Gellért ünnep Bakonybélben


SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR – 2023. szeptember 22–24.

Szent Gellért bakonybéli remeteségbe vonulásának 1000., a Monostor újraalapításának 25. évfordulója

Az velencei patríciuscsaládból származó Gellért Szentföldre tartó zarándokútját 1015-ben az Adriai-tenger réme, a bóra szakította félbe, s az isztriai part közelében fekvő Szent András-szigeten talált menedéket. Itt találkozott Razin pannonhalmi apáttal, aki rávette arra, hogy látogassa meg I. István királyt Székesfehérváron. A király udvarába fogadta Gellértet, és rábízta Imre herceg nevelését. Így kezdődött magyarországi tevékenysége. Nevelői megbízatása leteltével 1023 körül a bakonybéli remeteség egyik kunyhójába költözött, és hét éven keresztül a világtól elzárva élt. Remetesége azzal ért véget, hogy Szent István király megszervezte számára a csanádi püspökséget. Ezer éve kezdődött Gellért életében a bakonybéli időszak, s ezt ünnepli a bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor 2023. szeptember 22. és 24. között a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Szent Gellért szeptember 24-én szenvedett vértanúságot, amikor a ma Gellérthegynek nevezett hegyről taszították a mélybe a Vata vezetésével a templomokat lerombolni, a keresztényeket kiirtani igyekvő pogányok.

Az ezeréves bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor a bencés hagyományoknak egy olyan különleges központja, ahol a spiritualitás, a természet harmonikus találkozása mindig is vonzotta az alkotó embereket.

Tevékenysége kiterjed a településre, a helyi zeneszerető lakosokat tömöríti az Ezüst minősítésű Szent Mauríciusz Kórus, illetve a kiskamaszokat összefogó Négy kereszt együttes, amelyek a Szent Mauríciusz Alapítvány fenntartásában működnek. A szerzetesi schola a latin és magyar gregorián zenei hagyományt tanulmányozza és szólaltatja meg, az Ausculta Quartet főleg reneszánsz és kortárs komolyzenét énekel. Tevékenységükben a közösségi szolgálatok mellett kiemelt szerepet kap zenei együtteseinek képzése, illetve a művészeti ismeretterjesztés.

Mindezek szelleme tükröződik Dr. Baán Izsák atya gondolataiban az ünnepről, aki a bakonybéli Szent Mauríciusz Kórus karnagya, az Ausculta Quartet tagja, a bakonybéli apátság zenei életének motorja és szervezője, a szerzetesközösség elöljárója:

„Gellért és Bakonybél – két név, amely éppen ezer évvel ezelőtt kapcsolódott össze a szent ember és a szent hely sajátos dialektikájában. Az Itáliából majd a magyar királyi udvarból elinduló, európai formátumú tudós és szellemi embert az ország egyik legrejtettebb völgyében megérinti a genius loci, majd hét év csendes, magányos élet után tovább folytatja keresését a teljesség felé, de itt hagyja saját lelkének máig kitapintható lenyomatát. Az ember és a hely nagybetűs Találkozását ünnepeljük: mi mással tehetnénk, mint találkozásokkal?

Zenei korok és műfajok, hivatásos zenészek és amatőr énekesek, olaszok és magyarok, egyházi vezetők és egyszerű szerzetesek, vendégek és helyiek találkozásának lesz színtere a Bakony rejtett, zenével teli völgye szeptember 22. és 24 között.

Szeretettel hívunk mindenkit, aki Gellért szellemében szeretne találkozni a hellyel és az itt élőkkel, ide látogatókkal.”

Programok:

ÖNÁTADÁS ÉS ÖNMEGHALADÁS A ZENÉBEN

SZEPTEMBER 22.

16 óra: Szentmise: celebrálja Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök

17 óra: Vesperás

18 óra: Solis Consort: Barokk est a 2023-as Szent Gellért Nemzetközi Zenei Fesztiválról (Szeged)

Művészeti vezető: Tóth Mónika

Szólisták:

Tóth Mónika, a zenekar vezetője

Hegyi Barnabás, kontratenor

Gyüdi Eszter, szoprán

Haramza Klára, mezzoszoprán

Lanczkor-Kocsis Krisztina, barokk fuvola

Vivaldi-műsor Szent Gellért bakonybéli remeteségének 1000. évfordulójára

emlékezve A Szent Gellért Fesztivál a Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke, a vértanú Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódik. A hangversenysorozaton olyan művek csendülnek fel, amelyek Szeged gazdag zenei életét tovább színesítik, és igazi komolyzenei ritkaságok. A koncertsorozat célja, hogy olyan komolyzenei eseményre hívja a közönséget, amely kifejezi és erősíti a hit és a művészet határokon átívelő kapcsolatát.

A barokk est a szegedi fesztivál tisztelgése Szent Gellért bakonybéli remete-

ségének 1000. évfordulójának ünnepén.

SZEPTEMBER 23.

9-12 óra: Szent Gellért emlékülés

Az emlékülés házigazdája: Dr. Baán Izsák OSB perjel

Magyar katolikus jelenlét a világban – kiállításmegnyitó és előadás

Érszegi Márk, vallásdiplomáciai főtanácsadó, Külgazdasági és Külügyminisztérium

Szent Gellért kultusz Velencében

Szabó Katalin elnök, Trivenetói Olasz-Magyar Kulturális Társaság

Bencés szerzetesi megújulás

Patrice Mahieu, szerzetes, Solesmes bencés monostor, Franciaország

Bencés pedagógia

Juhász-Laczik Albin atya igazgató, Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Itáliai-magyar művészeti kapcsolatok

Gabriele La Posta, igazgató, Budapesti Olasz Kultúrintézet

Bakonybél: zenével teli völgy a Bakony szívében

Dr. Baán Izsák OSB perjel, Szent Mauríciusz Monostor

12 óra: Imaóra

17 óra: Vesperás

Áldást ad I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka

18 óra: Odhecaton Ensemble (Olaszország)

Musica Dei donum optimi – 15. és 18. század közötti európai zeneművek

Vezényel: Paolo Da Col

Az olasz Odhecaton Ensemble 1998-as megalakulása óta úttörő szerepet játszott a polifonikus előadásmód új megközelítésében. Az énekegyüttes nevét a Harmonice Musices Odhecatonról, az első nyomtatott polifonikus zenei könyvről kapta, amely 1501-ben jelent meg Velencében. Az Odhecaton a legkiválóbb olasz férfiénekesekkel, Paolo Da Col vezetésével a reneszánsz és a klasszika előtti zene előadására szakosodott, koncertjeikkel a legfontosabb európai és amerikai fesztiválok vendége.

20:30: Vigília

SZEPTEMBER 24.

9:30: Ünnepi szentmise Szent Gellért tiszteletére

13-15 óra: Bakonybéli Kórusakadémia

A reneszánsz vokális polifónia: történet és interpretáció

Vezeti: Paolo Da Col Odhecaton Ensemble (Olaszország)

Közreműködnek az Odhecaton Ensemble énekesei

Paolo Da Col zenetudományt a Bolognai Konzervatóriumban, a Velencei

Egyetemen és a tours-i Centre d’Études Supérieures de la Renaissance-ban tanult. Érdeklődését fiatal korától kezdve a reneszánsz és a klasszikus zene előtti repertoárra összpontosította, folyamatosan ötvözve a kutatást és az előadást. 1998 óta vezeti az Odhecaton vokálegyüttest. Hangszeres és vokális zenei kiadványok szerkesztője, zenei gyűjtemények katalógusainak és zenetörténeti esszék szerzője.

17 óra: Vesperás

18 óra: „Clamaverunt iusti…” A Szent Gellért Emlékév záró hangversenye három kórus részvételével, ősbemutatóval.

A programban elhangzik Bánó Tamás Barnabás és Dukay Barnabás a Monostor zenei együtteseinek dedikált ősbemutatója.

Ausculta Énekegyütes

Szent Mauríciusz Kórus- Művészeti vezető: Dr. Baán Izsák OSB

Orlando Énekegyüttes-Művészeti vezető Vikman Pál

Vezényel: Dr. Baán Izsák OSB és Vikman Pál

A Szent Mauríciusz Kórus 2002-ben alakult a bencés monostor szerzeteseinek kezdeményezésére. A plébánia híveiből álló együttes elsődleges célja, hogy énekével gazdagítsa az istentiszteleti alkalmakat. Fellépnek a község és a térség különböző ünnepségein, kórustalálkozókon. Koncerteztek Ausztriában, Németországban, Szerbiában, Horvátországban. Velencében Szent Gellért monostorában, Muránóban, a bazilikában temetkezési helyén koncerteztek, illetve szolgáltak istentiszteleten.

Az Ausculta Quartet-et két bakonybéli szerzetes és két Budapesten élő barátjuk alapította 2014-ben Bakonybélben. Mindannyian aktív kórusénekesek, és bár különböző zenei iskolákban nevelkedtek, hamar rátaláltak arra a stílus- és hangzásbeli egységre, amely közös munkájuk alapja. A Monostorban örömmel vállalnak liturgikus szolgálatot is.

Az Orlando Énekegyüttest 2000-ben Veszprémben alapította Vikman Pál karnagy, azóta meghatározó szereplője a térség kóruséletének. Repertoárjuk gerincét 14‒16. századi zeneszerzők egyházi vokálpolifonikus művei alkotják. Az általuk alapított Veszprémi Régizenei Napoknak kezdetektől résztvevője, 2019-től főszervezője a megyei Príma -díjas együttes.

Dr. Baán Izsák a komlói Kodály Zoltán Ének-Zenetagozatú Általános Iskolában Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy vezetésével került közel a zene világához. Trombita szakon járta ki a komlói zeneiskolát, középiskolás és egyetemi évei alatt különböző együttesekben és kórusokban énekelt. 2001-től a bencés rend tagja, római diákévei alatt a Szent Anzelm Prímás Apátság gregorián scholájának volt tagja és magiszter-helyettese. 2007-től a bakonybéli Szent Mauríciusz Kórus karnagya, az Ausculta Quartet tagja, a bakonybéli apátság zenei életének motorja és szervezője. 2019-től a szerzetesközösség elöljárója.

A Monostor parkjában megtekinthető a „Békét teremtő magány” című tablótárlat

Reprodukciók a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Szent Mauríciusz Monostor országos képzőművészeti pályázatának anyagából: az 1000 évvel ezelőtt, a királyi udvarból a bakonybéli remeteségbe visszahúzódó Szent Gellért püspök, bencés szerzetes lelkiségének megidézése a kortárs művészet különféle műfajain keresztül.

Kiállító művészek:

Alexander Budac, Balanyi Károly, Balanyi Zoltán, Becskei Andor, Bódi Kati, Buchholz Zoltán, Cifra Anett, Csíkszentmihályi Réka, Csorba Simon István, Fábián László, Felházi Ágnes, Felsmann Tamás, Gábor Enikő, Gesztelyi Nagy Zsuzsa, Horváth Lóczi Judit, Kárpáti Zsuzsanna, Körösi Viktória,

Kovács Hanna, Kovács László PuTu, Krizbai Sándor, Kronavetter Zsófia és Alkér Katalin Mária, Lentovits Laura, Liszi Renáta, Máder Indira, Makkai-Kovács Beatrix, Mayer Éva, Oberfrank Luca, Oláh Gergely Máté, Rainer Péter, Szabó Henrietta, Szerényi Gábor, Tóth Lea, Váli Dezső, Votin

Dóra, Zoltai Bea

A kiállítás kurátora: Sipos Tünde művészettörténész

A tablótárlat rendezője: Fábián László és Jáger István grafikusművészek

A kiállítás megtekinthető 2023. augusztus 21-től október 31-ig a Látogatóközpont nyitvatartási idejében hétfőtől-szombatig 9- 17 óra között, vasárnaponként 11-12 óra között.