A roma kultúrával, alkotásokkal és közösséggel kapcsolatos nyílt pályázatokat írt ki az NKA Közművelődés Kollégiuma


Hét új nyílt pályázati lehetőség vált elérhetővé, amelyek mindegyike a cigányság kultúrájának megőrzését, hagyományainak ápolását célozzák. Valamennyi pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11. éjfél. A pályázatok részletes leírása, a pályázati adatlapok a kollégiumi felhívások között is megtalálhatók.

  • Alkotói támogatás képzőművészek részére Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész szellemi hagyatékának ápolására, a roma (művészeti) hagyományok, forma- és motívumkincs felfedezésére, kortárs interpretációinak ösztönzésére.

Pályázók köre: képzőművészek, mint magánszemélyek

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is

Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft

Altéma kódszáma: 205102/137

Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél

Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.

  • Kortárs roma alkotók műveit bemutató ismeretterjesztő tartalmak (tanulmánykötet, kiállítási katalógus, album) kiadása, melyek a cigányság vizuális hagyományaiban gyökerező képzőművészeti életművet/életműveket, műalkotásokat mutatnak be.

Pályázók köre: olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve (az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó /l. alább/ – az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz), színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek, (a szakmai tevékenységre utaló bejegyzést az alapító okiratban/alapszabályban/ cégkivonatban jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz), hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója), olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek, az erről szóló igazolást fel kell tölteni a pályázathoz.

Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% Áfát, de minimum 10 000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27% Áfát

Tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 4.000.000 Ft

Altéma kódszáma: 205112/137

Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél

Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.

  • Ideiglenes köztéri installációk készítése, mely a roma közösség számára fontos helyszíneket, személyeket, eseményeket reprezentálnak vagy jelenítenek meg, és/vagy amelyek megidézik a cigányság vizuális motívumkincsét.

Pályázók köre: képző- és iparművészeti alkotók (természetes és jogi személyek)

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is

Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft

Altéma kódszáma: 205174/137

Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél

Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.

  • Hagyományos cigány mesterségek átadását támogató rendezvények megvalósítása. Autentikusnak tekinthető, hagyományosan a cigánysághoz köthető mesterségek, kézműves tevékenységek továbbadását, elsajátítását vagy újratanulását lehetővé tevő, személyes jelenléten alapuló rendezvények (műhelyek, workshopok, előadások, közös foglalkozások) szervezése és lebonyolítása.

Pályázók köre: a rendezvények szervezői: népművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is

Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft

Altéma kódszáma: 205107/137

Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél

Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.

  • Choli Daróczi József alkotói támogatás, olyan szépirodalmi művek és irodalomértelmező munkák létrehozása, melyek a cigányság történetéhez, hiedelem- és mondavilágához, verbális motívumkincséhez kapcsolódnak, a cigányság léttapasztalatát művészi eszközökkel, magas esztétikai minőségben közvetíti.

Pályázók köre: Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek. Szépirodalmi művek szerzőinek – költőknek, íróknak, kritikusoknak, irodalomtörténészeknek – pályázatait várja a Kollégium.

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is

Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

Igényelhető támogatás:maximum 2.500.000 Ft

Altéma kódszáma: 205102/138

Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél

Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.

  • Alkotói támogatás olyan kortárs fotográfusok számára, akik tervezett munkáikhoz, sorozatukhoz a hazai cigányság életéből, hagyományaiból, hétköznapjainak tapasztalatából merítenek inspirációt.

Pályázók köre: fotóművészek, mint magánszemélyek.

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is

Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft

Altéma kódszáma: 205102/139

Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél

Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.

  • Alkotói támogatás olyan iparművészeti termékek alkotóinak számára, akik alkotásaikkal a cigányság vizuális motívumkincsének, hagyományainak továbbélését, átörökítését segítik, a tárgyi kulturális örökség 21. századi újragondolását célozzák alkotásaikkal.

Pályázók köre: iparművészek, mint magánszemélyek.

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is

Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft

Altéma kódszáma: 205102/140

Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél

Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.

További részletekért kattintson IDE.