Szerződéses miniszteri támogatás 2009 – Június


"N&Eacute V" HELY "P&Aacute LY&Aacute ZAT LE&Iacute R&Aacute SA " "MEG&Iacute T&Eacute LT &Ouml SSZEG" "P&Aacute LY&Aacute ZAT SZ&Aacute M "
“ALT&Eacute MA” “&nbsp
” BALASSI INTÉZET “ ” BUDAPEST “ ” TÁRSULT INTÉZETEK HÁLÓZATÁVAL VALÓ EGYÜTTM?KÖDÉS KERETÉBEN SZERVEZETT RENDEZVÉNYEK ÉS A BALASSI GALÉRIA 2008. OKTÓBER 31. UTÁNI PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA “ ” 3.000.000 Ft “ ” 4108/37 “
” SZÉPM?VÉSZETI MÚZEUM “ ” BUDAPEST “ ” A JÉZUS NYOMÁBAN: EL GRECO SZENT JÁNOSA CÍM? KAMARA-KIÁLLÍTÁS EL?KÉSZÍTÉSÉRE “ ” 2.500.000 Ft “ ” 4106/42 “
” ACCENT STUDIO KOMMUNIK&Aacute CI&Oacute S &Eacute S SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” EXTRA-KULT&Uacute RH&Aacute TT&Eacute R, 25 PERCES HETI KULTUR&Aacute LIS MAGAZIN ELK&Eacute SZ&Iacute T&Eacute S&Eacute RE (14 ALKALOM) “ ” 8.000.000 Ft “ ” 4317/208 “
” ALAP&Iacute TV&Aacute NY NAGYKOV&Aacute CSI&Eacute RT “ ” NAGYKOV&Aacute CSI “ ” J&Aacute NOS VIT&Eacute Z T&Aacute NCJ&Aacute T&Eacute K EL?AD&Aacute S&Aacute NAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4317/210 “
” ANGYALFA ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” ZALAEGERSZEG “ ” SZABADS&Aacute GOT A GYERMEKEKNEK ES&Eacute LYEGYENL?S&Eacute GI, J&Oacute T&Eacute KONYS&Aacute GI G&Aacute LAEST MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 300.000 Ft “ ” 4308/915 “
” ARANY J&Aacute NOS GIMN&Aacute ZIUM &Eacute S &Aacute LTAL&Aacute NOS ISKOLA “ ” NY&Iacute REGYH&Aacute ZA “ ” AZ ISKOLA KULTUR&Aacute LIS PROGRAMJAINAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA, SZ&Aacute M&Iacute T&Oacute G&Eacute P BESZERZ&Eacute S&Eacute RE, VALAMINT AZ ISKOLAI K&Ouml NYVT&Aacute R &Aacute LLOM&Aacute NY&Aacute NAK B?V&Iacute T&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4308/927 “
” ARTS &amp BUSINESS SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A SZ&Eacute PM?V&Eacute SZETI M&Uacute ZEUMBAN MEGRENDEZEND? NAGYSZAB&Aacute S&Uacute M?V&Eacute SZETI RENDEZV&Eacute NY A M?V&Eacute SZEK &Eacute S MENEDZSEREK TAL&Aacute LKOZ&Aacute SA C&Iacute M? ESEM&Eacute NYSOROZAT MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.500.000 Ft “ ” 4308/912 “
” AZ EZREDV&Eacute G ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” AZ EZREDV&Eacute G C&Iacute M? FOLY&Oacute IRAT 2009. &Eacute VI 10 SZ&Aacute M&Aacute NAK KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4301/123 “
” AZ &Eacute LET MENETE ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” AZ ALAP&Iacute TV&Aacute NY KULTUR&Aacute LIS PROGRAMJAINAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 7.000.000 Ft “ ” 4308/932 “
” BALATONF&Uuml RED V&Aacute ROS&Eacute RT K&Ouml ZALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BALATONF&Uuml RED “ ” A TEMPEV&Ouml LGY C&Iacute M? FOLY&Oacute IRAT MUTATV&Aacute NYSZ&Aacute M&Aacute NAK KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 700.000 Ft “ ” 4301/119 “
” BALATONF&Uuml REDI NEMZETK&Ouml ZI GIT&Aacute RFESZTIV&Aacute L ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” MARTONV&Aacute S&Aacute R “ ” BALATONF&Uuml REDI NEMZETK&Ouml ZI GIT&Aacute RFESZTIV&Aacute L MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4307/95 “
” B&Aacute NYA- &Eacute S ENERGIAIPARI DOLGOZ&Oacute K SZAKSZERVEZETE “ ” BUDAPEST “ ” J&Oacute SZERENCS&Eacute T K&Ouml SZ&Ouml NT&Eacute S 115. &Eacute VFORDUL&Oacute JA TISZTELET&Eacute RE MEGRENDEZEND? PROGRAM T&Aacute MOGAT&Aacute S&Aacute RA “ ” 100.000 Ft “ ” 4308/914 “
” BIZALOM ERZS&Eacute BETI-SOROKS&Aacute RI NAGYCSAL&Aacute DOSOK EGYES&Uuml LETE “ ” BUDAPEST “ ” ERZS&Eacute BETI-SOROKS&Aacute RI NAGYCSAL&Aacute DOSOK MIKUL&Aacute S &Uuml NNEPS&Eacute G&Eacute NEK KULTUR&Aacute LIS PROGRAMJAIRA “ ” 250.000 Ft “ ” 4308/901 “
” BUDAPESTI KAMARASZ&Iacute NH&Aacute Z KHT. “ ” BUDAPEST “ ” PRESZNYAKOV: PADL&Oacute SZ?NYEG C&Iacute M? PRODUKCI&Oacute BEMUTAT&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4317/209 “
” BUDAPESTI VON&Oacute SOK ALAP&Iacute TV&Aacute NYA “ ” BUDAPEST “ ” HUBAY ZENETEREMBEN 3 KONCERTB?L &Aacute LL&Oacute KAMARAZENEI SOROZAT MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/934 “
” CHABAD LUBAVITS ZSID&Oacute NEVEL&Eacute SI &Eacute S OKTAT&Aacute SI ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” PESZACHI H&Aacute GG&Aacute D&Aacute KIAD&Aacute S&Aacute RA &Eacute S &Uacute JRANYOMTAT&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4321/400 “
” DUNA TELEV&Iacute ZI&Oacute Z&Aacute RTK&Ouml R?EN M?K&Ouml D? R&Eacute SZV&Eacute NYT&Aacute RSAS&Aacute G “ ” BUDAPEST “ ” A DUNA TELEV&Iacute ZI&Oacute &Aacute LTAL SUG&Aacute RZ&Aacute SRA KER&Uuml L? KULTUR&Aacute LIS M?SOROK, ISMERETTERJESZT? &Eacute S DOKUMENTUMFILMEK ANGOL NYELV? FORD&Iacute T&Aacute S&Aacute RA &Eacute S FELIRATOZ&Aacute S&Aacute RA (9165 PERC) “ ” 20.000.000 Ft “ ” 4317/205 “
” E&Ouml TV&Ouml S LOR&Aacute ND TUDOM&Aacute NYEGYETEM “ ” BUDAPEST “ ” BERT&Eacute NYI IV&Aacute N PROFESSZOR 70. SZ&Uuml LET&Eacute SNAPJ&Aacute RA KIADAND&Oacute T&Ouml RT&Eacute NETTUDOM&Aacute NYI TANULM&Aacute NYGY?JTEM&Eacute NY KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 400.000 Ft “ ” 4321/402 “
” FEJ&Eacute R MEGYEI M&Uacute ZEUMOK IGAZGAT&Oacute S&Aacute GA “ ” SZ&Eacute KESFEH&Eacute RV&Aacute R “ ” PLAUTUS AMPHITRYON M?V&Eacute NEK BEMUTAT&Aacute S&Aacute RA A FLOR&Aacute LIA TAVASZK&Ouml SZ&Ouml NT? &Uuml NNEPS&Eacute GEN A T&Aacute CI GORSIUM R&Eacute G&Eacute SZETI PARKBAN “ ” 500.000 Ft “ ” 4308/917 “
” FRECH J&Oacute ZSEF “ ” NAGYBERKI “ ” ALKOT&Oacute I T&Aacute MOGAT&Aacute S GYERMEKKORUNK J&Aacute T&Eacute KAI C&Iacute M? K&Ouml TETHEZ ADATGY?JT&Eacute SRE “ ” 200.000 Ft “ ” 4302/33 “
” G&Ouml D&Ouml LL?I SZIMFONIKUS ZENEKAR ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” G&Ouml D&Ouml LL? “ ” A G&Ouml D&Ouml LL?I SZIMFONIKUS ZENEKAR 3 KIEMELT HANGVERSENY&Eacute NEK MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/933 “
” HABSBURG-KORI KUTAT&Aacute SOK K&Ouml ZALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” NEMZETK&Ouml ZI KONFERENCI&Aacute RA-HABSBURG BIRODALOM N&Eacute PEINEK KULTUR&Aacute LIS INTEGR&Aacute CI&Oacute JA, HAZAI KONFERENCI&Aacute RA-CIG&Aacute NY MOT&Iacute VUM A K&Ouml Z&Eacute P-EUR&Oacute PAI IRODALOMBAN &Eacute S ZEN&Eacute BEN “ ” 3.200.000 Ft “ ” 4308/907 “
” HAJD&Uacute DOROG V&Aacute ROSI POLG&Aacute RMESTERI HIVATAL “ ” HAJD&Uacute DOROG “ ” 2008. &Eacute VI ADVENTI &Uuml NNEPI PROGRAMOK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 200.000 Ft “ ” 4308/926 “
” HAMU &Eacute S GY&Eacute M&Aacute NT KIAD&Oacute I &Eacute S SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” SCHAFFER ZSUZSA GENIUS LOCI C&Iacute M? K&Ouml TET&Eacute NEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4321/401 “
” HILLEL ZSID&Oacute OKTAT&Aacute SI &Eacute S IFJ&Uacute S&Aacute GI K&Ouml ZPONT ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” HAT R&Eacute SZB?L &Aacute LL&Oacute GYERMEKK&Ouml NYV SOROZAT KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 300.000 Ft “ ” 4321/404 “
” HUNGAROFEST NEMZETI RENDEZV&Eacute NYSZERVEZ? KHT. “ ” BUDAPEST “ ” A KULT&Uacute R&Aacute K K&Ouml Z&Ouml TTI P&Aacute RBESZ&Eacute D EUR&Oacute PAI &Eacute VE 2008. C&Iacute M? PROGRAM MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 10.000.000 Ft “ ” 4308/920 “
” IFJ&Uacute S&Aacute GI &Eacute S SZABADID? H&Aacute Z “ ” MISKOLC “ ” FERENCZI S&Aacute NDOR HAZAT&Eacute R C&Iacute M? NEMZETK&Ouml ZI KONFERENCIA MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4308/910 “
” INTERKULTUR HUNGARIA KULTUR&Aacute LIS RENDEZV&Eacute NYSZERVEZ? &Eacute S SZOLG&Aacute LTAT&Oacute K&Ouml ZHASZN&Uacute NONPROFIT KORL&Aacute TOLT FELE “ ” BUDAPEST “ ” &Eacute NEKEL AZ ORSZ&Aacute G C&Iacute M? KONCERT MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE A M?V&Eacute SZETEK PALOT&Aacute J&Aacute BAN “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/924 “
” KLAUZ&Aacute L G&Aacute BOR T&Aacute RSAS&Aacute G “ ” BUDAPEST “ ” 2009. ELS? F&Eacute L&Eacute VI KULTUR&Aacute LIS PROGRAMOK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA, K&Ouml NYV KIAD&Aacute S&Aacute RA &Eacute S EML&Eacute KFAL FEL&Aacute LL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 500.000 Ft “ ” 4308/911 “
” K&Ouml Z&Eacute P- &Eacute S KELET-EUR&Oacute PAI T&Ouml RT&Eacute NELEM &Eacute S T&Aacute RSADALOM KUTAT&Aacute S&Aacute &Eacute RT K&Ouml ZALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” A HOLOCAUST EML&Eacute KNAPJ&Aacute N MEGRENDEZEND? EML&Eacute KKONCERT MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/918 “
” KRITIKA ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” A KRITIKA C&Iacute M? FOLY&Oacute IRAT MEGJELEN&Eacute S&Eacute NEK T&Aacute MOGAT&Aacute S&Aacute RA “ ” 4.000.000 Ft “ ” 4301/121 “
” L. A. GEG SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” COTTON CLUB SINGERS: RESTART C&Iacute M? KONCERT MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/919 “
” LIGET M?HELY ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” LIGET FOLY&Oacute IRAT 2009. &Eacute VI 12 LAPSZ&Aacute M&Aacute NAK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4301/124 “
” MAGISZTER T&Aacute RSADALOMTUDOM&Aacute NYI ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” T?KEI FERENC &Eacute LETM?SOROZAT 9. K&Ouml TET&Eacute NEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE (K&Iacute NAI MES&Eacute K &Eacute S DR&Aacute M&Aacute K-&Ouml SSZEGY?JT&Ouml TT M?FORD&Iacute T&Aacute SOK) “ ” 1.800.000 Ft “ ” 4321/403 “
” MAGYAR K&Eacute PEK KULTUR&Aacute LIS K&Ouml ZHASZN&Uacute EGYES&Uuml LET “ ” BUDAPEST “ ” FIKCI&Oacute S ISMERETTERJESZT? FILM K&Eacute SZ&Iacute T&Eacute S&Eacute RE ZALA GY&Ouml RGY SZ&Uuml LET&Eacute S&Eacute NEK 150. &Eacute VFORDUL&Oacute JA ALKALM&Aacute B&Oacute L “ ” 800.000 Ft “ ” 4317/206 “
” MAGYAR T&Ouml RT&Eacute NELMI T&Aacute RSULAT “ ” BUDAPEST “ ” A SZ&Aacute ZADOK C&Iacute M? FOLY&Oacute IRAT 2009. &Eacute VI 6 LAPSZ&Aacute M&Aacute NAK KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 3.000.000 Ft “ ” 4301/125 “
” MAGYAR T&Ouml RT&Eacute NELMI T&Aacute RSULAT “ ” BUDAPEST “ ” 2008. OKT&Oacute BER &Eacute S 2009. DECEMBER K&Ouml Z&Ouml TTI ID?SZAKRA TERVEZETT RENDEZV&Eacute NYEK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA, KIADV&Aacute NY MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 8.000.000 Ft “ ” 4308/922 “
” MAHATMA GANDHI EGYES&Uuml LET “ ” BUDAPEST “ ” MULTIKULTUR&Aacute LIS FESZTIV&Aacute LOK MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 800.000 Ft “ ” 4308/908 “
” MENTOR PRESS HUNGARY KIAD&Oacute &Eacute S KOMMUNIK&Aacute CI&Oacute S &Uuml GYN&Ouml KS&Eacute G KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A MENTOR C&Iacute M? FOLY&Oacute IRAT 2009. &Eacute VI 4 SZ&Aacute M&Aacute NAK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 3.000.000 Ft “ ” 4301/118 “
” M&Eacute SZ&Aacute ROS L&Aacute SZL&Oacute K&Eacute PZ?M?V&Eacute SZETI EGYES&Uuml LET “ ” BUDAPEST “ ” K&Eacute PZ?M?V&Eacute SZETI PROGRAM, KI&Aacute LL&Iacute T&Aacute S &Eacute S ALKOT&Oacute T&Aacute BOR MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 500.000 Ft “ ” 4306/124 “
” MIH&Aacute LYGERGE K&Ouml ZS&Eacute G &Ouml NKORM&Aacute NYZATA “ ” MIH&Aacute LYGERGE “ ” AMAT?R M?V&Eacute SZETI CSOPORTOK FELL&Eacute P&Eacute SEINEK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/921 “
” MISKOLCI OPERAFESZTIV&Aacute L KULTUR&Aacute LIS SZOLG&Aacute LTAT&Oacute NONPROFIT KFT. “ ” MISKOLC “ ” BART&Oacute K + B&Eacute CS 2009. MISKOLCI NEMZETK&Ouml ZI OPERAFESZTIV&Aacute L MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 50.000.000 Ft “ ” 4307/94 “
” NAGYT&Eacute T&Eacute NYI POLG&Aacute RI K&Ouml R “ ” BUDAPEST “ ” A NAGYT&Eacute T&Eacute NYI SZ&Uuml RETI MULATS&Aacute GOK C&Iacute M? RENDEZV&Eacute NY KULTUR&Aacute LIS PROGRAMJAINAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 500.000 Ft “ ” 4308/931 “
” NOVOFER ALAP&Iacute TV&Aacute NY A M?SZAKI-SZELLEMI ALKOT&Aacute S&Eacute RT “ ” BUDAPEST “ ” A 2009. &Eacute VI G&Aacute BOR D&Eacute NES-D&Iacute J RENDEZV&Eacute NY MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 500.000 Ft “ ” 4380/58 “
” P&Eacute CS-SOMOGYI KULTUR&Aacute LIS &Eacute S K&Ouml RNYEZETV&Eacute DELMI EGYES&Uuml LET “ ” P&Eacute CS “ ” KULTUR&Aacute LIS PROGRAMSOROZAT MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA P&Eacute CS-SOMOGYBAN “ ” 400.000 Ft “ ” 4308/916 “
” P&Eacute CSI REFORM&Aacute TUS KOLL&Eacute GIUM GIMN&Aacute ZIUMA &Eacute S &Aacute LTAL&Aacute NOS ISKOL&Aacute JA “ ” P&Eacute CS “ ” A P&Eacute CSI REFORM&Aacute TUS KOLL&Eacute GIUM GIMN&Aacute ZIUMI VEGYESKAR&Aacute NAK KONCERTTURN&Eacute J&Aacute RA AZ USA-BAN “ ” 500.000 Ft “ ” 4323/109 “
” ROM&Aacute N S&Aacute NDOR T&Aacute NCT&Aacute RSULATA KFT. “ ” BUDAPEST “ ” AZ EXPERIDANCE PRODUKCI&Oacute 2009. ELS? NEGYED&Eacute VI PROGRAMJAINAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 20.000.000 Ft “ ” 4308/923 “
” RUBICON-H&Aacute Z KERESKEDELMI, SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KIAD&Oacute I BT. “ ” BUDAPEST “ ” A RUBICON FOLY&Oacute IRAT 2009. &Eacute VI 9 SZ&Aacute M&Aacute NAK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4301/120 “
” SOPRONI JUVENTUS KONCERT F&Uacute V&Oacute SZENEKAR ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” SOPRON “ ” A JUVENTUS KONCERT F&Uacute V&Oacute SZENEKAR FELL&Eacute P&Eacute S&Eacute RE A SV&Eacute DORSZ&Aacute GI LJUNGBYBAN “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4323/110 “
” ST PLUSZ K&Ouml NYV- &Eacute S LAPKIAD&Oacute ADATFELDOLGOZ&Oacute &Eacute S NYOMDAIPARI KFT. “ ” BUDAPEST “ ” RIVALDA 2009. &Eacute V KULTUR&Aacute LIS HIRAD&Oacute MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 20.000.000 Ft “ ” 4317/207 “
” ST&Aacute CI&Oacute ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” ST&Aacute CI&Oacute VALL&Aacute SI MAGAZIN KIAD&Aacute S&Aacute NAK, MEGJELENTET&Eacute S&Eacute NEK T&Aacute MOGAT&Aacute S&Aacute RA “ ” 3.000.000 Ft “ ” 4301/122 “
” SZENT &Aacute GOSTON R&Oacute MAI KATOLIKUS PL&Eacute B&Aacute NIA “ ” P&Eacute CS “ ” NY&Iacute L&Aacute SZ&Aacute R&Oacute K FEL&Uacute J&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4311/44 “
” SZITA-DE&Aacute K FILMGY&Aacute RT&Oacute BT. “ ” BUDAPEST “ ” A J&Aacute RV&Aacute NY C&Iacute M? DOKUMENTUMFILM GY&Aacute RT&Aacute S&Aacute RA “ ” 3.000.000 Ft “ ” 4317/211 “
” BUDAPEST F?V&Aacute ROS XXIII. KER&Uuml LET SOROKS&Aacute R &Ouml NKORM&Aacute NYZAT T&Aacute NCSICS MIH&Aacute LY M?VEL?D&Eacute SI H&Aacute Z “ ” BUDAPEST “ ” AZ ID?SEK VIL&Aacute GNAPJA ELNEVEZ&Eacute S? RENDEZV&Eacute NY MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA, VALAMINT M&Uacute ZEUML&Aacute TOGAT&Aacute S &Eacute S KLUBD&Eacute LUT&Aacute NOK SZERVEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 300.000 Ft “ ” 4408/7 “
” BUDAPESTI T&Ouml RT&Eacute NETI M&Uacute ZEUM “ ” BUDAPEST “ ” G&Ouml B&Ouml LY&Ouml S LUCA: LENTICULAR K&Eacute PEK I-IV., 2006-2007 (4 DB), ILLETVE KUPCSIK ADRI&Aacute N: VILLAMOSOK, 2008 C&Iacute M? M?VEK MEGV&Aacute S&Aacute RL&Aacute S&Aacute RA “ ” 3.600.000 Ft “ ” 4410/2 “
” CSEKOVSZKY &Aacute RP&Aacute D M?VEL?D&Eacute SI H&Aacute Z “ ” BUDAPEST “ ” LIPT&Aacute K GY&Ouml RGY GRAFIKUS KI&Aacute LL&Iacute T&Aacute S&Aacute NAK MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 500.000 Ft “ ” 4406/3 “
” PESTERZS&Eacute BETI M&Uacute ZEUM “ ” BUDAPEST “ ” CZ&Eacute T&Eacute NYI VILMOS FEST?M?V&Eacute SZ 50 &Eacute VES M?V&Eacute SZI P&Aacute LY&Aacute J&Aacute T BEMUTAT&Oacute K&Eacute PZ?M?V&Eacute SZETI ALBUM MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.500.000 Ft “ ” 4406/4 “