Fekete György öröksége


A Nemzeti Kulturális Alap gyászolja alapító elnökét. Azt érezzük, úgy tudunk méltó módon elbúcsúzni tőle, ha nekrológ helyett azokat a gondolatait osztjuk meg az alábbiakban, melyek számunkra is iránymutatóak mind most, mind a jövőben.

Fekete György a Nemzeti Kulturális Alap 25. születésnapi rendezvényén, akkor 86 évesen, elmondta: szereti az ilyen eseményeket, mert a fiatalságára emlékeztetik, hiszen az alap megszületésének gondolta először 1988-ban fogalmazódott meg.

Hosszú út és sok munka vezetett a szervezet megalakulásáig 1993-ban, de Fekete György és társai ötlete nyomán, a világban egyedülálló kultúrafinanszírozási forma született Magyarországon.  Amikor Antall József miniszterelnök arra kérte egy kormányülésen, hogy egy mondatban fogalmazza meg miért van szükség erre a szervezetre, ő ezt mondta: „Miniszterelnök Úr! A kulturális alappal azokat a művészeti tevékenységeket kell finanszírozni, amelyek nélkül szegényebb volna a magyar kultúra, de erre a finanszírozásra senki nem képes.”

Élete végéig büszke volt elnök alapítóként erre a szervezetre. Az alábbi kultúrtörténeti pillanatról több interjúban is beszélt: „Amikor létrejött a Nemzeti Kulturális Alap, Mádl Ferenc akkori művelődési és közoktatási miniszter összehívott a Néprajzi Múzeumban egy több száz fős konferenciát. Az összes Magyarországon létező és ismert kulturális és művészeti szervezet képviselője jelen volt az eseményen. A miniszter itt adott felhatalmazást arra, hogy a bizottság és a kollégiumok tagjainak a felét a szakmai szervezetek válasszák, a másik felére pedig javaslatokat tegyenek. Mádl Ferenc viszont egyetlen kurátor vagy bizottsági tag személyéhez sem ragaszkodott, lényegében a társadalmi szervezetekre bízta a teljes képviseletet az NKA-ban. Micsoda örökség ez! Mint ahogyan az is, hogy az alap pályázati rendszere, a megítélt pénzek és létrejövő produkciók -legyen szó bármilyen műfajról – nem pártoskodtak.”

Fekete György úgy ítélte meg, hogy az NKA története töretlen, nem támadható, s úgy kell folytatni ahogy elkezdődött. „A magyar demokrácia nagy bíztatása a kulturális alap jelenléte. A nemzet büszke kell legyen erre.”  – mondta ünnepi beszédében.

 „Meg kell tanulni örülni annak, amink van.” Álma 27 éve működik, mert hitt benne, hogy létezik egy fajta önállóság, amely a művészet és kultúra szempontjait a civil szférában tudja érvényesíteni. Az NKA 2020-ban is hisz ebben az örökségben, és a kijelölt úton kíván tovább haladni.

Lőrinczy György
NKA alelnök

Budapest, 2020. 04. 17.