Eredmények, elismerések és célkitűzések a 2022. évi EMET/NKA állománygyűlésen


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Kulturális Alap minden évben megszervezi dolgozói számára az év végi állománygyűlését, amely során az NKA elnöke és az EMET főigazgatója a szervezet valamennyi dolgozóját köszönti, a kiváló teljesítményt nyújtó munkatársakat elismerésben részesíti és ismerteti az elkövetkező év főbb célkitűzéseit.

Az idei évben Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, az NKA elnöke köszöntötte elsőként az intézmény dolgozóit. Elismeréssel nyilatkozott arról, hogy az intézmény részt vesz a Kulturális támogatási térkép szakmai koncepciójának kidolgozásában. Ennek célja az, hogy kiépüljön az adatbázis, amely segíti a kulturális célú támogatások szakmai tervezését, a támogatott tevékenység társadalmi hasznosulásának előmozdítását, a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásának és fokozottabb átláthatóságának megteremtését. A miniszter köszönetet mondott az intézmény vezetőségének és valamennyi dolgozójának annak az eljárásrendnek a kidolgozásáért, amely lehetővé teszi, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumba és az NKA-hoz beérkező egyedi kérelmek még inkább átlátható módon kerüljenek a döntéshozók elé.

Bús Balázs, az EMET mb. főigazgatója, az NKA alelnöke ezt követően elsőként a 2022. év eredményekről számolt be.

Elmondta, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok kapcsán 15 program esetében a teljes pályázatkezelési feladatot, az NKA vonatkozásában pedig 26 kollégium működésének feltételeit biztosítottuk. A kulturális bérfejlesztési támogatás kapcsán büszkén emelte ki, hogy három hét alatt 3 ezer támogatói okirat kibocsátásáról és közel 20,5 milliárd forint kiutalásáról gondoskodtunk. A lakossági napelempályázatok ellenőrzését is sikeresen hajtották végre munkatársaink. A Támogatáskezelő Gazdasági Igazgatósága számára többletfeladatot eredményezett a Magyar Államkincstár által bevezetésre került Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer (KKVTR), valamint egy multidevizás számlavezető rendszer. Hozzátette, hogy valamennyi igazgatóság és osztály tevékenysége is új feladatokkal bővült, amelyeket sikeresen teljesítettek. Összefoglalva kihangsúlyozta, hogy 2022-ben összesen 79,6 milliárd forintot meghaladó forrás kezelését végeztük, amelyhez kapcsolódóan november 30-ig 53.200 pályázat és támogatási kérelem elbírását végezték el a kollégák.

A 2023. évi tervekkel kapcsolatosan, a már említett Kulturális támogatási térkép szakmai koncepciójának kidolgozásán túl,a főigazgató kiemelte, hogy az intézménynek fel kell készülnie a jövő kihívásaira, válaszokat kell adni a gazdasági, társadalmi és kulturális környezet legfontosabb változásaira, azaz a források csökkenő tendenciája miatt a támogatások újratervezésére, és a bürokrácia csökkentésére. A legfontosabb cél, hogy a megújuló EMET, mint Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő a Minisztérium erős háttérintézményévé, a támogatáskezelés nélkülözhetetlen, legmeghatározóbb szereplőjévé váljon.

A beszédeket követően a főigazgatói elismerések átadása következett. Idén hat munkatárs részesült kiemelkedő teljesítményéért elismerésben.

Dávid András Gábor, a Pályázati Igazgatóság, Rendszertámogatási és Pályázatkezelési Osztály programiroda-vezetője, Hopp Szabina, a Gazdasági Igazgatóság gazdasági titkársági referense, Hujbert Márta, a Beszerzési csoport ügyviteli referense, dr. Schiszler Zsolt Bálint, a Jogi és Compliance Igazgatóság jogi referense, Stájer Éva, az NKA Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztály elszámoltatási referense/helyszíni ellenőre és Szabó- Nagy Adrienn, az Innovációs Igazgatóság pénzügyi vezetője.