Szerződéses miniszteri támogatás 2010 – Március


"N&Eacute V" HELY "P&Aacute LY&Aacute ZAT LE&Iacute R&Aacute SA " "MEG&Iacute T&Eacute LT &Ouml SSZEG" "P&Aacute LY&Aacute ZAT SZ&Aacute M "
“ALT&Eacute MA” “&nbsp
” BALASSI INTÉZET “ ” BUDAPEST “ ” A MAGYAR-SPANYOL KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS EGYEZMÉNY ALÁÍRÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZEND? PROGRAMSOROZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA “ ” 1.500.000 Ft “ ” 4108/45 “
” ALAP&Iacute TV&Aacute NY A K&Ouml LT&Eacute SZET &Uacute J ST&Aacute DIUM&Aacute &Eacute RT “ ” BUDAPEST “ ” SZAKONYI K&Aacute ROLY &Eacute LETM?SOROZATA &Uacute JABB 5 K&Ouml TET&Eacute NEK 2010. &Eacute VI MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 5.000.000 Ft “ ” 4321/457 “
” ANGOLNYELV? SZ&Iacute NH&Aacute Z K&Ouml ZHASZN&Uacute ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” &Eacute VADNYIT&Oacute SZ&Iacute NH&Aacute ZI FESZTIV&Aacute L 2009. LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 4.000.000 Ft “ ” 4308/1035 “
” ARGUMENTUM K&Ouml NYVKIAD&Oacute , TUDOM&Aacute NYSZERVEZ? &Eacute S SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” P&Aacute LM&Aacute NY B&Eacute LA A REFORMKORI ORSZ&Aacute GGY?L&Eacute SEK T&Ouml RT&Eacute NETI N&Eacute VT&Aacute RA (1825-1848) C&Iacute M? MUNK&Aacute J&Aacute NAK A MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4321/456 “
” BALASSI KIAD&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A VIL&Aacute G IGAZAI C&Iacute M? K&Ouml TET KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.400.000 Ft “ ” 4321/448 “
” B&Aacute R&Aacute NDI CITER&Aacute S EGYES&Uuml LET “ ” B&Aacute R&Aacute ND “ ” AZ EGYES&Uuml LET 2010. &Eacute VI KULTUR&Aacute LIS PROGRAMJAINAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 250.000 Ft “ ” 4308/1048 “
” BOKR&Eacute TA M?V&Eacute SZETI ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” S&Aacute TORALJA&Uacute JHELY “ ” A ZEMPL&Eacute N N&Eacute PT&Aacute NCEGY&Uuml TTES D&Eacute L-AMERIKAI UTAZ&Aacute S&Aacute NAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4323/121 “
” D&Aacute NIELFILM STUDI&Oacute SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” VISSZAT&Eacute R&Eacute S C&Iacute M? J&Aacute T&Eacute KFILM GY&Aacute RT&Aacute S&Aacute RA “ ” 20.000.000 Ft “ ” 4317/231 “
” ER PRESS REKL&Aacute M-SAJT&Oacute &Uuml GYN&Ouml KS&Eacute G KFT. “ ” BUDAPEST “ ” K&Ouml ZSZOLG&Aacute LATI-&Eacute RT&Eacute KK&Ouml ZVET&Iacute T? R&Aacute DI&Oacute M?SOR SOROZATOK K&Eacute SZ&Iacute T&Eacute S&Eacute NEK FOLYTAT&Aacute S&Aacute RA &Eacute S A MAGAZINM?SOROK SUG&Aacute RZ&Aacute S&Aacute RA HELYI &Eacute S REGION&Aacute LIS R&Aacute DI&Oacute K M?SORAIBAN “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4317/235 “
” &Eacute GHAJLAT K&Ouml NYVKIAD&Oacute KERESKEDELMI &Eacute S SZOLG&Aacute LTAT&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” P&Ouml L&Ouml SKEI FERENC AKAD&Eacute MIKUS MONOGR&Aacute FI&Aacute J&Aacute NAK KIAD&Aacute S&Aacute RA A SZABADELV? P&Aacute RTR&Oacute L “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4321/454 “
” GERHARDUS PRODUKCI&Oacute S IRODA &Eacute S K&Ouml NYVKIAD&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A J&Ouml V? REM&Eacute NYS&Eacute GEI J&Oacute T&Eacute KONYS&Aacute GI G&Aacute LAEST LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4308/1028 “
” GYOMAENDR?D V&Aacute ROS &Ouml NKORM&Aacute NYZATA “ ” GYOMAENDR?D “ ” K&Aacute LLAI FERENC, A NEMZET SZ&Iacute N&Eacute SZE C&Iacute M? DOKUMENTUMFILM ELK&Eacute SZ&Iacute T&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.300.000 Ft “ ” 4317/237 “
” HAJD&Uacute DOROG V&Aacute ROSI POLG&Aacute RMESTERI HIVATAL “ ” HAJD&Uacute DOROG “ ” III. HAJD&Uacute DOROGI KULTUR&Aacute LIS NAPOK MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 700.000 Ft “ ” 4308/1047 “
” HONV&Eacute D EGY&Uuml TTES M?V&Eacute SZETI NONPROFIT KFT. “ ” BUDAPEST “ ” A HONV&Eacute D F&Eacute RFIKAR 60 &Eacute VES JUBILEUMI KONCERTJ&Eacute NEK MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.500.000 Ft “ ” 4308/1044 “
” HUNGAROFEST NEMZETI RENDEZV&Eacute NYSZERVEZ? NONPROFIT KORL&Aacute TOLT FELEL?SS&Eacute G? T&Aacute RSAS&Aacute G “ ” BUDAPEST “ ” EKF 2010. &Eacute VI PROGRAMJAINAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 30.000.000 Ft “ ” 4387/1 “
” HUNGAROTON RECORDS HANGLEMEZKIAD&Oacute KFT. “ ” BUDAPEST “ ” IFJ. S&Aacute NTA FERENC JUBILEUMI CD-J&Eacute NEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 1.500.000 Ft “ ” 4330/34 “
” IDRESEARCH KUTAT&Aacute SI &Eacute S K&Eacute PZ&Eacute SI KFT. “ ” P&Eacute CS “ ” VALL&Aacute S, POLITIKA, IDENTIT&Aacute S C&Iacute M? TANULM&Aacute NYK&Ouml TET KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 400.000 Ft “ ” 4321/444 “
” K.K. TV M&Eacute DIA KFT. “ ” BUDAKAL&Aacute SZ “ ” CSUK&Aacute S ISTV&Aacute N: VAKKANCS SZ&Eacute TN&Eacute Z BUDAPESTEN C&Iacute M? GYEREKK&Ouml NYV ALAPJ&Aacute N IFJ&Uacute S&Aacute GI FILM MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4317/230 “
” KLUBR&Aacute DI&Oacute SZOLG&Aacute LTAT&Oacute Z&Aacute RTK&Ouml R?EN M?K&Ouml D? R&Eacute SZV&Eacute NYT&Aacute RSAS&Aacute G “ ” BUDAPEST “ ” &Oacute RATREND EXTRA C&Iacute M? KULTUR&Aacute LIS M?SOROK K&Eacute SZ&Iacute T&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4317/234 “
” KOSSUTH KIAD&Oacute ZRT. “ ” BUDAPEST “ ” SIPOS ERZS&Eacute BET: KANYADON (A SZ?Z &Uacute TRA BOCS&Aacute T&Aacute SA) NEP&Aacute L C&Iacute M? K&Ouml NYV KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4321/453 “
” KR&Aacute TER IRODALMI &Eacute S M?V&Eacute SZETI M?HELY EGYES&Uuml LET “ ” BUDAPEST “ ” DOBAI P&Eacute TER: LATIN L&Eacute LEGZET C&Iacute M? K&Ouml TET&Eacute NEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE (1000 P&Eacute LD&Aacute NY) “ ” 300.000 Ft “ ” 4321/451 “
” MAGYAR FOTOGR&Aacute FIAI ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” A MAGYAR FOT&Oacute M?V&Eacute SZEK SZ&Ouml VETS&Eacute GE FELH&Iacute V&Aacute S&Aacute RA FELAJ&Aacute NLOTT FOTOGR&Aacute FI&Aacute K KATAL&Oacute GUS&Aacute NAK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 800.000 Ft “ ” 4312/50 “
” MAGYAR K&Ouml ZT&Aacute RSAS&Aacute G K&Uuml L&Uuml GYMINISZT&Eacute RIUMA “ ” BUDAPEST “ ” A MAGYAR K&Ouml ZT&Aacute RSAS&Aacute G WASHINGTON DC NAGYK&Ouml VETS&Eacute G K&Ouml NYVT&Aacute R&Aacute NAK &Aacute LLOM&Aacute NYB?V&Iacute T&Eacute S&Eacute RE “ ” 750.000 Ft “ ” 4310/29 “
” MAGYAR P.E.N. CLUB “ ” BUDAPEST “ ” A MAGYAR PEN CLUB KULTUR&Aacute LIS PROGRAMJAINAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.500.000 Ft “ ” 4308/1029 “
” MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOM&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” KEZDETBEN ADOTT KEGYELEM-JUBILEUMI J&Oacute T&Eacute KONYS&Aacute GI G&Aacute LAEST MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE A FERENCES REND ALAP&Iacute T&Aacute S&Aacute NAK 800. &Eacute VFORDUL&Oacute JA ALKALM&Aacute B&Oacute L “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4308/1039 “
” MAGYARORSZ&Aacute GI MAGISZTER ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” DEBRECEN “ ” A MAZL TOV C&Iacute M? SZ&Iacute NH&Aacute ZI PRODUKCI&Oacute SZ&Iacute NPADRA &Aacute LL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 4.000.000 Ft “ ” 4317/233 “
” MANNA KULTUR&Aacute LIS EGYES&Uuml LET “ ” BUDAPEST “ ” K&Ouml Z&Eacute PISKOLAI SZ&Iacute NH&Aacute ZI NEVEL&Eacute SI PROGRAM MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/1037 “
” MEETING BUDAPEST RENDEZV&Eacute NYSZERVEZ? KFT. “ ” BUDAPEST “ ” II. M?V&Eacute SZETTER&Aacute PI&Aacute S VIL&Aacute GKONGRESSZUS MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4308/1049 “
” MEZ?T&Uacute RI K&Ouml ZM?VEL?D&Eacute SI &Eacute S SPORT KIEMELTEN K&Ouml ZHASZN&Uacute NONPROFIT KFT. “ ” MEZ?T&Uacute R “ ” A MEZ?T&Uacute RI PET?FI DALK&Ouml R KULTUR&Aacute LIS PROGRAMJAINAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA 2009. &Eacute VBEN “ ” 127.411 Ft “ ” 4308/1033 “
” NEMZETK&Ouml ZI MAGYARS&Aacute GTUDOM&Aacute NYI T&Aacute RSAS&Aacute G “ ” BUDAPEST “ ” A VII. NEMZETK&Ouml ZI HUNGAROL&Oacute GIAI KONGRESSZUS EL?K&Eacute SZ&Iacute T&Eacute S&Eacute RE “ ” 7.000.000 Ft “ ” 4308/1050 “
” REVIZORONLINE KIAD&Oacute I NONPROFIT KFT. “ ” BUDAPEST “ ” REVIZOR OLNLINE KRITIKAI PORT&Aacute L M?K&Ouml DTET&Eacute S&Eacute RE, FEJLESZT&Eacute S&Eacute RE “ ” 6.000.000 Ft “ ” 4301/143 “
” ROM&Aacute N S&Aacute NDOR T&Aacute NCT&Aacute RSULATA KFT. “ ” BUDAPEST “ ” AZ EXPERIDANCE PRODUKCI&Oacute 2010-ES MADRIDI TURN&Eacute J&Aacute NAK MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 20.000.000 Ft “ ” 4323/122 “
” R&Oacute ZSA RECORDS M?V&Eacute SZETI &Eacute S KULTUR&Aacute LIS KFT. “ ” BUDAPEST “ ” TAB&Aacute NBAN MEGRENDEZEND? KONCERT 2010. &Eacute VI LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 10.000.000 Ft “ ” 4308/1045 “
” SZAKTUD&Aacute S KIAD&Oacute H&Aacute Z ZRT. “ ” BUDAPEST “ ” A MAGYAR VEND&Eacute GL&Aacute T&Aacute S &Eacute S TURIZMUS &Uacute JKORI T&Ouml RT&Eacute NETE C&Iacute M? M?VEL?D&Eacute S- &Eacute S SZAKMAT&Ouml RT&Eacute NETI SZAKK&Ouml NYV KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 2.000.000 Ft “ ” 4321/450 “
” SZEMBEN&Eacute Z&Eacute S ALAP&Iacute TV&Aacute NY “ ” BUDAPEST “ ” RENDSZERV&Aacute LT&Aacute S 20 – SZEMBEN&Eacute Z&Eacute S &Eacute S P&Aacute RBESZ&Eacute D KONFERENCIA &Eacute S RENDSZERV&Aacute LT&Oacute M?HELY MEGRENDEZ&Eacute S&Eacute RE &Eacute S DOKUMENT&Aacute L&Aacute S&Aacute RA “ ” 1.000.000 Ft “ ” 4308/1043 “
” SZ&Eacute CHENYI IRODALMI &Eacute S M?V&Eacute SZETI AKAD&Eacute MIA TITK&Aacute RS&Aacute GA “ ” BUDAPEST “ ” HOMMAGE A KOS&Aacute RY DOMOKOS C&Iacute M? TANULM&Aacute NYK&Ouml TET KIAD&Aacute S&Aacute RA “ ” 600.000 Ft “ ” 4321/452 “
” TALPALL&Oacute PIROSKA “ ” T&Uacute RKEVE “ ” T&Uacute RKEVEI K&Eacute PES KI KICSODA? II. K&Ouml TET&Eacute NEK MEGJELENTET&Eacute S&Eacute RE “ ” 100.000 Ft “ ” 4321/445 “
” BUDAPESTI T&Ouml RT&Eacute NETI M&Uacute ZEUM “ ” BUDAPEST “ ” M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA RENDEZV&Eacute NYSOROZAT LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 220.000 Ft “ ” 4408/26 “
” ERD?S REN&Eacute E H&Aacute Z-MUZE&Aacute LIS GY?JTEM&Eacute NY &Eacute S KI&Aacute LL&Iacute T&Oacute TEREM “ ” BUDAPEST “ ” M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA R&Aacute KOSMENT&Eacute N 2009. MEGVAL&Oacute S&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 90.000 Ft “ ” 4408/27 “
” PESTERZS&Eacute BETI M&Uacute ZEUM “ ” BUDAPEST “ ” A M&Uacute ZEUMOK ?SZI &Eacute JSZAK&Aacute JA RENDEZV&Eacute NYSOROZAT LEBONYOL&Iacute T&Aacute S&Aacute RA “ ” 100.000 Ft “ ” 4408/25 “