A kollégiumok mellett programiroda és szakmai koordinátor segíti az NKA-s projektek sikerét


A Nemzeti Kulturális Alap 18 állandó és 7 ideiglenes szakmai kollégiuma évente tízezernél is több projektet felügyel és kezel. A Halmos Béla Program Kollégium és a Hangfoglaló Program Kollégium esetében programiroda, míg az Imre Zoltán Program pályázatainál szakmai programkoordinátor segíti a pályázati célok hatékonyabb és sikeresebb megvalósítását, végső soron a pályázók eredményességét, színvonalas produktumok születését.

Mindhárom ideiglenes kollégium programja rendkívül összetett céllal alakult, melyek lényege, hogy a pályázókat nem kizárólag a pályázati adminisztrációban segítik, hanem a sikeres pályázók elképzeléseinek megvalósítását végig kísérve, mentorprogramot felkínálva, fellépéseket szervezve, kapcsolati hálójuk fejlesztését elősegítve, meghatározott ideig tartó menedzselésükkel segítik őket a pályán gyökeret ereszteni és a szélesebb közönséghez eljutni. Mindezen célok azonban túlmutatnak a kollégiumok erőforrásain, így egy a koncertek és rendezvények világában jól bevált módszer alkalmazásával kívánják biztosítani a magas színvonalú produktumokat.

A népzenei világában a Halmos Béla Program pályázatai nyújtanak lehetőséget arra, hogy tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. A Program azon alkotókat és előadóművészeket kívánja támogatni, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.

A kitűzött cél az utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. Korábban az A38 Kulturális Kft., majd 2021-től a Petőfi Kulturális Ügynökség nyerte el a programirodai tevékenységi feladatokat.

A Petőfi Kulturális Ügynökség elsődleges célja a kortárs magyar kultúra támogatása, megismertetése, hazai és nemzetközi népszerűsítése. Küldetésünk, hogy nemzeti kultúránkat minden magyar magáénak érezze és mindennapjaiban a legteljesebben megélhesse. A Petőfi Kulturális Ügynökség, mint „ernyőmárka” fogja képviselni és koherens kulturális üzenetté integrálni azokat a sokszínű ámde egyedi programokat, amik a következő években a PKÜ égisze alatt születnek vagy újulnak meg, illetve az Ügynökség támogatásával kerülhetnek be a kulturális értékek tárházába. Az Ügynökség meghatározó szerepet vállal a Kárpát-medencei magyar kultúra megerősítésében és terjesztésében.

Ugyancsak a PKÜ segíti a Hangfoglaló Program pályázóit is, akik a könnyűzene területén igyekeznek teret nyerni és újszerű hangzással a jövő popzenei kultúrájának szerves részesei lenni.

A könnyűzenei utánpótlást támogató és a színvonalas produkciók fellépési lehetőségeit, külföldi népszerűsítését elősegítő Cseh Tamás Program 2014-ben kezdte meg működését. Az NKA támogatásából megvalósuló, egymásra épülő alprogramok révén a könnyűzenei élet szinte valamennyi szereplője igényelhetett és kapott támogatást: zenészek, klubosok, médiások, menedzserek, befutott nagyzenekarok, koncertszervezők, nemzetközi koncertszervezők.

A Program túlnőve az eredeti céljain, 2018-tól Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium néven folytatja az eddig is sikeres működését.

A Petőfi Kulturális Ügynökség Könnyűzenei Programigazgatósága számos hazai szakmai szervezettel és szinte minden hazai, kultúrát képviselő intézménnyel, platformmal kapcsolatban áll, kooperál minden hazai forráskezelővel, a HOTS exportirodán keresztül pedig nemzetközi szakmai szervezetekkel is együttműködik. Ez a kapcsolati háló kétségtelenül hozzájárul a pályázók és így mind a népzene, mind pedig a könnyűzene produkcióinak folytonos és színvonalas megújulásához.

A Programiroda több alprogramja, mint pl. a Könnyűzenei Menedzsment Képzési Alprogram, a Hangszert a kézbe sorozatot működtető Oktatási Alprogram vagy éppen az Előadói Alprogram mind-mind a nyertes pályázók szakmai előrelépést segítve a magyar kultúra e két területének színesítéséhez, színvonalának emeléséhez járul hozzá.

A fentiekhez hasonló elgondolásból jött létre az Imre Zoltán Program 2017 júniusában. A program célja lehetőséget biztosítani az ifjú művészek számára a bemutatkozáshoz, segíteni pályakezdésüket. A program kiemelten támogatja a pályakezdő alkotók társművészetekkel együttműködésben születő új alkotásait, ezen alkotások találkozását a közönséggel, valamint a korszerű táncművészetet a középiskolások és egyetemista korosztály körében népszerűsítő komplex, interaktív oktatási kezdeményezések szervezését. Emellett hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok építésére, és a külföldön elérhető szakmai programokon való részvétel támogatására.

A Kollégium hasonlóan működik a fent említett kollégiumokhoz, összefüggő, egymásra épülő programjaik vannak. A programelemek és a pályázatok valamennyi szereplője közötti kapcsolattartást itt a szakmai programkoordinátor végzi.  Szerepe elengedhetetlen, hiszen akár a mentorprogram, akár a digitális portfóliókésztés vagy éppen a kutatási altéma számos, az NKA-val semmilyen kapcsolatban nem álló szervezet és szakértő bevonását követeli meg. A szakmai koordinátor a pályázókat összeköti ezekkel a szereplőkkel és nyomon követi együttműködésüket. A program segítségével workshopokra, akár vidéki IZP pontokon történő fellépési alkalmakra, próbaterem használatra is lehetőségük nyílik, aminek szervezésében nagy segítséget ad a szakmai koordinátor. Az IZP megalakulása óta a pályázatain belül több olyan új, innovatív altémát kínál, amelyek egyrészt a produkciók minőségének színvonalát biztosítják, másrészt a produkciók továbbjátszási lehetőségét garantálják. Ilyen pl. az alkotócsoportok pályázati lehetősége, ahol 4 alkotócsoport pályázatából a legszínvonalasabb részesül további támogatásban.  Ez egyfajta előszűrése az alkotásoknak. A kutatási altéma is hasonló célú minőségbiztosítási pont, ahol ún. produkciócsírákkal a pályázók showcase-n vehetnek részt és az itt továbbjutók lehetőséget kapnak egy-egy nagyobb bemutatóra.

Az NKA kollégiumi rendszere e három előadóművészetet támogató ideiglenes kollégium esetében újszerű megoldásokkal reagál a 21. századi kihívásokra. A programirodák, illetve a szakmai koordinátorok segítségével gyorsabb és hatékonyabb a támogatások célbajuttatása, nem utolsó sorban tevékenységükkel elősegítik a színvonalas produkciók születését és azok megismertetését a közönséggel.