Szerződéses miniszteri támogatás 2006 – Február


“Arsvitae Fiatal Tehets&eacute geket Bemutat&oacute Egyes&uuml let” Budapest “VERS-M&#368 SOR – telev&iacute zi&oacute s, irodalmi, versmond&oacute oktat&oacute m&#369 sorsorozat megval&oacute s&iacute t&aacute s&aacute ra” “3 200 000 Ft”
“Bihari T&eacute rs&eacute gfejleszt&eacute si K&ouml zhaszn&uacute Egyes&uuml let” “Beretty&oacute &uacute jfalu” “Interregion&aacute lis t&eacute rs&eacute gfejleszt&eacute si konferencia lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra “ “300 000 Ft”
“Cir&oacute ka B&aacute bsz&iacute nh&aacute z” “Kecskem&eacute t” “A magyarorsz&aacute gi b&aacute bsz&iacute nh&aacute zak VIII. tal&aacute lkoz&oacute j&aacute nak lebonyol&iacute t&aacute sa” “4 000 000 Ft”
“Ciszterci Szent Imre Pl&eacute b&aacute nia” Budapest “A Ciszterci Szent Imre templomban tervezett hagyom&aacute nyos koncertsorozat megrendez&eacute s&eacute re “ “300 000 Ft”
“Csodaceruza Szerkeszt&#337 s&eacute ge” Budapest “A Csodaceruza k&uuml l&ouml nsz&aacute m&aacute ra: illusztr&aacute torok katal&oacute gus&aacute nak megjelentet&eacute s&eacute re” “800 000 Ft”
“Desing K&ouml zpont” Budapest “Ny&iacute t&oacute ki&aacute ll&iacute t&aacute s lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra” “25 000 000 Ft”
“ELTE BTK Filoz&oacute fia Int&eacute zet” Budapest “A filoz&oacute fiai vil&aacute gkongresszus magyar r&eacute sztvev&#337 inek k&ouml lts&eacute geihez (Fejt&#337 Ferenc &eacute s k&iacute s&eacute r&#337 j&eacute nek utaz&aacute sa, sz&aacute ll&aacute sa, valaminta filoz&oacute fus portr&eacute ki&aacute ll&iacute t&aacute s plak&aacute tjainak el&#337 &aacute ll&iacute t&aacute si &eacute s tervez&eacute si k&ouml lts&eacute ge)” “630 000 Ft”
“Erkel Ferenc T&aacute rsas&aacute g” Budapest “Hangversenyre &eacute s a nagy magyar zeneszerz&#337 kr&#337 l sz&oacute l&oacute tudom&aacute nyos tan&aacute cskoz&aacute sra m&aacute rcius 15-e alkalm&aacute b&oacute l” “500 000 Ft”
“Eur&oacute pai Politikatudom&aacute nyi H&aacute l&oacute zat (epsNet)” Budapest “2006-os tudom&aacute nyos konferenci&aacute juk lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra “ “1 800 000 Ft”
“Fekete Doboz Alap&iacute tv&aacute ny” Budapest “Az alap&iacute tv&aacute ny archiv felv&eacute teleinek digitaliz&aacute l&aacute s&aacute ra “ “4 100 000 Ft”
“Gauder &Aacute ron” Budapest “Az NK&Ouml M k&uuml l&ouml nd&iacute j&aacute ra Gauder &Aacute ron r&eacute sz&eacute re a Magyar Mozg&oacute k&eacute p Ifj&uacute Mestere elnevez&eacute ssel “ “300 000 Ft”
“GEG M&eacute dia Kft.” Budapest “A Cotton Club Singers ABBA jazz-koncertturn&eacute ja lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra” “1 000 000 Ft”
“Helikon Kast&eacute lym&uacute zeum Kht.” Keszthely “A F&aacute tyol n&eacute lk&uuml l c&iacute m&#369 k&eacute pz&#337 m&#369 v&eacute szeti v&aacute ndorki&aacute ll&iacute t&aacute s lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra “ “500 000 Ft”
“J&aacute vorszky B&eacute la Szil&aacute rd” “Buda&ouml rs” “J&aacute vorszky B&eacute la Szil&aacute rd rockt&ouml rt&eacute neti oktat&aacute si tank&ouml nyvsorozata tov&aacute bbi k&ouml teteinek elk&eacute sz&iacute t&eacute s&eacute re (alkot&oacute i t&aacute mogat&aacute s) “ “4 000 000 Ft”
“Kanizsai K&ouml r M&#369 v&eacute szeti M&#369 hely” “Magyarkanizsa -Kanjiza” “Szabados Gy&ouml rgy: Szertart&aacute szene c&iacute m&#369 &eacute nekes-zenekari m&#369 v&eacute nek bemutat&aacute s&aacute ra” “1 000 000 Ft”
“Kaposszekcs&#337 K&ouml zs&eacute g &Ouml nkorm&aacute nyzata” “Kaposszekcs&#337 “A kaposszekcs&#337 i h&iacute mz&#337 szakk&ouml r alapanyag-beszerz&eacute s&eacute re, ki&aacute ll&iacute t&aacute sokon val&oacute r&eacute szv&eacute telre” “200 000 Ft”
“Katapult Film Kft” Budapest “Eur&oacute pai forgat&oacute k&ouml nyv&iacute r&oacute i kurzus lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra “ “2 500 000 Ft”
“K&eacute pz&#337 – &eacute s Iparm&#369 v&eacute szeti Lektor&aacute tus” Budapest “&quot M&oacute ricz&quot irodalmi &eacute s &quot Babits&quot m&#369 ford&iacute t&oacute i programok lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra” “4 100 000 Ft”
“Keszthely V&aacute ros &Ouml nkorm&aacute nyzata Polg&aacute rmesteri Hivatala “ Keszthely “A F&#337 t&eacute ren elhelyezend&#337 &uacute j Festetics Gy&ouml rgy eml&eacute k&eacute re &aacute ll&iacute tand&oacute szobor megalkot&aacute s&aacute ra” “4 000 000 Ft”
“Kossuth Kiad&oacute Rt.” Budapest “Dr. Mizsei B&eacute la: &Eacute letp&aacute ly&aacute m c&iacute m&#369 &ouml n&eacute letrajzi k&ouml nyv&eacute nek megjelentet&eacute s&eacute re” “500 000 Ft”
“Lospiti Kft.” Szolnok “A Garden Hotel elnevez&eacute s&#369 kultur&aacute lis programsorozat lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra “ “300 000 Ft”
“Magyar &Eacute l&#337 zene M&#369 v&eacute szeti Kht.” Budapest “A zenekar tev&eacute kenys&eacute g&eacute hez sz&uuml ks&eacute ges szakmai sz&iacute nvonal biztos&iacute t&aacute s&aacute ra” “17 000 000 Ft”
“Magyar K&ouml nyv Alap&iacute tv&aacute ny” Budapest “A 2006. &eacute vi programok t&aacute mogat&aacute s&aacute ra “ “20 000 000 Ft”
“Magyar K&ouml nyv Alap&iacute tv&aacute ny” Budapest “Bolognai k&ouml nyvv&aacute s&aacute rhoz kapcsol&oacute d&oacute kiadv&aacute nyok megjelentet&eacute s&eacute re &eacute s honlap szerkeszt&eacute s&eacute re “ “1 000 000 Ft”
“Magyar Nemzeti M&uacute zeum” Budapest “A M&iacute ves vad&aacute szfegyverek c&iacute m&#369 ki&aacute ll&iacute t&aacute s megrendez&eacute s&eacute re “ “1 300 000 Ft”
“Marcali V&aacute rosi Helyt&ouml rt&eacute neti M&uacute zeum” Marcali “Marczali Henrik t&ouml rt&eacute n&eacute sz sz&uuml let&eacute s&eacute nek 150. &eacute vfordul&oacute ja alkalm&aacute b&oacute l rendezend&#337 tudom&aacute nyos tan&aacute cskoz&aacute s lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra “ “400 000 Ft”
“M&eacute diah&aacute l&oacute Kft.” Budapest “A V&aacute ndormozi produkci&oacute inak t&aacute mogat&aacute s&aacute ra” “6 000 000 Ft”
“Mez&#337 keresztesi F&eacute rfik&oacute rus, Kamara Egy&uuml ttes &eacute s Citerazenekar Egyes&uuml let” “B&uuml kk&aacute br&aacute ny” “A f&eacute rfik&oacute rus 150 &eacute ves megalakul&aacute s&aacute ra k&eacute sz&uuml l&#337 jubileumi program megrendez&eacute se, k&oacute rusok sz&aacute ll&aacute s- &eacute s kiadv&aacute nyk&ouml lts&eacute g&eacute re” “1 000 000 Ft”
“M&oacute ricz Zsigmond K&ouml nyvt&aacute r &eacute s K&ouml z&ouml ss&eacute gi H&aacute z” “Mez&#337 t&uacute r” “ArT&uacute r fesztiv&aacute l – Mez&#337 t&uacute ri M&#369 v&eacute szeti Napok c&iacute m&#369 rendezv&eacute nysorozat lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra” “300 000 Ft”
“Mpressz Plussz Kft.” Szolnok “A Kir&aacute lyfit&oacute l griffmad&aacute rig – Nagyap&oacute mes&eacute i c&iacute m&#369 gyermekversesk&ouml tet megjelentet&eacute s&eacute re “ “200 000 Ft”
“M&#369 v&eacute szetek H&aacute za Eger Kht.” Eger “Gyermekb&aacute bosok XIII. orsz&aacute gos fesztiv&aacute lja nyerteseinek jutalmaz&aacute s&aacute ra “ “400 000 Ft”
“Neumann J&aacute nos Digit&aacute lis K&ouml nyvt&aacute r &eacute s Multim&eacute dia K&ouml zpont Kht.” Budapest “A Digit&aacute lis Irodalmi Akad&eacute mia c&iacute m&#369 program 2006. &eacute vi folytat&aacute s&aacute ra “ “135 000 000 Ft”
“NK&Ouml M” Budapest “A m&uacute zeumi &eacute s a m&uacute zeumpedag&oacute giai N&iacute v&oacute -d&iacute jak, valamint a k&ouml zm&#369 vel&#337 d&eacute si nagyrendezv&eacute nyek d&iacute jainak &aacute tad&aacute s&aacute hoz” “2 300 000 Ft”
“NK&Ouml M “ Budapest “A m&#369 v&eacute szeti d&iacute jak &aacute tad&aacute s&aacute hoz “ “10 000 000 Ft”
“NK&Ouml M – K&uuml lf&ouml ldi Magyar Kultur&aacute lis Int&eacute zetek Igazgat&oacute s&aacute ga” Budapest “A R&oacute mai Magyar Akad&eacute mia programjainak t&aacute mogat&aacute s&aacute ra a bolognai k&ouml nyvv&aacute s&aacute ron “ “3 200 000 Ft”
“Politikatudom&aacute nyi Szemle Szerkeszt&#337 s&eacute ge” Budapest “A foly&oacute irat megjelen&eacute s&eacute nek kieg&eacute sz&iacute t&#337 t&aacute mogat&aacute s&aacute ra” “600 000 Ft”
“Pro Schola Franciscana Szentendriensis Alap&iacute tv&aacute ny” Szentendre “Az Eur&oacute pai Parlament Modell-di&aacute kj&aacute t&eacute k elnevez&eacute s&#369 nemzeti &uuml l&eacute s&eacute nek lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra” “300 000 Ft”
“Reform&aacute tus Egyh&aacute zk&ouml zs&eacute g” Abony “A m&#369 eml&eacute k reform&aacute tus templom padozat&aacute nak fel&uacute jt&aacute s&aacute ra” “1 000 000 Ft”
“Rom&aacute n S&aacute ndor T&aacute nctarsulata Kft.” Budapest “Az ExperiDance T&aacute rsulat Steel c&iacute m&#369 produkci&oacute j&aacute nak folyamatos tov&aacute bbj&aacute tsz&aacute s&aacute ra, valamint jelmezek, diszletek fel&uacute j&iacute t&aacute s&aacute ra “ “4 000 000 Ft”
“S&aacute rospataki Reform&aacute tus Koll&eacute gium Gimn&aacute ziuma” “S&aacute rospatak” “&Uuml nneps&eacute gsorozat lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra az iskola fenn&aacute ll&aacute s&aacute nak 475. &eacute vfordul&oacute j&aacute n “ “2 000 000 Ft”
“St&uacute di&oacute K Alap&iacute tv&aacute ny” Budapest “2006. &eacute s 2007. &eacute vi gyermeksz&iacute nh&aacute zi el&#337 ad&aacute sok lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra “ “5 000 000 Ft”
“Such, F&ouml ldv&aacute ri &amp Partners Kft” Budapest “Kommunik&aacute ci&oacute s el&#337 ad&aacute ssorozat megval&oacute s&iacute t&aacute s&aacute ra” ” * 2 000 000 Ft
“Talentum Kultur&aacute lis Alap&iacute tv&aacute ny” Budapest “A Rajk&oacute zenekar hang- &eacute s k&eacute pi anyag&aacute nak adathordoz&oacute kra t&ouml rt&eacute n&#337 r&ouml gz&iacute t&eacute s&eacute re” “4 000 000 Ft”
“Tatab&aacute nyai Szimfonikus Zenekar Egyes&uuml let” “Tatab&aacute nya “ “A zenekar m&#369 v&eacute szi programjainak megval&oacute s&iacute t&aacute s&aacute ra “ “3 000 000 Ft”
“TIPP Cult Kft.” Budapest “Jenei Gyula: &Aacute t&iacute r&aacute sok c&iacute m&#369 versesk&ouml tet&eacute nek megjelentet&eacute s&eacute re “ “150 000 Ft”
“Traf&oacute Kort&aacute rs M&#369 v&eacute szetek H&aacute za” Budapest “M&#369 v&eacute szeti projektek megval&oacute s&iacute t&aacute s&aacute ra, r&ouml vid m&#369 vek bemutat&aacute s&aacute ra a MU Sz&iacute nh&aacute zban” “3 000 000 Ft”
“&Uacute j Sz&iacute nh&aacute z&eacute rt Alap&iacute tv&aacute ny” “J&aacute szber&eacute ny” “Az Es&#337 c&iacute m&#369 irodalmi foly&oacute irat 2006. lapsz&aacute mainak megjelentet&eacute s&eacute re “ “1 000 000 Ft”
“V.I.P. Arts Management Kft.” Budapest “A XV. BudaFest Ny&aacute ri Zenei Fesztiv&aacute l lebonyol&iacute t&aacute s&aacute ra” “23 000 000 Ft”