK ÉS KÖNYVBEMUTATÓK MAI MAGYAR SZERZŐKKEL 170.000 Ft 3808/1885
BELVEDERE MERIDIONALE ALAPÍTVÁNY SZEGED SORSFORDÍTÓ 14-ES ÉVEK (1414, 1714, 1814, 1914) KÁRPÁT-MEDENCEI FIATAL MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK TÁBORA II. MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/1823
BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG KAPOSVÁR VI. NIKLAI IRODALMI TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 400.000 Ft 3808/1720
BOLYAI MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST VIZUALITÁS ÉS LITERALITÁS A BOLYAI ÖNKÉPZŐ MŰHELYBEN ? PROGRAMSOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 800.000 Ft 3808/1804
CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST NAPÚT-ESEMÉNYEK PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/1896
CSIMOTA KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST A KAMÉLEON OLVASÓKLUB ZÁRÓRENDEZVÉNYE PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/1879
CSIMOTA KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST ALTERNATÍV MAGYAR ÓRÁK PROGRAMJAIRA ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGAZOTOS TANULÓINAK A 2014-ES ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN A CSIMOTA GYEREKKÖNVYKIADÓ SZERVEZÉSÉBEN 300.000 Ft 3808/1880
DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ZALAEGERSZEG KOMPLEX OLVASÁSFEJLESZTÉSI PROGRAMSOROZATRA A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 400.000 Ft 3808/1841
ERDÉLYI MAGYAR ÍRÓK LIGÁJA KOLOZSVÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR ÍRÓK LIGÁJÁNAK RENDEZVÉNYSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.300.000 Ft 3808/1873
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST MESEBESZÉD SZIMPÓZIUM RENDEZVÉNYE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/1850
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST KULTURÁLIS ÁTJÁRÓK ÉS HATÁRSZEGÉSEK ? HATÁROKON ÁTÍVELŐ PROGRAMSOROZAT 2. LEBONYOLÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/1855
FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST FISZ-HÁLÓ – A FISZ ORSZÁGOS ÉS HATÁRON TÚLI PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 3808/1874
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KESZTHELY TAVASZI BALATONI ÍRÓHÉT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/1937
HASZMANN PÁL KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – CSERNÁTON CSERNÁTON VERS EMBERKÖZELBŐL – SZÉKELYFÖLDI IRODALMI-ZENÉS ELŐADÁSOK PROGRAMJÁRA RADNÓTI M. ÉS DSIDA J. EMLÉKÉRE, NAGY VERSMONDÁSSAL 800.000 Ft 3808/1787
HELIKON KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR HELIKON-ESTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA – IRODALMI RENDEZVÉNYSOROZAT 300.000 Ft 3808/1940
HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR, ESZTERGOM ESZTERGOM AZ OLVASÁS ÉS AZ IRODALOM NÉPSZERŰSÍTÉSE PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA KORTÁRS MAGYAR IRODALMÁROKKAL ÉS ZENÉSZEKKEL 400.000 Ft 3808/1734
HELTAI GÁSPÁR KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR TANÖSVÉNY-KALAUZ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 350.000 Ft 3808/1772
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST A SÍRKERESZTEK CSENDBEN KORHADNAK – AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEZETE CÍMMEL A XV. ORSZÁGOS KIADVÁNYSZERKESZTŐI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 3808/1942
INTER KULTÚRA-, NYELV- ÉS MÉDIAKUTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ ELSŐ NYELVÉSZTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALOMBAN * 1.000.000 Ft 3808/1751
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ÚJREALIZMUS ÉS MODERN NÉPISÉG A MAI MAGYAR IRODALOMBAN – KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE * 800.000 Ft 3808/1857
ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA BUDAPEST HATÁR GYŐZŐ 100 ÉVE – KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA HATÁR GYŐZŐ ÉLETMŰVÉRŐL, VALAMINT VERSSZÍNPADI EST MEGRENDEZÉSÉRE * 700.000 Ft 3808/1876
JÁSZ MÚZEUM JÁSZBERÉNY JÁSZKUNSÁGI ÉVSZÁZADOK. IX. JÁSZKUNSÁG KUTATÁSA ORSZÁGOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 3808/1778
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST A JÓZSEF ATTILA KÖR REAKTÍV CÍMŰ SZÍNHÁZI PROGRAMSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/1773
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST A JÓZSEF ATTILA KÖR IMPULZUS CÍMŰ KRITIKAI BESZÉLGETÉSSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 750.000 Ft 3808/1784
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST KULTOK – KULTMŰHELYEK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA III. CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/1806
JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET BUDAPEST ODA NE ROHANJAK – KULTÚRA, MŰVÉSZET ÉS POLITIKA A KÁDÁR-KORSZAKBAN CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 750.000 Ft 3808/1812
KERTÉSZ LÁSZLÓ HAJDÚSÁGI IRODALMI KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HAJDÚBÖSZÖRMÉNY NYÁRI SZABADEGYETEM MEGVALÓSÍTÁSÁRA – IRODALMI MŰHELYEK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN * 1.000.000 Ft 3808/1868
KORTÁRS FOLYÓIRAT KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST OTTLIK 102, AZ OTTLIK EMLÉKNAPOK 2014. ÉVI RENDEZVÉNYE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/1871
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR KORUNK AKADÉMIA – TÖRTÉNELEM – MAGYAR SORSFORDULÓK ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/1722
KÖNYVES EGÉR KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A 2014-ES KIS KÖNYVES ÉJ (FÜGGETLEN KÖNYVESBOLTOK ÉJSZAKÁJA) RENDEZVÉNYEI LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/1831
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET COVASNA -KOVÁSZNA AZ IGNÁCZ RÓZSA IRODALMI KLUB ÉS A FÁBIÁN ERNŐ NÉPFŐISKOLA ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDEZVÉNYEI LEBONYOLÍTÁSÁRA AZ EGÉSZ KÁRPÁT-MEDENCÉRE KITERJEDŐ MEGHÍVÁSSAL 250.000 Ft 3808/1724
LETTERAMANTI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST HADIK IRODALMI SZALON RENDEZVÉNYEI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.500.000 Ft 3808/1875
LITERA.HU TARTALOMSZOLGÁLTATÓ, KIADÓ ÉS PRODUKCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ÍRÓMOZI PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA – A LITERA IRODALMI PORTÁL ÉS PRODUKCIÓS MŰHELY ÍRÓI FILMKLUBJA A NYITOTT MŰHELYBEN 600.000 Ft 3808/1836
MAGYAR GYEREKKÖNYVKIADÓK EGYESÜLÉSE BUDAPEST KORTÁRS GYEREKIRODALMI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE ARANYVACKOR – 2014 1.800.000 Ft 3808/1811
MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG BUDAPEST A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KAPOLCSI PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2014-BEN * 4.500.000 Ft 3808/1899
MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG BUDAPEST ÍRÓK – ÍRÓKRÓL A MAGYAR IRODALOM KLASSZIKUSAI PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2014. JANUÁR 1.-2014. OKTÓBER 21. * 1.500.000 Ft 3808/1910
MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR NAPLÓ AZ ÍRÓSZÖVETSÉG LAPJA 20. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZENDŐ KONFERENCIA ÉS IRODALMI EST MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 3808/1859
MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA BUDAPEST IRODALMI NYELVÜNK SZÜLŐFÖLDJÉN PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA * 400.000 Ft 3808/1742
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST TRIPARTITUM 1514 HAZAI KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA * 700.000 Ft 3808/1769
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST KOMPARATISZTIKA A 21.SZÁZADBAN – KIHÍVÁSOK ÉS PERSPEKTÍVÁK KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/1770
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÉS TUDOMÁNYFILOZÓFIAI SZEMINÁRIUMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 3808/1777
MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE BUDAPEST A BUDAPESTI VERSMONDÓ KLUB PROGRAMSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 3808/1920
MENTOR IRODALMI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST 25 ÉVES A 2000 – A FOLYÓIRAT 25 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÜNNEPI PROGRAMJÁRA 600.000 Ft 3808/1837
MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SAJÓSZENTPÉTER ÉLMÉNY – INFORMÁCIÓ ÉS TUDÁSKÖZPONT PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA A SAJÓSZENTPÉTERI LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 300.000 Ft 3808/1796
NYITOTT MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST LÁBJEGYZET IRODALMI ÜGYEKHEZ ÉS MŰVEKHEZ PROGRAMSOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/1754
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR BUDAPEST AZ OIK 9. MŰFORDÍTÁS-PÁLYÁZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/1851
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST JÉKELY ZOLTÁN KAMARAKIÁLLÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 400.000 Ft 3808/1761
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST KÖNYVTÁRLAT PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA – BÓNUSZ: BŰNÖK ÉS SZENVEDÉLYEK CIKLUS LEZÁRÁSA * 400.000 Ft 3808/1765
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL EGYESÜLET BUDAPEST HRABAL – 100 EMLÉKEZÉS KÖZÉP-EURÓPA NAGY ÍRÓJÁRA PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA (ÉLŐ HANGOSKÖNYVEK, OLVASÓLIGET, SÖR, JIRI MENZEL, IRODALMI VURSTLI, PEPIN-MESÉK) 700.000 Ft 3808/1747
PANNON EGYETEM VESZPRÉM FOLYÓIRAT-KUTATÁSI TANÁCSKOZÁS, FOLYÓIRAT-TALÁLKOZÓ, KRITIKAI ÉS IRODALMI RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA, VALAMINT KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3808/1798
PANNON ÍRÓK TÁRSASÁGA ZALAEGERSZEG AZ EURÓPAI KÖLTŐI TORNA ZALAEGERSZEGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/1847
PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM NAGYVÁRAD KÉPKERET- RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 350.000 Ft 3808/1749
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST CSILLAGTORONYBAN; KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA JÉKELY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KONFERENCIAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 700.000 Ft 3808/1716
PONT KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GYERMEKEKRŐL ? GYERMEKEKÉRT ? GYERMEKEKNEK ? A PONT KIADÓ GYERMEK-ELVŰ KULTURÁLIS PROGRAMSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ OLVASÁSÉRT, A KREATIVITÁSÉRT 400.000 Ft 3808/1779
PRO RURIS EGYESÜLET MEZŐMADARAS SZÉKELY-MEZŐSÉGI OLVASÁST NÉPSZERŰSÍTŐ TÁBOR LEBONYOLÍTÁSÁRA 250.000 Ft 3808/1723
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH EGYESÜLET MAROSVÁSÁRHELY A ROMÁNIAIA MAGYAR KÖNYVES CÉH TAGKIADÓINAK RÉSZVÉTELÉRE ÉS A PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSÁRA A XXI. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON 500.000 Ft 3808/1736
SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SALGÓTARJÁN SZERDATÁRSASÁG – IRODALMI KÁVÉHÁZ – SALGÓTARJÁN SZELLEMI MŰHELYE PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 3808/1800
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY SELLYE KIMŰVELT EMBERFŐK AZ ORMÁNSÁGBAN, OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/1912
SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZABADKA A KOSZTOLÁNYI DEZSŐ NAPOK 2014. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE SZABADKÁN 500.000 Ft 3808/1889
SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY CSÍKSZEREDA SZÉKELYFÖLD GALÉRIA PROGRAMJAI LEBONYOLÍTÁSÁRA 300.000 Ft 3808/1925
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST IRODALMI BARANGOLÁSOK HAZAI TÁJAKON RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 3808/1767
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST IRODALMI TÚRÁK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 2.000.000 Ft 3808/1775
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK PROGRAMJAIRA ORSZÁGSZERTE 1.000.000 Ft 3808/1894
SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE BUDAPEST IN MEMORIAM. ARCKÉPEK A KÖZELMÚLTBÓL RENDEZVÉNYSOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 3808/1905
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC MŰÚT A KÖNYVTÁRBA VEZET – A MŰÚT IRODALMI FOLYÓIRAT ÉS A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HATODIK ÉVADÁBA LÉPŐ KÖZÖS PROGRAMSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 600.000 Ft 3808/1849
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA OLVASD VELÜNK?! – GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALMI PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSÉNEK LEBONYOLÍTÁSÁRA 180.000 Ft 3808/1890
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA AZ 5 ALKALOMBÓL ÁLLÓ – MESESAROK CÍMŰ – PROGRAMSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA – TATABÁNYA NÉPSZERŰ SZEMÉLYISÉGEI FELOLVASÁSÁVAL 100.000 Ft 3808/1891
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 10-14 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA – OLVASNI NEM CIKI CÍMMEL 200.000 Ft 3808/1935
TOKAJI ÍRÓTÁBOR EGYESÜLET MISKOLC A 2014. ÉVI (42.) TOKAJI ÍRÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE IRODALOM A RENDSZERVÁLTOZÁSBAN – RENDSZERVÁLTÓ IRODALOM CÍMMEL, VALAMINT KONFERENCIAKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE * 3.500.000 Ft 3808/1755
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK A VMPE TÁBORAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 800.000 Ft 3808/1719

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2013. december 23.