A szeptemberi bizottsági ülés döntései


A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága Bús Balázs alelnök vezetésével szeptember 7-én 6 napirendi pontot tárgyalt, melyek között befolyt jogdíjak felosztásáról, halasztott döntés bizottsági elbírálásáról, több éves sajtótermék-támogatásról és kollégiumi keretátcsoportosítási kérelemről is döntöttek.

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) jogdíjbevételéből 55.193.406 forint érkezett a Nemzeti Kulturális Alap számlájára.

A Bizottság döntése értelmében az alábbi kollégiumok között osztja fel ezt az összeget:

  • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt kerete: 16.558.022 Ft, (szak- és tudományos művek megírását szolgáló nyílt alkotói pályázat)
  • Szépirodalom Kollégiuma nyílt kerete:
  • 22.077.362 Ft, könyvkiadók részvételével megvalósuló kulturális rendezvények támogatására irányuló nyílt pályázatra
  • 16.558.022 Ft, szépirodalmi művek megírását szolgáló nyílt alkotói pályázatra

A HUNGART Egyesület által átutalt összesen 23.565.433 Ft-ot a Bizottság döntése értelmében az alábbi kollégiumok között osztja fel:

Képzőművészet Kollégiuma14.139.259 Ft
Iparművészet Kollégiuma4.713.087 Ft
Fotóművészet Kollégiuma4.713.087 Ft
  

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) által átutalt 57.991.857 forint jogdíjbevétel összegével a bizottsági döntés értelmében a Könnyűzene Kollégiuma 2021. évi nyílt keretét emeli meg.

A Népművészet Kollégiuma a júniusi ülésén a Népművészeti Egyesületek Szövetsége106107/2020 azonosító számú pályázata esetében összeférhetetlenség miatt nem dönthetett, ezért a Bizottság bírálta el a pályázatot. Az egyhangúlag meghozott határozatot, amelyben a Népművészet Kollégiuma által javasolt 3,6 millió forint támogatást jóváhagyták, felterjesztették miniszteri jóváhagyásra.

A Táncművészet Kollégiuma vezetője, Mihályi Gábor keretátcsoportosítási kérelemmel fordult a Bizottsághoz, annak érdekében, hogy a kollégium a II. félévben kiírhassa meghívásos pályázatát a kiemelt táncművészeti fesztiválok 2022. évi megrendezésére. A Kollégium idei évre megállapított meghívásos kerete teljes egészében rendelkezésre áll, a Kollégium azonban a keretnél magasabb összeggel kívánja a felhívást kiírni. A Bizottság megítélése szerint a többlettámogatásnak köszönhetően a fesztiválok megrendezése biztonságosabbá válik, az arculat gazdagodik, a művészeti színvonal emelkedik, valamint a keretemelés többletforrást is eredményez. Ennek értelmében a bizottsági tagok támogatták a meghívásos keret megemelését átcsoportosítással, a kollégium egyedi keretének terhére.

A fent felsorolt valamennyi bizottsági döntés miniszteri jóváhagyás után válik hatályossá.

Az ülés napirendi pontjai között szerepelt a hároméves print és on-line sajtótermék-támogatás kérdése, a kollégiumi keretek meghatározása is.

A magyar kulturális élet résztvevői szempontjából kiemelt jelentőségű a nagy hagyománnyal rendelkező jelentős tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és művészeti értékkel bíró országos vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek megjelentetéséhez szükséges támogatás forrásának stabilizálása és időbeli tervezhetősége. Ennek érdekében a jogszabályi előírásoknak is megfelelően a szakmai kollégiumok olyan több évre áthúzódó pályázati felhívásokat hirdethetnek meg, amelyekben 3 évre előre garantálhatják a kiadók számára a sajtótermékek megjelentetéséhez szükséges forrásokat.A sajtótermékek három éves támogatásán keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése valósul meg.

Az NKA Igazgatósága áttekintette a kollégiumok által – 2021. évben támogatott sajtótermékek listáját és a korábbi évek ide vonatkozó adatait, majd ezek alapján, illetve a kollégiumokkal történt egyeztetések után döntött a kollégiumok keretösszegeinek felosztásáról.

A határozatot a Bizottság jóváhagyás céljából továbbítja a Magyar Művészeti Akadémia elnökének és a miniszternek.