Szerződéses miniszteri támogatás 2010 – Június


"N&Eacute V" HELY "P&Aacute LY&Aacute ZAT LE&Iacute R&Aacute SA " "MEG&Iacute T&Eacute LT &Ouml SSZEG" "P&Aacute LY&Aacute ZAT SZ&Aacute M "
“ALT&Eacute MA” “&nbsp
” BALASSI INTÉZET “ ” BUDAPEST “ ” A BERLINI CINEMA TOTAL RENDEZVÉNYSOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4103/24 “
” BALASSI INTÉZET “ ” BUDAPEST “ ” SZAKDIPLOMATÁK 2009. ÉVI KULTURÁLIS PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA “ ” 15.000.000 Ft “ ” 4108/48 “
” IPARM?VÉSZETI MÚZEUM “ ” BUDAPEST “ ” MÚZEUMOK ?SZI FESZTIVÁLJA (2009) MEGRENDEZÉSÉRE “ ” 250.000 Ft “ ” 4108/47 “
” LUDWIG MÚZEUM KORTÁRS M?VÉSZETI MÚZEUM “ ” BUDAPEST “ ” GY?JTEMÉNYGYARAPÍTÁS: BARANYAI ANDRÁS, CSÁKÁNY ISTVÁN, KASZÁS TAMÁS, KOKESCH ÁDÁM, PAUER GYULA M?VEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA “ ” 4.100.000 Ft “ ” 4109/7 “
” MAGYAR NEMZETI MÚZEUM “ ” BUDAPEST “ ” A MEGMENTETT M?KINCSEK ID?SZAKI KIÁLLÍTÁS, A VÉRTESSZ?L?SI ÁLLANDÓ TÁRLAT, VALAMINT AZ ELÁRULT ÁLLAMPOLGÁR CÍM? KIÁLLÍTÁS 2009. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4106/44 “
” ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET “ ” BUDAPEST “ ” MÚZEUMOK ?SZI ÉJSZAKÁJA KERETÉBEN LEZAJLÓ EGÉSZ ESTÉS PROGRAM MEGRENDEZÉSÉRE KÍSÉRTETEK ÉS KÍSÉRLETEK… MÚZEUM ÉS SZÍNHÁZ TALÁLKOZÁSA A BONCASZTALON CÍMMEL “ ” 500.000 Ft “ ” 4108/50 “
” SZÉPM?VÉSZETI MÚZEUM “ ” BUDAPEST “ ” A MÚZEUMOK ?SZI ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA (2009) “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4108/49 “
” ANTALL J&Oacute ZSEF POLITIKA- &Eacute S T&Aacute RSADALOMTUDOM&Aacute NYI TUD&Aacute SK&Ouml ZPONT ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” N&Eacute HAI ANTALL J&Oacute ZSEF MINISZTERELN&Ouml K BESZ&Eacute DEINEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE D&Iacute SZKIAD&Aacute SBAN DVD MELL&Eacute KLETTEL (600 DB) “ ” 9.670.000 Ft “ ” 4321/479 “
” ARGUMENTUM K&Ouml NYVKIAD&Oacute , TUDOM&Aacute NYSZERVEZ? &Eacute S SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” BABITS MIH&Aacute LY LEVELEZ&Eacute SE 1916-1921 C&Iacute M? KIADV&Aacute NY MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE (300 PLD.) “ ” 5.411.400 Ft “ ” 4321/469 “
” BALATONF&Uuml RED V&Aacute ROS&Eacute RT K&Ouml ZALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BALATONF&Uuml RED “ ” A BALATONF&Uuml REDEN MEGJELEN? TEMPEV&Ouml LGY C&Iacute M? FOLY&Oacute IRAT 2010. &Eacute VI 4 SZ&Aacute M&Aacute NAK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.500.000 Ft “ ” 4301/153 “
” BALATONUDVARI K&Ouml ZS&Eacute G &Ouml NKORM&Aacute NYZATA “ ” BALATONUDVARI “ ” M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA BALATONUDVARIBAN 2009. &Eacute VI MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 200.000 Ft “ ” 4308/1106 “
” BARANYA MEGYEI M&Uacute ZEUMOK IGAZGAT&Oacute S&Aacute GA “ ” P&Eacute CS “ ” TOLVALY ERN?: PAUL C&Eacute ZANNE TANNHAUSER NYIT&Aacute N – C&Eacute ZANNE INTERPRET&Aacute CI&Oacute 1978 MEGV&Aacute S&Aacute RL&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.500.000 Ft “ ” 4309/13 “
” BUDAPESTI VON&Oacute SOK ALAP&Iacute TV&Aacute NYA “ ” BUDAPEST “ ” 2010. XVI. HAYDN FESZTIV&Aacute L MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE FERT?D-ESZTERH&Aacute Z&Aacute N “ ” 3.000.000 Ft “ ” 4308/1096 “
” DEMOKR&Aacute CIA KUTAT&Aacute SOK MAGYAR K&Ouml ZPONTJA ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” MAGYARORSZ&Aacute G POLITIKAI &Eacute VK&Ouml NYVE 2009-R?L MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 4.000.000 Ft “ ” 4330/36 “
” DOMB&Oacute V&Aacute RI IFJ&Uacute S&Aacute GI F&Uacute V&Oacute SZENEKAR K&Ouml ZHASZN&Uacute EGYES&Uuml LET “ ” DOMB&Oacute V&Aacute R “ ” A DOMB&Oacute V&Aacute RI IFJ&Uacute S&Aacute GI F&Uacute V&Oacute SZENEKAR R&Eacute SZV&Eacute TEL&Eacute RE A Z&Uuml RICHI KULTUR&Aacute LIS FESZTIV&Aacute LON “ ” 300.000 Ft “ ” 4323/131 “
” DOUBLE PRITING KOMMUNIK&Aacute CI&Oacute S KFT. “ ” BUDAPEST “ ” K&Ouml Z&Eacute PISKOL&Aacute S DI&Aacute KOKNAK SZ&Oacute L&Oacute IRODALMI KIADV&Aacute NY MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4321/473 “
” ESZM&Eacute LET SAJT&Oacute ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” KRAUSZ TAM&Aacute S: LENIN-T&Aacute RSADALOMELM&Eacute LETI REKONSTRUKCI&Oacute C&Iacute M? MONOGR&Aacute FI&Aacute JA ANGOL FORD&Iacute T&Aacute S&Aacute NAK ELK&Eacute SZ&Iacute TTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.500.000 Ft “ ” 4321/475 “
” GONDOLAT KIAD&Oacute I K&Ouml R KIAD&Oacute &Eacute S SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” IGNOTUS P&Aacute L: JEGYZETEK A SZABADS&Aacute GR&Oacute L C&Iacute M? V&Aacute LOGATOTT &Iacute R&Aacute SOK KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 500.000 Ft “ ” 4321/471 “
” G&Ouml NC&Ouml L ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” V&Aacute C “ ” M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA 2009. LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 60.000 Ft “ ” 4308/1133 “
” GYULA V&Aacute ROS &Ouml NKORM&Aacute NYZAT POLG&Aacute RMESTERI HIVATALA “ ” GYULA “ ” ED&Uuml -ERKEL DI&Aacute K&Uuml NNEPEK RENDEZV&Eacute NY MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4308/1105 “
” GYULA V&Aacute ROS &Ouml NKORM&Aacute NYZAT POLG&Aacute RMESTERI HIVATALA “ ” GYULA “ ” ERKEL &Eacute S KORA K&Aacute RP&Aacute T-MEDENCEI K&Ouml Z&Eacute PISKOLAI M?VELTS&Eacute GI VET&Eacute LKED? EL?D&Ouml NT? &Eacute S D&Ouml NT? LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4325/42 “
” HUNGAROFEST NEMZETI RENDEZV&Eacute NYSZERVEZ? NONPROFIT KORL&Aacute TOLT FELEL?SS&Eacute G? T&Aacute RSAS&Aacute G “ ” BUDAPEST “ ” BELARUSZ KULTUR&Aacute LIS NAPOK MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 6.000.000 Ft “ ” 4308/1091 “
” HUNGAROTON RECORDS HANGLEMEZKIAD&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A K&Aacute LLAI DINASZTIA &Eacute S ZENEKARA CD-J&Eacute NEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 3.000.000 Ft “ ” 4330/35 “
” JAZZART K&Ouml ZC&Eacute L&Uacute ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” 2009. &Eacute VI MEZZO KONCERTEK MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 3.000.000 Ft “ ” 4308/1097 “
” K&Ouml RMENDI KULTUR&Aacute LIS K&Ouml ZPONT &Eacute S FALUDI FERENC K&Ouml NYVT&Aacute R “ ” K&Ouml RMEND “ ” A 2009-ES M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA PROGRAM LEBONYOL&Iacute T&Aacute SI K&Ouml LTS&Eacute GEIRE A BATTHY&Aacute NY-KAST&Eacute LYBAN “ ” 400.000 Ft “ ” 4308/1123 “
” L HARMATTAN K&Ouml NYVKIAD&Oacute &Eacute S TERJESZT? KFT. “ ” BUDAPEST “ ” JOHN KEATS LEVELEI &Eacute S P&Eacute TER &Aacute GNES: KEATS VIL&Aacute GA C&Iacute M? K&Ouml TETEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 700.000 Ft “ ” 4321/478 “
” MAGYAR K&Ouml ZT&Aacute RSAS&Aacute G K&Uuml L&Uuml GYMINISZT&Eacute RIUMA “ ” BUDAPEST “ ” A BENK&Oacute DIXIELAND BAND SZENTP&Eacute TERV&Aacute RI FELL&Eacute P&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4323/130 “
” MAGYAR K&Uuml L&Uuml GYI INT&Eacute ZET “ ” BUDAPEST “ ” AZ ATLANTIC STUDIES ON SOCIETY IN CHANGE C&Iacute M? K&Ouml NYVSOROZAT KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 7.000.000 Ft “ ” 4321/480 “
” MAGYAR PAP&Iacute R- &Eacute S V&Iacute ZJELT&Ouml RT&Eacute NETI T&Aacute RSAS&Aacute G “ ” BUDAPEST “ ” MAGYAR PAP&Iacute R- &Eacute S V&Iacute ZJELT&Ouml RT&Eacute NETI KI&Aacute LL&Iacute T&Aacute S &Eacute S KONGRESSZUS MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4306/141 “
” MAGYAR ZSID&Oacute KULTUR&Aacute LIS EGYES&Uuml LET “ ” BUDAPEST “ ” A KLEZMER MARATON 2009. MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/1098 “
” MAGYAR ZSID&Oacute KULTUR&Aacute LIS EGYES&Uuml LET “ ” BUDAPEST “ ” N?I &Iacute R&Oacute K, N?I SORSOK A 20. SZ&Aacute ZADBAN-N?I IRODALMI SZALON MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 500.000 Ft “ ” 4308/1102 “
” MAGYAR-T&Ouml R&Ouml K BAR&Aacute TI T&Aacute RSAS&Aacute G “ ” BUDAPEST “ ” DR. F. T&Oacute TH TIBOR KIUTAZ&Aacute S&Aacute RA RODOST&Oacute BA DR. R. V&Aacute RKONYI &Aacute GNES: ZR&Iacute NYI ILONA: EUR&Oacute PA LEGB&Aacute TRABB ASSZONYA C&Iacute M? K&Ouml NYV BEMUTAT&Oacute J&Aacute RA &Eacute S &Iacute R&Oacute -OLVAS&Oacute TAL&Aacute LKOZ&Oacute J&Aacute RA “ ” 280.000 Ft “ ” 4308/1125 “
” MAGYARORSZ&Aacute GI ZSID&Oacute HITK&Ouml ZS&Eacute GEK SZ&Ouml VETS&Eacute GE “ ” BUDAPEST “ ” MIRIAM NEIGER-FLEISCHMANN FEST?- &Eacute S GRAFIKUSM?V&Eacute SZ KI&Aacute LL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA &Eacute S KATAL&Oacute GUS KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 500.000 Ft “ ” 4306/140 “
” MAHATMA GANDHI EGYES&Uuml LET “ ” BUDAPEST “ ” 2010. &Eacute VI KULTUR&Aacute LIS FESZTIV&Aacute LOK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 800.000 Ft “ ” 4308/1115 “
” M&Eacute DIAVIL&Aacute G KFT. “ ” BUDAPEST “ ” AZ &Eacute LET &Eacute RTELME MUNKAC&Iacute M? K&Ouml TET MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 700.000 Ft “ ” 4321/472 “
” MISKOLCI GAL&Eacute RIA V&Aacute ROSI M?V&Eacute SZETI M&Uacute ZEUM “ ” MISKOLC “ ” M?T&Aacute RGYV&Aacute S&Aacute RL&Aacute SRA A MISKOLCI GAL&Eacute RIA GY?JTEM&Eacute NYE SZ&Aacute M&Aacute RA “ ” 3.860.000 Ft “ ” 4309/12 “
” M&Oacute RA FERENC M&Uacute ZEUM CSONGR&Aacute D MEGYEI &Ouml NKORM&Aacute NYZAT MEGYEI M&Uacute ZEUMA “ ” SZEGED “ ” SZOLL&Aacute TH GY&Ouml RGY &Eacute REMGY?JT? HAGYAT&Eacute K&Aacute B&Oacute L 177 DARABOS M?V&Eacute SZPORTR&Eacute -&Eacute REMGY?JTEM&Eacute NY MEGV&Aacute S&Aacute RL&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.200.000 Ft “ ” 4309/11 “
” N&Eacute PSZAVA LAPKIAD&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A N&Eacute PSZAVA C&Iacute M? NAPILAP SZOMBATONK&Eacute NT MEGJELEN? SZ&Eacute P SZ&Oacute C&Iacute M? KULTUR&Aacute LIS &Eacute S T&Aacute RSADALOMKRITIKAI MELL&Eacute KLET&Eacute NEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 14.000.000 Ft “ ” 4301/152 “
” &Oacute ZDI N&Eacute PT&Aacute NC EGYES&Uuml LET “ ” &Oacute ZD “ ” AZ &Oacute ZDI N&Eacute PT&Aacute NC EGYES&Uuml LET KIUTAZ&Aacute S&Aacute RA FRANCIAORSZ&Aacute GBA, AZ AMBERT-I &Eacute S A SARRON-I NEMZETK&Ouml ZI FOLKL&Oacute R FESZTIV&Aacute LRA “ ” 1.300.000 Ft “ ” 4323/127 “
” PET?FI S&Aacute NDOR &Aacute LTAL&Aacute NOS ISKOLA “ ” T&Uacute RKEVE “ ” A T&Uacute RKEVEI PET?FI S&Aacute NDOR &Aacute LTAL&Aacute NOS ISKOLA FENN&Aacute LL&Aacute S&Aacute NAK 150. &Eacute VFORDUL&Oacute JA ALKALM&Aacute B&Oacute L RENDEZETT PROGRAMSOROZATRA “ ” 150.000 Ft “ ” 4308/1132 “
” P&Eacute CSI TUDOM&Aacute NYEGYETEM “ ” P&Eacute CS “ ” A P&Eacute CSI TUDOM&Aacute NYEGYETEM I. SZ. GYAKORL&Oacute &Aacute LTAL&Aacute NOS ISKOLA CAMPANELLA GYERMEKKAR&Aacute NAK R&Eacute SZV&Eacute TEL&Eacute RE A K&Iacute NAI SHAOXING V&Aacute ROS&Aacute BAN RENDEZEND? K&Oacute RUSOLIMPI&Aacute N “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4323/128 “
” PRESS XPRESS KIAD&Oacute &Eacute S NYOMDAIPARI BT. “ ” NAGYKOV&Aacute CSI “ ” BUDAPEST A V&Aacute ROSLAK&Oacute K FOLY&Oacute IRATA C&Iacute M? LAP 2009. &Eacute VI 12 LAPSZ&Aacute M&Aacute NAK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 800.000 Ft “ ” 4301/148 “
” R&Oacute ZSAV&Ouml LGYI M&Aacute RK ALAPFOK&Uacute M?V&Eacute SZETOKTAT&Aacute SI INT&Eacute ZM&Eacute NY “ ” BALASSAGYARMAT “ ” ZENE HAT&Aacute ROK N&Eacute LK&Uuml L 24. NEMZETK&Ouml ZI MUZSIKUST&Aacute BOR MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.500.000 Ft “ ” 4316/16 “
” SALAMON FILM FILMGY&Aacute RT&Oacute &Eacute S FORGALMAZ&Oacute BT. “ ” BUDAPEST “ ” DEMERUNG C&Iacute M? ANTIRASSZISTA FILM BEFEJEZ&Eacute SI MUNK&Aacute LATAIRA “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4317/244 “
” SOMOGY MEGYEI LEV&Eacute LT&Aacute R “ ” KAPOSV&Aacute R “ ” A FIUMEI MAGYAR KIR&Aacute LYI TENGER&Eacute SZETI HAT&Oacute S&Aacute G IRATAIB&Oacute L REPERT&Oacute RIUM MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE (800 P&Eacute LD&Aacute NY) “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4321/477 “
” SZENT ISTV&Aacute N &Aacute LTAL&Aacute NOS ISKOLA “ ” SZIGETHALOM “ ” AZ ISKOLA 2010. &Eacute S 2011. &Eacute VI KULTUR&Aacute LIS PROGRAMJAI MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4308/1116 “
” SZIGETSZENTMIKL&Oacute SI SZIGET SZ&Iacute NH&Aacute Z M?V&Eacute SZETI EGYES&Uuml LET “ ” SZIGETSZENTMIKL&Oacute S “ ” A TR&Oacute JA C&Iacute M? ROCKOPERA ?SBEMUTAT&Oacute J&Aacute RA A MAGYAR LOVAS SZ&Iacute NH&Aacute ZBAN KOM&Aacute ROMBAN AZ IGM&Aacute NDI ER?DBEN (SZERZ?P&Aacute ROS: SZ?TS ISTV&Aacute N &Eacute S KOLTAY GERGELY) “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/1122 “
” SZIGNET KIAD&Oacute I &Eacute S NYOMDAI KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A K&Ouml ZNEVEL&Eacute S C&Iacute M? HETILAP 2010. &Eacute VI MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 20.000.000 Ft “ ” 4301/154 “
” SZ&Iacute NFOLT FILM FILMK&Eacute SZ&Iacute T? &Eacute S OKTAT&Aacute SI SZOLG&Aacute LTAT&Oacute BT. “ ” BUDAPEST “ ” A FOGAD&Oacute &Oacute RA C&Iacute M? OKTAT&Aacute SI TEMATIK&Aacute J&Uacute OKTAT&Aacute SI M?SOR 2010 ELS?F&Eacute L&Eacute V&Eacute BEN ESED&Eacute KES AD&Aacute SAINAK (12 EPIZ&Oacute D) ELK&Eacute SZ&Iacute T&Eacute S&Eacute RE “ ” 11.000.000 Ft “ ” 4317/243 “
” TATAB&Aacute NYA MEGYEI JOG&Uacute V&Aacute ROS TATAB&Aacute NYAI M&Uacute ZEUM “ ” TATAB&Aacute NYA “ ” M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA 2009 C&Iacute M? PROGRAM LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 200.000 Ft “ ” 4308/1128 “
” TATAI HELYT&Ouml RT&Eacute NETI EGYES&Uuml LET “ ” TATA “ ” DOBROSZL&Aacute V LAJOS KOSSUTH D&Iacute JAS FEST?M?V&Eacute SZ BRONZ MELLSZOBR&Aacute NAK FEL&Aacute LL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA TAT&Aacute N “ ” 500.000 Ft “ ” 4329/46 “
” TEKINTET, &Ouml RD&Ouml GH SZILVESZTER ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” A TEKINTET C&Iacute M? FOLY&Oacute IRAT 2010. &Eacute VI 6 LAPSZ&Aacute M&Aacute NAK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.500.000 Ft “ ” 4301/150 “
” TITANIC FILMJELENL&Eacute T ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” A 17. TITANIC NEMZETK&Ouml ZI FILMFESZTIV&Aacute L MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 8.000.000 Ft “ ” 4307/120 “
” TORNYOSP&Aacute LCAI REFORM&Aacute TUS EGYH&Aacute ZK&Ouml ZS&Eacute G “ ” TORNYOSP&Aacute LCA “ ” REFORM&Aacute TUS TEMPLOM FEL&Uacute J&Iacute T&Aacute S&Aacute RA TORNYOSP&Aacute LC&Aacute N “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4311/51 “
” UNIK&Aacute T IPARM?V&Eacute SZETI ST&Uacute DI&Oacute BT. “ ” BUDAPEST “ ” JAZZ KONCERT MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE AZ EVENTUELL GAL&Eacute RI&Aacute BAN A M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA KERET&Eacute BEN “ ” 70.000 Ft “ ” 4308/1074 “
” VESZPR&Eacute M MEGYEI M&Uacute ZEUMI IGAZGAT&Oacute S&Aacute G “ ” VESZPR&Eacute M “ ” M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA-SZELLEMJ&Aacute R&Aacute S A LACZK&Oacute DEZS? M&Uacute ZEUMBAN C&Iacute M? RENDEZV&Eacute NY MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 220.000 Ft “ ” 4308/1103 “
” VESZPR&Eacute MI &Uuml NNEPI J&Aacute T&Eacute KOK RENDEZV&Eacute NYSZERVEZ?, KULTUR&Aacute LIS SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” VESZPR&Eacute M “ ” A VII. VESZPR&Eacute MI &Uuml NNEPI J&Aacute T&Eacute KOK MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 20.000.000 Ft “ ” 4307/122 “
” ADY ENDRE &Aacute LTAL&Aacute NOS ISKOLA “ ” BUDAPEST “ ” AZ ISKOLA 2010-2011. &Eacute VI KULTUR&Aacute LIS RENDEZV&Eacute NYEINEK LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4408/32 “
” BUDAPEST F?V&Aacute ROS XXIII. KER&Uuml LET SOROKS&Aacute R &Ouml NKORM&Aacute NYZATA “ ” BUDAPEST “ ” ID?SEK VIL&Aacute GNAPJA C&Iacute M? KULTUR&Aacute LIS RENDEZV&Eacute NY MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4408/33 “
” BUDAPESTI M?VEL?D&Eacute SI K&Ouml ZPONT “ ” BUDAPEST “ ” SZOLG&Aacute LTAT&Aacute SH&Aacute L&Oacute ZATOK A K&Ouml ZM?VEL?D&Eacute SBEN – AZ IKSZT-K FELN?TTK&Eacute PZ&Eacute SI SZOLG&Aacute LTAT&Aacute SAI, LEHET?S&Eacute GEI SZAKMAI KONFERENCIA MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE &Eacute S K&Eacute ZIK&Ouml NYV EL?&Aacute LL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4408/34 “
” GALAMBOS J&Aacute NOS ALAPFOK&Uacute M?V&Eacute SZETOKTAT&Aacute SI INT&Eacute ZM&Eacute NY “ ” BUDAPEST “ ” AZ INT&Eacute ZM&Eacute NY F&Uacute V&Oacute SZENEKAR&Aacute NAK VEND&Eacute GSZEREPL&Eacute S&Eacute RE A FRANCIAORSZ&Aacute GI NIZZAI, MENTONI KARNEV&Aacute L RENDEZV&Eacute NYEN “ ” 450.000 Ft “ ” 4423/5 “
” GAL&Eacute RIA’ 13 SOROKS&Aacute R KULTUR&Aacute LIS SZOLG&Aacute LTAT&Oacute NONPROFIT KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A SOROKS&Aacute RI K&Eacute PT&Aacute R GY?JTEM&Eacute NYGYARAP&Iacute T&Aacute S&Aacute RA, M?ALKOT&Aacute SOK MEGV&Aacute S&Aacute RL&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4409/2 “
” ORSZ&Aacute GOS CIG&Aacute NY &Ouml NKORM&Aacute NYZAT “ ” BUDAPEST “ ” CIG&Aacute NY NYELV? SZENT&Iacute R&Aacute S MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE &Aacute LTAL&Aacute NOS &Eacute S K&Ouml Z&Eacute PISKOL&Aacute S FIATALOK R&Eacute SZ&Eacute RE AZ &Eacute N ELS? K&Eacute PES BIBLI&Aacute M C&Iacute MMEL “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4421/5 “